Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2019 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/18.01.2019г. ПУП-ПР за УПИ ІІІ-910,911, ІV-913, V-914 „за жил.стр.“, VІ-912 „за жил.стр.“ и ПЗ и РУП за УПИ V-914 „за жил.стр.“ и VІ-912 „за жил.стр.“, кв. 64, по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна /pup/2019/1/
Г-2/19.01.2019г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-502, кв. 32, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Сливница“ №15 /pup/2019/2/
Г-3/19.01.2019г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІХ-638,639 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-640 „за жил. стр“, кв. 855, по плана на 9 м. р. на гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” №49, ул. „Патриарх Евтимий“ №39 и ул. „Стара планина“ №54 /pup/2019/3/
Г-4/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-7249, кв. 147, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2019/4/
Г-5/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5001, кв. 224 по ПУР на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/5/
Г-6/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-6841, кв. 134 по ПУР на СО „Траката, Горна Трака, Ваялар” гр. Варна /pup/2019/6/
Г-7/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-6032, кв. 186 по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2019/7/
Г-8/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1838 и УПИ VI-1838, кв. 171, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/8/
Г-9/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1832 „за жил. стр. и детска градина“, кв. 228, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/9/
Г-10/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-5113, кв. 181, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/10/
Г-11/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-2606 „за складова и сервизна дейност”, кв. 251, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/11/
Г-12/23.01.2019 г. ПУ-ПРЗ за УПИ I-831, кв. 66, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/12/
Г-13/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-219,4534, кв. 16, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/13/
Г-14/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ СII-4427 „за жил. стр.”, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/14/
Г-15/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2817,229, кв.18 по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/15/
Г-16/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-3853 „за общ. обсл.“, кв. 40, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/16/
Г-17/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-3474 и УПИ XXIV-3475, кв. 39, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/17/
Г-18/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-101 „за жил. стр.”, кв. 1, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2019/18/
Г-19/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-178, кв. 20 по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2019/19/
Г-20/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-239, кв. 15, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/20/
Г-21/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-43, УПИ V-104, УПИ VI-63,64 и улична регулация от о.т. 1637 до о.т. 1638, кв. 223, по плана на СО „Ботаническа градина”, гр. Варна /pup/2019/21/
Г-22/23.01.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІV-19 „за произв.-скл. и търг.“, кв. 23, в землище с. Тополи, общ. Варна и улица от о.т.193 до о.т.195 (ПП на ПУП-ПРЗ за част от кв. 23, з-ще с. Тополи и улици от о.т.193 до о.т.197 и от о.т.197 до о.т.8) /pup/2019/22/
Г-23/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-4292, кв. 7, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/23/
Г-24/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-974, кв. 4, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/24/
Г-25/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-3075 и ХХХV-3075, кв. 19, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/25/
Г-26/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-4184, кв. 38, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/26/
Г-27/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-3178, кв. 24, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/27/
Г-28/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-946 и УПИ ХХІ-947, кв. 21, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2019/28/
Г-29/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-166 „за складово-производствени и административни дейности“ и УПИ ХХІ-166 „за складово-производствени и административни дейности“, кв. 2, по плана на ЮПЗ, гр. Варна /pup/2019/29/
Г-30/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-818 „за складова дейност, търговия и услуги“, УПИ ХХ-94 „за производствено-складова дейност и сервиз“, УПИ ХХІ-93 „за производствено-складова дейност“, кв. 33 и ул. рег. от о.т.4173 - същ. до о.т.4635, 4637, 4638 - нови, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2019/30/
Г-31/24.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1211, УПИ ІІ-1211, УПИ ІІІ-1211 и УПИ ІV-1211, кв. 80, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/31/
Г-32/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3117, ІХ-3118, Х-3119, ХІ-3120, кв. 37, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/32/
Г-33/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-67, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/33/
Г-34/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-407, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/34/
Г-35/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3638, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/35/
Г-36/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4469, кв. 42, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/36/
Г-37/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5128, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/37/
Г-38/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-29, кв. 54, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2019/38/
Г-39/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-369, кв. 20, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2019/39/
Г-40/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-5095, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/40/
Г-41/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2312, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/41/
Г-42/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-844,845, кв. 39, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2019/42/
Г-43/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2577 „за жил. стр.“, кв. 117, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/43/
Г-44/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3725, кв. 62, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/44/
Г-45/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-903 „за жил. стр.“, кв. 197, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2019/45/
Г-46/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-509, кв. 135, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/46/
Г-47/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-6761, кв. 146, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/47/
Г-48/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-1148, кв. 84, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2019/48/
Г-49/08.02.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-1659 „за жил. стр.“, кв. 1, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/49/
Г-50/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-101, кв. 7, па плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/50/
Г-51/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-178, кв. 11, па плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/51/
Г-52/08.02.2019 г. ПУП - ПРЗ за УПИ І-53 „за градински център“, кв. 53, по плана на с. Тополи, общ. Варна, м-ст „Арпалъка“ /pup/2019/52/
Г-53/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-191, кв. 40, по плана на СО „Виница – север“, гр. Варна /pup/2019/53/
Г-54/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-360, кв. 38, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2019/54/
Г-55/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-695, кв. 28, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2019/55/
Г-56/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1392, кв. 168, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/56/
Г-57/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2270 „за жил. стр.“, кв. 230, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/57/
Г-58/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1060, кв. 69, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/58/
Г-59/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-452, кв. 24, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/59/
Г-60/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-1311 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІІ-1312 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2019/60/
Г-61/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-312, кв. 29, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/61/
Г-62/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-781, кв. 60, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/62/
Г-63/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-616, кв. 57, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2019/63/
Г-64/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-752 „За произв., скл. и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ XLIX-753 „За произв., скл.и и обслужващи сгради и съоръжения“ (10135.3514.752, 10135.3514.753, 10135.3514.754), кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна и ул. рег. от о.т. 4549 до о.т. 4659 /pup/2019/64/
Г-65/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1895, кв. 18, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/65/
Г-66/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за за УПИ ХХІ-1350, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/66/
Г-67/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-696,697, кв. 10, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/67/
Г-68/19.02.2019 г. ПУП - ПРЗ за УПИ VІ-4 „за обществено обслужване“, кв. 1, по плана на м-ст „Ачмите“, с. Тополи, общ. Варна /pup/2019/68/
Г-69/19.02.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІV-737 „за жил. стр.“, кв. 66, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 66 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/69/
Г-70/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-262 „за жил. стр.“, УПИ ХV-264 „за жил. стр.“, УПИ ХІV-266 „за жил. стр.“ и РУП за УПИ ХІV-266 „за жил. стр.“, кв. 123 и изменение на ул. рег. от о.т.3446 до о.т.3443 и от о.т.3448 до о.т.3707, по плана на 7 м. р. на гр. Варна /pup/2019/70/
Г-71/28.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-100, кв. 9, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.49 до о.т.50 и от о.т.566 до о.т.567 /pup/2019/71/
Г-72/07.03.2019 г. ПУП – ПРЗ за УПИ І-814,761 „за етажен паркинг и административни сгради“, кв. 150, по плана на 7 м.р., гр. Варна /pup/2019/72/
Г-73/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-232 „за жил. сгради” кв. 29, по плана на „24-ти” м.р., гр. Варна /pup/2019/73/
Г-74/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-538, кв. 43, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/74/
Г-75/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ XXXI-1823 и УПИ XXXII-1824, кв. 22, по плана на СО „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2019/75/
Г-76/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-6811 „за жил. стр.“, кв. 151, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/76/
Г-77/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3687, кв. 156, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/77/
Г-78/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-4762, кв. 39, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/78/
Г-79/15.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-590 "за жил. к-кс и общ. обсл.“, УПИ XXI-19 "за жил. к-кс и общ. обсл.“ и УПИ III „за траф.“, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна /pup/2019/79/
Г-80/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-203.204 "за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост“, кв. 48, по плана на 18 м.р., гр. Варна /pup/2019/80/
Г-81/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-80,81,82 „за жилищно строителство” и VI-81,82 „за жилищно строителство”, кв. 22, по плана на 17-ти м. р, гр. Варна /pup/2019/81/
Г-82/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIX-901, LXIII-901 кв. 207, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2019/82/
Г-83/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-7277, кв. 173, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2019/83/
Г-84/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-584, кв. 159 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/84/
Г-85/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-6174, кв. 91 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/85/
Г-86/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-9658, кв. 10, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2019/86/
Г-87/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-939, кв. 175 по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2019/87/
Г-88/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-468, кв. 203, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/88/
Г-89/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-1642, кв. 160, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/89/
Г-90/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-354, кв. 17, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2019/90/
Г-91/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-368, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2019/91/
Г-92/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-495, кв. 39, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/92/
Г-93/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXII-126, кв. 7, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/93/
Г-94/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-723, кв. 62, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/94/
Г-95/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXXXIV-2022,1984, кв. 18, по плана на ж.к. „Бриз”, гр. Варна /pup/2019/95/
Г-96/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-873 „за смесено стр.“, кв. 36, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2019/96/
Г-97/27.03.2019 г. ПУП-РУП за УПИ ІV-496, кв. 31, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2019/97/
Г-98/27.03.2019 г. поправка на очевидна фактическа грешка
Г-99/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-923 „за жил. стр.“, кв. 62, па плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/99/
Г-100/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-100, кв. 7, па плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/100/
Г-101/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1320, кв. 22, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/101/
Г-102/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-273 „за смесено предназначение“ и УПИ ХІІ-272 „за смесено предназначение“, кв. 18, по плана на с. Каменар, Община Варна /pup/2019/102/
Г-103/27.03.2019 г. ПУП - ПРЗ за УПИ І-1, ІІ-2, ІІІ-4, ІV-4, кв. 24 и УПИ І-4 и ІІ-4, кв. 25, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2019/103/
Г-104/27.03.2019 г. ПУП - ПРЗ за за УПИ ІІІ-47 „за автосалон и автосервиз“ и УПИ ІV-48 „за автосалон и автосервиз“, кв. 27 и изменение на улична регулация само в частта на двата нови УПИ, по плана на м-ст „Атанас тарла“, гр. Варна /pup/2019/104/
Г-105/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-139, кв. 14, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/105/
Г-106/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-266, кв. 20, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/106/
Г-107/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2142 „за жил. стр.“ и УПИ ХХV-2142 „за жил. стр.“, кв. 35, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/107/
Г-108/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІI-3028, кв. 1, УПИ VІ-716, 1890, 3018, 3023, 3025 и УПИ ІХ-569, кв. 2 и ул. рег. от ос.т. 11 до ос.т. 15, по плана на зона за отдих “Прибой“, общ. Варна /pup/2019/108/
Г-109/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-85, II-86 и III-9533 „за трафопост и озеленяване“, IV-83, V-81, VI-82, кв. 5 и улична регулация ос.т. 18 до ос.т. 22 по плана на зона за отдих “Прибой“, общ. Варна /pup/2019/109/
Г-110/27.03.2019 г. ПУП-РУП за УПИ І-10, УПИ ІІ-11, УПИ ІІІ-12, кв. 180а, по плана на 11 м.р., ул. „Феьодор Успенски“ №2 и №4 и ул. „Илю Войвода“ №5, гр. Варна /pup/2019/110/
Г-111/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-826 „за жил. стр.“, кв. 313, по плана на 9 м.р. на гр. Варна, ул. „Димитър Станчев“ №9 /pup/2019/111/
Г-112/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-3 „жилищно“, кв. 167, по плана на 11 м.р., ул. „Хан Пресиян“ №18, гр. Варна /pup/2019/112/
Г-113/27.03.2019 г. ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ V-430, кв. 29, по плана на 8 м.р., ул. „Стефан Стамболов“ №6, гр. Варна /pup/2019/113/
Г-114/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-1298 „за жил. стр.“ и РУП за УПИ ІХ-1298 „за жил. стр.“ и УПИ Х-212 „за жил. стр.“, кв. 327, по плана на 9 м. р. на гр. Варна, ул. „Доспат” №9, №7 и №5 /pup/2019/114/
Г-115/24.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1260, кв. 73, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/115/
Г-116/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-1088 и УПИ ХLІV-1089,607 в кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2019/116/
Г-117/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1267, кв. 53, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/117/
Г-118/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-676 „за жил. стр.“, кв. 56 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2019/118/
Г-119/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-2540, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/119/
Г-120/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-3650, кв. 26, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/120/
Г-121/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-361, кв. 33, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/121/
Г-122/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-360, кв. 33 и ул. рег. от о.т.474 до о.т.477, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/122/
Г-123/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-5024, кв. 9, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/123/
Г-124/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-5194, кв. 61, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/124/
Г-125/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-5199, кв. 61, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/125/
Г-126/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-1801 и XII-1800, кв. 46 по плана на „Вилна зона” гр. Варна /pup/2019/126/
Г-127/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-153, кв. 50, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2019/127/
Г-128/25.04.2019 г. ПУП-ПР за УПИ XXXV-1460, УПИ XXXVI-1458,1459,1460, УПИ XXXVII-1637, УПИ XXXVIII-1638, и УПИ XXXIX-1533, кв. 1 по плана на кв. „Виница”, ПУП-ПРЗ за УПИ XXXV-1460, УПИ XXXVI-1458,1459,1460, кв. 1, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2019/128/
Г-129/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-1650, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/129/
Г-130/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLI-624 и УПИ XLII-624, кв. 27 по плана на СО „Сотира” гр. Варна /pup/2019/130/
Г-131/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-120,121 „за жил. стр., склад и автосервиз”, кв. 2, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/131/
Г-132/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-670, XVII-670 и XVIII-670, кв. 15 и улична регулация от о.т.619 до о.т. 620 по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2019/132/
Г-133/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-1148, кв. 25, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2019/133/
Г-134/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-1893, кв. 120 и ул. рег. между о.т.271а, 271б, 272 и 438, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/134/
Г-135/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-354 и XXIX-354, кв. 93, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2019/135/
Г-136/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1800, кв. 117, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/136/
Г-137/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-4018, кв. 43, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/137/
Г-138/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІI-469, кв. 24, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/138/
Г-139/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4054, кв. 31, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/139/
Г-140/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІII-357 „за жил. стр.”, кв. 30, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/140/
Г-141/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-392 „за жил. стр.”, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/141/
Г-142/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-350, кв. 93, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/142/
Г-143/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-1702 „за жил. стр.“, кв. 83, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/143/
Г-144/25.04.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1123, кв. 74, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/144/
Г-145/16.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-343 „за общ. обсл.“, кв. 3, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.З), р-н „Вл. Ваненчик“, гр. Варна /pup/2019/145/
Г-146/16.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-359 „за жил. стр.“, кв. 378, по плана на 10 м.р. на гр. Варна, ул. „Панайот Волов“ №30 /pup/2019/146/
Г-147/16.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за І-85, ІІ-86,ІІІ-87, ІV-87, V-88, VІ-89, VІІ-90, VІІІ-91, ІХ-94, Х-34, ХІ-27,28, ХІІ-92,93, ХІІІ-82, ХІV- за трафопост, кв. 5, по плана на м. „Малка чайка“, гр. Варна /pup/2019/147/
Г-148/20.05.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-50, кв. 65, по плана на 28 м.р., гр. Варна /pup/2019/148/
Г-149/27.05.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХІІІ-1а,541,567,587 и УПИ ХХІІ-566, кв. 27, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна /pup/2019/149/
Г-150/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-565 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2019/150/
Г-151/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХХХІ-515,516, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2019/151/
Г-152/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XІII-445, кв. 44, по плана на 16 м.р.- север, гр. Варна /pup/2019/152/
Г-153/30.05.2019 г. ПУП-РУП за УПИ VІ-516 и УПИ VІІ-517, кв. 55, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2019/153/
Г-154/30.05.2019 г. ПУП-РУП за УПИ V-1083, кв. 73, по плана на 28 м.р., гр. Варна /pup/2019/154/
Г-155/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1570, кв. 17, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2019/155/
Г-156/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-441, кв. 24, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/156/
Г-157/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1745, кв. 34, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/157/
Г-158/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1507, кв. 134, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/158/
Г-159/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-477, УПИ ХХ-477 и УПИ ХХІ-476 и ул. рег. от о.т.167 до о.т.169, кв. 10, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2019/159/
Г-160/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-4884, ІІ-4897, ІІІ-4896, ІV-4895, V-4894 „за общ. и БКТП“, VІ-4894, VІІ-4893, VІІІ-4892, ІХ-4891, Х-4890, ХІ-4889, ХІІ-4888, ХІІІ-„за общ. и БКТП“, ХІV-4887, ХV-4886, ХVІ-4885, кв. 205, м-ст „Карач Борун“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.228, 1019, 1015, 1014, 1013, 1012, 993, 992, 990, 989 и о.т.988 по ПУП-ПУР на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/160/
Г-161/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-298,305, кв. 226, по плана на 1 м.р. на гр. Варна, ул. „Майон Минчо Димитриев“ №2 и №2а /pup/2019/161/
Г-162/30.05.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІІ-9 „за жил. нужди“, кв. 130, по плана на 7 м. р. на гр. Варна , ул. „Бачо Киро” №26 /pup/2019/162/
Г-163/30.05.2019 г. ПУП-РУП за УПИ І-1147 и УПИ VІ-1146, кв. 64, по плана на 25 м.р., гр. Варна /pup/2019/163/
Г-164/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4942, кв. 50, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/164/
Г-165/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-121, кв. 7, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2019/165/
Г-166/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-347 и ХLІV-347, кв. 6 и ул. рег. от о.т.614 до о.т.616, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2019/166/
Г-167/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-4044, кв. 202, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2019/167/
Г-168/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-8889, кв. 212, по плана на СО „Траката”, СО „Горна Трака“ и СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2019/168/
Г-169/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-302, кв. 139, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/169/
Г-170/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2666 и УПИ ХІІІ-2666, кв. 144, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.2590 до о.т. 2591 /pup/2019/170/
Г-171/30.05.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-714 „за общ. обсл.“, кв. 58, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2019/171/
Г-172/30.05.2019 г. ПУП–РУП за УПИ ХІV-373, кв. 1082, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2019/172/
Г-173/30.05.2019 г. ПУП–РУП за УПИ ІІ-1148,1150, кв. 64, по плана на 25 м.р., гр. Варна /pup/2019/173/
Г-174/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХІІІ-1510, кв. 1, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2019/174/
Г-175/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-954, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/175/
Г-176/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-935, кв. 147, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/176/
Г-177/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-500, кв. 40, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/177/
Г-178/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-2610,259 и УПИ ХVІІ-2610, кв. 4, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ - Варна”, гр. Варна /pup/2019/178/
Г-179/20.06.2019 г. ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-166 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на ЖК „Чайка“, гр. Варна /pup/2019/179/
Г-180/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1262, кв. 23, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/180/
Г-181/20.06.2019 г. ПУП-РУП за УПИ VІІІ-8, кв. 388, по плана на 10 м. р. на гр. Варна, ул. „Тодор Шишков” №1 /pup/2019/181/
Г-182/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-336 „за обществено обслужване и пункт за изваряване на ракия“, кв. 34, по плана на с. Тополи, Община Варна /pup/2019/182/
Г-183/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-640,641 „за жилищни сгради и търг.-админ. дейности“, кв. 31, по плана на СО „Летището“, с. Звездица, община Варна /pup/2019/183/
Г-184/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-140, кв. 14, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/184/
Г-185/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1663, кв. 7, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/185/
Г-186/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-3852, кв. 40, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/186/
Г-187/20.06.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-417, кв. 26, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/187/
Г-188/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-217, кв. 20, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/188/
Г-189/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-137 и УПИ XIX-137, кв. 5, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2019/189/
Г-190/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-94, кв. 24, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/190/
Г-191/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-2439, кв. 140, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/191/
Г-192/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-467 „за жил. стр.“, кв. 36, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2019/192/
Г-193/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-252 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на ЖК „Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2019/193/
Г-194/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-393 „за общ. обсл.“, кв. 29, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2019/194/
Г-195/03.07.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-1365 „за жил. стр.“, кв. 68, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 68 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/195/
Г-196/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-738, кв. 58, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2019/196/
Г-197/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-10 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/197/
Г-198/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-26,27 „За складова и логистична дейност“, кв. 32, по плана на ЗПЗ, с. Тополи, Община Варна /pup/2019/198/
Г-199/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-139, кв. 15, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2019/199/
Г-200/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ – „за озел.“, УПИ ІІІ-5208,5209 „за жил. стр.“ и УПИ ІV – „трп.“ в кв. 227; УПИ ІІ – „за озел.“ в кв. 228, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.2592 до о.т.2599;/pup/2019/200/
Г-201/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-3561, кв. 3, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/201/
Г-202/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-966, кв. 63, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/202/
Г-203/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-837, кв. 208, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2019/203/
Г-204/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-71, кв. 5, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2019/204/
Г-205/03.07.2019 г. поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-72/20.02.2015 г. на Зам.-Кмет на Община Варна /pup/2019/205/
Г-206/03.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-837,838 „за жил. стр.“, кв. 37 и ул. рег. от о.т.284 до о.т.652, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2019/206/
Г-207/03.07.2019 г. ПУП – РУП за УПИ ІІІ-11, кв. 583, по плана на 14 м.р., ул. „Неофит Рилски“ №27, гр. Варна /pup/2019/207/
Г-208/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-180 и ХХ-180, кв. 50-Б, з-ще на кв. Виница, местност „Мешелик“, гр. Варна /pup/2019/208/
Г-209/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-180 „за общ. обсл. и автосервиз“, кв. 13, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2019/209/
Г-210/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IIІ-3, кв. 144, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/210/
Г-211/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1028, кв. 171 и ул. рег. от о.т.1626 до о.т.1627, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2019/211/
Г-212/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-613, кв. 56, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2019/212/
Г-213/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-160 „за пансионат“, кв. 48, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2019/213/
Г-214/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-319, кв. 51, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2019/214/
Г-215/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-4632, кв. 37, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2019/215/
Г-216/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXX-446, кв. 163 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/216/
Г-217/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-261, кв. 19, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/217/
Г-218/18.07.2019 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХІV-441 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2019/218/
Г-219/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-113, кв. 6 по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2019/219/
Г-220/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-422 и УПИ ХVІІІ-423, кв. 4, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2019/220/
Г-221/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-420, ІІІ-1240, ІV-1241, V-425, VІ-1239, VІІ-1238, VІІІ-1237, ІХ-1236, Х-1681, кв. 37, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/221/
Г-222/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ эХХVІ-2614, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/222/
Г-223/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-771, кв. 95, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/223/
Г-224/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1544, кв. 88 и ул. рег. от о.т.1164до о.т.1472, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/224/
Г-225/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4785, кв. 43, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/225/
Г-226/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2412, кв. 34, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2019/226/
Г-227/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-5665 „за автосервиз, магазин и жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/227/
Г-228/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-420, кв. 35, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/228/
Г-229/18.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-34, II-35, III-36, IV-16, V-15, VI-14, VII-13, VIII-12, кв. 1, УПИ I-9, II-9, III-9, IV-9, V-9, VI-9, VII-9, VIII-9, IX-9, X-19, XI-18, XII-17, XIII-21, XIV-22, XV-23, XVI-24, XVII-25, XVIII-26, XIX-27, XX-28, XXI-20, кв. 2 и УПИ I-6, II- „за трафопост“, III-5, IV-„за парк“, V-31, VI-32, VII-33, VIII-3, IX-„за трафопост“, X-2, XI-30, XII-29 кв. 3 и ул. рег. от ос.т. 1 до ос.т. 23 /к.р. 5052 по КК на гр. Варна/ по плана на м-ст Мимишона, гр. Варна /pup/2019/229/
Г-230/22.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-323, кв. 5, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2019/230/
Г-231/22.07.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХХІІІ–334,335,274 „За жил. стр.“, кв. 6 и УПИ І-102 „За жил. стр.“, кв. 6а, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2019/231/
Г-232/22.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-113,180 и УПИ ХIII-114, кв. 17, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2019/232/
Г-233/22.07.2019 г. ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ ХV-740,741 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-744 „за жил. стр.“, кв. 299, по плана на 9 м.р., ул. „Антон Неделчев“ №36,36а и №34, гр. Варна /pup/2019/233/
Г-234/22.07.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-242,1004 „за жил. стр.“, ткв. 152, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Яребична“ №6 И №8 /pup/2019/234/
Г-235/22.07.2019 г. ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ ХV-210,211, кв. 358, по плана на 10 м.р., ул. „Коста Тюлев“ №7 и №9, гр. Варна /pup/2019/235/
Г-236/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-787, кв. 54, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2019/236/
Г-237/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-185, кв. 40, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2019/237/
Г-238/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-565 „за жил. сгради“, кв. 143, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/238/
Г-239/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-1095, кв. 52, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2019/239/
Г-240/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-309, кв. 29, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2019/240/
Г-241/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1922 и УПИ LХІІІ-1922, кв. 137, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/241/
Г-242/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-63, кв. 178, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2019/242/
Г-243/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1361, кв. 39, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2019/243/
Г-244/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3019, кв. 18, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/244/
Г-245/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-35, кв. 58, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/245/
Г-246/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-75, кв. 31, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/246/
Г-247/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-386,387 „за общ. обсл.“, кв. 28, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2019/247/
Г-248/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-286,335 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.З), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2019/248/
Г-249/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1250, УПИ ХІІІ-1260, кв. 32 и ул. рег. от о.т.505 до о.т.507, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2019/249/
Г-250/23.07.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-125, кв. 46, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/250/
Г-251/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1295, кв. 93, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/251/
Г-252/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2526,2793,4946, кв. 115, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/252/
Г-253/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-5306, кв. 61, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/253/
Г-254/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-131,192, кв. 40, по плана на СО „Виница – север“, гр. Варна /pup/2019/254/
Г-255/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-195, кв. 40, по плана на СО „Виница – север“, гр. Варна /pup/2019/255/
Г-256/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-5155 „за жил. стр.“, кв. 255, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/256/
Г-257/01.08.2019 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХХІ-217, кв. 47, по плана на 18 м.р., гр. Варна /pup/2019/257/
Г-258/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХIII-295, кв. 22, по плана на „24-ти” м.р., гр. Варна /pup/2019/258/
Г-259/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХI-81 „за жил. стр.“ и ХІІ-81 „за жил. стр.“, кв. 651, по плана на „6-ти” м.р., гр. Варна /pup/2019/259/
Г-260/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-201 „за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране в местност „Аладжа манастир“, Природен парк „Златни пясъци“, общ. Варна, обл. Варна /pup/2019/260/
Г-261/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-811 „жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-810 „жил. стр.“, кв. 317, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Черни връх“ №25 и ул. „Димитър Станчев“ №6 /pup/2019/261/
Г-262/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-102, кв. 187, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Панайот Хитов“ №18 /pup/2019/262/
Г-263/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-615,616 „за жил. стр.“, кв. 169а, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Фьодор Успенски“ №24 и №26 /pup/2019/263/
Г-264/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-1340,1341, кв. 1, по плана на ЖК „Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2019/264/
Г-265/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-561 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІІ-561 „за жил. стр.“, кв. 8 и ул. рег. от о.т.302 до о.т.303, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2019/265/
Г-266/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-549, кв. 39, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2019/266/
Г-267/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2404, кв. 168, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/267/
Г-268/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-4017, кв. 73, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/268/
Г-269/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-4142, кв. 35, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/269/
Г-270/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-73, кв. 10, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/270/
Г-271/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-2360, кв. 53, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/271/
Г-272/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-494, кв. 43, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/272/
Г-273/01.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-559, кв. 20, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/273/
Г-274/07.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-101 „за търговски обект“, кв. 1, м-ст „Тересите“, гр. Варна /pup/2019/274/
Г-275/07.08.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХV-38, ХХVІ-38,48, ХХVІІ-38, ХХVІІІ-38, ХХІХ-38,48, ХХХ-48, ХХХІ-38,48, кв. 98, в по плана на с. Звездица и улица от о.т.516 до о.т.517 /pup/2019/275/
Г-276/07.08.2019 г. ПУП-ПРЗ на кв. 4304 от устройствена зона „Пп“ по ОУП на гр. Варна, м-ст „Таш тарла“, с. Тополи, общ. Варна и ул. рег. от о.т.207 до о.т.220, от о.т.205 през о.т.221 до о.т.222 и от о.т.221 през о.т.223 до о.т.224 /pup/2019/276/
Г-277/07.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1641 и УПИ ХХІІ-1640, кв.37, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2019/277/
Г-278/07.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-910,911, кв. 8, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2019/278/
Г-279/19.08.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-2578 „за смесена многофункционална сграда“, кв. 258, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/279/
Г-280/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-54,55,56,57,58 „за смесено строителство“ в кв. 6 и УПИ І-25,26,59,60,61,62,63,69 „за жилищно строителство“, УПИ ІІ-63 „за инженерна инфраструктура“ в кв. 8, и ул. рег. от стара о.т.679 през нових от о.т.30 до о.т.48, по плана на м-ст „Чиган“, гр. Варна /pup/2019/280/
Г-281/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-2365 и УПИ ХІV-244, кв. 51, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/281/
Г-282/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-4841, кв. 160, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/282/
Г-283/20.09.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХV-560, кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/283/
Г-284/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-347 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2019/284/
Г-285/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-5140 и УПИ ХІІ-5140, кв. 96, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/285/
Г-286/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2748, кв. 132, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/286/
Г-287/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-800, кв. 93, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/287/
Г-288/20.09.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-148 и УПИ ХV-148, кв. 16 по плана на с. Казашко, общ. Варна /pup/2019/288/
Г-289/02.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VI-221 „за спорт и рекреация”, УПИ VII-222,244 „за жил. стр.” и УПИ VIII-245 „за жил. стр.”, кв. 6, по ПП на м-ст „Старите лозя” (Долна Трака), гр. Варна /pup/2019/289/
Г-290/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-5386, кв. 133, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/290/
Г-291/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-1158, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/291/
Г-292/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ1551, кв. 186, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/292/
Г-293/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-1573, кв. 184, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/293/
Г-294/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1377, кв. 172, по плана на кв. „Изгрев, “гр. Варна /pup/2019/294/
Г-295/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-233, кв. 30, по плана на кв. „Изгрев, “гр. Варна /pup/2019/295/
Г-296/02.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-3034, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 и кв. 2 по плана на зона за отдих СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2019/296/
Г-297/02.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХVІ-3666, кв. 2, по ПП на СО „Боровец – север“, гр. Варна /pup/2019/297/
Г-298/02.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-123 и УПИ ХVІІ-124, кв. 5, м. „Налбанка“ зона Плп, гр. Варна от ПП на ПУП-ПРЗ за м. „Налбанка“ /pup/2019/298/
Г-299/02.10.2019 г. ПУП - ПРЗ за УПИ VІІ-426 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2019/299/
Г-300/02.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХVІ-766 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/300/
Г-301/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-653 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2019/301/
Г-302/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-923, кв. 7, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2019/302/
Г-303/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-135 и УПИ ХLІІ-135, кв. 9, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2019/303/
Г-304/02.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-38 и УПИ ХІ-39, кв. 285, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Никола Обрешков“ №18 и ул. „Ивайло“ №77 /pup/2019/304/
Г-305/02.10.2019 г. Прекратяване на административно производство по заявление с рег. №034027 ОД/10.04.2018 г. за изменение на ЗРП на ЦГЧ за УПИ „за дом на БТС“ (ПИ №10135.1506.971) в кв. 141, по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Д-р Людвиг Заменхоф“ №42 /pup/2019/305/
Г-306/07.10.2019 г ПУП-ПРЗ за УПИ XII-60, УПИ XIII-61 и УПИ XIV-60,61, кв. 95 по ПУР на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, местност „Срещу гробището”, гр. Варна /pup/2019/306/
Г-307/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1902, кв. 120, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/307/
Г-308/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-280, кв. 67, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2019/308/
Г-309/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-692, кв. 56, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2019/309/
Г-310/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-15,2573 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ - Варна“, гр. Варна /pup/2019/310/
Г-311/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1397 „за жил. стр.“, кв. 168, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/311/
Г-312/07.10.2019 г. ПУП-РУП за УПИ ХІ-719, кв. 39, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2019/312/
Г-313/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-313, кв. 227, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Акад. Методи Попов“ №22 /pup/2019/313/
Г-314/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-516, кв. 61, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/314/
Г-315/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-263, кв. 51, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/315/
Г-316/07.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-137, кв. 33, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/316/
Г-317/09.10.2019 г. ПУП–ПРЗ за УПИ IV-309 „за център за работа с деца и общежитие и УПИ V-309 „за център за работа с деца”, кв. 996 и нова улична регулация от о.т.3743 до о.т.3748 по плана на 5-ти м.р., гр. Варна /pup/2019/317/
Г-318/09.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-6766, кв. 94, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/318/
Г-319/09.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1845, кв. 145, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/319/
Г-320/09.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-245, кв. 13, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2019/320/
Г-321/09.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-4054, кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/321/
Г-322/09.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-46, кв. 47, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2019/322/
Г-323/09.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-57, кв. 17, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2019/323/
Г-324/09.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-809 „за жил. стр.“, кв. 317, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Черни връх“ №23 /pup/2019/324/
Г-325/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1006,1188, кв. 127, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/325/
Г-326/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-899, кв. 141, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/326/
Г-327/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1665 „за жил. нужди“, кв. 151, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/327/
Г-328/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1191, кв. 101, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2019/328/
Г-329/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-704, кв. 113, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/329/
Г-330/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3622, кв. 48 и УПИ ХХІІІ-3623, кв. 59, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/330/
Г-331/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-1770, кв. 1, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2019/331/
Г-332/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХІ-790 „за жил. стр.“, кв. 1 и улица от о.т.537 до о.т.539, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2019/332/
Г-333/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-180,181,591,826 „за складови и обсл. функции“ и УПИ ХХІІ-591 „за скл. и обсл. функции“, кв. 29 и премахване на улица от о.т.4329 до о.т.4330, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2019/333/
Г-334/21.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІІІ-111 „за логистично складова дейност“, кв. 5, м. „Налбанка“, гр. Варна /pup/2019/334/
Г-335/21.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ І-1021 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-1468 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/335/
Г-336/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1711 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-1711 „за жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/336/
Г-337/21.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІ-1601, кв. 2, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/337/
Г-338/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-77 „за жил. стр.“, УПИ ІІ-77 „за жил. стр.“, УПИ ІІІ-77 „за жил. стр.“, УПИ ІV-82 „за жил. стр.“, УПИ V-80 „за жил. стр.“, УПИ VІ-80 „за жил. стр.“, УПИ VІІ-80,81 „за жил. стр.“, УПИ VІІІ-77 „за озеленяване“, УПИ ХІ-79 „за жил. стр.“, кв. 4 и улична регулация от о.т.15-201-205-5 и от о.т. 202 до о.т. 203, по плана на с. Тополи, м-ст „Кайнака“, община Варна /pup/2019/338/
Г-339/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-17 „жилищно“, кв. 159а, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров“ №17 /pup/2019/339/
Г-340/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIII-1034, 1036, 1037 “за жил. стр.”, УПИ VI-1035 „за жил. стр.“, кв. 331, по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна /pup/2019/340/
Г-341/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-4285 и УПИ ХІІІ-42858, кв. 7, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/341/
Г-342/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3368, УПИ ХVІ-3368, УПИ ХVІІ-3368 и УПИ ХVІІІ-3368, кв. 196, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/342/
Г-343/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1707, кв. 192, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/343/
Г-344/21.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-165, кв. 56, по плана на 28 м.р., гр. Варна /pup/2019/344/
Г-345/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-3314, кв. 49, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/345/
Г-346/21.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-143, кв. 8, в по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/346/
Г-347/21.10.2019 г. ПУП -ПРЗ за УПИ Х-836, кв. 57, в по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/347/
Г-348/22.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-882 „за жил. стр., КОО, администрация и търговия“ и УПИ ХІІІ-882 „за търговия, общ. обсл. и трафопост“, кв. 151, по плана на 29 м.р., гр. Варна /pup/2019/348/
Г-349/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-99 „за курортно строителство“, кв. 62, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2019/349/
Г-350/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-333 „за жил. стр.“, кв. 325, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Беласица“ №6-6А /pup/2019/350/
Г-351/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-544 „смесено“, кв. 310А, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Черни връх“ №28 /pup/2019/351/
Г-352/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-715,717 „жил. стр“ и УПИ ІV-718 „жил. стр.“, кв. 269а, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Стара планина“ №53, 55А и ул. „Патриарх Евтимий“ №80 /pup/2019/352/
Г-353/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-343 „за жил. стр.“, кв. 542, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Пловдив“ №25 /pup/2019/353/
Г-354/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-565 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2019/354/
Г-355/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за кв. 58, по плана на СО „Ментеше“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2019/355/
Г-356/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-416 „за общ. обсл.“, УПИ ХVІІ-417 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІІ-717 „за жил. стр.“, УПИ ХІХ-752 „за парк и паметник“, УПИ ХХ-752 „за църква и неделно училище“, УПИ ХХІ-406 „за общ. обсл.“, УПИ ХХІІ-419 „за общ. обсл.“, ПР за УПИ ХХІІІ-773 „за общ. обсл.“ и ПУР от о.т.1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 до о.т. 1102, кв. 9, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ І м.р., гр. Варна /pup/2019/356/
Г-357/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-511, кв. 21, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/357/
Г-358/24.10.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХІІ-161 „за жил. стр.“, кв. 4, по ПП на ПУП-ПРЗ за УПИ І-3934, ІІІ-3145, ІV-173, V-4005, VІ-174, VІІ-175, VІІІ-176, ІХ-3146, Х-177, V-169, VІ-170, ХХХV-158, ХХХІV-159, ХХХІІІ-160, ХХХІІ-161, ХХХІ-162, кв. 4, по ПУП-ПУР на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/358/
Г-359/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-6 „за жил. стр., търговска, складова и автосервизна дейност“, кв. 38, по плана на с. Каменар, община Варна /pup/2019/359/
Г-360/24.10.2019 г. ПУП–ПРЗ за УПИ VІІ-1709, кв. 244, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/360/
Г-361/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-310, кв. 11, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/361/
Г-362/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1180, кв. 58, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2019/362/
Г-363/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-2038, кв. 65, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/363/
Г-364/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-462 и УПИ ХVІ-462, кв. 31а и ул. рег. от о.т.474 до о.т.475, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2019/364/
Г-365/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-905 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2019/365/
Г-366/24.10.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-1798 „за сграда със смесено предназначение“ и УПИ ХХVІІ-1799 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 6, по плана на ЖК „Бриз – юг“, гр. Варна /pup/2019/366/
Г-367/24.10.2019 г. ПРЗ и РУП за УПИ XIII-172,173 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-176 „за жил. стр.“, кв. 161, по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна /pup/2019/367/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2019 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.