Разрешения за строеж за 2011 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/04.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.510 ул. 'Христо Самсаров' №13
2/ГИ/05.01.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа №10135.2552.2595.10 бул. 'Христо Смирненски' 3
3/ГИ/05.01.2011г. ВКЕЛ №10135.5506.141 УПИ II-1531, кв. 139, ул. 'Константин Арабаджиев'8
4/ГИ/05.01.2011г. ВКЕЛ УПИ IV-13, 14, 15, 16, кв. 180А, ул. 'Академик Фьодор Успенски' №6, 6А, 8, 8А
5/ГИ/05.01.2011г. ВКЕЛ УПИ III - 10, кв. 547, ул. 'Български орел' №18
6/ГИ/06.01.2011г. ВКЕЛ №10135.5504.517 УПИ XIX-1194, 1195, кв. 69, ул. 'Янтра' №5, 7
7/ГИ/06.01.2011г. Помпена станция и канализационен тласкател за вилна сграда №10135.2564.238 УПИ XXXVI-1568, кв. 17 А
8/ГИ/07.01.2011г. Водопроводно отклонение №10135.2022.641 (УПИ VI-3,кв. 63, по плана на кв. Виница
9/ГИ/10.01.2011г. 1.ТП тип БКТП 800 KVA, 20/0,4 kV 2.Кабелна линия 20 kV 3.Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.73.166 (ПИ 166) ТП №899 №10135.73.166
10/ГИ/10.01.2011г. 1.Вграден ТП 20/0,4 kV, 400 kVa в административна сграда с магазин и нощен клуб 2.Кабелна линия 20 kV за захранване на ТП 3.Кабелна линия 0,4 kV от ТП до ЕЛ табло 1.№10135.3514.6, УПИ VI - 357, кв. 6, ул. 'Ян Хунияди' №6 2.ТП №№686, 582 3.№10135.3514.6
11/ГИ/11.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5510.714 (УПИ XLIII- 714, кв. 33)
12/ГИ/10.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ XVIII-119, кв. 22
13/ГИ/12.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.52.404 (УПИ XV-404, кв. 241, ул. 'Теодосий Търновски' №35
14/ГИ/11.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2557.316 (УПИ VII- 247, за общ. обсл., кв.699), бул. 'Осми приморски полк' №83
15/ГИ/11.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ IX-4, кв.288 ул. 'Капитан Райчо' №58
16/ГИ/13.01.2011г. Водопроводно отклонение ПИ 2313, кв. 32
17/ГИ/13.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ XIII-3, кв. 288, ул. 'Капитан Райчо' №56
18/ГИ/13.01.2011г. Уличен водопровод №№716, 717, 720, 2011 и 2045, м-ст 'Ракитника'
19/ГИ/13.01.2011г. Водопроводно отклониение за вилна сграда за сезонно обитаване №10135.2515.329 (УПИ-3291, кв. 23), СО 'Ален мак'
20/ГИ/14.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.4508.182 (УПИ XVIII- 29030, кв. 3)
21/ГИ/14.01.2011г. ТП тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV УПИ II-196-за производствена и складова дейност в Т-52, землище на с. Тополи.
22/ГИ/14.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ VII-848, 847, кв. 49 №10135.2553.364, ул. 'Бели Лилии' №1
23/ГИ/14.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ III-1145, кв. 64, №10135.2553.551, ул. 'Божур' №9
24/ГИ/14.01.2011г. Уличен водопровод УПИ VII-1561, кв. 137, ул . 'Нишава' №3
25/ГИ/14.01.2011г. Водопроводно отклонение за ПИ №10135.2515.3203 УПИ XVIII-3203, кв. 71
26/ГИ/17.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2554.74, УПИ II-355, кв. 14, ул. 'Архитект Мирчев' №7
27/ГИ/19.01.2011г. Водопроводно, канализационно и дъждовно отклонения за търговски обект тип 'ЛИДЛ' №10135.3514.660, УПИ XVII- 633, 634, кв. 24
28/ГИ/21.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5549.2280
29/ГИ/21.01.2011г. Временна пътна връзка към ПИ №10135.2515.3686 УПИ IV- 1147, 2102, кв. 84
30/ГИ/21.01.2011г. Водопроводно отклонение за ПИ №10135.4507.318 (УПИ X-280002)
31/ГИ/21.01.2011г. Реконструкция на кръстовище бул. 'Цар Освободител' с бул. 'Христо Смирненски' Да се добави: ПИ 10135.2553.36 и имоти публична общинска собственост с №№ 10135.2553.789, 10135.2553.848, 10135.2553.849… виж текста
32/ГИ/21.01.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД VAR0003 №10135.513.290.5 УПИ I- 290, 291, 448 за хотелски комплекс, кв. 44
33/ГИ/25.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.149 (УПИ VIII- 3, кв. 288), ул. 'Трайко Китанчев' и ул. 'Капитан Райчо'
34/ГИ/25.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.157 (УПИ IV- 1,15, кв.293, ул. 'Патриарх Евтимий' №62 и ул. 'Поп Харитон' №25 По искане с ЗАО-3095/08.03.2011г., поради допусната грешка да се чете: ул. 'Поп Харитон' №65
35/ГИ/26.01.2011г. Подмяна на водопроводно отклонение за жилищна сграда в ПИ №10135.1507.144 (УПИ III-2, кв. 24А), ул. 'Александър Малинов' №23
36/ГИ/26.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка и надстройка на двуетажна жилищна сграда №10135.2559.99.4 (УПИ XII- 2808, кв.17), ул. 'Явор' №26
37/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2526.236 (УПИ IX-1139, кв.25) №10135.2526.245 (ПИ 1803 кв.35)
38/ГИ/27.01.2011г. ТП тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.3513.113 (УПИ I- кинефикация, кв. 6), ул. 'Тролейна' №10 По искане с ЗАО-3418/11.07.2011г., да се допълни: ...(с монтаж на трансформатор 630 kV)..
39/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.317 (УПИ II- 629, кв. 2), ул. 'Никола Козлев' №6
40/ГИ/27.01.2011г. ТП 20/10/0,4 kV, 1000 kVa №10135.1507.1061 (УПИ XX- 1382, 1383, 1384, кв.28), ул. 'Стефан Стамболов' №11, 13, и 15
41/ГИ/27.01.2011г. Кабелни линии 10 kV за захранване на вграден ТП 20/10/0,4 kV №10135.2558.138 (УПИ IX- за офиси и трафопост, кв.651), бул. 'Ген. Колев' №113
42/ГИ/27.01.2011г. ТП тип БКТП 1000 kVa, 20/10/0,4 kV №10135.2555.40 (УПИ II-за ТП)
43/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ XXXII-935, кв. 18; УПИ XXVI-439, кв. 19
44/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1507.733 (УПИ II-2, кв. 49А), ул. 'Тича' №5
45/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.555, ъгъла на ул. 'Цариброд' и ул. 'Д-р Людвиг Заменхоф'; №10135.1506.870 (УПИ XIII-808, кв. 98, ул. 'Цариброд' №29
46/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2571.363 (УПИ XIII-652, кв. 39)
47/ГИ/27.01.2011г. Водопроводно отклонение за многофамилна вилна сграда №10135.5426.2562 (ПИ №2562)
48/ГИ/28.01.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф90 ул 'Доспат' УПИ IV-4, 4а, кв. 306 №10135.1501.1227), бул. 'Вл. Варненчик' №95, ул. 'Доспат' №2 Поради допусната грешка в текста: '...одобрен ИП на 29.10.2009г. и преудобрен на 25.01.2011г....'
49/ГИ/28.01.2011г. Изместване на Варна # 19255 - спирка 'Детелина' бул. 'Трети Март'
50/ГИ/07.02.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5510.196 (УПИ XVIII - 196, кв. 31), ул. 'Крайбрежна' №67, кв. 'Галата'
51/ГИ/07.02.2011г. Реконструкция на кръстовище Реконструкция на съществуващи кабелни линии 20 kV и две кабелни линии 20 kV бул. 'Цар Освободител' с бул. 'Христо Смирненски'
52/ГИ/07.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3517.447 (УПИ V-за смесено предназначение, кв. 13, ул. 'Капитан Райчо Николов', гр. Варна
53/ГИ/07.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ XV-7, кв. 577, ул. Пенчо Славейков' №38
54/ГИ/07.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.1452 (УПИ XII-992, кв. 2); №10135.2575.1559 (УПИ XIII-994, кв.2)
55/ГИ/07.02.2011г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг'-част от клон 21, клон 25, клон 26, клон 27
56/ГИ/08.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.357 (УПИ XIII- 611, кв. 6), ул. 'Никола Козлев' №22
57/ГИ/07.02.2011г. Трафопост тип БКТП 2X800 kVa, 20/0,4 kV №10135.2563.640 (УПИ XVIII- 3130, кв. 33)
58/ГИ/09.02.2011г. Водопроводно и канализационно отколонение за жилищна сграда УПИ XI-5, кв. 352, ул. 'Йосиф Стоянов' №15
59/ГИ/09.02.2011г. Уличен водопровод и канализационна помпена станция с тласкател за вилна сграда ПИ 2360, кв.52 Поради допусната грешка в текста се допуска изменение-виж РС
60/ГИ/10.02.2011г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV пред ТП №997, СО 'Акчелар'
61/ГИ/10.02.2011г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV I клон-от БКТП №2042 ПИ №10135.2552.145; II клон-БКТП №2042 ПИ №10135.2552.1031
62/ГИ/10.02.2011г. Водопроводно и канализационно отколонения за жилищна сграда №10135.2575.1368 (УПИ VI-36, кв. 18), ул. 'Кастрица' №35, кв. Виница
63/ГИ/10.02.2011г. Водопроводно отклонение ПИ №182, кв. 48, с.Каменар
64/ГИ/10.02.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.5510.339.2, ул. 'Адм. Грейг' 23, р-н Аспарухово
65/ГИ/11.02.2011г. Улична и площадкова канализация и водопроводно отклонение УПИ III-5538, кв. 46, ЗПЗ, складова база 'Елдоминвест'
66/ГИ/11.02.2011г. Водопроводно и канализационно отколонения за жилищна сграда №10135.2557.103 (УПИ III-3, кв.675), ул. 'Ген. Скобелев' №87
67/ГИ/15.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2553.493 (УПИ XI-726, кв. 53), ул. 'Люляк' №33А; №10135.2553.494 (УПИ X-725, кв. 53), ул. 'Люляк' №33
68/ГИ/15.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3515.328 (УПИ XII- 274, кв.1087), ул. 'Чинар' №33
69/ГИ/16.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2553.755 (УПИ XIV- 1140, 1141, 1144, кв. 64), ул. 'Божур' №5, 7, 7А
70/ГИ/16.02.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.1503.104 (кв. 354), ул. 'Проф. Фредерик Жюлио Кюри' №94; №10135.1503.103 (УПИ XI-6 кв. 354), ул. 'Проф. Фредерик Жюлио Кюри' №96
71/ГИ/16.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV от съществуващ кабел ул. 'Пеньо Пенев' №4; №10135.2575.365, ул. 'Албена' №10, кв. Виница
72/ГИ/16.02.2011г. Кабелна линия 20 kV за захранване на вграден ТП в жилищна сграда №10135.1501.115 (УПИ VIII- 7, кв. 284), ул. 'Братя Тедески' №9
73/ГИ/16.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2522.154 (ПИ-379-Б, кв. 19); №10135.2522.158, СО 'Акчелар'
74/ГИ/17.02.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.94 (УПИ X-3, кв. 357), ул. 'Радецки' №55
75/ГИ/17.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.838 (УПИ XVIII- 677); №10135.2575.839 (УПИ XVIII-678), кв. 6, ул. 'Константин Павлов' №8, кв. Виница
76/ГИ/17.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1507.1037 (УПИ IV- 5, кв. 49А), ул. 'Св. Климент' №25
77/ГИ/17.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5502.75, ул. 'Ростов' №8; №10135.5502.560 (УПИ IX-83 - за обществено обслужване, кв. 6), кв. Аспарухово
78/ГИ/17.02.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф90 и водопроводно отклонение УПИ XXVI-967, кв. 59, кв. Виница, ул. 'Света Параскева' №55
79/ГИ/18.02.2011г. Водопроводно отклонение УПИ V-1212, кв. 32, №10135.2564.1433, 'Вилна зона', ул. '13-та' №20
80/ГИ/18.02.2011г. Временен подход към автомивка от бул. 'Цар Освободител' към №10135.4507.266 (УПИ VII-280033, кв. 3, р-н 'Вл. Варненчик'
81/ГИ/18.02.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф63 за жилищна сграда ул. 'Цар Иван Страцимир' ПИ №10135.1501.1249 (УПИ V - 5, кв. 319), ул. 'Цар Иван Страцимир' №3а
82/ГИ/21.02.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1501.1249 (УПИ V-5, кв. 319), ул. 'Цар Иван Страцимир' №3А
83/ГИ/18.02.2011г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения до граници ПИ №№298, 299, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, СО 'Боровец-юг'
84/ГИ/22.02.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф110 и водопроводно и канализационно отклонение до граница УПИ УПИ XX-2847, кв. 33, ж.к. 'Бриз'
85/ГИ/22.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5504.531 (УПИ XXII- 1247, кв. 56), ул. 'Янтра' №2, кв. Аспарухово
86/ГИ/23.02.2011г. Изграждане на бул. 'Васил Левски в участъка от ул. 'Подвис' до ул. 'Девня'; Южно обслужващо платно бул. 'Цар Освободител' до бул. 'Сливница'
87/ГИ/23.02.2011г. Водопроводно отклонение за вилна сграда №10135.5054.40 (УПИ I-17, кв. 547), м. 'Мимишона', р-н Аспарухово
88/ГИ/24.02.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2552.1949; №10135.2552.2784 (ПИ 3685), ж.к. 'Изгрев'
89/ГИ/24.02.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.2723.328
90/ГИ/28.02.2011г. Водопроводно отклонение №10135.5506.510.1 (ПИ 2612, м-ст Вилите, кв. Аспарухово), ул. 'Георги Стаматов' №1
91/ГИ/28.02.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2575.1502 (УПИ XVII-853, кв. 41), кв. Виница
92/ГИ/28.02.2011г. Реконструкция на поле 110 kV в подстанция 'Максуда' 110/20 kV №10135.4510.694 (УПИ V-5, кв. 16)
93/ГИ/......2011г.
94/ГИ/07.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1501.1199 (УПИ I- 24, 25, кв. 296А), ул. 'Стара планина' №59А
95/ГИ/07.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.1214 (УПИ XVII-9, 16, кв. 288), ул. 'Братя Тедески' №3, 3А
96/ГИ/07.03.2011г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV ПИ 968, вилна зона 'Траката'
97/ГИ/07.03.2011г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2559.42 (УПИ VIII- 3041, кв.8), ул. 'Бряст' №4
98/ГИ/09.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка, надстройка и съществуваща жилищна сграда №10135.1507.1069 (УПИ II- 1141, 1142, кв. 10), ул. 'Юджийн Скайлер' №1-3
99/ГИ/10.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение №10135.2555.106 (УПИ IV- 106, кв. 24), ул. 'Народен юмрук'
100/ГИ/28.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1506.158 (УПИ VII-7, кв. 116), ул. 'Райко Жинзифов' №12
101/ГИ/11.03.2011г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения до граница на ПИ ПИ 3151, кв. 67, СО 'Ален мак'
102/ГИ/14.03.2011г. Водопроводно и канализационни отклонения за 'Логистичен център' на ИСУ АД №10135.3514.125 (УПИ XXXIX-14, кв. 35)
103/ГИ/15.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.71.142 (УПИ IV-142, кв. 190), ул. 'Мануш Войвода' №11; УПИ V-10, ул. 'Мануш Войвода' №9
104/ГИ/15.03.2011г. Реконструкция на трафопост с монтаж на КРУ и три броя трансформаторни машини 1000 kVa, 20/10/0,4 kV №10135.1508.124, ул. 'Македония' №13
105/ГИ/15.03.2011г. Трафопост тип БКТП 1X630 kVa, 20/0,4 kV №10135.5545.127 (ПИ 127), СО 'Зеленика'
106/ГИ/16.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, пристройка и надстройка №10135.1505.109 (УПИ XVIII-7, кв. 448), ул. 'Иван Драсов' №8
107/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №5 'Слънчо' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ул. 'Юрий Венелин' №5, кв. 533
108/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №15 'Гълъбче' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ул. 'Васил Петлешков' №33
109/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №13 'Звездичка' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.1504.5, ул. 'Жулио Кюри' №14, кв. 416
110/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №17 'Валентина Терешкова' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.5506.33, ул. 'Кирил Пейчинович' №19, кв. 124
111/ГИ/16.03.2011г. ОДЗ №11 'Детски свят' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.4504.484, ж.к. 'Владислав Варненчик'
112/ГИ/16.03.2011г. ОДЗ №15 'Морска звездица' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.3512.47, ж.к. 'Младост' до бл.104
113/ГИ/16.03.2011г. Детска ясла №5 'Чуден свят' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.3515.771, ул. 'Димитър Полянов' №3
114/ГИ/16.03.2011г. Детска ясла №13 'Русалка' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.3512.167, ж.к. 'Младост'
115/ГИ/16.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2553.667 (УПИ V- 356, кв. 1083), ул. 'Кестен' №21
116/ГИ/16.03.2011г. Благоустрояване на пространство северно от бл. 18 на бул. 'Христо Ботев'
117/ГИ/16.03.2011г. Изместване на водопровод Ф300Ч УПИ XI-89, 90, 91, кв. 8, м-ст 'Боклук тарла'
118/ГИ/18.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2022.681 (УПИ VI 3, кв. 63), кв. Виница
119/ГИ/19.03.2011г. МОСТ №10135.2569.20, УПИ III- 140 'за жилищна сграда', кв. 11, к.к. 'Св.Св. Константин и Елена'
120/ГИ/19.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.248 (стар УПИ IV- 13, кв.360), ул. 'Хараламби Ангелов' №27
121/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Сондьор') от подстанция 'Юг' до ТП №35, 7 м.р. Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП
122/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Сан Стефано') от подстанция 'Юг' до съединителна муфа пред ТП №292, 7 м.р.
123/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'ДЗИ') от подстанция 'Юг' до ТП №343, 7 м.р. Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП. В наименованоето да се чете:'...до съединителна муфа пред ТП №343...'
124/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Бдин') от подстанция 'Юг' до съединителна муфа пред ТП №361, 7 м.р.
125/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Интерклуб') от подстанция 'Юг' до съединителна муфа пред ТП №87, 7, 8 м.р. Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП
126/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Дебър') от подстанция 'Юг' до ТП №135, 7 м.р.
127/ГИ/21.03.2011г. Кабелна линия средно напрежение от подстанция 'Юг' до ТП №353, 7, 10 м.р
128/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение от ТП №343 до съединителна муфа пред ТП №57, 7 м.р. Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП. В наименованоето да се чете:'...от съединителна муфа пред ТП №343...'
129/ГИ/21.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1507.1037 (УПИ IV- 5, кв. 49А), ул. 'Климент' и ул. 'Тича'
130/ГИ/22.03.2011г. Канална помпена станция и тласкател ПИ 2180, СО 'Прибой' Поради допусната грешка да се чете: '..Улична напорна канализация и канализационно отклонение до граница на ПИ 2180...'
131/ГИ/22.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-3, кв.69, №10135.1507.982, ул. 'Цар Иван Шишман' №7
132/ГИ/22.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV и реконструкция на съществуващи кабелни шкафове №10135.1508.202 (УПИ VIII- 5, кв. 718), ул. 'Стефан Караджа' №30
133/ГИ/25.03.2011г. Водопроводно отклонение за 'ВИЛНА СГРАДА' №10135.5549.1518 (ПИ- 1518, кв. 35), СО 'Прибой'
134/ГИ/25.03.2011г. Улично осветление на път, монтаж на електромерно табло тип ТЕПО и захранването му от съществуващ КШ път №VAR 1090 (в участъка от кв. Виница до кръстовище с път III-902); ПИ 966, ул. 'Цар Борис III', кв. Виница
135/ГИ/28.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия 0,4 kV между два броя съществуващи КШ №10135.1506.158 (УПИ VII- 7, кв. 116), ул. 'Райко Жинзифов' №12; ул. 'Пирот' №6 и ул. 'Райко Жинзифов' №16
136/ГИ/28.03.2011г. Обслужваща улица за сграда ПИ №10135.4024.81 (УПИ III-140 'за жилищна сграда'), кв.11, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена
137/ГИ/28.03.2011г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД №10135.3514.255.6 УПИ- 286 'за мелница', кв. 46, ул. 'Академик Курчатов' №1
138/ГИ/28.03.2011г. Подмяна на водопроводно отклонение №10135.51.229 (УПИ IV-9, 10, 11, кв. 222 А)
139/ГИ/28.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ IX-5, кв.592 ул. 'Гоце Делчев' №10
140/ГИ/29.03.2011г. Изместване на второстепенен водопроводен клон УПИ XIV-105=XIV-12, кв. 681, ул. 'Илинден'
141/ГИ/19.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2559.60 (УПИ II- 2891, кв. 20), ул. 'Мадара' №23а
142/ГИ/04.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения №10135.2575.1655 (УПИ XI- 1140, 1139, кв. 64), ул. 'Делфин' №9, кв. Виница
143/ГИ/06.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5506.332 (УПИ I- 1658, кв. 126), ул. 'К. Пейчинович' №32 - 'Лайош Кошут' №5
144/ГИ/06.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.444 (УПИ V- 146, кв. 94), ул. 'Цар Симеон I' №14
145/ГИ/07.04.2011г. Канализационно отклонение за жилищни сгради №10135.2022.643 (УПИ IV- 991, кв. 61), кв. Виница
146/ГИ/06.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV и резервно захранване от съществуващ КШ УПИ II-5, кв.587, ул. 'Петър Берон'5; УПИ I-3, 4, кв. 587, ул. 'Екатерина Симитчиева'9
147/ГИ/07.04.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV №10135.3514.218 (УПИ XV- 1240, кв. 11); №10135.3514.289, р-н Младост
148/ГИ/07.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2560.94 (УПИ XII-4, кв. 37), ул. 'Сава Радулов' №18; №10135.2560.90 (УПИ XIV-6, кв. 37), 'Сава Радулов' №22
149/ГИ/07.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV ул. 'Иван Страцимир' №5 до №10135.35.1501.702 (УПИ V-5, кв. 319), ул. 'Цар Страцимир' №3А
150/ГИ/08.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.3513.383 (УПИ VI- 292, кв. 1085), ул. 'Чинар' №32
151/ГИ/07.04.2011г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV №10135.2564.954 (УПИ III- 1152, кв. 50, Траката
152/ГИ/07.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.235 (УПИ XIV- 16, кв. 133), ул. 'Козлудуй' №64
153/ГИ/11.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.3514.660 (УПИ XVII- 633, 634, кв. 24)
154/ГИ/11.04.2011г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод м-ст 'Боклук тарла', ж.к. 'Вл. Варненчик' до 'Кауфланд'
155/ГИ/11.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XIII-14, кв. 173, ул. 'Ендрю Карнеги' №10
156/ГИ/11.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3517.447 (УПИ V-за смесено предназначение, кв. 13, ул. 'Капитан Райчо Николов', гр. Варна Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи промяна в наименованието на обекта (виж текста)
157/ГИ/11.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1503.306 (УПИ IX-3, кв. 388А), ул. 'Тодор Шишков' №4
158/ГИ/11.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XIII-21, 22, (пл. №21), кв. 162-а, ул. 'Тодор Влайков' №17
159/ГИ/11.04.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение ул. 'Архимандрит Филарет', ул. 'Воден', ул. 'Хан Аспарух'
160/ГИ/12.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2575.1763 (УПИ XXIX-441, 434а, кв. 10), кв. Виница
161/ГИ/13.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV ул. 'Крали Марко' и ул. 'Козлудуй' пред ПИ №10135.1506.394 (УПИ XII- 304, кв. 108
162/ГИ/15.04.2011г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2X630 kVa УПИ XI-89, 90, 91, кв. 8, м-ст 'Боклук тарла'
163/ГИ/19.04.2011г. Уличен водопровод за двойно захранване УПИ XI-89, 90, 91, кв. 8, м-ст 'Боклук тарла'
164/ГИ/19.04.2011г. Уличен водопровод и канализация УПИ II-2891, кв. 20, ул. 'Мадара' №23а Въз основа на одобрен ИП се допуска изменение към настоящото разрешение за строеж. инж.Власова
165/ГИ/19.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2557.103 (УПИ III-3, кв.675), ул. 'Ген. Скобелев' №87
166/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.1239, ул. 'Св. Параскева', кв. Виница
167/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.110 (УПИ XIII- 221, кв.121), ул. 'Райко Жинзифов' №21; №10135.1506.143 (УПИ-6, кв. 117), ул. 'Кавала' №3
168/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2555.106 (УПИ IV- 106, кв. 24), ул. 'Народен юмрук'; №10135.2555.108 (УПИ VI- 1341, кв. 24), ул. 'Народен юмрук' №12
169/ГИ/26.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.1501.1199 (УПИ I- 24, 25, кв. 296А), ул. 'Стара планина' №59А
170/ГИ/21.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XVIII-1434, кв. 32
171/ГИ/26.04.2011г. Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД №10135.2556.33.1, ул. 'Брегалница' №3
172/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2563.640 (УПИ XVIII-3130, кв. 33) №10135.2563.639 (УПИ XVII-3130, кв.33), ж.к. 'Бриз'
173/ГИ/27.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за офисна сграда №10135.1508.82 (УПИ II-2 'за офис', кв. 728), ул. 'Любен Каравелов' №4А
174/ГИ/28.04.2011г. Основен ремонт на бул. 'Константин и Фружин' в участъка от бул. 'Цар Освободител' до ул. 'Св. Елена', ж.к. 'Вл. Варненчик' Във връзка с промяна на инвестиционните намерения на Община Варна се допуска изменение на ИП (виж текста)
175/ГИ/28.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ IV-11, кв. 534, ул. 'Овчо поле' №25
176/ГИ/27.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2560.423 (УПИ XII- 14 'за общ. обс.', кв. 11-Б), ул. 'Ген. Столетов' №3
177/ГИ/02.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ I-39, кв. 58Б, ул. 'Антон Страшимиров' №31А
178/ГИ/02.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.306 (УПИ IX-3, кв. 388А), ул. 'Тодор Шишков' №4
179/ГИ/04.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5506.65 (УПИ X-91, кв. 130), ул. 'Св. Св. Кирил и Методий' №7
180/ГИ/04.05.2011г. Битова канализация и подмяна на дъждовна канализация 16-ти м.р. на ЗПЗ
181/ГИ/04.05.2011г. Реконструкция на кабелна линия 10 kV извод 'Надежда', кв. 1504
182/ГИ/05.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3511.589 (УПИ VI- 180A, кв. 16), ж.к. 'Възраждане'
183/ГИ/05.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2560.101 (УПИ VIII- 14, кв. 37), ул. 'Любен Каравелов' №61
184/ГИ/05.05.2011г. Канализационно отклонение за вилна сграда №10135.2520.532 (ПИ №532 кв. 161), Траката
185/ГИ/05.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XI-11, кв. 171, ул. 'Филип Тотю' №18
186/ГИ/05.05.2011г. Рехабилитация на сградно топлопроводно отклонение от камера К-II-24 до абонатни станции на бл.55, ж.к. 'Младост' Допуска се промяна в настоящото РС:'..по плана на ж.к. 'Трошево', район 'Младост
187/ГИ/05.05.2011г. Пътна връзка и рехабилитация на част от уличната мрежа бул. 'Константин и Фружин', ПИ №10135.4023.133, идентичен с УПИ XI-89, 90, 91 'за търговски комплекс'; за магазин за промишлени стоки 'JUMBO', кв.8, м. 'Боклук Тарла', р-н Вл. Варненчик
188/ГИ/09.05.2011г. Обществен извънуличен паркинг ул. 'Никола Козлев' /в участъка между ул. 'Подвис' и ул. 'Ген. Георги Попов'/, кв. 1
189/ГИ/10.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5510.714 (УПИ XLIII- 714, кв. 33)
190/ГИ/11.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2560.101 (УПИ VIII- 14, кв. 37), ул. 'Любен Каравелов' №61
191/ГИ/10.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.478 (УПИ V- 605, кв. 2), ул. 'Евлоги Георгиев' №4
192/ГИ/11.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2526.170 (УПИ VII- 890, кв. 5), ж.к. 'Бриз'
193/ГИ/12.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2526.162 (ПИ 964 б, кв.. 4), ул. 'Д-р Любен Попов' №71, ж.к. 'Бриз'
194/ГИ/12.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.795 (УПИ-435), ул. 'Свети Димитър Солунски'5, кв. Виница
195/ГИ/17.05.2011г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг'-части от клонове: клон 62, клонове от 62а до 62е, клон 65, клон 66 и клон 67
196/ГИ/18.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ IX-18, кв. 547, ул. '8-ми март' №3
197/ГИ/18.05.2011г. Улично осветление бул. 'Цар Освободител' в участъка от бул. 'Атанас Москов' до разклона за летищен комплекс, р-н 'Вл. Варненчик'
198/ГИ/19.05.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.3515.36 (УПИ XI- 165, кв. 9), ул. 'Вярност' №19
199/ГИ/19.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за вилна сграда №10135.2723.850 (ПИ 850, кв. 80), СО 'Ваялар'
200/ГИ/19.05.2011г. Водоснабдяване на група имоти СО 'Пчелина' - УПИ XII-732, XI-731, XIX-152, XVIII-153, XVI-155, VI-181, VII-182, V-188, XXI-186, XX-185, XIX-184, XXIII-191
201/ГИ/20.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-8, кв. 546, ул. 'Български орел' №17
202/ГИ/20.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV ул. 'Рали Мавридов' №36; №10135.1503.39 (УПИ VII-7, кв. 496 А), ул. 'Радецки' №54
203/ГИ/25.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2573.329 (ПИ-681, кв. 11), к.к.Чайка
204/ГИ/25.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1507.982 (УПИ II-3, кв. 69), ул. 'Цар Иван Шишман' №7
205/ГИ/01.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда със средно застрояване ул. 'Карнеги' №5 в УПИ V- 4, кв. 172
206/ГИ/27.05.2011г. Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на съществуващо перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище; Довеждащ гравитачен канал към КПС1 к.к. 'Св. Св. Константин и Елена'
207/ГИ/27.05.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2555.155 (УПИ VII- 1540, кв. 10), ул. 'Тодор Бояджиев' №7
208/ГИ/28.05.2011г. Изместване на уличен водопровод ф219-С при сграда за обществено обслужване УПИ III, кв. 5
209/ГИ/01.06.2011г. Водопроводно отклонение №10135.2039.148 (ПИ №28), м-ст 'Таушан тепе'
210/ГИ/02.06.2011г. Изграждане на сградно топлопроводно отклонение от камера южно от вх.3 на бл.166 до административна сграда на фирма 'Баумарк', ж.к. 'Младост', 16 м
211/ГИ/02.06.2011г. Базова станция ПИ №4013, СО 'Боровец- Север'
212/ГИ/06.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2557.162 (стар УПИ IV-4), кв. 702, ул. 'Генерал Паренсов' №23
213/ГИ/06.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2553.308 (УПИ III- 877, кв.34), ул. 'Карамфил' №19а
214/ГИ/06.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.552 (УПИ XIX- 1434, кв.32), ул. 'Дубровник' №46-А
215/ГИ/07.06.2011г. Изграждане на кабелна линия 20 kV извод 'Палма' между ТП №№402 и 404
216/ГИ/07.06.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №1354, СО 'Ментеше'
217/ГИ/07.06.2011г. Микроклетка МА4323 'Мол Варна' на 'БТК' от мобилна наземна мрежа GSM №10135.3516.140 по КК и КР бул. 'Владислав Варненчик' №186
218/ГИ/08.06.2011г. Водопроводно отклонение за вилна сграда №10135.5545.412 (ПИ 412), м-ст 'Зеленика', кв. Галата
219/ГИ/07.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1503.621 (УПИ XIII- 8, 9, кв. 388), ул. 'Тодор Шишков' №5, 7
220/ГИ/07.06.2011г. Уличен водопровод и улична напорна канализация за вила Ети УПИ XXI-1442А, ул. '7-ма', кв. 17, в.з. Траката
221/ГИ/07.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1503.94 (УПИ X-3, кв. 357), ул. 'Радецки' №55
222/ГИ/08.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.621 (УПИ XIII- 8, 9, кв. 388), ул. 'Тодор Шишков' №5, 7
223/ГИ/13.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.4504.387 (УПИ XVI- 586, кв. 7), ул. 'Ниш' №2А, ж.к. 'Вл. Варненчик'
224/ГИ/13.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV МТП №1628, кв.2623, СО 'Горна Трака'
225/ГИ/13.06.2011г. Уличен водопровод за жилищна сграда ПИ 70=344, ж.к. 'Възраждане'
226/ГИ/13.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за временна жилищна сграда №10135.3511.344 (УПИ 70), ж.к. 'Възраждане'
227/ГИ/15.06.2011г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД ПИ-572, кв. 11, с. Каменар, ул. 'Иван Шишман' №1
228/ГИ/15.06.2011г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД №10135.3512.127.2 по КК и КР на административен район 'Младост', бл. 122, вх. 8
229/ГИ/15.06.2011г. Изграждане на бул. 'Васил Левски в участъка от ул. 'Подвис' до ул. 'Девня'; Южно обслужващо платно в участъка от бул. 'Цар Освободител' до бул. 'Сливница'; Реконструкция на три броя кабелни линии средно напрежение ул. 'Петър Берон'; ул. 'Васил Априлов' №24
230/ГИ/16.06.2011г. Спортен комплекс с две игрища за футбол, техническо помещение, детска площадка и паркинги №10135.536.596, Приморска зона, С3-2, 'Салтанат'
231/ГИ/15.06.2011г. Реконструкция на светофарна уредба и изграждане на нова свтофарна уредба бул. 'Левски' /ул. 'Струга'/ и бул. 'Цар Освободител'; бул. 'Левски', ул. 'Струга' и бул. 'Сливница'
232/ГИ/20.06.2011г. Газификация на гр. Варна Газопроводни отклонения до консуматори по опис Вн-01-А29 с дължина на трасето 15м
233/ГИ/20.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5506.265, ул. 'Нишава' №5; №10135.5506.266 (УПИ VII- 1561, кв.137), ул. 'Нишава' №3
234/ГИ/20.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.402 (УПИ XI-1, кв. 310), ул. 'Доспат' №19
235/ГИ/20.06.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2553.665 (УПИ IV- 355, кв. 1083), ул. 'Кестен' №23; №10135.2553.667 (УПИ V-356, кв. 1083), ул. 'Кестен' №21
236/ГИ/21.06.2011г. Канализационно отклонение за жилищна сграда №10135.5545.3132 (ПИ 3132, кв. Галата), СО 'Зеленика'
237/ГИ/21.06.2011г. Кабелна линия 0,4 kV извод 'Чирпан' от подстанция 'Север' до муфа пред ТП №899, ПЗ 'Планова'
238/ГИ/21.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2566.124 (УПИ II- 1512a) до нова разпределителна кутия пред ПИ №10135.2566.126 (УПИ XVI-1511), СО 'Долна Трака'
239/ГИ/21.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.145 (УПИ IX-4, кв. 288), ул. 'Капитан Райчо' №62
240/ГИ/21.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5506.320 (УПИ I- 1658, кв. 126), ул. 'Кирил Пейчинович' №32
241/ГИ/22.06.2011г. Канализационно отклонение за жилищна сграда и автосервиз УПИ XXIX-499, кв. 18, СО 'Пчелина'
242/ГИ/22.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ II-8, кв. 546, ул. 'Български орел' №17
243/ГИ/22.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XII-7, кв. 543, ул. 'Дунавски лебед' №8
244/ГИ/24.06.2011г. Оборудване на вграден в жилищна сграда ТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.2526.1814 (УПИ V- 732, 1392, 1392-A, 1392-Б, кв. 19), ж.к. 'Бриз'
245/ГИ/28.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2575.1752 (УПИ XIV-953, кв. 50), кв. Виница
246/ГИ/30.06.2011г. Водопроводно отклонение №10135.5506.843 (УПИ III- 1765, м-ст 'Вилите'
247/ГИ/30.06.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2510.428 (ПИ №428), СО 'Добрева чешма'
248/ГИ/05.08.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2572.115 (УПИ III- 3071, кв. 7), КК 'Чайка'
249/ГИ/04.07.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.4502.146.2, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл.408, вх. 10
250/ГИ/04.07.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.3511.71.1 ж.к. 'Възраждане' бл.17, вх. 1
251/ГИ/04.07.2011г. Улична канализация за пречистени отпадни води УПИ I-734, кв. 10, КЗ 'Прибой'
252/ГИ/01.07.2011г. Улично осветление път I-9 от км. 90+764 до км. 93+194-ляво платно
253/ГИ/01.07.2011г. Метално трансформаторно табло 100 kVa, 20/0,4 kV №10135.2115.26, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'
254/ГИ/05.07.2011г. Уличен водопровод ф90 от съществуващ водопровод ф110 до СВО УПИ IX-50, кв. 72, 'Св. Св. Константин и Елена'
255/ГИ/06.07.2011г. Улична водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг', част от клон 107а и 107б
256/ГИ/07.07.2011г. Благоустрояване на спортен комплекс 'Локомотив' №10135.3516.162 (УПИ XIV- 12,13 'за спорт и възстановителни дейности') и ПИ №10135.3516.163 (УПИ XV-12, 478 'за спорт и възстановителни дейности'), кв. 27, бул. 'Сливница', 26
257/ГИ/07.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2553.766 (УПИ XXIII- 378, 381, кв. 1082), ул. 'Бяла мура' №2
258/ГИ/07.07.2011г. Реконструкция на ВиК проводи част от 6-ти м.р. и 17-ти м.р.
259/ГИ/07.07.2011г. Противосвлачищни съоръжения за апартаментен комплекс (сграда за сезонно обитаване) №10135.2572.186 (УПИ XXXIII-3091,3092, кв. 36), к.к. 'Чайка'
260/ГИ/11.07.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за пристройка и надстройка на жилищна сграда УПИ XVIII-1407, кв. 66, ул. 'Атанас Калчев'№4
261/ГИ/12.07.2011г. Водоснабдяване и отвеждане на отпадни води УПИ I-2915, кв. 5, м-ст 'Св. Никола'
262/ГИ/12.07.2011г. Кръгово кръстовище бул. 'Княз Борис I' и улица- изход от Алея I, м-ст 'Салтанат'
263/ГИ/13.07.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД ПИ 117001, с. Константиново, м. Боаза
264/ГИ/13.07.2011г. Приемо-предавателна станция на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД №10135.513.525.1, к.к. 'Златни пясъци', х-л 'Еделвайс'
265/ГИ/13.07.2011г. Базова станция на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД №10135.2556.38.1, ул. 'Царевец', бл. 55, вх. Ж
266/ГИ/13.07.2011г. Изместване на дъждовна канализация и уличен водопровод за жилищна сграда УПИ II-2650, кв. 28
267/ГИ/13.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3513.383 (УПИ VI- 292, кв. 1085), ул. 'Чинар' №32
268/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5506.65 (УПИ X-91, кв. 130), ул. 'Св. Св. Кирил и Методий' №7
269/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.551 (УПИ XVIII- 1434, кв. 32), ул. 'Дубровник' №46-Б
270/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2560.44 (УПИ IV-8, кв. 3А), ул. 'Ген. Гурко' №3
271/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2564.954 (УПИ III- 1152, кв. 50; №10135.2564.1321 (УПИ XXII-1150, кв. 42), Траката
272/ГИ/14.07.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Устрем') от подстанция 'Изток' до ТП №349
273/ГИ/18.07.2011г. Уличнен водопровод, битова и дъждовна канализация за жилищна сграда УПИ XXXI-440, кв. 19, СО 'Пчелина'
274/ГИ/18.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV кв. 2510 СО 'Добрева чешма' Поради допусната очевидна фактическа грешка, наименованието на строежа да се чете: '... От МТП №4...' инж.Ангелова
275/ГИ/18.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV кв. 2510 СО 'Добрева чешма' Поради допусната очевидна фактическа грешка, наименованието на строежа да се чете: '... От МТП №5...' инж.Ангелова
276/ГИ/19.07.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.2526.150.4, ж.к. 'Бриз'
277/ГИ/20.07.2011г. Отклонение на оптична кабелна мрежа на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД №10135.4504.536 (УПИ VIII- 11, кв. 48, ж.к. 'Вл. Варненчик')
278/ГИ/21.07.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2560.44 (стар УПИ IV-8), кв. 3а, ул. 'Ген. Гурко' №3
279/ГИ/21.07.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ IV-899, кв. 32 СО 'Пчелина'
280/ГИ/21.07.2011г. Кабелна линия 0,4 kV №10135.2559.42 (УПИ VIII- 3041, кв.8), ул. 'Бряст' №4 Поради допусната очевидна фактическа грешка, наименованието на строежа да се чете: '... ул. 'Бряст' №2А...' инж.Ангелова
281/ГИ/21.07.2011г. ВКЕЗ №10135.3516.155 (УПИ XV- 564), бул. 'Сливница' №189
282/ГИ/12.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.5403.1884 СО 'Боровец-юг'
283/ГИ/21.07.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.2569.138 (УПИ V- 109, 137, кв. 34)
284/ГИ/21.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XII-7, кв.170, ул. 'Фьодор Успенски' №23
285/ГИ/21.07.2011г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV №10135.3514.125 (УПИ XXXIX-14, кв. 35)
286/ГИ/25.07.2011г. Улична канализация и водопровод за еднофамилна вилна сграда ПИ 35, кв.1, СО 'Траката'
287/ГИ/26.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1501.1173 (УПИ XI- 13, 14, 15, кв. 302 А), ул. 'Ивайло' №33, 35, 37
288/ГИ/27.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1502.28 (УПИ XVII- 21, 22, кв. 487), ул. 'Янкул Войвода' №40
289/ГИ/27.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XV-13, кв.177, ул. 'Фьодор Успенски' №5
290/ГИ/28.07.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №1563 СО 'Ментеше', р-н 'Вл. Варненчик'
291/ГИ/28.07.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.2559.110.4, ул. 'Доктор Желязкова' бл.31
292/ГИ/28.07.2011г. Аварийно изграждане на отводнителни и осушителни противосвлачищни мероприятия по десния склон на дере 'Почивка', м-ст 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз'
293/ГИ/02.08.2011г. Улична канализация и сградно водопроводно и канализационно отклонение УПИ XIX-1633, кв. 7, 'Вилна зона', ул. '7-ма'
294/ГИ/02.08.2011г. Кабелни линии 0,4 kV №10135.2569.20 (УПИ III-140 'за жилищна сграда', кв. 11), к.к. 'Св. Св. Константин и Елена'
295/ГИ/02.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за 'сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки' №10135.2553.692 (УПИ IX- 380, кв. 1082), ул. 'Прилеп' №31
296/ГИ/02.08.2011г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 630 kVa №10135.2723.765 №10135.2723.770 СО 'Ваялар'
297/ГИ/08.08.2011г. Водопроводно битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищна сграда №10135.2554.478 (УПИ V- 605, кв. 2), ул. 'Евлоги Георгиев' №4
298/ГИ/08.08.2011г. ВКЕЗ №10135.1501.555 (УПИ VI-8, кв. 321), ул. 'Беласица' №14
299/ГИ/09.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1508.250 (УПИ XI-8, кв. 721), ул. 'Македония' №4
300/ГИ/09.08.2011г. Изграждане на улична канализация и иличен водопровод ПИ 3726, кв. 171, ж.к. 'Изгрев'
301/ГИ/09.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.51.586 (УПИ VI-7, кв. 195), ул. 'Зограф' №8
302/ГИ/10.08.2011г. Ремонт на кейова стена на яхтено пристанище 'Хидродинамик' №10135.5200.105, кв. 'Аспарухово', м-ст 'Малка Чайка'
303/ГИ/10.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2554.251 (УПИ XVI- 624), кв. 8, ул. 'Емине' №4
304/ГИ/10.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда №10135.2554.239 (УПИ XVI- 378, кв. 32), ул. 'Дубровник' №36
305 ОТМЕНЕНО
306/ГИ/11.08.2011г. Уличен водопровод, сградно водопроводно и канализационно отклонения №10135.2052.667 (ПИ 667, кв. 2052), зона 'Виница Север' м-ст Розмарин
307/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2526.105, ж.к. 'Бриз'
308/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.4510.582.20, бул. 'Вл. Варненчик' №281
309/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.2562.182.5, ж.к. 'Чайка', бл. 68, вх. А
310/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.3512.16.29, ж.к. 'Младост' бл. 111, вх. 4
311/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД Ремонтна работилница' в ПИ пл. №19, с.Тополи
312/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.3514.506.6, ул. 'Курчатов' №1
313/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.5545.3672 СО 'Зеленика'
314/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2553.759 (УПИ III- 955, 956, кв. 57-А), ул. 'Божур' №8, 8А
315/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1501.429 (УПИ XII- 14, кв. 323), ул. 'Ивайло' №10
316/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на кабелна линия 10 kV Подстанция 'Чайка' до ТП №277, извод 'Столетов'
317/ГИ/16.08.2011г. Улична канализация и канализационни отклонения ПИ 2938 и ПИ 1818, кв. 36, ж.к. 'Бриз'
318/ГИ/17.08.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда на един етаж УПИ XXI-213, кв. 9, СО 'Пчелина'
319/ГИ/17.08.2011г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVa №10135.2569.20, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена'
320/ГИ/18.08.2011г. Канализационно отклонение №10135.1503.118 (УПИ III-8, кв. 353), ул. 'Радецки' №43
321/ГИ/22.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Петко Тодоров' №45, УПИ XVII-17, 18, кв. 569
322/ГИ/23.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1505.109 (УПИ XVIII-7, кв. 448), ул. 'Иван Драсов' №8
323/ГИ/23.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' АД №10135.1502.206.6, ул. 'Георги Раковски' №75
324/ГИ/24.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за офис сграда №10135.1506.214 (УПИ VIII- 181, кв. 107), ул. 'Пирот' №11
325/ГИ/26.08.2011г. Улична битова и дъждовна канализация, водопровод и сградни канализационни отклонения УПИ XXVI-422, кв. 8, СО 'Пчелина'
326/ГИ/26.08.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ VI-180a, кв. 16, ж.к. 'Възраждане'
327/ГИ/26.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5502.146 (УПИ V- 2376, кв. 16), ул. 'Средец' №4, кв. Аспарухово
328/ГИ/30.08.2011г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг' част от кл. 21, кл. 21 а, кл. 12 а, кл. 12 б, кл. 14 а, кл. 14 и водопроводни отклонения пред имоти №№2988, 2504, 2509, 2598, 2599, 2601, 2602, 2606, 2607, 2609, 2610, 2611, 2620, 2621, 2628, 3766, 2593, 2593, 2503, 2511, 2510, 2594, 2617
329/ГИ/31.08.2011г. Уличен водопровод ПИ 506.784, м-ст 'Под село', р-н 'Аспарухово'
330/ГИ/31.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' АД УПИ-отоплителна централа, кв. 4, ПЗ Планова, бул. 'Янош Хуняди' №5
331/ГИ/01.09.2011г. Улична канализация и канализационни отклонения №10135.2564.1242 (УПИ VI13843 Б и №10135.2564.1243 (УПИ VIII 937 Б), кв. 75, ул. '36-та' и ул. '33-та'
332/ГИ/31.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV Кабелни линии НН №10135.1505.241 (УПИ XIII- 12, 13, кв. 448), ул. 'Цар Асен'; №10135.1505.103, №10135.1505.113
333/ГИ/30.08.2011г. Кабелна линия средно напрежение 20 kV От подстанция 'Варна Запад' до ТП №1032
334/ГИ/02.09.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.1507.421.4, ул. 'Михаил Колони' бл. 15, вх. А
335/ГИ/02.09.2011г. Улична напорна канализация №10135.2575.1655 (УПИ XI- 1140, 1139, кв. 64), ул. 'Делфин' №9, кв. Виница
336/ГИ/07.09.2011г. Реконструкция на електропроводна мрежа 0,4 kV От ТП №1563, кв. Аспарухово
337/ГИ/07.09.2011г. Въздушна кабелна електропроводна мрежа 0,4 kV От ТП №759 (осем клона), кв. Аспарухово
338/ГИ/02.09.2011г. Въздушна кабелна електропроводна мрежа 0,4 kV От ТП №1510 (шест клона, 47 броя стълбове), кв. Аспарухово
339/ГИ/07.09.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2560.302, ул. 'Васил Друмев' №20 По искане с ЗАО-30543/ГИ/06.10.2011г. се допуска промяна в ред 19
340/ГИ/09.09.2011г. Изместване на битова канализация ф200-Б в рамките на поземлен имот №10135.2568.176 (УПИ IX-50, кв. 72), к.к. 'Св. Св. Константин и Елена'
341/ГИ/09.09.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за бизнес сграда с магазини и офиси УПИ II-2, кв. 707, бул. 'Осми Приморски полк' №60
342/ГИ/19.09.2011г. Водопроводна мрежа м-ст 'Орехчето'- I-ви етап /клон I, клон II, клон III, клон IV, клон V, клон VII и водопроводни отклонения до ПИ №118, 114, 115, 112, 274, 103, 150, 149, 145, 155, 175, 250, 173, 182, 183, 180, 188, 190, 191, 192
343/ГИ/20.09.2011г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения СО 'Боровец-юг', главен клон IV, главен клон V, клон 100а, клон 100б и водопроводни отклонения до №№956, 925, 930, 931, 944, 943, 933, 934, 936, 1539, 1544, 1540, 1568, 1559, 1552
344/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2557.4 (УПИ VIII- 96=31, кв. 681), ул. 'Битоля' №32
345/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ №10135.5506.282 (УПИ XI- 1581, кв. 138), ул. 'Моряшка' №7, кв. Аспарухово
346/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.3515.719.5, ул. 'Гео Милев'
347/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.1465 (УПИ XXII-414, кв. 43), кв. Виница, ул. 'Ламбо Пасков' №10
348/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.1502 (УПИ XVII-853, кв. 41), кв. Виница, ул. 'Ламбо Пасков' №22-А
349/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ №10135.2557.162 (УПИ IV-4, кв. 702), ул. 'Генерал Паренсов' №23
350/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XXXII-935, кв. 18, СО 'Пчелина'
351/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XLI-372, кв. 8; УПИ XXII-922, кв. 7, СО 'Пчелина'
352/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2508.1225 (УПИ XVI-399, кв. 31), СО 'Сотира'
353/ГИ/21.09.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1501.373 (УПИ III-6, кв. 194), ул. 'Капитан Райчо' №49
354/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.3513.143.29, ул. 'Петко Стайнов' №3
355/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД кв.563, ул. 'Струга' №39
356/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.2562.76.1, ж.к. 'Чайка', бл. 11, вх.Б
357/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.3513.82.1, ул. 'Вяра', бл. 2, вх. Г
358/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.2554.273.1, ул. 'Евлоги Георгиев' бл. 9, вх. 17
359/ГИ/27.09.2011г. Уличен водопровод СО 'Боровец-юг', главен клон III
360/ГИ/28.09.2011г. Базова станция на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Търговски център 'Варна Тауърс', УПИ XIV-341, кв. 57, бул. 'Вл. Варненчик' №256
361/ГИ/29.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.3511.344, ж.к. 'Възраждане'
362/ГИ/30.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1501.814 (УПИ VIII- 15, кв. 317), ул. 'Беласица' №28; №10135.1501.1188 (УПИ IX-16, кв. 317), ул. 'Беласица' №30
363/ГИ/03.10.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.1506.231.1, ул. 'Бачо Киро' №16
364/ГИ/03.10.2011г. Водопроводно отклонение №10135.2515.785 (ПИ №785), СО 'Ален Мак'
365/ГИ/04.10.2011г. Реконструкция на кабелни линии 20 kV От бул. 'Сливница' до ул. 'Георги Атанасов'
366/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.5549.1519 (ПИ 1519, кв. 35), СО 'Прибой'
367/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2723.830, СО 'Ваялар'
368/ГИ/29.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2517.1830 (ПИ 1830, кв. 42), СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'
369/ГИ/04.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV №10135.2723.623 (УПИ XI- 1771, кв. 101), СО 'Ваялар'
370/ГИ/04.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV №10135.2556.38.5, ул. 'Царевец' бл. 55, вх. Г
371/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.1655 (УПИ XI- 1140, 1139, кв. 64), ул. 'Делфин' №9, кв. Виница
372/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.825 (УПИ II- 685, кв. 6), ул. 'Св. Прокопий Варненски' №15
373/ГИ/04.10.2011г. Канализационно отклонение №10135.2526.1045 (УПИ XII- 1375, кв. 33), м-ст 'Св. Никола'
374/ГИ/06.10.2011г. Реконструкция на закрита разпределителна уредба 20 kV №10135.1506.927 (УПИ XV- 840, за административно обслужване, търговия на ел. енергия, ел. подстанция, кв. 132)
375/ГИ/10.10.2011г. Канализационно отклонение №10135.2553.304 (парцел №880), ул. 'Карамфил' №23
376/ГИ/10.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ XII-4, кв. 278
377/ГИ/05.10.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.5403.4277 (ПИ 4277), СО 'Боровец-юг'
378/ГИ/11.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофункционална жилищна сграда УПИ V-1490, кв. 131, ул. 'Димчо Дебелянов'
379/ГИ/11.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за Сграда за Обществено обслужване №10135.1507.1002 (УПИ IX- 2, кв. 75), ул. 'Генуа' №7
380/ГИ/11.10.2011г. Сградно водопроводно отклонение №10135.3506.432 (УПИ VIII- 432, кв. 18), СО 'Пчелина'
381/ГИ/11.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2563.312 (УПИ XXIII- 24, кв. 30)
382/ГИ/11.10.2011г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV ПИ 036001, село Тополи
383/ГИ/14.10.2011г. Реконструкция на кабелна линия 110 kV №10135.2554.65 до №10135.2557.115
384/ГИ/13.10.2011г. Монтаж на табло тип МТТ до съществуващ СР стълб на ВЕЛ 20 kV Извод 'Роса', с. Тополи
385/ГИ/17.10.2011г. Сградни водопроводни отклонения №10135.3514.104 (УПИ III- 979, кв. 22)
386/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.2575.413.1, кв. Виница, ул. 'Черно море' №1
387/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.5506.319.5, кв Аспарухово, ул. 'Първи май' №36
388/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.4505.80.9, ж.к. 'Вл. Варненчик', бл. 230, вх. 1
389/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.1505.258.1, ул. 'Цар Асен' №27
390/ГИ/18.10.2011г. Улична канализация на сграда за бърза закуска, сладкарница и производство на закуски ПИ 10135.3515.798 УПИ XXVIII-789, кв. 40, ул. 'Милосърдие'
391/ГИ/19.10.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение, извод 'Поп Харитон' ТП №493 до №279, по плана на 9 и 15 м.р
392
393/ГИ/19.10.2011г. Сградна газова инсталация хотел 'Емона', ПИ 10135.2569.77, УПИ IV-112, кв. 16, к.к. Константин и Елена
394/ГИ/19.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.1501.254, ул. 'Поп Харитон'
395/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2554.259, УПИ XV-618, кв. 8, 24 м.р., ул. 'Батова' 7
396/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2555.155, УПИ VII-1540, кв. 10, 23 м.р. Ул. 'Тодор Бояджиев' 7
397/ГИ/21.10.2011г. ТП тип БКТП 630 KVA, 20/0,4 KV ПИ 10135.2552.2113, УПИ X-2876, кв. 123
398/ГИ/21.10.2011г. Подмяна на съществуваща ОК-6А ул. 'Вардар' и ул. 'Хан Омуртаг'
399/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2566.213, УПИ XVI-1516, кв. 1 СО 'Долна Трака'
400/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2558.99, ул. 'Найден Геров' 74
401/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.3516.144, УПИ II-86, кв. 4, ул. 'Паско Желев' 11
402/ГИ/24.10.2011г. Реконструкция на съществ. БС на БТК ид. 10135.2558.27.4, ул. 'Уилям Гладстон' 1, вх.г
403/ГИ/27.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение 10135.1507.77 УПИ IX-1162, кв. 11, бул. 'Мария Луиза' 36
404/ГИ/27.10.2011г. Улична канализация за жилищна сграда I етап УПИ V-30, кв. 180б, ул. 'Хан Кардам' 20А, 11 м.р.
405/ГИ/27.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда - I етап УПИ V-30, кв. 180б, ул. 'Хан Кардам' 20А, 11 м.р.
406/ГИ/26.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2553.551 УПИ III-1145, кв. 64, 25 м.р., ул. 'Божур' 9
407/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV ПИ 10135.1503.510 УПИ III-3, кв.395, 10 м.р.
408/ГИ/27.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV ПИ 10135.3513.382 УПИ XII-274, ул. 'Чинар' 33
409/ГИ/27.10.2011г. Кабелна линия 20 kV извод 'Брегалница', 5 м.р.
410/ГИ/27.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV ПИ 10135.2515.3709 (ПИ 238), СО 'Ален мак'
411/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ I-39, кв. 58Б, ул. 'Антон Страшимиров' №31А
412/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2559.68 УПИ I-3027, кв. 21, ул. 'Каймакчалан' 8, 17 м.р.
413/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2553.800 УПИ XVIII-229, кв. 25, 25 м.р., ул. 'Кокиче' 2-Г
414/ГИ/31.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за вилна сграда ПИ 10135.2723.1758, СО 'Ваялар'
415/ГИ/31.10.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда ПИ 10135.5549.1965 СО 'Прибой'
416/ГИ/31.10.2011г. Противоерозионно укрепване на скат зона 'А' УПИ IV, ПИ 10135.2536.1018
417/ГИ/31.10.2011г. Противоерозионно укрепване на скат зона 'С' УПИ IV, ПИ 10135.2536.1006
418/ГИ/01.11.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда и магазин за хранителни стоки ПИ 713, СО 'Ментеше'
419/ГИ/01.11.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД 10135.1026.57.4, ул. 'Струга' 27-29
420/ГИ/02.11.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.2554.259 УПИ XV-618, кв. 8, ул. 'Батова' 7
421/ГИ/04.11.2011г. Уличен водопровод за жилищна сграда с търговски помещения ПИ 10135.1506.342 УПИ I-7, кв. 126а, ул. 'Ал. Дякович' 12
422/ГИ/04.11.2011г. Улична канализация и канализационни отклонения 10135.5545.3567 (ПИ 3567) СО 'Зеленика'
423/ГИ/07.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.1507.135, бул. 'Сливница' 59, 8 м.р.
424/ГИ/09.11.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.5506.106 УПИ I-1521, кв. 133 ул. 'Цар Иван Александър' 7. 29 м.р.
425
426/ГИ/10.11.2011г. ВКЕЛ 0,4 KV ПИ 10135.2510.1805 СО 'Добрева Чешма'
427/ГИ/11.11.2011г. Приемо-предавателна станция на БТК АД ИД 10135.2723.725 СО 'Ваялар'
428/ГИ/15.11.2011г. Приемо-предавателна станция на 'Макс Телеком' ООД 10135.3513.199, ул. 'Петко Стайнов' 12, вх. 11
429/ГИ/21.11.2011г. Водопроводно отклониение 10135.2517.911 (ПИ 911. кв. 72) СО 'Бялата чешма и Дъбравата'
430/ГИ/05.12.2011г. Уличен водопровод и улична канализация за жилищна сграда 10135.2563.638 УПИ XXIV 289, кв. 43, 21 м.р
431/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на съществуваща БС на БТК АД 10135.1507.711.2, бул. 'Приморски' 91 вх. А
432/ГИ/21.11.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.5501.301 Аспарухово, 'Южна промишлена зона'
433/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.1501.86.1, бул. 'Владислав Варненчик' 115, бл. 43
434/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.4502.230.10 ж.к. Вл. Варненчик' бл. 308, вх. 7
435/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2559.110.3 ул. 'Д-р Железкова' 33
436/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.4504.487.7, ж.к. 'Вл. Варнрнчик' бл. 10, вх. 7
437/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2557.113.3 ул. 'Генерал Киселов' 64
438
439/ГИ/22.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV СО 'Акчелар' и кв. 'Св. Никола'
440/ГИ/24.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2553.42.6 ул. 'Карамфил' бл. 34, вх. А
441/ГИ/29.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.2559.60 УПИ II-2891, кв. 20, 17 м.р., ул. 'Мадара' 23 А
442/ГИ/30.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.2554.239 УПИ XVI-387кв. 32, 24 м.р., ул. 'Дубровник' 36
443/ГИ/30.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ул. 'Филип Тотю' 14 ; ул. 'Карнеги' 5
444/ГИ/30.11.2011г. Кабелна линия 0,4 kV 10135.51.18, ул. 'Горазд' 10
445/ГИ/30.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.1030.232 УПИ VII-2, ул. 'Пловдив' 18
446/ГИ/01.12.2011г. Комуникационна мрежа на площадката на подстанция 'ЮГ' 10135.1506.927, 7 м.р.
447/ГИ/01.12.2011г. Газификация на гр. Варна Отклонение газопровод до офис сграда, магазини и жилища бул. 'Сливница' 189 и Спортни зали 'Локомотив' в ПИ 10135.3516.162, 26 м.р
448/ГИ/05.12.2011г. 1.Кабелна линия 0,4 kV 2.Кабелни линии 0,4 kV 3.Кабелни линии 0,4 kV 4.Кабелни линии 0,4 kV 5.Кабелна линия 0,4 kV 6.Кабелна линия 0,4 kV 7.Кабелна линия 0,4 kV 1. 10135.3513.112, ул. 'Тролейна' 2. 10135.3513.446, ул. 'Тролейна' 3. 10135.3513.104, ул. 'Тролейна' 4. ул. 'Тролейна' 5. ТП 203 до нов ШК-7А 6. 10135.3513.617, бул. 'Хр. Смирненски' Промяна в наименованието на строежа-последен ред (виж текста)
449/ГИ/05.12.2011г. 1. ВКЕЗ 0,4 kV 2. Кабелно електрозахранване 0,4 kV 1. 10135.3515.713 УПИ VII, кв. 47А, ул. 'Фантазия' 8 2. 10135.3515.713 УПИ VII-697, кв. 47А, ул. 'Фантазия' 8
450/ГИ/05.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1501.1191 10135.1501.1223, УПИ VI-11, кв. 853, ул. 'Черни връх' 36, 36А
451/ГИ/05.12.2011г. 1. ВКЕЗ 0,4 kV 2. Кабелно електрозахранване 0,4 kV 1. ул. 'Тунджа' 10 до ПИ 10135.5504.37 2. ПИ 10135.5504.37 Промяна в наименованието на строежа- (виж текста)
452/ГИ/05.12.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф90 и водопроводно отклонение №№3851, 2148, 2152, 1750, 2135, 2220, 2132, 2140, 2131, 2149, 2138, 2150, 1744, 2141, 2139, 2134, 2136 в СО 'Боровец-юг'
453/ГИ/06.12.2011г. Канализационна помпена станция с тласкател ПИ 10135.2563.522, 21 м.р.
454/ГИ/06.12.2011г. Реконструкция на съществуваща БС на БТК АД 10135.513.525.1, к.к. 'Зл. Пясъци', х-л Еделвайс
455/ГИ/06.12.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.513.482.1, к.к. 'Зл. Пясъци' х-л Сердика
456/ГИ/09.12.2011г. Приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.2723.634/ 635/ 636, СО 'Траката'
457/ГИ/09.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за Ваканционна сграда ПИ 10135.2573.1077 , УПИ XL - 799, кв. 10, к.к. Чайка
458/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.5502.433.1, ул. 'Бакапан' 2
459/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на кабелна линия 0,4 kV 10135.2554.29, ул. 'Евлоги Георгиев' 32
460/ГИ/12.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ул. 'Битоля' 36
461/ГИ/12.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.4504.387 (УПИ XVI- 586, кв. 7, ул. 'Ниш' 2А
462/ГИ/12.12.2011г. Преустройство на съществуващо котелно за работа от дизелово гориво на природен газ Банка ДСК, 10135.2555.100 УПИ V-1085, ул. 'Дружба' 2
463/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2555.26.63, ул. 'Студентска' 1
464/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.1505.3.1, ул. 'Пирин' 8, вх. А
465/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2558.47.1, ул. 'Уилям Гладстон' бл. 2, вх. Г
466/ГИ/13.12.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД 10135.3511.249.6, ж.к. Възраждане бл. 49, вх. 5
467/ГИ/13.12.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД 10135.51.146.3, ул. 'Кракра' 41
468/ГИ/13.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение ПИ 10135.3513.358, УПИ V- 227, кв. 1088, ул. 'Чинар' 18а
469/ГИ/14.12.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.1510.10.100, пл. 'Славейков' 1, Пристанище 'Варна-Изток'
470/ГИ/14.12.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда 10135.2575.1638 УПИ XXI-645, кв. 1, ул. 'Св. Параскева' 11, кв. Виница
471/ГИ/15.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения до площадка на ИУЕЕО и ИУМПС 10135.4507.269, УПИ IV- 280004, кв. 3
472/ГИ/15.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.1026.187, УПИ III-6, кв. 567, ул. 'Патриарх Евтимий' 12
473/ГИ/16.12.2011г. Улична водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг', клон 72 и част от клон 71
474/ГИ/19.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за вилна сграда 10135.2517.4602 (ПИ 4602), СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата'
475/ГИ/19.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1501.684 (УПИ X-1, кв. 852), ул. 'Стара планина' 18
476/ГИ/19.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2563.638 (УПИ XXIV- 289, кв. 43
477/ГИ/19.12.2011г. 1. ВКЕЗ 0,4 kV 2. Кабелно електрозахранване 1. 10135.5506.106, УПИ I- 1521, кв. 133 2. 10135.5506.106, УПИ I- 1521, кв. 133
478/ГИ/20.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.1503.273, УПИ XVII- 273, кв. 361, ул. 'Йосиф Стоянов' 1
479/ГИ/20.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2560.3.1, ул. 'Ген. Паренсов'
480/ГИ/22.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклониения за обществено обслужваща сграда 10135.4505.3 (УПИ V-526, кв. 1), ж.к. 'Вл. Варнренчик'
481/ГИ/23.12.2011г. Изграждане на тръбна оптична мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ж.к. 'Младост 2'
482/ГИ/27.12.2011г. Изграждане на тръбна мрежа на БТК АД ж.к. 'Чайка'
483/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1501.973.51, кв. 333, ул. 'Ангел Кънчев'
484/ГИ/27.12.2011г. Кабелно отклонение 0,4 kV 10135.4504.598 УПИ IV-663, кв. 42
485/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1508.82, УПИ II-2 за офис, кв. 728, ул. 'Любен Каравелов' 4А
486/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2558.116, бул. '8-ми Приморски полк'
487/ГИ/27.12.2011г. Кабелно отклонение 0,4 kV ул. 'Св. Прокопий Варненски' 50, ПИ 10135.2575.671, УПИ VIII-553, кв. 14
488/ГИ/27.12.2011г. 1. Реконструкция на ТП 2. ВКЕЗ 0,4 kV 1. ТП 352 2. 10135.1026.281.1
489/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.5505.155, ул. 'Драма' 8
490/ГИ/27.12.2011г. Кабелно отклонение 0,4 kV 10135.2564.183, УПИ XV- 1583, кв. 14, СО 'Ваялар'

Разрешения за строеж 2011 г. на ИИБ