Разрешения за строеж за 2013 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/04.01.2013г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А16/2
2/ГИ/11.01.2013г. Електрозахранване на девет ТШ към съществуваи кабелни мрежи Варна, ж.к. "Младост", 1-ви и 2-ри м.р.
3/ГИ/14.01.2013г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV (2 клона с 18 бр. стълбове), захранена от ТП №1803 Варна, по пл. на кв. "Изгрев"
4/ГИ/14.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №2093 до ШК-7А и каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО "Орехчето" ПИ 152
5/ГИ/14.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №2049 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, бул. "Княз Борис I" №117 ПИ 10135.2563.648
6/ГИ/15.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0086 "Шведа" Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена", гранд хотел "Варна" ПИ 10135.2569.226.1
7/ГИ/17.01.2013г. Уличен водопровод Варна, СО "Пчелина", о.т. 169 към о.т. 163 Заповед №017/ГИ/19.12.2013 г., на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ
8/ГИ/17.01.2013г. Улична канализация Варна, СО "Зеленика" ПИ 10135.5545.234
9/ГИ/21.01.2013г. Реконструкция на КЛСрН м/у ТП №11и ТП №73 и м/у ТП №11 и ТП №367 Варна, по пл. на 8-ми м.р.
10/ГИ/21.01.2013г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул"Крепостна" №18 УПИ IX-2
11/ГИ/21.01.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0004 "Аспарухово" Варна, кв."Аспарухово" ПИ 10135.5212.9.1
12/ГИ/24.01.2013г. Трафопост 1000kVA, 20/10/0,4kV, захранване с КЛ 20kV, изместване на КЛ 0,4kV от ТП №390 и ТП №390А, изграждане на КТМ с 2 бр. шахти Варна, ул. "Пирот" №4 ПИ 10135.1506.156
13/ГИ/23.01.2013г. Подмяна на уличен водопровод Ф1 Варна, кв."Свети Никола" ПИ 10135.2526.1270
14/ГИ/25.01.2013г. Оптична кабелна линия 0711-07 Варна, р-н "Одесос" и р-н "Аспарухово"
15/ГИ/25.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0143 "Гъбата" Варна, ул. "Михаил Колони" №17 ПИ 10135.1507.470.1
16/ГИ/25.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0211 "Ками М" Варна, м-т "Салтанат" №81 ПИ 10135.536.162.1
17/ГИ/25.01.2013г. Изграждане на ППС №VAR0156 "Астера" Варна, к.к. "Златни пясъци" ПИ 10135.513.511.1
18/ГИ/25.01.2013г. Оптично кабелно захранване в съществуваша и нова тръбна мрежа от технол. помещение №37 до телекомуникационно оборудване Варна, кв."Аспарухово" ул. "Искър" №46
19/ГИ/25.01.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 20kV чрез разкъсване на извод "Абатко" м/у ТП №1836 и ТП №1813, кабелно отклонение до ТЕПО Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена" ПИ 10135.2568.2
20/ГИ/25.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №477 до ШК-4А Варна, ул. "Елин Пелин" №21 ПИ 10135.3515.1708
21/ГИ/28.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №299 до ШК-4А Варна, ул. "Ген. Цимерман" №27 ПИ 10135.2557.334
22/ГИ/28.01.2013г. Улична канализация и канализационно отклонение Варна, СО "Ваялар" ПИ 10135.2723.512
23/ГИ/29.01.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/10/0,4kV, захранване с КЛ 10kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Сотира" м/у ПС "Изток" и ТП №1064 Варна, по пл. на болничен комплекс ВМИ ПИ 10135.2555.230
24/ГИ/29.01.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 20kV от желязно-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 Kv, извод "Орешак" Варна, СО "Сотира" ПИ 10135.2508.326
25/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1881 до ШК-7А и от ШК-7А до ШК-4А Варна, ПЗ "Метро" ПИ 10135.4507.159
26/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1650 до ШК-4А Варна, ул. "Свети Мина" №9 ПИ 10135.2575.12
27/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №2056 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО "Ваялар" ПИ 10135.2723.1758
28/ГИ/29.01.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1738 до нова РК-3, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.804
29/ГИ/29.01.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0045 "Журналист" Варна, к.к. "Чайка" ПИ 10135.2571.80.13
30/ГИ/29.01.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0205 "Mаринчев" Варна, ж.к. "Чайка" ПИ 10135.2562.97.1
31/ГИ/30.01.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Младост", 16 м.р.
32/ГИ/01.02.2013г. Паркинг, реконструкция на КЛ и подпорна стена / Заповед №006/ГИ/21.06.2013 г. - допуснато изменение на осн. чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ/ Варна, ул. "Янко Славчев", к.к. "Чайка", ПИ 10135.2571.80 и ПИ 10135.2571.456, р-н "Приморски"
33/ГИ/04.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №892 до ШК-4А и от него до ТЕПО УПИ ІІ-412, КВ. 40, КВ. ВИНИЦА, УЛ. "Стоян Бацов"№14
34/ГИ/06.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №1984 до ШК-4А, Варна, кв.17, В.З. "ТРАКАТА"
35/ГИ/11.02.2013г. Изграждане на бул. "Васил Левски" от ул. "Подвис" до ул."Девня", втори етап от бул. "Сливница" до бул. "Вл. Варненчик" Варна, 14 М.Р., Р-Н "ОДЕСОС"
36/ГИ/08.02.2013г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от МТП №1995 до електромерно табло ТЕПО Варна, СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.3153 В наименованието на строежа да се чете: "...МТТ №..."
37/ГИ/08.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ШК-4А пред ПИ 3595, кв. 99 до ШК-4А и от него до ТЕПО ВАРНА, СО "ВАЯЛАР", ПИ№10135.2723.635
38/ГИ/11.02.2013г. Оптична мрежа от съществуваща КШ ІІ-136 до съществуваща ТШ4 СГРАДА НА ВСУ - ВАРНА
39/ГИ/12.02.2013г. Изграждане на БС №4431 ВАРНА, Ж.К "МЛАДОСТ", БЛ.104, ВХ.1
40/ГИ/12.02.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0183 "Котака" ВАРНА, учебен корпус на ШУ "Епископ Константин Преславски", ул. Д-р Борис Божков" №1
41/ГИ/14.02.2013г. Брегоукрепителна и вълнобойна стена Варна, УПИ І-72103, КВ.6, К.З "Прибой"
42/ГИ/18.02.2013г. Реконструкция на КЛ, извод "Сух док", по съществуващо трасе на подстанция "Аспарухово" "КРЗ-ОДЕСОС", Южна промишлена зона", гр. Варна
43/ГИ/…..2013г.
44/ГИ/19.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП1617 до ШК-4А и от него до ТЕПО Варна, ПИ 2740, КВ.40, ПО ПЛАНА НА Ж.К. "БРИЗ", ГР. ВАРНА
45/ГИ/19.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ШК-4А до РК3 и от нея до ТЕПО Варна, ПИ 10135.5545.112, ПО ПЛАНА НА СО "Зеленика", р-н "Аспарухово"
46/ГИ/21.02.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост МТП №4 до РК - 3 и кабелно отклонение от РК-З до ТЕПО Варна, ПИ 967, СО "ПОД СЕЛО"
47/ГИ/22.02.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV и захранване с КЛ 20kV УПИ ІІІ-1283, БУЛ. "Владислав Варненчик" №260, ЗПЗ, ВАРНА
48/ГИ/22.02.2013г. Трафопост БКТП-1 2х1000kVA, електрозахранването му чрез реконструкция на кабелни линии 20 KV и кабелни линии 0,4 kV до електромерни табла на апартаментен хотел УПИ ІІ-139, КВ.11, ПО ПЛАНА НА К.К. "Св. Св. Константин и Елена", ВАРНА
49/ГИ/22.02.2013г. Трафопост БКТП-2, 1600 KVA, електрозахранването му с КЛ 20kV и захранване 0,4 kV на апартаментен хотел бл. Д2 УПИ ІІ-139, КВ.11, ПО ПЛАНА НА К.К. "Св. Св. Константин и Елена", ВАРНА
50/ГИ/25.02.2013г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-708, КВ.58, КВ. "Свети Никола", гр. Варна
51/ГИ/26.02.2013г. Електропроводна мрежа 0,4 kV от ТП 1683 И ТП 2077 КВ. "Свети Никола", гр. Варна
52/ГИ/04.03.2013г. Уличен водопровод от ос. Т.128 до ос т. 142 КВ. "Свети Никола", гр. Варна
53/ГИ/10.03.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, СО "Боровец-юг"
54/ГИ/11.03.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ШК-4А пред МТП №520 до РК-3 и от него до ТЕПО Варна, СО "Прибой" ПИ 10135.5549.1389
55/ГИ/11.03.2013г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (5 клона със 76 бр. стълбове) от МТП №1511 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата"
56/ГИ/11.03.2013г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (три клона с 80 броя стълбове), захранени от МТП №771 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата"
57/ГИ/14.03.2013г. Битова канализация - кл. 3а,24,51,75,79,79а,81 Варна, кв. Виница
58/ГИ/12.03.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №313 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, бул. "Владислав Варненчик" №257-267 ПИ 10135.3514.632
59/ГИ/15.03.2013г. Брегоукрепителни мероприятия Варна, КЗ "Прибой" ПИ 10135.5511.172
60/ГИ/21.03.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Аспарухово"
61/ГИ/21.03.2013г. Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка към действаща национална оптична кабелна линия Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена" ПИ 10135.2569.57.2
62/ГИ/21.03.2013г. Мрежа НН от РТ на МТП №1622 Варна, кв. "Св. Никола" ПИ 2526.507, СО "Акчелар" ПИ 2522.9547 и ПИ 2522.9556
63/ГИ/21.03.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №368 до ШК-4А и от там до 2 бр. ТЕПО Варна, ул. "Баба Тонка" №12 ПИ 10135.1501.1094
64/ГИ/21.03.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 10kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Горчивата чешма" преди ТП №539 и подвеждане в нов БКТП Варна, р-н "Приморски" ПИ 10135.2563.692
65/ГИ/18.03.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Ивайло" №33,35,37 ПИ 10135.1501.1173 На осн. чл.62, ал.2 от АПК ...наименованието на строежа да се чете:"...жилищна сграда - вход "Б"..."
66/ГИ/22.03.2013г. Реконструкция на ППС №4117 Варна, с. Звездица, м. "Бялата нива", имот №000023
67/ГИ/22.03.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, по пл. на 18-ти м.р. На осн. чл.62, ал.2 от АПК се допълва наименованието на строежа в частта крайни потребители
68/ГИ/25.03.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Дебър" №24 ПИ 10135.1506.420
69/ГИ/04.04.2013г. Реконструкция на ППС №4125 Варна, Вилна зона, ул. 11 №8 ПИ 10135.2564.433.1
70/ГИ/04.04.2013г. Реконструкция на ППС №4123 Варна, к.к. "Чайка", х-л "Журналист", бл. 2 ПИ 10135.2573.261.1
71/ГИ/03.04.2013г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (20 бр. нови стълбове) от МТП №6 Варна, СО "Добрева чешма"
72/ГИ/08.04.2013г. Изграждане на ППС №VAR0132 "MМ" Варна, Западна промишлена зона ПИ 10135.4510.458.25
73/ГИ/08.04.2013г. Преустройство на ППС №VA4027 "KNIAZ_BORIS" Варна, бул. "Княз Борис I" №72 ПИ 10135.1508.121.8
74/ГИ/08.04.2013г. Преустройство на ППС №VA4005 "VARNENCHIK" Варна, бул. "Вл. Варненчик" №115, бл.43, вх.В ПИ 10135.1501.86.1
75/ГИ/08.04.2013г. Преустройство на ППС №VA4038 "RADETSKI" Варна, ул. "Дрин" №57 ПИ 10135.1503.43.3
76/ГИ/08.04.2013г. Изграждане на ППС №VAR0177 "Образцов дом" Варна, бул. "Вл. Варненчик" №48 ПИ 10135.1504.2.13
77/ГИ/08.04.2013г. Изграждане на ППС №VAR0056 "Мария Луиза-О" Варна, ул. "Преслав" №52, сграда "Архив" ПИ 10135.1507.1.2
78/ГИ/10.04.2013г. Укрепване на скат, подпорни стени и паркинг плоча Варна, СО "Прибой" ПИ 10135.5549.1499
79/ГИ/11.04.2013г. Уличен водопровод от ос. т.447 до ос т. 449 Варна, по пл. на 21-ви м.р. ПИ 10135.2563.1661
80/ГИ/12.04.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, по пл. на 18-ти м.р. ПИ 10135.2560.146
81/ГИ/11.04.2013г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда Варна, бул. "Княз Борис I" №117 ПИ 10135.2563.648
82/ГИ/19.04.2013г. Уличен водопровод от ос. т.449 до ос т. 449а Варна, по пл. на 21-ви м.р. ПИ 10135.2563.522
83/ГИ/22.04.2013г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от КТП №1976 до ТЕПО Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена" ПИ 10135.2568.129
84/ГИ/26.04.2013г. Външна канализационна връзка за курортна сграда с жилища Варна, к.к. "Св. св. Константин и Елена", кв. 26
85/ГИ/26.04.2013г. Уличен водопровод Варна, к.к. "Чайка" ПИ 10135.2571.383
86/ГИ/25.04.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, уч. м/у бул. "Хр. Смирненски", бул. "Осми Приморски полк", ул. "Царевец", бул. "Васил Левски", ул. "Ян Палах", ул. "Прилеп"
87/ГИ/07.05.2013г. Изграждане на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Приморски"
88/ГИ/07.05.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0032 "ENGO" Варна, ул. "Дунав" №3А ПИ 10135.1506.510.2
89/ГИ/08.05.2013г. Водопровод за топла минерална вода и кабелна линия за захранване на помпа Варна, по пл. на 23-ти м.р. ПИ 10135.2555.320
90/ГИ/14.05.2013г. Уличен водопровод от ос. т.2153 до ос т. 2157 Варна, по пл. на кв. "Изгрев" ПИ 10135.2551.51
91/ГИ/14.05.2013г. Нова антенно-фидерна система за ТПС №VAR3260 "RRTS Varna" Варна, м-т "Ташлъ тепе", РРТС Варна ПИ 10135.2506.155
92/ГИ/17.05.2013г. Уличен водопровод от ос. т.1326 до ос т. 1328 Варна, СО "Ваялар", И№10135.2723.857
93/ГИ/18.05.2013г. Реконструкция на ППС №4044 Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена", х-л "Фредерик Жолио Кюри" ПИ 10135.2569.57.2
94/ГИ/18.05.2013г. Реконструкция на ППС №4190 Варна, ул. "Д-р Иван Селимински" бл. 1 ПИ 10135.3517.269.2
95/ГИ/20.05.2013г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №6 до ТЕПО Варна, с. Звездица, УПИ XVIII-419, 420, кв. 53
96/ГИ/21.05.2013г. Реконструкция на ППС №4009 Варна, бул. "Владислав Варненчик" бл. 54 ПИ 10135.3517.768.5
97/ГИ/21.05.2013г. Реконструкция на ППС №4007 Варна, ул. "Ген. Георги Попов" бл. 27 ПИ 10135.2554.168.2
98/ГИ/21.05.2013г. Изграждане на ППС №4092"Раковина" Варна, ул. "Тодор Влайков" №55 бл.12 Заповед №001/ГИ/06.01.2014 г., на основание чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ
99/ГИ/21.05.2013г. Изграждане на ППС №4091"Пикадили" Варна, ул. "Гладстон" №2, бл. 2 ПИ 10135.2558.47.1 Заповед №012/ГИ/28.11.2013 г., на основание чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ
100/ГИ/21.05.2013г. Изграждане на ППС №4090"Карамфил" Варна, ул. "Кармфил" №13, вх. Д ПИ 10135.2553.56.1 Заповед №016/ГИ/10.12.2013 г., на основание чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ
101/ГИ/27.05.2013г. Реконструкция на ППС №4107 Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 223 ПИ 10135.4510.800.11
102/ГИ/27.05.2013г. Реконструкция на ППС №4042 Варна, ул. "Генерал Колев" бл. 83 ПИ 10135.2558.54.2
103/ГИ/27.05.2013г. Изграждане на ППС №4471"Карамфил" Варна, ул. "Илю войвода" №12 вх.Д
104/ГИ/28.05.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0024 "Doktora" Варна, ул. "Колони" №17 ПИ 10135.1507.470.1
105/ГИ/31.05.2013г. Реконструкция на ППС №VA4032 "VARNA_IND_W" Варна, р-н "Владислав Варненчик" ЗПЗ ПИ 10135.4510.873.44
106/ГИ/31.05.2013г. Реконструкция на ППС №VA4051 "MLADOST" Варна,ж.к. "Младост" бл.122 ПИ 10135.3512.127.2
107/ГИ/31.05.2013г. Реконструкция на ППС №VA4060 "WEST BUSS" Варна, р-н "Владислав Варненчик" ЗПЗ ПИ 10135.4510.800.11
108/ГИ/03.06.2013г. Трафопост БКТП 4х1000kVA, 20/0,4kV, захранване с КЛ 20kV чрез разкъсване м/у ТП №567 и ТП №1933 и ВКЕЗ 0,4kV до 10 бр. ШК-4А в кабелен колектор и тръбна канална мрежа със 7 бр. шахти Варна,к.к. "Чайка" ПИ 10135.2573.243, ПИ 10135.2573.299
109/ГИ/03.06.2013г. Преустройство на ППС №4106 Варна, кв. "Галата" ул. "Михаил Воронцов" №37 ПИ 10135.5510.324.2
110/ГИ/04.06.2013г. Преустройство на ППС №4006 Варна, ул. "Струга" №45 ПИ 10135.1030.4.5
111/ГИ/04.06.2013г. Изграждане на ППС №VAR0260 "GRAND MALL VARNA" Варна, ул. "Андрей Сахаров" №2 ПИ 10135.3516.142.54
112/ГИ/05.06.2013г. Трафопост БКТП 1000kVA, 20/0,4kV, електрозахранване с КЛ 20kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Геотерм" м/у ТП №1657 и ТП №2026 и кабелно отклонение до ТЕПО Варна,к.к. "Чайка" ПИ 10135.2573.1077
113/ГИ/05.06.2013г. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения Варна
114/ГИ/05.06.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, СО "Боровец-юг"
115/ГИ/05.06.2013г. Улична канализация Варна, ж,к, "Бриз", о.т. 139 към о.т. 137
116/ГИ/05.06.2013г. Трафопост БКТП 2х1600kVA, 20/0,4kV, електрозахранване с КЛ 20kV чрез разкъсване и муфиране на извод "Млекозавода" м/у ПС "Максуда" и ТП №696 Варна, ЗПЗ ПИ 10135.4510.491
117/ГИ/05.06.2013г. Изместване на съществуваща КЛСрН, извод "Възраждане" от ПС "Север", м/у ТП №2000 и ТП №918 и тръбна мрежа с 2 бр. шахти Варна,ж.к. "Възраждане" ПИ 10135.3511.568
118/ГИ/10.06.2013г. Преустройство на ППС №4406 Варна, ул. "Отец Паисий" №42 ПИ 10135.1501.15.3
119/ГИ/10.06.2013г. Преустройство на ППС №4010 Варна,ж.к. "Младост" бл.123 ПИ 10135.3512.153.2
120/ГИ/10.06.2013г. Преустройство на ППС №4045 Варна, к.к. "Златни пясъци", х-л "Варшава" ПИ 10135.513.273.1
121/ГИ/10.06.2013г. Аварийни строително-ремонтни работи по възстановяване на път VAR 1082 Варна, к.к. "Слънчев ден"
122/ГИ/13.06.2013г. Уличен водопровод от ос. т.383 до ос т. 578 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата" ПИ 10135.2517.9526
123/ГИ/18.06.2013г. Изграждане на ППС №VAR0131 "MARTINELI NOVA" Варна, ул. "Дебър" ПИ 10135.1506.579.1
124/ГИ/28.06.2013г. Уличен водопровод от ос. т.430 до ос т. 596 Варна, по пл. на СО "Манастирски рид,бялата чешма и дъбравата" ПИ 10135.2517.9614, 9615
125/ГИ/28.06.2013г. Кабелиране на ВЕЛ 20kV, извод "Копитото" Варна, по пл. на кв. "Св. Никола", ж.к. "Бриз" и СО "Акчелар"
126/ГИ/01.07.2013г. Изграждане тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел Варна, р-н "Младост"
127/ГИ/01.07.2013г. Изграждане на БС №4402 Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена", х-л "Гранд хотел Варна" ПИ 10135.2569.226.1
128/ГИ/02.07.2013г. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори сигн. ВН-01-А36 Варна
129/ГИ/03.07.2013г. Изграждане на ППС №МA4089_А Варна, бул. "Княз Борис I" №115 ПИ 10135.2560.425.1
130/ГИ/03.07.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0182 "Драсов" Варна, бул. "Цар Освободител" №49, вх. В ПИ 10135.1505.144.1
131/ГИ/04.07.2013г. Преустройство на ППС №4144 Варна, ул. "Капитан Райчо" №60 ПИ 10135.1501.144.1
132/ГИ/04.07.2013г. Преустройство на ППС №4182 Варна, ул. "Зюмбюл" бл. 10 ПИ 10135.2553.632.5
133/ГИ/04.07.2013г. Преустройство на ППС №4232 Варна, ж.к. "Възраждане", бул. "Трети март" бл.44 ПИ 10135.3511.216.5
134/ГИ/05.07.2013г. Уличен водопровод от ос. т.42 до ос т. 164 Варна, с. Константиново, от УПИ XIV-566 до УПИ XIX-602, кв. 48
135/ГИ/08.07.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от КТП №1706 до ШК-4А и резервна връзка от съществуващ ШК-6А при КТП №1706 Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Кирил Пейчинович" №5 ПИ 10135.5506.24
136/ГИ/12.07.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, СО "Боровец-юг"
137/ГИ/11.07.2013г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №2028 до ТЕМЗ Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена" ПИ 10135.2570.45
138/ГИ/12.07.2013г. Преустройство на ППС №4156 Варна, ж.к. "Младост" бл.156 ПИ 10135.3513.13.2
139/ГИ/12.07.2013г. Преустройство на ППС №4165 Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" бл.403 ПИ 10135.4502.114.5
140/ГИ/18.07.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, с. "Звездица", м-т "Орехчето"
141/ГИ/18.07.2013г. Изграждане на ППС №VAR0225 "MOL VARNA" Варна, бул. "Владислав Варненчик" №186 ПИ 10135.3516.140.1
142/ГИ/25.07.2013г. Улична канализация от ос. т. 1290 до ос т. 1286 Варна, по плана на СО "Ваялар"
143/ГИ/26.07.2013г. Отводняване, рехабилитация на улици, битова и дъждовна канализация Варна, кв. "Аспарухово" по плана на 27-ми м.р.
144/ГИ/01.08.2013г. Уличен водопровод и улична канализация от ос. т.1841 до ос т. 2006 Варна, ул. "Студентска" по плана на 23-ти м.р.
145/ГИ/09.08.2013г. Изграждане на ППС №VA4087-В Варна, р-н. "Аспарухово", м-т "Зеленика" ПИ 10135.5545.55.1
146/ГИ/19.08.2013г. Уличен водопровод от ос. т.212 до ос т. 215 Варна, по плана на 25-ти м.р., кв. 60
147/ГИ/21.08.2013г. Уличен водопровод от ос. т.1255 до ос т. 1269 и от ос. т.1255 до ос т. 1257 и водопроводни отклонения Варна, по плана на СО "Ваялар"
148/ГИ/26.08.2013г. Преустройство на ППС №4208 Варна, ул. "Д-р Анастасия Головина" бл. 13 ПИ 10135.2559.157.1
149/ГИ/28.08.2013г. Пътни връзки (вход-изход) Варна, по плана на ЗПЗ ПИ 10135.3514.58
150/ГИ/28.08.2013г. Преустройство на ППС №4080 Варна, р-н. "Приморски", СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.691
151/ГИ/28.08.2013г. Преустройство на ППС №4138 Варна, кв. "Виница", ул. "Сава Геренов" №14 ПИ 10135.2575.986.1
152/ГИ/30.08.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, р-н. "Аспарухово", СО "Боровец - юг" ПИ 10135.5403.1018
153/ГИ/02.09.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за офисна сграда Варна, ул. "Константин Величков" №32 ПИ 10135.1026.194
154/ГИ/03.09.2013г. Поставяне на слънчева инсталация за производство на битова гореща вода Варна, к.к. "Златни пясъци", парк-хотел "Люляк" ПИ 10135.513.575.1
155/ГИ/05.09.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Ружа" №17 ПИ 10135.2553.750
156/ГИ/04.09.2013г. Електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура в съществуваща канална мрежа на БТК АД Варна, трасета по опис
157/ГИ/04.09.2013г. Основен ремонт и реконструкция на ул. "Бели лилии" в участъка от ул. "Детелина" до ул. "Карамфил" Варна, р-н "Приморски" по плана на 25-ти м.р.
158/ГИ/05.09.2013г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1059 до 5 бр. ШК-4А Варна, ул. "Петко Стайнов" №12 ПИ 10135.3513.199
159/ГИ/10.09.2013г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение Варна, по плана на СО "Пчелина" ПИ 10135.3506.427
160/ГИ/19.09.2013г. Модул "Мерене" 20 kV до КТП №1916 Варна, р-н "Владислав Варненчик", по плана на паркова зона за обществено обслужване ОП-3 ПИ 10135.4508.24
161/ГИ/23.09.2013г. Преустройство на ППС №4155 Варна, кв. "Трошево", ул. "Младежка" бл.31 ПИ 10135.3515.14.1
162/ГИ/04.10.2013г. Водопроводна мрежа и водопроводни отклонения Варна, р-н. "Аспарухово", СО "Боровец - юг"
163/ГИ/07.10.2013г. Улична канализация от ос. т.416 до ос т. 419 Варна, кв. 87 и кв. 85 по плана на ж.к. "Изгрев"
164/ГИ/07.10.2013г. Изграждане на ППС №VA4026 "TRAKATA 3" Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена" ПИ 10135.2568.104.1
165/ГИ/09.10.2013г. Преустройство на ППС №4013 "Владиславово" Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ул. "Св. св. Константин и Елена" бл.7 ПИ 10135.4504.435.16
166/ГИ/09.10.2013г. Преустройство на ППС №4065 "Победа" Варна, ул. "Петко Стайнов" №12 ПИ 10135.3513.199.1
167/ГИ/09.10.2013г. Преустройство на ППС №4025 "ВМА Варна" Варна, бул. "Христо Смирненски" №3 ПИ 10135.2552.2595.10
168/ГИ/09.10.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 9-ти, 10-ти и 12-ти м.р.
169/ГИ/07.10.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Железни врата" №6 ПИ 10135.2554.183
170/ГИ/09.10.2013г. Изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел в нея, технологичен шкаф №4101 Варна, р-н "Младост" и р-н "Приморски"
171/ГИ/17.10.2013г. Основен ремонт на ул. "Брегалница" в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Битоля" Варна, р-н "Приморски" по пл. на 5-ти м.р.
172/ГИ/17.10.2013г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда Варна, ул. "Цар Иван Шишман" №22 ПИ 10135.2554.183
173/ГИ/21.10.2013г. Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул. "Елица" до ул. "Цани Калянджиев" Варна, р-н "Приморски" по пл. на 23-ти м.р.
174/ГИ/31.10.2013г. Разпределителен газопровод 367 м. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", по пл на 1-ви м.р.
175/ГИ/31.10.2013г. Преустройство на ППС №VA4016 - В Варна, ул. "Г. С. Раковски" №75 ПИ 10135.1502.206.6
176/ГИ/31.10.2013г. Реконструкция на ППС №VAR0099 "Термите" Варна, ул. "Цар Калоян" №2 ПИ 10135.1507.726.1
177/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4002 "Трошево" Варна, бул. "Христо Смирненски" бл. 80 ПИ 10135.3515.597.2
178/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4018 "Кайсиева градина" Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл.218 ПИ 10135.4505.71.1
179/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4045 "Делфин" Варна, ж.к. "Възраждане", бл.17 ПИ 10135.3511.71.1
180/ГИ/08.11.2013г. Преустройство на ППС №4006 "Параклиса" Варна, ж.к. "Младост", бл.155 ПИ 10135.3512.178.2
181/ГИ/08.11.2013г. Вход и изход за поземлен имот при продължение на АМ "Хемус" Варна, по плана на ОПЗ р-н "Владислав Варненчик", ПИ 10135.4508.209
182/ГИ/14.11.2013г. Преустройство на ППС №4003 "Аспарухово" Варна, ул. "Гривица", бл.10 ПИ 10135.5502.190.1
183/ГИ/14.11.2013г. Преустройство на ППС №4019 "Чайка" Варна, ж.к. "Чайка", бл.51 ПИ 10135.2562.128.1
184/ГИ/15.11.2013г. Преустройство на ППС №4032 "Под игото" Варна, ул. "Свобода", бл.22 ПИ 10135.3517.103.1
185/ГИ/15.11.2013г. Преустройство на ППС №4064 "Струга" Варна, ул. "Струга" №27-29 ПИ 10135.1026.57.4
186/ГИ/18.11.2013г. Изграждане на ППС №VA4092-А "Vladislavovo 4" Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл.70 ПИ 10135.4504.584.1
187/ГИ/22.11.2013г. Уличен водопровод от ос. т.1217 до ос т. 1239 и водопроводни отклонения Варна, по плана на СО "Боровец-юг" ПИ 10135.5403.1314
188/ГИ/25.11.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 3-ти м.р.
189/ГИ/25.11.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 8-ми м.р.
190/ГИ/21.11.2013г. Изграждане на ППС №VAR0046 "Календжиев" Варна, м. "Баба Алино", бл.70 ПИ 10135.2464.3.11
191/ГИ/27.11.2013г. Уличен водопровод от ос. т.488 до ос т. 486 Варна, по плана на СО "Ален мак" ПИ 10135.2515.9715
192/ГИ/29.11.2013г. Фотоволтаична централа 23,75 kWp Варна, к.к. "Златни пясъци", Хотел "Ваканционен клуб "Афродита" ПИ 10135.513.264.1
193/ГИ/09.12.2013г. Канализационни отклонения за жилищен комплекс Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", 1-ви м.р. ПИ 10135.4504.591
194/ГИ/09.12.2013г. Изместване на водопровод и прилежащи кабели, собственост на Военно формирование 28870 Варна, СО "Боровец-юг"
195/ГИ/10.12.2013г. Изграждане на ППС №VA4100 "Varna-Borovets" Варна, по плана на СО "Боровец-юг" ПИ 10135.5074.4644.1
196/ГИ/11.12.2013г. Изместване и подмяна на част от съществуваща и изграждане на нова електроразпределителна мрежа НН Варна, р-н "Одесос", по пл. на 3-ти и 8-ми м.р.
197/ГИ/16.12.2013г. Преустройство на ППС №4024 "Центъра" Варна, ул. "Княз Николаевич", №6 ПИ 10135.2560.33.1
198/ГИ/17.12.2013г. Рекострукция и основен ремонт на открита разпределителна уредба на ел. подстанция 110/10 kV "Изток" Варна, р-н "Приморски", по плана на 24-ти м.р. ПИ 10135.2554.608
199/ГИ/17.12.2013г. БС №VAR008 "Първи май" Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Първи май", №26 ПИ 10135.5506.319.1
200/ГИ/17.12.2013г. Изменение местоположение на съществуваща електронна мрежа от КШ III.11.02.01.02 до нова КШ III.11.02.01.04 Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена" УПИ VII-117, 124, кв. 20
201/ГИ/17.12.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 4-ти м.р.
202/ГИ/17.12.2013г. Рекострукция и изграждане на тръбна мрежа, с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители Варна, р-н "Одесос", по пл. на 14-ти м.р.
203/ГИ/17.12.2013г. Битова канализация - кл. 3 и кл. 4 Варна, ПЗ "Клисе баир"
204/ГИ/17.12.2013г. Битова канализация - кл. от №4 до №56 Варна, с. Каменар
205/ГИ/17.12.2013г. Битова канализация - кл. 2, кл. 3 и кл. 5 Варна, СО "Виница-север"
206/ГИ/21.12.2013г. Улична канализация от ос. т.274 до съществуваща РШ Варна, СО "Кочмар"
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка

Разрешения за строеж 2013 г. на ИИБ