Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2023 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Г-1/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-2569,2570,2571 „за жил. стр.”, кв. 1, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ - Варна”, гр. Варна /pup/2023/1/
Г-2/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІX-1585 „за паркинг”, кв. 123 и УПИ ІІІ-1585,5346,5347 „за жил. стр.“, кв. 176, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/2/
Г-3/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4754 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2023/3/
Г-4/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1872 „за жил. стр.“, кв. 234, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/4/
Г-5/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-4154 „за жил. стр.“, кв. 79, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/5/
Г-6/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-235 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/6/
Г-7/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-1110,1111 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2023/7/
Г-8/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-771 „жил.“, кв. 75, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2023/8/
Г-9/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-431 „за жил. стр.“, кв. 26, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/9/
Г-10/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1344 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/10/
Г-11/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-3170 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/11/
Г-12/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-148 „за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХІІ-148 „за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХІІІ-148„за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХІV-148 „за трансп.-лог. д-ст“, УПИ ХV-148 „за трансп.-лог. д-ст“ и УПИ УПИ ХVІ-148 „за трансп.-лог. д-ст“, кв. 19 и ул. рег. от о.т.1080 до о.т.1081, по плана на ЗПЗ ІІ част, с. Тополи, Община Варна /pup/2023/12/
Г-13/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-804,568 „за жил. зстр.“, кв. 26, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/13/
Г-14/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-263 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІІ-263 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/14/
Г-15/10.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-283 „за жил. строит.“, кв. 11 по плана на с. Звездица и улична регулация от о.т.235 до о.т.115, по плана на с. Звездица /pup/2023/15/
Г-16/12.01.2023 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ Х-276,277,283,284, кв. 589, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Екатерина Симитчиева“ №4 и ул. „Отец Паисий“ №29, №30 и №33 /pup/2023/16/
Г-17/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХСII-5104, УПИ XCIV-5104, УПИ XCIX-5104 и УПИ C-5104, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/17/
Г-18/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-2045,2046 „за жил. стр.“, кв. 141, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/18/
Г-19/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1234 „за жил. стр.“, кв. 133, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/19/
Г-20/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2750 „за жил. стр.“, кв. 132, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/20/
Г-21/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-4154 „за жил. стр.“, кв. 120, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/21/
Г-22/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-568 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/22/
Г-23/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4069,4070 „за жил. стр.“, кв. 198, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2023/23/
Г-24/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-195 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2023/24/
Г-25/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1289 „жил.“ и УПИ ХХVІІ-1289 „жил.“, кв. 150, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/25/
Г-26/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-639 „жил.“, кв. 79, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/26/
Г-27/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-2081 „жил.“, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/27/
Г-28/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1966 „за жил. стр.”, УПИ V-1966 „за жил. стр.“ и УПИ VІ-1966 „за жил. стр.“, кв. 75, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/28/
Г-29/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2260 „за жил. стр.”, кв. 68, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2023/29/
Г-30/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-635 „за жил. стр.“, кв. 169, по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров“ №38 /pup/2023/30/
Г-31/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІII-53 „за жил. стр.“, УПИ ІV-53 „за жил. стр.“, УПИ V-53 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІI-53 „за жил. стр.“, кв. 98 и ул. рег. от о.т.364 /същ./ до о.т.510, до о.т.508, до о.т.509 и о.т.518, м-ст „Корията“, общ. Варна /pup/2023/31/
Г-32/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-690 „за жил.“, кв. 30, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2023/32/
Г-33/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-5403 „за жил. стр.“, кв. 108, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/33
Г-34/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3717 „за жил. стр.“, кв. 25, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/34/
Г-35/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-424 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/35/
Г-36/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-68 „за жил. стр.“, кв. 12 и ул. рег. от о.т.19 до о.т.20, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна /pup/2023/36/
Г-37/17.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-175 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна /pup/2023/37/
Г-38/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-1600 „за жил. застр.“, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 2, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/38/
Г-39/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІІ-1780,1781,1782,1783 „за жил. застр.“ и УПИ ІV-1779,1780 „за жил. застр.“, кв. 1, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/39/
Г-40/17.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-1987 „за жил. стр.“, кв. 59, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/40/
Г-41/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-87 „за жил. стр.“, кв. 10а, по плана на 23 м.р., гр. Варна /pup/2023/41/
Г-42/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-120 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/42/
Г-43/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1095 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/43/
Г-44/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-4027 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/44/
Г-45/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-832 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/45/
Г-46/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1381 „жил. стр.“, кв. 169, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/46/
Г-47/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-5728 „жил. стр.“, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/47/
Г-48/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1051 „жил. стр.“, кв. 139, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/48/
Г-49/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-5670 „жил. стр.“, кв. 112, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2023/49/
Г-50/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-794 „за жил. стр.“, кв. 169, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2023/50/
Г-51/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2167 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІ-2230,2157 „за жил. стр.“, кв. 1А, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2023/51/
Г-52/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2145 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІІ-2145 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2023/52/
Г-53/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІ-818 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХVІІІ-818 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2023/53/
Г-54/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-7105 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІ-7105 „за жил. стр.“, кв. 161, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/54/
Г-55/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-238 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Перчемлията“, гр. Варна /pup/2023/55/
Г-56/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-73 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2023/56/
Г-57/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-12 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2023/57/
Г-58/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІI-463 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2023/58/
Г-59/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1339 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-1340 „за жил. стр.“, кв. 87, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/59/
Г-60/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1019 „за жил. стр.“, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/60/
Г-61/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-316 „за жил. стр.“ и УПИ ХV-316 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/61/
Г-62/18.01.2023 г. ПУП-РУП за УПИ ІІІ-5, кв. 19, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2023/62/
Г-63/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-285 „произв.-скл. д-ст“ и УПИ ХХХІV-493 „произв.-скл. д-ст“, кв. 48, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/63/
Г-64/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-2435,2436,2437 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2023/64/
Г-65/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVІІІ-4127 „за жил. стр.“ и УПИ XXVIІ-4127 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/65/
Г-66/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-311 „за произв. д-сти и офиси“ и УПИ XXI-311 „за произв. и учебни д-сти“, кв. 2 и ул. рег. от ос. т. 208 до ос. т. 285, по плана на ЮПЗ, гр. Варна /pup/2023/66/
Г-67/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-254 „жил. стр.“ и УПИ ХХVІІ-254 „жил. стр.“, кв. 27 и ул. рег. от о.т.172 до о.т.173, по плана на кв. „Галата, гр. Варна /pup/2023/67/
Г-68/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІI-4676 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2023/68/
Г-69/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-4191 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2023/69/
Г-70/18.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-1041,1042,1043 „за офиси, общ. обсл. и произв. скл. д-ст“, кв. 28, по плана на ЗПЗ в з-ще с. Тополи, Общ. Варна /pup/2023/70/
Г-71/18.01.2023 г. ПУП-РУП за УПИ VII-355 „ за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-354 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2023/71/
Г-72/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-392 „за учебен център“, кв. 19, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Воден“ №22Г-72/20.01.2023 г. /pup/2023/72/
Г-73/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-6898 „за жил.“, кв. 134, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/73/
Г-74/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-7376 „за жил. обит.“, кв. 81, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/74/
Г-75/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4206 „за жил. стр.“, кв. 225 и ул. рег. в обхвата на ПИ 10135.2520.4206, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2023/75/
Г-76/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-57 „за жил. стр.“, УПИ ХVІ-57 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІ-57 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІІ-57 „за жил. стр.“, кв. 95 и ул. рег от о.т.1672 до о.т.1673, по плана на СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и СО „Ваялар”, гр. /pup/2023/76/
Г-77/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-117 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІІ-117 „за жил. стр.“, кв. 177, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2023/77/
Г-78/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-368 „за жил.“, кв. 89, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2023/78/
Г-79/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1004,1005 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/79/
Г-80/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1916 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/80/
Г-81/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-933 „за жил. стр.“, кв. 42, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2023/81/
Г-82/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-4759 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2023/82/
Г-83/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІV-443 и УПИ ХХХІІ-443, кв. 18, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2023/83/
Г-84/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-209 „за жил. стр.”, кв. 39, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2023/84/
Г-85/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-5673 „за жил. стр.” и УПИ ХVІІІ-5674 „за жил. стр.“, кв. 215, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/85/
Г-86/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-3969 „жил. стр.” и УПИ ХХІ-3969 „жил. стр.“, кв. 165, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/86/
Г-87/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-246 „жил. стр.”, кв. 91, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2023/87/
Г-88/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-613 „за жил. стр.”, кв. 9, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2023//88/
Г-89/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-3964 „жил.”, кв. 4, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2023/89/
Г-90/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-403 „за жил. стр.”, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/90/
Г-91/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4277 „за жил. стр.”, кв. 22, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/91/
Г-92/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ СХL-1579 „за жил. стр.”, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/92/
Г-93/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-1233 „за жил. стр.”, кв. 133, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/93/
Г-94/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-2515 „за жил.стр.”, кв. 108, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2023/94/
Г-95/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4260 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2023/95/
Г-96/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIV-893 „жил.“, кв. 48, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2023/96/
Г-97/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-1865,1866 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2023/97/
Г-98/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-108 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2023/98/
Г-99/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-931 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/99/
Г-100/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-530 „за жил. стр.“, кв. 61, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/100/
Г-101/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1398 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/101/
Г-102/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-827 „за жил. стр.“, кв. 82, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2023/102/
Г-103/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-470 „за жил. стр.“, кв. 36, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/103/
Г-104/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-326 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІ-326 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2023/104/
Г-105/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-871, 731 „за произв. скл. д-ст“, кв. 50 и ул. рег. между о.т.4238 и о.т.4240 на ул. „Перла“ в частта на ПИ 10135.3514.731, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2023/105/
Г-106/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-1671 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІІ-1671 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/106/
Г-107/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-3618 „за жил. стр.“, кв. 114, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2023/107/
Г-108/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-4332 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2023/108/
Г-109/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2366 „за жил. стр.“, кв. 60, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2023/109/
Г-110/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVІ­-2394 „за жил. стр.“ и УПИ XXII-2394 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/110/
Г-111/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2323 „за жил. стр.“ и УПИ XXII-2323 „за жил. стр.“, кв. 33 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/111/
Г-112/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-3180 „за жил. стр.“, кв. 26, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2023/112/
Г-113/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-426- „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ І м.р., гр. Варна /pup/2023/113/
Г-114/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-2252 „за жил. стр.“, УПИ L-2252 „за жил. стр.“ и УПИ LІ-2252 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2023/114/
Г-115/20.01.2023 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-72 „ за жил. стр.“, кв. 6, по ПП на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2023/115/
Г-116/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-552 „за произв. и скл. д-сти“ и УПИ IX-552 „за произв. и скл. д-сти“ (ПИ 72709.519.552), кв. 33 и ул. рег. от о.т.250 до о.т.251 (нови), з-ще с. Тополи, Общ. Варна /pup/2023/116/
Г-117/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-108 „жил.“, УПИ VІ-108 „жил.“, УПИ VІІ-108 „жил.“, УПИ VІІІ-108 „жил.“, УПИ ІХ-108 „жил.“, УПИ Х-108 „жил.“ и УПИ ХІ-108 „жил.“, кв. 107, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/117/
Г-118/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-96 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХVІ-96 „за жил. стр.“, кв. 98, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/118/
Г-119/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-935 „за жил. стр.“, кв. 74, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2023/119/
Г-120/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-189 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, общ. Варна /pup/2023/120/
Г-121/20.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2516 „за жил. стр.”, УПИ ХХVІІ-2517 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІІІ-2518 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на ЖК „Бриз”, гр. Варна /pup/2023/121/
Г-122/24.01.2023 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-791 „смесено предназ.“, кв. 78, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Преслав“ №3 /pup/2023/122/
Г-123/24.01.2022 г. ПУП-РУП за УПИ V-93 (ПИ 10135.2557.11) и УПИ VI-94, кв. 681, по плана на „2-ри м.р.” гр. Варна /pup/2023/123/
Г-124/25.01.2023 г. Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІІІ „за озеленяване и инж. инфраструктура” и УПИ ІV „за паркинг и гаражи“, както и ул. рег. от о.т.3715 до 3716, кв. 631, по плана на 6 м.р., гр. Варна /pup/2023/124/
Г-125/27.01.2023 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-109,120 „за общ.-обсл. сграда със смесено предназ., автомивка и автосервиз“ и УПИ ХVI-120 „за общ.-обсл. сграда със смесено предназ.“, кв. 5, м-ст „Малка Чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2023/125/
Г-126/30.01.2023 г. ПУП-ПРЗ и за УПИ ХІІІ-967 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Цар Иван Шишман“ №18 /pup/2023/126/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2023 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.