Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2021 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-165 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/1/
Г-2/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-955 „за жил. стр.“ и УПИ ХXII-955 „за жил. стр.“, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/2/
Г-3/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-2710,2084,2085 „за жил. стр.“, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/3/
Г-4/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXXVIII-3073,3074, кв. 12, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2021/4/
Г-5/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-448 „за жил. стр.“, кв. 295а, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Стара планина“ №68 /pup/2021/5/
Г-6/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-743 „за жил. стр.“ и УПИ ХIХ-743 „за жил. стр., кв. 89, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2021/6/
Г-7/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-239 „за жил. стр.“, кв. 3а, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна /pup/2021/7/
Г-8/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-425 „за жил. стр.“ и ПУП-РУП УПИ VIII-425 „за жил. стр.“ и УПИ IХ-426, кв. 103, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Д-р Людвик Заменхоф“ №22, №24 /pup/2021/8/
Г-9/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-329 „за жил. стр.“, кв. 228, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Акад. Методи Попов“ №28 /pup/2021/9/
Г-10/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-103 „за жил. стр.“ и УПИ II-103 „за озеленяване“, кв. 63 и ул. рег. от о.т.99 до о.т.187, по плана на с. Каменар, общ. Варна /pup/2021/10/
Г-11/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-334 „за жил. стр., кв. 47, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2021/11/
Г-12/28.01.2021 г. прекратяване на административно производство /pup/2021/12/
Г-13/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1037, кв. 60, по плана на СО „Под село“, гр. Варна /pup/2021/13/
Г-14/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-750 „за жил. стр.“ и УПИ ХХII-750 „за жил. стр.“, кв. 59, по РП на с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/14/
Г-15/28.01.2021 г. ПУП - ПРЗ за УПИ ХV-374 „за произв., скл., търг и логистична дейност“ и УПИ ХVI-375 „за произв., скл. дейност“, кв. 14, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна /pup/2021/15/
Г-16/28.01.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-1384 „за жил. обит.“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна /pup/2021/16/
Г-17/28.01.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-613 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Балъм дере“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна /pup/2021/17/
Г-18/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2077,2078 „за транспортна и логистична дейност“, кв. 70, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/18/
Г-19/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-717, УПИ ХIII-920, УПИ ХIV-1044 „за озеленяване“ и УПИ ХV-1045 „за произв. , скл., търг. и обсл. дейности“, кв. 17 и ул. рег. от о.т.4080 до о.т.4081, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2021/19/
Г-20/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLV-1187,1188 „за жил. стр.” кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2021/20/
Г-21/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-5016 „за жил. стр.”, кв. 137, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/21/
Г-22/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1686,1888, кв. 63, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2021/22/
Г-23/03.02.2021 г.' ПУП-ПРЗ за УПИ II-4054 „за жил. стр.” кв. 53, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/23/
Г-24/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-562 „за жил. стр.” кв. 43, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/24/
Г-25/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIII-1636 „за жил. стр.” кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/25/
Г-26/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2077 „за жил. стр.” кв. 54, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/26/
Г-27/03.02.2021 г. ПУП-/ПРЗ за УПИ III-346 „за жил. стр.” кв. 92, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/27/
Г-28/03.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-1591 „за жил. стр.“, кв. 38 и ул. рег. в часттта на ПИ 1591, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/28/
Г-29/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-702,703 „за жил. стр. и магазин“, кв. 34, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/29/
Г-30/09.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-1025 „за жил. стр.” кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/30/
Г-31/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-1060 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/31/
Г-32/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-2021 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/32/
Г-33/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-409, кв. 168, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/33/
Г-34/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-719,720 „за жил. стр., кв. 39, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/34/
Г-35/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1261 „за жил. стр., кв. 73, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2021/35/
Г-36/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-287 „за жил. стр., кв. 20 и изменение на ул. рег. между о.т.217, 216 и 215, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2021/36/
Г-37/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-106 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на м-ст „Лазур“ и м-ст „Сливова градина“ и РП на ВЗ „Лазур“, з-ще на с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/37/
Г-38/19.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХLIХ-413 „за жилищно строителство“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2021/38/
Г-39/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-6941 „за жил. стр., кв. 92, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/39/
Г-40/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-7257 „за жил. стр., кв. 111, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/40/
Г-41/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-6940 „за жил. стр., кв. 92, по плана на СО „ Траката“, гр. Варна /pup/2021/41/
Г-42/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLIV-86,8893,9529 „за жил. стр., кв. 211, по плана на СО „ Горна Траката“, гр. Варна /pup/2021/42/
Г-43/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-823 „жил.“, кв. 208, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2021/43/
Г-44/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1096 „за жил. стр., кв. 103, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2021/44/
Г-45/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-112 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/45/
Г-46/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-3970 „за жил. стр.“ и УПИ ХLIV-3970 „за жил. стр.“, кв. 124, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/46/
Г-47/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-587 „за жилищно застрояване“, кв. 42, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/47/
Г-48/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-1963 „за жилищно застрояване“, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2021/48/
Г-49/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-844 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/49/
Г-50/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-34 и IV-34, кв. 4a, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/50/
Г-51/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3015 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/51/
Г-52/22.02.2021 г. ПУП - ПРЗ за УПИ I-235, УПИ II-1906, УПИ III-1907, УПИ IV-1908, УПИ V-1901, УПИ VI-1898 и УПИ VII-1899, кв. 25, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/52/
Г-53/22.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-229 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/53/
Г-54/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XI-50 „за жил. стр.“, УПИ ХII-51,52 „за жил. стр.“, УПИ III-54 „за жил. стр.“, кв. 283, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ №69, 71,73 и ул. „Ивайло“ №82 /pup/2021/54/
Г-55/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2 „за жил. стр.“, УПИ II-2 „за жил. стр.“, УПИ III-2 „за жил. стр.“, УПИ IV-2 „за жил. стр.“, УПИ V-2 „за жил. стр.“, УПИ VI-2 „за жил. стр.“, УПИ VII-2 „за жил. стр.“, УПИ VIII-2 „за жил. стр.“, УПИ IX-2 „за жил. стр.“, УПИ X-2 „за жил. стр.“, УПИ XI-3 „за жил. стр.“, УПИ XII-3 „за жил. стр.“, УПИ XIII-3 „за жил. стр.“, кв. 62, УПИ I-„за тр.п.“, УПИ II-4 „за жил. стр.“, УПИ III-4 „за жил. стр.“, УПИ IV-4 „за жил. стр.“, УПИ V-5 „за жил. стр.“, УПИ VI-5 „за жил. стр.“, УПИ VII-5 „за жил. стр.“, УПИ VIII-4 „за жил. стр.“, УПИ IX-4 „за жил. стр.“, кв. 63, УПИ III-80 „за жил. стр.“, УПИ IV-80 „за жил. стр.“, УПИ V-80 „за жил. стр.“, УПИ VI-80 „за жил. стр.“, УПИ VII-80 „за жил. стр.“, УПИ VIII-80 „за жил. стр.“, УПИ IX-80 „за жил. стр.“, УПИ X-80 „за жил. стр.“, кв. 64 и ул. рег. от о.т.236, 237, 238 до о.т.248, от о.т.235, 239, 240, 241, 243 до 244, от о.т.242 до о.т.245, от о.т.26 същ., 246, 247, 248 до о.т.249, в новоурбанирана територия УЗ „Жм“, с. Тополи, общ. Варна, м-ст „Арпалъка“ /pup/2021/55/
Г-56/25.02.2021 г. Прекратяване на административно производство /pup/2021/56/
Г-57/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХI-421,422 „жил.“, кв. 321А по плана на 9 м.р., ул. „Ивайло“ №14 и ул. „Беласица“ №12 /pup/2021/57/
Г-58/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-283 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/58/
Г-59/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-968 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/59/
Г-60/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-177 „за общ. обсл.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, гр. Варна /pup/2021/60/
Г-61/09.03.2021 г. прекратяване на административно производство /pup/2021/61/
Г-62/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-427 „за общ. обсл.“, кв. 9, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2021/62/
Г-63/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХII-510 „за жил. стр.“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2021/63/
Г-64/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за за УПИ XLIXI-478 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „ Балъм дере“, гр. Варна /pup/2021/64/
Г-65/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-689 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/65/
Г-66/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-266 „за жил. стр.“, кв. 26, УПИ IX-267 „за жил. стр.“ и УПИ Х-267 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/66/
Г-67/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2357 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/67/
Г-68/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-726 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/68/
Г-69/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-4377 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/69/
Г-70/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-3621 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2021/70/
Г-71/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IХ-19 „за жил. стр.“, кв. 74, по ПП на ПУП-ПРЗ на 28 м.р., гр. Варна /pup/2021/71/
Г-72/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1245 „за жил. стр.“, кв. 61, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/72/
Г-73/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-3030 „за жил. стр.“ и УПИ V-3030 „за жил. стр.“, кв. 4 и ул. рег. от о.т.3, през о.т.29, о.т.30, о.т.31, о.т. 32 до о.т. 18, по ПП на ЗО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/73/
Г-74/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-2784, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/74/
Г-75/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-5492 „за жил. стр.”, кв. 115, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/75/
Г-76/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-500 „за жил.стр.”, кв. 39, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/76/
Г-77/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-602 „за жил.стр.”, кв. 47, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/77/
Г-78/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-302 „за жил.стр.”, кв. 14, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/78/
Г-79/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ УПИ V-514 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на „Виница - север”, гр. Варна /pup/2021/79/
Г-80/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ УПИ XXXII-1692,200 и УПИ XXXIII-200,201, кв. 18, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2021/80/
Г-81/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1560 „за жил. стр.”, кв. 185, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/81/
Г-82/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-835 „за жил. стр.”, кв. 130, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/82/
Г-83/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1937 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2553.1937), кв. 56 и улична регулация от о.т. 200 до о.т. 198, по плана на „25-ти м.р.”, гр. Варна /pup/2021/83/
Г-84/09.03.2021 г. Поправка на ОФГ в Заповед №Г-52/11.02.2020 г. /pup/2021/84/
Г-85/09.03.2021 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХIV-114,115 „за жил. стр.“, кв. 553, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Григор Пърличев“ №11 и №13 /pup/2021/85/
Г-86/07.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-2577 „за бензиностанция“ в кв. 9, по плана на 23 м.р., гр. Варна /pup/2021/86/
Г-87/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-973, кв. 63, по плана на СО „Подсело“, з-ще Звездица, общ. Варна /pup/2021/87/
Г-88/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-113,960 „за жил. стр.“, кв. 21а, УПИ I-113 „за техн. инф.“ и УПИ II-113 „за общ. обсл.“, кв. 30, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/88/
Г-89/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за кв. 106 и кв. 107, по плана на м-ст „Поляната“, общ. Варна, и ул. рег. от о.т.640 и о.т.641 до о.т.298, от о.т.298 и о.т.642 до о.т.660 и от о.т. 645 до о.т. 661 и от о.т.483, о.т. 601, о.т. 661, о.т. 602 до о.т. 603 /pup/2021/89/
Г-90/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-88 „за жил. стр.“, УПИ XV-89 „за жил. стр.“ и УПИ XVI-90 „за жил. стр.“, кв. 97, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/90/
Г-91/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХI-3612 „за жил. стр.“ и ул. рег. от о.т.1538 до о.т.1539, кв. 116, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/91/
Г-92/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIХ-400 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2021/92/
Г-93/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-1101 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/93/
Г-94/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-841 „за жил. стр.“ и УПИ ХII-841 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2021/94/
Г-95/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-347 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/95/
Г-96/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1020, кв. 19, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/96/
Г-97/14.05.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХII-1372 „за жил. стр.“ и УПИ ХХI-1373 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/97/
Г-98/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-234 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на ВЗ „Лазур“, з-ще с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/98/
Г-99/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-693 „за жил. стр., кв. 136, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/99/
Г-100/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-287 „за жил. стр., кв. 23, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2021/100/
Г-101/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-1841 „за жил. стр., кв. 24, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2021/101/
Г-102/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-538,539 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2021/102/
Г-103/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXII-532 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/103/
Г-104/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-873 „жил. обитаване, кв. 65, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2021/104/
Г-105/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-5465 „жил. стр.“, кв. 148, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/105/
Г-106/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-96 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/106/
Г-107/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-1118 „жил. стр.+, кв. 117, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/107/
Г-108/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-2042 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХ-2063 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/108/
Г-109/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-249, кв. 3, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, гр. Варна /pup/2021/109/
Г-110/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1955 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/110/
Г-111/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за кв. 44, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/111/
Г-112/14.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-152 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/112/
Г-113/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3960 „за жил. стр.“, кв. 42, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2021/113/
Г-114/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2410 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/114/
Г-115/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-228, кв. 54, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/115/
Г-116/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-3001 „за жил. обитаване“, кв. 6, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/116//
Г-117/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-3082 „за жилища“, кв. 38, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/117/
Г-118/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1606 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/118/
Г-119/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII-1153 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/119/
Г-120/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-595 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2021/120/
Г-121/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ С-838 „за жил. стр.“, кв. 92, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2021/121/
Г-122/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-5266 „жилищно“, кв. 18, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/122/
Г-123/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-5256 „за жил. стр.“, кв. 103, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/123/
Г-124/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-5009 „за жил. стр.“, кв. 201, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/124/
Г-125/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2140 „за жил. стр.“, кв. 104, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/125/
Г-126/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-494 „за жил.стр.“ и УПИ XXII-497 „за жил.стр.“, кв. 33 и улична регулация от о.т.508 до о.т.509 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/126/
Г-127/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXXIV-130 „за произв.-скл. дейност“ и УПИ ХXXV-130 „за произв.-скл. дейност“, кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2021/127/
Г-128/21.05.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ I-350 „за жил. стр.“, УПИ II-351 „за жил. стр.“, УПИ V-358 „за общ. обсл.“, УПИ VI-359 „за жил. стр.“, УПИ VII-355 „за жил. стр.“, УПИ VIII-354 „за жил. стр.“ и УПИ IХ-353 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2021/128/
Г-129/21.05.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIII-352 „за жил. стр.“, кв. 31, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 31, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/129/
Г-130/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за кв. 21 и ул. рег. от о.т.683 до о.т.684, по плана на СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2021/130/
Г-131/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-64 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на кв. „Изгрев“ гр. Варна /pup/2021/131/
Г-132/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-827 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2021/132/
Г-133/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-180 и УПИ LVII-180 „за жил. стр.“, кв. 20 и ул. рег. от о.т.625 до о.т.626, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2021/133/
Г-134/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2021/134/
Г-135/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-188 „за жил. стр., кв. 14, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2021/135/
Г-136/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-623 „за жил. стр.”, кв. 47, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/136/
Г-137/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-405 „за жил. стр.” кв. 171, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2021/137/
Г-138/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-6952 „за жил. стр.“, кв. 163, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/138/
Г-139/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-7167 „за жил. стр., кв. 121, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/139/
Г-140/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-7167 „за жил. стр., кв. 121, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/140/
Г-141/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1824,1825 „жил.“, кв. 228, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/141/
Г-142/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-31, кв. 50Б, по плана на к. „Виница”, гр. Варна /pup/2021/142/ ,
Г-143/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-415 „за жил. стр.“, кв. 167 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2021/143/
Г-144/21.05.2021 г. поправка на очевидна фактическа грешка /pup/2021/144/
Г-145/21.05.2021 г. прекратяване на административното производство /pup/2021/145/
Г-146/21.05.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1019 „за етажен паркинг, археологическа експозиция и общ. обсл“ и ПУП-ПР за УПИ I-598 „Дом на техниката“, кв. 90, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Цариброд“ №30 и ул. „Цар Симеон I“ №25 /pup/2021/146/
Г-147/04.06.2021 г. ПУП-ПЗ за ПИ 10135.2033.44 и ПИ 10135.2037.8, в м-ст „Казълджик пунар“, з-ще Виница, гр. Варна /pup/2021/147/
Г-148/04.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVIII-40 „за жил. стр.“, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2021/148/
Г-149/04.06.2021 г. ПУП-РУП за УПИ ХVII-481,482,484, кв. 52, по плана на 25 м.р., гр. Варна /pup/2021/149/
Г-150/04.06.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VII-559 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ №23 /pup/2021/150/
Г-151/04.06.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XXIV-478 „за жил. сграда“, кв. 110, по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Дебър“ №39 /pup/2021/151/
Г-152/04.06.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-200 „за жил. стр.“, кв. 155, по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ №5 /pup/2021/152/
Г-153/04.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ–151 „за жил. стр.“, кв. 11 по плана на ж.к. „Възраждане“ І м.р., гр. Варна /pup/2021/153/
Г-154/04.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за кв. 6, кв. 7 и кв. 8 и ул. рег. от о.т.28 до о.т.33=1636, от о.т.121 до о.т.133, по плана на кв. „Виница - запад“, м-ст „Варна Йолу“, общ. Варна /pup/2021/154/
Г-155/07.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-3 „за търг. компл.“ и УПИ ХIV-3 „за складова дейност“, кв. 1, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП3/, гр. Варна /pup/2021/155/
Г-156/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-4271 „жил.“ и УПИ X-4271 „жил.“, кв. 24 по ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/156/
Г-157/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-210 „за жил. обитаване“, кв. 16, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/157/
Г-158/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-90 „за жил. стр.“, кв. 7, по ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/158/
Г-159/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-4284 „за жил. стр.“, кв. 183, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/159/
Г-160/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-564 „за жил. стр.“, кв. 106, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/160/
Г-161/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-125 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2021/161/
Г-162/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-3139,3137 „жилищно”, кв. 48, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/162/
Г-163/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-599 „жил.“, кв. 166, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/163/
Г-164/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1086 „за жил. стр.“, кв. 178, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2021/164/
Г-165/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-536 „за жилища“, кв. 161, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/165/
Г-166/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-1876, кв. 128, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/166/
Г-167/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-802 „за жил.сгр.”, кв. 87, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2021/167/
Г-168/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXII-346 „за жилища”, кв. 17, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2021/168/
Г-169/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-28 „за жил.“, кв. 181, по плана на „Ваялар“, гр. Варна /pup/2021/169/
Г-170/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-1834 „за жил. стр., кв. 29, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2021/170/
Г-171/18.06.2021 г. Прекратяване на административно производство /pup/2021/171/
Г-172/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-2399 „за жил. стр.“, XIV-1491 „за жил. стр.“ и XVIII-813 „за жил. стр.“, кв. 63 и улична регулация от о.т.521, 519, 520, 633 до о.т.634 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/172/
Г-173/18.06.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-627 „за жил. стр.“, кв. 50, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 50, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/173/
Г-174/18.06.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-1127 „за жил. стр.“, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/174/
Г-175/18.06.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVI-1109 „за жил. обитаване“, кв. 20, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 20, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/175/
Г-176/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2388 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/176/
Г-177/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVIII-4960 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/177/
Г-178/18.06.2021 г. ПУП- ПР за УПИ ХІІ–474,475 „за обит. и обсл.“, кв. 38, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2021/178/
Г-179/18.06.2021 г. ПУП-РУП за УПИ ХVIII-171 „за смесено застрояване“, кв. 20, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2021/179/
Г-180/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-378 „жилищно“, кв. 228, по плана на 10 м.р., гр. Варна, ул. „Христо Попович“ №28 /pup/2021/180/
Г-181/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-74, кв. 140, по плана на 7 м.р. на гр. Варна, ул. „Халил Ефенди“ №2А, /pup/2021/181/
Г-182/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIII-52 „за жил. стр.“, кв. 3а, по плана на 26 м.р. на гр. Варна /pup/2021/182/
Г-183/18.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-507 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2021/183/
Г-184/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-2442 „за жил. стр.“, УПИ ХХХVIII-2443 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХIХ-2444 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/184/
Г-185/22.06.2021 г. ППУ-ПРЗ за УПИ ХХVI-375 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2021/185/
Г-186/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-586 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна /pup/2021/186/
Г-187/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-162,163 „за жил.стр.”, кв. 21, по плана на СО „Сотира” гр. Варна /pup/2021/187/
Г-188/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIХ-1302 „за жил. стр.”, кв. 25, по плана на СО „Сотира” гр. Варна /pup/2021/188/
Г-189/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-4908 „за жил. стр.”, кв. 81, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2021/189/
Г-190/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-5084,4656 „за жил. стр.“, УПИ ХХV-1915 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVI-1915,4656 „за жил. стр., кв. 137, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/190/
Г-191/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-6019 „жил.“, кв. 81 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2021/191/
Г-192/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-7194 „за жилища“, кв. 159, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2021/192/
Г-193/22.06.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-6731, кв. 116, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2021/193/
Г-194/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-13 „за курортно и жил. стр.“, УПИ II-14 „за курортно и жил. стр.“, УПИ III-2 „за курортно и жил. стр.“, УПИ IV-3 „за курортно и жил. стр.“, УПИ V-4 „за общ.-обслужващи дейности, автосервиз и склад“, УПИ VI- „за трафопост“, УПИ VII-5 „за курортно и жил. стр.“, УПИ VIII-6 „за мотел“, УПИ IХ-7 „за курортно и жил. стр.“, УПИ Х-8 „за курортно и жил. стр.“, УПИ ХI- „за трафопост“, УПИ ХII-9 „за курортно и жил. стр.“, УПИ ХIII-10 „за курортно и жил. стр.“, УПИ ХIV-11 „за курортно и жил. стр.“, УПИ XV-12 „за курортно и жил. стр.“, кв. 1 и ул. рег. от о.т.1 до о.т.11, по плана на м-ст „Ешекчия”, з-ще с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/194/
Г-195/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-735 „жил. стр.“, кв. 148 и изменение на ул. рег. между о.т.379 и о.т.380, по ПУП-ПУР на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/195/
Г-196/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-1252 „жил. стр.“, кв. 75, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/196/
Г-197/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-1018 „жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/197/
Г-198/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-1380 „за жилища“, кв. 169, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/198/
Г-199/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ УПИ VI-186,187 „жил.”, кв. 69, по плана на кв. „Виница”, м-ст „Мешелик“, гр. Варна /pup/2021/199/
Г-200/07.07.2021 г. поправка на очевидна фактическа грешка /pup/2021/200/
Г-201/07.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-453 „за произв.-скл. д-ст“ и УПИ ХХ-453 „за произв.-скл. д-ст“, кв. 30 и изменение на ул. рег. от стара о.т.4004 до о.т.4005 за нови от о.т.4666 до о.т.4671, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2021/201/
Г-202/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-790 „за жил. стр.“ и УПИ VII-790 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/202/
Г-203/26.07.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VI-1271 „за жил. стр.“, кв. 48, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/203/
Г-204/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-421 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2021/204/
Г-205/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХVII-867,1320,1331 „за жил. стр.“, кв. 26 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2021/205/
Г-206/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2033 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2021/206/
Г-207/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-7295 „жил.“, кв. 114, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2021/207/
Г-208/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-189 „жил.“, кв. 40 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2021/208/
Г-209/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-353 „жил.“ и УПИ XXVII-629 „жил.“, кв. 29, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2021/209/
Г-210/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIX-2055 „за жил.стр.”, кв. 54, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2021/210/
Г-211/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-998,999 „за жил. стр.“, кв. 127, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/211/
Г-212/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-2123 „за сгр. с безвредно производство”, кв. 238 и ул. рег. от о.т.2610 до о.т.2611, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/212/
Г-213/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-6186 „за жил. стр.”, кв. 203, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2021/213/
Г-214/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1879 „жил.“, кв. 128, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2021/214/
Г-215/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-364 „за жилища“, кв. 89, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2021/215/
Г-216/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-777„за жил.стр.”, кв. 48, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/216/
Г-217/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-1484 „за жилища“, кв. 85 и ул. рег. от о.т.1096, о.т.1288 до о.т.1289, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/217/
Г-218/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХIX-1487 „за жилища“, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/218/
Г-219/26.07.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-1612 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/219/
Г-220/26.07.2021 г. ПУП-РУП за УПИ ХХIХ-255 „за жил. стр.“, кв. 146, по плана на 28 м.р., гр. Варна /pup/2021/220/
Г-221/04.08.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-393 „за жил. стр.“, кв. 80, по плана 28 м.р., гр. Варна /pup/2021/221/
Г-222/04.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-2385 „за магазин и гаражи“, кв. 41, по плана СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/222/
Г-223/04.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-171 „за жил. застр.“, кв. 20, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2021/223/
Г-224/04.08.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVIII-1329 „за жил. стр.“, кв. 50, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 50, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/224/
Г-225/04.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-225 „за жил.“, кв. 38, по плана на СО „Виница - север” гр. Варна /pup/2021/225/
Г-226/04.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-541 „за жил. стр., кв. 43, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/226/
Г-227/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-1759,1760,1761 „за обществено обслужване“, кв. 14, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2021/227/
Г-228/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXХIII-1625 „за жил. стр.“ и УПИ XXХIV-1625 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2021/228/
Г-229/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ V-395 „За жил. стр.“ и УПИ VI-395 „За жил. стр.“, кв. 30, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2021/229/
Г-230/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-97 „за произв.-скл. дейност“ и УПИ ХХIII-97 „за призв.-скл. дейност“, кв. 2, з-ще на с. Тополи, общ. Варна /pup/2021/230/
Г-231/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-271 „за произв. и обсл. дейност“ и УПИ ХII-271 „за скл. дейност“, кв. 3, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна /pup/2021/231/
Г-232/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-70,71 „смесено“, кв. 2, по плана на м-ст „Боклук тарла“, гр. Варна /pup/2021/232/
Г-233/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-4848 „за жил. стр.“, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/233/
Г-234/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LVI-4419 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/234/
Г-235/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-4801 „за жил. стр.“, кв. 192, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/235/
Г-236/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-424 „за жил. стр.“, кв. 26, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/236/
Г-237/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-253 „за жилища“, кв. 187, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/237/
Г-238/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXV-1003 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2021/238/
Г-239/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-344 „жил.“, кв. 54 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2021/239/
Г-240/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-57 „за жил. стр.“, кв. 4 по ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2021/240/
Г-241/09.08.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-1114 „за жил. стр.“, кв. 72, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/241/
Г-242/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVIII-664,665,666,668 „за произв.-скл. д-ст“, УПИ ХLIХ-672 „за произв.-скл. д-ст“ и УПИ L-672 „за произв.-скл. д-ст“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2021/242/
Г-243/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-794 „жил“ и УПИ XXVI-513 „жил.“, кв. 7, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/243/
Г-244/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-4875 „жил.“, кв. 33, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2021/244/
Г-245/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1854 „за жил. стр.“, кв. 170, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/245/
Г-246/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1176 „жилищно“, кв. 121, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/246/
Г-247/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-138 „за жил. стр.”, кв. 30, по плана на „24-ти” м.р., гр. Варна /pup/2021/247/
Г-248/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-1263 „за жил. стр.“, кв. 4 и ул. рег. от о.т.657, 658, 659, 660 до о.т.661, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/248/
Г-249/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-94,1049 „жил.“, кв. 41, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2021/249/
Г-250/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-146 „за жил. стр.”, кв. 41, по плана на СО “Виница - север”, гр. Варна /pup/2021/250/
Г-251/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-430„жил.”, кв. 31, по плана на СО „ Ален мак” гр. Варна /pup/2021/251/
Г-252/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-1909,1910 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2021/252/
Г-253/15.09.2021 г. ПУП-РУП за УПИ XI-146,148 „за жил. стр. и търговия“, кв. 8, по плана на ЖК „Чайка“, гр. Варна /pup/2021/253/
Г-254/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2704 „за жил. стр.“, кв. 136, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/254/
Г-255/15.09.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LIII-880 „жил.“, кв. 110 и улична регулация от о.т. 1267 до о.т. 1268 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2021/255/
Г-256/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-633 „за жилищно строителство“ /ПИ с идентификатор 10135.3505.633/, кв. 51, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/256/
Г-257/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVIII-120, 273 „за произв. и складови дейности“ (ПИ с идентификатор 10135.3514.120 и ПИ с идентификатор 10135.3514.273), кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2021/257/
Г-258/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-113 „за жил. стр.“, кв. 39, з-ще на с. Тополи, общ. Варна /pup/2021/258/
Г-259/01.10.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-193 „за жилищно строителство“, кв. 14 по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2021/259/
Г-260/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1286 „за жил.стр.”, кв. 102, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2021/260/
Г-261/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-6899, „за жил. стр.“, кв. 114 (ПИ 10135.2520.6899), по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/261/
Г-262/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-6135 „жил. сгр.“, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2021/262/
Г-263/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-4032 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.2623.4032), кв. 197, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2021/263/
Г-264/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-1354 „за жил. функции“, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/264/
Г-265/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-45 „жил. стр.”, кв. 3, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/265/
Г-266/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-556 „за жил. стр.“, кв. 108, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/266/
Г-267/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-1568 „жил.”, УПИ ХХ-1568 „жил.”, УПИ ХХI-1568 „жил.”, УПИ ХХII-1568 „жил.”, кв. 35, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/267/
Г-268/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-1835 „жилищно” (ПИ 10135.2564.1835), кв. 29, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2021/268/
Г-269/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-112, „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2021/269/
Г-270/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-218 „жил.”, кв. 52, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2021/270/
Г-271/01.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIV-104 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на ж.к. „Бриз”, гр. Варна /pup/2021/271/
Г-272/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-909 „за жил. стр.“, кв. 64, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ №23 и 25, и РУП за УПИ VI-912 „за жил. стр.“, кв. 64, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ №23 и 25 /pup/2021/272/
Р-273/04.10.2021 г. ПУП-ПР за УПИ V-72 „за транспортна инфраструктура - преминаване“, кв. 61, с. Тополи, Община Варна /pup/2021/273/
Г-274/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-181 „за жил. стр.“ и УПИ XXI-181 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2021/274/
Г-275/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-38 „за инж.-техн. инфр.“, кв. 27 и създаване на осова улично-регулационна линия о.т.1 (по плана на ПЗ „Метро“) – о.т.82 – о.т.83 – о.т.84, по плана на м-ст „Атанас тарла“, гр. Варна /pup/2021/275/
Г-276/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-255 „жил. застрояване“ и УПИ ХV-241 „жил. застрояване“ в кв. 4, УПИ ХIII-231,232 4за открита търговия“ в кв. 3а и ул. рег. от о.т.1101 до о.т.1102, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна /pup/2021/276/
Г-277/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV–1300 „за жил. стр.“ и УПИ XVI-1300 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/277/
Г-278/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ–1327 „за жил. стр.“ и УПИ ХIІ–1327 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/278/
Г-279/04.10.2021 г. ПУП-РУП за УПИ I-113 „за автосервиз“, кв. 6, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2021/279/
Г-280/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-3935 „за жил. стр.“ и УПИ XXXIII-3934 „за жил. стр.“ и ул. рег. от о.т.812 до о.т.813, кв. 72, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/280/
Г-281/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-1031 „за жил. застр.“, УПИ XXXVI-1031 „за жил. застр.“, УПИ XXXVII-1031 „за жил. застр.“ и УПИ XXXVIII-1031 „за жил. застр.“, кв. 5 и ул. рег. от о.т.665 до о.т.668, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2021/281/
Г-282/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-871 „за жил. стр.“ и УПИ XXI-87 „за жил. стр.“, кв. 177, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2021/282/
Г-283/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-1040 „жил. обитаване“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/283/
Г-284/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-642 „за жил. комплекс с гаражи и магазини“ (ПИ 10135.2553.642), кв. 3, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна /pup/2021/284/
Г-285/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-4286 „за жил. стр.“, кв. 183, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/285/
Г-286/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХVIII-626 „за жил. стр.“ и УПИ ХХIХ-626 „за жил. стр.“, кв. 14 и ул. рег. от о.т.662 до о.т.663, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/286/
Г-287/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХVII-1331 „жил.“ и УПИ ХХVIII-1337 „жил.“, кв. 15, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/287/
Г-288/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-238 „жил.“ и УПИ ХХI-238 „жил.“, кв. 23 и ул. рег. от о.т. 480 до о.т.481, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2021/288/
Г-289/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-475 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2021/289/
Г-290/04.10.2021 г. Отказ от одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-17, кв. 156Б, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Веслец“ №35 /pup/2021/290/
Г-291/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LIV-275,2085 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на 21 м.р., гр. Варна /pup/2021/291/
Г-292/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVIII-9,233,234,2602,2603 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, гр. Варна /pup/2021/292/
Г-293/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-666,667,669, УПИ VII-678, УПИ XII-675, УПИ XIV-676, УПИ XV-17, УПИ XVI-6, УПИ XVII-15, УПИ XVIII-„инж. инфр.“, УПИ XIX-16, УПИ XXIV-653, УПИ XXVI-655, УПИ XXVII-654, УПИ XXVIII-639 „общ. обсл.“, кв. 61, кв. Виница, гр. Варна и улици от о.т.347 до о.т.359, от о.т.364 до о.т.370 и от о.т.442 до о.т.443, кв. Виница, гр. Варна /pup/2021/293/
Г-294/04.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXV-377,919,1183 „за жилищно стр-во“ /ПИ №10135.3506.377; 10135.3506.919 и 10135.3506.1183/ и УПИ XXXVI-920 „за жилищно стр-во“ (ПИ №10135.3506.920), кв. 7, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2021/294/
Г-295/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-490 „за общ. обсл.“, кв. 26, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2021/295/
Г-296/11.10.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХVII-1125 „за жил. стр.“, кв. 23, от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/296/
Г-297/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-1761 „за жил. стр.“, кв. 32, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/297/
Г-298/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-17 „за общ. обсл. и логистични д-сти“, кв. 4, по плана на ЮПЗ, гр. Варна /pup/2021/298/
Г-299/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-226 „за жил.обитаване“ и ул. рег. от о.т.510 до о.т.511, кв. 24, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/299/
Г-300/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1675 „жил.“, кв. 151, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/300/
Г-301/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-2051 „за жил. стр.“, кв. 138, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/301/
Г-302/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1 „жилищно с малка височина“, кв. 52, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2021/302/
Г-303/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1907 „жил. стр.“, кв. 240, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/303/
Г-304/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVIII-1335 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2021/304/
Г-305/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-573 „жил.“, кв. 36, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2021/305/
Г-306/11.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-3883 „жил.“, кв. 65, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2021/306/
Г-307/11.10.2021 г. Отказ от одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХIII-73 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 21 м.р., гр. Варна /pup/2021/307/
Г-308/13.10.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XV-413,1030 „за жил. стр.“, кв. 103, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. „Дебър“ №28A и ул. „Дунав“ №24 /pup/2021/308/
Г-309/13.10.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХI-322 „за жил. стр.“, кв. 185, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ №84 и ул. рег. от о.т.3735 до о.т.3736 /pup/2021/309/
Г-310/13.10.2021 г. ПУП-РУП за УПИ VII-15, кв. 577, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Петко Ю. Тодоров“ №29 /pup/2021/310/
Г-311/13.10.2021 г. ПУП-РУП за УПИ III-8, кв. 579, по плана на 14 м.р. на гр. Варна, ул. „Неофит Рилски“ №35 /pup/2021/311/
Г-312/13.10.2021 г. ПУП-РУП за УПИ ХIII-201 „жил.“, кв. 1089, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2021/312/
Г-313/13.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-444 „жил.“, кв. 32, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/313/
Г-314/13.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-2144,4668 „за жил. стр.“, кв. 63, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/314/
Г-315/13.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1025 „за жил.“, кв. 167, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/315/
Г-316/13.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-1573 „за жил. стр.“, кв. 184, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/316/
Г-317/13.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-73 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/317/
Г-318/15.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2392 „за жилищно строителство”, кв. 220, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/318/
Г-319/15.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-1635 „за жил. стр.”, кв. 9, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2021/319/
Г-320/15.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1559 „за жил. стр.“, кв. 184, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/320/
Г-321/29.10.2021 г. поправка на очевидна фактическа грешка /pup/2021/321/
Г-322/29.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-274 „за търг. к-кс и бензиностанция.“, кв. 16, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна /pup/2021/322/
Г-323/29.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-3015 „за жил. стр.”, кв. 18, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/323/
Г-324/29.10.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-2548 „за жил. нужди“ и УПИ XVII-2549 „за жил. нужди“ „за жил. стр.”, кв. 14, по плана на ЖК „Бриз”, гр. Варна /pup/2021/324/
Г-325/11.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-925 „за жил. стр.“ и ПУП-РУП за УПИ Х-924 „за общ. обсл.“ и УПИ Х-925 „за жил. стр.“ и УПИ VII-9, кв. 65 и ул. рег. от о.т.183 до о.т.179 и от о.т.183 до о.т.203, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Архимандрид Панарет“ №7 /pup/2021/325/
Г-326/11.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-3278 „за жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2021/326/
Г-327/11.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-510 „жил.“, кв. 83, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2021/327/
Г-328/11.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-8936 „за жил. стр.“, УПИ ХIХ-8936 „за жил. стр.“ и УПИ ХХ-8936 „за жил. стр.“, кв. 172 и ул. рег. между о.т.1659 и о.т.1660, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2021/328/
Г-329/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-1957,1983 „за жил. стр. и озеленяване“, кв. 11а, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2021/329/
Г-330/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за кв. 5203 и улична регулация от о.т.1509 до о.т.1531, по плана на м-ст „Боровец”, гр. Варна /pup/2021/330/
Г-331/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-33 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2021/331/
Г-332/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2206 „жил.“, кв. 109, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/332/
Г-333/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1327 „за жил. стр.“, кв. 91, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/333/
Г-334/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVIIІ-2217 „за жил. стр.“ и УПИ XXXIX-2110 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2021/334/
Г-335/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2468 „за жил. нужди“, кв. 60, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна /pup/2021/335/
Г-336/17.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-5037 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2021/336/
Г-337/17.11.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-45 „за общ. обсл.“, кв. 27 и ул. рег. от о.т.80 до о.т.82, по плана на м-ст „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2021/337/
Р-338/17.11.2021 г. ПУП-ПР за УПИ ХII-101,620,621, кв. 202, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ №16А /pup/2021/338/
Г-339/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-27 „за жил. стр.“ и УПИ XIII-26,28,29 „за жил. стр.“, кв. 355, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Радецки“ №62, №64 и ул. „Рали Мавридов“ №35, №37 /pup/2021/339/
Г-340/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XI-180 „за смесено предназначение“ и ПУП-ПР за УПИ XII-181 „за адм. сграда“, кв. 446, по плана на 1-ви м.р., гр. Варна, ул. „Цар Асен“ №20 и ул. „Братя Миладинови“ №47 /pup/2021/340/
Г-341/25.11.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-215 „за жилищно строителство“, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/341/
Г-342/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1589 „за жилищно строителство“, кв. 63, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/342/
Г-343/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVI-325,1113 „за жил. стр.“, кв. 18 и ул. рег. от о.т.512 до о.т.514, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/343/
Г-344/25.11.2021г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-2646 „за жил. сгр.“, кв. 35, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/344/
Г-345/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-197 „за жил. сгр.“, кв. 55, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/345/
Г-346/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-2534 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/346/
Г-347/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-975 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2021/347/
Г-348/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-739 „за жил. стр.”, кв. 62, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/348/
Г-349/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2406 „жил.”, кв. 108, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/349/
Г-350/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-227 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХVIII-227 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/350/
Г-351/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-870 „за жил. стр.“, кв. 60, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2021/351/
Г-352/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVIII-4127, кв. 102, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/352/
Г-353/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-782 „за жил.”, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2021/353/
Г-354/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-2048 „за жил. стр.”, кв. 121 и изм. на ул. рег. от о.т.277 до о.т.417, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/354/
Г-355/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-1104 „за жил. стр.”, кв. 207, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2021/355/
Г-356/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-897 „за жил. стр.”, кв. 141, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/356/
Г-357/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2120 „жил.”, кв. 37, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2021/357/
Г-358/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVI-1971”за жил. стр.” и УПИ XXVII-1970”за жил. стр.”, кв. 13, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2021/358/
Г-359/25.11.2021 г. за УПИ УПИ XIV-6260 „за жил.стр.“, кв. 168 и ул. рег. от о.т.1679 до о.т.9637 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2021/359/
Г-360/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за ХLII-14 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ - Варна“, гр. Варна /pup/2021/360/
Г-361/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-264 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХVI-264 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2021/361/
Г-362/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-78 „За производствени и складови дейности“ и УПИ VI-77 „За производствени и складови дейности“, кв. 32, по ПУП-ПУР на зона СОП, с. Тополи, Община Варна /pup/2021/362/
Г-363/25.11.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-293 „за жил. стр.“ и УПИ ХI-631 „за жил. стр.“, кв. 226, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Академик Методи Попов“ №7 и ул. „Патриарх Евтимий“ №53,53А /pup/2021/363/
Г-364/06.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-141,142 „за хранителен комплекс и магазин“, кв. 31, по плана на 24 м.р. и ул. рег. от о.т.3710 до о.т.3711 и от о.т.1501 до о.т.3712, гр. Варна /pup/2021/364/
Г-365/08.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1090 „за жил. стр.“ и УПИ ХIV-1090 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2021/365/
Г-366/17.12.2021 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХV-524,525 и УПИ ХVI-526,527, кв. 55, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2021/366/
Г-367/17.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-712 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/367/
Г-368/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-463 „за жил. стр.“, УПИ ХХV-465 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVI-465 „за занаятчийски дейности“, кв. 40, по плана на „24-ти” м.р., гр. Варна /pup/2021/368/
Г-369/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-589 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2021/369/
Г-370/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-999 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2021/370/
Г-371/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVIII-1602,1603,1009 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/371/
Г-372/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-2103 „за жил. стр.“ и УПИ ХХV-2103 „за жил. стр.“, кв. 218, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/372/
Г-373/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1779 „за жил. стр.“, кв. 111, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/373/
Г-374/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1212 „жил.“ и УПИ ХII-1213 „жил.“, кв. 16, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2021/374/
Г-375/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2580 „за жил. стр.“, кв. 118, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2021/375/
Г-376/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-107 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2021/376/
Г-377/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІII-5046 „за жил.“ и УПИ XХІI-5045 „за жил.“, кв. 93, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/377/
Г-378/29.12.2021 г. ПУП-ПР за УПИ II-8833, кв. 210, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2021/378/
Г-379/29.12.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-2372,2373 „за жилищно застрояване“, кв. 26 от ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 26, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/379/
Г-380/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2403 „жил. обитаване“, УПИ VIII-2403 „жил. обитаване“ и УПИ IХ-2403 „жил. обитаване“, кв. 64, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/380/
Г-381/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII-649 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна /pup/2021/381/
Г-382/29.12.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-483 „за жил. стр.“, кв. 67, по ПП на 27 м.р., гр. Варна /pup/2021/382/
Г-383/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-2543 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/383/
Г-384/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-1432 „за жил. стр.“, кв. 189, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/384/
Г-385/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-752 „за сезонно обитаване” и УПИ IХ-752 „за сезонно обитаване“, кв. 21, по плана на КЗ „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/385/
Г-386/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-275 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/386/
Г-387/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1849,239 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2021/387/
Г-388/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-111 “за жил. стр.” и УПИ XVIII-980 „за жил. стр.”, кв. 8, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/388/
Г-389/29.12.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-24 „за съхранение и преработка на зърнени култури и обслужващи сгради и дейности“, кв. 1 от Устройствена зона „Плп“ от ОУП на община Варна, м-ст „До линията“, с. Тополи, Община Варна /pup/2021/389/
Г-390/29.12.2021 г. ПУП-РУП за УПИ II-26, кв. 153, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Веслец“ №27 /pup/2021/390/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2021 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.