Разрешения за строеж за 2014 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение 3
1/ГИ/15.01.2014 Преустройство на ППС №4189 'Варна, ул. 'Д-р Пискюлиев ' №62 ПИ 10135.1503.45.1 '
2/ГИ/15.01.2014 Преустройство на ППС №4184 'Варна, ул. 'Д-р Анастасия Железкова ' №4 ПИ 10135.2559.2.4 '
3/ГИ/15.01.2014 'Изграждане на БС №VAR007 'Франгя ' 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.25 ПИ 10135.4504.334.2 '
4/ГИ/23.01.2014 'Изграждане на антенно-фидерна и телевизионна предавателна станция с №VAR3175 'РПС Варна ' 'Варна, район 'Аспарухово ',РПС 'Варна ' ПИ 10135.5103.94 '
5/ГИ/28.01.2014 'Изграждане на БС №VAR012 'Бенковски ' 'Варна, ул. 'Георги Бенковски '№ 83 ПИ 10135.1503.284.2 '
6/ГИ/04.02.2014 Монтиране и електрозахранване на комуникационни шкафове (РКШ)
7/ГИ/04.02.2014 'Преустройство на ППС №VAR0058.B000 'METROPOL ' 'Варна, к.к. 'Златни пясъци ' , х-л 'Метропол ' ПИ 10135.513.668.7 '
8/ГИ/04.02.2014 Изграждане на тръбна мрежа с изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа от технологична сграда 0032 'Варна, сгради в ж.к. 'Бриз ' '
9/ГИ/05.02.2014 Улична канализация от ос.т. 1173 по посока ос.т. 1321 'Варна, ул. 'Лаврентий ', по плана на 10-ти м.р. '
10/ГИ/07.02.2014 В и К отклонения за жилищна сграда 'Варна, ул. 'Александър Дякович '№ 14 ПИ 10135.1506.339 '
11/ГИ/07.02.2014 Уличен водопровод 35 м. от ос.т. 386 'Варна, район 'Приморски ', по плана на 21-ви м.р. '
12/ГИ/13.02.2014 Изграждане на открити паркинги 'Варна, район 'Приморски ', по плана на 19-ти и 20-ти м.р. '
13/ГИ/18.02.2014 Уличен водопровод 53 м. от ос.т. 311 до ос.т. 313 и водопроводно отклонение 'Варна, СО 'Акчелар ' , ПИ 10135.2522.138 '
14/ГИ/18.02.2014 Уличен водопровод 43 м. от ос.т. 187 до ос.т. 190 и водопроводно отклонение 'Варна, СО 'Акчелар ' , ПИ 10135.2522.702 '
15/ГИ/18.02.2014 'Изграждане на ППС №4080 'Одесос ' 'Варна, ул. 'Студентска '№ 3, бл.3, вх.Ж ПИ 10135.2555.39.3 '
16/ГИ/18.02.2014 'ПреустройствонаППС№4051 'Стоматологията ' 'Варна, бул. 'Съборни ' №24 ПИ 10135.1504.84.1 '
17/ГИ/18.02.2014 'Преустройство на ППС №4007 'Галата ' 'Варна, ул. 'Адмирал Грейг ' №28 ПИ 10135.5510.318.1 '
18/ГИ/24.02.2014 'Ремонт и реконструкция на ул. 'Безименна ' и ул. 'Ак. Курчатов ' Варна, по плана на ЗПЗ
19/ГИ/28.02.2014 Изграждане на открит паркинг и рехабилитация на прилежащата инфраструктура 'Варна, бул. 'Приморски ', ул. 'Осми ноември ', по плана на 8-ми м.р. '
20/ГИ/04.03.2014 'Реконструкция на светофарна уредба на кръстовище бул. 'Първи май ' и нова алея през Аспарухов парк ' Варна, по плана на 29-ти м.р.
21/ГИ/04.03.2014 'Водопроводна мрежа в СО 'Боровец-юг ' Варна, по плана на кв. 122,126,127,128 и 129.
22/ГИ/04.03.2014 Уличен водопровод 60 м. от ос.т. 45 до ос.т. 105 'Варна, кв. 'Галата ', ул. 'Дядо Димитър Македонеца '
23/ГИ/06.03.2014 'Изграждане на БС №VAR009 'Кайсиева ' 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.208 ПИ 10135.4504.60.3 '
24/ГИ/07.03.2014 Сградна газова инсталация, захранвана от батерии от бутилка на природен газ Варна,с. Каменар, УПИ XXXII-579, кв. 7
25/ГИ/11.03.2014 Изместване на съществуващ водопровод Ф125Е 'Варна, СО 'Ален мак ' , ПИ 10135.2515.752 '
26/ГИ/11.03.2014 Уличен водопровод 53 м. от ос.т. 201 до ос.т. 204 'Варна, СО 'Вилна зона ' , ул. '15-та '
27/ГИ/20.03.2014 Уличен водопровод 92 м. от ос.т. 2153 до ос.т. 2238 'Варна, кв. 'Изгрев ', по плана на м-ст 'Франга дере и Кокарджа ' '
28/ГИ/20.03.2014 Газова инсталация за котелна централа, захранвана от батерии от бутилка на природен газ 'Варна, м-ст 'Малка чайка ', ул. 'Уилям Фруд ' №1, ПИ 10135.5219.9 '
29/ГИ/24.03.2014 Реконструкция и изграждане на тръбна мрежа с изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители 'Варна, район 'Одесос ', по плана на 7-ми и 8-ми м.р. '
30/ГИ/27.03.2014 Уличен водопровод 28 м. от ос.т. 5 до ос.т. 289 'Варна, по плана на СО 'Боровец-юг '
31/ГИ/07.04.2014 'Преустройство на ППС №4046 'Бачо Киро ' 'Варна, ул. 'Бачо Киро '№ 16 ПИ 10135.1506.231.1 '
32/ГИ/07.04.2014 'Отвеждане на отпадъчни битови води на стопанство 'Евксиноград ' 'Варна, м-ст 'Евксиноград ', ПИ 10135.2567.154 '
33/ГИ/08.04.2014 'Изграждане на БС №VAR002 'Владиславово ' 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.307 ПИ 10135.4502.218.3 '
34/ГИ/08.04.2014 'Изграждане на БС №VAR004 'Карамфил ' 'Варна, ул. 'Карамфил '№ 11 ПИ 10135.2553.42.1 '
35/ГИ/08.04.2014 Изграждане на ППС №VA4450_А 'Варна, м-ст 'Салтанат ' №81, ПИ 10135.536.85.1 '
36/ГИ/09.04.2014 ВКЕЗ от 2 бр. ШК-4А (захранени от БКТП №1942) до 2 бр. ШК-4А и кабелни отклонения от тях до 2 бр. ТЕПО 'Варна, к.к. 'Св. св. Константин и Елена ', ПИ 10135.2568.158 '
37/ГИ/10.04.2014 'Отстраняване на дефекти на обект: 'Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод по дъното на Варненското езеро ' 'Варна, м-ст 'Малка чайка ', УПИ I-7, кв. 1 '
38/ГИ/11.04.2014 Уличен водопровод 173 м. от ос.т. 1946 до ос.т. 1942 'Варна, ул. 'Мир ', по плана на 23-ти м.р. '
39/ГИ/16.04.2014 'Трафопост БКТП 630 kVA, 10/0,4 kV и автоматичен дизел генератор за резервиране ел. захранване на обект: 'Павилион за сънна терапия ' в Онкологичен център на МБАЛ 'Света Марина ' ЕАД, изграждаане на бункер за линеен ускорител ' 'Варна, ул. 'Христо Смирненски '№ 1 ПИ 10135.2555.330 '
40/ГИ/28.04.2014 Геозащитни съоръжения и мероприятия 'Варна, к.к. 'Чайка ', ПИ 10135.2572.189 '
41/ГИ/28.04.2014 'Изграждане на БС №VAR003 'Чайка ' 'Варна, ж.к. 'Чайка ' бл.63 ПИ 10135.2562.182.7 '
42/ГИ/29.04.2014 'Преустройство на ППС №4016 'Аквариум ' 'Варна, ул. 'Девня '№ 12А ПИ 10135.1506.657.1 '
43/ГИ/29.04.2014 'Преустройство на ППС №4048 'Кинг ' 'Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик ' бл.408 ПИ 10135.4502.146.2 '
44/ГИ/29.04.2014 Изместване на съществуващ водопровод Ф300Е 'Варна, ул. 'Фантазия ' ПИ 10135.3515.1836 '
45/ГИ/29.04.2014 Улична напорна канализация ПЕВТ Ф90, 426 м. от ос.т. 430 до ос.т. 92а 'Варна, по плана на СО 'Вилна зона '
46/ГИ/07.05.2014 Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 80,34 kWp Варна, по плана на ЮПЗ ПИ 10135.5501.325
47/ГИ/07.05.2014 КЕЗ 0,4 Kv от ТП №2102 до ТЕПО 'Варна, к.к. 'Св. св. Константин и Елена ', ПИ 10135.2568.36 '
48/ГИ/19.05.2014 Преустройство на ППС №4037 'Варна, ул. 'Студентска ' №3, вх.Г и вх.Д, ПИ 10135.2555.39.3 '
49/ГИ/22.05.2014 Газификация на гр. Варна - разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А38 'Варна, по плана на р-н 'Приморски '
50/ГИ/22.05.2014 Трафопост 2х1000 kVA, 20/0,4 Kv (с монтаж на трансформаторна машина 630 kVA), чрез преустройство на свободна килия във Възлова станция 2025 'Варна, ул. 'Атанас Христов ', ПИ 10135.3516.142 '
51/ГИ/31.05.2014 'Изграждане на ППС №4094 'Бриз ' 'Варна, ул. 'Д-р Борис Божков ' №1 ПИ 10135.2563.736.2 '
52/ГИ/18.06.2014 Изменение местоположението на съществуваща електронна мрежа в участъка от КШ 32-IV 1.02 до нова КШ 32-IV 1.1.02 'Варна, по плана на ж.к. 'Бриз ' ПИ 10135.2563.1803 ПИ 10135.2563.1804 '
53/ГИ/18.06.2014 Реконструкция на отоплителна централа 'Варна,бул. 'Янош Хунияди ' №5 ПИ 10135.73.25 '
54/ГИ/18.06.2014 'Изграждане на ППС №VAR0240 'Дейтрон ' 'Варна, ул. 'Вяра ' №7 ПИ 10135.3511.231.2.155 '
55/ГИ/27.06.2014 'Преустройство на ППС №VAR0208 'Екопроект ' 'Варна, ул. 'Княз Н. Николаевич ' №25, ПИ 10135.2560.7.10 '
56/ГИ/30.06.2014 Уличен водопровод ПЕВП Ф110, 88 м. от ос.т. 61 до ос.т. 250 'Варна, СО 'Под село ', по плана на кв. 27 '
57/ГИ/30.06.2014 Улична канализация, 117 м. от ос.т. 525 до ос.т. 529 'Варна, по плана на СО 'Планова '
58/ГИ/14.07.2014 Система за пожароизвестяване 'Варна, м-т 'Боровец ' - ДГС 'Варна '
59/ГИ/14.07.2014 'Преустройство на ППС №4010 'Адмирал ' 'Варна, к.к. 'Златни пясъци ', хотел 'Адмирал ', ПИ 10135.513.472.17 '
60/ГИ/16.07.2014 Уличен водопровод за захранване на група парцели 'Варна, по плана на СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата '
61/ГИ/17.07.2014 Улична канализация, 17,77 м. от ос.т. 638 до ос.т. 635 'Варна, ул. 'Щип ', по пл. на 14-ти м.р. '
62/ГИ/05.08.2014 Уличен водопровод ПЕВП Ф110, 63,34 м. от ос.т. 383 до ос.т. 385 Варна, УПИ VI-312, кв.43, по пл. на 21-ви м.р.
63/ГИ/06.08.2014 Разпределителен топлопровод от съществуващ връх до нова камера и топлопроводно отклонение 'Варна, по пл. на р-н 'Младост '
64/ГИ/07.08.2014 Подпорна стена в кв. 1087 м/у о.т. 95 и о.т. 114 Варна, по пл.на 26-ти м.р.
65/ГИ/11.08.2014 Пътна връзка за УПИ II-230005 'Варна, по пл. на м-ст 'Боклук Тарла ', ПИ 10135.4023.64 '
66/ГИ/14.08.2014 Уличен водопровод , 120 м. от ос.т. 1240 до ос.т. 1271 'Варна, по плана на СО 'Боровец-юг ' ПИ 10135.5403.1305 '
67/ГИ/14.08.2014 'Техническа инфраструктура за обект 'Сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна ' 'Варна, р-н 'Аспарухово ', по пл. на Аспарухов парк '
68/ГИ/19.08.2014 Реконструкция на инсталациите за комбинирано производство чрез монтиране на заместваща мощност 'Варна, ул. 'Янош Хунияди ' №5 ПИ 10135.73.25 '
69/ГИ/22.08.2014 Уличен водопровод от ос.т. 1844 до ос.т. 1844.1 Варна, по пл.на 24-ти м.р.
70/ГИ/22.08.2014 Уличен водопровод 38 м.от ос.т. 484до ос.т. 486 'Варна, по плана на СО 'Свети Никола ' '
71/ГИ/28.08.2014 Улична канализация, 140 м. от ос.т. 392 до ос.т. 347 и сградни отклонения 'Варна, по плана на СО 'Свети Никола ', УПИ XVII-674 и УПИ XIV-673 '
72/ГИ/02.09.2014 'Реконструкция на ППС №VAR0266 'PATMOST-M ' 'Варна, с. Тополи, по пл. на ПЗ 'Клисе баир '
73/ГИ/04.09.2014 Изграждане на електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура с технологични помещения 'Варна, ул. 'Хаджи Димитър ' №14 и бул. 'Осми приморски полк ' №128 '
74/ГИ/10.09.2014 Изграждане на тръбна мрежа с изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа от технологична сграда ТС 0005 Варна, по пл. на 15-ти и16-ти м.р.
75/ГИ/12.09.2014 Уличен водопровод 186 м. от съществуващ водопровод до ос.т. 4077 'Варна, ул. 'Атанас Москов ', кв. 50, ЗПЗ '
76/ГИ/15.09.2014 ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-4А (захранен от ТП №49) до ТЕПО чрез изместване на КЛНН в ШК-7А, захранена от ТП №186 Варна, по пл. на 24-ти м.р. ПИ 10135.2554.251
77/ГИ/15.09.2014 Улична канализация, 25 м. от ос.т. 157 до ос.т. 163 'Варна, ул. 'Мадара ', кв.18, по пл. на 17-ти м.р. '
78/ГИ/18.09.2014 'Трафопост БКТП 630 kVA, 20/0,4 kV (с монтаж на трансформаторна машина 400 kVA) и електрозахранване с КЛ 20 Kv чрез разкъсване и муфиране на каб. извод 'Винпром ' (м/у ТП №1953 и ТП №511 ' Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.4510.922
79/ГИ/23.09.2014 'Подмяна уличен водопровод 1 'от ос.т. 56 до ос.т. 39 ' 'Варна, по пл. на СО 'Ракитника ', кв.57 '
80/ГИ/26.09.2014 'Реконструкция на ППС №VAR0076.А003 'Promene ' ' 'Варна, по пл. на ПЗ 'Планова ' ПИ 10135.73.164.4 '
81/ГИ/30.09.2014 'Външни водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищен комплекс 'Варна Сити Парк ' Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.3514.553
82/ГИ/30.09.2014 'Трафопост БКТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV ) и електрозахранване с КЛ 10 Kv чрез разкъсване и муфиране на каб. извод 'Тихомир ' (м/у ТП №249 и ТП №259) ' Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.3514.553
83/ГИ/03.10.2014 Сградна газова инсталация 'Варна, к.к. 'Св. св. Константин и Елена ', ПИ 10135.2569.204 '
84/ГИ/03.10.2014 Уличен водопровод 210 м.от ос.т. 225 до ос.т. 227 'Варна, по пл. на СО 'Прибой ', кв.29 '
85/ГИ/09.10.2014 Уличен водопровод ПЕВП Ф110/10, 208 м. Варна, по пл. на ЗПЗ. ПИ 10135.3514.280, 287 и 327
86/ГИ/10.10.2014 Уличен водопровод ПЕВП Ф90, кл.38 от ос.т. 38 до ос.т. 587 'Варна, по плана на СО 'Боровец-юг ' '
87/ГИ/13.10.2014 'Изграждане на БС №VAR005 'Идеал ' 'Варна, ж.к. 'Възраждане ' бл.22 ПИ 10135.3511.80.9 '
88/ГИ/15.10.2014 Кабелни линии НН от КТП №1934 до електромерни табла 'Варна, ж.к. 'Бриз ',21-ви м.р. ПИ 10135.2563.665 '
89/ГИ/16.10.2014 'Изграждане на БС №VAR011 'Струга ' 'Варна, ул. 'Струга ' №27-29 ПИ 10135.1026.57.4 '
90/ГИ/22.10.2014 Реконструкция на КТП №1777 и каб. линия от него до ТЕПО Варна, Жил. група, западно от ВМИ ПИ 10135.2555.2620
91/ГИ/24.10.2014 Улична напорна канализация от ос.т. 72 до ос.т.21 и сградна напорна канализация 'Варна, по пл. на СО 'Прибой ', кв.1, 2, 4, 5 и 93 '
92/ГИ/03.11.2014 Изместване на битова канализация БФ400 и водопровод ЕФ100 'Варна, ж.к. 'Бриз-юг ' ПИ 10135.2563.182 '
93/ГИ/27.10.2014 'Изместване на 2 бр. КЛ СН (м/у ТП №39 и ТП №1039, извод 'Автогара ' и м/у ТП №1038 и ТП №273, извод 'Янкул Войвода ') и КЛ НН ( от ТП №39 до каб. касета ОК-5 ' 'Варна, бул. 'Сливница ' №151 ПИ 10135.1030.65 '
94/ГИ/30.10.2014 Уличен водопровод от ос.т. 1134 до ос.т. 1133 'Варна, ул. 'Хан Пресиян ', по пл. на 11-ти м.р. '
95/ГИ/30.10.2014 Промяна предназначението на складово помещение в котелно на природен газ - мерки за ЕЕ и сградно газопроводно отклонение 'Варна, бул. 'Цар Освободител ' №100 ПИ 10135.2557.97.8 - Инфекциозна болница '
96/ГИ/30.10.2014 Промяна предназначението на абонатна станция в котелно на природен газ - мерки за ЕЕ и сградно газопроводно отклонение 'Варна, бул. 'Христо Смирненски ' №1 ПИ 10135.2555.330.18 - Психиатрична болница (поликлиника) '
97/ГИ/30.10.2014 Промяна предназначението на абонатна станция в котелно на природен газ - мерки за ЕЕ и сградно газопроводно отклонение 'Варна, бул. 'Христо Смирненски ' №1 ПИ 10135.2555.330.3 - Психиатрична болница (павилион за възрастни) '
98/ГИ/03.11.2014 'Изграждане на БС №VAR013 'Възраждане ' 'Варна, ж.к. 'Възраждане ', бл. 55. ПИ 10135.3511.273.9 '
99/ГИ/03.11.2014 'Изграждане на БС №VAR010 'Баучер ' 'Варна, ул. 'Джеймс Баучер ', бл.5 ПИ 10135.2558.4.1 '
100/ГИ/03.11.2014 'Изграждане на БС №VAR014 'Лазур ' 'Варна, ж.к. 'Младост ', бл. 116 ПИ 10135.3512.85.1 '
101/ГИ/10.11.2014 Пътна връзка за УПИ II-591, идентичен с ПИ 10135.3511.591 Варна, ж.к. 'Възраждане', кв.17, 1 м.р.
102/ГИ/18.11.2014 Комуникационно решение/Пътна връзка/ за УПИ XXVII - 53, идентичен с ПИ10135.3514.617 Варна, район 'Младост', кв.48 по плана на ЗПЗ
103/ГИ/19.11.2014 Уличен водопровод 80м от ос.т. 1096 към ос. т. 1100 и водопроводни отклонения за поземлени имоти с ид. 10135.2517.4652 и 10135.2517.1472 Варна, СО 'Манастирски рид', 'Бялата чешма' и 'Дъбравата'
104/ГИ/24.11.2014 Уличен водопровод от ос.т. 1227 до ос.т. 1232 и водопроводно отклонение за поземлен имот с ид. 10135.5403.1311 Варна, СО 'Боровец-юг'
105/ГИ/25.11.2014 Уличен водопровод, битова и дъждовна канализация от ос.т. 2988 до ос.т. 2983 Варна, ул. 'Георги Боев', кв.18 по плана на 23 м.р.
106/ГИ/27.11.2014 Уличен водопровод от ос.т. 1223 до ос.т. 1230 с дължина 49м Варна, кв.69 по плана на СО 'Боровец-юг'
107/ГИ/27.11.2014 Уличен водопровод от ос.т. 254 до ос.т. 255 с дължина 25.20м Варна, по плана на кв. 'Св. Никола' и 'Вилна зона'
108/ГИ/01.12.2014 Уличен водопровод от ос.т. 371 до ос.т. 365 с дължина 109м Варна, по плана на кв. 'Св. Никола'
109/ГИ/05.12.2014 Реконструкция на 6 броя площадки за игра на открито в УПИ II-'Детска градина' Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик', кв.5, 3 м.р., ОДЗ№12 'Първи юни'
110/ГИ/05.12.2014 Обслужваща улица между ул. 'Чинар' и ул. 'Топола' ос.т. 95 и ос.т.114 Варна, кв. 1087, 26 м.р.
111/ГИ/12.12.2014 Трафопост БКТП 1000 kVA, 20/0.4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV, отклонение от стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ 20 kV, извод 'Етър' с. Тополи, Община Варна, УПИ 117
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение 3

Разрешения за строеж 2014 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.