Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г. и годишни отчети

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г. и годишни отчети

Изтегли документи
Download this file (1_Strategiq_EUR_VARNA2012-2020_1.pdf)Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г.[Стратегия]12027 Kb
Download this file (2_PLAN_ZA_DEISTVIE_2013_-_2014_-_Strategiq_EUR_VARNA.pdf)План за действие 2013 г- 2014 г.[План за действие 2013 г- 2014 г.]166 Kb
Download this file (2_plan_za_dejstvie_2015_2017.pdf)План за действие 2015-2017 г.[План за действие 2015-2017 г.]211 Kb
Download this file (2_plan_za_dejstvie_2018_.pdf)План за действие 2018-2020 г.[План за действие 2018-2020 г.]198 Kb
Download this file (forma ZEVI _2014.xls)Информация във връзка със ЗЕВИ 2014 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]390 Kb
Download this file (forma ZEVI_2015.xls)Информация във връзка със ЗЕВИ 2015 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]373 Kb
Download this file (Forma_ZEVI_new_final _2016.xls)Информация във връзка със ЗЕВИ 2016 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]84 Kb
Download this file (Forma_ZEVI_new_final_2017.xls)Информация във връзка със ЗЕВИ 2017 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]]79 Kb
Download this file (Forma_ZEVI_new_final_2018.xls)Информация във връзка със ЗЕВИ 2018 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]78 Kb
Download this file (Forma_ZEVI_new_final_2019.xls)Информация във връзка със ЗЕВИ 2019 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]78 Kb
Download this file (Forma_ZEVI_new_final_2020_1.pdf)Информация във връзка със ЗЕВИ 2020 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]540 Kb
Download this file (OTCHET_EE-2020.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност[ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2020 г.]77 Kb
Download this file (Otchet_EE_2014.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2014 г.[ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ]233 Kb
Download this file (Otchet_EE_2015.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2015 г.[ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ]246 Kb
Download this file (otchet_EE_2016.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2016 г.[ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ]80 Kb
Download this file (otchet_EE_2017.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2017 г.[ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2017 г.]81 Kb
Download this file (otchet_EE_2018.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2018 г. [ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ]80 Kb
Download this file (otchet_EE_2019.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2019 г.[ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ]78 Kb
Download this file (pril_resh_obs1497-12(36)19.12.2018.pdf)Приложение 1497-12 към решение на Общинския съвет от 19.12.2018 г.[Приложение 1497-12 към решение на Общинския съвет от 19.12.2018 г.]126 Kb
Download this file (Resheniq_21 ot 17 i 18.07.2013_1008_6.doc)Решение на общински съвет 1008-6[Решение на общински съвет 1008-6]26 Kb
Download this file (resh_1497-12_19.12.2018.pdf)Решение на общински съвет №1497-12 от 19.12.2018 г.[Решение на общински съвет №1497-12 от 19.12.2018 г.]554 Kb
Download this file (resh_2103-14_30.03.2015.pdf)Решение на общински съвет №2103-14 от 30.03.2015 г.[Решение на общински съвет №2103-14 от 30.03.2015 г.]1329 Kb