Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2023 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Г-1/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-2569,2570,2571 „за жил. стр.”, кв. 1, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ - Варна”, гр. Варна /pup/2023/1/
Г-2/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІX-1585 „за паркинг”, кв. 123 и УПИ ІІІ-1585,5346,5347 „за жил. стр.“, кв. 176, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/2/
Г-3/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4754 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2023/3/
Г-4/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1872 „за жил. стр.“, кв. 234, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/4/
Г-5/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-4154 „за жил. стр.“, кв. 79, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/5/
Г-6/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-235 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/6/
Г-7/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-1110,1111 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2023/7/
Г-8/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-771 „жил.“, кв. 75, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2023/8/
Г-9/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-431 „за жил. стр.“, кв. 26, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/9/
Г-10/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1344 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/10/
Г-11/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-3170 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/11/
Г-12/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-148 „за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХІІ-148 „за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХІІІ-148„за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХІV-148 „за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХV-148 „за трансп.-лог. д-ст“ и УПИ УПИ ХVІ-148 „за трансп.-лог. д-ст“, кв. 19 и ул. рег. от о.т.1080 до о.т.1081, по плана на ЗПЗ ІІ част, с. Тополи, Община Варна /pup/2023/12/
Г-13/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-804,568 „за жил. зстр.“, кв. 26, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/13/
Г-14/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-263 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІІ-263 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/14/
Г-15/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-283 „за жил. строит.“, кв. 11 по плана на с. Звездица и улична регулация от о.т.235 до о.т.115, по плана на с. Звездица /pup/2023/15/
Г-16/12.01.2023 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ Х-276,277,283,284, кв. 589, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Екатерина Симитчиева“ №4 и ул. „Отец Паисий“ №29, №30 и №33 /pup/2023/16/
Г-17/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХСII-5104, УПИ XCIV-5104, УПИ XCIX-5104 и УПИ C-5104, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/17/
Г-18/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-2045,2046 „за жил. стр.“, кв. 141, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/18/
Г-19/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1234 „за жил. стр.“, кв. 133, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/19/
Г-20/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2750 „за жил. стр.“, кв. 132, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/20/
Г-21/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-4154 „за жил. стр.“, кв. 120, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/21/
Г-22/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-568 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/22/
Г-23/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4069,4070 „за жил. стр.“, кв. 198, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2023/23/
Г-24/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-195 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2023/24/
Г-25/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1289 „жил.“ и УПИ ХХVІІ-1289 „жил.“, кв. 150, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/25/
Г-26/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-639 „жил.“, кв. 79, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/26/
Г-27/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-2081 „жил.“, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/27/
Г-28/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1966 „за жил. стр.”, УПИ V-1966 „за жил. стр.“ и УПИ VІ-1966 „за жил. стр.“, кв. 75, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/28/
Г-29/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2260 „за жил. стр.”, кв. 68, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2023/29/
Г-30/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-635 „за жил. стр.“, кв. 169, по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров“ №38 /pup/2023/30/
Г-31/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІII-53 „за жил. стр.“, УПИ ІV-53 „за жил. стр.“, УПИ V-53 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІI-53 „за жил. стр.“, кв. 98 и ул. рег. от о.т.364 /същ./ до о.т.510, до о.т.508, до о.т.509 и о.т.518, м-ст „Корията“, общ. Варна /pup/2023/31/
Г-32/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-690 „за жил.“, кв. 30, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2023/32/
Г-33/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-5403 „за жил. стр.“, кв. 108, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/33
Г-34/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3717 „за жил. стр.“, кв. 25, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/34/
Г-35/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-424 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/35/
Г-36/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-68 „за жил. стр.“, кв. 12 и ул. рег. от о.т.19 до о.т.20, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна /pup/2023/36/
Г-37/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-175 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна /pup/2023/37/
Г-38/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-1600 „за жил. застр.“, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 2, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/38/
Г-39/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІІ-1780,1781,1782,1783 „за жил. застр.“ и УПИ ІV-1779,1780 „за жил. застр.“, кв. 1, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/39/
Г-40/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-1987 „за жил. стр.“, кв. 59, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/40/
Г-41/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-87 „за жил. стр.“, кв. 10а, по плана на 23 м.р., гр. Варна /pup/2023/41/
Г-42/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-120 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/42/
Г-43/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1095 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/43/
Г-44/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-4027 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/44/
Г-45/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-832 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/45/
Г-46/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1381 „жил. стр.“, кв. 169, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/46/
Г-47/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-5728 „жил. стр.“, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/47/
Г-48/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1051 „жил. стр.“, кв. 139, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/48/
Г-49/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-5670 „жил. стр.“, кв. 112, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/49/
Г-50/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-794 „за жил. стр.“, кв. 169, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2023/50/
Г-51/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2167 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІ-2230,2157 „за жил. стр.“, кв. 1А, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2023/51/
Г-52/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2145 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІІ-2145 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2023/52/
Г-53/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІ-818 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХVІІІ-818 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2023/53/
Г-54/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-7105 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІ-7105 „за жил. стр.“, кв. 161, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/54/
Г-55/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-238 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Перчемлията“, гр. Варна /pup/2023/55/
Г-56/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-73 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2023/56/
Г-57/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-12 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/57/
Г-58/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІI-463 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2023/58/
Г-59/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1339 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-1340 „за жил. стр.“, кв. 87, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/59/
Г-60/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1019 „за жил. стр.“, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/60/
Г-61/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-316 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-316 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/61/
Г-62/18.01.2023 г. ПУП-РУП за УПИ ІІІ-5, кв. 19, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2023/62/
Г-63/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-285 „произв.-скл. д-ст“ и УПИ ХХХІV-493 „произв.-скл. д-ст“, кв. 48, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/63/
Г-64/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-2435,2436,2437 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2023/64/
Г-65/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVІІІ-4127 „за жил. стр.“ и УПИ XXVIІ-4127 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/65/
Г-66/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-311 „за произв. д-сти и офиси“ и УПИ XXI-311 „за произв. и учебни д-сти“, кв. 2 и ул. рег. от ос. т. 208 до ос. т. 285, по плана на ЮПЗ, гр. Варна /pup/2023/66/
Г-67/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-254 „жил. стр.“ и УПИ ХХVІІ-254 „жил. стр.“, кв. 27 и ул. рег. от о.т.172 до о.т.173, по плана на кв. „Галата, гр. Варна /pup/2023/67/
Г-68/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІI-4676 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2023/68/
Г-69/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-4191 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2023/69/
Г-70/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-1041,1042,1043 „за офиси, общ. обсл. и произв. скл. д-ст“, кв. 28, по плана на ЗПЗ в з-ще с. Тополи, Общ. Варна /pup/2023/70/
Г-71/18.01.2023 г. ПУП-РУП за УПИ VII-355 „ за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-354 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/71/
Г-72/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-392 „за учебен център“, кв. 19, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Воден“ №22Г-72/20.01.2023 г. /pup/2023/72/
Г-73/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-6898 „за жил.“, кв. 134, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/73/
Г-74/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-7376 „за жил. обит.“, кв. 81, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/74/
Г-75/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4206 „за жил. стр.“, кв. 225 и ул. рег. в обхвата на ПИ 10135.2520.4206, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/75/
Г-76/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-57 „за жил. стр.“, УПИ ХVІ-57 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІ-57 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІІ-57 „за жил. стр.“, кв. 95 и ул. рег от о.т.1672 до о.т.1673, по плана на СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и СО „Ваялар”, гр. /pup/2023/76/
Г-77/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-117 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІІ-117 „за жил. стр.“, кв. 177, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2023/77/
Г-78/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-368 „за жил.“, кв. 89, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2023/78/
Г-79/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1004,1005 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/79/
Г-80/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1916 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/80/
Г-81/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-933 „за жил. стр.“, кв. 42, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/81/
Г-82/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-4759 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2023/82/
Г-83/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІV-443 и УПИ ХХХІІ-443, кв. 18, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2023/83/
Г-84/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-209 „за жил. стр.”, кв. 39, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2023/84/
Г-85/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-5673 „за жил. стр.” и УПИ ХVІІІ-5674 „за жил. стр.“, кв. 215, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/85/
Г-86/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-3969 „жил. стр.” и УПИ ХХІ-3969 „жил. стр.“, кв. 165, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/86/
Г-87/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-246 „жил. стр.”, кв. 91, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/87/
Г-88/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-613 „за жил. стр.”, кв. 9, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2023//88/
Г-89/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-3964 „жил.”, кв. 4, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2023/89/
Г-90/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-403 „за жил. стр.”, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/90/
Г-91/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4277 „за жил. стр.”, кв. 22, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/91/
Г-92/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ СХL-1579 „за жил. стр.”, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/92/
Г-93/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-1233 „за жил. стр.”, кв. 133, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/93/
Г-94/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-2515 „за жил.стр.”, кв. 108, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/94/
Г-95/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4260 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/95/
Г-96/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIV-893 „жил.“, кв. 48, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2023/96/
Г-97/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-1865,1866 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2023/97/
Г-98/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-108 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2023/98/
Г-99/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-931 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/99/
Г-100/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-530 „за жил. стр.“, кв. 61, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/100/
Г-101/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1398 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/101/
Г-102/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-827 „за жил. стр.“, кв. 82, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/102/
Г-103/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-470 „за жил. стр.“, кв. 36, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/103/
Г-104/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-326 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІ-326 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/104/
Г-105/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-871, 731 „за произв. скл. д-ст“, кв. 50 и ул. рег. между о.т.4238 и о.т.4240 на ул. „Перла“ в частта на ПИ 10135.3514.731, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/105/
Г-106/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-1671 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІІ-1671 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/106/
Г-107/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-3618 „за жил. стр.“, кв. 114, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/107/
Г-108/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-4332 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/108/
Г-109/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2366 „за жил. стр.“, кв. 60, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2023/109/
Г-110/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVІ­-2394 „за жил. стр.“ и УПИ XXII-2394 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/110/
Г-111/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2323 „за жил. стр.“ и УПИ XXII-2323 „за жил. стр.“, кв. 33 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/111/
Г-112/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-3180 „за жил. стр.“, кв. 26, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/112/
Г-113/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-426- „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ І м.р., гр. Варна /pup/2023/113/
Г-114/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-2252 „за жил. стр.“, УПИ L-2252 „за жил. стр.“ и УПИ LІ-2252 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/114/
Г-115/20.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-72 „ за жил. стр.“, кв. 6, по ПП на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2023/115/
Г-116/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-552 „за произв. и скл. д-сти“ и УПИ IX-552 „за произв. и скл. д-сти“ (ПИ 72709.519.552), кв. 33 и ул. рег. от о.т.250 до о.т.251 (нови), з-ще с. Тополи, Общ. Варна /pup/2023/116/
Г-117/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-108 „жил.“, УПИ VІ-108 „жил.“, УПИ VІІ-108 „жил.“, УПИ VІІІ-108 „жил.“, УПИ ІХ-108 „жил.“, УПИ Х-108 „жил.“ и УПИ ХІ-108 „жил.“, кв. 107, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/117/
Г-118/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-96 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХVІ-96 „за жил. стр.“, кв. 98, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/118/
Г-119/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-935 „за жил. стр.“, кв. 74, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/119/
Г-120/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-189 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, общ. Варна /pup/2023/120/
Г-121/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2516 „за жил. стр.”, УПИ ХХVІІ-2517 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІІІ-2518 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на ЖК „Бриз”, гр. Варна /pup/2023/121/
Г-122/24.01.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-791 „смесено предназ.“, кв. 78, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Преслав“ №3 /pup/2023/122/
Г-123/24.01.2022 г. ПУП-РУП за УПИ V-93 (ПИ 10135.2557.11) и УПИ VI-94, кв. 681, по плана на „2-ри м.р.” гр. Варна /pup/2023/123/
Г-124/25.01.2023 г. Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІІІ „за озеленяване и инж. инфраструктура” и УПИ ІV „за паркинг и гаражи“, както и ул. рег. от о.т.3715 до 3716, кв. 631, по плана на 6 м.р., гр. Варна /pup/2023/124/
Г-125/27.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-109,120 „за общ.-обсл. сграда със смесено предназ., автомивка и автосервиз“ и УПИ ХVI-120 „за общ.-обсл. сграда със смесено предназ.“, кв. 5, м-ст „Малка Чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2023/125/
Г-126/30.01.2023 г. ПУП-ПРЗ и за УПИ ХІІІ-967 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Цар Иван Шишман“ №18 /pup/2023/126/
Г-127/15.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-170,171 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на м-ст „Таушан Тепе“, з-ще кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2023/127/
Г-128/15.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2115 „за смесено стр.“, кв. 33, по плана на 25 м. р., гр. Варна /pup/2023/128/
Г-129/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-238 „за жил. стр.” и УПИ ХІІІ-239 „за жил. стр.“, кв. 85, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/129
Г-130/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-328 „за жил. стр.”, кв. 93, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/130
Г-131/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-7275 „за жилища”, кв. 128, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/131
Г-132/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-226 „за жил. стр.”, кв. 85, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/132
Г-133/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІІІ-896 „за жилища”, кв. 172, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2023/133
Г-134/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-239,240 „за жил. стр.”, УПИ ХVІІІ-239,241 „за жил. стр.“, УПИ ХІХ-242,239 „за жил. стр.“ и УПИ ХХ-6527 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на м-ст „Старите Лозя” /Долна Трака/, гр. Варна /pup/2023/134
Г-135/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-250 „за жил. стр.”, кв. 155, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/135
Г-136/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за за УПИ ХI-5145 „за жил. стр.”, кв. 54, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/136
Г-137/20.02.2023 г. за УПИ ХХI-536 „за жил. стр.” и УПИ ХХІІ-535 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2023/137
Г-138/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-5405 „за жил. стр.” и УПИ ІІІ-5405 „за жил. стр.“, кв. 248, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/138
Г-139/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-5441 „жил. стр.“, кв. 91, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/139
Г-140/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-30 „жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/140
Г-141/20.02.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІХ-1293 „за жил. стр.“, кв. 59, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/141
Г-142/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII-191,600 „за произв. скл. д-ст“, кв. 29, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/142
Г-143/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-393 „за жилища“, кв. 30, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/143
Г-144/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1285 „ за жил. стр.“, кв. 46, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/144
Г-145/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-680 „ за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/145
Г-146/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLIІІ-207 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2023/146
Г-147/20.02.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-516 „за жил. стр.“ и УПИ ІV-517 „за жил. стр.“, кв. 180б, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Фьодор Успенски“ №14 и №16 /pup/2023/147
Г-148/24.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-324 „ за жил. стр.“, кв. 134, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/148
Г-149/24.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1035“, кв. 62, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/149
Г-150/24.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-101 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/150
Г-151/24.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1455 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/151
Г-152/24.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-524 „за жил. стр.“, кв. 61, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/152
Г-153/24.02.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІ-1138 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІХ-1138 „за жил. стр.“, кв. 26 от ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 26, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/153
Г-154/24.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-135 „за общ. обсл. д-сти“, кв. 3 от зона Смф1 /„Джанаварски път“, „Караулницата“/ и ул. рег. от о.т.8 до о.т.9 /частта на имота/ ПИ 10135.4022.135 по КК на район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2023/154
Г-155/24.02.2023 г. ПУП-РУП за УПИ ХІІІ-569 „за жил. зстр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/155
Г-156/27.02.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІІІ-384,369,366 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2023/156
Г-157/09.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-8,89 „за произв. скл. база – предприятие за хранителни продукти“, УПИ VІ-„за трафопост“, УПИ VІІ-88 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ VІІІ-10 „за произв. скл. д-ст“, кв. 62 и ул. рег. от о.т.146 – същ. до о.т.192 в новоурбанизирана територия – устройствена зона ПМС, с. Каменар, община Варна, м-ст „Куванлъка“ /pup/2023/157
Г-158/09.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-459 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2023/158
Г-159/10.03.2023 г. ПУП-ПРЗ и за УПИ ХХІХ-42 „за обществено обслужване“, кв. 38 и ул. рег. от о.т.4680 до о.т.4684, по плана на ЗПЗ - север, гр. Варна /pup/2023/159
Г-160/14.03.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XI-181,183 „за апарт. х-л“ (ПИ № 10135.1508.181, 10135.1508.183), кв. 723 по плана на 3-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Петко Каравелов“ № 40 и № 42 /pup/2023/160
Г-161/16.03.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-617 „за жилищно строителство", кв. 83 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 5 /pup/2023/161/
Г-162/16.03.2023 г. ПУП-РУП за УПИ X-18 (ПИ № 10135.1501.901), кв. 314в по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Черни връх“ № 52 /pup/2023/162/
Г-163/20.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-144,146 „жилищно“, УПИ IX-146 „жилищно“ и УПИ X-145 „жилищно“ и ПУП-РУП за УПИ X-145 „жилищно“, кв. 162 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ № 12 и ул. „Григорий Цамблак“ № 3 и № 5 /pup/2023/163/
Г-164/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-836 „жил.стр.” (ПИ 10135.2510.836), кв. 50, по плана СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2023/164/
Г-165/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-157 (ПИ 10135.2052.157), кв. 50 по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2023/165/
Г-166/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-1425 ”за жил.” (ПИ 10135.2575.1425) кв. 5, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2023/166/
Г-167/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII -862”за жил. стр.” (ПИ 10135.2052.862), кв. 52 по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2023/167/
Г-168/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1116 „за жил.стр.“, УПИ XIV-1116 „за жил.стр.“, УПИ XV-1116 „за жил.стр.“, УПИ XVI-1116 „за жил.стр.“, кв.74 и УПИ X-1116 „за техн. инфраструктура” (ПИ 10135.2517.1116), кв. 78 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/168/
Г-169/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1399,1397 ”жил. стр.”, УПИ II-1397 ”жил. стр.”, УПИ III-1395,1396 ”жил. стр.”, УПИ IV-1396,1395 ”жил. стр.”, и нова улиаца от о.т. 1303 до о.т.1310, кв. 75, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/169/
Г-170/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-1387”за жилищни функции”, (ПИ 10135.2512.1387), кв. 15, по плана на СО ”Перчемлията“, гр. Варна /pup/2023/170/
Г-171/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-1347 „жил.стр.” (ПИ 10135.2723.1347), кв. 67, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2023/171/
Г-172/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVI-6180,6128 (ПИ 10135.2520.6128, 10135.2520.6180), кв. 213 по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2023/172/
Г-173/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIII-516 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2520.516), кв. 135 по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2023/173/
Г-174/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1857 (ПИ 10135.2552.1857), кв. 170, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/174/
Г-175/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-5732 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2552.5732), кв. 72 по плана на кв. „ Изгрев", гр. Варна /pup/2023/175/
Г-176/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-454 „за жил. стр.” УПИ V-454 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2552.454), кв. 81 и улична регулация от о.т.2616 до о.т.2617 по плана на кв. „ Изгрев", гр. Варна /pup/2023/176/
Г-177/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-5451 „за жил.стр.” и УПИ VII-5452 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2552.5451 и ПИ 10135.2552.5452), кв. 246 по плана на кв. ”Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/177/
Г-178/24.03.2023 г. ПУП –ПРЗ за УПИ II-15 „за жилищно строителство“ /ПИ № 10135.2553.15/ в кв.30 и улична регулация от о.т.3794 до о.т.3800 по плана на 26-ти м.р., район „Приморски“, гр. Варна /pup/2023/178/
Г-179/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ УПИ XII-419,420 „за жил.стр.“, кв. 321а по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 13 и ул. „Беласица“ № 10 /pup/2023/179/
Г-180/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVI-24 ”ЖС и ПГ“ (ПИ 10135.3516.24), кв. 1 по плана на 26 м. р., гр. Варна /pup/2023/180/
Г-181/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-782 „за жил. стр.“, кв. 80 по плана на СО “Планова“, гр. Варна /pup/2023/181/
Г-182/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-680 „за жил. стр.“, кв. 70 по плана на СО “Планова“, гр. Варна /pup/2023/182/
Г-183/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-127 "за жил. строителство", кв. 17 по плана на в. з. “Лазур“, с. Константиново /pup/2023/183/
Г-184/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за за УПИ XXX-856 и УПИ XXXI-855, кв.23, по плана на с.Звездица /pup/2023/184/
Г-185/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-83 „за смесено застрояване“ (ПИ 10135.4023.83), кв. 7 по плана на „Зона за обществено обслужване“, м. „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2023/185/
Г-186/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI – 456 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на со “Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/186/
Г-187/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV – 2370 „за жил. стр.“, кв. 42 по плана на СО „Ракитника“, р-н Аспарухово, гр. Варна /pup/2023/187/
Г-188/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV – 196 „за жил. стр.“ и УПИ XXII-196 „за жил. стр.“, кв. 6 по плана на СО „Зеленика“, р-н Аспарухово, гр. Варна /pup/2023/188/
Г-189/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII – 2127 „за жил. стр.“, кв. 5 по плана на местност Прибой, гр. Варна /pup/2023/189/
Г-190/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-2419 „за жил. стр.“ и УПИ XXXIII-2419 „за жил. стр.“, кв. 22 по плана на СО „Ракитника“ гр. Варна /pup/2023/190/
Г-191/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII – 504 „за жил. стр.“, кв. 21 по плана на СО „Ракитника“, р-н Аспарухово, гр. Варна /pup/2023/191/
Г-192/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV – 2370 „за жил. стр.“, кв. 42 по плана на СО „Ракитника“, р-н Аспарухово, гр. Варна /pup/2023/192/
Г-193/24.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII – 4318 „за жил. стр.“, кв. 19 по плана на местност „Зеленика“, р-н Аспарухово, гр. Варна /pup/2023/193/
Г-194/27.03.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ LII-2240 „за жилищно строителство“, УПИ LIII-2240 „за жилищно строителство“, УПИ LIV-2240 „за жилищно строителство“, УПИ LV-2240 „за жилищно строителство“, кв. 39 и ул. рег. от о.т.689 до о.т.690 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/194/
Г-195/29.03.2023 г. ПУП-РУП за УПИ ХХІІ-487 / ПИ 10135.3515.619 /, кв. 57 по плана на 16-ти м.р. север, гр. Варна /pup/2023/195/
Г-196/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-464,4663 и УПИ VІІІ-464,4663 „ за жил. стр.“, кв. 28 и ул. рег. от о.т.1269 до о.т.1270, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/196/
Г-197/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-1828,2389 „жил. застр.“, кв. 63 и ул. рег. от о.т.633 до о.т.635 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/197/
Г-198/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-791 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/198/
Г-199/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5593 „за жил. стр.“, кв. 100, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/199/
Г-200/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-471 „жил.“, УПИ VI-471 „жил.“, УПИ VII-471 „жил.“ и УПИ VIIІ-471 „жил.“, кв. 3 по ПРЗ на СО “Дели Сава“, гр. Варна /pup/2023/200/
Г-201/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2011 „за жил. стр.“, кв. 39а и ул. рег. от о.т.224 до о.т.483, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2023/201/
Г-202/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-404,735 „за жил. стр.“, кв. 171 и ул. рег. от о.т.1687 до о.т.1688, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2023/202/
Г-203/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-177 „за жил. стр.“ и УПИ Х-177 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на с. Каменар, община Варна /pup/2023/203/
Г-204/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-141 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/204/
Г-205/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1714 „за жил. стр.“, кв. 192, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/205/
Г-206/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-16,17,19 „за жил. стр.“, кв. 239, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Теодосий Търновски“ №32 и ул. „Ивайло“ №102 и 104 /pup/2023/206/
Г-207/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ VI-53 „За производствени и складови дейности“, кв. 37, по ПУП-ПУР на зона СОП, с. Тополи, Община Варна /pup/2023/207/
Г-208/04.04.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-16 „за произв.-скл. и търг. д-ст“, кв. 23, з-ще с. Тополи, общ. Варна и улици от о.т.196 до о.т.197 и от о.т.197 до о.т.8, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2023/208/
Г-209/07.04.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLI-898 „жил.“, кв. 48 и ул. рег. от о.т.220 до о.т.221, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2023/209/
Г-210/04.04.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-578 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на 16 м.р. – север, гр. Варна /pup/2023/210/
Г-211/15.05.2023 г. прекратяване на административното производство /pup/2023/211/
Г-212/15.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-979 „за жил. стр.”, кв. 60, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2023/212/
Г-213/15.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-173 „жил.”, кв. 72, по плана на СО „Ваялар” гр. Варна /pup/2023/213/
Г-214/15.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1389 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/214/
Г-215/15.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-157 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/215/
Г-216/15.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1390 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/216/
Г-217/15.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-561 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/217/
Г-218/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-5419,5420 „за жил. стр.”, кв. 126, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/218/
Г-219/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-4038 „за жил. стр.”, кв. 67, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/219/
Г-220/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ-2258 „за жил. стр.”, кв. 38, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2023/220/
Г-221/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХIІІ-707 „жил.” и УПИ ХХІV-707 „жил“, кв. 39, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2023/221/
Г-222/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-667 „за жил. стр.”, кв. 79, по плана на СО “Ваялар” гр. Варна /pup/2023/222/
Г-223/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ шза УПИ XIІІ-4448 „за жил. стр.”, кв. 41, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2023/223/
Г-224/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-884 „за жил. стр.“, кв. 151, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна /pup/2023/224/
Г-225/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-898 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на с.о. „Под село“, с. Звездица, Община Варна /pup/2023/225/
Г-226/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-790 за „жил. стр.“ и УПИ XIII-791 за „жил. стр.“, кв. 63 и ул. рег. от о.т.675 до о.т.676 по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/226/
Г-227/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-71 „жил. строит.“ (30497.14.71), ХХVI-73 „жил. строит.“ (30497.14.73), ХХVІI-77 „за инж. инфр. и тр. пост“ (30497.14.77), УПИ ХХVІІI-90 „жил. строит.“, УПИ XХIX-90 „жил. строит.“ (30497.14.90), УПИ ХХХ-74 „жил. строит.“ (30497.14.74), кв. 3а и улична регулация от о.т.287 през о.т.285, през о.т. 296 до о.т 294 и о.т. 295, с. Звездица, Община Варна /pup/2023/227/
Г-228/31.05.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-356 „за паркинг и сграда смесено предназначение”, кв. 682, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна и ПУП-ПР за УПИ XX-357 „за паркинг” и УПИ XXI-355 „за паркинг”, кв. 682, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна /pup/2023/228/
Г-229/01.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-2787,2790 „за жил. стр.“, кв. 5 и УПИ ХХІХ-2789,2792 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2023/229/
Г-230/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХI-4348 „за жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2023/230/
Г-231/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-4748 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2023/231/
Г-232/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХIІ-4098 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/232/
Г-233/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-52 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/233/
Г-234/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-3207 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/234/
Г-235/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-229 „за жилищно строителство“, кв. 54, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/235/
Г-236/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-150 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-151 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/236/
Г-237/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-262 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-263 „за жил. стр.“, кв. 224, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Поп Костадин Дъновски“ №16 и №18-18А /pup/2023/237/
Г-238/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-622,623 „жил.“ и ПУП-ПР за УПИ ХІХ-624 „жил.“, кв. 169, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Фьодор Успенски“ №33, №35 и №35А /pup/2023/238/
Г-239/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-361 „за жил. стр.“, кв. 236, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Янаки Жеков“ №18 /pup/2023/239/
Г-240/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-430 „за жил. стр.“, кв. 172, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Кардам“ №14 /pup/2023/240/
Г-241/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-1083,1084 „жил.“ и УПИ ХІV-1082 „жил.“, кв. 335, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ №17 и ул. „Авксентий Велешки“ №18 и №20 /pup/2023/241/
Г-242/15.06.2023 г. ПУП-РУП за УПИ VІІІ-301 „за жил. стр.“, кв. 1085а, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2023/242/
Г-243/15.06.2023 г. ПУП-РУП за УПИ ХIV-108, кв. 6, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2023/243/
Г-244/15.06.2023 г. ПУП) план-извадка ПРЗ за УПИ VII-436, УПИ VIII-436, УПИ XI-1723, УПИ XII-1619,1722 от кв.42 и УПИ IV-1216, УПИ VI-1425, УПИ VII-1425, УПИ IX-1763,1766, УПИ X-1764,1766, УПИ XII-2058,1766, УПИ XIV-444 и УПИ XV-441 от кв. 43 и улична регулация от о.т.361 до о.т.678 и от о.т.677 до о.т.675 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 42 и кв. 43 и ул. рег. от о.т.361 до о.т.678 и о.т.675 през о.т.676 до о.т.677 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/244/
Г-245/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-1999 „за жил. стр.“ и УПИ XXVI-1999 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/245/
Г-246/15.06.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XII-1660 „за жилищно строителство“, кв. 1 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/246/
Г-247/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-21,22,29 „за транспортно-логистична дейност“ и УПИ ХVІ-22 „за озоленяване, общ. обсл., инж. инфраструктура“, кв. 12, по плана на ЗПЗ – ІІ част, гр. Варна /pup/2023/247/
Г-248/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-548 „за сграда със смесено предназначение“ и УПИ VІІ-548,619 „терен за незамърсяващи производства“, кв. 52, по плана на с. Каменар, гр. Варна /pup/2023/248/
Г-249/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-4146 „за жил. стр.”, кв. 122, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/249/
Г-250/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-4877 „за жил. стр.”, УПИ ХХVІІ-4877 „за жил. стр.”, УПИ ХХVІІІ-4877 „за жил. стр.” и ул. рег. от о.т.1335 до о.т.1336, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/250/
Г-251/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-4837,4838 „за жил. стр.”, кв. 96, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/251/
Г-252/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-251 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“, гр. Варна /pup/2023/252/
Г-253/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-762 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2023/253/
Г-254/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-426 „за жил. стр.“, кв. 205, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/254/
Г-255/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1150 и УПИ ХІІІ-1150 „за жил.“, кв. 20, по плана на СО „Перчемлията“, гр. Варна /pup/2023/255/
Г-256/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-608 „за жил. стр.“, кв. 47, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/256/
Г-257/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-2145 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-2145 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/257/
Г-258/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІХ-3717 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2023/258/
Г-259/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-596 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-596 „за жил. стр.“, кв. 98, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2023/259/
Г-260/15.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-750 „жил.“ и УПИ Х-752 „жил.“, кв. 169, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2023/260/
Г-261/29.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-4952 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Манастриски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/261/
Г-262/29.06.2023 г. за УПИ ХХХІІ-764,765 „за жил. стр.“, кв. 47, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2023/262/
Г-263/29.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-342 „за жил. стр.“, кв. 109, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/263/
Г-264/29.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-3956 „за жил. стр.“, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2023/264/
Г-265/29.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХІІІ-2863,2864 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2023/265/
Г-266/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-4735 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/266/
Г-267/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-213 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2023/267/
Г-268/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-357 „за общ. обсл.“, кв. 40, по плана на 21 м.р., ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2023/268/
Г-269/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-6074 „за жил. стр.“, УПИ ХІІ-6074 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-6074 „за жил. стр.“, кв. 112, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/269/
Г-270/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1301 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-1301 „за жил. стр.“, кв. 113, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/270/
Г-271/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-633 „за жил. стр.“, кв. 80, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/271/
Г-272/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-89 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/272/
Г-273/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2038 „за жил. стр.“, кв. 230, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/273/
Г-274/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1510 „за жил. стр.“, кв. 192, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/274/
Г-275/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-5396 „за жил. стр.“, кв. 139, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/275/
Г-276/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-855 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІІІ-855 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/276/
Г-277/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-1856 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-1856 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/277/
Г-278/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1241 „за жил. стр.“, кв. 86, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/278/
Г-279/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-841 „за жил. стр.“, кв. 84, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/279/
Г-280/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-805 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/280/
Г-281/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-1209 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/281/
Г-282/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-4381 „за жил. стр.“, кв. 108, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/282/
Г-283/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-4761 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/283/
Г-284/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-3192 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/284/
Г-285/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3035 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/285/
Г-286/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-104 „за жил. стр.“, кв. 32, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/286/
Г-287/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2344 „за жил. стр.“, кв. 36, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/287/
Г-288/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1140 „за произв.-скл. д-ст и автомивка“, кв. 36, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/288/
Г-289/30.06.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІV-1141 „за жил. стр.“, кв. 26 от ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 26 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/289/
Г-290/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-875 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, Община Варна /pup/2023/290/
Г-291/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ-213 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, Община Варна /pup/2023/291/
Г-292/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХVІ-246 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на с. Константиново, Община Варна /pup/2023/292/
Г-293/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-51 „за складова база“, кв. 37, по плана на зона СОП 4.2, с. Тополи, гр. Варна /pup/2023/293/
Г-294/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5397 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІІІ-5397 „за жил. стр.“, кв. 139, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/294/
Г-295/30.06.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1705 „за жил. стр.“, кв. 192, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/295/
Г-296/03.08.2023 г. прекратяване на административно производство /pup/2023/296/
Г-297/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-89 „за жил. стр.“, кв. 32, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/297/
Г-298/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-331 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-331 „за жил. стр.“, кв. 30, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/298/
Г-299/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-3772 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/299/
Г-300/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4211 „за жил. стр.“, кв. 45 и изменение на ул. рег. от о.т.298 до о.т.302, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/300/
Г-301/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-455 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/301/
Г-302/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-610 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/302/
Г-303/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-3990 „за жил. стр.“, кв. 64 и изменение на ул. рег. от о.т.255 до о.т.226, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/303/
Г-304/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-3232 „за жил. стр.“ и УПИ ХІХ-3232 „за жил. стр.“, кв. 100, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/304/
Г-305/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІІ-195 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/305/
Г-306/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-5023 „за жил. стр.“, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/306/
Г-307/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1089 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/307/
Г-308/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-5436 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-5435 „за жил. стр.“, кв. 195, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/308/
Г-309/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІІ-4205 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/309/
Г-310/03.08.2023 г. ПУП - план-извадка - ПРЗ за УПИ ХХІХ-71 „за жил. стр.“ (ПИ 30497.13.71), кв. 23 и улична регулация от о.т.498 през о.т.500 до о.т.505 и улична регулация от о.т.498 (същ.) през о.т.506 до о.т.504 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, 24 и 98 на м. „Корията“, с. Звездица, община Варна /pup/2023/310/
Г-311/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХVІІ-836 „за жил. стр.“, кв. 62, по плана на с. Константиново, Община Варна /pup/2023/311/
Г-312/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-439 „за жил. стр." и УПИ XXII-439 „за жил. стр." и изменение на улична регулация от о. т. 134 до о. т. 133 и о. т. 126 кв. 54 по планa на с. Константиново, общ. Варна /pup/2023/312/
Г-313/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ 4за УПИ XXІІI-66 „за жил. стр.", кв. 17, по планa на с. Константиново, общ. Варна /pup/2023/313/
Г-314/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-496,1397 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2023/314/
Г-315/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-885 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/315/
Г-316/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-2525 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІ-2525 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/316/
Г-317/03.08.2023 г. ПУП-РУП за УПИ ІХ-353 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-350 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/317/
Г-318/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-157 „за жил. стр.“ и УПИ ІV-158 „за жил. стр.“, кв. 191, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Хъшове“ №1 и ул. „Дончо Ватаха“ №9 /pup/2023/318/
Г-319/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-480 „за жил. стр.“, кв. 849, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ №19 /pup/2023/319/
Г-320/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-444 „за жил. стр.“, кв. 173, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Павел Шафарик“ №9 /pup/2023/320/
Г-321/03.08.2023 г. Прекратяване на административно производство /pup/2023/321/
Г-322/03.08.2023 г. за УПИ ІV-1058 „за жилища“ и УПИ ХХVІ-1058 „за жилища“, кв. 186, по плана на СО „Траката“ СО „Ваялар“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2023/322/
Г-323/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1745 „за жил.“, кв. 181, по плана на СО „Траката“ СО „Ваялар“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2023/323/
Г-324/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-5780 „за жил. стр.“, кв. 220, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/324/
Г-325/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-288 „за жил. стр.“, кв. 53, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/325/
Г-326/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-5594 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІ-5593 „за жил. стр.“, кв. 39 и изменение на ул. рег. от о.т.1393 до о.т.1392, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/326/
Г-327/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-5611 „за жил. стр.“, УПИ ХVІ-5612 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІ-5613 „за жил. стр.“, кв. 72, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/327/
Г-328/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-5614 „за жил. стр.“, кв. 72, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/328/
Г-329/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1305 „за жил. стр.“, кв. 92, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/329/
Г-330/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-4664 „за жил. стр.“, кв. 121,, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/330/
Г-331/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-4790 „за жил. стр.“, кв. 141, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/331/
Г-332/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-4631 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІХ-4631 „за жил. стр.“, кв. 131, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/332/
Г-333/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1304 „за жил. стр.“, кв. 92, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/333/
Г-334/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-1749 „за жил.“, кв. 51, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/334/
Г-335/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-4419 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/335/
Г-336/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-564 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/336/
Г-337/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-5026 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/337/
Г-338/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1974 „за жил. стр.“ и УПИ V-1975 „за жил. стр.“, кв. 48, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/338/
Г-339/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1640 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/339/
Г-340/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-6107 „за жил. стр.“ и УПИ LХІ-6107 „за жил. стр.“, кв. 211, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2023/340/
Г-341/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-331,1728 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2023/341/
Г-342/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-672 „за жил. стр.”, кв. 15, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2023/342/
Г-343/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-1331 „жил.”, кв. 30 и ул. рег. от о.т.290 през о.т.292 до о.т.293, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2023/343/
Г-344/03.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-3890,3891 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2023/344/
Г-345/14.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І и ХІV-всички „за сгради със смесено предназначение“ и УПИ ХV-„за трафопост“, кв. 6 и ул. рег. от о.т.89 /същ./, 117,118,119,120 до о.т.121, и алея от о.т.121 до о.т.133 в зона Оз1, по плана на м-ст „Малка чайка“, гр. Варна /pup/2023/345/
Г-346/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-2183,3223 „за жил. стр.“, кв. 105, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/346/
Г-347/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-661 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на с. Каменар, гр. Варна /pup/2023/347/
Г-348/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-187 „за жил. стр.“ и УПИ ХІХ-187 „за жил. стр.“, кв. 48, по плана на с. Каменар, гр. Варна /pup/2023/348/
Г-349/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-6869 „за жил. стр.“, кв. 150, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/349/
Г-350/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-688 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/350/
Г-351/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-926 „за жил. стр.“, кв. 102, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/351/
Г-352/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІ-868 „за жил. стр.“, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/352/
Г-353/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-676 „за жил. функции“, кв. 40, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2023/353/
Г-354/18.08.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-417 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2023/354/
Г-355/18.08.2023 г. прекратяване на административното производство /pup/2023/355/
Г-356/21.08.2023г. Подробен устройствен план (ПУП) план–извадка План за регулация и застрояване за УПИ X-72 „за жилищно строителство“, кв.91 по плана на 28-ми м.р., район „Аспарухово“, гр. Варна, общ. Варна /pup/2023/356/
Г-357/21.08.2023г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване за УПИ LV-465,2144,442,443 „за жилищно строителство“ в кв.43 и УПИ XLIX-442,443 „за жилищно строителство“ в кв.42 по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, общ. Варна /pup/2023/357/
Г-358/21.08.2023г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване и Работен устройствен план (РУП) за УПИ XIII-110, 111 „за жилищно строителство“ в кв.354 по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, общ. Варна, ул. "Рали Мавридов" №29 и ул. "Фредерик Ж. Кюри" №90 /pup/2023/358/
Г-359/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП УПИ ХVІІ-979 „за жилищно строителство“, кв. 329, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ №28 /pup/2023/359/
Г-360/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-349 „за жилищни функции“ в кв. 34 по плана на ж.к.„Вл. Варненчик” ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/360/
Г-361/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-33 „производствено-складова дейност“, кв. 36 по плана на зона СОП 4.2, с. Тополи, Община Варна /pup/2023/361/
Г-362/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-1036 „за произв.-скл. д-ст“ и УПИ ХХХІ-1036 „за произв.-скл. д-ст“, кв. 41, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/362/
Г-363/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIХ-4 „за жил. стр., търговия и складова дейност“, кв. 13, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2023/363/
Г-364/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-1097 „за жил. функции“, кв. 57 и ул. рег. от о.т.312 до о.т.320, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2023/364/
Г-365/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-7176 „за жил. стр.“, кв. 93 и ул. рег. от о.т.1703 до о.т.1705, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/365/
Г-366/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-881 „за жил. стр.“, кв. 82, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2023/366/
Г-367/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-5364 „за жил. стр.“, кв. 63, по плана на СО „Манастриски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/367/
Г-368/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХХХV-1518 „за жил. стр.“, кв. 85, по плана на СО „Манастриски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/368/
Г-369/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-170 „за жил. функции“, кв. 20, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2023/369/
Г-370/01.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-6151 „за общ. обсл.“, кв. 93, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/370/
Г-371/07.09.2023 г. ПУП план–извадка ПРЗ и РУП за УПИ VІІ-312,313 „за жил. стр.“, кв. 149, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 28 м.р. и част от 29 м.р., гр. Варна /pup/2023/371/
Г-372/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-5856,6780 „за жил. стр.“ и УПИ Х-5856 „за жил. стр.“, кв. 94, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/372/
Г-373/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1875 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІ-1875 „за жил. стр.“, кв. 128, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/373/
Г-374/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-7523 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІІ-7523 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/374/
Г-375/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-196 „за жил. функции“, кв. 72, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2023/375/
Г-376/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-370 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2023/376/
Г-377/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-315 „за жил. стр.“, кв. 67, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2023/377/
Г-378/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1654 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/378/
Г-379/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-690 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2023/379/
Г-380/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-4547 „за жил. функции“, кв. 46, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/380/
Г-381/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4071 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/381/
Г-382/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2106 „за жил. стр.“, кв. 218, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/382/
Г-383/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-827,828 „за жил. стр.“, кв. 87, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/383/
Г-384/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-304,5188,5189 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/384/
Г-385/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1350 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-1351 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/385/
Г-386/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVI-2352,2353,2443,2444 ”жил.стр.”, кв. 5, по плана на кв. „Свети Никола” гр. Варна /pup/2023/386/
Г-387/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-976 ”жил.”, кв. 53, по плана на „Вилна зона” гр. Варна /pup/2023/387/
Г-388/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XІХ-938 „за жил.” и УПИ ХХ-938 „за жил.“, кв. 50, по плана на „Вилна зона” гр. Варна /pup/2023/388/
Г-389/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-620 „за жил. стр.”, кв. 37, по плана на „Вилна зона” гр. Варна /pup/2023/389/
Г-390/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LV-3534 „за жил. стр.” и УПИ LХІ-3534 „за жил. стр.“, кв. 6 и ул. рег. от о.т.33 до о.т.820, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2023/390/
Г-391/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-113 „за жил. стр., общ. обсл. и спортни и рекреационни д-сти“, УПИ ІІ-114 „за жил. стр., общ. обсл. и спортни и рекреационни д-сти“, УПИ ІІІ-114 „за жил. стр., общ. обсл. и спортни и рекреационни д-сти“, УПИ ІV-112 „за жил. стр., общ. обсл. и спортни и рекреационни д-сти“, УПИ V-275 „за озеленяване и техн. инфраструктура“ и ул. рег. от о.т.195 до о.т.196, кв. 64, по плана на с. Каменар, гр. Варна /pup/2023/391/
Г-392/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXІІI-593 „за жил. стр." и изменение на ул. рег. от о.т.15 до о.т.160, кв. 3, по планa на с. Константиново, общ. Варна /pup/2023/392/
Г-393/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXІІI-557 „за жил. стр.", кв. 36, по планa на с. Константиново, общ. Варна /pup/2023/393/
Г-394/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-46 „за жил. стр.“, УПИ ХІІ-46 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-46 „за жил. стр.“, кв. 204, по плана на м-ст „Чиган“, гр. Варна /pup/2023/394/
Г-395/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-3761 „за жил. стр.“, кв. 186, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/395/
Г-396/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2599,2598 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/396/
Г-397/15.09.2023 г. Прекратяване на административно производство /pup/2023/397/
Г-398/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-752 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/398/
Г-399/15.09.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІХ-583,449 „за жил. стр.“, кв. 21 и ул. рег. от о.т.91 до о.т.29, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 21, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2023/399/
Г-400/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-609 „жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/400/
Г-401/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1373 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХ-1373 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/401/
Г-402/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-341 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик” І м.р., гр. Варна /pup/2023/402/
Г-403/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXІІI-479 „за паркинг, автосервиз и производствено-складова дейност” и УПИ ХХІV-480 „за производствено-складова дейност“, кв. 12, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/403/
Г-404/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-37,38,39 „за логистично-складова база с офиси и магазин”, кв. 11, по плана на ЗПЗ – ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/404/
Г-405/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-25 „за съхранение и преработка на зърнени култури и обслужващи дейности“, кв. 1, м-ст „До линията“, с. Тополи, Община /pup/2023/405/
Г-406/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-163,164 „за жил. стр.“, кв. 293, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ №48 и №50 /pup/2023/406/
Г-407/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-959 „за жил. стр.“, кв. 318, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Беласица“ №9 /pup/2023/407/
Г-408/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1016 „за жил. стр.“, кв. 173, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ №45 /pup/2023/408/
Г-409/15.09.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-289 „за жил. стр.”, кв. 691 и ул. рег. от о.т.3778 до о.т.3779 и изменение на бордюрните линии на ул. рег. от о.т.349 до о.т.335, по плана на 2 м.р., гр. Варна /pup/2023/409/
Г-410/12.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-2277 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/410/
Г-411/12.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-6011 „за жил. стр.“, кв. 211, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/411/
Г-412/12.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-6991 „за жил. стр.“, кв. 161, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/412/
Г-413/12.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-374 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2023/413/
Г-414/12.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-2271 „за жил. стр.”, кв. 19 и УПИ ІХ-271 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2023/414/
Г-415/12.10.2023 г. ПУП-РУП за УПИ VІІІ-2, кв. 539, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Юрий Венелин“ №20 /pup/2023/415/
Г-416/12.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-934 „за жил. стр.“, кв. 74, по плана на СО „Под село“, з-ще Звездица, общ. Варна /pup/2023/416/
Г-417/12.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-839 „за спорт“, кв. 45, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2023/417/
Г-418/12.10.2023 г. Поправка на очевидна фактическа грешка /pup/2023/418/
Г-419/13.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-1257 „за жил.стр.” и УПИ XXI-1653,1536 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2508.1257, 10135.2508.1653, 10135.2508.1536), кв. 12, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2023/419/
Г-420/16.10.2023 г. ПУП-ПЗ за УПИ І-„за доворец на културата и спорта“, кв. 43, по плана на 18 м.р., гр. Варна /pup/2023/420/
Г-421/16.10.2023 г. ПУП-РУП за УПИ ІV-672, кв. 7, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2023/421/
Р-422/16.10.2023 г. ПУП-ПР за УПИ ХXVІІІ-55,56 „За производствено-складова база“, кв. 1, плана на ПЗ „Клисе баир“, м-ст „Бостан тарла“, з-ще с. Тополи, Община Варна /pup/2023/422/
Г-423/16.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-161,162 „За производствени и складови дейности“, кв. 32, плана на с. Тополи, Община Варна /pup/2023/423/
Г-424/16.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-12 „За производствено-складови дейности“, кв. 1 от Устройствена зона „Плп“ по ОУП на общ. Варна, м-ст „До линията“, с. Тополи, общ. Варна /pup/2023/424/
Г-425/20.10.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ X-483 „за жил. стр.“, кв. 180 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ №57 /pup/2023/425/
Г-426/20.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2204”за жил. стр.”, кв. 213 и ул. рег. от о.т. 2511 до о.т. 1873, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/426/
Г-427/20.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-2465 „за жил. стр.”, кв. 2, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2023/427/
Г-428/24.10.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-112 „за жил. стр.“ и УПИ VI-113 „за жил. стр.“, кв. 164 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Хан Тервел“ № 8 и 10 /pup/2023/428/
Г-429/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-3794,3581 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/429/
Г-430/25.10.2023 г. ПУП-РУП за УПИ IX-4, кв. 852, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Стара планина“ №16 /pup/2023/430/
Г-431/25.10.2023 г. Прекратяване на административно производство /pup/2023/431/
Г-432/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-28 „за жил. стр.“, УПИ ІV-29 „за жил. стр.“, УПИ V-3 „за жил. стр.“, УПИ VІІ-14 „за жил. стр.“, УПИ VІІІ-15„за жил. стр.“, УПИ Х-39 „за жил. стр.“, УПИ ХІ-4 „за жил. стр.“, УПИ ХІІ-30 „за жил. стр.“, УПИ ХІV-31 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-34, кв. 65 и ул. рег. от о.т.679 до о.т.3, по плана на местност „Патрабана“, гр. Варна /pup/2023/432/
Г-433/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-280,283 „за жил. стр.”, кв. 104, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/433/
Г-434/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ-838 „жил. обитаване” и УПИ ХV-838 „за жил. обитаване“, кв. 131, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/434/
Г-435/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-2148 „за жил. стр.”, кв. 58, по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2023/435/
Г-436/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3908 „за жил. стр.” и УПИ ХХVІ-3908 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2023/436/
Г-437/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-2176 „за жил. стр.”, кв. 47 и ул. рег. от о.т.814 до о.т.815, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2023/437/
Г-438/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-2139 „за жил. стр.”, кв. 2Б, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2023/438/
Г-439/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-2313 „за жил. стр.”, кв. 14, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2023/439/
Г-440/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-684 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/440/
Г-441/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1366 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/441/
Г-442/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-817 „за жил. стр.“, кв. 82, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/442/
Г-443/25.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-354 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/443/
Г-444/26.10.2023 г. ПУП-РУП за УПИ І-113 „за автосервиз“, кв. 6, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2023/444/
Г-445/26.10.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-73 „за жил. стр.“, кв. 22, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2023/445/
Г-446/15.12.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-250, 1960 „за обект на образованието, ТП и обслужващата инфраструктура“ и УПИ VI-1961 „за обект на образованието, ТП и обслужващата инфраструктура“ (ПИ 10135.3513.1960, ПИ 10135.3513.1961 и ПИ 10135.3513.250), кв. 16 по плана на 26 м.р. на гр. Варна /pup/2023/446/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2023 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.