3. Обществено - обслужващи функции

.

Изтегли документи
Download this file (3.1.jpg)3.1.jpg[3.1. Пазарна инфраструктура (jpg)]2049 Kb
Download this file (3.2.jpg)3.2.jpg[3.2. Детски заведения]2404 Kb
Download this file (3.3.jpg)3.3.jpg[3.3. Обществено – обслужващи дейности. Младежки дейности и спорт]2865 Kb
Download this file (3.4.jpg)3.4.jpg[3.4. Образование (jpg)]2498 Kb
Download this file (3.5.jpg)3.5.jpg[3.5. Здравеопазване]2622 Kb
Download this file (3.6.jpg)3.6.jpg[3.6. Култура]2298 Kb