Протоколи от заседания на Експертния съвет за обекти на инженерната инфраструктура

Филтър
Протокол № 11 от 23.05.2013 г.
Протокол №12/ 13.06.2013 г.
Протокол №13/ 11.07.2013 г.