Списък на обекти по райони и микрорайони

РАЙОН „ОДЕСОС”

1, 3, 4 микрорайони

7 микрорайон

8 микрорайон

10, 11 микрорайони

12, 13 микрорайони

14 микрорайон

РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

2, 5, 6 микрорайони

17, 18, 19 микрорайони

20, 23 микрорайони

24, 25 микрорайони

РАЙОН „МЛАДОСТ”

15 микрорайон

16 микрорайон север и юг

16 микрорайон  юг, ЗПЗ

26 микрорайон, 26 микрорайон - част 1, 26-ти микрорайон - част 2

ж.к. Младост І, II

ж.к. Възраждане I ІІІ, ІІ,

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” (ВЛАДИСЛАВОВО)

ж.к. Владиславово I север, І юг

ж.к. Владиславово II

ж.к. Владиславово III, ІV

РАЙОН „АСПАРУХОВО

27 микрорайон

28 микрорайон

29 микрорайон I част, II част

кв. „Галата”

СЕЛА, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ОБЩИНА ВАРНА

с. Константиново - I част, с.Константиново - II част

с. Тополи - I част, с.Тополи - II част

с. Казашко- I част, с. Казашко- II част

с. Звездица

ГРАДСКИ И КВАРТАЛНИ ГРАДИНИ, РАЙОННИ И МИКРОРАЙОНИ ПАРКОВЕ

1.1. Лятно кино 'Тракия'

1.2. Зимно кино 'Тракия'

1.3. 'Ботева' градинка

1.4. Пл.' Лаврентий'(градина 'Лаврентий')

1.5. Пл. 'Съборни'

1.6. Катедрална градинка

1.7. Градска градинка

1.8.'Борисова' градинка

1.9. Градинка пред ДЗИ

1.10, Шишкова градинка(Пл.'Екз.Йосиф')

1.11. Градина 'Севастопол'

1.12. Градина пред Художествената галерия

1.13. Градина 'Света Петка'

1.14. Градина пред сграда на община Варна

1.15.Градина пред Археологическия музей

1.16.Гарова градина( 'Пл.Петко Славейков')

2.1.Градина 'Червения Площад' (Пл.'Съединение')

2.2.Градина 'Генерал Гурко'

2.3.Градина при читалище 'Отец Паисий'

2.4.Градина 'Пикадили'

2.5.Градина 'Чаталджа'

2.6.Градина 'Феликс Каниц'

2.7.Парк 'Чайка'

3.1.Парк 'Младост'

3.2.Парк 'Елин Пелин'

4.1.Парк 'Вл.Варненчик'