Протоколи от заседания на ЕСУТ 2014 г.

.

Изтегли документи
Download this file (a_2014_1_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 1 от 07-08.01.2014[Протокол № 1 от 07-08.01.2014]5389 Kb
Download this file (b_2014_2_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 2 от 22-23.01.2014 [Протокол № 2 от 22-23.01.2014 ]6408 Kb
Download this file (c_2014_3_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 3 от 28-29.01.2014 [Протокол № 3 от 28-29.01.2014 ]4716 Kb
Download this file (d_2014_4_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 4 от 04-05.02.2014 [Протокол № 4 от 04-05.02.2014 ]7866 Kb
Download this file (e_2014_5_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 5 от 18-19.02.2014 [Протокол № 5 от 18-19.02.2014 ]7094 Kb
Download this file (f_2014_6_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 6 от 25-26.02.2014 [Протокол № 6 от 25-26.02.2014 ]4933 Kb
Download this file (g_2014_7_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 7 от 05-06.03.2014 [Протокол № 7 от 05-06.03.2014 ]4637 Kb
Download this file (h_2014_8_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 8 от 11-12.03.2014 [Протокол № 8 от 11-12.03.2014 ]3835 Kb
Download this file (i_2014_9_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 9 от 19-20.03.2014 [Протокол № 9 от 19-20.03.2014 ]5155 Kb
Download this file (j_2014_10_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 10 от 25-26.03.2014 [Протокол № 10 от 25-26.03.2014 ]3996 Kb
Download this file (k_2014_11_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 11 от 08-09.04.2014[Протокол № 11 от 08-09.04.2014 ]4169 Kb
Download this file (l_2014_12_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 12 от 15-16.04.2014 [Протокол № 12 от 15-16.04.2014 ]4097 Kb
Download this file (m_2014_13_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 13 от 29-30.04.2014 [Протокол № 13 от 29-30.04.2014 ]3716 Kb
Download this file (n_2014_14_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 14 от 13-14.05.2014 [Протокол № 14 от 13-14.05.2014 ]5397 Kb
Download this file (o_2014_15_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 15 от 20-21.05.2014 [Протокол № 15 от 20-21.05.2014 ]2939 Kb
Download this file (p_2014_16_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 16 от 27-28.05.2014 [Протокол № 16 от 27-28.05.2014 ]3265 Kb
Download this file (q1_2014_18_PROTOKOL_ESUT.pdf) Протокол № 18 от 10-11.06.2014[ Протокол № 18 от 10-11.06.2014]3532 Kb
Download this file (q2_2014_19_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 19 от 26.06.2014 [Протокол № 19 от 26.06.2014]2269 Kb
Download this file (q3_2014_20_PROTOKOL_ESUT.pdf) Протокол №20 от 01-02.07.2014[ Протокол №20 от 01-02.07.2014]3331 Kb
Download this file (q4_2014_21_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 21 от 0-09.07.2014[Протокол № 21 от 0-09.07.2014]2392 Kb
Download this file (q5_2014_22_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 22 от 15-16.07.2014[Протокол № 22 от 15-16.07.2014]3404 Kb
Download this file (q6_2014_23_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 23 от 22-23.07.2014 [Протокол № 23 от 22-23.07.2014]2582 Kb
Download this file (q_2014_17_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 17 от 03-04.06.2014 [Протокол № 17 от 03-04.06.2014 ]2871 Kb
Download this file (r_2014_24_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 24 от 29-30.07.2014 [Протокол № 24 от 29-30.07.2014 ]2907 Kb
Download this file (s_2014_25_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 25 от 05-06.08.2014 [Протокол № 25 от 05-06.08.2014 ]3165 Kb
Download this file (t_2014_26_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 26 от 16-17.09.2014 [Протокол № 26 от 16-17.09.2014 ]6508 Kb
Download this file (u_2014_27_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 27 от 23-24.09.2014 [Протокол № 27 от 23-24.09.2014 ]4426 Kb
Download this file (v_2014_28_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 28 от 30.09-01.10.2014 [Протокол № 28 от 30.09-01.10.2014 ]2655 Kb
Download this file (w_2014_29_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 29 от 07-08.10.2014 [Протокол № 29 от 07-08.10.2014 ]1961 Kb
Download this file (x_2014_30_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 30 от 14-15.10.2014 [Протокол № 30 от 14-15.10.2014 ]2852 Kb
Download this file (y_2014_31_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 31 от 21-22.10.2014 [Протокол № 31 от 21-22.10.2014 ]2201 Kb
Download this file (z1_2014_33_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 33 от 04-05.11.2014 [Протокол № 33 от 04-05.11.2014 ]1653 Kb
Download this file (z2_2014_34_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 34 от 11-12.11.2014 [Протокол № 34 от 11-12.11.2014 ]3920 Kb
Download this file (z3_2014_35_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 35 от 18-19.11.2014[Протокол № 35 от 18-19.11.2014]3040 Kb
Download this file (z4_2014_36_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 36 от 25-26.11.2014 [Протокол № 36 от 25-26.11.2014 ]2658 Kb
Download this file (z5_2014_37_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 37 от 02-03.12.2014 [Протокол № 37 от 02-03.12.2014 ]2835 Kb
Download this file (z6_2014_38_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 38 от 09-10.12.2014 [Протокол № 38 от 09-10.12.2014 ]2066 Kb
Download this file (z7_2014_39_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 39 от 16-17.12.2014 [Протокол № 39 от 16-17.12.2014 ]2751 Kb
Download this file (z_2014_32_PROTOKOL_ESUT.pdf)Протокол № 32 от 28-29.10.2014 [Протокол № 32 от 28-29.10.2014 ]1148 Kb