Разрешения за строеж за 2015 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/ГИ/06.01.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0082.А001 "RIVIERA" Варна, к.к. "Златни пясъци", сграда с ид.10135.2574.1.48 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ277243ВН/30.12.2014 600.00 27.01.2015
2/ГИ/12.01.2015 ППС с №VAR0196.С000 "SVETI ILIYA NOVA" Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", сграда с ид.10135.2569.127.9 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ001486ВН/07.01.2015 900.00 04.02.2015
3/ГИ/15.01.2015 ППС с №VA4321_А "Avetisyan Corporation" Варна, район "Младост", ЗПЗ, сграда с ид. 10135.3514.338.1 БТК ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ003581ВН/04.02.2015 750.00 04.02.2015
4/ГИ/21.01.2015 Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения по консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А39 с дължина на трасето 603м Варна, район "Приморски" "Овергаз изток" АД "ДИКРИЛ Консулт" ЕООД инж. Кузманова АУ005508ВН/19.01.2015 410.04 09.02.2015
5/ГИ/27.01.2015 Трафопост 3Х1000kVA, 20/0.4 kV и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Калиакра"(между ТП №1692 "Метропол" и ТП №533 "Астория" ) Варна, к.к. "Златни пясъци", ид.10135.513.84, кв.16 ЕРП "Златни пясъци" АД "МД Контрол" ООД инж. Никитасов АУ006320ВН/20.01.2015 722.00 23.02.2015
6/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№288) Варна, район "Младост", ж.к. "Възраждане", ПИ с ид. 10135.3511.66 по КК, южно от бл.13 по плана на 1 м.р. Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 Г. Кръстев АУ004509ВН/15.01.2015 25.02.2015
7/ГИ/30.01.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4126 Варна, кв. "Св. Никола", ул. "Арх.Торос Тороманян" №45, сграда с ид. 10135.2526.978.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ009417ВН/28.01.2015 600.00 20.03.2015
8/ГИ/30.01.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4104 с. Константиново, м. Кабата, община Варна, имот №084028 с ЕКАТТЕ 38354 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ009427ВН/28.01.2015 600.00 24.02.2015
9/ГИ/30.01.2015 Укрепване и отводнителни мероприятия в УПИ VIII-288 Варна, ПИ с ид.10135.2563.288, кв.45 по плана на 21 м.р. "Жижо-82" ООД "Глобал Консулт 07" ООД инж. Колев АУ008052ВН/24.01.2015 585.00 20.02.2015
10/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№28) Варна, район "Приморски" ул. "Найден Геров" 68 и 70, УПИ I, ид. 10135.2558.119 Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 инж. Никитасов АУ004492ВН/15.01.2015 25.02.2015
11/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№373) Варна, район Аспарухово, бул. "Народни будители" до бл.11, ПИ с ид. 10135.5502.154 Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 инж. Кръстева АУ004505ВН/15.01.2015 25.02.2015
12/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№27) Варна,район "Приморски", ул. "Дж. Баучер" бл.2, ПИ с ид. 10135.2958.60 Община Варна Община Варна инж. Кръстева АУ004487ВН/15.01.2015 25.02.2015
13/ГИ/25.02.2015 Външен водопровод 1195м от ос.т. 2227 на бул.Васил Левски" до водомерна шахта в ПИ 10135.2536.1006 Варна, "Алея Първа", съставна зона 6, Приморска зона "Холдинг Варна" АД Държавата чрез Областна Администрация Варна "Инекс Консулт" ООД инж. Кръстева АУ008263ВН/24.01.2015 855.90 24.02.2015
14/ГИ/04.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№405) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" до бл.7, УПИ VI, ид.10135.4504.435, кв.14, 1 м.р Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 Г. Кръстев АУ004522ВН/15.01.2015 25.02.2015
15/ГИ/05.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№247) Варна, район "Младост", ПИ с ид. 10135.3512.37, южно от южно от бл.103 по плана на 1 м.р. на ж.к. "Младост" Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 Г. Кръстев АУ004516ВН/15.01.2015 25.02.2015
16/ГИ/09.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№102) Варна, район "Приморски", ид.10135.2562.182 по КК, ж.к. "Чайка", бл.62, 63, 67, 20 м.р. Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 Г. Кръстев АУ004489ВН/15.01.2015 04.03.2015
17/ГИ/10.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№208) Варна, ул."Тодор Влайков" 53, УПИ I , кв.181 по плана на 11 м.р. Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 Г. Кръстев АУ004495ВН/15.01.2015 04.03.2015
18/ГИ/11.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№218) Варна, ул. "Черни връх" 60, УПИ II, ид.10135.51.109, кв.202, 12 м.р. Община Варна Протокол № 03/27-28.01.2015 Г. Кръстев АУ004502ВН/15.01.2015 04.03.2015
19/ГИ/13.02.2015 Улична канализация 58м между ос.т.274 и ос.т. 283 Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", пред УПИ II-118 и УПИ III-119, кв.36 Община Варна "Чакърова - 77" ЕООД инж. Власова АУ012755ВН/06.02.2015 100.00 11.03.2015
20/ГИ/18.02.2015 Основен ремонт на отоплителна система в учебен блок 2 на Икономически университет-Варна Варна, ул. "Евлоги Георгиев"24, ид.10135.2554.105, 24 м.р. МОН чрез Икономически университет-Варна "Евростандарт" ЕООД инж. Кузманова АУ012019ВН/18.02.2015 3191.58 10.03.2015
21/ГИ/19.02.2015 БС с №VAR015 "Трошево" Варна, ул. "Гео Милев" бл.74, сграда с ид. 10135.3515.719.1 "Булсатком" ЕАД "Билдконтрол" ЕООД инж. Никова АУ016316ВН/17.02.2015 600.00 12.03.2015
22/ГИ/18.02.2015 Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. 'Аспарухово', кв. 'Галата', с. Звездица и гр. Варна. Участък от връзката със съществуващ водопровод тъклопласт 00 на бул. 'Девня' до шахта за спирателни кранове и въздушници в промишлена зона 'ЮГ' Варна, бул."Девня" Община Варна "Глобал Консулт 07" ООД АУ014457ВН/11.02.2014 12.03.2015
23/ГИ/19.02.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4145 Варна, район "Вл. Варненчик" бул. "Януш Хуняди" 1, сграда с ид.10135.4508.164.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ0164441ВН/17.02.2015 600.00 13.03.2015
24/ГИ/19.02.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4127 Варна, кв. "Св. Никола", ул. "Втора" 43, сграда с ид.10135.2562.1150.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ016446ВН/17.02.2015 600.00 13.03.2015
25/ГИ/20.02.2015 Изместване на улична канализация Ф315 с дължина 31.40м Варна, СО "Кочмар", УПИ XIII-261 кв. 16(ид.10135.3523.261) Община Варна "МИ Консулт" ЕООД инж. Гороломова АУ016606ВН/18.02.2015 100.00 19.03.2015
26/ГИ/27.02.2015 Уличен водопровод с дължина 10.85м Варна, бул."Сливница", пред УПИ V-102 и XVI-29, кв.1, 26 м.р. Община Варна "Тест Билдинг" ООД инж. Власова АУ017700ВН/20.02.2015 100.00 21.03.2015
27/ГИ/04.03.2015 Вграден трафопост 1000 kVA, 20/04 kVелектрозахранването му с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20kV между ТП№632 и ТП №1754 и изграждане на 1 бр. кабелна шахта Варна, УПИ VI-1276(ид.10135.3514.83), кв.33 по плана на ЗПЗ "Енерго-Про Мрежи" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД инж. Никитасов АУ019389ВН/25.02.2015 423.36 08.04.2015
28/ГИ/09.03.2015 Уличен водопровод с дължина 52м по ул. Синчец"(от ул."Детелина" до УПИ VII-229, кв. 38, 25 м.р.) Варна, ул. "Синчец" Община Варна Протокол № 5/10-11.02.2015 инж. Кръстева АУ020966ВН/04.03.2015 100.00 26.03.2015
29/ГИ/10.03.2015 Разпределителен топлопровод и топлпопроводни отклонения, 173м Варна, район "Вл. Варненчик", бл.206, вх. 1, 2, 3,и 4, 2 м.р. "Далкия-Варна" ЕАД "Инекс Консулт" ООД инж. Кузманова АУ021116ВН/04.03.2015 117.64 30.03.2015
30/ГИ/10.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0071.А001 "PLAZHA" Варна, к.к. "Златни пясъци", сграда с ид. 10135.2574.1.52 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ021731ВН/05.03.2015 600.00 06.04.2015
31/ГИ/11.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0015.А003 "BRIZ" Варна, Приморски парк "Горчивата чешма", сграда с ид.10135.536.327.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ021978ВН/06.03.2015 600.00 06.04.2015
32/ГИ/11.03.2015 Обслужваща улица от о.т. пред УПИ VIII-3965 Варна,район "Приморски", по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ" Община Варна "Симани консулт" ООД инж. Пеева АУ009175ВН-003ВН/09.03.2015 03.04.2015
33/ГИ/12.03.2015 Реконструкция на уличен водопровод (подмяна на поцинковани тръби Ф 1" с ПЕВП ф90) от ос.т. 420 до ос.т. 422 Варна, СО "Пчелина" Община Варна "Деомид" ЕООД инж. Власова АУ021444ВН/05.03.2015 100.00 06.04.2015
34/ГИ/13.03.2015 Автомобилен достъп(пътна връзка)от ул. "Отец Паисий" до паркинга на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Варна,район "Одесос", парцел II, кв. 527, 13 п.р. Община Варна т.2 от Протокол № 8/10-11.03.2015 инж. Пеева АУ271023ВН-002ВН/16.01.2015 06.04.2015
35/ГИ/17.03.2015 1.Трафопост БКТП 2Х1000 kVA, 20/0.4 kV в УПИ VIII-123, кв. 20 (10135.2569.224)електрозахранен с кабелна линия 20kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Глория"(между ТП №513 и ТП №1979) 2. Външно кабелно захранване 0.4 kV от новото БКТП до 7 бр.кабелни шкафове и кабелни линии НН от тях до 7 бр. електромерни табла в УПИ VIII-123, кв.20(ид.10135.2569.224) 3. Кабелни линии НН новото БКТП до 3бр. електромерни табла в УПИ IV-117, 124, кв.11(ид.10135.2569.157) Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена" "Енерго-Про Мрежи" АД "Инекс Консулт" ООД инж. Никитасов АУ025012ВН/16.03.2015 2725.56 06.04.2015
36/ГИ/23.03.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4180 Варна, ул. "Рила" №14, сграда с ид. 10135.1505.23.6 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ026711ВН/19.03.2015 600.00 14.04.2015
37/ГИ/23.03.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4256 Варна, м. "Акчелар" №22, сграда с ид. 10135.2522.249 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ026718ВН/19.03.2015 600.00 17.04.2015
38/ГИ/23.03.2015 Външно кабелно захранване 0.4 kV от БКТП №2080 до кабелен шкаф ШК-4А Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", пред ПИ с ид. 10135.2568.205 "Енерго-Про Мрежи" АД "СС Консулт" ЕООД инж. Никитасов АУ025376ВН/16.03.2015 170.16 16.04.2015
39/ГИ/24.03.2015 Уличен водопровод и улична битова канализация от ос.т.54 до ос. т. 354 Варна, ж.к. "Възраждане", 1 м.р. Община Варна "НБС-Инженеринг" ООД инж. Кръстева АУ026302ВН/18.03.2015 14.04.2015
40/ГИ/24.03.2015 Пътна връзка-вход/изход за ПИ 101.3512.265, към бул."Цар Освободител" и ул. "Вяра" Варна, район "Младост" Община Варна "Глобал Консулт 07" ООД инж. Пеева АУ011041ВН-002ВН/05.03.2015 14.04.2015
41/ГИ/25.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0029.А003 "EFENDULOV" Варна, ул. "Славянска" №11, сграда с ид. 10135.1508.204.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ027853ВН/21.03.2015 600.00 20.04.2015
42/ГИ/25.03.2015 БС с №VAR0169.Е000 "YANKUL" Варна, ул. "Отец Паисий" №24, сграда с ид. 10135.1502.8.2 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ027857ВН/21.03.2015 900.00 15.04.2015
43/ГИ/27.03.2015 БС с №VAR0491.А000 "NIKULITZEL" Варна, ул. "Генерал Колев" №113 сграда с ид.10135.2558.138.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ028460ВН/23.03.2015 900.00 20.04.2015
44/ГИ/27.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0271.А001 "VARNA-TAUARS" Варна, бул. "Вл. Варненчик" №256 сграда с ид. 10135.3514.552.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ029301ВН/25.03.2015 600.00 20.04.2015
45/ГИ/01.04.2015 Улична битова канализация по ул. "Поп Димитър" от ос. т. 216 до ос.т. 255 Варна, район "Младост", СО "Пчелина" Община Варна "Дема" ЕООД инж. Кръстева АУ029822ВН/26.03.2015 23.04.2015
46/ГИ/08.04.2015 Укрепване на територията на УПИ V-704 (ПИ 10135.513.704) Варна, к.к. "Златни пясъци" "Трейдфарма" ЕООД "Атика консулт" ЕООД инж. Колев АУ031691ВН/01.04.2015 28810.00 29.04.2015
47/ГИ/09.04.2015 Уличен водопровод 79м между ос.т. 4164 и ос.т.4172 по ул. "Перла" Варна, ЗПЗ Община Варна "Райнова Консулт" ООД инж. Кръстева АУ033347ВН/06.04.2015 04.05.2015
48/ГИ/09.04.2015 Улична канализация 142м между ос.т. 177 и ос.т.171 Варна, кв. "Св. Никола" Община Варна "СС Консулт" ЕООД инж. Кръстева АУ033368ВН/06.04.2015 04.05.2015
49/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на двадесет площадки за игра на открито Варна, район "Приморски" Община Варна т.8 т Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ031425ВН/31.03.2015 11.05.2015
50/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на двадесет и девет площадки за игра на открито Варна, район "Одесос" Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ031425ВН/31.03.2015 11.05.2015
51/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на седемнадесет площадки за игра на открито Варна, район Аспарухово Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ031421ВН/31.03.2015 11.05.2015
52/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на шест площадки за игра на открито Варна, район "Вл. Варненчик" Община Варна т.11 т Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ031423ВН/31.03.2015 11.05.2015
53/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на три площадки за игра на открито Варна, район "Младост" Община Варна т.12 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ031417ВН/31.03.2015 11.05.2015
54/ГИ/14.04.2015 Укрепване и възстановяване на участък от 300м между спирки "Резервоара", "Моста" и "Светкавица" Варна, Варна-Виница Община Варна т.7 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Колев 04.05.2015
55/ГИ/17.04.2015 Уличен водопровод Ф110/10 РЕ с дължина на трасето 18.43м и улична канализация Ф300 РЕ с дължина на трасето 16.55м Варна, район "Вл. Варненчик", пред УПИ XXV-384а, 464, кв. 5 по Паркоустройствения и регулационния план ОПЗ Община Варна "Иво-90-Консулт" ООД инж. Кръстева АУ031293ВН/31.03.2015 13.05.2015
56/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№198) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв.291 по плана на 9 м.р., ПИ 10135.1501.86 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039477ВН/23.04.2015 15.05.2015
57/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№179) Варна, район "Одесос", ул. "Рила" №7, УПИ I, кв.464 по плана на 1 м.р., ПИ 10135.1505.6 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039454ВН/23.04.2015 15.05.2015
58/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№217) Варна, район "Одесос", ул."Тодор Влайков" пред бл.6, УПИ I, кв.204 по плана на 12м.р., ПИ 10135.51.128 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039503ВН/23.04.2015 15.05.2015
59/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№227) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 479 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.184 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039550ВН/23.04.2015 15.05.2015
60/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№224) Варна, район "Одесос", ул. "Ал. Кънчев" пред бл.6, УПИ I, кв. 493 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.57 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039525ВН/14.05.2015 14.05.2015
61/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№230) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" пред бл.107, УПИ II, кв. 485 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.57 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039559ВН23.04.2015 14.05.2015
62/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№221) Варна, район "Одесос", ул. "Отец Паисий" пред бл.8 и 10, УПИ I, кв. 528 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.7 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039522ВН/23.04.2015 14.05.2015
63/ГИ/24.04.2014 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№222) Варна, район "Одесос", ул. "Страхил войвода" пред бл.24, УПИ I, кв. 493 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.13 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039517ВН/23.04.2015 14.05.2015
64/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№228) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" пред бл.103, УПИ I, кв. 480 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.103 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039554ВН/23.04.2015 14.05.2015
65/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№233) Варна, район "Одесос", ул. "Г.Раковски" пред бл.103, УПИ I, кв. 493 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.13 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039569ВН/23.04.2015 15.05.2015
66/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№180) Варна, район "Одесос", ул. "Рила" №2, УПИ I, кв. 464 по плана на 1 м.р., ПИ 10135.1505.5 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039558ВН/23.04.2015 15.05.2015
67/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№190) Варна, район "Одесос", ул. "Ал. Рачински" №15, УПИ II, кв. 427 по плана на 4 м.р., ПИ 10135.1504.38 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039472ВН/23.04.2015 15.05.2015
68/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№232) Варна, район "Одесос", ул. "Македония" и ул. "Оборище", УПИ VII, кв. 475 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.191 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039568ВН/23.04.2015 15.05.2015
69/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№226) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" пред бл.93, УПИ VII, кв. 475 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.192 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Никитасов АУ039549ВН/23.04.2015 15.05.2015
70/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№225) Варна, район "Одесос", ул."Хаджи Димитър" пред бл.6, УПИ I, кв. 505 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.130 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039540ВН/23.04.2015 15.05.2015
71/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№203) Варна, район "Одесос", ул."Ж. Кюри", УПИ I, кв. 363 по плана на 10 м.р., ПИ 10135.1503.136 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039487ВН/23.04.2015 15.05.2015
72/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№191) Варна, район "Одесос", ул."Ж. Кюри" пред бл.16, УПИ I, кв. 416 по плана на 4 м.р., ПИ 10135.1504.4 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039466ВН/23.04.2015 15.05.2015
73/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№229) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 480 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.100 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039561ВН/23.04.2015 15.05.2015
74/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№231) Варна, район "Одесос", УПИ II, кв. 485 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.35 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039564ВН/23.04.2015 15.05.2015
75/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№243) Варна, район "Одесос", ул. "Ангел Кънчев" №16, УПИ II, кв. 522 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.46 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039578ВН/23.04.2015 15.05.2015
76/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№186) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" бл.75, УПИ I, кв. 459по плана на 1 м.р., ПИ 10135.1505.69 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039461ВН/23.04.2015 15.05.2015
77/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№202) Варна, район "Одесос", ул. "Ж. Кюри"/ул. "Хр. Попович", УПИ I, кв. 345 по плана на 10 м.р., ПИ 10135.1503.29 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039482ВН/23.04.2015 15.05.2015
78/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№209) Варна, район "Одесос", ул. "Ж. Кюри" зад бл.55, УПИ I, кв. 181 по плана на 11 м.р. Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039494ВН/23.04.2015 15.05.2015
79/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№237) Варна, район "Одесос", ул. "Д. Груев" №10, кв. 537 по плана на 14 м.р. Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039576ВН/23.04.2015 15.05.2015
80/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№183) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 453(пространството около църква "Св. Петка") по плана на 1 м.р, ПИ 10135.1505.84 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039566ВН/23.04.2015 15.05.2015
81/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№236) Варна, район "Одесос",ул. "Патриарх Ефтимий" №42, УПИ I, кв. 549 по плана на 14 м.р, ПИ 10135.1030.247 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039575ВН/23.04.2015 15.05.2015
82/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№178) Варна, район "Одесос",ул. "Рила" зад бл.23/ул."Пирин" №30, УПИ I, кв. 468 по плана на 1 м.р, ПИ 10135.1505.12 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039572ВН/23.04.2015 15.05.2015
83/ГИ/24.04.20154 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№220) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 528 по плана на 13 м.р, ПИ 10135.1502.7 по КК Община Варна т.9 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кръстева АУ039510ВН/23.04.2015 15.05.2015
84/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№100) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.60, ПИ10135.2562.169 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039580ВН/23.04.2015 15.05.2015
85/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№152) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.31, 32, ПИ10135.2553.87 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039543ВН/23.04.2015 15.05.2015
86/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№98) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.56, ПИ10135.2562.40 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039579ВН/23.04.2015 15.05.2015
87/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№95) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.53, ПИ10135.2562.67 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039474ВН/23.04.2015 15.05.2015
88/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№79) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.30, ПИ10135.2562.23 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039463ВН/23.04.2015 15.05.2015
89/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№159) Варна, район "Приморски", ул. "Карамфил" до бл.13, ПИ10135.2553.56 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039552ВН/23.04.2015 15.05.2015
90/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№94) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.52, ПИ10135.2562.70 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039465ВН/24.04.2015 15.05.2015
91/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№156) Варна, район "Приморски", ул. "Роза" до бл.18, ПИ10135.2553.66 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039548ВН/23.04.2015 15.05.2015
92/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№97) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.55, ПИ10135.2562.34 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039450ВН/23.04.2015 15.05.2015
93/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№146) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.29, ПИ10135.2553.98 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039553ВН/23.04.2015 15.05.2015
94/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№96) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.54, ПИ10135.2562.36 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039476ВН/23.04.2015 15.05.2015
95/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№148) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.27, ПИ10135.2553.103 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039557ВН/23.04.2015 15.05.2015
96/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№151) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.30, ПИ10135.2553.84 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039560ВН/23.04.2015 15.05.2015
97/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№51) Варна, район "Приморски", ул. "К. Фотинов, кв. 20, по плана на 18 м.р., ПИ10135.2560.400 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039515ВН/23.04.2015 15.05.2015
98/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№59) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.13, ПИ10135.2562.80 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039523ВН/23.04.2015 15.05.2015
99/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№101) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.61, ПИ10135.2562.170 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039534ВН/23.04.2015 15.05.2015
100/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№65) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.18, ПИ10135.2562.138 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039458ВН/23.04.2015 15.05.2015
101/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№87) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.44, ПИ10135.2562.111 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039470ВН/23.04.2015 15.05.2015
102/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№104) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.68, ПИ10135.2562.182 по КК Община Варна т.8 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Стоянова АУ039547/23.04.2015 15.05.2015
103/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№308) Варна, район "Младост", ж.к. "Св. Иван Рилски" южно от бл.29, кв.12, 15 м.р., ПИ10135.2562.182 по КК Община Варна т.12 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кузманова АУ039475ВН/23.04.2015 14.05.2015
104/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№330) Варна, район "Младост", ул. "Тролейна" източно от бл.159, УПИ III, кв.11, 26 м.р., ПИ10135.3513.13 по КК Община Варна т.12 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кузманова АУ039481ВН/23.04.2015 14.05.2015
105/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№423) Варна, район "Вл. Варненчик", източно от бл.36, вх.2, УПИ I, кв.7, 1 м.р., ПИ10135.4504.378 по КК Община Варна т.11 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кузманова АУ039507ВН/23.04.2015 14.05.2015
106/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№453.1) Варна, район "Вл. Варненчик", УПИ I, кв.34 по действащия регулационен план на с. Тополи Община Варна т.11 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кузманова АУ039490ВН/23.04.2015 14.05.2015
107/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№453.1) Варна, район "Вл. Варненчик", западно от бл. 20, вх. 23, 24, УПИ II, кв.12, 1 м.р., ПИ 10135.4504.300 Община Варна т.11 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кузманова АУ039496ВН/24.04.2015 14.05.2015
108/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№434) Варна, район "Вл. Варненчик", южно от бл. 308, вх. 8, УПИ I, кв.12, 3 м.р., ПИ 10135.4502.230 Община Варна т.11 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кузманова АУ039497ВН/23.04.2015 14.05.2015
109/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№436) Варна, район "Вл. Варненчик", южно от бл. 309, вх. 2, УПИ I, кв.12, 3 м.р., ПИ 10135.4502.230 Община Варна т.11 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 инж. Кузманова АУ039489ВН/23.04.2015 14.05.2015
110/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№382) Варна, район Аспарухово, ул. "Керч"№15 - кръстовище с ул."Нарва", УПИ "СД В и К", кв.139, 27 м.р., ПИ 10135.5502.256 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039506ВН/23.04.2015 14.05.2015
111/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№387) Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" - кръстовище с ул."Мара Гидик"(северозападно от бл. 36), УПИ "за жилищен комплекс", кв.103, 28 м.р., ПИ 10135.5505.245 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039513ВН/23.04.2015 14.05.2015
112/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№386) Варна, район Аспарухово, ул. "Детелин войвода" (южно от бл. 39), УПИ "за жилищен комплекс", кв.59, 27 м.р., ПИ 10135.5504.7 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039500ВН/23.04.2015 14.05.2015
113/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№389) Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" (югоизточно от бл. 36, вх. А и Б), ПИ 10135.5506.28 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039464ВН/23.04.2015 14.05.2015
114/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№391) Варна, район Аспарухово, ул. "Моряшка" (северно от бл. 25), кв.107, 29 м.р., ПИ10135.5506.234 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039459ВН/23.04.2015 14.05.2015
115/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№381) Варна, район Аспарухово, ул. "Кишинев" (северозападно от №17), кв.24, 27 м.р., ПИ10135.5502.214 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039505ВН/23.04.2015 14.05.2015
116/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№378) Варна, район Аспарухово, северозападно от бл. №18, 27 м.р., ПИ10135.5502.109 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039514ВН/23.04.2015 14.05.2015
117/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№379) Варна, район Аспарухово, ж.к. "Дружба", североизточно от бл. №5, 27 м.р., ПИ10135.5502.125 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039519ВН/23.04.2015 14.05.2015
118/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№372) Варна, район Аспарухово, ул. "Перник", южно от №5 а, ПИ10135.5502.610 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039524ВН/23.04.2015 14.05.2015
119/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№373) Варна, район Аспарухово, ул. "Перник", западно от бл. №2, кв. 18, 27 м.р., ПИ10135.5502.177 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039521ВН/23.04.2015 14.05.2015
120/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№383) Варна, район Аспарухово, ул. "Чонгора", северозападно от №57, кв. 148, 28 м.р., ПИ10135.5504.486 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039442ВН/23.04.2015 14.05.2015
121/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№377) Варна, район Аспарухово, ул. "Гривица", северно от бл.2 и 4, кв.28, 27 м.р., ПИ10135.5502.208 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039535ВН/23.04.2015 15.05.2015
122/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№388) Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", североизточно от №120, ПИ10135.5505.469 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039469ВН/23.04.2015 14.05.2015
123/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№376) Варна, район Аспарухово, ул. "Мур", западно от бл. №17, кв.44, 27 м.р., ПИ10135.5502.443 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039528ВН/23.04.2015 14.05.2015
124/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№397) Варна, район Аспарухово,кв. Галата, ул. "Галатея", кръстовище с ул. "Фичоза", ПИ10135.5510.558 и ПИ10135.5510.559 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ39486ВН/23.04.2015 14.05.2015
125/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№396) Варна, район Аспарухово,кв. Галата, ул. "Дядо Димитър Македонеца", кръстовище с ул. "Крайбрежна", кв.5, УПИ III, ПИ10135.5510.407 Община Варна т.10 от Протокол № 11/31.03-01.04.2015 арх. Бонева АУ039451ВН/23.04.2015 14.05.2015
126/ГИ/24.04.2015 Уличен водопровод с дължина 57.25м Варна,от ул. "25-та" до УПИ XXXIX -1105 по плана на "Вилна зона Варна" Община Варна "Иво-90-Консулт" ООД инж. Кръстева АУ038726ВН/22.04.2015 15.05.2015
127/ГИ/27.04.2015 ППС с №VAR0237.B000 "TOPOLI" с. Тополи, Община Варна, УПИ-41082 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ038476ВН/22.04.2015 900.00 26.05.2015
128/ГИ/27.04.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0097.А002 "SVETA MARINA" Варна, ул. "Хр. Смирненски" №1, сграда с ид.10135.2555.330.28 по КК и КР "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ039687ВН/23.04.2015 600.00 29.05.2015
129/ГИ/28.04.2015 БС с №4051 Варна,ж.к. "Вл. Варненчик", бл.50, вх.2 , сграда с ид. 10135.4504.120.2 по КК и КР "Теленор България" ЕАД "Дихрис 99" ООД инж. Никова АУ039760ВН/24.04.2015 600.00 27.05.2015
130/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№189) Варна, район "Одесос", ул. "Бр. Миладинови", бл. 68, УПИ I, кв.453, 1м.р., ПИ10135.1505.85 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042681ВН/04.05.2015 27.05.2015
131/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№192) Варна, район "Одесос", ул. "Панагюрище" № 3, УПИ I, кв.81, 7 м.р., ПИ10135.1506.580 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042688ВН/04.05.2015 27.05.2015
132/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№193) Варна, район "Одесос", ул. "Габрово" № 37, УПИ I, кв.99, 7 м.р., ПИ10135.1506.688 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042698ВН/04.05.2015 25.05.2015
133/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№196) Варна, район "Одесос", ул. "Арх. Панарет", УПИ I-1, 2, кв.65, 8 м.р., ПИ10135.1507.924 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042652ВН/04.05.2015 25.05.2015
134/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№200) Варна, район "Одесос", бул. "Вл.Варненчик" № 40, кв.289, 9 м.р., ПИ10135.1501.75 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042658ВН/04.05.2015 25.05.2015
135/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№204) Варна, район "Одесос", пл. "Лаврентий", УПИ III, кв.385, 10 м.р., ПИ10135.1503.286 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042774ВН/04.05.2015 27.05.2015
136/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№214) Варна, район "Одесос", ул. "К. Доганов", №55, УПИ I, кв.181, 11 м.р. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042641ВН/04.05.2015 27.05.2015
137/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№215) Варна, район "Одесос", ул. "Барутен погреб", бл.2 и 3, кв.158, 11 м.р. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042645ВН/04.05.2015 27.05.2015
138/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№235) Варна, район "Одесос", ул. "П. Ефтимий" №40, УПИ I, кв.548, 14 м.р., ПИ10135.1030.185 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042722ВН/04.05.2015 27.05.2015
139/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№239) Варна, район "Одесос", бул. "Сливница"бл.145, УПИ I, кв.561, 14 м.р., ПИ10135.1030.6 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042665ВН/04.05.2015 25.05.2015
140/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№240) Варна, район "Одесос", бул. "Сливница"бл.149, УПИ I, кв.561, 14 м.р., ПИ10135.1030.4 Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042671ВН/04.05.2015 25.05.2015
141/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.2) Варна, район "Одесос", ул."Барутен погреб" на изток от бл.6 , УПИ II, кв.586, 11 м.р. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042677ВН/04.05.2015 25.05.2015
142/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.3) Варна, район "Одесос", ул."Братя Миладинови", УПИ I, кв.508, 13 м.р, ПИ10135.1502.163. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042732ВН/04.05.2015 27.05.2015
143/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.4) Варна, район "Одесос", УПИ II, северозападно от ОУ "В. Априлов", кв.477, 13 м.р, ПИ10135.1502.167. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042766ВН/04.05.2015 27.05.2015
144/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.5) Варна, район "Одесос", ул."Шар", УПИ I, кв.471, 13 м.р, ПИ10135.1502.174. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042740ВН/04.05.2015 27.05.2015
145/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.6) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв.476, ограничен от ул. Тракия", ул."Шар" и ул." Т. Каблешков", 13 м.р, ПИ10135.1502.174. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042707ВН/04.05.2015 25.05.2015
146/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.7) Варна, район "Одесос", ул."Барутен погреб" на изток от бл.6, кв.158, 11 м.р. Община Варна т.1 от Протокол № 12/14.04.2015 арх. Стоянова АУ042711ВН/04.05.2015 27.05.2015
147/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№318) Варна, район "Младост", УПИ I, ж.к. "Св. Иван Рилски" западно от бл.52, кв.1200, 16 м.р.-юг, ПИ10135.3515.1882 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042654ВН/04.05.2015 27.05.2015
148/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№347) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", ул.Г. Милев" до бл. 13, УПИ II, , кв.61, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.733 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042660ВН/04.05.2015 27.05.2015
149/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№350) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", южно от бл. 3, УПИ I, кв.18, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.313 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042672ВН/04.05.2015 27.05.2015
150/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№356) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", до бл. 15, вх. А, УПИ I, кв.1, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.7 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042666ВН/04.05.2015 27.05.2015
151/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№358) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", до бл. 18, вх. А, УПИ I, кв.1, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.7 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042625ВН/04.05.2015 27.05.2015
152/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№359) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", южно от бл. 20, УПИ I, кв.1, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.7 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042676ВН/04.05.2015 25.05.2015
153/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№364) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", южно от бл. 28, УПИ I, кв.14, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.18 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042629ВН/04.05.2015 27.05.2015
154/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№368) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", до бл. 40 А, УПИ I, кв.20, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.328 Община Варна т.2 от Протокол № 12/14.04.2015 инж. Гороломова АУ042634ВН/04.05.2015 25.05.2015
155/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№172) Варна, район "Приморски", кв. "Победа" до бл. 11, УПИ I, кв.30, 26 м.р., ПИ10135.2553.22 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх. Стоянова АУ040820ВН/27.04.2015 03.06.2015
156/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№256) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 109, кв.20, 1 м.р, ПИ10135.3512.16 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040866ВН/27.04.2015 03.06.2015
157/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№257) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", западно от бл. 111, , 1 м.р., ПИ10135.3512.16 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040788ВН/27.04.2015 03.06.2015
158/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№257) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 117, 1 м.р., ПИ10135.3512.16 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040817ВН/27.04.2015 03.06.2015
159/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№264) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", между бл. 119 и бл.120, 2 м.р., ПИ10135.3512.124 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040862ВН/27.04.2015 03.06.2015
160/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№265) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 122, 2 м.р., ПИ10135.3512.127 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040870ВН/27.04.2015 03.06.2015
161/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№266) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 123, 2 м.р., ПИ10135.3512.153 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040784ВН/27.04.2015 03.06.2015
162/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№268) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", северно от бл. 126, 2 м.р., ПИ10135.3512.136 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040781ВН/27.04.2015 03.06.2015
163/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№280) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 149, 2 м.р., ПИ10135.3512.181 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040835ВН/27.04.2015 03.06.2015
164/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№285) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", северно от бл. 2, 1 м.р., ПИ10135.3511.137 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040778ВН/27.04.2015 03.06.2015
165/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№287) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", северно от бл. 9, 1 м.р., ПИ10135.3511.88 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040848ВН/27.04.2015 03.06.2015
166/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№290) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 18, 1 м.р., ПИ10135.3511.71 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040875ВН/27.04.2015 03.06.2015
167/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№292) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", източно от бл. 29, 2 м.р., ПИ10135.3511.236 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040874ВН/27.04.2015 03.06.2015
168/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№293) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 35, 2 м.р., ПИ10135.3511.203 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040766ВН/27.04.2015 03.06.2015
169/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№294) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", между бл. 38 и 39, 2 м.р., ПИ10135.3511.208 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040879ВН/27.04.2015 03.06.2015
170/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№298) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 49 , 2 м.р., ПИ10135.3511.249 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040760ВН/27.04.2015 03.06.2015
171/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№299) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 51 , 2 м.р., ПИ10135.3511.244 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040883ВН/27.04.2015 03.06.2015
172/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№301) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 66 , 3 м.р., ПИ10135.3511.273 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040878ВН/27.04.2015 03.06.2015
173/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№303) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 63 , 3 м.р., ПИ10135.3511.264 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040764ВН/27.04.2015 03.06.2015
174/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№305) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 66 , 3 м.р., ПИ10135.3511.273 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040762ВН/27.04.2015 03.06.2015
175/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№333) Варна, ул."Бук", зад супермаркет "Макао" , 26 м.р., ПИ10135.3513.264 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040872ВН/27.04.2015 03.06.2015
176/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№337) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево" до бл. 80, УПИ II, кв.30, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.598 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040861ВН/27.04.2015 03.06.2015
177/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№338) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево" до бл. 83, УПИ I, кв.28, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.595 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040853ВН/27.04.2015 03.06.2015
178/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№341) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево" до бл. 75, вх. Г, УПИ I, кв.28, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.595 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040856ВН/27.04.2015 03.06.2015
179/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№458) с. Каменар, Община Варна, ул. "Цар Симеон I и ул. "Княз Борис", УПИ I, кв.42 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040827ВН/27.04.2015 03.06.2015
180/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№408) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" източно от бл.9, вх. 1, УПИ II, кв.21, 1 м.р., ПИ 10135.4504.483 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040822ВН/27.04.2015 03.06.2015
181/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№425) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" южно от бл.206, вх. 3, УПИ IV, кв.13, 2 м.р., ПИ 10135.4505.434 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева AУ040816ВН/27.04.2015 03.06.2015
182/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№429.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" южно от бл.224, вх. 3, УПИ I, кв.28, 2 м.р., ПИ 10135.4505.117 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Бонева АУ040808ВН/27.04.2015 03.06.2015
183/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№173) Варна, район "Приморски", кв. "Победа" до бл. 12, УПИ VI, кв.28, 26 м.р., ПИ10135.2553.22 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040823ВН/27.04.2015 03.06.2015
184/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№1) Варна, район "Приморски", УПИ I, кв. 694, 2 м.р., ПИ10135.2557.148 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040843ВН/27.04.2015 03.06.2015
185/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№5) Варна, район "Приморски", ул. "Ген. Столето"в до бл. 68, УПИ I, кв. 672, 2 м.р., ПИ10135.2557.38 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040846ВН/27.04.2015 03.06.2015
186/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№11) Варна, район "Приморски", ул. "Прилеп" до бл. 2, УПИ "за жилищно строителство", кв. 596, 5 м.р., ПИ10135.2556.6 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040805ВН/27.04.2015 03.06.2015
187/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№12) Варна, район "Приморски", ул. "Драва Соболч" №10, 6 м.р., ПИ10135.2558.99 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040810ВН/27.04.2015 03.06.2015
188/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№20) Варна, район "Приморски", ул. "Братя Бъкстон" до бл.5, УПИ "за жилищно строителство", 6 м.р., ПИ10135.2558.4 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040814ВН/27.04.2015 04.06.2015
189/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№29) Варна, район "Приморски", ул. "Царевец" до бл.7, 17 м.р., ПИ10135.2559.142 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040818ВН/27.04.2015 04.06.2015
190/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№44) Варна, район "Приморски", ул. "Ген. Скобелев" , кв.11, 18 м.р., ПИ10135.2560.47 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040858ВН/27.04.2015 04.06.2015
191/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№48) Варна, район "Приморски", бул. "Осми приморски полк" до бл.120/118 , кв.7, 18 м.р., ПИ10135.2560.7 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040796ВН/27.04.2015 04.06.2015
192/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№116) Варна, район "Приморски", ул. "Тодор Бояджиев",УПИ "за градина", кв.12, 23м.р., ПИ10135.2555.146 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040800ВН/27.04.2015 04.06.2015
193/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№124) Варна, район "Приморски", ул. "Петър Райчев" до бл.4, УПИ "за жилищен комплекс", кв.38, 24м.р., ПИ10135.2554.410 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040803ВН/27.04.2015 03.06.2015
194/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№128) Варна, район "Приморски", ул. "Петър Райчев" до бл.36, кв.32, 24м.р., ПИ10135.2554.241 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040850ВН/27.04.2015 03.06.2015
195/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№129) Варна, район "Приморски", ул. "Железни врата" до бл.33, 24м.р., ПИ10135.2554.223 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040851ВН/27.04.2015 03.06.2015
196/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№138) Варна, район "Приморски", ул. "Дубровник" до бл.9, кв.35, 24м.р., ПИ10135.2554.58 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040855ВН/27.04.2015 03.06.2015
197/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№139) Варна, район "Приморски", ул. "Дубровник" до бл.7, кв.35, 24м.р., ПИ10135.2554.555 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040923ВН/27.04.2015 03.06.2015
198/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№144) Варна, район "Приморски", бул. "В. Левски" до бл.22, УПИ "за жилищен комплекс", кв.2, 24м.р., ПИ10135.2554.479 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040830ВН/27.04.2015 03.06.2015
199/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№163.2) Варна, район "Приморски", ул. "Евлоги Георгиев" до бл.9, 24м.р., ПИ10135.2554.273 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040832ВН/27.04.2015 03.06.2015
200/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№166) Варна, район "Приморски", ул. "Ружа" до бл.6, УПИ "за жилищен комплекс", кв.1, 25м.р., ПИ10135.2555.38 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040836ВН/27.04.2015 03.06.2015
201/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№170) Варна, район "Приморски", ул. "Люляк" до бл.28, УПИ "за жилищен комплекс", кв.1, 25м.р., ПИ10135.2555.646 Община Варна Протокол № 14/28.04.2015 арх.Стоянова АУ040839ВН/27.04.2015 03.06.2015
202/ГИ/15.05.2015 Преустройство на съществуващаБС с №4154 Варна, ул."Петко Стайнов" бл.3, сграда с ид. 10135.3513.143.42 по КК и КР "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ045551ВН/12.05.2015 600.00 11.06.2015
203/ГИ/15.05.2015 Преустройство на съществуващаБС с №4036 Варна, ул."Козлодуй" №11, сграда с ид. 10135.1506.507.1 по КК и КР "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ045561ВН/12.05.2015 600.00 09.06.2015
204/ГИ/15.05.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4120 "BOROVEC" Варна, СО 'Боровец-юг", район Аспарухово, сграда с ид. 10135.5074.2.2 по КК и КР "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ045545ВН/12.05.2015 600.00 09.06.2015
205/ГИ/19.05.2015 БС с №2717 "ВАРНА" Варна, СО 'Зеленика", район Аспарухово, сграда с ид. 10135.5545.351 по КК и КР "Теленор България" ЕАД "Дихрис 99" ООД инж. Никова АУ047145ВН/15.05.2015 900.00 10.06.2015
206/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№15) Варна, район "Приморски", ул. "Царевец" пред бл.9, УПИ III, кв.634-А, 6м.р. Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045104ВН/11.05.2015 12.06.2015
207/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№17) Варна, район "Приморски", ул. "Уилям Гладстон" до бл.4, УПИ "за обезщетяване на собствениците от ел. подстанция "Чайка", кв.645, 6 м.р., ПИ 10135.2558.49 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045118ВН/11.05.2015 12.06.2015
208/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№23) Варна, район "Приморски", ул. "Никулицел" до бл.7, УПИ "за жилищно строителство", кв.649, 6 м.р., ПИ 10135.2558.66 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045109ВН/11.05.2015 12.06.2015
209/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№24) Варна, район "Приморски", ул. "Никулицел" до бл.6, УПИ "за жилищно строителство", кв.648, 6 м.р.,ПИ 10135.2558.60 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045127ВН/11.05.2015 12.06.2015
210/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№25) Варна, район "Приморски", бул. "Чаталджа" до бл.1, УПИ "за жилищно строителство и супермаркет", кв.642, 6 м.р.,ПИ 10135.2558.45 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045107ВН/11.05.2015 12.06.2015
211/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№30) Варна, район "Приморски", ул. "Д-р Басанович" до бл.25, 17м.р.,ПИ 10135.2559.112 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045110/11.05.2015 11.06.2015
212/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№33) Варна, район "Приморски", ул. "Разлог" до бл.705-2, 17м.р.,ПИ 10135.2559.27 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045108ВН/11.05.2015 12.06.2015
213/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№34) Варна, район "Приморски", ул. "Бор" до бл.2, 17м.р.,ПИ10135.2559.24 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045114ВН/11.05.2015 12.06.2015
214/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№35) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.6, 17м.р.,ПИ10135.2559.18 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045002ВН/11.05.2015 12.06.2015
215/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№37) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.7, 17м.р.,ПИ10135.2559.18 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044991ВН/11.05.2015 12.06.2015
216/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№40) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.12, 17м.р.,ПИ10135.2559.8 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045123ВН/11.05.2015 12.06.2015
217/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№47) Варна, район "Приморски",ул. "Морска сирена" до бл.4, УПИ "за жилищно строителство", кв.8, 18 м.р.,ПИ10135.2560.180 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045129ВН/11.05.2015 12.06.2015
218/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№49) Варна, район "Приморски",ул. "Княз Николаевич" до бл.23, кв.7, 18 м.р.,ПИ10135.2560.7 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045121ВН/11.05.2015 12.06.2015
219/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№53.1) Варна, район "Приморски",ул. "Феликс Каниц" до бл.52, 18 м.р.,ПИ10135.2560.291 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045100ВН/11.05.2015 12.06.2015
220/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№90) Варна,район"Приморски", ж.к."Чайка" до бл.49, 19 м.р.,ПИ10135.2562.119 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045116ВН/11.05.2015 12.06.2015
221/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№107) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.11/бл.12, 23 м.р.,ПИ10135.2555.49 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045117ВН/11.05.2015 12.06.2015
222/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№108) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.11, 23 м.р.,ПИ10135.2555.49 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045111ВН/11.05.2015 12.06.2015
223/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№110) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.14, вх. Е, 23 м.р.,ПИ10135.2555.43 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045131ВН/11.05.2015 12.06.2015
224/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№114) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.3, 23 м.р.,ПИ10135.2555.39 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044981ВН/11.05.2015 12.06.2015
225/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№119) Варна, район "Приморски",ул. "Мадара" до бл.7, УПИ " за жилищен комплекс", кв.4, 23 м.р.,ПИ10135.2555.157 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045094ВН/11.05.2015 12.06.2015
226/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№122) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.1 и бл. 2, УПИ " за жилищен комплекс", кв.14, 23 м.р.,ПИ10135.2555.211 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045097ВН/11.05.2015 12.06.2015
227/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№123) Варна, район "Приморски",ул. "Димитър Икономов" до бл.1, кв.14А, 23м.р.,ПИ10135.2555.159 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045106ВН/11.02.2015 12.06.2015
228/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№127) Варна, район "Приморски",ул. "Петър Райчев" до бл.2, 24 м.р.,ПИ10135.2554.414 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044976ВН/11.05.2015 12.06.2015
229/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№131) Варна, район "Приморски",ул. "Васил Ставрев" до бл.10А, кв. 32, 24 м.р.,ПИ10135.2554.414 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044963ВН/11.05.2015 12.06.2015
230/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№132) Варна, район "Приморски",ул. "Васил Ставрев" до бл.11, УПИ " за жилищен комплекс" кв. 33, 24 м.р.,ПИ10135.2554.34 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044959ВН/11.05.2015 12.06.2015
231/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№135) Варна, район "Приморски",ул. "Евлоги Георгиев" до бл.22, УПИ " за жилищен комплекс и гаражи", кв. 15, 24 м.р.,ПИ10135.2554.18 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044953ВН/11.05.2015 12.06.2015
232/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№137) Варна, район "Приморски",ул. "Евлоги Георгиев" до бл.24, УПИ " за жилищен комплекс и гаражи", кв. 15, 24 м.р.,ПИ10135.2554.22 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ04498ВН/11.05.2015 12.06.2015
233/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№140) Варна, район "Приморски",ул. "Дубровник" до бл.8, УПИ " за жилищен комплекс", кв. 35, 24 м.р.,ПИ10135.2554.58 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044945ВН/11.05.2015 12.06.2015
234/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№141) Варна, район "Приморски",ул. "Дубровник" до бл.6, УПИ " за жилищен комплекс", кв. 35, 24 м.р.,ПИ10135.2554.58 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ045102ВН/11.05.2015 12.06.2015
235/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№169) Варна, район "Приморски", ж.к. "Изгрев" до бл.37, ПИ10135.2551.510 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх.Стоянова АУ044942ВН/11.05.2015 12.06.2015
236/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№255) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" южно от бл.108, 1 м.р. ПИ10135.3512.16 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045130ВН/11.05.2015 12.06.2015
237/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№261) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" южно от бл.115, 1 м.р. ПИ10135.3512.87 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045128ВН/11.05.2015 12.06.2015
238/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№263) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", УПИ V, кв.3, 1 м.р. ПИ10135.3512.48 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045126ВН/11.05.2015 12.06.2015
239/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№269) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 130, 2 м.р. ПИ10135.3512.136 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045150ВН/11.05.2015 12.06.2015
240/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№270) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 131, 2 м.р. ПИ10135.3512.145 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045133ВН/11.05.2015 12.06.2015
241/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№273) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 138, 2 м.р. ПИ10135.3512.172 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045158ВН/11.05.2015 12.06.2015
242/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№276) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 142, 2 м.р. ПИ10135.3512.189 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045139ВН/11.05.2015 12.06.2015
243/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№277) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 145, 2 м.р. ПИ10135.3512.215 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045144ВН/11.05.2015 12.06.2015
244/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№278) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 146, 2 м.р. ПИ10135.3512.189 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045142ВН/11.05.2015 12.06.2015
245/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№279) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 148, 2 м.р. ПИ10135.3512.194 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045141ВН/11.05.2015 12.06.2015
246/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№281) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 150 , 2 м.р. ПИ10135.3512.181 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045138ВН/11.05.2015 12.06.2015
247/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№307) Варна, ж.к. "Възраждане", западно от бл. 77, 4 м.р., ПИ10135.3511.28 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 Г. Кръстев АУ045165ВН/12.05.2015 12.06.2015
248/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№326) Варна, ул. "Магнолия", кв.17, 26 м.р. ПИ10135.3513.267 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045160ВН/12.05.2015 12.06.2015
249/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№328) Варна, ул. "Атанас Томов", кв.19, 26 м.р. ПИ10135.3513.261 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 Г. Кръстев АУ045161ВН/12.05.2015 12.06.2015
250/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№329) Варна, ж.к. "Победа", I-ви жилищен комплекс, кв.8, южно от бл.6, 26 м.р. ПИ10135.3513.157 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045135ВН/11.05.2015 12.06.2015
251/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№336) Варна, ж.к. "Трошево", ул. "Гео Милев" до бл.9,УПИ II "комплексно жилищно строителство, кв.47, 16 м.р.- север ПИ10135.3515.721 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 Г. Кръстев АУ045156ВН/12.05.2015 12.06.2015
252/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№351) Варна, ж.к. "Трошево", кв.26 (до парк "Елин Пелин), 16 м.р.- север ПИ10135.3515.160 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045136ВН/11.05.2015 12.06.2015
253/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за озеленяване", кв.19 (Районен парк №400), 1м.р., ПИ10135.4504.479 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045170ВН/12.05.2015 12.06.2015
254/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№407) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.15 (източно от бл.5 вх.1), 1м.р., ПИ10135.4504.460 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 Г. Кръстев АУ045167ВН/12.05.2015 12.06.2015
255/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№409) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.23 (източно от бл.10 вх.1), 1м.р., ПИ10135.4504.492 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045159ВН/12.05.2015 12.06.2015
256/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№410) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.23 (източно от бл.11 вх.10), 1м.р., ПИ10135.4504.492 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045157ВН/12.05.2015 12.06.2015
257/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№411) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.25 (източно от бл.12 вх.4), 1м.р., ПИ10135.4504.505 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045154ВН/12.05.2015 12.06.2015
258/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№413) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.29 (западно от бл.16 вх.1), 1м.р., ПИ10135.4504.613 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045152ВН/12.05.2015 12.06.2015
259/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№414) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ IV"за комплексно жилищно строителство" 6, кв.16(западно от бл.17 вх.6), 1м.р., ПИ10135.4504.449 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 Г. Кръстев АУ045179ВН/12.05.2015 12.06.2015
260/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№415.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.12 (западно от бл.20 вх.15), 1м.р., ПИ10135.4504.300 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045184ВН/12.05.2015 12.06.2015
261/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№416) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ VII "за озеленяване", кв.12 (западно от бл.21 вх.9), 1м.р., ПИ10135.4504.300 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045180ВН/12.05.2015 12.06.2015
262/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№417) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.12 (южно от бл.22 вх.9, 10), 1м.р., ПИ10135.4504.300 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 Г. Кръстев АУ045175ВН/12.05.2015 12.06.2015
263/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№417.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.12 (южно от бл.22 вх.18), 1м.р., ПИ10135.4504.300 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045177ВН/12.05.2015 12.06.2015
264/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№421) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.10 (южно от бл.34 вх.2), 1м.р., ПИ10135.4504.392 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045171ВН/12.05.2015 12.06.2015
265/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№424) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ III "за озеленяване", кв.2 (южно от бл.201 вх.5), 2 м.р., ПИ10135.4504.292 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045168ВН/12.05.2015 12.06.2015
266/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№426) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за жилищно застрояване-бл. 209", кв.3 (южно от бл.209 вх.1), 2 м.р., ПИ10135.4505.11 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045162ВН/12.05.2015 12.06.2015
267/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№428) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ IV "за озеленяване", кв.11 (южно от бл.216 вх.4), 2 м.р., ПИ10135.4505.334 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045103ВН/11.05.2015 12.06.2015
268/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№431) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи", кв.14 (южно от бл.302 вх.13), 3 м.р., ПИ10135.4502.272 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045098ВН/11.05.2015 12.06.2015
269/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№432.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи", кв.18 (южно от бл.303 вх.12, 13), 3 м.р., ПИ10135.4502.272 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045137ВН/11.05.2015 12.06.2015
270/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№433.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, трафопост и КОО ", кв.1 (южно от бл.306 вх.9), 3 м.р., ПИ10135.4502.195 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045134ВН/11.05.2015 12.06.2015
271/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№435) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО, гаражи и трафопост ", кв.4 (южно от бл.308 вх.13, 14), 3 м.р., ПИ10135.4502.230 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045132ВН/11.05.2015 12.06.2015
272/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№437) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, благоустройство ", кв.20 (южно от бл.401вх.7), 4 м.р., ПИ10135.4502.149 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045140ВН/11.05.2015 12.06.2015
273/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№438) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, КОО, трафопост, благоустройство ", кв.17(западно от бл.402 вх.13), 4 м.р., ПИ10135.4502.89 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045143ВН/11.05.2015 12.06.2015
274/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№439) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, КОО, благоустройство ", кв.15 (западно от бл.403 вх.6), 4 м.р., ПИ10135.4502.114 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045149ВН/11.05.2015 12.06.2015
275/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№439.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, КОО, благоустройство ", кв.15 (западно от бл.403 вх.15), 4 м.р., ПИ10135.4502.114 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045151ВН/11.05.2015 12.06.2015
276/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№444) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, трафопост,благоустройство и КОО", кв.14 (западно от бл.408 вх.23), 4 м.р., ПИ10135.4502.149 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045147ВН/11.05.2015 12.06.2015
277/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№454) с. Казашко, гр. Варна, УПИ V "здравна служба", кв. 4 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045145ВН/12.05.2015 12.06.2015
278/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№374) Варна, район Аспарухово, ул. "Злетово" (югоизточно от бл. 2), 27 м.р., ПИ10135.5502.163 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045153ВН/12.05.2015 12.06.2015
279/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№448) с. Константиново, община Варна ул. "Георги Бенковски", УПИ XIX-113, кв.15 Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 Г. Кръстев АУ045146ВН/11.05.2015 12.06.2015
280/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№449) с. Звездица, община Варна, УПИ VIII "детска градина", кв.9, Община Варна Протокол № 16/12-13.05.2015 арх. Бонева АУ045146ВН/11.05.2015 12.06.2015
281/ГИ/25.05.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0062.А002 "MONTAZHI" Варна, бул. "Хр. Ботев" №8, сграда с ид.10135.1503.592.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ045174ВН/12.05.2015 600 12.06.2015
282/ГИ/29.05.2015 Изместване на кабелна линия 10 kV, извод "БМФ" (между ТП104 и ТП255), от муфа в ПИ10135.2553.107 до муфа в ПИ10135.2554.532 и изграждане на канална мрежа с 2 бр. шахти Варна, ул. "Подвис" "Енерго-Про Мрежи" АД "Диалекс" ООД инж. Никитасов АУ050374ВН/26.05.2015 100.00 19.06.2015
283/ГИ/29.05.2015 Улична канализация Ф315 PVC от ос.т. 1120 до ос.т. 1120а с дължина 69м Варна, СО "Ваялар", кв.77 Община Варна "Диалекс" ООД инж. Кръстева АУ053565ВН/03.06.2015 25.06.2015
284/ГИ/08.06.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0114.А003 "Vinitza" Варна, ул. "Ангел Главчев" №22, сграда с ид.10135.2575.1171.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ054144ВН/04.06.2015 600.00 01.07.2015
285/ГИ/08.06.2015 БС с №4284 Варна, бул. "Осми приморски полк" №84, сграда с ид. 10135.1508.27.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ053640ВН/04.06.2015 1200.00 29.06.2015
286/ГИ/08.06.2015 БС с №4050 Варна, ж.к. "Изгрев", ул. "Ягода" №27, сграда с ид.10135.2552.1917.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ053641ВН/04.06.2015 1200.00 29.06.2015
287/ГИ/17.06.2015 Уличен водопровод м/у ос.т. 1085 и ос.т. 1085 с дължина 40.55 м Варна, СО"Ваялар", УПИ III-818, кв.76 Община Варна "Тест Билдинг" ООД инж. Власова АУ055898ВН/10.06.2015 13.07.2015
288/ГИ/17.06.2015 Водопроводна и канализационна мрежи по плана на СО"Пчелина" Варна, СО"Пчелина" Община Варна "Пер енд Ви" ООД инж. Кръстева АУ056658ВН/11.06.2015 06.07.2015
289/ГИ/23.06.2015 Уличен водопровод от ос.т. 219 до ос.т. 223 с дължина 124 м Варна, СО"Прибой", землище Галата, кв.29 Община Варна "Иво-90-Консулт" ООД инж. Власова АУ058282ВН/16.06.2015 13.07.2015
290/ГИ/24.06.2015 Уличен водопровод с дължина 64 м м/у ос.т. 65 и ос.т.47 Варна, СО"Прибой", кв.90 Община Варна "Деомид" ЕООД инж. Кръстева АУ060095ВН/22.06.2015 14.07.2015
291/ГИ/24.06.2015 Корекция и възстановяване на нарушените вследствие на ерозионни процеси и антропогенно въздействие граници на имоти с идентификатори 10135.2020.209 и 10135.2020.7 Варна, район Приморски, местност "Драгу дере" "СИДП ДП ТП ДГС ВАРНА" "Строй контрол сервиз" ООД инж. Колев АУ058380ВН/ 14.07.2015
292/ГИ/29.06.2015 БС с №VAR019 "Басанович" Варна, ул. "Д-р Басанович" №10 "Булсатком" ЕАД "Билдконтрол" ЕООД инж. Никова АУ061347ВН/24.06.2015 600.00 14.08.2015
293/ГИ/02.07.2015 Частична реконструкция на водопроводната мрежа с дължина 117м Варна, кв.45, 21м.р. Община Варна "Инекс Консулт" ООД инж. Власова АУ061847ВН/25.06.2015 28.07.2015
294/ГИ/09.07.2015 Реконструкция на площадкови водопроводи, нова площадкова канализация и сградно дъждовно канализационно отклонение за Факултет по фармация към Медицински университет Варна, УПИ IX, кв.995. 5 м.р. ПИ 10135.2556.315 Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна "СС Консулт" ЕООД инж. Власова АУ065361ВН/06.07.2015 30.07.2015
295/ГИ/07.07.2015 ППС с №VAR0513.А000 "AKVA AZUR" Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена", сграда с ид. 10135.2570.28.5 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ064133ВН/02.07.2015 900.00 28.07.2015
296/ГИ/07.07.2015 Кабелна линия НН от ТП 363 до електромерно табло ТЕПО, монтирано на фасадата на ТП Варна, ул."Славянка" 30 "Енерго-Про Мрежи" АД "Стройконтрол сервиз" ООД инж. Никитасов АУ060169ВН/22.06.2015 100.00 30.07.2015
297/ГИ/13.07.2015 Реконструкция на ТП 43 и монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на ТП Варна, ул. "Хр. Морфова", ПИ 10135.2556.313, 5 м.р. "Енерго-Про Мрежи" АД "СС Консулт" ЕООД инж. Никитасов АУ067300ВН/10.07.2015 110.00 30.07.2015
298/ГИ/14.07.2015 Система за видеонаблюдение на територията на "Градска градина" в нова и съществуваща тръбна мрежа и обособяване на център за видеонаблюдение в сградата на Община Варна Варна, "Русе", ул."Преслав", пл. "Независимост", бул."Княз Борис I" и бул. "Сливница" Община Варна Протокол от ЕСУТ №25/14-15.07.2015 т.1 инж. Никова АУ067039ВН/09.07.2015 21.08.2015
299/ГИ/15.07.2015 Укрепване и отводнителни мероприятия в УПИ LIII-281 Варна, район "Приморски"кв.44, 24 м.р. "Садко инвест" ЕООД "НБС-Инженеринг" ООД инж. Колев АУ065688ВН/06.07.2015 2907.18 06.08.2015
300/ГИ/21.07.2015 Реконструкция на разпределителен газопровод, изместване с дължина на трасето 29.30м Варна, УПИ I, ид. 10135.3511.1384, кв.11 по плана на ж.к. "Възраждане", 4 м.р. "Примагаз" АД "Диалекс" ЕООД инж.Кузманова/ инж. Никова АУ068247ВН/14.07.2015 100.00 11.08.2015
301/ГИ/23.07.2015 Пътна връзка-вход/изход за обслужване на УПИ V-147 към ул. "Петко Стайнов" Варна, УПИ V-147, кв.7, ПИ10135.3513.1905, 26 м.р. Община Варна Протокол от ЕСУТ №26/14-15.07.2015 т.1 инж. Борисова АУ068002ВН?13.07.2015 10.08.2015
302/ГИ/30.07.2015 Дренаж и сградно дъждовно канализационно отклонение за Нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика" I и II етап Варна, кв. Виница, ул. "Албатрос" №5, УПИ I, ид.10135.2575.453 Община Варна Протокол от ЕСУТ №24/07-08.07.2015 т.4 инж. Власова АУ258598ВН-007ВН/30.06.2015 24.08.2015
303/ГИ/30.07.2015 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП от о.т. 23 до о.т. 26 с дължина 148 м Варна, ж.к. "Бриз" ул. "Стоян Бъчваров" Община Варна "Стройконтрол" ООД инж. Власова АУ071917ВН/23.07.2015 19.10.2015
304/ГИ/31.07.2015 Трафопост тип БКТП 1000kVA, 20/10/0.4 kV и електрозахранване на жилищна сграда Варна, УПИ VII-531, ид. 10135.2554.531, кв.11, 25 м.р. "Енерго-Про Мрежи" АД "Диалекс" ООД инж. Никитасов АУ073562ВН/29.07.2015 1154.50 20.08.2015
305/ГИ/04.08.2015 Фотоволтаична ел. централа с инсталирана мощност 30 kW, монтирана на покрива на сградата на Института по океанология Варна, м-ст "Вилите", ПИ 10135.5506.863.1=ПИ 10135.5506.421.1 БАН чрез Институт по океанология-Варна инж. Никитасов АУ057118ВН-001ВН/31.07.2015 25.08.2015
306/ГИ/05.08.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№429.2) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", северно от бл.228, вх.2, УПИ III, кв.23, 2 м.р., ПИ 10135.4505.468 Община Варна Протокол от ЕСУТ №14/28.04.2015 арх. Бонева АУ075322ВН/03.08.2015 27.08.2015
307/ГИ/11.08.2015 Частична реконструкция на битова и дъждовна канализация Варна, ж.к. "Възраждане", УПИ I, ПИ 10135.3511.1384 Община Варна "Диалекс" ЕООД инж. Власова АУ075843ВН/04.08.2015 04.09.2015
308/ГИ/13.08.2015 Трафопост 20/0.4 kV, 3X1000 kVA (с монтаж на 3x630 kVA) с възлова станция 20 kV и захранването им с кабелни линии 20 kV и оптичен кабел от подстанция "ЮГ" Варна, УПИ I, кв.6, ПИ 10135.2561.32 по ПРЗ на Приморска зона-съставна зона 5 "Холдинг Варна" АД и "Енерго-Про Мрежи" АД "Инекс Консулт" ООД инж. Никитасов АУ076067ВН/05.08.2015 4516.00 08.09.2015
309/ГИ/13.08.2015 Изместване на кабелна линия 20 kV, извод "Батак" (между ТП737 и ТП910), от муфа в ПИ10135.3511.1384 до муфа в ПИ10135.3511.35 Варна, ж.к. "Възраждане" УПИ I, кв.11, 4 м.р. "Енерго-Про Мрежи" АД "Диалекс" ООД инж. Никитасов АУ076698ВН/06.08.2015 100 08.09.2015
310/ГИ/18.08.2015 БС с №4062 Варна, СО "Акчелар 522" №801 сграда с ид. 10135.2522.801.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ079431ВН/14.08.2015 1200.00 07.09.2015
311/ГИ/28.08.2015 Уличен водопровод по ул. "Генуа"от ос.т. 9 с дължина 20 м Варна, пред УПИ I-5 I УПИ X-9, кв. 75, 8 м.р. Община Варна Протокол от ЕСУТ №29/18.08.2015 т.9 инж. Власова АУ083494ВН/26.08.2015 23.09.2015
312/ГИ/28.08.2015 Аварийно укрепителни и възстановителни мероприятия в обхвата на ерозионно-свлачищните зони в района на ул."Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Моряшка" Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Моряшка" Община Варна "СС Консулт" ЕООД инж. Колев АУ070522ВН/20.07.2015 17.09.2015
313/ГИ/31.08.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4006 Варна, ул. "Струга" №45, сграда с ид. 10135.1030.4.5 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ083457ВН/26.08.2015 600.00 23.09.2015
314/ГИ/31.08.2015 РРС с №4455 Варна, бул. "Сливница" №201, сграда с ид. 10135.3515.9.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ083460ВН/26.08.2015 600.00 23.09.2015
315/ГИ/31.08.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4013 Варна, ул. "Св. Климент" №1, сграда с ид. 10135.1507.547.1 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ083462ВН/26.08.2015 600.00 23.09.2015
316/ГИ/01.09.2015 БС с №4093 "Свободен университет" Варна, к.к. "Чайка", ВСУ "Черноризец Храбър", сграда с ид. 10135.2571.80.13 "Макс Телеком" ООД "Фастай" ЕООД инж. Никова АУ084332ВН/28.08.2015 600.00 23.09.2015
317/ГИ/03.09.2015 Топлопроводно отклонение за жилищен комплекс "Варна Сити Парк" с дължина 446.27 м Варна, УПИ XVI-533, кв. 57 ид. 10135.3514.766 по плана на ЗПЗ "Далкия-Варна" ЕАД Инекс Консулт ООД Забележка за очевидна фактическа грешка инж. Кузманова АУ084848ВН/31.08.2015 303.46 02.12.2015
318/ГИ/03.09.2015 Уличен водопровод между ос.т. 106 и ос.т. 108 с дължина 48 м Варна, кв. "Св. Никола", кв.17 Община Варна "Райнова консултинг" ООД инж. Власова АУ083601ВН/27.08.2015 28.09.2015
319/ГИ/07.09.2015 Външно водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищен комплекс "Варна Сити Парк" Варна, УПИ XVI-533, кв. 57 ид. 10135.3514.766 по плана на ЗПЗ "Варна Сити Парк" ЕАД "СС Консулт" ЕООД инж. Димова АУ084584ВН/31.08.2015 109.10 22.12.2015
320/ГИ/07.09.2015 Трафопост тип БКТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV в УПИ ХI-341„за смесено предназначение”, кв. 57 (ид. №10135.3514.767) и електрозахранването му с кабелна линия kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод „Тихомир” (между трафопост №249 и трафопост №259), по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Варна, ЗПЗ "Енерго-Про Мрежи" АД "СС Консулт" ЕООД инж. Никитасов АУ084545ВН/31.08.2015 585.60 Отменено със заповед ДК-11-В-16/30.09.2015 на Началника РО НСК-Варна
321/ГИ/08.09.2015 Реконструкция на съществуваща ППС с №VAR0197.A003 "KRASI" Варна, бул. "Ат. Москов" №3, сграда с ид. 10135.4508.24.2 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ086213ВН/03.09.2015 600.00 05.10.2015
322/ГИ/09.09.2015 Топлопроводно отклонение за жилищна сграда с дължина на трасето 11м Варна, район "Вл. Варненчик" УПИ VI-607, кв. 18, ид. 10135.4505.359,2 м.р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД "Инекс Консулт" ООД инж. Кузманова АУ087406ВН/08.09.2015 100.00 28.09.2015
323/ГИ/15.09.2015 Трафопост тип МБКТП 1000kVA, 20/10/0.4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Винпром"(м/у ТП632 и 1754) Варна, ЗПЗ, УПИ V-99, 722, кв.21 (ид.№10135.3514.772) 1."Практикер Ритейл"ЕООД 2."Енерго-Про Мрежи" АД "ЕС ДЖИ ЕМ Консулт" ООД Очевидна фактическа грешка вместо "в УПИ V-99, 722 "за търговска дейност" да се чете:" в УПИ VII-100, 722 "за търговска дейност, покриване на отводнителен анал, озеленяване и паркинг" инж. Никитасов АУ088858ВН/11.09.2015 156.80 12.10.2015
324/ГИ/17.09.2015 Уличен водопровод 25м м/у ос.т.826 и ос.т.827 Варна, СО "Траката", кв.73 Община Варна "Иво-90-Консулт" ООД инж. Ел. Димова АУ088401ВН/10.09.2015 09.10.2015
325/ГИ/18.09.2015 Компонент 5: BRT (Bus Rapid Transit) коридор – коридор за бързи автобусни линии в участъка от терминал в ж. к. „Вл. Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“, бул. „Трети март“, бул. „Ян Хунияди“, бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Съборни“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Мария Луиза“, бул. „Осми Приморски полк“, бул. „Васил Левски“, пътен възел до бул. „Княз Борис I“, ул. „113-та“, ул. „Василаки Пападополу“ до терминал в ж. к. „Бриз“ като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна,от терминал в ж.к. "Вл. Варненчик" до терминал в ж.к. "Бриз" Община Варна ДЗЗД „Ефект-стро”, съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между между „Стройснаб“ ООД, „Ефект консулт” ООД и „СС-консулт” ЕООД, ритежаващо Лиценз №ЛК–000468/26.10.2005 г., издаден от МРРБ инж. Р. Гороломова АУ090990ВН/17.09.2015 05.10.2015
326/ГИ/23.09.2015 Трафопост БКТП 2Х1000 kVA, 20/10/0.4 kV и реконструкция на съществуващи кабелни линии СрН и НН чрез муфиране и удължаване до новия ТП и изграждане на канална мрежа с 2 бр. шахти Варна, ул. "Дебър" №8, УПИ VIII-579, кв. 81 (ид.№10135.1506.579 ), 7 м.р. 1."Айсберг-1" ЕООД 2.Организация на евреите в българия- Шалом-регионална организация Варна 3."Енерго-Про Мрежи" АД "Глобал Консулт 07" ООД инж. Никитасов АУ090594ВН/16.09.2015 1322.88 19.10.2015
327/ГИ/24.09.2015 Реконструкция на бул."Цар Освободител" в участъка от ул. "Поп Димитър" до ул."Вяра" Варна, район "Младост" 1.Община Варна 2."Енерго-Про Мрежи" АД Протокол от ЕСУТ №34/24.09.2015 инж. Пеева АУ091289ВН/17.09.2015 14.10.2015
328/ГИ/24.09.2015 БС с №4188 Варна, ул. "Ал. Дякович" №31, бл.25, сграда с ид. №10135.1506.813.1 "Теленор България" ЕАД "Техно-строй-контрол" ЕООД инж. Никова АУ091293ВН/17.09.2015 600.00 15.10.2015
329/ГИ/24.09.2015 ППС с №МА4052_А "KAUFLAND VLADISLAVOVO" Варна, район "Вл. Варненчик", бул."Трети март" №77, сграда с ид.№10135.4023.65.2 БТК ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ091713ВН/18.09.2015 600.00 21.10.2015
330/ГИ/29.09.2015 Преустройство на ППС с №VА4210 А "VINITSA PO" Варна, кв. Виница, ул. "Черно море" №1, ид. №10135.2575.413.1 БТК ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ093148ВН/25.09.2015 600.00 20.10.2015
331/ГИ/01.10.2015 БС с №4468 Варна, кв. "Галата", ул. "Галатея"№21, ид. №10135.5510.612.2 "Теленор България" ЕАД "Стройнорм" ЕООД инж. Никова АУ094260ВН/29.09.2015 600.00 22.10.2015
332/ГИ/01.10.2015 БС с №4329 Варна, ж.к."Вл. Варненчик" бл.305 вх.7, ид. №10135.4502.195.25 "Теленор България" ЕАД "Стройнорм" ЕООД инж. Никова АУ094263ВН/29.09.2015 600.00 23.10.2015
333/ГИ/07.10.2015 Газификация на гр. Варна. Разпределителен газопровод по бул. "Трети март"и отклонения до попътни консуматори с дължина на трасето 387 м Варна, ж.к. "Възраждане", 2 м.р. "Примагаз" АД "ЕСМ" ЕООД инж. Кузманова АУ096384ВН/05.10.2015 263.16 26.10.2015
334/ГИ/07.10.2015 Реконструкция на ул. "Мир"в участъкаот ул. "Студентска" до бул. "Хр. Смирненски" чрез лента заляво завиване и пътна връзка към УПИ V-22, 23 Варна, ул. "Мир", кв. 2, 23 м.р. 1. Община Варна 2.БТК ЕАД "С Консулт" ЕООД инж. Борисова АУ95800ВН/02.10.2015 28.10.2015
335/ГИ/07.10.2015 Реконструкция на светофарна уредба на кръстовище на бул. "Хр. Смирненски" пред Военноморска болница Варна Варна,район "Приморски", ж.к. "Изгрев",ул. "Дубровник", 24 м.р. Община Варна Протокол от ЕСУТ №36/06.10.2015 инж. Пеева АУ096502ВН/05.10.2015 23.10.2015
336/ГИ/07.10.2015 Изграждане на спортно съоръжение - многофункционално игрище Варна, район "Приморски", кв. Виница, ул. "Кастрица", УПИ I, кв. 26, ид. №10135.2575.324 Община Варна Протокол от ЕСУТ №36/06.10.2015 инж. Пеева АУ096474/05.10.2015 23.10.2015
337/ГИ/07.10.2015 Изместване на кабелна линия 10 kV, извод "Черничева градина" (между ТП284 и ТП262), от муфа в ПИ10135.2554.1 до муфа в ПИ10135.2554.549 Варна, кв. 11, 25 м.р. "Енерго-Про Мрежи" АД "Диалекс" ЕООД инж. Никитасов АУ095319ВН/01.10.2015 100.00 28.10.2015
338/ГИ/07.10.2015 Светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. "Цар Освободител" при автобусна спирка "Победа"/магазин "Тойота"/ Варна, райони "Младост" и "Приморски", 26 м.р. Община Варна Протокол от ЕСУТ №36/06.10.2015 инж. Пеева АУ096498ВН/05.10.2015 23.10.2015
339/ГИ/07.10.2015 Детска площадка и игрище Варна, район Аспарухово, кв. Галата, УПИ I, ид. №10135.5510.465, кв.32 Община Варна Протокол от ЕСУТ №36/06.10.2015 инж. Пеева АУ096474ВН/05.10.2015 23.10.2015
340/ГИ/13.10.2015 Електрозахранване на поземлени имоти в кв.1, м-ст "Карантината" Варна, район Аспарухово "Енерго-Про Мрежи" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД инж. Никитасов АУ096773ВН/06.10.2015 13127.36 12.11.2015
341/ГИ/14.10.2015 Уличен водопровод с дължина 163 м от о.т. 206 до о.т. 280 и улична канализация с дължина 305 м от о.т. 206 до о.т. 266 Варна, кв. "Св. Никола" и ж.к. "Бриз" Община Варна Протокол от ЕСУТ №32/08.09.2015 т.4 инж. Власова АУ099330ВН/13.10.2015 03.11.2015
342/ГИ/16.10.2015 Терминал в квартал „Владислав Варненчик“, находящ се в УПИ II-592„за обръщач и диспечерски пунк за тролея“, кв. 12а (ПИ 10135.4504.723), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна по мпонент 8: Подобрения на крайни спирки като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, район 'Вл. Варненчик", УПИ II-592, кв. 12а (ПИ 10135.4504.723) Община Варна ДЗЗД „Ефект-стро”, съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между между „Стройснаб“ ООД, „Ефект консулт” ООД и „СС-консулт” ЕООД, ритежаващо Лиценз №ЛК–000468/26.10.2005 г., издаден от МРРБ инж. Пеева АУ100568ВН/16.10.2015 09.11.2015
343/ГИ/16.10.2015 Терминал „Аспарухов мост“, находящ се в ПИ 10135.5501.24, район „Аспарухово“, гр. Варна по Компонент 8: Подобрения на крайни спирки като част от проект на Община Варна G161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, район Аспарухово, ПИ10135.5501.24 Община Варна ДЗЗД „Ефект-стро”, съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между между „Стройснаб“ ООД, „Ефект консулт” ООД и „СС-консулт” ЕООД, притежаващо Лиценз №ЛК–000468/26.10.2005 г., издаден от МРРБ инж. Пеева АУ100565ВН/16.10.2015 09.11.2015
344/ГИ/16.10.2015 Терминал в кв. „Бриз“, находящ се в УПИ I-„за диспечерски пункт“, кв. 51, по плана на 21 м.р., ж.к. Бриз и ПИ 10135.2563.249, район Приморски, гр. Варна по Компонент 8: Подобрения на крайни спирки като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, район "Приморски", ж.к "Бриз".УПИ Iкв.51, 21 м.р., ПИ10135.2563.249 Община Варна ДЗЗД „Ефект-стро”, съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между между „Стройснаб“ ООД, „Ефект консулт” ООД и „СС-консулт” ЕООД, притежаващо Лиценз №ЛК–000468/26.10.2005 г., издаден от МРРБ инж. Пеева АУ100570ВН/16.10.2015 09.11.2015
345/ГИ/23.10.2015 Компонент 1: Aвтоматизирана билетна система на 60 спирки и 24 стратегически места по трасето на коридора за бързи автобусни линии като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна Община Варна ДЗЗД „Ефект-стро”, съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между между „Стройснаб“ ООД, „Ефект консулт” ООД и „СС-консулт” ЕООД, притежаващо Лиценз №ЛК–000468/26.10.2005 г., издаден от МРРБ инж. Гороломова АУ102442ВН/22.10.2015 09.11.2015
346/ГИ/23.10.2015 Компонент 3: Система за информация на пътниците в реално време на 60 спирки и 24 стратегически места по трасето на коридора за бързи автобусни линии като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна Община Варна ДЗЗД „Ефект-стро”, съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между между „Стройснаб“ ООД, „Ефект консулт” ООД и „СС-консулт” ЕООД, притежаващо Лиценз №ЛК–000468/26.10.2005 г., издаден от МРРБ инж. Гороломова АУ102448ВН/22.10.2015 09.11.2015
347/ГИ/26.10.2015 Вертикална планировка и отводняване на дворните площадки на ЦДГ №15 "Гълъбче" Варна, УПИ IX, кв.4, 23 м.р. ПИ 10135.2555.85 Община Варна Протокол от ЕСУТ №27/28, 29.07.2015 т.7 инж. Власова АУ102610ВН/22.10.2015 13.11.2015
348/ГИ/28.10.2015 Уличен водопровод м/у ос.т. 222 и ос.т. 212 Варна, кв. Виница, кв. 34а Община Варна Протокол от ЕСУТ №38/20.10.2015 т.8 инж. Власова АУ103401ВН/26.10.2015 18.11.2015
349/ГИ/30.10.2015 Водопроводна мрежа на СО"Боровец-Юг": клон 82(от о.т. 24 до о.т. 994), клон 83(от о.т. 997 до о.т. 998), част от клон 79(от о.т. 334 до о.т. 978), клон 79Б(от о.т. 337 до о.т.995), клон 1(от о.т. 190 до о.т. 1020), част от клон 79А(от о.т. 986 до о.т.988), част от клон 80(от о.т. 190 до о.т. 193), част от клон 82(от о.т. 988 до о.т. 1026), клон 82А(от о.т. 1026 до о. т.1034), клон 82Б(от о.т. 197 до о.т. 193), клон 82В(от о. т. 192 до о.т. 1028), част от клон 80А(от о.т. 190 до о.т. 185) Варна, СО"Боровец-Юг" Община Варна "Интегра Консулт" ООД инж. Власова АУ103956ВН/27.10.2015 25.11.2015
350/ГИ/30.10.2015 Уличен водопровод между о.т.39 и о.т. 41 и канализация между о.т. 42 и о.т. 44 Варна, ж.к. "Бриз-юг" Община Варна "Райнова консултинг" ООД инж. Ел. Димова АУ103954ВН/27.10.2015 20.11.2015
351/ГИ/05.11.2015 Компонент 7: Съоръжения за колоездене: 1. Велосипедна алея по бул. „Константин и Фружин“, бул. „Трети март“, бул. „Ян Хунияди“, бул. „Сливница“ и ул. „Георги Бенковски“, 2. Велосипедна алея по бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Мария Луиза“, 3. Велосипедна алея по бул. „Осми Приморски полк“ и бул. „Христо Смирненски“, 4. Велосипедна алея по ул. „Осми Приморски полк“ и бул. „Васил Левски“. като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, по бул. "Константин и Фружин", бул. "Трети март", бул."Ян Хунияди", бул. "Сливница" и ул. "Г. Бенковски"; бул. "Вл.Варненчик" до бул. "Мария Луиза", бул. Осми приморски полк" и бул."Хр. Смирненски", бул. "Осми Приморски полк" и бул. "В. Левски" Община Варна ДЗЗД „Ефект-стро”, съгласно договор за създаване на дружество по ЗЗД между между „Стройснаб“ ООД, „Ефект консулт” ООД и „СС-консулт” ЕООД, притежаващо Лиценз №ЛК–000468/26.10.2005 г., издаден от МРРБ инж.Гороломова АУ102453ВН/22.10.2015 23.11.2015
352/ГИ/09.11.2015 Парк "Възраждане", изграждане на спортни съоръжения - мнгофункционални игрища и алея от о.т.355 до о.т. 360 Варна, район "Младост", ж.к.Възраждане, УПИ III-621, кв.16 ПИ 10135.3511.1391 Община Варна Протокол от ЕСУТ №40/03.11.2015 инж. Пеева АУ105816ВН/03.11.2015 24.11.2015
353/ГИ/09.11.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4056 "Бизнес парк Варна" Варна, район "Вл. Варненчик", "Бизнес парк Варна",сграда №1 ид. №10135.4509.22.2 "Макс Телеком" ООД "Фастай" ЕООД инж. Никова АУ106786ВН/05.11.2015 600.00 01.12.2015
354/ГИ/09.11.2015 БС с №4494 Варна, ул. "Родина" №1, бл.23, вх. А, ид. №10135.3517.9.1 "Теленор България" ЕАД "Техно-строй-контрол" ЕООД инж. Никова АУ106800ВН/05.11.2015 600.00 01.12.2015
355/ГИ/09.11.2015 БС с №4096 "Иглика" Варна, ул. "Генерал Георги Попов", бл.27, вх. А, ид. №10135.2554.168.2 "Макс Телеком" ООД "Фастай" ЕООД инж. Никова АУ106791ВН/05.11.2015 600.00 01.12.2015
356/ГИ/12.11.2015 Дъждовна дворна канализация, отвеждане на дъждовните води от двора на СОУ "Любен Каравелов" и подход към сградата, с цел достъп на хора с увреждания Варна, ул. "Народни будители" №17 Община Варна Протокол от ЕСУТ №41/10.11.2015 т.1 инж. Власова АУ106940ВН/05.11.2015 04.12.2015
357/ГИ/17.11.2015 Компонент 9: Подобряване на производствено–техническата база на „Градски транспорт“ ЕАД, находяща се в УПИ IV„Тролейбусно депо“ (ПИ 10135.3513.457) и УПИ V„Градски спорт“ ЕООД (ПИ 10135.3513.458), кв. 1 по плана на 26 микрорайон на гр. Варна: 1. Сграда на производствено-техническата база – автобусно депо;2. Контактна мрежа – тролейбусно депо. като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, УПИ IV "Тролейбусно депо" (ПИ 10135.3513.457) и УПИ V "Градски транспорт" ЕООД (ПИ 10135.3513.458), кв. 126 м.р. "Градски транспорт" ЕАД Варна "Кима Консулт" ООД инж. Гороломова АУ107912ВН/09.11.2015 03.12.2015
358/ГИ/16.11.2015 Изместване на кабелни линии НН, разпределителна касета тип РК-3и изграждане на кабелна канална мрежа с 2 броя шахти Варна, ул. "Дебър" №44, УПИ VI-646, кв. 113 (ид.№10135.1506.389 ), 7 м.р. "Енерго-Про Мрежи" АД "СС Консулт" ЕООД инж. Никитасов АУ107895ВН/09.11.2015 100.00 10.12.2015
359/ГИ/16.11.2015 ППС с №VAR0507.А000 "GENUA NOVA" Варна, район "Аспарухово", Южна промишлена зона, ид.№10135.5501.130 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ109451ВН/12.11.2015 1500.00 07.12.2015
360/ГИ/24.11.2015 Улична канализация с дължина 301.30 м от о.т. 252 до о.т.444/5/ до връзка със съществуваща канализация Ф1000СБ Варна, кв. Св. Никола" Община Варна "Иво-90-Консулт" ООД инж. Власова АУ111170ВН/18.11.2015 16.12.2015
361/ГИ/24.11.2015 Газификация на гр. Варна. Разпределителен газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А40 с дължина на трасето 62 м Варна, район "Приморски" "Овергаз мрежи" АД "ДИКРИЛ Консулт" ЕООД инж. Кузманова АУ111788ВН/19.11.2015 100.00 15.12.2015
362/ГИ/24.11.2015 Промяна предназначение на абонатна станция в котелно помещение и сградно газопроводно отклонение за сграда на РТВЦ-Варна Варна, м. "Св. Никола" №117, УПИ I-РТЦ-Варна, кв. 50, 21 м.р. ид. №10135.2563.330, кв.32 Държавата чрез Българска Национална Телевизия "Ивест-99" ООД инж. Кузманова АУ107863ВН/09.11.2015 15.12.2015
363/ГИ/26.11.2015 БС с №2708 Варна, ж.к. "Чайка" бл. 21, вх.А и вх. Б "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ112347ВН/23.11.2015 1200.00 16.12.2015
364/ГИ/03.12.2015 Трафопост тип БКТП 2Х1000kVA, 20/10/0.4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 10 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Тихомир"(м/у ТП 249 и ТП 259) Варна, Западна промишлена зона, УПИ XVII-553, кв.57 ид. №10135.3514.767 "Енерго-Про Мрежи" АД "СС Консулт" ЕООД инж. Никитасов АУ115247ВН/01.12.2015 585.60 28.12.2015
365/ГИ/04.12.2015 Основен ремонт и реконструкция на 6 броя площадки за игра на открито Варна, кв. Виница, ОДЗ 24 "Иглика", УПИ I, кв.32а ид. №10135.2575.453 Община Варна Протокол от ЕСУТ №43/01.12.2014 т.4 Г. Кръстев АУ107287ВН/06.11.2015 28.12.2015
366/ГИ/04.12.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№291.1) Варна, ж.к. "Възраждане", ул. "Иван Янев"(северно от бл. 24), ПИ 10135.3511.105, 1 м.р. Община Варна Протокол от ЕСУТ №43/01.12.2014 т.3 Г. Кръстев АУ114665ВН/30.11.2015 28.12.2015
367/ГИ/07.12.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4122 Варна, р-н "Одесос", сградата на Морска гара с ид. №10135.1510.14.3 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ115869ВН/02.12.2015 600.00 28.12.2015
368/ГИ/07.12.2015 няма издаден акт с този номер
369/ГИ/07.12.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4163 с. Тополи, Община Варна, ул. "Медвен" 16, вх. Б ид. №72709.501.290.2 "Теленор България" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД инж. Никова АУ115858ВН/02.12.2015 600.00 29.12.2015
370/ГИ/08.12.2015 Топлопроводно отклонение за жилищна сграда с дължина на трасето 116 м Варна, ж.к. "Младост", УПИ IX-72, кв. 1, 1 м.р. ид. №10135.3512.72 "Веолия Енерджи Варна" ЕАД "Инекс Консулт" ООД инж. Кузманова АУ116790ВН/04.12.2015 100.00 28.12.2015
371/ГИ/08.12.2015 Уличен водопровод от о.т. 168 до о.т. 167 с дължина 50 м Варна, СО "Пчелина", УПИ XXVIII-134 (ид. №10135.3506.134) и УПИ XXVII-833 (ид. №10135.3506.833) Община Варна Протокол от ЕСУТ №42/17.11.2015 т.3 инж. Власова АУ115913ВН/02.12.2015 28.12.2015
372/ГИ/10.12.2015 Външно кабелно електрозахранване от ТП 2112 в УПИ VI-1276 (ид. №10135.3514.83), кв.33 до нов кабелен шкаф тип ШК-7А пред УПИ I-824 (ид.№10135.4510.626), кв.36 и от него до ов кабелен шкаф тип ШК-4А пред УПИ XXXII-1675 (ид.№10135.4510.601), кв.32 Варна, ЗПЗ "Енерго-Про Мрежи" АД "Конерджи" ЕООД инж. Никитасов АУ116185ВН/03.12.2015 335.88 04.01.2016
373/ГИ/12.12.2015 Пътна връзка към бул."Република", преминаваща през ПИ 10135.3514.785 и ПИ 10135.3514.101 за обслужване на УПИ VII-100,772(Магазин "Практикер") Варна, кв. 21 по плана на ЗПЗ 1.Община Варна 2."Рентапарк"ЕООД "ЕС ДЖИ ЕМ Консулт" ООД инж. Борисова АУ119363ВН/10.12.2015 05.01.2016
374/ГИ/17.12.2015 БС №VАR0080.А001 Варна, СО "Св. Никола"№787 ид. №10135.2526.563.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ121091ВН/15.12.2015 900.00 12.01.2016
375/ГИ/18.12.2015 Основен ремонт на улична мрежа по плана на 3-ти и 8-ми микрорайони, район Одесос Варна, район Одесос, бул. "Приморски", бул. "Цар Освободител" Община Варна "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД инж. Пеева АУ119906ВН/12.12.2015 07.01.2016
376/ГИ/18.12.2015 Реконструкция и благоустрояване на ул. "Ал. Стамболийски" чрез обособяване на зони за отдих, подмяна на ул.ичното осветление, обновление на ландшафта по пешеходната на на улицата и предблоково пространство в ПИ 10135.2562.182 по плана на 19-ти и 20-ти м.р., район Приморски Варна, район Приморски ул. "Ал. Стамболийски" Община Варна "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД инж. Пеева АУ119909ВН/12.12.2015 07.01.2016
377/ГИ/18.12.2015 Пътна отсечка пред УПИ XII-29012 кв. 2, кв. Виница Варна, кв. Виница, масив 29 от плана за земеразделяне на Землище кв. Виница Община Варна "Чакърова - 77" ЕООД инж. Пеева АУ120037ВН/12.12.2015 06.01.2016
378/ГИ/18.12.2015 Мостово съоръжение към улица пред УПИXII-29012 над "Драгу дере" Варна, кв. Виница, кв.2, землище Виница Община Варна "Чакърова - 77" ЕООД инж. Пеева АУ120953ВН/15.12.2015 07.01.2016
379/ГИ/22.12.2015 Основен ремонт на улици по плана на 29-ти м.р., район Аспарухово Варна, район Аспарухово Община Варна "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД инж. Пеева АУ119904ВН/12.12.2015 07.01.2016
380/ГИ/23.12.2015 Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Kанал „море – езеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна като част от проект на Община Варна BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година“ Варна, район Аспарухово Община Варна "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД инж. Пеева АУ119907ВН/12.12.2015 12.01.2016
381/ГИ/23.12.2015 Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. ” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна – 11 етапа, като част от проект на Община Варна BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година Варна, район "Приморски" Община Варна "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД инж. Пеева АУ118374ВН/08.12.2015
382/ГИ/23.12.2015 Електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура на "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД в съществуваща канална мрежа и прилежащата инфраструктура на БТК ЕАД Варна, 25-ти и 26-ти м.р. "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД Строежът е ШЕСТА категория инж. Никова АУ122100ВН/17.12.2015 14.01.2016
383/ГИ/28.12.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VАR0013 "Боровете" Варна, СО "Боровец-юг", сграда с ид. №10135.5074.4644.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ123702ВН/22.12.2015 600.00 27.01.2016
384/ГИ/30.12.2015 Реконструкция на съществуваща ППС с №VАR0081 "РИУ" в ППС с №VАR0081. А002 "RIU" Варна,к. к. "Златни пясъци" х-л "Арабела" №10135.513.516.1 "Мобилтел" ЕАД "Дарис" ООД инж. Никова АУ123895ВН/23.12.2015 600.00 27.01.2016
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.

Разрешения за строеж 2015 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.