Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2018 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/18.01.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-1084 „за общ. обсл.“, кв. 47, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Преслав“ №24 /pup/2018/1/
Г-2/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-1522,1524 „за жил. стр.“, кв. 206 и изменение на улична регулация от о.т.2536 до о.т.2537, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/2/
Г-3/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1416,1433, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/3/
Г-4/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-278,285 „за жилищно строителство“, кв. 225, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №100 и ул. „Майор Минчо Димитриев“ №8-А /pup/2018/4/
Г-5/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-6041, кв. 139, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/5/
Г-6/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-424, кв. 26, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/6/
Г-7/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-1669, кв. 44, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/7/
Г-8/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-163 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/8/
Г-9/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-258, кв. 17, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/9/
Г-10/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1549,1550,4671,4759 „за жил. стр.“, кв. 145, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/10/
Г-11/19.01.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-1159, кв. 1 по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/11/
Г-12/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1429 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/12/
Г-13/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-26 и улична регулация от о.т.31 до о.т.436, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/13/
Г-14/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4079 и УПИ ІХ-4080, кв. 162, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/14/
Г-15/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-277 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на в.з. „Лазур“, гр. Варна /pup/2018/15/
Г-16/24.01.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІ-4139, УПИ ХV-4139, УПИ ХІV-3583,4139, УПИ І-3584, УПИ ІV-4077, УПИ ХІІ-1158, кв. 1 и УПИ ІІ-4139, УПИ ХІІ-2209, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/16/
Р-17/24.01.2018г. ПУП-ПР за УПИ ІV-258, кв. 52, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/17/
Г-18/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2768 „за жил. стр.“, кв. 173, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/18/
Г-19/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-998, кв. 2, по плана на СО „Акчелар“ и ул. рег. между о.т.617 и о.т.618, гр. Варна /pup/2018/19/
Г-20/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-276 „за смес. предн.“, кв. 114, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Кавала“ №21 /pup/2018/20/
Г-21/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-197, кв. 11, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2018/21/
Г-22/20.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-286,287,624, кв. 19, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/22/
Г-23/25.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-308,309, кв. 24, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/23/
Г-24/25.01.2018г. ПУП-ПЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-324 „за Акушеро-гинекологична болница“, кв. 995, по плана на 5 м.р., гр. Варна /pup/2018/24/
Г-25/05.02.2018г. ПУП-ПЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ „за жил. стр., общ. обсл. и трафопост“, кв. 560, по плана на 14 м.р., гр. Варна /pup/2018/25/
Г-26/05.02.2018г. ПУП –РУП за УПИ VІІ-7, кв. 322, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Маламир“ №2А /pup/2018/26/
Г-27/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-4605, кв. 97, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/27/
Г-28/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-891, кв. 20, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/28/
Г-29/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-392,395, кв. 199, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/29/
Г-30/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-7213, кв. 160, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/30/
Г-31/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-759, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/31/
Г-32/06.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-177 „за жил. нужди“, кв. 14, по плана на ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/32/
Г-33/06.02.2018г. ПУП–РУП за УПИ ХІІІ-8, кв. 555, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Скопие“ №6 /pup/2018/33/
Г-34/07.02.2018г. ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ VІІ-446 „за жил. стр.“, кв. 227б, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Доспат“ №49 /pup/2018/34/
Г-35/07.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-3033 „за жил. стр.“, УПИ ХІІ-3032 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-3032 „за жил. стр.“, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 и кв. 2, по плана на зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/35/
Г-36/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3108, кв. 24 и ул. рег. от о.т.380 до о.т.388, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/36/
Г-37/07.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХ-2047, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/37/
Г-38/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-5503, кв. 5, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/38/
Г-39/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-5127, кв. 81, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/39/
Г-40/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2429, кв. 60, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/40/
Г-41/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-158 и ул. рег. между о.т.497 и о.т.501, кв. 21, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/41/
Г-42/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-2033 „за смесено стр.“, кв. 20 и ул. рег. от о.т.22 до о.т.23, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/42/
Г-43/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-919, кв. 102, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/43/
Г-44/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-736, кв. 33, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/44/
Г-45/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-114, кв. 114, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/45/
Г-46/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-5038, кв. 167 и изменение на улична регулация между о.т.360 и о.т.361, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/46/
Г-47/07.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1706, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/47/
Г-48/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-146 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/48/
Г-49/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-209, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна /pup/2018/49/
Г-50/09.02.2018г. Отказва одобряване на ПУП-РУП за УПИ І-11, кв. 581, по плана на 14 м.р., ул. „Кукуш“ №10 /pup/2018/50/
Г-51/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-751 „за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“ и УПИ VІ-748 „за корекция дере и озеленяване“, кв. 55, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/51/
Г-52/09.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1131, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/52/
Г-53/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2341, кв. 15, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/53/
Г-54/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-41, кв. 209, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/54/
Г-55/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-2630, УПИ ХХХІV-1231,1500 и работен устройствен план (РУП) за УПИ ХХХІІІ-2630, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“, гр. Варна /pup/2018/55/
Г-56/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-459, кв. 23, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/56/
Г-57/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1160, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/57/
Г-58/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-6906, кв. 144, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/58/
Г-59/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1119, кв. 71, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/59/
Г-60/09.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-3509, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/60/
Г-61/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1676, кв. 44, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/61/
Г-62/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-3763, кв. 25, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/62/
Г-63/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-354, кв. 41, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/63/
Г-64/09.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-1165, кв. 1, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/64/
Г-65/16.02.2018г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XIX-273 и УПИ XX-273, кв. 15, по плана на c. Звездица, община Варна /pup/2018/65/
Г-66/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-76,1724,1725, кв. 21, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/66/
Г-67/13.03.2018г. ПУП-ПР за УПИ ХІІ-714, УПИ ХІІІ-407, УПИ ХІV-406, УПИ ХV-405, УПИ ХVІ-408, УПИ ХVІІ-728, кв. 41, по плана на 21 м.р., гр. Варна /pup/2018/67/
Г-68/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-1054, кв. 66, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/68/
Г-69/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-1511 и улична регулация с о.т.344, 461 и 462, кв. 3, кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/69/
Г-70/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-1440,1441, кв. 20, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/70/
Г-71/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1777, УРИ V-1777 и ПР за УПИ VІ „за озеленяване“, кв. 26, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/71/
Г-72/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-727, кв. 5, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/72/
Г-73/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1290 „за жилищно строителство“ в кв. 314А по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, „Антон Неделчев“ № 5-5А /pup/2018/73/
Г-74/13.03.2018г. Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ VІІІ-1167 в кв. 323 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Ивайло” № 2 /pup/2018/74/
Г-75/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-724 и УПИ ХХІІ-724, кв. 91, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/75/
Г-76/13.03.2018г. ПУП - ПРЗ за УПИ LІV-5042, LV-5042 и LVІ-5042 кв. 49, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/76/
Г-77/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-11536, кв. 68, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/77/
Г-78/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1117, кв. 71 и улична регулация от о.т.490 до о.т.680, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/78/
Г-79/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-2535, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/79/
Г-80/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-274, кв. 23, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/80/
Г-81/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-5104, кв. 48, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/1/
Г-82/13.03.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-5, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65 м-ст „Патрабана“, гр. Варна /pup/2018/82/
Г-83/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-70,68 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на ВЗ „Лазур“, з-ще с. Константиново /pup/2018/83/
Г-84/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-105, кв. 7, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна /pup/2018/84/
Г-85/13.03.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХХХ-90, УПИ ХХХІ-259, УПИ ХХХІІ-72,81, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.З, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/85/
Г-86/14.03.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІХ-113 „за жил. стр.“, кв. 22, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Марко Балабанов“ №45 /pup/2018/86/
Р-87/15.03.2018г. ПУП–ПУР за улици от о.т.14 до о.т.515 по ПУР на СО „Прибой“ и улици от о.т.271 до о.т.235, от о.т.285 до о.т.290 по ПУР на м. „Ракитника“, з-ще „Галата“, гр. Варна, община Варна /pup/2018/87/
Р-88/15.03.2018г. ПУП-ПУР за улици от о.т.57 до о.т.1447 и от о.т.1443 до о.т.413, по ПУР на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/88/
Г-89/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-8939, кв. 211, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/89/
Г-90/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1844 и УПИ ХVІІ-1844, кв. 128, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/90/
Г-91/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1352 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/91/
Г-92/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-5281, кв. 91, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/92/
Г-93/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-259 и УПИ ХХІІ-259, кв. 23, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/93/
Г-94/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-1963, кв. 10, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/94/
Г-95/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-31 „за търговски обект и производствено-складови дейности“, кв. 23, по плана на с. Тополи /pup/2018/95/
Г-96/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-961, кв. 21а, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, община Варна /pup/2018/96/
Г-97/26.03.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХХІІІ-495 „за жил. стр.“, кв. 33, и ул. рег. от о.т.320 до о.т.504, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/97/
Г-99/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-2385, кв. 8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/99/
Г-100/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-917 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО “Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/100/
Г-101/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-4769, кв. 44, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/101/
Г-102/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4786 и УПИ VІІ-4787, кв. 6, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/102/
Г-103/26.03.2018г. УПИ ІІІ-229 и УПИ ІV-230, кв. 85, и по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/103/
Г-104/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1282, кв. 94, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна и ПУР с о.т.1253, о.т.1254 и о.т.1255 /pup/2018/104/
Г-105/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4310, кв. 90, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/105/
Г-106/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1431, кв. 82, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/106/
Г-107/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3890, кв. 39, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/107/
Г-108/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-465, кв. 23, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/108/
Г-109/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2507,2508 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/109/
Г-110/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-7171 и УПИ ІV-7172, кв. 144, и по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/110/
Г-111/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-765, УПИ III-766 и УПИ XIV-766, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/111/
Г-112/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2391, кв. 220, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/112/
Г-113/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-330, кв. 25, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/113/
Г-114/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-712, кв. 50, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/114/
Г-115/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-503, кв. 47 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/115/
Г-116/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-481 „за жил. сгради“ /ПИ №10135.1503.481/ в кв. 389, по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Хараламби Ангелов” №9 /pup/2018/116/
Г-117/12.05.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-554 „за жил. стр.“ в кв. 209а по плана на 12-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Иван Рилски” №10,10А /pup/2018/117/
Г-118/13.04.2018г. ПУП-РУП за УПИ ІІ-2, кв. 699, по плана на 2 м.р., гр. Варна /pup/2018/118/
Г-119/13.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-5051,5052 „за жил. стр. и търговия“, кв. 6, по плана на ЖК „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/119/
Г-120/17.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3202, кв. 74, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/120/
Г-121/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1130, кв. 18, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/121/
Г-122/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-905 и УПИ ХХХVІІ-905, кв. 12, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/122/
Г-123/18.04.2018г. ПУП–РУП за УПИ VІ-494, кв. 31, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/123/
Г-124/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ сза УПИ ХХІV-156, кв. 15, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2018/124/
Г-125/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ кза УПИ ХVІІІ-779, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/125/
Г-126/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-993, кв. 203, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/126/
Г-127/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-1026 „за жил. стр.“ и УПИ ХLІІ-1025 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2018/127/
Г-128/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1178, кв. 70, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/128/
Г-129/18.04.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІІ-2044 и УПИ ХVІІІ-2044, кв. 5 и улична регулация от о.т.673 до о.т.674, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/129/
Г-130/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1280, кв. 77, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/130/
Г-131/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ ХVІ-686 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/131/
Г-132/18.04.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-1914 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/132/
Г-133/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1937, УПИ ХХХІ-1938, УПИ ХХХІІ-1939 и УПИ ХХХІІІ-1940, кв. 54, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/133/
Г-134/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ VІІ-761,762 „за жил. стр.“, кв. 79, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/134/
Г-135/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-218, УПИ VІ-218, VІІ-218, кв. 7 и ул. рег. от о.т.464 до о.т.465, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/135/
Г-136/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-3254, кв. 125, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/136/
Г-137/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4057, кв. 30, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/137/
Г-138/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4770, кв. 44, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/138/
Г-139/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-14, кв. 9, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/139/
Г-140/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-250, кв. 360, по плана на 10 м. р. на гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” №24 /pup/2018/140/
Г-141/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-823, кв. 313, по плана на 9 м. р. на гр. Варна, ул. „Димитър Станчев” №11 /pup/2018/141/
Г-142/18.04.2018г.. ПУП-ПРЗ за кв. 4 и улична регулация между о.т. 1045, о.т. 1048 и о.т. 1043 и между о.т. 1048 и о.т. 1058, местност „Аязма”, з-ще кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/142/
Р-143/19.04.2018г. ПУП-ПР за УПИ ХІ-276, кв. 18, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/143/
Г-144/19.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ V-24, кв. 181, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/144/
Г-145/19.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ ХХІV-7178, кв. 192, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/145/
Г-146/19.04.2018г. ПУП-РУП за УПИ ХIII-268, кв. 123 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Козлодуй” № 46 /pup/2018/146/
Г-147/19.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-3095, кв. 17, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/147/
Г-148/20.04.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-219 „за библиотека и подземен паркинг“, кв. 440, по плана на 1 м.р., гр. Варна /pup/2018/148/
Г-149/26.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-757, кв. 49, и ул. рег. от о.т.137 до о.т.138, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2018/149/
Г-150/26.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІ-2507, кв. 116, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/150/
Г-151/26.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-182 „за обществено-обслужващи дейности – сграда със смесено предназначение“, кв. 3, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/151/
Г-152/03.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІ-1187, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/152/
Г-153/18.05.2018г. ПУП-РУП за УПИ І-534, УПИ ІІ-534 и УПИ ІІІ-534 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/153/
Г-154/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2 „За производствено, складова и търговска дейност“, УПИ III-3 „За производствено, складова и търговска дейност“, УПИ IV-4 „За производствено, складова и търговска дейност“, кв. 1, по плана на м-ст „Пред гробищата“, с. Тополи, Община Варна /pup/2018/154/
Г-155/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-413, кв. 26, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/155/
Г-156/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-364 „за търговско-складови, безвредни производства и услуги“, кв. 33, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/156/
Г-157/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1421,1422,1423 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на ЖК „Младост“ І м.р., гр. Варна /pup/2018/157/
Г-158/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1946 „за жил. стр.“, УПИ VІІІ-1945 „за автомилка и станция за течни горива и газ“ и УПИ ІХ-1944 „за смесени функции“, кв. 3, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/158/
Г-159/18.05.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ II-257,258, кв. 41, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/159/
Г-160/18.05.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ ІІІ-1166, кв. 121, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/160/
Г-161/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-1901, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/161/
Г-162/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-1519, кв. 206, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/162/
Г-163/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-1286, кв. 152, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/163/
Г-164/18.05.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ I-1903, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/164/
Г-165/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-293, кв.91 по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/165/
Г-166/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI­ІI-6988, кв. 15, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/166/
Г-167/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-4090, кв. 203, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/167/
Г-168/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-201, кв. 10, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2018/168/
Г-169/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-835 и УПИ ХХХІІІ-835, кв. 6, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/169/
Г-170/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-51, кв. 47 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/170/
Г-171/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-143, кв. 41 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/171/
Г-172/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1056 „за жил. стр.“, кв. 69, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/172/
Г-173/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-323 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/173/
Г-174/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1089 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/174/
Г-175/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1812 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/175/
Г-176/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХХХІІІ-1912,1913 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/176/
Г-177/18.05.2018г. ПУП-ПР за УПИ XLII-1176 „за жилищно строителство”, кв. 9, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/177/
Г-178/18.05.2018г. ПУП-ПР за УПИ XX-2446 и УПИ XXI-2447, кв. 49 по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2018/178/
Г-179/21.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-501 „за жил. строителство“, кв. 25, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, I м.р., гр. Варна /pup/2018/179/
Г-180/12.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-35 „за жил. стр.“, кв. 47, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2018/180/
Г-181/12.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXVIII-332 и УПИ LXIX-332, кв. 12, по плана на СО „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/181/
Г-182/12.06.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-977, кв. 130, по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Александър Дякович” №24 /pup/2018/182/
Г-183/12.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-156, УПИ ХVІІІ-156, УПИ ХІХ-156 и УПИ ХХ-156, кв. 12, по плана на с. Константиново /pup/2018/183/
Г-184/12.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-910 „за хотел“, кв. 30, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2018/184/
Г-185/12.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-3608 „за жил. стр.“, кв. 116, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/185/
Г-186/14.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1608, кв. 39, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/186/
Г-187/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-1104, кв. 62, по плана на 8 м. р. на гр. Варна, ул. „Сан Стефано” №8 /pup/2018/187/
Г-188/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-63, кв. 3, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/188/
Г-189/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-575 и УПИ ІV-943, кв. 56, по плана на СО “Под село“, с. Звездица /pup/2018/189/
Г-190/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-577, кв. 56, по плана на СО “Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/190/
Г-191/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-488 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/191/
Г-192/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-527, кв. 39, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/192/
Г-193/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1289, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/193/
Г-194/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-74 „за производствени и складови дейности“, кв. 32, по ПУП-ПУР на с. Тополи, общ. Варна /pup/2018/194/
Г-195/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-59 „за обекти за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, кв. 41, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2018/195/
Г-196/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-1071 „за производствено-складова дейност“, кв. 37, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/196/
Г-197/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-1611 и УПИ ХІХ-1611, кв. 7, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/197/
Г-198/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-1098, кв. 2, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/198/
Г-199/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3306, кв. 51, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/199/
Г-200/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-5149, кв. 116, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/200/
Г-201/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-140, кв. 37, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна /pup/2018/201/
Г-202/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-263, кв. 137, по плана на 29 м.р., гр. Варна /pup/2018/202/
Г-203/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-585, кв. 16, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2018/203/
Г-204/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-172, кв. 20, и улична регулация от о.т.612 до о.т.613, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/204/
Г-205/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХV-1740,1741 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-1740,1741 „за жил. стр.“, кв. 64 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2018/205/
Г-206/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-617, УПИ ХІІІ-617 и УПИ ХІV-617, кв. 56, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2018/206/
Г-207/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-758, кв. 49, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2018/207/
Г-208/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-401, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/208/
Г-209/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1184, кв. 111, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/209/
Г-210/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-688, кв. 79, по плана на „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/210/
Г-211/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-609 и УПИ ХІV-610, кв. 30 по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/211/
Г-212/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1558 „за жил. стр.“, кв. 42, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/212/
Г-213/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-6079, кв. 168, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/213/
Г-214/27.06.2018г. ПУП-ПР за УПИ ХХІV-905, кв. 207, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/214/
Г-215/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-8840, кв. 202, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/215/
Г-216/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-463 и УПИ ІІІ-465, кв. 40, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2018/216/
Г-217/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-868, кв. 68, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2018/217/
Г-218/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1896, кв. 239, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/218/
Г-219/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІІ-78 „за жил. стр.“ и улична регулация от о.т.64 до о.т.66, кв. 21, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/219/
Г-220/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1897,1898 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/220/
Г-221/27.06.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-815,816 „за производствено-складова дейност“, кв. 14, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/221/
Г-222/02.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-4, 5 „за автосервиз“, кв. 3, по КП на м-ст „Лазур“ и „Сливова градина“ и РП на ВЗ „Лазур“, з-ще с. Константиново, община Варна /pup/2018/222/
Г-223/02.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-36 и ул. рег. от о.т.605 до о.т.607, кв. 50, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/223/
Г-224/02.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-99 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на Паркова зона, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/224/
Г-225/16.07.2018г. ПУП-РУП за УПИ ІХ-10, кв. 461, по плана на 1 м.р., гр. Варна, ул. „Македония“ №97 /pup/2018/225/
Г-226/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-3 „за жил. стр.“, кв. 164, по плана на 11-ти м. р., на гр. Варна, ул. „Хан Тервел” № 12 /pup/2018/226/
Г-227/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІІІ-16 „за жил. стр.“, кв. 184, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Христо Македонски“ №14 /pup/2018/227/
Г-228/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-670, УПИ V-1290 и УПИ ХVІІ-680, кв. 56 и ул. рег. от о.т.502 до о.т.503, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/228/
Г-229/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-309, кв. 7, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2018/229/
Г-230/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-288 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/230/
Г-231/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-906,907, кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/231/
Г-232/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-6 и УПИ ХХХ-6, кв. 30 и ул. рег. от о.т.170 до о.т.171, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2018/232/
Г-233/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-3713 „за жил. стр. и съоражения на техническата инфраструктура“, кв. 44, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/233/
Г-234/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1192, кв. 72, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/234/
Г-235/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-6797, кв. 143 по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/235/
Г-236/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-31 и УПИ XXVI-31, кв. 212, по плана на СО „Траката, Горна Трака, Ваялар” гр. Варна /pup/2018/236/
Г-237/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-312 и УПИ ХХII-313 и, кв. 47 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/237/
Г-238/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ IX-40 „за търговски комплекс”, кв. 997, по плана на „5-ти м.р.”, гр. Варна /pup/2018/238/
Г-239/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXV-1084, кв. 57, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/239/
Г-240/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1655,1656, кв. 58 и ул. рег. от о.т.332 до о.т.334, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2018/240/
Г-241/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-814, кв. 50, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/241/
Г-242/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-991, кв. 52, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/242/
Г-243/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-485, кв. 33, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/243/
Г-244/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-1131 ”за търговска дейност”, кв. 119 и УПИ Х-1131, кв. 120, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/244/
Г-245/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1835 „за занаятчийска работилница и сувенири”, кв. 7, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2018/245/
Г-246/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-4824, кв. 133, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/246/
Г-247/16.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-5248, кв. 54, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/247/
Г-248/18.07.2018г. ПУП-ПРЗ план-извадка за УПИ ХІІ-3 „за административно-търговска и производствено-складова дейност“, кв. 23, з-ще с. Тополи, община Варна и ул. рег. от о.т.195 до о.т.196, по плана на с. Тополи, община Варна /pup/2018/248/
Г-249/18.07.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1053 „за жилищни сгради“, кв. 338, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №9 /pup/2018/249/
Г-250/18.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-7256, кв. 111, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/250/
Г-251/18.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-400, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/251/
Г-252/19.07.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-137, кв. 176, по плана на СО „Ваялар“ , СО „Траката”, СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/252/
Г-253/19.07.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-193 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/253/
Г-254/02.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-197, УПИ ХХІV-197 и УПИ ХХV-197, кв. 44, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2018/254/
Г-255/02.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-15,54 „за жилищно строителство”, кв. 226, по плана на м-ст „Мешелик”, в землището на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/255/
Г-256/02.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIX-40 и УПИ XXX-40, кв. 17 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2018/256/
Г-257/02.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-343 „за жил. стр.“, кв. 76 по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/257/
Г-258/02.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-489, кв. 34, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/258/
Г-259/02.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-114 „за автосервиз и магазин“, кв. 1, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/259/
Г-260/02.08.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІХ-255 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІ-256 „за жил. стр.“, кв. 146, по ПП на ПУП-ПРЗ на 28 м.р. и част от 29 м.р., гр. Варна /pup/2018/260/
Г-261/17.08.2018г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІІ-1867 „за жилищно строителство“, кв. 49, по плана на 21 м.р., гр. Варна /pup/2018/261/
Г-262/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-561 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-560 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/262/
Г-263/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3952, кв. 31, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/263/
Г-264/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-879, кв. 58, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2018/264/
Г-265/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1013, кв. 64, па плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/265/
Г-266/31.08.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-4 „за производствено-складова и търговска дейност“, кв. 23 в землището на с. Тополи, община Варна /pup/2018/266/
Г-267/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-292, кв. 10 по плана на ж.к. „Бриз”, гр. Варна /pup/2018/267/
Г-268/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-606 „за жил. стр.“, кв. 102 по плана на СО „Ваялар” гр. Варна /pup/2018/268/
Г-269/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-4085, кв. 152, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/269/
Г-270/31.08.2018г. (ПУП-ПРЗ за УПИ V-1660, кв. 154, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/270/
Г-271/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-127, кв. 34 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/271/
Г-272/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-965, кв. 63, па плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/272/
Г-273/31.08.2018г. ПУП-ПР за УПИ XL-490,1710 кв. 26 по РП на „Вилна зона” гр. Варна /pup/2018/273/
Г-274/31.08.2018г. Прекратява административното производство по Заявление с рег. №АУ 061085 ПР/12.07.2016 г. от Лъчезар Бажлеков-синдик на „Оркид Гардънс Варна” ЕООД /в несъстоятелност/ - ЕИК 175053676 /pup/2018/274/
Г-275/31.08.2018г. ПУП-РУП за УПИ ХІV-200, кв. 1089, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/275/
Г-276/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-800 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/276/
Г-277/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-352 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/277/
Г-278/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1247 , кв. 89, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/278/
Г-279/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-824 „за жил. стр.“ , кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/279/
Г-280/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1607 „за смесено предназначение – за произв.-складови и обсл. дейности, търговия, автосервиз и жилища“, кв. 34, ул. рег. от о.т.3698 до о.т.521 – СО „Пчелина“ и ул. рег. от о.т.3662 (същ.), о.т.3708 до о.т.3709 на ул. „Хр. Смирненски“ – западно от ул. „Прилеп“, гр. Варна /pup/2018/280/
Г-281/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-139 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/281/
Г-282/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IX-1296 „за жилищно строителство“ в кв. 278 по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 75 и № 75А /pup/2018/282/
Г-283/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-180, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. „Прага“ №10 /pup/2018/283/
Г-284/31.08.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-207 „за жил. стр. и търговия“, кв. 327, по плана на 9 м.р., гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ №89 /pup/2018/284/
Г-285/05.09.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1006, кв. 13, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/285/
Г-286/05.09.2018г. ПУП-ПРЗ за за УПИ ІХ-460 „за жил. стр.“, УПИ ХІ-461 „за жил. стр.“, УПИ ХІІ-462 „за жил. стр.“, УПИ ХV-459 „за озеленяване“, УПИ ХVІ-459 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІ-459 „за озеленяване и трафопост“ от кв. 77 и ул. озеленяване към ул. „1-ва“ южно от УПИ ХІІ-462 „за жил. стр.“, УПИ ІV общ. и УПИ V-1245 б, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2018/286/
Г-287/17.09.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-218,219, кв. 569, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Патриарх Ефтимий“ №7А и ул. „Петко Тодоров“ №55 /pup/2018/287/
Г-288/17.09.2018г. поправка на явна фактическа грешка в Заповед №Г-195/27.06.2018г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2018/288/
Г-289/17.09.2018г. поправка на явна фактическа грешка в Заповед №Г-238/31.08.2018г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2018/289/
Г-290/02.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ- „за инжинерна инфраструктура и озеленяване“, кв. 58 и УПИ VІІ-22 „университетски център за иновации, медицина, спорт и отдих“, кв. 59, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2018/290/
Г-291/04.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІІ-35, кв. 19, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/291/
Г-292/08.10.2018г. ПУП-ПЗ за ПИ 72709.29.37 по Кадастралната карта на с. Тополи, община Варна, м-ст „Корията“ /pup/2018/292/
Г-293/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ II-2575 „за смесено строителство”, УПИ III-343 „за смесено строителство”, УПИ IV-342 „за смесено строителство”, ПР за УПИ I-„за озеленяване и техн. инфраструктура”, кв. 11 и улична регулация от о.т. 3473 до о.т. 3477, по плана на СО „Сотира”, зона МБАЛ „ Св. Марина”, гр. Варна /pup/2018/293/
Г-294/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-712, кв. 52, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2018/294/
Г-295/10.10.2018г. ПУП-ПР за УПИ XVI-787 и УПИ XVII-787, кв. 23 по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2018/295/
Г-296/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-1383, кв. 169, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/296/
Г-297/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-2730, кв. 56, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/297/
Г-298/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-815, кв. 50, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/298/
Г-299/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-989, кв. 200, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/299/
Г-300/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-283, кв. 21, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2018/300/
Г-301/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за XVII-1253, кв. 56, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/301/
Г-302/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-1091, кв. 57, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2018/302/
Г-303/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-2913,2914, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/303/
Г-304/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4651, кв. 124, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/304/
Г-305/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1147, кв. 99, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/305/
Г-306/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-119 и УПИ ІІ-119, кв. 28, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/306/
Г-307/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-4136 „за жил. стр“, кв. 48 и ул. регулация от ос. т. 469 до ос. т. 470 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/307/
Г-308/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-4881, кв. 39 по по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/308/
Г-309/10.10.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-36, кв. 65 по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 65, м-ст „Патрабана“, гр. Варна /pup/2018/309/
Г-310/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-82 „за търговия и работилница“, кв. 41, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2018/310/
Г-311/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-962, кв. 21а, па плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/311/
Г-312/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-380 и УПИ ХХІ-380, кв. 18, па плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/312/
Г-313/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-409, кв. 310, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ №19 /pup/2018/313/
Г-314/10.10.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІV-1020 „за жил. стр.“, кв. 1, по ПП на ПУп-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/314/
Г-315/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-668, УПИ IX-668 и УПИ X-668, кв. 55 и улица о.т.247, о.т.502, о.т.503, о.т.504 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/315/
Г-316/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХІІ-889, кв. 1, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2018/316/
Г-317/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-734 „за жил. стр.“, кв. 89, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/317/
Г-318/10.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1303 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/318/
Г-319/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-358 „за общ. обслужване“, УПИ XVI-358 „за общ. обслужване“, УПИ XVII-358 „за общ. обслужване“, УПИ XVIII-358 „за общ. обслужване“ и УПИ XIX-358 „за общ. обслужване“, кв. 2 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, както и улична регулация от о.т.269 и о.т.270 /pup/2018/319/
Г-320/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1801 „за жил. стр., УПИ VІ-1801 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-1801 „за жил. стр.“ (ПИ №10135.3513.1801), кв. 11а, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/320/
Г-321/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-2471, 3937,3938”за жил. стр.”, кв. 6 по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, гр. Варна /pup/2018/321/
Г-322/11.10.2018г. ПУП-РУП за УПИ V-495, кв. 31, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/322/
Г-323/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-793, кв. 93, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/323/
Г-324/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1293 и УПИ XV-1284, кв. 152, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна и ул. рег. от о.т.2441 до о.т.2441а /pup/2018/324/
Г-325/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-92 „за жил. стр.”, кв. 3, по плана на ЖК „Бриз-юг”, гр. Варна /pup/2018/325/
Г-326/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-808, кв. 196, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/326/
Г-327/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-6769, кв. 218, по плана на СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/327/
Г-328/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-130, кв. 176, по плана на СО „Ваялар”, СО „Траката“, СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/328/
Г-329/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-4105, XVIII-4105, XIX-4105, XX-4105, XXI-4105, XXII-4105, XXIII-4105, XXIV-4105, XXV-4105 и ул. рег. от о.т.1630 до о.т.1634, кв. 212, по плана на СО „Ваялар”, СО „Горна Трака” и СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/329/
Г-330/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-863, УПИ ХХХІV-863 и УПИ ХХХV-863, кв. 26 и улична регулация от о.т.471 до о.т.473, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/330/
Г-331/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-520, УПИ III-520, УПИ X-521, УПИ XI-521, УПИ XII-521 и ул. рег. от о.т.142 до о.т.144, кв. 33, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/331/
Г-332/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-895 и УПИ XLI-894,895, кв. 1 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2018/332/
Г-333/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-107, кв. 11, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/333/
Г-334/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-208, кв. 11, по плана на СО “Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/334/
Г-335/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-„терен за незамърсяващи производства“ и УПИ V-„терен за незамърсяващи производства“, кв. 52, по плана на с. Каменар, Община Варна /pup/2018/335/
Г-336/11.10.2018г. ПУП - ПРЗ за кв. 49 и ул. рег. от о.т.679 до о.т.680, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/336/
Г-337/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-444 „за жилищно строителство“, кв.16 по плана на ЖК „Вл. Варненчик” ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/337/
Г-338/11.10.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-674 „за жил. стр.“, кв. 57, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 57, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/338/
Г-340/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1318 „за жил. стр.“, кв. 88, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/340/
Г-341/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-340,341 (ПИ №10135.3515.340 и ПИ №10135.3515.341), кв. 34, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2018/341/
Г-342/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1434,1435,1436,1437,1438 „за жил. стр. и ТРП“ (ПИ №10135.3513.1434, ПИ №10135.3513.1435, ПИ №10135.3513.1436, ПИ №10135.3513.1437, ПИ №10135.3513.1438), кв. 1, по плана на ЖК „Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/342/
Г-343/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХV-1809 „за жил. стр.“ (ПИ №10135.3513.1809), кв. 13, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/343/
Г-344/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-659 (ПИ 10135.3515.659), УПИ XIII-662 и УПИ XIV-662 (ПИ 10135.3515.662), и ПУП-РУП за УПИ II-659 (ПИ 10135.3515.659) и УПИ XIII-662 (ПИ 10135.3515.662), кв. 52, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2018/344/
Г-345/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XII-651 „за жил.стр.“, кв. 855 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Стара планина“ №42 /pup/2018/345/
Г-346/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-391 „жилищно“, ХІХ-585 „жилищно“ и ХХ-585 „жилищно“ и РУП за УПИ ХХ-585 „жилищно“, кв. 232, по плана на 12-ти м.р., гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ №13 и ул. „Теодосий Търновски“ №25,25А /pup/2018/346/
Г-347/11.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-147 „за хостел“, кв. 24, по плана на 8-ми м. р., гр. Варна, ул. „Марко Балабанов“ №22А /pup/2018/347/
Г-348/12.10.2018г. ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-608, кв. 166, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/348/
Г-349/12.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-279 „за жил. стр.“, кв. 225, по плана на 12 м.р., гр. Варна /pup/2018/349/
Г-350/29.10.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-7 „за обществено обслужване и бензиностанция“ и УПИ VІІІ-8 „за обществено обслужване“, кв. 16, по плана на м-ст „Узун Давлам“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/350/
Г-351/30.10.2018г. ПУП – РУП за УПИ ХVІІ-2, кв. 177, по плана на 11 м.р., ул. „Константин Доганов“ №55-55а, гр. Варна /pup/2018/351/
Г-352/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-241 „за жилищно строителство“, кв. 213, по плана на 12-ти м.р., гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ №39 /pup/2018/352/
Г-353/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-246 „за жилищно строителство“, кв. 360, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Хараламби Ангелов“ №29 /pup/2018/353/
Г-354/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-3191, кв. 26, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/354/
Г-355/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-911 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на КЗ „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/355/
Г-356/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-2159, кв. 40, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/356/
Г-357/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-51 „за общ. обслужване“, кв. 15, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/357/
Г-358/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-540, кв. 19, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/358/
Г-359/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-2476, кв. 17, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/359/
Г-360/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-804, кв. 15, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/360/
Г-361/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-830, кв. 16, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/361/
Г-362/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-808, кв. 15, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/362/
Г-363/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-620 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2018/363/
Г-364/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-155, кв. 24, по плана на 16 м.р. – север, гр. Варна /pup/2018/364/
Г-365/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-93,505 и УПИ VІІ-93,505, кв. 3, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2018/365/
Г-366/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-825 „За жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/366/
Г-367/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-935, кв. 56 по плана на СО „Под село“, гр. Варна /pup/2018/367/
Г-368/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-45; УПИ ІІ-46; УПИ ІІІ-47, УПИ ІV-48,49, разширение на кв. 70, като част от Устройствена зона Жм2 по ОУП на Община Варна и ул. рег. от о.т.342 до о.т.345 по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/368/
Г-369/30.10.2018г. ПУП - ПРЗ за УПИ ХХХІV-1980, УПИ ХХV-1980 и УПИ ХХХVІ-1980, кв. 54 и ул. рег. от о.т.544 до о.т.544а и от о.т.584а до о.т.584б, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/369/
Г-370/30.10.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-1274, кв. 48, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/370/
Г-371/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-816, кв. 66, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2018/371/
Г-372/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-516, кв. 41, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/372/
Г-373/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-328, кв. 19, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2018/373/
Г-374/30.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-416, кв. 167, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/374/
Г-375/31.10.2018г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-3303, кв. 15, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/375/
Г-376/31.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-1699 и УПИ ХХVІІ-1698, кв. 32 и ул. рег. от о.т.551 до о.т.552, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2018/376/
Г-377/31.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-4120, кв. 162, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/377/
Г-378/31.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVIII-4970 „за жил. стр.”, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/378/
Г-379/31.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-1125,1149, кв. 25 и УПИ ХХХVІ-1125, кв. 24, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/379/
Г-380/31.10.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-257 и УПИ XVII-257, кв. 1, по плана на м-ст „Старите лозя”, гр. Варна /pup/2018/380/
Г-381/31.10.2018г. ПУП-ПР за УПИ XXXVI-31 и XXXVII-31, кв. 5 и ул. рег. от о.т. 554 до о.т. 555 по плана на „Вилна зона” гр. Варна /pup/2018/381/
Г-382/31.10.2018г. Прекратяване на административно производство по заявление за приемане и одобряване на ПУП –ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-347 и УПИ ХLІV-347, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/382/
Г-383/01.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-46 „за жил. стр.“, кв. 729, по плана на 3 м.р., гр. Варна /pup/2018/383/
Г-384/09.11.2018г. ПУП-РУП за УПИ ХІ-250, кв. 721, по плана на 3 м.р., гр. Варна, ул. „Македония“ №4 /pup/2018/384/
Г-385/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-1834,1835 и УПИ ХХХІV-1836,1837, кв. 21 и ул. рег. от о.т.568 до о.т.569, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/385/
Г-386/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4835, кв. 39, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/386/
Г-387/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-439, кв. 32, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/387/
Г-388/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-4626, УПИ LХVІІ-4626, УПИ LХVІІІ-4626, УПИ LХІХ-4626, УПИ LХХ-4626, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/388/
Г-389/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-1601, кв. 84, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/389/
Г-390/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-1036, кв. 7, по ПУР на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2018/390/
Г-391/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1116, кв. 24, по плана на СО „Перчемлията”, гр. Варна /pup/2018/391/
Г-392/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4029, кв. 195, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/392/
Г-393/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4029, кв. 195, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/393/
Г-394/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1959, кв. 106 и улична регулация от о.т.1641 до о.т.1642 по ПУР на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/394/
Г-395/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-3290, кв. 15, по плана на СО „Траката“, СО „Горна Трака” и СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2018/395/
Г-396/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-394, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/396/
Г-397/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-74 и УПИ ХVІІ-74, кв. 2, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2018/397/
Г-398/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-724 и УПИ ХХІІ-724, кв. 91, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/398/
Г-399/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1923, кв. 40, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/399/
Г-400/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-512 „за жил. стр.“, кв. 395, по плана на 10 м.р., гр. Варна, ул. „Христо Самсаров“ №11 /pup/2018/400/
Г-401/28.11.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-141 „за смесено застрояване“, УПИ II-143 „за смесено застрояване, безвредно производствена дейност и автосервиз“, УПИ III-144 „за смесено застрояване“, УПИ IV-143 „за смесено застрояване “, УПИ V-142 „за смесено застрояване“ в кв. 16 и улична регулация от о.т.45,47 до о.т.48, от о.т.46,49 до о.т.50, от о.т.49 до о.т.51 и инженерна инфраструктура и транспортно озеленяване от о.т.48 до о.т.50 (ПИ 10135.4023.141, 10135.4023.142, 10135.4023.143, 10135.4023.144, 10135.4023.145, 10135.4023.109, 10135.4024.65, 10135.4024.133, 10135.4024.148 по КК) в зона Смф, м-ст Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/401/
Г-402/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-8, кв. 156, по плана на 11 м. р. на гр. Варна, ул. „Веслец” №41 /pup/2018/402/
Г-403/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІ-267 „за транспортна, административна, производствено-складова дейност“, УПИ ХLVІІ-639,267 „за производствено-складова дейност“, УПИ ХLVІІІ-267 „за трафопост“, УПИ ХLІХ-267 „за транспортна, производствено-складова дейност“, кв. 39 и ул. рег. от о.т.4651 до о.т.4658, по плана на ЗПЗ, гр.Варна /pup/2018/403/
Г-404/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІІІ-461, кв. 45, по плана на 16 м.р. – север, гр. Варна /pup/2018/404/
Г-405/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХLІІІ-1899 „за жил. стр.“, кв. 61, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/405/
Г-406/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1014, кв. 64, па плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/406/
Г-407/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1981, кв. 72, па плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/407/
Г-408/07.12.2018г. ПУП-РУП за УПИ ІХ-808, кв. 3, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/408/
Г-409/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-23,24 „за бетонов възел“, кв. 5, м-ст „Трошеви ниви“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/409/
Г-410/07.12.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ VІ-2336, кв. 35, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/410/
Г-411/07.12.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХХVІ-359, кв. 19 и изменение на ул. рег. от о.т.605 до о.т.606, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/411/
Г-412/07.12.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ І-1924, кв. 29, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/412/
Г-413/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-862, кв. 133, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/413/
Г-414/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-135, кв. 13, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/414/
Г-415/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-1792, кв. 46, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2018/415/
Г-416/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХХІ-4157, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/416/
Г-417/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-1928, кв. 137, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/417/
Г-418/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-616, кв. 47, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/418/
Г-419/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-61, кв. 45, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2018/419/
Г-420/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-21, кв. 181 и улична регулация от о.т.1639 до о.т.1640, по плана на СО „Ваялар“, СО „Горна Трака“ и СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/420/
Г-421/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1694, кв. 1, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/421/
Г-422/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-728, кв. 5, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/422/
Г-423/07.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2037, кв. 230, по плана на кв. Изгрев, гр. Варна /pup/2018/423/
Г-424/20.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-19 „за жил. стр.” и УПИ V-20 „за общ. обслужване – дентална клиника”, кв. 1 и ул. регулация от о.т.560 до о.т.563, по плана на м-ст „Ботаническа градина”, з-ще Виница, гр. Варна /pup/2018/424/
Г-425/20.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-683 и План за регулация (ПР) за УПИ XIV-683, кв. 57, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2018/425/
Г-426/21.12.2018г. поправка на очевидна фактическа грешка в заповед №Г-383/15.12.2018 г. на Зам.-Кмет на Община Варна /pup/2018/426/
Г-427/27.12.2018г. поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-348/12.10.2018 г. на Заместник-Кмета на община Варна /pup/2018/427/
Г-428/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1188, кв. 84, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/428/
Г-429/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-1921 „За жилищно строителство“, кв. 29, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/429/
Г-430/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1842 „за жил. застрояване“, кв. 38, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/430
Г-431/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-593 „за социални дейности и ТП“ и УПИ VІІ-593 „обществено обслужващи и социални дейности и ТП“, кв. 12а, по плана на ЖК „Владислав Варненчик” І м.р., гр. Варна /ПИ 10135.4504.593 по КК на гр. Варна/ /pup/2018/431/
Г-432/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-9, масив 307 по Карта за възстановена собственост (КВС), м-ст „Герена“ в з-ще на с. Константиново, общ. Варна /pup/2018/432/
Г-433/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3029, кв. 1, по Предварителен проект на ПУП-ПРЗ за кв. 1 и кв. 2, по плана на зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/433/
Г-434/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-3867, кв. 27, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/434/
Г-435/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-2210, кв. 40, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/435/
Г-436/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-410 „за произв.склад. дейности“ и УПИ ХІХ-411 „за произв. склад. дейности“, кв. 2,по плана на ПЗ „Клисе баир“, з-е с. Тополи, Община Варна /pup/2018/436/
Г-437/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-29, УПИ ІІ-25 „За производствено складова дейност“, УПИ ІІІ-26, УПИ ІV-27, УПИ V-28, кв. 46 и улична регулация между о.т.70 до о.т.71, между о.т.72 и о.т.88 местност „Ачмите“, землище с. Тополи, Община Варна /pup/2018/437/
Р-438/27.12.2018г. ПУП-ПР за УПИ ХХІV-90 „за производствено-складова дейност“ и УПИ ХХV-91 „за производствено-складова дейност“, кв. 1, по плана на зона СОП „Тополи“, с. Тополи, община Варна /pup/2018/438/
Г-439/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIX-9626, УПИ XXX-680,9626 и УПИ XXXI-679,680,9626, кв. 57, по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2018/439/
Г-440/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVI-3609,3610, кв. 63 по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/440/
Г-441/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-272,273 „за хоспис и жилища“, кв. 23, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/441/
Г-442/27.12.2018г. за УПИ ХХVІ-1350, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/442/
Г-443/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2004, кв. 177, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/443/
Г-444/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1012, кв. 130, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна и ул. рег. между о.т.416 и о.т.1138 /pup/2018/444/
Г-445/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-2228, кв. 224, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/445/
Г-446/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1376, кв. 172, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/446/
Г-447/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1032, кв. 190, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/447/
Г-448/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ на УПИ ХІІІ-783, кв. 195, по плана на СО „Траката”, СО „Горна Трака“ и СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2018/448/
Г-449/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-7264, кв. 159, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/449/
Г-450/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XІІ-248, кв. 187, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/450/
Г-451/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-548, кв. 161, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/451/
Г-452/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-109 „за жилищно строителство“, кв. 3, по плана на „Долна Трака”, гр. Варна /pup/2018/452/
Г-453/27.12.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-35, ІІ-34, ІІІ-34, ІV-34,199,201, кв. 234, УПИ ХХІІІ-170,174, ХХІV-171,174, ХХV-172,174, ХХVІ-173,174, кв. 50 Б, з-ще на кв. „Виница”, м-ст „Мешелик“, гр. Варна /pup/2018/453/
Г-454/27.12.2018г. Прекратяване на административно производство по заявление за приемане и одобряване на ПУП –ПРЗ за УПИ ХLVІ-994 „за жил. стр.“, кв. 54 и ул. рег. от о.т.299 до о.т.553, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2018/454/
Г-455/27.12.2018г. Прекратяване на административно производство по заявление за приемане и одобряване на изменение за ПУП-ПРЗ за УПИ III-4,7,8 и УПИ IV (ПИ №10135.1503.505, ПИ №10135.1503.504 и ПИ №10135.1503.503) в кв. 394 по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Георги Живков“ №11, 13 и 15 /pup/2018/455/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2018 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.