Протоколи от заседания на ЕСУТ 2021 г.

.

 

Изтегли документи
Download this file (zzprot_901_05_01_21.pdf)Протокол № 1 от 07.01.2021 г.[ ]235 Kb
Download this file (zzprot_902_12_01_21.pdf)Протокол № 2 от 12.01.2021 г.[ ]343 Kb
Download this file (zzprot_903_19_01_21.pdf)Протокол № 3 от 19.01.2021 г. [ ]586 Kb
Download this file (zzprot_904_26_01_21.pdf)Протокол № 4 от 26.01.2021 г.[ ]251 Kb
Download this file (zzprot_905_0202_2021.pdf)Протокол № 5 от 02.02.2021 г.[ ]796 Kb
Download this file (zzprot_906_09_02_2021.pdf)Протокол № 6 от 09.02.2021 г.[ ]598 Kb
Download this file (zzprot_907_16_02_2021.pdf)Протокол № 7 от 16.02.2021 г. [ ]608 Kb
Download this file (zzprot_908_23_02_21.pdf)Протокол № 8 от 23.02.2021 г.[ ]387 Kb
Download this file (zzprot_909_02_03_21.pdf)Протокол № 9 от 02.03.2021 г.[ ]551 Kb
Download this file (zzprot_910_909_03_2021.pdf)Протокол №10 от 09.03.2021 г.[ ]740 Kb
Download this file (zzprot_911_16_03_21.pdf)Протокол №11 от 16.03.2021 г.[ ]266 Kb
Download this file (zzprot_912_23_03_21.pdf)Протокол №12 от 23.03.2021 г.[ ]865 Kb
Download this file (zzprot_913_06_04_21.pdf)Протокол №13 от 06.04.2021 г.[ ]869 Kb
Download this file (zzprot_914_13_04_21.pdf)Протокол №14 от 13.04.2021 г.[ ]227 Kb
Download this file (zzprot_915_20_04_21.pdf)Протокол №15 от 20.04.2021 г.[ ]259 Kb
Download this file (zzprot_916_27_04_21.pdf)Протокол №16 от 27.04.2021 г. [ ]714 Kb
Download this file (zzprot_917_11_05_21.pdf)Протокол №17 от 11.05.2021 г.[ ]604 Kb
Download this file (zzprot_918_18_05_21.pdf)Протокол №18 от 18.05.2021 г.[ ]744 Kb
Download this file (zzprot_919_25_05_21.pdf.pdf)Протокол №19 от 25.05.2021 г.[ ]658 Kb
Download this file (zzprot_920_01_06_21.pdf) Протокол № 20 от 01.06.2021 г.[ ]777 Kb
Download this file (zzprot_921_08_06_21.pdf)Протокол № 21 от 08.06.2021 г.[ ]815 Kb
Download this file (zzprot_922_15_06_21.pdf)Протокол № 22 от 15.06.2021 г. [ ]815 Kb
Download this file (zzprot_923_22_06_21.pdf)Протокол № 23 от 22.06.2021 г.[ ]290 Kb
Download this file (zzprot_924_29_06_21.pdf)Протокол № 24 от 29.06.2021 г.[ ]269 Kb
Download this file (zzprot_925_06_07_21.pdf)Протокол №25 от 06.07.2021 г. [ ]832 Kb
Download this file (zzprot_926_13_07_21.pdf)Протокол №26 от 13.07.2021 г.[ ]902 Kb
Download this file (zzprot_927_20_07_21.pdf)Протокол №27 от 20.07.2021 г.[ ]884 Kb
Download this file (zzprot_928_27_07_21.pdf)Протокол №28 от 27.07.2021 г.[ ]681 Kb
Download this file (zzprot_929_08_09_21.pdf)Протокол №29 от 08.09.2021 г.[ ]677 Kb
Download this file (zzprot_930_14_09_21.pdf)Протокол №30 от 14.09.2021 г.[ ]370 Kb
Download this file (zzprot_931_21_09_21.pdf)Протокол №31 от 21.09.2021 г.[ ]547 Kb
Download this file (zzprot_932_28_09_21.pdf)Протокол №32 от 28.09.2021 г.[ ]495 Kb
Download this file (zzprot_933_05_10_21.pdf)Протокол №33 от 05.10.2021 г.[ ]5826 Kb
Download this file (zzprot_934_12_10_21.pdf)Протокол №34 от 12.10.2021 г.[ ]243 Kb
Download this file (zzprot_935_19_10_21.pdf)Протокол №35 от 19.10.2021 г.[ ]372 Kb
Download this file (zzprot_936_926_10_21.pdf)Протокол №36 от 26.10.2021 г. [ ]830 Kb
Download this file (zzprot_937_922_11_21.pdf)Протокол №37 от 02.11.2021 г.[ ]749 Kb
Download this file (zzprot_938_09_11_21.pdf)Протокол №38 от 09.11.2021 г.[ ]537 Kb
Download this file (zzprot_939_16_11_21.pdf)Протокол №39 от 16.11.2021 г.[ ]391 Kb
Download this file (zzprot_940_23_11_21.pdf)Протокол №40 от 23.11.2021 г.[ ]338 Kb
Download this file (zzprot_941_30_11_21.pdf)Протокол №41 от 30.11.2021 г.[ ]521 Kb
Download this file (zzprot_942_07_12_21.pdf)Протокол №42 от 07.12.2021 г.[ ]616 Kb
Download this file (zzprot_943_14_12_21_11.pdf)Протокол №43 от 14.12.2021 г.[ ]3582 Kb
Download this file (zzprot_9444_921_12_21.pdf)Протокол №44 от 21.12.2021 г. [ ]4370 Kb