Разрешения за строеж за 2017 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/16.01.2017 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А44 с дължина на трасето 227.02 м район "Одесос" "Овергаз Мрежи" АД
2/ГИ/19.01.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 59.2 м от о. т. 609 до о. т. 219 кв. 29, СО "Акчелар" Община Варна
3/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион "Варна": 1. Оборудване на възлова станция "Спортист", 2. Оборудване на два ТП, 3. Захранване на ТП-1 и ТП-2 УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. "Бриз-юг"), ид. 10135.2563.1883 "Спортен комплекс Варна" АД
4/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион "Варна": 1. Монтиране на уредба КРУ 20kV, оборудване на "трафосборка" на трансформатор 1 и каб. Линии 20kV в подстанция "Варна-Изток", ид. 10135.2554.608, 2. Оборудване на килия 20kV във ВС "Стадиона", ид. 10135.2563.31, 3. Оборудване на ВС "Арена Варна" в УПИ XXV-стадион, захранена с каб. линии 20kV УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. "Бриз-юг"), ид. 10135.2563.1883 "Енерго-Про Мрежи" АД
5/ГИ/27.01.2017 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформатор 1000 kVA) захранен с кабелна линия 10kVA и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XIX-1772 "за жил. строителство", кв. 13, ид. 10135.3513.1772, ул. "Акад. Андрей Сахаров" 11, 26 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
6/ГИ/02.02.2017 БС с №4148 ид. 10135.513.541.1, к. к. "Зл. пясъци" "Теленор България" ЕАД
7/ГИ/03.02.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 130 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 145 м от о. т. 145 през о. т. 149 и по алея ид. алеи 10135.3506.1060, 10135.3506.1073, СО "Пчелина" Община Варна Заповед 10/ГИ/06.12.2018 г. по чл. 154
8/ГИ/08.02.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия УПИ ХХ-70, кв. 13, к. к. "Чайка" (ид. 10135.2572.214 стар ид. 10135.2572.70) Поля Енчева Димитрова
9/ГИ/08.02.2017 Възстановяване на водопроводимостта на открит отводнителен канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения м-у двете прилежащи улични платна на ул. "Васил Левски", с. Константиново Община Варна Заповед 11/ГИ/26.09.2019 г. по чл. 154
10/ГИ/14.02.2017 БС с №2732 10135.5426.3099.1, 10135.5426.3099, СО "Ракитника" "Теленор България" ЕАД
11/ГИ/16.02.2017 Уличен водопровод от о. т. 145 до т. 3 южно от УПИ с д-на 81 м, битова канализация от о. т. 279 до РШб южно от УПИ с д-на 62 м и дъждовна канализация от о. т. 279 до РШд южно от УПИ с д-на 50 м УПИ V, кв. 1, ж. к. "Възраждане", 2 м. р. Община Варна
12/ГИ/16.02.2017 Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, ДГ 39 "Приказка" УПИ XI "Детска градина", кв. 9, ид. 10135.4505.62, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м.р. Община Варна Заповед 12/ГИ/31.07.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
13/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Добри Чинтулов" УПИ "Основно училище", ид. 10135.3515.314, кв. 18, 16 м. р. Община Варна
14/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Христо Ботев" УПИ I "за училище", ид. 10135.5502.137, кв. 14, 27 м. р. Община Варна
15/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Ангел Кънчев" УПИ "за училище", ид. 10135.2553.289, 25 м. р. Община Варна
16/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Черноризец Храбър" ПИ с ид. 10135.2554.62, кв. 35, 24 м. р. Община Варна
17/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Г. С. Раковски" УПИ I-49, ид. 10135.2562.49, кв. 22, 19 м. р., ж. к. "Чайка" Община Варна
18/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Панайот Волов" УПИ I "за училище", ид. 10135.2575.2023, кв. 8, кв. "Виница", ул. "Св. Димитър Солунски" Община Варна
19/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Васил Априлов" УПИ II "за детски комбинат тр. П.", ид. 10135.1502.168, кв. 477, 13 м. р., ул. "Братя Миладинови" Община Варна
20/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "Йордан Йовков" УПИ "за училище", ид. 10135.1026.286, кв. 586, 14 м. р., ул. "Е. Симитчиева" 8 Община Варна
21/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ "П. Р. Славейков"/Трета ПМГ "Акад. Методи Попов" УПИ I "за училище", ид. 10135.1502.109, кв. 518, 13 м. р., бул. "Вл. Варненчик" 80 Община Варна
22/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, Хуманитарна гимназия "Константин Преславски" УПИ I "хуманитарна гимназия", ид. 10135.1504.35, кв. 410, 4 м. р., ул. "Атанас Георгиев" 20 Община Варна
23/ГИ/27.02.2017 1. Реконструкция на ТП 1094 (м-ж на т-р 1х1000 kVA 20/10/0,4 kV), 2. Външни каб. ел.захранвания 0,4 kV от ТП до табла тип ТЕПО ид. 10135.1506.848.1.65, УПИ III-135, кв. 119, ид. 10135.1506.135, ул. "Райко Жинзифов" 22, УПИ I-132, кв. 119, ид. 10135.1506.132, ул. "Русе" 31, 7 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
24/ГИ/28.02.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 120 м от о. т. 226 до о. т. 232 СО "Ален мак" Община Варна
25/ГИ/28.02.2017 Двустранна отпична свързаност на БС 4080 от съществуващи КШ 1 и КШ 2 ид. 10135.2515.691, СО "Ален мак", ул. "Петър Попов" "Теленор България" ЕАД
26/ГИ/02.03.2017 Трафопост тип МБКТП 20/0,4kV, 1250 kVA (с монтаж на 800 kVA) и кабелна линия 20kV УПИ XII-110, кв. 46 (ид. 10135.3514.249), ЗПЗ, ул. "Акедемик Игор Курчатов" 1 1. "Филкаб" АД, 2. "Енерго-Про Мрежи" АД Заповед 5/ГИ/04.05.2018 г. по чл. 154 от ЗУТ
27/ГИ/08.03.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 288м от о. т. 38 към о. т. 68 кв. 10, ПЗ "Метро" Община Варна
28/ГИ/08.03.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 162м м-у о. т. 68 към о. т. 55 кв. 10, ПЗ "Метро" Община Варна
29/ГИ/09.03.2017 Частично изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа, Етап 1 - главни колектори 1 и 2 СО "Ален мак" Община Варна
30/ГИ/15.03.2017 Автобусни спирки на бул. "Девня" от о. т. 3334 до о. т. 3335 7 м. р. Община Варна
31/ГИ/15.03.2017 Реконструкция на ул. "Люлин" от о. т. 3336, 3647 до о. т. 3653. Задънена улица от о. т. 3656 до о. т. 3659, Първи етап: Реконструкция, Втори етап: Тротоари от о. т. 3648 до о. т. 3653 и улично осветление. 7 м. р. Община Варна Заповед 2/ГИ/01.02.2018 г. по чл. 154 от ЗУТ, Заповед 5/ГИ/11.04.2019 г. по чл. 154 от ЗУТ
32/ГИ/17.03.2017 Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ XVI-337, кв. 33, ЗПЗ 1. Община Варна, 2. "Рентапарк" ЕООД
33/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 203 и бл. 204, с д-на 298,69м ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
34/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 205 и вх. 3 и 4 на бл. 206, с д-на 168,39м ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
35/ГИ/24.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ ХХ-534, 518 "производствено-складова база", кв. 2 (ид. 10135.3513.468) 26 м. р. 1. "Пикант" ООД, 2. "Енерго-Про Мрежи" АД
36/ГИ/27.03.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 59м от о. т. 12 по улица ид. 10135.2623.9548, кв. 212, СО "Горна Трака" Община Варна
37/ГИ/30.03.2017 Газификация на зала "Академик - Христо Борисов" ид. 10135.2562.236.9, 18 м. р., ул. "Н. Й. Вапцаров" 9 Държавата, чрез "Сружение на спортни клубове "Черно море"
38/ГИ/30.03.2017 Благоустрояване и газификация на "спортен комплекс "Спартак" - поставяне на въздушен купол над тенис игрища и газова отоплителна инсталация УПИ III - "за стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв. 997а, ид. 10135.2556.350, 5 м. р., ул. "Селиолу" 39а "Спортен комплекс "Спартак" АД
39/ГИ/30.03.2017 БС с №VAR0558.A000 "Riviera Nova" ид. 10135.513.678.1, к. к. "Зл. пясъци" "Мобилтел" ЕАД
40/ГИ/30.03.2017 Изместване на каб. Линии средно напрежение извод "Кракра", "Лаврентий", "Вежда" и каб. Линии ниско напрежение от ТП 208 до бл. 21 УПИ IV, кв. 146, ид. 10135.1506.808, 7 м. р., ул. "Ал. Дякович" "Енерго-Про Мрежи" АД
41/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ IV- 1146 "за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности", кв. 42, ид. 10135.4510.577, ЗПЗ "Алфа Съплай" ЕООД
42/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ I - 1674, 1161, 1185 "за производствено-складова, административна, търговска и обслужващи дейности и трафопост", кв. 42, ид. 10135.4510.576, ЗПЗ "Карио" ЕООД
43/ГИ/05.04.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 73м м-у о. т. 53 и о. т. 56 ПЗ "Метро" Община Варна
44/ГИ/06.04.2017 Топлопроводно отклонение за жил. Сграда с д-на 120м УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. "Младост" 1 м. р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
45/ГИ/05.04.2017 Улични водопроводи ф110 ПЕВП с обща д-на 567м, 1. Клон 1 с д-на 294м от о. т. 113, през о. т. 115 и 117 до о. т. 121, 2. Клон 2 с д-на 235м от о. т. 117, през о. т. 1290 до о. т. 1298, 3. Клон 3 с д-на 38м от о. т. 115 към о. т. 1223 СО "Ваялар" Община Варна
46/ГИ/07.04.2017 БС с №2756 ид. 72709.516.1027.2, с. Тополи "Теленор България" ЕАД
47/ГИ/12.04.2017 Укрепителни мерки УПИ XXIV-428, кв. 18, ид. 10135.2571.4677, к. к. "Чайка" 1. "Сан сити с корпорейшън" ЕООД, 2. Община Варна
48/ГИ/13.04.2017 1. Реконструкция на ТП 826, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО ид. 10135.3512.236, УПИ IX-186 "за смесено застрояване", кв. 15 (ид. 10135.3512.186), ж. к. "Младост" 2 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
49/ГИ/20.04.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 117 м от о. т. 298 до о. т. 632 СО "Ментеше" Община Варна
50/ГИ/24.04.2017 Реконструкция на уличен водопровод от о. т. 4572 до о. т. 4040 и изграждане на улична дъджовна канализация от о. т. 4325 до о. т. 4323 ЗПЗ Община Варна
51/ГИ/24.04.2017 Уличен водопровод с д-на 316 м от о. т. 65, през о. т. 68 до о. т. 73 кв. 12, 26 м. р. Община Варна
52/ГИ/27.04.2017 БС с №4079 ид. 72709.3514.522.6, ЗПЗ "Теленор България" ЕАД
53/ГИ/28.04.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 9 "Ален мак", етапи I до XII ид. 10135.2562.165, 20 м. р., ж. к. "Чайка" до бл. 61 Община Варна
54/ГИ/02.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 28 "Пролет", етапи I до X УПИ "детска градина"кв. 36, ид. 10135.3515.323, 16 м. р., ул. "Милосърдие" 10 Община Варна
55/ГИ/05.05.2017 Рехабилитация на топлопреносната мрежа в участъка от Ш1/МII до КII от II-ра магистрала, с д-на 85 м ж. к. "Младост" 1 м. р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
56/ГИ/09.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4233 ид. 10135.2557.238.1, ул. "Ген. Киселов" 8 "Теленор България" ЕАД
57/ГИ/09.05.2017 1. Реконструкция на ТП 781, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО ид. 10135.3512.71, УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. "Младост" 1 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
58/ГИ/10.05.2017 Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 55 м от о. т. 725 към УПИ УПИ L-1083=5207, кв. 70, СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" Община Варна
59/ГИ/10.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 37 "Пламъче", етапи I до VIII УПИ I "за детска градина", кв. 16, ид. 10135.4502.120, ж. к. "Вл. Варненчик" 4 м. р., до бл. 402 Община Варна
60/ГИ/12.05.2017 Уличен канализационен клон ф 315 PVC с д-на 13 м м-у о. т. 841 и о. т. 866 (до връзка със съществуващ колектор 600/900 ЯБ) ул. "Хъшове", 12 м. р. Община Варна
61/ГИ/12.05.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия УПИ III-620, кв. 30, ПРЗ на "Св. Никола" Веселина Иванова Николова
62/ГИ/12.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 44 "В. Терешкова"-Филиал УПИ "за жилищен комплекс и обществени нужди", кв. 24, ид. 10135.5502.219, 27 м. р., ул. "Кишинев" 11 Община Варна
63/ГИ/17.05.2017 Монтаж на оборудване в килия 28 на подстанция "Максуда" ид. 10135.4510.694, ЗПЗ "Енерго-Про Мрежи" АД
64/ГИ/17.05.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 от о. т. 1 западно от о. т. 310 до т. 4 в края на УПИ УПИ ХХХ-322, кв. 40, 21 м. р. Община Варна
65/ГИ/19.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4244 ид. 10135.5505.378.1, ул. "Кичево" 10 "Теленор България" ЕАД
66/ГИ/23.05.2017 Преустройство на котелно помещение за захранване с газово гориво ид. 10135.1502.2.4, УПИ II, кв. 527, 13 м. р., бул. "Вл. Варненчик" 92 "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Заповед 9/ГИ/11.09.2017 г. по чл. 154 от ЗУТ
67/ГИ/23.05.2017 Мрежа средно и ниско напрежение за захранване на имоти, 1. Реконстр. на ТП 161, 2. Промяна предназнач. на сграда от гараж-тракторно в ТП, каб. линия 20kV, 3. Каб. тръбна мрежа, 4. Каб. линии 0,4 kV до каб. шкафове тип ШК, до ел. табла тип ТЕПО и отклонения до ГРТ за сгради ид. 10135.1509.13, 10135.2561.11, Приморска зона, Съставна зона 5 1. "Лазурен бряг 91" ЕООД, 2. "Енерго-Про Мрежи" АД
68/ГИ/29.05.2017 Изместване на съществуващ водопровод ф125ч УПИ II-459 (ид. 10135.2516.459), УПИ I-458 (ид. 10135.2516.470), кв. 28, СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" Община Варна
69/ГИ/31.05.2017 Топлопроводно отклонение за сграда с д-на 32м ид. 10135.3512.221, ж. к. "Младост" 2 м. р., бул. "Сливница" 178 "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
70/ГИ/05.06.2017 Реконструкция на трафопост 349 (с монтаж на два тр-ра 1000kVA), каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО 10135.2554.42, УПИ VIII-"жилища и трафопост", кв. 33, 24 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
71/ГИ/05.06.2017 Реконструкция на трафопост 237 и каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО 10135.3513.151, УПИ VII-441, кв. 7, 26 м. р., ул. "Тодор Пенев" "Енерго-Про Мрежи" АД
72/ГИ/06.06.2017 Изместване на дъждовен канализационен колектор ф600 10135.3511.531, УПИ II "за жилищно строителство", кв. 15, ж. к. "Възраждане" 1 м. р. Община Варна
73/ГИ/08.06.2017 Радиорелейна станция с №VA9452 А "Varna Levski Core" 10135.2555.317.1, кв. "Левски", ул. "Дружба" 4 "БТК" ЕАД
74/ГИ/09.06.2017 Изместване на водопровод ф150 Е и дъждовна канализация ф 315 PVC УПИ Х-798, кв. 38, 10135.3515.475, 16 м. р. Община Варна
75/ГИ/12.06.2017 БС с №VA4269_А "Hotel International Golden sands" 10135.513.249.10, 10135.513.249.11, к. к. "Зл. пясъци" "БТК" ЕАД
76/ГИ/13.06.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 142,6м м-у о. т. 261 и о. т. 232, кв. 34 СО "Прибой", землище "Галата" Община Варна
77/ГИ/13.06.2017 Антенно-фидерна система и телевизионна предавателна станция с №3250 ТВРС "Константиново" имот №117006 в землището на с. Константиново с ЕКАТТЕ 38354, м. "Боаза" "Нуртс Диджитъл" ЕАД
78/ГИ/15.06.2017 Уличен водопровод ф110 и ф160 ПЕВП с д-на 129м и улична канализация ф315 PVC с д-на 137м, от о. т. 203 през о. т. 204, о. т. 205 до о. т. 299 СО "Кочмар" Община Варна
79/ГИ/20.06.2017 Електеозахранване на УПИ, включващо: 1. БКТП 1х1000kVA, 20/0,4kV (с монтаж на тр-р 250kVA), 2. Кабелна линия 20kV, 3. Каб. Линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО, 4. Тръбна канална мрежа с шахти УПИ XV-153, 154, 155, 156, кв. 4, 10135.5545.4103, СО "Зеленика" "Енерго-Про Мрежи" АД
80/ГИ/22.06.2017 Уличен водопровод от о. т. 2 към о. т. 95, с д-на 701м СО"Добрева чешма" Община Варна
81/ГИ/26.06.2017 Трафопост тип БКТП 20/0,4kV, 1000 kVA и кабелна линия 20kV УПИ IV-771, кв. 21, ид. 10135.3514.771, ЗПЗ 1. "ЕМ ДИ Иммобилиен" ЕООД, 2. "Енерго-Про Мрежи" АД
82/ГИ/27.06.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 46м и улична канализация PVC ф315 с д-на 47м от о. т. 315 до о. т. 320 кв. 19, СО "Акчелар" Община Варна
83/ГИ/27.06.2017 Улична битова канализация от о. т. 140 до о. т. 142, с д-на 60м кв. "Свети Никола" Община Варна
84/ГИ/05.07.2017 Реконструкция кабелни линии 20kV и о,4kV УПИ 49 "за обществено обслужване и паркинг", кв. 2 (ид. 10135.3511.284), ж. к. "Младост" 2 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
85/ГИ/05.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Външно каб. ел. захранване 0,4kV от ТП 53 до каб. шкаф тип ШК-4, 2. Каб. ел. захранване 0,4kV от ШК до ел. табло тип ТЕПО УПИ I-15, кв. 582 (ид. 10135.1026.15, 14 м. р., ул. "Васил Априлов"28 "Енерго-Про Мрежи" АД
86/ГИ/06.07.2017 Подмяна на уличен водопровод ф80 с д-на 180м с ф110 ПЕВП, от о. т. 99 към о. т. 95 и водопроводно отклонение за ПИ ид. 10135.2522.1096, СО "Акчелар" 1. Община Варна, 2. Теодора Живкова Кирова и Йовка Йосифова Терзиева
87/ГИ/10.07.2017 Улична канализация от о. т. 12 до о. т. 12(1), с д-на 26м - връзка със съществуваща канализация кв. 17, кв. Виница Община Варна
88/ГИ/10.07.2017 Външно кабелно ел. захранване от БКТП до касети тип ШК-4А и сградни отклонения до табла тип ТЕПО ид. 10135.3513.1772, УПИ XXIV-1773, 1776 "за жилищно строителство", кв. 13 (ид. 10135.3513.1937), 26 м. р., ул. "Андрей Сахаров" 13 "Енерго-Про Мрежи" АД
89/ГИ/17.07.2017 Изместване на съществуващ водопровод ф100Е от УПИ УПИ XII-2067, кв. 47, 21 м. р. Община Варна
90/ГИ/18.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Вграден трафопост 20/10/0,4kV, 1х1000kVА, 2. Каб. линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО УПИ I-1, кв. 396, (ид. 10135.1503.544), 10 м. р., ул. "Христо Самсаров" 3 "Енерго-Про Мрежи" АД
91/ГИ/25.07.2017 Изместване на кабелни линии от УПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линии СрН, 2. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 46, 3. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 49, 4. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за ШК, 5. Изграждане на канална тръбна мрежа с шахти. УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), (ид. 10135.3511.249), ж. к. "Възраждане" 2 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
92/ГИ/25.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на табла НН на ТП 918, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до ел. табла тип ТЕПО УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), ж. к. "Възраждане" 2 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
93/ГИ/25.07.2017 1. Реконструкция на табла НН на ТП 909, 2. Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от ТП до кабелен шкаф тип ШК-4 и до ел. табло тип ТЕПО УПИ V "за жил. строителство", кв. 1 (ид. 10135.3511.562), ж. к. "Възраждане" 2 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
94/ГИ/26.07.2017 БС с №VAR0571 "Индустриал Нова" 10135.1506.927.3, ул. "Девня" 2 "Мобилтел" ЕАД
95/ГИ/31.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на ТП 348 подмяна на тр-р 630 kVA с 1000kVA, 20/10/0,4kV, монтаж на ГТТ2 1600/1000А и два броя РТ 4х400 А, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до табла тип ТЕПО УПИ IX-307, 308, кв. 1085а (ид. 10135.3513.1894), 26 м. р., ул. "Чинар" 40-42 "Енерго-Про Мрежи" АД
96/ГИ/31.07.2017 Външно кабелно ел. захранване 0,4kV от ТП 1562 до кабелен шкаф ШК-4 и до табло тип ТЕПО ид. 30497.504.1901, 30497.504.937, СО "Под село", землище Звездица "Енерго-Про Мрежи" АД
97/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (423.1) УПИ I "жилищно строителство", кв. 42, ж. к. "Вл. Варненчик" I м. р., ид. 10135.4504.21, източно от бл. 53, вх. 1 Община Варна
98/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (429) УПИ IV "за озеленяване", кв. 12, ж. к. "Вл. Варненчик" II м. р., ид. 10135.4505.334, южно от бл. 218, вх. 6 Община Варна
99/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (404) УПИ VI "за комплексно жилищно строителство и озеленяване", кв. 14, ж. к. "Вл. Варненчик" I м. р., ид. 10135.4504.435, южно от бл. 7, вх. 10 Община Варна
100/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (291) ж. к. "Възраждане" I м. р., ид. 10135.3511.142, южно от бл. 24 Община Варна
101/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (367) УПИ II "за детски комплекс", кв. 16, ж. к. "Трошево", 16 м. р. север, ид. 10135.3515.1647, южно от бл. 34, вх. А Община Варна
102/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (321) УПИ V "за жилищно строителство", кв. 1205, ж. к. "Св. Иван Рилски", ид. 10135.3515.792, източно от бл. 60 Община Варна
103/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (309) УПИ "комплексно жилищно строителство", бул. "Вл. Варненчик", ид. 10135.3517.72, южно от бл. 29 Община Варна
104/ГИ/01.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито (176.1) УПИ Х-1393, кв. 24, "Вилна зона", ид. 10135.2564.1683, ул. "Драган Данаилов" 80 Община Варна
105/ГИ/01.08.2017 Улично осветление бул. "Сливница", около бл. 90 Община Варна
106/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Даме Груев" и ул. "Яне Сандански", зад бл. 68 Община Варна
107/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Никола Даскалов" (пред Първо РПУ) и ул. "Парижка комуна" Община Варна
108/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Г. Живков" 41, 43, 47, ул. "Пискюлиев" 54 Община Варна
109/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. "Дрин" Община Варна
110/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 "Св. Екатерина" Община Варна
111/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Зограф" в участъка м-у ул. "Княз Черказки" и ул. "Тодор Влайков" Община Варна
112/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в междублоково пространство м-у ул. "Георги Бенковски" от бл. 79 до бл. 85 и пл. "Лаврентий" Община Варна
113/ГИ/01.08.2017 Улично осветление м-у ул. "Дабко Дабков", ул. "Дубровник", ул. "Д-р Басанович" и ул. "Железни врата" Община Варна
114/ГИ/01.08.2017 Улично осветление по пешеходна алея м-у бл. 13 на ул. "Студентска" и бул. "Осми приморски полк" и алеята м-у ул. "В. Петлешков" и бл. 13 Община Варна
115/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Радост", бл. 1 Община Варна
116/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Радост", бл. 51 Община Варна
117/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Акад. Курчатов" в участъка от ул. "Под Игото" до ул. "Козница" Община Варна
118/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Шести септември" в участъка от бул. "Св. Елена" до ул. "Антон Франгя", р-н "Вл. Варненчик" Община Варна
119/ГИ/01.08.2017 Улично осветление бл. 7 и ул. "Цанко Церковски", р-н "Вл. Варненчик" Община Варна
120/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Иван Мърквичка" в участъка от ул. "Ниш" до ул. "Боян Илиев", р-н "Вл. Варненчик" Община Варна
121/ГИ/01.08.2017 Улично осветление в района на ОУ "Стоян Михайловски", р-н "Вл. Варненчик" Община Варна
122/ГИ/01.08.2017 Улично осветление с-у бл. 302 (паркинг до "Супер" 5), р-н "Вл. Варненчик" Община Варна
123/ГИ/01.08.2017 Улично осветление ул. "Николай Христов" (пред спортната площадка), с. Тополи Община Варна
124/ГИ/03.08.2017 Улици в м-ст "Старите лозя" кв. 5, УПИ XVII-165, 166 и кв. 6, УПИ II-165, 166, по ул. регулация от о. т. 1 до о. т. 3, от о. т. 47' до о. т. 51 и от о. т. 70 до о. т. 71, ПРЗ на м-ст "Старите лозя" Община Варна Заповед 012/ГИ/08.11.2017 г. по чл. 154, Заповед 1/ГИ/10.02.2020 г. по чл. 154
125/ГИ/07.08.2017 Изместване на кабелни линии от УПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линия СрН извод "Плиска", 2. Изместване на каб. линия СрН извод "Омега", 3. Изместване на два броя каб. линии НН от ТП 192 до каб. Шкаф ШК-4 УПИ II-115, кв. 798А (ид. 10135.2559.275), ул. "Караагач", 17 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
126/ГИ/17.08.2017 Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от съществуващ каб. шкаф тип ШК-4А до ел. табло тип ТЕПО ид. 10135.2568.205, УПИ IХ-56, кв. 71 (ид. 10135.2568.100), м-ст "Абатко", к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Енерго-Про Мрежи" АД
127/ГИ/21.08.2017 Уличен водопровод РЕ ф110/10 с д-на 34,87 м и улична битова канализация РЕ ф 400/SN 8 с д-на 28,40 м м-у о. т. 4076 и о. т. 4078 ЗПЗ Община Варна
128/ГИ/22.08.2017 Улично осветление карето м-у ул. "Селиолу", ул. "Ген Колев", ул. "Чаталджа", ул. "Илинден" Община Варна
129/ГИ/22.08.2017 Преустройство на БС с №VAR0121 "Звездица" 30497.503.330, с. Звездица, м-ст Летището "Мобилтел" ЕАД
130/ГИ/22.08.2017 Преустройство на БС с №VAR0004.А "Аспарухово" 10135.5212.9.1, ул. "Уилям Фруд" 1, "Център по хидро- и аеродинамика", бл. А1 "Мобилтел" ЕАД
131/ГИ/22.08.2017 БС с №VAR0603 "Метал Нова" 10135.3514.211, ЗПЗ "Мобилтел" ЕАД
132/ГИ/22.08.2017 БС с №VAR0179.А "Фружин" 10135.4502.114.9, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 11 "Мобилтел" ЕАД
133/ГИ/23.08.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и дворна ВиК мрежа в ДГ 11 "Незабравка", Етапи от I до XIV УПИ "за детски дом и ясли", кв. 15, 24 м. р., 10135.2554.25, ул. "Евлоги Георгиев" до бл. 25 Община Варна
134/ГИ/24.08.2017 Кабелна линия СрН от желязо-решетъчен стълб от извод "Вапцаров" с монтаж на 7 бр. стоманобетонни стълба с метални табла трансформатор 20/0,4 kV, 100kVA с. Каменар, кв. 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 "Енерго-Про Мрежи" АД
135/ГИ/30.08.2017 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А47 с дължина на трасето 159 м район "Одесос", "Приморски" "Овергаз Мрежи" АД
136/ГИ/05.09.2017 Електронна съобщителна мрежа от същ. шахта до нова шахта 22, чрез изтегляне на оптични кабели в същ. и нова тръбна мрежа 10135.2569.33 (пътен възел "Св. Св. Константин и Елена", 10135.2569.10, 10135.2569.108, 10135.2569.16, 10135.2569.327, 10135.2569.96, 10135.2569.174, 10135.2569.122, 10135.2569.100, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "М САТ Кейбъл" ЕАД
137/ГИ/07.09.2017 Газификация на гр. Варна. Отклонение от разпределителен газопровод до консуматори, с дължина 36 м ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р. "Примагаз" АД
138/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Н. Бозвели“, между ул. „Доспат“ и ул. „Патриарх Евтимий“ Община Варна
139/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Братя Георгиевич“ №15 и ул. "Бенковска" №3 Община Варна
140/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Зограф“, ул. „Теодосий Търновски“ и ул. „Хилендар“ Община Варна
141/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Тодор Влайков“ №53 бл. 13 и бл. 12, ул. „Христо Македонски“ Община Варна
142/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство ул. „Хр. Попович“ №35, ул. „Радецки“ №3-5 Община Варна
143/ГИ/11.09.2017 Улично осветление в междублоково пространство източно от ул. "Струга" Община Варна
144/ГИ/11.09.2017 Улично осветление на паркинг зад бл. 6 и бл. 7 на ул. „Ружа“ Община Варна
145/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Д-р Басанович“ – участъка между ул. „П. Момилов” и ул. „Железни врата” Община Варна
146/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Топра Хисар” – участъка между ул. „Полк. Свещаров” и ул. „Брегалница” Община Варна
147/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. "Сирма Войвода" Община Варна
148/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Синчец“ в участъка от ул. „Карамфил“ до ул. „Люляк“ Община Варна
149/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Ген. Кантарджиев” – участъка между ул. „Полк. Свещаров” и ул. „Брегалница” Община Варна
150/ГИ/11.09.2017 Улично осветление пред блокове №№46, 47, 48, 50, 51 и 52 в ж. к. "Възраждане" Община Варна
151/ГИ/11.09.2017 Улично осветление около бл. 102, ж. к. "Младост" 1 м. р. Община Варна
152/ГИ/11.09.2017 Улично осветление бл. 138, вх. 2а, 3, 4, 5, 6 и 7 и бл. 139, вх. 2а (до ул. „Вяра“) и бл. 140, вх. 2а (до ул. „Вяра“), по плана на ж. к. „Младост“, II м.р Община Варна
153/ГИ/11.09.2017 Улично осветление ул. „Поп Димитър“ към СО „Пчелина“ Община Варна
154/ГИ/11.09.2017 Улично осветление на паркинг на ул. „Мечтание“ (зад Мебелна палата) Община Варна
155/ГИ/11.09.2017 Улично осветление пред бл. 24, бл. 25 и бл. 26, район „Вл. Варненчик“ Община Варна
156/ГИ/11.09.2017 Улично осветление от подхода към бл. 402 до поземлени имоти №1573 и №1574 по плана на СО „Ментеше“ Община Варна
157/ГИ/12.09.2017 Трафопост тип БКТП 20/10/0,4kV, 1000 kVA(с м-ж на тр-р 630kVA), кабелна линия 10kV, каб. линии НН до ел. табла тип ТЕПО и тръбно-канална мрежа с шахти УПИ VIII-555, кв. 11 (ид. 10135.2554.630), 25 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
158/ГИ/14.09.2017 Улична битова канализация с д-на 27,90 м м-у о. т. 102 и о. т. 105 ж. к. "Бриз" Община Варна
159/ГИ/15.09.2017 Улично осветление СО "Боровец-юг", м-ст Кантара Община Варна
160/ГИ/18.09.2017 БС с №4333 10135.2506.155, на съществуваща стоманено-решетъчна кула на РРТС "Варна" "Теленор България" ЕАД
161/ГИ/19.09.2017 Сградна газова инсталация за СУХНИ "Константин Преславски" УПИ I-"хум. гимназия", кв. 410, ид. 10135.1504.35, 10135.1504.35.1, 4 м. р., ул. "Атанас Георгиев" 20 СУХНИ "Константин Преславски"
162/ГИ/19.09.2017 Улична канализация ф315 PVC с д-на 60 м м-у о. т. 189 и о. т. 949 СО "Ваялар" Община Варна
163/ГИ/21.09.2017 Изграждане на открита площадка за монтаж на съд за течен кислород УПИ "ВМИ", ид. 10135.2555.330, 23 м. р., м-ст "Сотира", бул. "Христо Смирненски" 1 МБАЛ "Света Марина" ЕАД
164/ГИ/21.09.2017 Основен ремонт на ул. "Цар Борис III" кв. Виница от ул. "Св. Св. Константин и Елена" до обръщач 1. Община Варна, 2. "Енерго-Про Мрежи" АД
165/ГИ/21.09.2017 Реконструкция на ул. "Ана Феликсова" и кръстовище с бул. "Цар Освободител", Етап 1: Реконструкция на ул. "Ана Феликсова" от о. т. 106 до о. т. 50 район Младост Община Варна
166/ГИ/21.09.2017 Основен ремонт на ул. "Студентска" в участъка от ул. "Мир" до ул. "Дубровник", 24 м. р. Община Варна
167/ГИ/25.09.2017 Реконструкция на битова канализация ул. "Ген. Георги Попов", р-н Приморски Община Варна
168/ГИ/25.09.2017 Реконструкция на битова канализация ул. "Мадара", от ул. "А. Железкова" до ул. "Царевец" Община Варна
169/ГИ/28.09.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (138.1) УПИ II-879, кв. 31, СО "Сотира", 10135.2552.1697, ул. "Мир" до бл. 5 Община Варна
170/ГИ/29.09.2017 Монтаж на антенно поле с №VAR0191 10135.3514.64.1, бул. "Вл. Варненчик" 260 "Мобилтел" ЕАД
171/ГИ/03.10.2017 Трафопост БКТП 20/0,4, 100 kVA и каб. линия 20 kV 10135.4510.826, бул. "Вл. Варненчик" 281, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик 1. "Симид-Агро" ЕООД, 2. "Енерго-Про Мрежи" АД
172/ГИ/04.10.2017 Изместване на кабелни линии от ПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линия СрН извод "Абатко", 2. Изместване на каб. линии НН, 3. Изграждане на каб. канална мрежа с шахти 10135.2569.289, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Енерго-Про Мрежи" АД
173/ГИ/04.10.2017 Изместване на улична канализация ф 300Б от УПИ УПИ VIII-558, кв. 11 (10135.3513.207), 26 м. р., ул. "Флора" Община Варна
174/ГИ/05.10.2017 Светофарна уредба с пешеходна заявка бул. "Трети март" при автобусна спирка "Армейска" (до магазин Алати) Община Варна
175/ГИ/04.10.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 42 "Българче" УПИ ХХ-290, 291 "за обединено детско заведение", кв. 12, 10135.4504.735, ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р., до бл. 21 Община Варна
176/ГИ/06.10.2017 Улично осветление бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, ж. к. "Младост" 2 м. р. Община Варна
177/ГИ/06.10.2017 Улично осветление от сп. "Ген Заимов" до входа на ВСУ "Черноризец Храбър" Община Варна
178/ГИ/16.10.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 24,30м УПИ VIII и УПИ IX, кв. 997, 5 м. р. Община Варна
179/ГИ/19.10.2017 Изграждане на бул. "Васил Левски", Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+150.00 до км. 0+440.00; 2. Участък от км. 2+400.00 до км. 2+730.00 от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост Община Варна
180/ГИ/20.10.2017 Уличен водопровод с д-на 94 м м-у о. т. 361 и о. т. 270 СО "Ален мак" Община Варна
181/ГИ/23.10.2017 Уличен водопровод ф110; Клон 1 с д-на 471,7 м от о. т. 163, през о. т. 2173, 2384 към о. т. 572; Клон 2 с д-на 21,2 м м-у о. т. 2173 и о. т. 2174; Клон 3 с д-на 91,3 м от о. т. 2386 към о. т. 2396 кв. Изгрев Община Варна
182/ГИ/23.10.2017 Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от ТП 192 до каб. шкафове тип ШК-6А и ШК-4А и каб. линии до ел. табло тип ТЕПО УПИ IV-109, 238 "за жилищно строителство и обществено обслужване", кв. 798 (ид. 10135.2559.275), 17 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
183/ГИ/24.10.2017 Парк "Възраждане"; Етап 1-западно от охранителен канал; Етап 2-източно от охранителен канал УПИ III-621 "за публично парково пространство", кв. 17 (ид. 10135.3511.621), ж. к. "Възраждане" 1 м. р. Община Варна
184/ГИ/25.10.2017 Улично осветление СО "Телевизионна кула" Община Варна
185/ГИ/07.11.2017 Комуникационна свързаност за Върховен административен съд посредством Единната електронна съобщителна мрежа-Линия 13 от Областна администрация до Административен съд, в нова и съществуваща тръбна мрежа, и монтаж на оборудване в двете сгради ул. "Преслав" 26 (ид. 10135.1507.627.3), ул. "Никола Вапцаров" 3А (ид. 10135.2562.198.1) Държавна агенция "Електронно управление"
186/ГИ/08.11.2017 Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 91 м от о. т. 1312 към о. т. 1437 СО "Горна Трака" Община Варна
187/ГИ/10.11.2017 Улична напорна канализация от о. т. 210043 до РШ същ. На канализация СБ ф1000 (с д-на 124 м) и сградна напорна канализация до КПС в УПИ УПИ XXIII-136, 139, кв. 8, "Вилна зона" 1. Община Варна, 2. Мадлена Райчева Аргирова, Аргир Георгиев Аргиров, Георги Божидаров Минчев и "Прото Инвест" ООД
188/ГИ/10.11.2017 Светофарна уредба с пешеходна заявка бул. "Цар Освободител" при ул. "Верещагин" (при автобусна спирка "ВиК"), район Младост Община Варна
189/ГИ/10.11.2017 Светофарна уредба с пешеходна заявка бул. "Цар Освободител" при при автобусна спирка "Георги Георгиев", район Младост Община Варна
190/ГИ/15.11.2017 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0260 "Grand Mall Varna" в БС с №VAR0260.В "Карфур Варна" ул. "Андрей Сахаров" 2, ид. 10135.3516.142.54 "Мобилтел" ЕАД
191/ГИ/22.11.2017 Светофарна уредба бул. "Цар Освободител" и ул. "Ана Феликсова", район Младост Община Варна
192/ГИ/22.11.2017 Светофарна уредба ул. "Христо Смирненски" и ул. "Прилеп" (пътен възел "Вятърна мелница"), при пешеходна пътека на автобусна спирка, район Приморски Община Варна
193/ГИ/29.11.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 100 м м-у о. т. 322 и о. т. 324 кв. 57, "Вилна зона" Община Варна
194/ГИ/04.12.2017 Преустройство на съществуваща БС с №2736 10135.1507.827.1, ул. "Княз Дондуков" 29 "Теленор България" ЕАД
195/ГИ/04.12.2017 Преустройство на съществуваща БС с №VA4208_C/Riviera beach и БС с №4421 10135.513.351, атракционен комплекс "Конен пикник", к. к. "Зл. пясъци" 1. "БТК" ЕАД, 2. "Теленор България" ЕАД
196/ГИ/11.12.2017 Изместване на битова канализация УПИ I-69, кв. 8, 27 м. р. Община Варна
197/ГИ/12.12.2017 Изграждане на бул. "Васил Левски", Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: Участък от км. 1+875.00 до км. 2+125.00, включително Южен надлез на бул. "Вл. Варненчик" над бул. "В. Левски" при км. 1+908.24 от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост Община Варна
198/ГИ/13.12.2017 Външно каб. ел. захранване 0,4 kV от ТП 7 до преходен шкаф, монтиран на стълб и въздушна мрежа 0,4 kV до табло тип ТЕПО с изграждане на нови стоманобетонни стълбове ид. 30497.505.575, ул. "Персей" 32, СО "Подсело", землище Звездица "Енерго-Про Мрежи" АД
199/ГИ/13.12.2017 1. Реконструкция на ТП 2069 с подмяна на тр-р 400 kV, 20/0,4 kV с 630 kV, 20/0,4 kV, 2. Външно каб. ел. захранване 0,4 kV от ТП до табло тип ТЕПО ид. 10135.73.546.1, УПИ I-2, 3, 4, кв. 8, ид. 10135.73.541, ПЗ "Планова" "Енерго-Про Мрежи" АД
200/ГИ/13.12.2017 Благоустрояване на имот до сградата на Юнашки салон ид. 10135.1506.35, кв. 136, 7 м. р., бул. "Хр. Ботев" и ул. "Бачо Киро" Община Варна
201/ГИ/18.12.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 12 "Ян Бибиян", етапи от I до III ид. 10135.2556.323, УПИ VIII "детско заведение", кв. 995, 5 м. р., ул. "Дойран" 9 Община Варна
202/ГИ/20.12.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 25 м от о. т. 92а по посока о. т. 123а "Вилна зона" Община Варна
203/ГИ/28.12.2017 Изграждане на бул. "Васил Левски", Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+470.00 до км. 0+640.00, 2. Участък от км. 1+425.00 до км. 1+490.00 (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Южен надлез на бул. "Сливница" над бул. "В. Левски" при км. 1+451.96, 3. Участък от км. 2+125.00 до км. 2+290.00. от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост Община Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2017 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.