2. Приложения към Правилата и нормативите за прилагане на ОУП

.

Изтегли документи
Download this file (prilojenie1_pravila_normativi.pdf)prilojenie1_pravila_normativi.pdf[Приложение № 1 - Показатели за устройство и застрояване към правилата и нормативите за прилагане на плана]7748 Kb
Download this file (prilojenie2_pravila_normativi.pdf)prilojenie2_pravila_normativi.pdf[Приложение № 2 към Правила и нормативи - Опис на влезли в сила подробни устройствени планове и издадени разрешения за строеж за имоти находящи се на територията на м.'Салтанат' , м.'Горчивата чешма' и м.'Долна трака' по плана на Приморска зона – Варна]5068 Kb