Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2021 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-165 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/1/
Г-2/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-955 „за жил. стр.“ и УПИ ХXII-955 „за жил. стр.“, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2021/2/
Г-3/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-2710,2084,2085 „за жил. стр.“, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/3/
Г-4/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXXVIII-3073,3074, кв. 12, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2021/4/
Г-5/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-448 „за жил. стр.“, кв. 295а, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Стара планина“ №68 /pup/2021/5/
Г-6/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-743 „за жил. стр.“ и УПИ ХIХ-743 „за жил. стр., кв. 89, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2021/6/
Г-7/25.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-239 „за жил. стр.“, кв. 3а, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна /pup/2021/7/
Г-8/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-425 „за жил. стр.“ и ПУП-РУП УПИ VIII-425 „за жил. стр.“ и УПИ IХ-426, кв. 103, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Д-р Людвик Заменхоф“ №22, №24 /pup/2021/8/
Г-9/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-329 „за жил. стр.“, кв. 228, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Акад. Методи Попов“ №28 /pup/2021/9/
Г-10/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-103 „за жил. стр.“ и УПИ II-103 „за озеленяване“, кв. 63 и ул. рег. от о.т.99 до о.т.187, по плана на с. Каменар, общ. Варна /pup/2021/10/
Г-11/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-334 „за жил. стр., кв. 47, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2021/11/
Г-12/28.01.2021 г. прекратяване на административно производство /pup/2021/12/
Г-13/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1037, кв. 60, по плана на СО „Под село“, гр. Варна /pup/2021/13/
Г-14/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-750 „за жил. стр.“ и УПИ ХХII-750 „за жил. стр.“, кв. 59, по РП на с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/14/
Г-15/28.01.2021 г. ПУП - ПРЗ за УПИ ХV-374 „за произв., скл., търг и логистична дейност“ и УПИ ХVI-375 „за произв., скл. дейност“, кв. 14, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна /pup/2021/15/
Г-16/28.01.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-1384 „за жил. обит.“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна /pup/2021/16/
Г-17/28.01.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-613 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Балъм дере“, р-н „Вл. Варненски“, гр. Варна /pup/2021/17/
Г-18/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2077,2078 „за транспортна и логистична дейност“, кв. 70, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/18/
Г-19/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-717, УПИ ХIII-920, УПИ ХIV-1044 „за озеленяване“ и УПИ ХV-1045 „за произв. , скл., търг. и обсл. дейности“, кв. 17 и ул. рег. от о.т.4080 до о.т.4081, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2021/19/
Г-20/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLV-1187,1188 „за жил. стр.” кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2021/20/
Г-21/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-5016 „за жил. стр.”, кв. 137, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/21/
Г-22/28.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1686,1888, кв. 63, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2021/22/
Г-23/03.02.2021 г.' ПУП-ПРЗ за УПИ II-4054 „за жил. стр.” кв. 53, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/23/
Г-24/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-562 „за жил. стр.” кв. 43, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/24/
Г-25/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIII-1636 „за жил. стр.” кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/25/
Г-26/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2077 „за жил. стр.” кв. 54, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/26/
Г-27/03.02.2021 г. ПУП-/ПРЗ за УПИ III-346 „за жил. стр.” кв. 92, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/27/
Г-28/03.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-1591 „за жил. стр.“, кв. 38 и ул. рег. в часттта на ПИ 1591, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/28/
Г-29/03.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-702,703 „за жил. стр. и магазин“, кв. 34, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/29/
Г-30/09.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-1025 „за жил. стр.” кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/30/
Г-31/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-1060 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/31/
Г-32/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-2021 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2021/32/
Г-33/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-409, кв. 168, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2021/33/
Г-34/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-719,720 „за жил. стр., кв. 39, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2021/34/
Г-35/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1261 „за жил. стр., кв. 73, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2021/35/
Г-36/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-287 „за жил. стр., кв. 20 и изменение на ул. рег. между о.т.217, 216 и 215, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2021/36/
Г-37/19.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-106 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на м-ст „Лазур“ и м-ст „Сливова градина“ и РП на ВЗ „Лазур“, з-ще на с. Константиново, общ. Варна /pup/2021/37/
Г-38/19.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХLIХ-413 „за жилищно строителство“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2021/38/
Г-39/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-6941 „за жил. стр., кв. 92, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/39/
Г-40/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-7257 „за жил. стр., кв. 111, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2021/40/
Г-41/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-6940 „за жил. стр., кв. 92, по плана на СО „ Траката“, гр. Варна /pup/2021/41/
Г-42/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLIV-86,8893,9529 „за жил. стр., кв. 211, по плана на СО „ Горна Траката“, гр. Варна /pup/2021/42/
Г-43/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-823 „жил.“, кв. 208, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2021/43/
Г-44/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1096 „за жил. стр., кв. 103, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2021/44/
Г-45/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-112 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/45/
Г-46/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-3970 „за жил. стр.“ и УПИ ХLIV-3970 „за жил. стр.“, кв. 124, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/46/
Г-47/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-587 „за жилищно застрояване“, кв. 42, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/47/
Г-48/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-1963 „за жилищно застрояване“, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2021/48/
Г-49/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-844 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/49/
Г-50/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-34 и IV-34, кв. 4a, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/50/
Г-51/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3015 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/51/
Г-52/22.02.2021 г. ПУП - ПРЗ за УПИ I-235, УПИ II-1906, УПИ III-1907, УПИ IV-1908, УПИ V-1901, УПИ VI-1898 и УПИ VII-1899, кв. 25, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/52/
Г-53/22.02.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-229 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2021/53/
Г-54/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XI-50 „за жил. стр.“, УПИ ХII-51,52 „за жил. стр.“, УПИ III-54 „за жил. стр.“, кв. 283, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ №69, 71,73 и ул. „Ивайло“ №82 /pup/2021/54/
Г-55/22.02.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2 „за жил. стр.“, УПИ II-2 „за жил. стр.“, УПИ III-2 „за жил. стр.“, УПИ IV-2 „за жил. стр.“, УПИ V-2 „за жил. стр.“, УПИ VI-2 „за жил. стр.“, УПИ VII-2 „за жил. стр.“, УПИ VIII-2 „за жил. стр.“, УПИ IX-2 „за жил. стр.“, УПИ X-2 „за жил. стр.“, УПИ XI-3 „за жил. стр.“, УПИ XII-3 „за жил. стр.“, УПИ XIII-3 „за жил. стр.“, кв. 62, УПИ I-„за тр.п.“, УПИ II-4 „за жил. стр.“, УПИ III-4 „за жил. стр.“, УПИ IV-4 „за жил. стр.“, УПИ V-5 „за жил. стр.“, УПИ VI-5 „за жил. стр.“, УПИ VII-5 „за жил. стр.“, УПИ VIII-4 „за жил. стр.“, УПИ IX-4 „за жил. стр.“, кв. 63, УПИ III-80 „за жил. стр.“, УПИ IV-80 „за жил. стр.“, УПИ V-80 „за жил. стр.“, УПИ VI-80 „за жил. стр.“, УПИ VII-80 „за жил. стр.“, УПИ VIII-80 „за жил. стр.“, УПИ IX-80 „за жил. стр.“, УПИ X-80 „за жил. стр.“, кв. 64 и ул. рег. от о.т.236, 237, 238 до о.т.248, от о.т.235, 239, 240, 241, 243 до 244, от о.т.242 до о.т.245, от о.т.26 същ., 246, 247, 248 до о.т.249, в новоурбанирана територия УЗ „Жм“, с. Тополи, общ. Варна, м-ст „Арпалъка“ /pup/2021/55/
Г-56/25.02.2021 г. Прекратяване на административно производство /pup/2021/56/
Г-57/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХI-421,422 „жил.“, кв. 321А по плана на 9 м.р., ул. „Ивайло“ №14 и ул. „Беласица“ №12 /pup/2021/57/
Г-58/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-283 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/58/
Г-59/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-968 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2021/59/
Г-60/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-177 „за общ. обсл.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, гр. Варна /pup/2021/60/
Г-61/09.03.2021 г. прекратяване на административно производство /pup/2021/61/
Г-62/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-427 „за общ. обсл.“, кв. 9, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2021/62/
Г-63/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХII-510 „за жил. стр.“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2021/63/
Г-64/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за за УПИ XLIXI-478 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „ Балъм дере“, гр. Варна /pup/2021/64/
Г-65/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-689 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/65/
Г-66/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-266 „за жил. стр.“, кв. 26, УПИ IX-267 „за жил. стр.“ и УПИ Х-267 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2021/66/
Г-67/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2357 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2021/67/
Г-68/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-726 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/68/
Г-69/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-4377 „за жил. стр.“, кв. 51, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2021/69/
Г-70/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-3621 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2021/70/
Г-71/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IХ-19 „за жил. стр.“, кв. 74, по ПП на ПУП-ПРЗ на 28 м.р., гр. Варна /pup/2021/71/
Г-72/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1245 „за жил. стр.“, кв. 61, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/72/
Г-73/09.03.2021 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-3030 „за жил. стр.“ и УПИ V-3030 „за жил. стр.“, кв. 4 и ул. рег. от о.т.3, през о.т.29, о.т.30, о.т.31, о.т. 32 до о.т. 18, по ПП на ЗО „Прибой“, гр. Варна /pup/2021/73/
Г-74/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-2784, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/74/
Г-75/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-5492 „за жил. стр.”, кв. 115, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/75/
Г-76/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-500 „за жил.стр.”, кв. 39, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/76/
Г-77/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-602 „за жил.стр.”, кв. 47, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2021/77/
Г-78/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-302 „за жил.стр.”, кв. 14, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2021/78/
Г-79/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ УПИ V-514 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на „Виница - север”, гр. Варна /pup/2021/79/
Г-80/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ УПИ XXXII-1692,200 и УПИ XXXIII-200,201, кв. 18, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2021/80/
Г-81/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1560 „за жил. стр.”, кв. 185, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/81/
Г-82/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-835 „за жил. стр.”, кв. 130, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2021/82/
Г-83/09.03.2021 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1937 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2553.1937), кв. 56 и улична регулация от о.т. 200 до о.т. 198, по плана на „25-ти м.р.”, гр. Варна /pup/2021/83/
Г-84/09.03.2021 г. Поправка на ОФГ в Заповед №Г-52/11.02.2020 г. /pup/2021/84/
Г-85/09.03.2021 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХIV-114,115 „за жил. стр.“, кв. 553, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Григор Пърличев“ №11 и №13 /pup/2021/85/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2021 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.