Разрешения за строеж за 2013 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
0 1 2013 година 3 4 5
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка
1 2 3 4 5 6
1/ГИ/04.01.2013г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А16/2 "ОВЕРГАЗ ИЗТОК" АД, ОБЩИНА ВАРНА "Инфрастройконсулт" ЕООД
2/ГИ/11.01.2013г. Електрозахранване на девет ТШ към съществуваи кабелни мрежи Варна, ж.к. "Младост", 1-ви и 2-ри м.р. БТК АД, ОБЩИНА ВАРНА "Интеграконсулт" ООД
3/ГИ/14.01.2013г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV (2 клона с 18 бр. стълбове), захранена от ТП №1803 Варна, по пл. на кв. "Изгрев" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД, ОБЩИНА ВАРНА "МД Контрол"ООД
4/ГИ/14.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №2093 до ШК-7А и каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО "Орехчето" ПИ 152 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД, ОБЩИНА ВАРНА "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
5/ГИ/14.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №2049 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, бул. "Княз Борис I" №117 ПИ 10135.2563.648 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД, ОБЩИНА ВАРНА "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
6/ГИ/15.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0086 "Шведа" Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена", гранд хотел "Варна" ПИ 10135.2569.226.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, ОБЩИНА ВАРНА "Дарис" ООД
7/ГИ/17.01.2013г. Уличен водопровод Варна, СО "Пчелина", о.т. 169 към о.т. 163 ОБЩИНА ВАРНА Протокол №30/20.12.2012 г. Заповед №017/ГИ/19.12.2013 г., на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ
8/ГИ/17.01.2013г. Улична канализация Варна, СО "Зеленика" ПИ 10135.5545.234 ОБЩИНА ВАРНА "Юнион Билдинг" ООД
9/ГИ/21.01.2013г. Реконструкция на КЛСрН м/у ТП №11и ТП №73 и м/у ТП №11 и ТП №367 Варна, по пл. на 8-ми м.р. "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД, ОБЩИНА ВАРНА "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
10/ГИ/21.01.2013г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул"Крепостна" №18 УПИ IX-2 ОБЩИНА ВАРНА, Димитър Иванов, Тодорка Янакиева, Светла Николова, Марийка Димова, Василка Ковачева, Янко Янков Протокол №17/07.06.2012 г.
11/ГИ/21.01.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0004 "Аспарухово" Варна, кв."Аспарухово" ПИ 10135.5212.9.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, БАН "Дарис" ООД
12/ГИ/24.01.2013г. Трафопост 1000kVA, 20/10/0,4kV, захранване с КЛ 20kV, изместване на КЛ 0,4kV от ТП №390 и ТП №390А, изграждане на КТМ с 2 бр. шахти Варна, ул. "Пирот" №4 ПИ 10135.1506.156 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "МД Контрол"ООД
13/ГИ/23.01.2013г. Подмяна на уличен водопровод Ф1 Варна, кв."Свети Никола" ПИ 10135.2526.1270 ОБЩИНА ВАРНА Протокол №25/27.09.2012 г.
14/ГИ/25.01.2013г. Оптична кабелна линия 0711-07 Варна, р-н "Одесос" и р-н "Аспарухово" Министерство на отбраната на РБългария "Армстройинвест" ЕООД
15/ГИ/25.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0143 "Гъбата" Варна, ул. "Михаил Колони" №17 ПИ 10135.1507.470.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Агроводинвест" ЕАД
16/ГИ/25.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0211 "Ками М" Варна, м-т "Салтанат" №81 ПИ 10135.536.162.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Агроводинвест" ЕАД
17/ГИ/25.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0156 "Астера" Варна, к.к. "Златни пясъци" ПИ 10135.513.511.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Агроводинвест" ЕАД
18/ГИ/25.01.2013г. Оптично кабелно захранване в съществуваша и нова тръбна мрежа от технол. помещение №37 до телекомуникационно оборудване Варна, кв."Аспарухово" ул. "Искър" №46 БТК АД, ОБЩИНА ВАРНА, Етажни собственици "Интеграконсулт" ООД
19/ГИ/25.01.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 20kV чрез разкъсване на извод "Абатко" м/у ТП №1836 и ТП №1813, кабелно отклонение до ТЕПО Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена" ПИ 10135.2568.2 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
20/ГИ/25.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №477 до ШК-4А Варна, ул. "Елин Пелин" №21 ПИ 10135.3515.1708 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
21/ГИ/28.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №299 до ШК-4А Варна, ул. "Ген. Цимерман" №27 ПИ 10135.2557.334 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
22/ГИ/28.01.2013г. Улична канализация и канализационно отклонение Варна, СО "Ваялар" ПИ 10135.2723.512 ОБЩИНА ВАРНА, Таньо Петков Протокол №29/06.12.2012 г.
23/ГИ/29.01.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/10/0,4kV, захранване с КЛ 10kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Сотира" м/у ПС "Изток" и ТП №1064 Варна, по пл. на болничен комплекс ВМИ ПИ 10135.2555.230 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
24/ГИ/29.01.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 20kV от желязно-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 Kv, извод "Орешак" Варна, СО "Сотира" ПИ 10135.2508.326 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
25/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1881 до ШК-7А и от ШК-7А до ШК-4А Варна, ПЗ "Метро" ПИ 10135.4507.159 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
26/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1650 до ШК-4А Варна, ул. "Свети Мина" №9 ПИ 10135.2575.12 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
27/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №2056 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО "Ваялар" ПИ 10135.2723.1758 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
28/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1738 до нова РК-3, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.804 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
29/ГИ/29.01.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0045 "Журналист" Варна, к.к. "Чайка" ПИ 10135.2571.80.13 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
30/ГИ/29.01.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0205 "Mаринчев" Варна, ж.к. "Чайка" ПИ 10135.2562.97.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
31/ГИ/30.01.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Младост", 16 м.р. БТК АД "Интеграконсулт" ООД
32/ГИ/01.02.2013г. Паркинг, реконструкция на КЛ и подпорна стена / Заповед №006/ГИ/21.06.2013 г. - допуснато изменение на осн. чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ/ Варна, ул. "Янко Славчев", к.к. "Чайка", ПИ 10135.2571.80 и ПИ 10135.2571.456, р-н "Приморски" ВСУ "Черноризец Храбър", Община Варна, "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД Протокол №1/10.01.2013 г.
33/ГИ/04.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №892 до ШК-4А и от него до ТЕПО УПИ ІІ-412, КВ. 40, КВ. ВИНИЦА, УЛ. "Стоян Бацов"№14 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "МД Контрол"ООД
34/ГИ/06.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №1984 до ШК-4А, Варна, кв.17, В.З. "ТРАКАТА" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
35/ГИ/11.02.2013г. Изграждане на бул. "Васил Левски" от ул. "Подвис" до ул."Девня", втори етап от бул. "Сливница" до бул. "Вл. Варненчик" Варна, 14 М.Р., Р-Н "ОДЕСОС" ОБЩИНА ВАРНА, "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД Протокол №4/07.02.2013 г.
36/ГИ/08.02.2013г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от МТП №1995 до електромерно табло ТЕПО Варна, СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.3153 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД В наименованието на строежа да се чете: "...МТТ №..."
37/ГИ/08.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ШК-4А пред ПИ 3595, кв. 99 до ШК-4А и от него до ТЕПО ВАРНА, СО "ВАЯЛАР", ПИ№10135.2723.635 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
38/ГИ/11.02.2013г. Оптична мрежа от съществуваща КШ ІІ-136 до съществуваща ТШ4 СГРАДА НА ВСУ - ВАРНА БТК АД "Интеграконсулт" ООД
39/ГИ/12.02.2013г. Изграждане на БС №4431 ВАРНА, Ж.К "МЛАДОСТ", БЛ.104, ВХ.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "ЖОК-КОНТРОЛ"ООД
40/ГИ/12.02.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0183 "Котака" ВАРНА, учебен корпус на ШУ "Епископ Константин Преславски", ул. Д-р Борис Божков" №1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
41/ГИ/14.02.2013г. Брегоукрепителна и вълнобойна стена Варна, УПИ І-72103, КВ.6, К.З "Прибой" Наско Константинов Петков, "ЕН ЕМ 07" ООД Протокол №04/07.02.2013
42/ГИ/18.02.2013г. Реконструкция на КЛ, извод "Сух док", по съществуващо трасе на подстанция "Аспарухово" "КРЗ-ОДЕСОС", Южна промишлена зона", гр. Варна КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД "ОДЕСОС" Протокол №02/17.01.2013
43/ГИ/…..2013г.
44/ГИ/19.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП1617 до ШК-4А и от него до ТЕПО Варна, ПИ 2740, КВ.40, ПО ПЛАНА НА Ж.К. "БРИЗ", ГР. ВАРНА "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "СС КОНСУЛТ"ЕООД
45/ГИ/19.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ШК-4А до РК3 и от нея до ТЕПО Варна, ПИ 10135.5545.112, ПО ПЛАНА НА СО "Зеленика", р-н "Аспарухово" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
46/ГИ/21.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост МТП №4 до РК - 3 и кабелно отклонение от РК-З до ТЕПО Варна, ПИ 967, СО "ПОД СЕЛО" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "САНТА 2004"ЕООД
47/ГИ/22.02.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV и захранване с КЛ 20kV УПИ ІІІ-1283, БУЛ. "Владислав Варненчик" №260, ЗПЗ, ВАРНА "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД, ЕТ "БАЛЕВ-5МД-ДИМИТЪР БАЛЕВ" Протокол №23/30.08.2012
48/ГИ/22.02.2013г. Трафопост БКТП-1 2х1000kVA, електрозахранването му чрез реконструкция на кабелни линии 20 KV и кабелни линии 0,4 kV до електромерни табла на апартаментен хотел УПИ ІІ-139, КВ.11, ПО ПЛАНА НА К.К. "Св. Св. Константин и Елена", ВАРНА "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД Протокол №04/07.02.2013
49/ГИ/22.02.2013г. Трафопост БКТП-2, 1600 KVA, електрозахранването му с КЛ 20kV и захранване 0,4 kV на апартаментен хотел бл. Д2 УПИ ІІ-139, КВ.11, ПО ПЛАНА НА К.К. "Св. Св. Константин и Елена", ВАРНА "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС"АДСИЦ Протокол №04/07.02.2013
50/ГИ/25.02.2013г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-708, КВ.58, КВ. "Свети Никола", гр. Варна Община Варна, Младен Костов Македонски, "Авангард-И"ЕООД Райнова Консултинг" ООД
51/ГИ/26.02.2013г. Електропроводна мрежа 0,4 kV от ТП 1683 И ТП 2077 КВ. "Свети Никола", гр. Варна "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "СС КОНСУЛТ"ЕООД
52/ГИ/04.03.2013г. Уличен водопровод от ос. Т.128 до ос т. 142 КВ. "Свети Никола", гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА Протокол №03/31.01.2013
53/ГИ/10.03.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, СО "Боровец-юг" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №05/24.02.2013
54/ГИ/11.03.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ШК-4А пред МТП №520 до РК-3 и от него до ТЕПО Варна, СО "Прибой" ПИ 10135.5549.1389 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "САНТА 2004"ЕООД
55/ГИ/11.03.2013г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (5 клона със 76 бр. стълбове) от МТП №1511 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
56/ГИ/11.03.2013г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (три клона с 80 броя стълбове), захранени от МТП №771 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
57/ГИ/14.03.2013г. Битова канализация - кл. 3а,24,51,75,79,79а,81 Варна, кв. Виница ОБЩИНА ВАРНА Протокол №07/14.03.2013
58/ГИ/12.03.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №313 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, бул. "Владислав Варненчик" №257-267 ПИ 10135.3514.632 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Строй контрол сервиз" ООД
59/ГИ/15.03.2013г. Брегоукрепителни мероприятия Варна, КЗ "Прибой" ПИ 10135.5511.172 "Весмар Вилас" ООД "Глобал Консулт" ООД
60/ГИ/21.03.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Аспарухово" "Ултра-Тодор Славов" ООД "Кънстракшън супервижън къмпани" ООД
61/ГИ/21.03.2013г. Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка към действаща национална оптична кабелна линия Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена" ПИ 10135.2569.57.2 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД
62/ГИ/21.03.2013г. Мрежа НН от РТ на МТП №1622 Варна, кв. "Св. Никола" ПИ 2526.507, СО "Акчелар" ПИ 2522.9547 и ПИ 2522.9556 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Сник" ЕООД
63/ГИ/21.03.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №368 до ШК-4А и от там до 2 бр. ТЕПО Варна, ул. "Баба Тонка" №12 ПИ 10135.1501.1094 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
64/ГИ/21.03.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 10kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Горчивата чешма" преди ТП №539 и подвеждане в нов БКТП Варна, р-н "Приморски" ПИ 10135.2563.692 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "МД Контрол"ООД
65/ГИ/18.03.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Ивайло" №33,35,37 ПИ 10135.1501.1173 ОБЩИНА ВАРНА, Ирма Лефтерова, Николай Дойчинов, Таня Колева, "ПН-ИНВЕСТ 081" ООД "Тест билдинг" ООД На осн. чл.62, ал.2 от АПК ...наименованието на строежа да се чете:"...жилищна сграда - вход "Б"..."
66/ГИ/22.03.2013г. Реконструкция на ППС №4117 Варна, с. Звездица, м. "Бялата нива", имот №000023 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
67/ГИ/22.03.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, по пл. на 18-ти м.р. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Кънстракшън супервижън къмпани" ООД На осн. чл.62, ал.2 от АПК се допълва наименованието на строежа в частта крайни потребители
68/ГИ/25.03.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Дебър" №24 ПИ 10135.1506.420 ОБЩИНА ВАРНА, ДЗЗД "Дебър 24" "Корект 99" ООД
69/ГИ/04.04.2013г. Реконструкция на ППС №4125 Варна, Вилна зона, ул. 11 №8 ПИ 10135.2564.433.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
70/ГИ/04.04.2013г. Реконструкция на ППС №4123 Варна, к.к. "Чайка", х-л "Журналист", бл. 2 ПИ 10135.2573.261.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
71/ГИ/03.04.2013г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (20 бр. нови стълбове) от МТП №6 Варна, СО "Добрева чешма" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
72/ГИ/08.04.2013г. Изграждане на ППС №VAR0132 "MМ" Варна, Западна промишлена зона ПИ 10135.4510.458.25 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
73/ГИ/08.04.2013г. Преустройство на ППС №VA4027 "KNIAZ_BORIS" Варна, бул. "Княз Борис I" №72 ПИ 10135.1508.121.8 БТК АД "Телеконтрол 99" ЕООД
74/ГИ/08.04.2013г. Преустройство на ППС №VA4005 "VARNENCHIK" Варна, бул. "Вл. Варненчик" №115, бл.43, вх.В ПИ 10135.1501.86.1 БТК АД "Телеконтрол 99" ЕООД
75/ГИ/08.04.2013г. Преустройство на ППС №VA4038 "RADETSKI" Варна, ул. "Дрин" №57 ПИ 10135.1503.43.3 БТК АД "Телеконтрол 99" ЕООД
76/ГИ/08.04.2013г. Изграждане на ППС №VAR0177 "Образцов дом" Варна, бул. "Вл. Варненчик" №48 ПИ 10135.1504.2.13 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Агроводинвест" ЕАД
77/ГИ/08.04.2013г. Изграждане на ППС №VAR0056 "Мария Луиза-О" Варна, ул. "Преслав" №52, сграда "Архив" ПИ 10135.1507.1.2 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Агроводинвест" ЕАД
78/ГИ/10.04.2013г. Укрепване на скат, подпорни стени и паркинг плоча Варна, СО "Прибой" ПИ 10135.5549.1499 Владимир Шивачев "Райнова Консултинг" ООД
79/ГИ/11.04.2013г. Уличен водопровод от ос. т.447 до ос т. 449 Варна, по пл. на 21-ви м.р. ПИ 10135.2563.1661 ОБЩИНА ВАРНА "НБС-Инженеринг" ООД
80/ГИ/12.04.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, по пл. на 18-ти м.р. ПИ 10135.2560.146 ОБЩИНА ВАРНА, Милена Дръндарска, Георги Казанлиев, Невяна Грелихова, Евгени Ганчев "Дема" ЕООД
81/ГИ/11.04.2013г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда Варна, бул. "Княз Борис I" №117 ПИ 10135.2563.648 ОБЩИНА ВАРНА, Неделчо Вълчев, Виолета Алексиева, Илиан Христов, Ангел Христов, Десислава Петрова, Ралица Йорданова, "Ню Билд" ООД, Пламен Димов, Станислав Стайков, Пламена Стефанова "Инекс Консулт" ООД
82/ГИ/19.04.2013г. Уличен водопровод от ос. т.449 до ос т. 449а Варна, по пл. на 21-ви м.р. ПИ 10135.2563.522 ОБЩИНА ВАРНА "НБС-Инженеринг" ООД
83/ГИ/22.04.2013г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от КТП №1976 до ТЕПО Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена" ПИ 10135.2568.129 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "СС КОНСУЛТ"ЕООД
84/ГИ/26.04.2013г. Външна канализационна връзка за курортна сграда с жилища Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена", кв. 26 ОБЩИНА ВАРНА, "Хотел Мениджмънт Къмпани" ООД "Инекс Консулт" ООД
85/ГИ/26.04.2013г. Уличен водопровод Варна, к.к. "Чайка" ПИ 10135.2571.383 ОБЩИНА ВАРНА, "Грийн уинд 07" ООД, Велин ЖЕКОВ, Ивайло Манолов Протокол №03/31.01.2013
86/ГИ/25.04.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, уч. м/у бул. "Хр. Смирненски", бул. "Осми Приморски полк", ул. "Царевец", бул. "Васил Левски", ул. "Ян Палах", ул. "Прилеп" БТК АД "Дарис" ООД
87/ГИ/07.05.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Приморски" "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Кънстракшън супервижън къмпани" ООД
88/ГИ/07.05.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0032 "ENGO" Варна, ул. "Дунав" №3А ПИ 10135.1506.510.2 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
89/ГИ/08.05.2013г. Водопровод за топла минерална вода и кабелна линия за захранване на помпа Варна, по пл. на 23-ти м.р. ПИ 10135.2555.320 ОБЩИНА ВАРНА, "Академика груп инвест" ЕАД, Живко Кръстев "Корект 99" ООД
90/ГИ/14.05.2013г. Уличен водопровод от ос. т.2153 до ос т. 2157 Варна, по пл. на кв. "Изгрев" ПИ 10135.2551.51 ОБЩИНА ВАРНА Протокол №09/11.04.2013
91/ГИ/14.05.2013г. Нова антенно-фидерна система за ТПС №VAR3260 "RRTS Varna" Варна, м-т "Ташлъ тепе", РРТС Варна ПИ 10135.2506.155 "Нуртс Диджитъл" ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД
92/ГИ/17.05.2013г. Уличен водопровод от ос. т.1326 до ос т. 1328 Варна, СО "Ваялар", И№10135.2723.857 ОБЩИНА ВАРНА Протокол №08/21.03.2013
93/ГИ/18.05.2013г. Реконструкция на ППС №4044 Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена", х-л "Фредерик Жолио Кюри" ПИ 10135.2569.57.2 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
94/ГИ/18.05.2013г. Реконструкция на ППС №4190 Варна, ул. "Д-р Иван Селимински" бл. 1 ПИ 10135.3517.269.2 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
95/ГИ/20.05.2013г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №6 до ТЕПО Варна, с. Звездица, УПИ XVIII-419, 420, кв. 53 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
96/ГИ/21.05.2013г. Реконструкция на ППС №4009 Варна, бул. "Владислав Варненчик" бл. 54 ПИ 10135.3517.768.5 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
97/ГИ/21.05.2013г. Реконструкция на ППС №4007 Варна, ул. "Ген. Георги Попов" бл. 27 ПИ 10135.2554.168.2 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
98/ГИ/21.05.2013г. Изграждане на ППС №4092"Раковина" Варна, ул. "Тодор Влайков" №55 бл.12 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Глобал Консулт 07" ООД Заповед №001/ГИ/06.01.2014 г., на основание чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ
99/ГИ/21.05.2013г. Изграждане на ППС №4091"Пикадили" Варна, ул. "Гладстон" №2, бл. 2 ПИ 10135.2558.47.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Глобал Консулт 07" ООД Заповед №012/ГИ/28.11.2013 г., на основание чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ
100/ГИ/21.05.2013г. Изграждане на ППС №4090"Карамфил" Варна, ул. "Кармфил" №13, вх. Д ПИ 10135.2553.56.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Глобал Консулт 07" ООД Заповед №016/ГИ/10.12.2013 г., на основание чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ
101/ГИ/27.05.2013г. Реконструкция на ППС №4107 Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 223 ПИ 10135.4510.800.11 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
102/ГИ/27.05.2013г. Реконструкция на ППС №4042 Варна, ул. "Генерал Колев" бл. 83 ПИ 10135.2558.54.2 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
103/ГИ/27.05.2013г. Изграждане на ППС №4471"Карамфил" Варна, ул. "Илю войвода" №12 вх.Д "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Агроводинвест" ЕАД
104/ГИ/28.05.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0024 "Doktora" Варна, ул. "Колони" №17 ПИ 10135.1507.470.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
105/ГИ/31.05.2013г. Реконструкция на ППС №VA4032 "VARNA_IND_W" Варна, р-н "Владислав Варненчик" ЗПЗ ПИ 10135.4510.873.44 БТК АД "Микс инженер консулт София" ООД
106/ГИ/31.05.2013г. Реконструкция на ППС №VA4051 "MLADOST" Варна,ж.к. "Младост" бл.122 ПИ 10135.3512.127.2 БТК АД "Микс инженер консулт София" ООД
107/ГИ/31.05.2013г. Реконструкция на ППС №VA4060 "WEST BUSS" Варна, р-н "Владислав Варненчик" ЗПЗ ПИ 10135.4510.800.11 БТК АД "Микс инженер консулт София" ООД
108/ГИ/03.06.2013г. Трафопост БКТП 4х1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 20kV чрез разкъсване м/у ТП №567 и ТП №1933 и ВКЕЗ 0,4kV до 10 бр. ШК-4А в кабелен колектор и тръбна канална мрежа със 7 бр. шахти Варна,к.к. "Чайка" ПИ 10135.2573.243, ПИ 10135.2573.299 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
109/ГИ/03.06.2013г. Преустройство на ППС №4106 Варна, кв. "Галата" ул. "Михаил Воронцов" №37 ПИ 10135.5510.324.2 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
110/ГИ/04.06.2013г. Преустройство на ППС №4006 Варна, ул. "Струга" №45 ПИ 10135.1030.4.5 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
111/ГИ/04.06.2013г. Изграждане на ППС №VAR0260 "GRAND MALL VARNA" Варна, ул. "Андрей Сахаров" №2 ПИ 10135.3516.142.54 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
112/ГИ/05.06.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, електрозахранване с КЛ 20kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Геотерм" м/у ТП №1657 и ТП №2026 и кабелно отклонение до ТЕПО Варна,к.к. "Чайка" ПИ 10135.2573.1077 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД, "Сорес инвест" ООД "МД Контрол"ООД
113/ГИ/05.06.2013г. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения Варна "ОВЕРГАЗ ИЗТОК" АД "ДИКРИЛ Консулт" ЕООД
114/ГИ/05.06.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, СО "Боровец-юг" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №11/23.05.2013
115/ГИ/05.06.2013г. Улична канализация Варна, ж,к, "Бриз", о.т. 139 към о.т. 137 ОБЩИНА ВАРНА Протокол №08/21.03.2013
116/ГИ/05.06.2013г. Трафопост БКТП 2х1600kVA, 20/0,4kV, електрозахранване с КЛ 20kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Млекозавода" м/у ПС "Максуда" и ТП №696 Варна, ЗПЗ ПИ 10135.4510.491 "Нестле България" АД "СС КОНСУЛТ"ЕООД
117/ГИ/05.06.2013г. Изместване на съществуваща КЛСрН, извод "Възраждане" от ПС "Север", м/у ТП №2000 и ТП №918 и тръбна мрежа с 2 бр. шахти Варна,ж.к. "Възраждане" ПИ 10135.3511.568 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД ЕМ Инженеринг" ЕООД
118/ГИ/10.06.2013г. Преустройство на ППС №4406 Варна, ул. "Отец Паисий" №42 ПИ 10135.1501.15.3 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
119/ГИ/10.06.2013г. Преустройство на ППС №4010 Варна,ж.к. "Младост" бл.123 ПИ 10135.3512.153.2 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
120/ГИ/10.06.2013г. Преустройство на ППС №4045 Варна, к.к. "Златни пясъци", х-л "Варшава" ПИ 10135.513.273.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
121/ГИ/10.06.2013г. Аварийни строително-ремонтни работи по възстановяване на път VAR 1082 Варна, к.к. "Слънчев ден" ОБЩИНА ВАРНА "Трафик Холдинг" ЕООД
122/ГИ/13.06.2013г. Уличен водопровод от ос. т.383 до ос т. 578 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата" ПИ 10135.2517.9526 ОБЩИНА ВАРНА Протокол №08/21.03.2013
123/ГИ/18.06.2013г. Изграждане на ППС №VAR0131 "MARTINELI NOVA" Варна, ул. "Дебър" ПИ 10135.1506.579.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
124/ГИ/28.06.2013г. Уличен водопровод от ос. т.430 до ос т. 596 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата" ПИ 10135.2517.9614, 9615 ОБЩИНА ВАРНА "Стройнадзор" ООД
125/ГИ/28.06.2013г. Кабелиране на ВЕЛ 20kV, извод "Копитото" Варна, по пл. на кв. "Св. Никола", ж.к. "Бриз" и СО "Акчелар" "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "САНТА 2004"ЕООД
126/ГИ/01.07.2013г. Изграждане тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Младост" "ВАРНА НЕТ" ООД "Кънстракшън супервижън къмпани" ООД
127/ГИ/01.07.2013г. Изграждане на БС №4402 Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена", х-л "Гранд хотел Варна" ПИ 10135.2569.226.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Глобал консулт ВС" ЕООД
128/ГИ/02.07.2013г. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори сигн. ВН-01-А36 Варна "ОВЕРГАЗ ИЗТОК" АД "ДИКРИЛ Консулт" ЕООД
129/ГИ/03.07.2013г. Изграждане на ППС №МA4089_А Варна, бул. "Княз Борис I" №115 ПИ 10135.2560.425.1 БТК АД "Дарис" ООД
130/ГИ/03.07.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0182 "Драсов" Варна, бул. "Цар Освободител" №49, вх. В ПИ 10135.1505.144.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
131/ГИ/04.07.2013г. Преустройство на ППС №4144 Варна, ул. "Капитан Райчо" №60 ПИ 10135.1501.144.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
132/ГИ/04.07.2013г. Преустройство на ППС №4182 Варна, ул. "Зюмбюл" бл. 10 ПИ 10135.2553.632.5 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
133/ГИ/04.07.2013г. Преустройство на ППС №4232 Варна, ж.к. "Възраждане", бул. "Трети март" бл.44 ПИ 10135.3511.216.5 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
134/ГИ/05.07.2013г. Уличен водопровод от ос. т.42 до ос т. 164 Варна, с. Константиново, от УПИ XIV-566 до УПИ XIX-602, кв. 48 ОБЩИНА ВАРНА Протокол №12/13.06.2013
135/ГИ/08.07.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от КТП №1706 до ШК-4А и резервна връзка от съществуващ ШК-6А при КТП №1706 Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Кирил Пейчинович" №5 ПИ 10135.5506.24 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
136/ГИ/12.07.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, СО "Боровец-юг" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №12/13.06.2013
137/ГИ/11.07.2013г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №2028 до ТЕМЗ Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена" ПИ 10135.2570.45 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "Стройконтрол Ян-99" ЕООД
138/ГИ/12.07.2013г. Преустройство на ППС №4156 Варна, ж.к. "Младост" бл.156 ПИ 10135.3513.13.2 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
139/ГИ/12.07.2013г. Преустройство на ППС №4165 Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" бл.403 ПИ 10135.4502.114.5 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
140/ГИ/18.07.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, с. "Звездица", м-т "Орехчето" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №12/13.06.2013
141/ГИ/18.07.2013г. Изграждане на ППС №VAR0225 "MOL VARNA" Варна, бул. "Владислав Варненчик" №186 ПИ 10135.3516.140.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
142/ГИ/25.07.2013г. Улична канализация от ос. т. 1290 до ос т. 1286 Варна, по плана на СО "Ваялар" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №13/11.07.2013
143/ГИ/26.07.2013г. Отводняване, рехабилитация на улици, битова и дъждовна канализация Варна, кв. "Аспарухово" по плана на 27-ми м.р. ОБЩИНА ВАРНА "СС КОНСУЛТ"ЕООД
144/ГИ/01.08.2013г. Уличен водопровод и улична канализация от ос. т.1841 до ос т. 2006 Варна, ул. "Студентска" по плана на 23-ти м.р. ОБЩИНА ВАРНА Протокол №13/11.07.2013
145/ГИ/09.08.2013г. Изграждане на ППС №VA4087-В Варна, р-н. "Аспарухово", м-т "Зеленика" ПИ 10135.5545.55.1 БТК АД "Дарис" ООД
146/ГИ/19.08.2013г. Уличен водопровод от ос. т.212 до ос т. 215 Варна, по плана на 25-ти м.р., кв. 60 ОБЩИНА ВАРНА "ЕМ Инженеринг" ЕООД
147/ГИ/21.08.2013г. Уличен водопровод от ос. т.1255 до ос т. 1269 и от ос. т.1255 до ос т. 1257 и водопроводни отклонения Варна, по плана на СО "Ваялар" ОБЩИНА ВАРНА, Кънчо Христов, Стоян Добруджански, Арусина Мовсесян, Стоян Йорданов, Сотир Василев, Марио Филипов, Николай Градев, Антим Николов, Гинчо Христов, Бистра Велкова "Строй контрол сервиз" ООД
148/ГИ/26.08.2013г. Преустройство на ППС №4208 Варна, ул. "Д-р Анастасия Головина" бл. 13 ПИ 10135.2559.157.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
149/ГИ/28.08.2013г. Пътни връзки (вход-изход) Варна, по плана на ЗПЗ ПИ 10135.3514.58 ОБЩИНА ВАРНА "Симани консулт" ООД
150/ГИ/28.08.2013г. Преустройство на ППС №4080 Варна, р-н. "Приморски", СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.691 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
151/ГИ/28.08.2013г. Преустройство на ППС №4138 Варна, кв. "Виница", ул. "Сава Геренов" №14 ПИ 10135.2575.986.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
152/ГИ/30.08.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, р-н. "Аспарухово", СО "Боровец - юг" ПИ 10135.5403.1018 ОБЩИНА ВАРНА, Стоил Георгиев Протокол №13/11.07.2013
153/ГИ/02.09.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за офисна сграда Варна, ул. "Константин Величков" №32 ПИ 10135.1026.194 ОБЩИНА ВАРНА, Геновева Ненчева, Петя Великова, Минко Петков, Сияна Илиева, "Поликомерс-СГ" ЕООД Инекс Консулт" ООД
154/ГИ/03.09.2013г. Поставяне на слънчева инсталация за производство на битова гореща вода Варна, к.к. "Златни пясъци", парк-хотел "Люляк" ПИ 10135.513.575.1 "Парк-хотел "Люляк" ООД Чл. 147, ал.1, т.2 от ЗУТ
155/ГИ/05.09.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Ружа" №17 ПИ 10135.2553.750 ОБЩИНА ВАРНА, Георги Калудов, Николинка Манолова, Маринка Ташева, Еленка Димитрова, Слави Димитров, Стоян Димитров, Ради Димитров, "Крис Билдинг" ЕООД "ЕМ Инженеринг" ЕООД
156/ГИ/04.09.2013г. Електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура в съществуваща канална мрежа на БТК АД Варна, трасета по опис "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Чл. 147, ал.1, т.2 от ЗУТ
157/ГИ/04.09.2013г. Основен ремонт и реконструкция на ул. "Бели лилии" в участъка от ул. "Детелина" до ул. "Карамфил" Варна, р-н "Приморски" по плана на 25-ти м.р. ОБЩИНА ВАРНА, "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД Протокол №14/10.08.2013
158/ГИ/05.09.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1059 до 5 бр. ШК-4А Варна, ул. "Петко Стайнов" №12 ПИ 10135.3513.199 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "МД Контрол"ООД
159/ГИ/10.09.2013г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение Варна, по плана на СО "Пчелина" ПИ 10135.3506.427 ОБЩИНА ВАРНА, "НМ Билд" ЕООД, Любчо Любчев, "НМ Стройинвест" ООД Протокол №9/11.04.2013
160/ГИ/19.09.2013г. Модул "Мерене" 20 kV до КТП №1916 Варна, р-н "Владислав Варненчик", по плана на паркова зона за обществено обслужване ОП-3 ПИ 10135.4508.24 "Акватек" ЕООД "Инженеринг Контрол"ЕООД
161/ГИ/23.09.2013г. Преустройство на ППС №4155 Варна, кв. "Трошево", ул. "Младежка" бл.31 ПИ 10135.3515.14.1 "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ"ЕАД "Консултанска инженерна група" ООД
162/ГИ/04.10.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, р-н. "Аспарухово", СО "Боровец - юг" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №15/19.09.2013
163/ГИ/07.10.2013г. Улична канализация от ос. т.416 до ос т. 419 Варна, кв. 87 и кв. 85 по плана на ж.к. "Изгрев" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №15/19.09.2013
164/ГИ/07.10.2013г. Изграждане на ППС №VA4026 "TRAKATA 3" Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена" ПИ 10135.2568.104.1 БТК АД "Телеконтрол 99" ЕООД
165/ГИ/09.10.2013г. Преустройство на ППС №4013 "Владиславово" Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ул. "Св. св. Константин и Елена" бл.7 ПИ 10135.4504.435.16 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
166/ГИ/09.10.2013г. Преустройство на ППС №4065 "Победа" Варна, ул. "Петко Стайнов" №12 ПИ 10135.3513.199.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
167/ГИ/09.10.2013г. Преустройство на ППС №4025 "ВМА Варна" Варна, бул. "Христо Смирненски" №3 ПИ 10135.2552.2595.10 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
168/ГИ/09.10.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 9-ти, 10-ти и 12-ти м.р. БТК АД "Дарис" ООД
169/ГИ/07.10.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Железни врата" №6 ПИ 10135.2554.183 ОБЩИНА ВАРНА, ЕТ "Венец - Маргаритка Герджикова", Андон Пашов, Станислав Василев, Тодорка Петкова "МД Контрол"ООД
170/ГИ/09.10.2013г. Изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел в нея, технологичен шкаф №4101 Варна, р-н "Младост" и р-н "Приморски" БТК АД "Кънстракшън супервижън къмпани" ООД
171/ГИ/17.10.2013г. Основен ремонт на ул. "Брегалница" в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Битоля" Варна, р-н "Приморски" по пл. на 5-ти м.р. ОБЩИНА ВАРНА "Трафик Холдинг" ЕООД
172/ГИ/17.10.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Цар Иван Шишман" №22 ПИ 10135.2554.183 ОБЩИНА ВАРНА, "ВИДА-СТРОЙ 11" ЕООД, Ованес Багдасарян, Манук Бейлерян, Антонин Славов "Тест билдинг" ООД
173/ГИ/21.10.2013г. Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул. "Елица" до ул. "Цани Калянджиев" Варна, р-н "Приморски" по пл. на 23-ти м.р. ОБЩИНА ВАРНА "Трафик Холдинг" ЕООД
174/ГИ/31.10.2013г. Разпределителен газопровод 367 м. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", по пл на 1-ви м.р. "Примагаз" АД "ЕСМ" ЕООД
175/ГИ/31.10.2013г. Преустройство на ППС №VA4016 - В Варна, ул. "Г. С. Раковски" №75 ПИ 10135.1502.206.6 БТК ЕАД "Дарис" ООД
176/ГИ/31.10.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0099 "Термите" Варна, ул. "Цар Калоян" №2 ПИ 10135.1507.726.1 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Дарис" ООД
177/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4002 "Трошево" Варна, бул. "Христо Смирненски" бл. 80 ПИ 10135.3515.597.2 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
178/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4018 "Кайсиева градина" Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл.218 ПИ 10135.4505.71.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
179/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4045 "Делфин" Варна, ж.к. "Възраждане", бл.17 ПИ 10135.3511.71.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
180/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4006 "Параклиса" Варна, ж.к. "Младост", бл.155 ПИ 10135.3512.178.2 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
181/ГИ/08.11.2013г. Вход и изход за поземлен имот при продължение на АМ "Хемус" Варна, по плана на ОПЗ р-н "Владислав Варненчик", ПИ 10135.4508.209 "Тиара трейдинг" ЕООД "ЗС Консултпроект" ЕООД
182/ГИ/14.11.2013г. Преустройство на ППС №4003 "Аспарухово" Варна, ул. "Гривица", бл.10 ПИ 10135.5502.190.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
183/ГИ/14.11.2013г. Преустройство на ППС №4019 "Чайка" Варна, ж.к. "Чайка", бл.51 ПИ 10135.2562.128.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
184/ГИ/15.11.2013г. Преустройство на ППС №4032 "Под игото" Варна, ул. "Свобода", бл.22 ПИ 10135.3517.103.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
185/ГИ/15.11.2013г. Преустройство на ППС №4064 "Струга" Варна, ул. "Струга" №27-29 ПИ 10135.1026.57.4 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
186/ГИ/18.11.2013г. Изграждане на ППС №VA4092-А "Vladislavovo 4" Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл.70 ПИ 10135.4504.584.1 БТК ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД
187/ГИ/22.11.2013г. Уличен водопровод от ос. т.1217 до ос т. 1239 и водопроводни отклонения Варна, по плана на СО "Боровец-юг" ПИ 10135.5403.1314 ОБЩИНА ВАРНА, Лора Жечева Протокол №17/14.11.2013
188/ГИ/25.11.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 3-ти м.р. БТК ЕАД "Дарис" ООД
189/ГИ/25.11.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 8-ми м.р. БТК ЕАД "Дарис" ООД
190/ГИ/21.11.2013г. Изграждане на ППС №VAR0046 "Календжиев" Варна, м. "Баба Алино", бл.70 ПИ 10135.2464.3.11 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД "Глобал Консулт 07" ООД
191/ГИ/27.11.2013г. Уличен водопровод от ос. т.488 до ос т. 486 Варна, по плана на СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.9715 ОБЩИНА ВАРНА "Иво-90-консулт" ООД
192/ГИ/29.11.2013г. Фотоволтаична централа 23,75 kWp Варна, к.к. "Златни пясъци", Хотел "Ваканционен клуб "Афродита" ПИ 10135.513.264.1 "Афродита Варна" ЕООД Чл. 147, ал.1, т.14 от ЗУТ
193/ГИ/09.12.2013г. Канализационни отклонения за жилищен комплекс Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", 1-ви м.р. ПИ 10135.4504.591 ОБЩИНА ВАРНА, Тодор Военкин, Николай Военкин, Албена Симеонова, Иринка Симеонова, Антоанета Стоянова, Николай Стоянов, Ивайло Стоянов, Наско Начев, Христина Начева "ЕМ Инженеринг" ЕООД
194/ГИ/09.12.2013г. Изместване на водопровод и прилежащи кабели, собственост на Военно формирование 28870 Варна, СО "Боровец-юг" Министерство на отбраната на РБългария "СС КОНСУЛТ"ЕООД
195/ГИ/10.12.2013г. Изграждане на ППС №VA4100 "Varna-Borovets" Варна, по плана на СО "Боровец-юг" ПИ 10135.5074.4644.1 БТК ЕАД "Телеконтрол 99" ЕООД
196/ГИ/11.12.2013г. Изместване и подмяна на част от съществуваща и изграждане на нова електроразпределителна мрежа НН Варна, р-н "Одесос", по пл. на 3-ти и 8-ми м.р. "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "МД Контрол"ООД
197/ГИ/16.12.2013г. Преустройство на ППС №4024 "Центъра" Варна, ул. "Княз Николаевич", №6 ПИ 10135.2560.33.1 "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД "Техностройконтрол" ЕООД
198/ГИ/17.12.2013г. Рекострукция и основен ремонт на открита разпределителна уредба на ел. подстанция 110/10 kV "Изток" Варна, р-н "Приморски", по плана на 24-ти м.р. ПИ 10135.2554.608 "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД "СС КОНСУЛТ"ЕООД
199/ГИ/17.12.2013г. БС №VAR008 "Първи май" Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Първи май", №26 ПИ 10135.5506.319.1 "БУЛСАТКОМ" АД "Билдконтрол" ЕООД
200/ГИ/17.12.2013г. Изменение местоположение на съществуваща електронна мрежа от КШ III.11.02.01.02 до нова КШ III.11.02.01.04 Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена" УПИ VII-117, 124, кв. 20 БТК ЕАД "Инекс Консулт" ООД
201/ГИ/17.12.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 4-ти м.р. БТК ЕАД "Дарис" ООД
202/ГИ/17.12.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 14-ти м.р. БТК ЕАД "Дарис" ООД
203/ГИ/17.12.2013г. Битова канализация - кл. 3 и кл. 4 Варна, ПЗ "Клисе баир" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №18/05.12.2013
204/ГИ/17.12.2013г. Битова канализация - кл. от №4 до №56 Варна, с. Каменар ОБЩИНА ВАРНА Протокол №18/05.12.2013
205/ГИ/17.12.2013г. Битова канализация - кл. 2, кл. 3 и кл. 5 Варна, СО "Виница-север" ОБЩИНА ВАРНА Протокол №18/05.12.2013
206/ГИ/21.12.2013г. Улична канализация от ос. т.274 до съществуваща РШ Варна, СО "Кочмар" ОБЩИНА ВАРНА "Симани консулт" ООД
0 1 2013 година 3 4 5

Разрешения за строеж 2013 г. на ИИБ