Разрешения за строеж за 2017 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/16.01.2017 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А44 с дължина на трасето 227.02 м район "Одесос"
2/ГИ/19.01.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 59.2 м от о. т. 609 до о. т. 219 кв. 29, СО "Акчелар"
3/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион "Варна": 1. Оборудване на възлова станция "Спортист", 2. Оборудване на два ТП, 3. Захранване на ТП-1 и ТП-2 УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. "Бриз-юг"), ид. 10135.2563.1883
4/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион "Варна": 1. Монтиране на уредба КРУ 20kV, оборудване на "трафосборка" на трансформатор 1 и каб. Линии 20kV в подстанция "Варна-Изток", ид. 10135.2554.608, 2. Оборудване на килия 20kV във ВС "Стадиона", ид. 10135.2563.31, 3. Оборудване на ВС "Арена Варна" в УПИ XXV-стадион, захранена с каб. линии 20kV УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. "Бриз-юг"), ид. 10135.2563.1883
5/ГИ/27.01.2017 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформатор 1000 kVA) захранен с кабелна линия 10kVA и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XIX-1772 "за жил. строителство", кв. 13, ид. 10135.3513.1772, ул. "Акад. Андрей Сахаров" 11, 26 м. р.
6/ГИ/02.02.2017 БС с №4148 ид. 10135.513.541.1, к. к. "Зл. пясъци"
7/ГИ/03.02.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 130 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 145 м от о. т. 145 през о. т. 149 и по алея ид. алеи 10135.3506.1060, 10135.3506.1073, СО "Пчелина" Заповед 10/ГИ/06.12.2018 г. по чл. 154
8/ГИ/08.02.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия УПИ ХХ-70, кв. 13, к. к. "Чайка" (ид. 10135.2572.214 стар ид. 10135.2572.70)
9/ГИ/08.02.2017 Възстановяване на водопроводимостта на открит отводнителен канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения м-у двете прилежащи улични платна на ул. "Васил Левски", с. Константиново Заповед 11/ГИ/26.09.2019 г. по чл. 154
10/ГИ/14.02.2017 БС с №2732 10135.5426.3099.1, 10135.5426.3099, СО "Ракитника"
11/ГИ/16.02.2017 Уличен водопровод от о. т. 145 до т. 3 южно от УПИ с д-на 81 м, битова канализация от о. т. 279 до РШб южно от УПИ с д-на 62 м и дъждовна канализация от о. т. 279 до РШд южно от УПИ с д-на 50 м УПИ V, кв. 1, ж. к. "Възраждане", 2 м. р.
12/ГИ/16.02.2017 Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, ДГ 39 "Приказка" УПИ XI "Детска градина", кв. 9, ид. 10135.4505.62, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м.р. Заповед 12/ГИ/31.07.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
13/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Добри Чинтулов" УПИ "Основно училище", ид. 10135.3515.314, кв. 18, 16 м. р.
14/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Христо Ботев" УПИ I "за училище", ид. 10135.5502.137, кв. 14, 27 м. р.
15/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Ангел Кънчев" УПИ "за училище", ид. 10135.2553.289, 25 м. р.
16/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Черноризец Храбър" ПИ с ид. 10135.2554.62, кв. 35, 24 м. р.
17/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Г. С. Раковски" УПИ I-49, ид. 10135.2562.49, кв. 22, 19 м. р., ж. к. "Чайка"
18/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Панайот Волов" УПИ I "за училище", ид. 10135.2575.2023, кв. 8, кв. "Виница", ул. "Св. Димитър Солунски"
19/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Васил Априлов" УПИ II "за детски комбинат тр. П.", ид. 10135.1502.168, кв. 477, 13 м. р., ул. "Братя Миладинови"
20/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Йордан Йовков" УПИ "за училище", ид. 10135.1026.286, кв. 586, 14 м. р., ул. "Е. Симитчиева" 8
21/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "П. Р. Славейков"/Трета ПМГ "Акад. Методи Попов" УПИ I "за училище", ид. 10135.1502.109, кв. 518, 13 м. р., бул. "Вл. Варненчик" 80
22/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, Хуманитарна гимназия "Константин Преславски" УПИ I "хуманитарна гимназия", ид. 10135.1504.35, кв. 410, 4 м. р., ул. "Атанас Георгиев" 20
23/ГИ/27.02.2017 1. Реконструкция на ТП 1094 (м-ж на т-р 1х1000 kVA 20/10/0,4 kV), 2. Външни каб. ел.захранвания 0,4 kV от ТП до табла тип ТЕПО ид. 10135.1506.848.1.65, УПИ III-135, кв. 119, ид. 10135.1506.135, ул. "Райко Жинзифов" 22, УПИ I-132, кв. 119, ид. 10135.1506.132, ул. "Русе" 31, 7 м. р.
24/ГИ/28.02.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 120 м от о. т. 226 до о. т. 232 СО "Ален мак"
25/ГИ/28.02.2017 Двустранна отпична свързаност на БС 4080 от съществуващи КШ 1 и КШ 2 ид. 10135.2515.691, СО "Ален мак", ул. "Петър Попов"
26/ГИ/02.03.2017 Трафопост тип МБКТП 20/0,4kV, 1250 kVA (с монтаж на 800 kVA) и кабелна линия 20kV УПИ XII-110, кв. 46 (ид. 10135.3514.249), ЗПЗ, ул. "Акедемик Игор Курчатов" 1 Заповед 5/ГИ/04.05.2018 г. по чл. 154 от ЗУТ
27/ГИ/08.03.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 288м от о. т. 38 към о. т. 68 кв. 10, ПЗ "Метро"
28/ГИ/08.03.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 162м м-у о. т. 68 към о. т. 55 кв. 10, ПЗ "Метро"
29/ГИ/09.03.2017 Частично изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа, Етап 1 - главни колектори 1 и 2 СО "Ален мак"
30/ГИ/15.03.2017 Автобусни спирки на бул. "Девня" от о. т. 3334 до о. т. 3335 7 м. р.
31/ГИ/15.03.2017 Реконструкция на ул. "Люлин" от о. т. 3336, 3647 до о. т. 3653. Задънена улица от о. т. 3656 до о. т. 3659, Първи етап: Реконструкция, Втори етап: Тротоари от о. т. 3648 до о. т. 3653 и улично осветление. 7 м. р. Заповед 2/ГИ/01.02.2018 г. по чл. 154 от ЗУТ, Заповед 5/ГИ/11.04.2019 г. по чл. 154 от ЗУТ
32/ГИ/17.03.2017 Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ XVI-337, кв. 33, ЗПЗ
33/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 203 и бл. 204, с д-на 298,69м ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
34/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 205 и вх. 3 и 4 на бл. 206, с д-на 168,39м ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
35/ГИ/24.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ ХХ-534, 518 "производствено-складова база", кв. 2 (ид. 10135.3513.468) 26 м. р.
36/ГИ/27.03.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 59м от о. т. 12 по улица ид. 10135.2623.9548, кв. 212, СО "Горна Трака"
37/ГИ/30.03.2017 Газификация на зала "Академик - Христо Борисов" ид. 10135.2562.236.9, 18 м. р., ул. "Н. Й. Вапцаров" 9
38/ГИ/30.03.2017 Благоустрояване и газификация на "спортен комплекс "Спартак" - поставяне на въздушен купол над тенис игрища и газова отоплителна инсталация УПИ III - "за стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв. 997а, ид. 10135.2556.350, 5 м. р., ул. "Селиолу" 39а
39/ГИ/30.03.2017 БС с №VAR0558.A000 "Riviera Nova" ид. 10135.513.678.1, к. к. "Зл. пясъци"
40/ГИ/30.03.2017 Изместване на каб. Линии средно напрежение извод "Кракра", "Лаврентий", "Вежда" и каб. Линии ниско напрежение от ТП 208 до бл. 21 УПИ IV, кв. 146, ид. 10135.1506.808, 7 м. р., ул. "Ал. Дякович"
41/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ IV- 1146 "за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности", кв. 42, ид. 10135.4510.577, ЗПЗ
42/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ I - 1674, 1161, 1185 "за производствено-складова, административна, търговска и обслужващи дейности и трафопост", кв. 42, ид. 10135.4510.576, ЗПЗ
43/ГИ/05.04.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 73м м-у о. т. 53 и о. т. 56 ПЗ "Метро"
44/ГИ/06.04.2017 Топлопроводно отклонение за жил. Сграда с д-на 120м УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. "Младост" 1 м. р.
45/ГИ/05.04.2017 Улични водопроводи ф110 ПЕВП с обща д-на 567м, 1. Клон 1 с д-на 294м от о. т. 113, през о. т. 115 и 117 до о. т. 121, 2. Клон 2 с д-на 235м от о. т. 117, през о. т. 1290 до о. т. 1298, 3. Клон 3 с д-на 38м от о. т. 115 към о. т. 1223 СО "Ваялар"
46/ГИ/07.04.2017 БС с №2756 ид. 72709.516.1027.2, с. Тополи
47/ГИ/12.04.2017 Укрепителни мерки УПИ XXIV-428, кв. 18, ид. 10135.2571.4677, к. к. "Чайка"
48/ГИ/13.04.2017 1. Реконструкция на ТП 826, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО ид. 10135.3512.236, УПИ IX-186 "за смесено застрояване", кв. 15 (ид. 10135.3512.186), ж. к. "Младост" 2 м. р.
49/ГИ/20.04.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 117 м от о. т. 298 до о. т. 632 СО "Ментеше"
50/ГИ/24.04.2017 Реконструкция на уличен водопровод от о. т. 4572 до о. т. 4040 и изграждане на улична дъджовна канализация от о. т. 4325 до о. т. 4323 ЗПЗ
51/ГИ/24.04.2017 Уличен водопровод с д-на 316 м от о. т. 65, през о. т. 68 до о. т. 73 кв. 12, 26 м. р.
52/ГИ/27.04.2017 БС с №4079 ид. 72709.3514.522.6, ЗПЗ
53/ГИ/28.04.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 9 "Ален мак", етапи I до XII ид. 10135.2562.165, 20 м. р., ж. к. "Чайка" до бл. 61
54/ГИ/02.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 28 "Пролет", етапи I до X УПИ "детска градина"кв. 36, ид. 10135.3515.323, 16 м. р., ул. "Милосърдие" 10
55/ГИ/05.05.2017 Рехабилитация на топлопреносната мрежа в участъка от Ш1/МII до КII от II-ра магистрала, с д-на 85 м ж. к. "Младост" 1 м. р.
56/ГИ/09.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4233 ид. 10135.2557.238.1, ул. "Ген. Киселов" 8
57/ГИ/09.05.2017 1. Реконструкция на ТП 781, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО ид. 10135.3512.71, УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. "Младост" 1 м. р.
58/ГИ/10.05.2017 Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 55 м от о. т. 725 към УПИ УПИ L-1083=5207, кв. 70, СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
59/ГИ/10.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 37 "Пламъче", етапи I до VIII УПИ I "за детска градина", кв. 16, ид. 10135.4502.120, ж. к. "Вл. Варненчик" 4 м. р., до бл. 402
60/ГИ/12.05.2017 Уличен канализационен клон ф 315 PVC с д-на 13 м м-у о. т. 841 и о. т. 866 (до връзка със съществуващ колектор 600/900 ЯБ) ул. "Хъшове", 12 м. р.
61/ГИ/12.05.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия УПИ III-620, кв. 30, ПРЗ на "Св. Никола"
62/ГИ/12.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 44 "В. Терешкова"-Филиал УПИ "за жилищен комплекс и обществени нужди", кв. 24, ид. 10135.5502.219, 27 м. р., ул. "Кишинев" 11
63/ГИ/17.05.2017 Монтаж на оборудване в килия 28 на подстанция "Максуда" ид. 10135.4510.694, ЗПЗ
64/ГИ/17.05.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 от о. т. 1 западно от о. т. 310 до т. 4 в края на УПИ УПИ ХХХ-322, кв. 40, 21 м. р.
65/ГИ/19.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4244 ид. 10135.5505.378.1, ул. "Кичево" 10
66/ГИ/23.05.2017 Преустройство на котелно помещение за захранване с газово гориво ид. 10135.1502.2.4, УПИ II, кв. 527, 13 м. р., бул. "Вл. Варненчик" 92 Заповед 9/ГИ/11.09.2017 г. по чл. 154 от ЗУТ
67/ГИ/23.05.2017 Мрежа средно и ниско напрежение за захранване на имоти, 1. Реконстр. на ТП 161, 2. Промяна предназнач. на сграда от гараж-тракторно в ТП, каб. линия 20kV, 3. Каб. тръбна мрежа, 4. Каб. линии 0,4 kV до каб. шкафове тип ШК, до ел. табла тип ТЕПО и отклонения до ГРТ за сгради ид. 10135.1509.13, 10135.2561.11, Приморска зона, Съставна зона 5
68/ГИ/29.05.2017 Изместване на съществуващ водопровод ф125ч УПИ II-459 (ид. 10135.2516.459), УПИ I-458 (ид. 10135.2516.470), кв. 28, СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
69/ГИ/31.05.2017 Топлопроводно отклонение за сграда с д-на 32м ид. 10135.3512.221, ж. к. "Младост" 2 м. р., бул. "Сливница" 178
70/ГИ/05.06.2017 Реконструкция на трафопост 349 (с монтаж на два тр-ра 1000kVA), каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО 10135.2554.42, УПИ VIII-"жилища и трафопост", кв. 33, 24 м. р.
71/ГИ/05.06.2017 Реконструкция на трафопост 237 и каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО 10135.3513.151, УПИ VII-441, кв. 7, 26 м. р., ул. "Тодор Пенев"
72/ГИ/06.06.2017 Изместване на дъждовен канализационен колектор ф600 10135.3511.531, УПИ II "за жилищно строителство", кв. 15, ж. к. "Възраждане" 1 м. р.
73/ГИ/08.06.2017 Радиорелейна станция с №VA9452 А "Varna Levski Core" 10135.2555.317.1, кв. "Левски", ул. "Дружба" 4
74/ГИ/09.06.2017 Изместване на водопровод ф150 Е и дъждовна канализация ф 315 PVC УПИ Х-798, кв. 38, 10135.3515.475, 16 м. р.
75/ГИ/12.06.2017 БС с №VA4269_А "Hotel International Golden sands" 10135.513.249.10, 10135.513.249.11, к. к. "Зл. пясъци"
76/ГИ/13.06.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 142,6м м-у о. т. 261 и о. т. 232, кв. 34 СО "Прибой", землище "Галата"
77/ГИ/13.06.2017 Антенно-фидерна система и телевизионна предавателна станция с №3250 ТВРС "Константиново" имот №117006 в землището на с. Константиново с ЕКАТТЕ 38354, м. "Боаза"
78/ГИ/15.06.2017 Уличен водопровод ф110 и ф160 ПЕВП с д-на 129м и улична канализация ф315 PVC с д-на 137м, от о. т. 203 през о. т. 204, о. т. 205 до о. т. 299 СО "Кочмар"
79/ГИ/20.06.2017 Електеозахранване на УПИ, включващо: 1. БКТП 1х1000kVA, 20/0,4kV (с монтаж на тр-р 250kVA), 2. Кабелна линия 20kV, 3. Каб. Линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО, 4. Тръбна канална мрежа с шахти УПИ XV-153, 154, 155, 156, кв. 4, 10135.5545.4103, СО "Зеленика"
80/ГИ/22.06.2017 Уличен водопровод от о. т. 2 към о. т. 95, с д-на 701м СО"Добрева чешма"
81/ГИ/26.06.2017 Трафопост тип БКТП 20/0,4kV, 1000 kVA и кабелна линия 20kV УПИ IV-771, кв. 21, ид. 10135.3514.771, ЗПЗ
82/ГИ/27.06.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 46м и улична канализация PVC ф315 с д-на 47м от о. т. 315 до о. т. 320 кв. 19, СО "Акчелар"
83/ГИ/27.06.2017 Улична битова канализация от о. т. 140 до о. т. 142, с д-на 60м кв. "Свети Никола"
84/ГИ/05.07.2017 Реконструкция кабелни линии 20kV и о,4kV УПИ 49 "за обществено обслужване и паркинг", кв. 2 (ид. 10135.3511.284), ж. к. "Младост" 2 м. р.
85/ГИ/05.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Външно каб. ел. захранване 0,4kV от ТП 53 до каб. шкаф тип ШК-4, 2. Каб. ел. захранване 0,4kV от ШК до ел. табло тип ТЕПО УПИ I-15, кв. 582 (ид. 10135.1026.15, 14 м. р., ул. "Васил Априлов"28
86/ГИ/06.07.2017 Подмяна на уличен водопровод ф80 с д-на 180м с ф110 ПЕВП, от о. т. 99 към о. т. 95 и водопроводно отклонение за ПИ ид. 10135.2522.1096, СО "Акчелар"
87/ГИ/10.07.2017 Улична канализация от о. т. 12 до о. т. 12(1), с д-на 26м - връзка със съществуваща канализация кв. 17, кв. Виница
88/ГИ/10.07.2017 Външно кабелно ел. захранване от БКТП до касети тип ШК-4А и сградни отклонения до табла тип ТЕПО ид. 10135.3513.1772, УПИ XXIV-1773, 1776 "за жилищно строителство", кв. 13 (ид. 10135.3513.1937), 26 м. р., ул. "Андрей Сахаров" 13
89/ГИ/17.07.2017 Изместване на съществуващ водопровод ф100Е от УПИ УПИ XII-2067, кв. 47, 21 м. р.
90/ГИ/18.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Вграден трафопост 20/10/0,4kV, 1х1000kVА, 2. Каб. линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО УПИ I-1, кв. 396, (ид. 10135.1503.544), 10 м. р., ул. "Христо Самсаров" 3
91/ГИ/25.07.2017 Изместване на кабелни линии от УПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линии СрН, 2. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 46, 3. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 49, 4. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за ШК, 5. Изграждане на канална тръбна мрежа с шахти. УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), (ид. 10135.3511.249), ж. к. "Възраждане" 2 м. р.
92/ГИ/25.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на табла НН на ТП 918, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до ел. табла тип ТЕПО УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), ж. к. "Възраждане" 2 м. р.
93/ГИ/25.07.2017 1. Реконструкция на табла НН на ТП 909, 2. Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от ТП до кабелен шкаф тип ШК-4 и до ел. табло тип ТЕПО УПИ V "за жил. строителство", кв. 1 (ид. 10135.3511.562), ж. к. "Възраждане" 2 м. р.
94/ГИ/26.07.2017 БС с №VAR0571 "Индустриал Нова" 10135.1506.927.3, ул. "Девня" 2
95/ГИ/31.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на ТП 348 подмяна на тр-р 630 kVA с 1000kVA, 20/10/0,4kV, монтаж на ГТТ2 1600/1000А и два броя РТ 4х400 А, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до табла тип ТЕПО УПИ IX-307, 308, кв. 1085а (ид. 10135.3513.1894), 26 м. р., ул. "Чинар" 40-42
96/ГИ/31.07.2017 Външно кабелно ел. захранване 0,4kV от ТП 1562 до кабелен шкаф ШК-4 и до табло тип ТЕПО ид. 30497.504.1901, 30497.504.937, СО "Под село", землище Звездица
97/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (423.1) УПИ I "жилищно строителство", кв. 42, ж. к. "Вл. Варненчик" I м. р., ид. 10135.4504.21, източно от бл. 53, вх. 1
98/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (429) УПИ IV "за озеленяване", кв. 12, ж. к. "Вл. Варненчик" II м. р., ид. 10135.4505.334, южно от бл. 218, вх. 6
99/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (404) УПИ VI "за комплексно жилищно строителство и озеленяване", кв. 14, ж. к. "Вл. Варненчик" I м. р., ид. 10135.4504.435, южно от бл. 7, вх. 10
100/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (291) ж. к. "Възраждане" I м. р., ид. 10135.3511.142, южно от бл. 24
101/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (367) УПИ II "за детски комплекс", кв. 16, ж. к. "Трошево", 16 м. р. север, ид. 10135.3515.1647, южно от бл. 34, вх. А
102/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (321) УПИ V "за жилищно строителство", кв. 1205, ж. к. "Св. Иван Рилски", ид. 10135.3515.792, източно от бл. 60
103/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (309) УПИ "комплексно жилищно строителство", бул. "Вл. Варненчик", ид. 10135.3517.72, южно от бл. 29
104/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (176.1) УПИ Х-1393, кв. 24, "Вилна зона", ид. 10135.2564.1683, ул. "Драган Данаилов" 80
105/ГИ/01.08.2017 Улично осветление бул. "Сливница", около бл. 90
106/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Даме Груев" и ул. "Яне Сандански", зад бл. 68
107/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Никола Даскалов" (пред Първо РПУ) и ул. "Парижка комуна"
108/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Г. Живков" 41, 43, 47, ул. "Пискюлиев" 54
109/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. "Дрин"
110/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 "Св. Екатерина"
111/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Зограф" в участъка м-у ул. "Княз Черказки" и ул. "Тодор Влайков"
112/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в междублоково пространство м-у ул. "Георги Бенковски" от бл. 79 до бл. 85 и пл. "Лаврентий"
113/ГИ/01.08.2017 Улично осветление м-у ул. "Дабко Дабков", ул. "Дубровник", ул. "Д-р Басанович" и ул. "Железни врата"
114/ГИ/01.08.2017 Улично осветление по пешеходна алея м-у бл. 13 на ул. "Студентска" и бул. "Осми приморски полк" и алеята м-у ул. "В. Петлешков" и бл. 13
115/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Радост", бл. 1
116/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Радост", бл. 51
117/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Акад. Курчатов" в участъка от ул. "Под Игото" до ул. "Козница"
118/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Шести септември" в участъка от бул. "Св. Елена" до ул. "Антон Франгя", р-н "Вл. Варненчик"
119/ГИ/01.08.2017 Улично осветление бл. 7 и ул. "Цанко Церковски", р-н "Вл. Варненчик"
120/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Иван Мърквичка" в участъка от ул. "Ниш" до ул. "Боян Илиев", р-н "Вл. Варненчик"
121/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в района на ОУ "Стоян Михайловски", р-н "Вл. Варненчик"
122/ГИ/01.08.2017 Улично осветление с-у бл. 302 (паркинг до "Супер" 5), р-н "Вл. Варненчик"
123/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Николай Христов" (пред спортната площадка), с. Тополи
124/ГИ/03.08.2017 Улици в м-ст "Старите лозя" кв. 5, УПИ XVII-165, 166 и кв. 6, УПИ II-165, 166, по ул. регулация от о. т. 1 до о. т. 3, от о. т. 47' до о. т. 51 и от о. т. 70 до о. т. 71, ПРЗ на м-ст "Старите лозя" Заповед 012/ГИ/08.11.2017 г. по чл. 154, Заповед 1/ГИ/10.02.2020 г. по чл. 154
125/ГИ/07.08.2017 Изместване на кабелни линии от УПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линия СрН извод "Плиска", 2. Изместване на каб. линия СрН извод "Омега", 3. Изместване на два броя каб. линии НН от ТП 192 до каб. Шкаф ШК-4 УПИ II-115, кв. 798А (ид. 10135.2559.275), ул. "Караагач", 17 м. р.
126/ГИ/17.08.2017 Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от съществуващ каб. шкаф тип ШК-4А до ел. табло тип ТЕПО ид. 10135.2568.205, УПИ IХ-56, кв. 71 (ид. 10135.2568.100), м-ст "Абатко", к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
127/ГИ/21.08.2017 Уличен водопровод РЕ ф110/10 с д-на 34,87 м и улична битова канализация РЕ ф 400/SN 8 с д-на 28,40 м м-у о. т. 4076 и о. т. 4078 ЗПЗ
128/ГИ/22.08.2017 Улично осветление карето м-у ул. "Селиолу", ул. "Ген Колев", ул. "Чаталджа", ул. "Илинден"
129/ГИ/22.08.2017 Преустройство на БС с №VAR0121 "Звездица" 30497.503.330, с. Звездица, м-ст Летището
130/ГИ/22.08.2017 Преустройство на БС с №VAR0004.А "Аспарухово" 10135.5212.9.1, ул. "Уилям Фруд" 1, "Център по хидро- и аеродинамика", бл. А1
131/ГИ/22.08.2017 БС с №VAR0603 "Метал Нова" 10135.3514.211, ЗПЗ
132/ГИ/22.08.2017 БС с №VAR0179.А "Фружин" 10135.4502.114.9, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 11
133/ГИ/23.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и дворна ВиК мрежа в ДГ 11 "Незабравка", Етапи от I до XIV УПИ "за детски дом и ясли", кв. 15, 24 м. р., 10135.2554.25, ул. "Евлоги Георгиев" до бл. 25
134/ГИ/24.08.2017 Кабелна линия СрН от желязо-решетъчен стълб от извод "Вапцаров" с монтаж на 7 бр. стоманобетонни стълба с метални табла трансформатор 20/0,4 kV, 100kVA с. Каменар, кв. 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28
135/ГИ/30.08.2017 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А47 с дължина на трасето 159 м район "Одесос", "Приморски"
136/ГИ/05.09.2017 Електронна съобщителна мрежа от същ. шахта до нова шахта 22, чрез изтегляне на оптични кабели в същ. и нова тръбна мрежа 10135.2569.33 (пътен възел "Св. Св. Константин и Елена", 10135.2569.10, 10135.2569.108, 10135.2569.16, 10135.2569.327, 10135.2569.96, 10135.2569.174, 10135.2569.122, 10135.2569.100, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
137/ГИ/07.09.2017 Газификация на гр. Варна. Отклонение от разпределителен газопровод до консуматори, с дължина 36 м ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р.
138/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Н. Бозвели“, между ул. „Доспат“ и ул. „Патриарх Евтимий“
139/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Братя Георгиевич“ №15 и ул. "Бенковска" №3
140/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Зограф“, ул. „Теодосий Търновски“ и ул. „Хилендар“
141/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Тодор Влайков“ №53 бл. 13 и бл. 12, ул. „Христо Македонски“
142/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Хр. Попович“ №35, ул. „Радецки“ №3-5
143/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство източно от ул. "Струга"
144/ГИ/11.09.2017 Улично осветление на паркинг зад бл. 6 и бл. 7 на ул. „Ружа“
145/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Д-р Басанович“ – участъка между ул. „П. Момилов” и ул. „Железни врата”
146/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Топра Хисар” – участъка между ул. „Полк. Свещаров” и ул. „Брегалница”
147/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. "Сирма Войвода"
148/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Синчец“ в участъка от ул. „Карамфил“ до ул. „Люляк“
149/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Ген. Кантарджиев” – участъка между ул. „Полк. Свещаров” и ул. „Брегалница”
150/ГИ/11.09.2017 Улично осветление пред блокове №№46, 47, 48, 50, 51 и 52 в ж. к. "Възраждане"
151/ГИ/11.09.2017 Улично осветление около бл. 102, ж. к. "Младост" 1 м. р.
152/ГИ/11.09.2017 Улично осветление бл. 138, вх. 2а, 3, 4, 5, 6 и 7 и бл. 139, вх. 2а (до ул. „Вяра“) и бл. 140, вх. 2а (до ул. „Вяра“), по плана на ж. к. „Младост“, II м.р
153/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Поп Димитър“ към СО „Пчелина“
154/ГИ/11.09.2017 Улично осветление на паркинг на ул. „Мечтание“ (зад Мебелна палата)
155/ГИ/11.09.2017 Улично осветление пред бл. 24, бл. 25 и бл. 26, район „Вл. Варненчик“
156/ГИ/11.09.2017 Улично осветление от подхода към бл. 402 до поземлени имоти №1573 и №1574 по плана на СО „Ментеше“
157/ГИ/12.09.2017 Трафопост тип БКТП 20/10/0,4kV, 1000 kVA(с м-ж на тр-р 630kVA), кабелна линия 10kV, каб. линии НН до ел. табла тип ТЕПО и тръбно-канална мрежа с шахти УПИ VIII-555, кв. 11 (ид. 10135.2554.630), 25 м. р.
158/ГИ/14.09.2017 Улична битова канализация с д-на 27,90 м м-у о. т. 102 и о. т. 105 ж. к. "Бриз"
159/ГИ/15.09.2017 Улично осветление СО "Боровец-юг", м-ст Кантара
160/ГИ/18.09.2017 БС с №4333 10135.2506.155, на съществуваща стоманено-решетъчна кула на РРТС "Варна"
161/ГИ/19.09.2017 Сградна газова инсталация за СУХНИ "Константин Преславски" УПИ I-"хум. гимназия", кв. 410, ид. 10135.1504.35, 10135.1504.35.1, 4 м. р., ул. "Атанас Георгиев" 20
162/ГИ/19.09.2017 Улична канализация ф315 PVC с д-на 60 м м-у о. т. 189 и о. т. 949 СО "Ваялар"
163/ГИ/21.09.2017 Изграждане на открита площадка за монтаж на съд за течен кислород УПИ "ВМИ", ид. 10135.2555.330, 23 м. р., м-ст "Сотира", бул. "Христо Смирненски" 1
164/ГИ/21.09.2017 Основен ремонт на ул. "Цар Борис III" кв. Виница от ул. "Св. Св. Константин и Елена" до обръщач
165/ГИ/21.09.2017 Реконструкция на ул. "Ана Феликсова" и кръстовище с бул. "Цар Освободител", Етап 1: Реконструкция на ул. "Ана Феликсова" от о. т. 106 до о. т. 50 район Младост
166/ГИ/21.09.2017 Основен ремонт на ул. "Студентска" в участъка от ул. "Мир" до ул. "Дубровник", 24 м. р.
167/ГИ/25.09.2017 Реконструкция на битова канализация ул. "Ген. Георги Попов", р-н Приморски
168/ГИ/25.09.2017 Реконструкция на битова канализация ул. "Мадара", от ул. "А. Железкова" до ул. "Царевец"
169/ГИ/28.09.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (138.1) УПИ II-879, кв. 31, СО "Сотира", 10135.2552.1697, ул. "Мир" до бл. 5
170/ГИ/29.09.2017 Монтаж на антенно поле с №VAR0191 10135.3514.64.1, бул. "Вл. Варненчик" 260
171/ГИ/03.10.2017 Трафопост БКТП 20/0,4, 100 kVA и каб. линия 20 kV 10135.4510.826, бул. "Вл. Варненчик" 281, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик
172/ГИ/04.10.2017 Изместване на кабелни линии от ПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линия СрН извод "Абатко", 2. Изместване на каб. линии НН, 3. Изграждане на каб. канална мрежа с шахти 10135.2569.289, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
173/ГИ/04.10.2017 Изместване на улична канализация ф 300Б от УПИ УПИ VIII-558, кв. 11 (10135.3513.207), 26 м. р., ул. "Флора"
174/ГИ/05.10.2017 Светофарна уредба с пешеходна заявка бул. "Трети март" при автобусна спирка "Армейска" (до магазин Алати)
175/ГИ/04.10.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 42 "Българче" УПИ ХХ-290, 291 "за обединено детско заведение", кв. 12, 10135.4504.735, ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р., до бл. 21
176/ГИ/06.10.2017 Улично осветление бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, ж. к. "Младост" 2 м. р.
177/ГИ/06.10.2017 Улично осветление от сп. "Ген Заимов" до входа на ВСУ "Черноризец Храбър"
178/ГИ/16.10.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 24,30м УПИ VIII и УПИ IX, кв. 997, 5 м. р.
179/ГИ/19.10.2017 Изграждане на бул. "Васил Левски", Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+150.00 до км. 0+440.00; 2. Участък от км. 2+400.00 до км. 2+730.00 от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост
180/ГИ/20.10.2017 Уличен водопровод с д-на 94 м м-у о. т. 361 и о. т. 270 СО "Ален мак"
181/ГИ/23.10.2017 Уличен водопровод ф110; Клон 1 с д-на 471,7 м от о. т. 163, през о. т. 2173, 2384 към о. т. 572; Клон 2 с д-на 21,2 м м-у о. т. 2173 и о. т. 2174; Клон 3 с д-на 91,3 м от о. т. 2386 към о. т. 2396 кв. Изгрев
182/ГИ/23.10.2017 Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от ТП 192 до каб. шкафове тип ШК-6А и ШК-4А и каб. линии до ел. табло тип ТЕПО УПИ IV-109, 238 "за жилищно строителство и обществено обслужване", кв. 798 (ид. 10135.2559.275), 17 м. р.
183/ГИ/24.10.2017 Парк "Възраждане"; Етап 1-западно от охранителен канал; Етап 2-източно от охранителен канал УПИ III-621 "за публично парково пространство", кв. 17 (ид. 10135.3511.621), ж. к. "Възраждане" 1 м. р.
184/ГИ/25.10.2017 Улично осветление СО "Телевизионна кула"
185/ГИ/07.11.2017 Комуникационна свързаност за Върховен административен съд посредством Единната електронна съобщителна мрежа-Линия 13 от Областна администрация до Административен съд, в нова и съществуваща тръбна мрежа, и монтаж на оборудване в двете сгради ул. "Преслав" 26 (ид. 10135.1507.627.3), ул. "Никола Вапцаров" 3А (ид. 10135.2562.198.1)
186/ГИ/08.11.2017 Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 91 м от о. т. 1312 към о. т. 1437 СО "Горна Трака"
187/ГИ/10.11.2017 Улична напорна канализация от о. т. 210043 до РШ същ. На канализация СБ ф1000 (с д-на 124 м) и сградна напорна канализация до КПС в УПИ УПИ XXIII-136, 139, кв. 8, "Вилна зона"
188/ГИ/10.11.2017 Светофарна уредба с пешеходна заявка бул. "Цар Освободител" при ул. "Верещагин" (при автобусна спирка "ВиК"), район Младост
189/ГИ/10.11.2017 Светофарна уредба с пешеходна заявка бул. "Цар Освободител" при при автобусна спирка "Георги Георгиев", район Младост
190/ГИ/15.11.2017 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0260 "Grand Mall Varna" в БС с №VAR0260.В "Карфур Варна" ул. "Андрей Сахаров" 2, ид. 10135.3516.142.54
191/ГИ/22.11.2017 Светофарна уредба бул. "Цар Освободител" и ул. "Ана Феликсова", район Младост
192/ГИ/22.11.2017 Светофарна уредба ул. "Христо Смирненски" и ул. "Прилеп" (пътен възел "Вятърна мелница"), при пешеходна пътека на автобусна спирка, район Приморски
193/ГИ/29.11.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 100 м м-у о. т. 322 и о. т. 324 кв. 57, "Вилна зона"
194/ГИ/04.12.2017 Преустройство на съществуваща БС с №2736 10135.1507.827.1, ул. "Княз Дондуков" 29
195/ГИ/04.12.2017 Преустройство на съществуваща БС с №VA4208_C/Riviera beach и БС с №4421 10135.513.351, атракционен комплекс "Конен пикник", к. к. "Зл. пясъци"
196/ГИ/11.12.2017 Изместване на битова канализация УПИ I-69, кв. 8, 27 м. р.
197/ГИ/12.12.2017 Изграждане на бул. "Васил Левски", Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: Участък от км. 1+875.00 до км. 2+125.00, включително Южен надлез на бул. "Вл. Варненчик" над бул. "В. Левски" при км. 1+908.24 от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост
198/ГИ/13.12.2017 Външно каб. ел. захранване 0,4 kV от ТП 7 до преходен шкаф, монтиран на стълб и въздушна мрежа 0,4 kV до табло тип ТЕПО с изграждане на нови стоманобетонни стълбове ид. 30497.505.575, ул. "Персей" 32, СО "Подсело", землище Звездица
199/ГИ/13.12.2017 1. Реконструкция на ТП 2069 с подмяна на тр-р 400 kV, 20/0,4 kV с 630 kV, 20/0,4 kV, 2. Външно каб. ел. захранване 0,4 kV от ТП до табло тип ТЕПО ид. 10135.73.546.1, УПИ I-2, 3, 4, кв. 8, ид. 10135.73.541, ПЗ "Планова"
200/ГИ/13.12.2017 Благоустрояване на имот до сградата на Юнашки салон ид. 10135.1506.35, кв. 136, 7 м. р., бул. "Хр. Ботев" и ул. "Бачо Киро"
201/ГИ/18.12.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 12 "Ян Бибиян", етапи от I до III ид. 10135.2556.323, УПИ VIII "детско заведение", кв. 995, 5 м. р., ул. "Дойран" 9
202/ГИ/20.12.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 25 м от о. т. 92а по посока о. т. 123а "Вилна зона"
203/ГИ/28.12.2017 Изграждане на бул. "Васил Левски", Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+470.00 до км. 0+640.00, 2. Участък от км. 1+425.00 до км. 1+490.00 (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Южен надлез на бул. "Сливница" над бул. "В. Левски" при км. 1+451.96, 3. Участък от км. 2+125.00 до км. 2+290.00. от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка

Разрешения за строеж 2017 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.