УВЕ 2014 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение
1 01/07.01.2014 Конструктивно укрепване на две пристройки към сградата на ОДЗ №24 "Иглика" УПИ I- "за детско заведение", / с идентификатор 10135.2575.453/, кв. 32а по плана на кв. Виница, с административен адрес: ул. "Албатрос" №5, гр. Варна
2 02/10.01.2014 Жилищна сграда на два етажа и тавански етаж с магазин за хранителни стоки на първия етаж" УПИ п.IX105, кв.6, по плана на с. Константиново, област Варна
3 03/13.01.2014 Реконструкция и промяна на предназначение на хотелски комплекс "Рица" в апартаментен хотел "Рица" УПИ I- 116 "за смесени функции" (идентификатор 10135.2569.76), кв. 16 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
4 04/13.01.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ IV – 323, кв. 40, /с идентификатор 10135.2553.323/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Детелина" № 4а, гр.Варна
5 05/13.01.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ УПИ VI - 2555.230, (стар VI - 2642, 2643), кв. 1, по плана за жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна
6 06/15.01.2014 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОСНОВНИ ОПТИЧНИ КАБЕЛИ НА “СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД В СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРЪБНИ МРЕЖИ НА “ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД И НА “БТК” АД ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА КШ17 НА “СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД ПРИ БЛ.122 НА БУЛ. “ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” ДО КАБЕЛЕН ШКАФ РШ №02/УЛ.”СТУДЕНТСКА”, БЛ.14/ И РШ №1/УЛ.”ЕЛИЦА”, БЛ.2, ВХ.Е/ В 23 М.Р., И ДО РШ №3/УЛ. “АРХ.ДАБКО ДАБКОВ” №1/, РШ №02/УЛ.”ДУБРОВНИК”-ОДЗ “ДРУЖБА”/, РШ №04/УЛ.”ПОДП.КАЛИТИН”, БЛ.28/, РШ №01/УЛ. “ЕВЛ. ГЕОРГИЕВ”, БЛ.24, ВХ.А/ В 24 М.Р., ГР.ВАРНА. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА “СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА И В НОВА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ ДВА НОВИ КАБЕЛНИ ШКАФА-РШ №01/УЛ.”ЕЛИЦА”, БЛ.2, ВХ.Е/ И РШ №02/УЛ.”СТУДЕНТСКА”, БЛ.14/ ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В 23 М.Р., ГР. ВАРНА, С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ШКАФОВЕ: РШ№01: ул.”Мир” /бл.1, бл.2, бл.2а, №26, №28, 30/30а, №32/32а, №34/34а, №35, №35А, №36/36а, №38/38а, №40, №№6, 7, 8, 9/, ул.”Студентска” /бл.3а, бл.3, бл.4, бл.5/, ул.“Дружба” /№№6, 10, 12, 14/, ул.”Мадара” /№47, бл.30, бл.28, бл.26/, бул.”В.Левски” бл.9, ул.”Лоза” /№№1, 1а, 3, 6, 6а, 16/, ул.”Рощок” /№№4, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 1, 5, 5а, 9, 9а, 13, 13а, 19, 21, 23/, ул.”Острава” /№№2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 1а, 3, 5, 11, 11а, 13, 19/, ул.”Т.Бояджиев” №7, ул.”В.Петлешков” №33, РШ№02: ул.”Студентска” /бл.11, бл.12, бл.13, бл.14, №21/, ул. ”В.Петлешков” /бл.1а, №№2, 6, 6а, 8, 8а, 16, 18/, бул.”В. Левски” /бл.1, бл.2, бл.3, бл.4, бл.5/, ул.”Дружба” /бл.7, бл.7а, бл.8, бл.9, бл.10, вх. А,Б,В,Г/, ул.”Народен юмрук” /№1, №3, №2, №4, №6 вх.А,Б,В/, ул. “Г.Боев” №4, ул.”Г.Паспалев” /№№2, 4, 8, 12/, ул.”Д.Икономов” /№№1, 1а, 5, 5а, 9, 9а, №17 вх.А,Б,В, №№21, 23, 6, 10, 10А, 14, 14А, 18, 22, 32, 34, 36/, ул. “Неделчо Кайков” №№1, 3. район “Приморски”, гр.Варна
7 07/15.01.2014 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" поземлен имот с ид. №10135.1501.1074 (УПИ III–8, кв. 332), по плана на 9 м.р., ул. “Поп Харитон” №23, гр. Варна
8 08/17.01.2014 Многофамилна жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения" УПИ VIII-3 (с идентификатор 10135.1030.216), кв. 546, по плана на 14-ти м.р. ( ул. "Овчо поле № 26), гр. Варна
9 09/22.01.2014 Курортна сграда с жилища за сезонно обитване" УПИ Х-2568.14, /стар Х-14 "за нискоетажно курортно строителство"/, кв. 26 по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна
10 10/23.01.2014 Жилищна сграда с водопроводно отклонение" ПИ № 412, по плана на м-ст "Зеленика", землище "Галата", гр. Варна
11 11/23.01.2014 КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0.4 kV ОТ БКТП № 2028 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕМЗ С ЧЕТИРИ СЕКЦИИ И КАНАЛНО ТРЪБНА МРЕЖА С ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ШАХТИ В УПИ II-96, КВ. 5, ( ПИ № 10135.2570.45) ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА" по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
12 12/23.01.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА “СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА НА БУЛ. “ТРЕТИ МАРТ” ДО НОВ КАБЕЛЕН ШКАФ РШ № 1 (БЛ. 211, ВХ. 3) В Ж.К. “ВЛ. ВАРНЕНЧИК-2”, ГР. ВАРНА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА ДО: ВСИЧКИ ВХОДОВЕ НА БЛ. 201, БЛ. 202, БЛ. 203, БЛ. 204, БЛ. 205, БЛ. 206, БЛ. 207, БЛ. 208, БЛ. 209, БЛ. 210, БЛ. 211, БЛ. 212, БЛ. 213, БЛ. 214, БЛ. 215, БЛ. 216, БЛ. 217, БЛ. 218, БЛ. 219, БЛ. 220, БЛ. 221, БЛ. 222, БЛ. 223, БЛ. 224, БЛ. 225, БЛ. 226, БЛ. 227, БЛ. 228, БЛ. 229, БЛ. 230, УЛ. “П. ДЕРТЕЛИЕВ” 2, ЖИЛИЩНА СГРАДА С УПИ V 526" район “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, гр. Варна
13 13/27.01.2014 КАБЕЛНО ТРАСЕ ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОТ “ЗАСЛОН – ИНФОРМАЦИОНЕН ПУНКТ” В ПИ № 10135.2116.82 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” В ОБХВАТА НА ДГС - Варна ПИ № 10135.2116.82 на територията на Природен парк “Златни пясъци”, гр.Варна
14 14/27.01/2014 СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ" УПИ ХVІ–1196, кв. 39, (с идентификатор 10135.2564.1362), по плана на “Вилна зона”, гр.Варна
15 15/27.01.2014 СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ" УПИ ХVIІ–1196, кв. 39, (с идентификатор 10135.2564.1363), по плана на “Вилна зона”, гр.Варна
16 16/06.02.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ІХ-295, кв. 37 по плана на кв. "Виница", гр. Варна
17 17/06.02.2014 Вилна сграда" ПИ-2510.971 на СО "Добрева чешма", гр. Варна
18 18/07.02.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ II-1507.717, /стар II-1649/, кв. 53, по плана на 8 м.р., ул. “Цар Самуил” № 21 , гр. Варна
19 19/17.02.2014 СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛНА МРЕЖА В Ж.К. “ЧАЙКА”, 19-ТИ М.Р., ГР. ВАРНА, И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ" ж.к. “ЧАЙКА”, 19-ти м.р., гр. Варна
20 20/18.02.2014 ТРЪБНА КАБЕЛНА МРЕЖА „ИНТЕРБИЛД” – РАЙОН „МЛАДОСТ”.ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА ПРЕД Ж. К. ТРОШЕВО, БЛ. 48, ПО БУЛ.„ВЛ. ВАРНЕНЧИК” ДО ОФИС СГРАДА „МОБИЛТЕЛ” ЕАД" " РАЙОН „МЛАДОСТ”, ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА ПРЕД Ж. К. ТРОШЕВО, БЛ. 48, ПО БУЛ. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” ДО ОФИС СГРАДА „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
21 21/21.02.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ/" УПИ ХVI-692, /стар 205/, кв.47, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, район “Приморски”, община Варна, бул. “Княз Борис І” №112
22 22/21.02.2014 КУРОРТНА СГРАДА С ЖИЛИЩА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ" УПИ Х-2, кв. 18 по плана на к.к. “Св.Св.Константин и Елена”, гр. Варна, административен адрес: бул. “Княз Борис І” №332
23 23/24.02.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХVI-7 /идентификатор 10135.1501.788/, кв. 312, по плана на 9-ти м.р., ул. “Доспат” № 31 , гр. Варна
24 24/27.02.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХХХV-29, (идентификатор 10135.2563.316 и 10135.2563.1727), кв. 30 по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
25 25/27.02.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИООНО ОТКЛОНЕНИЯ" УПИ III - 751, кв. 79A, (с идентификатор 10135.1506.915), по плана на 7 м.р., ул. "Дръзки" №24, гр. Варна
26 26/28.02.2014 СГРАДНА ГАЗОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНА ЦЕНТРАЛА В СГРАДА - УВЦ "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УПИ II - 8, кв. 61, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, с идентификатор №10135.2570.27"
27 27/04.03.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА „СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. “СВ. ЕЛЕНА” И БУЛ. “КОНСТАНТИН И ФРУЖИН” ДО НОВ КАБЕЛЕН ШКАФ – РШ № 1 (БЛ. 407, ВХ. 17) И ДО НОВ КАБЕЛЕН ШКАФ РШ № 2 (БЛ. 404, ВХ. 16) В Ж. К. “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 4”, ГР. ВАРНА, И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, НАХОДЯЩ СЕ В РАЙОН “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, ГР. ВАРНА: РШ № 1 – БЛ. 403 (ВХ. 11 – 15), БЛ. 406 (ВХ. 1 – 24), БЛ. 407 (ВХ. 1 – 17), БЛ. 408 (ВХ. 1 – 23), БЛ. 409 (ВХ. 1 – 2), СУПЕРМАРКЕТ “ПИКАДИЛИ”, “СПОРТЕН КОМПЛЕКС”, “ДКЦ III – ВАРНА” ЕООД, РШ № 2 – БЛ. 401 (ВХ. 1– 18), БЛ. 402 (ВХ. 1 – 20), БЛ. 403 (ВХ. 1 – 8), БЛ. 404 (ВХ. 1 – 16), БЛ. 405 (ВХ. 1 – 22) район “Владислав Варненчик”, гр. Варна
28 28/05.03.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА „СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА КШ МЕЖДУ УЛ. “ДРАВА СОБОЛЧ” №№5/7 ДО ДВА НОВИ КАБЕЛНИ ШКАФА: РШ1 /УЛ. "БАУЧЕР" 6/ И РШ 2 /УЛ. "ДРАВА СОБОЛЧ" 8/ В 6-ТИ М.Р., ГР.ВАРНА, И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ " район "Приморски", гр. Варна
29 29/06.03.2014 Вилна сграда с водопроводно и канализационно отклонения" ПИ №850, кв. 80, СО "Ваялар 723", гр. Варна
30 30/07.03.2014 ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ НА “СПЕКТЪР НЕТ” АД С ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА.” ЕТАП: ГР. ВАРНА – К. К. СВ. СВ. “КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
31 31/11.03.2014 Административна сграда" УПИ IX-1359, кв. 11, /с идентификатор 10135.3514.227/, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
32 32/12.03.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА “БТК” АД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА, ДО ВСЯКА СГРАДА (FIBER TO THE BUILDING FTTB) В Ж.К. “ПОБЕДА”, ГР.ВАРНА:ТЕХНОЛОГИЧЕН ШКАФ №4101(БЛ.6, ВХ.А): УЛ. ”П.СТАЙНОВ” №12, ВХ.ВХ.5-11, УЛ.”ТОДОР ПЕНЕВ” №№1, 7, 9, 11, УЛ.”ФЛОРА” №8, УЛ. “АКАДЕМИК САХАРОВ” №21, №27, УЛ.”ДИМО ХАДЖИДИМОВ” №4, УЛ. “АНРИ БАРБЮС” №№3, 3А, 61, ОТ БЛ.1 ДО БЛ.12 район “Младост” и район “Приморски”, гр.Варна
33 33/13.03.2014 Промяна предназначение на същестуващ фитнес-сауна /с идентификатор 10135.513.326.3.27/ в студио, в жилищен комплекс "Сънрайз" - блок "А" УПИ ХХV-326"за жилищно строителство", кв. 62 /с идентификатор 10135.513.326/, по плана на к.к "Златни пясъци", гр.Варна
34 34/13.03.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" находящ се в УПИ ХХ-1 (с идентификатор 10135.1501.1094), кв. 337, по плана на 9-ти м.р.(ул. „Баба Тонка“ №12), гр. Варна.
35 35/18.03.2014 Сградна газопроводна инсталация за хотел "ЕМОНА" ПИ с идентификатор №10135.2569.77 (УПИ IV-112, кв. 16), по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна
36 36//19.03.2014 Вилна сграда" ПИ - 2520.2135, кв. 149, по плана на СО "Горна Трака", гр. Варна
37 37/19.03.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА “СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА №ВЕС-3 (Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ” БЛ. 60, ВХ. 5) ДО НОВ КАБЕЛЕН ШКАФ: РШ 1 (БЛ. 59, ВХ. 3) В Ж.К. “ВЪЗРАЖДАНЕ-3”, ГР. ВАРНА, И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ РШ №1: бл. 54 (вх. 1-8), бл. 55 (вх. 1-2), бл. 56 (вх. 1-6), бл. 57 (вх. 1-3), бл. 58 (вх. 1-4), бл. 59 (вх. 1-3), бл. 60 (вх. 1-5), бл. 61 (вх. 1-3), бл. 62 (вх. 1-3), бл. 63 (вх. 1-5), бл. 64 (вх. 1-3), бл. 65 (вх. 1-4), бл. 66, вх. 1, бл. 67 (вх. 1-7), бл. 68 (вх. 1-2), бл. 69 (вх. 1-4), бл. 70, вх. 1" ж.к. “Възраждане-3”, гр.Варна
38 38/25.03.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА “СПЕКТЪР НЕТ” ЕАД И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА И НОВА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ ЧЕТИРИ НОВИ КАБЕЛНИ ШКАФА: РШ №01 (УЛ. "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ", БЛ. 24, ВХ. А), РШ №02 (УЛ. "ДУБРОВНИК"-ОДЗ ДРУЖБА), РШ №03 (УЛ. "АРХ. ДАБКО ДАБКОВ" №1), РШ№04 (УЛ."ПОДП. КАЛИТИН", БЛ. 28) ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В 24-ТИ М.Р., ГР. Варна 24-ТИ м.р., гр.Варна
39 39/27.03.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ" УПИ ХIII-2554.568 /стар 1536/, кв.3, по плана на 24 м.р., гр. Варна, район “Приморски”, Община Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “Арх. Петко Момчилов” № 7
40 40/28.03.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХI-7, /идентификатор 10135.1503.254/, кв. 360, по плана на 10-ти м.р., /ул. “Георги Бенковски” №76/, гр. Варна
41 41/01.04.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ІІI-734, /идентификатор 10135.2553.734/, кв. 37, по плана на 25-ти м.р., ул. “Роза” №37-А, гр. Варна
42 42/03.04.2014 РЕСТОРАНТ" УПИ VIII-157 ”за мотел и ресторант”, кв. 6 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
43 43/03.04.2014 МОТЕЛ" УПИ VIII-157 ”за мотел и ресторант”, кв. 6 по плана на к.к. “Св. Св. Константи и Елена”, гр. Варна
44 44.03.04.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И ВиК ОТКЛОНЕНИЕ" УПИ I-140, кв.11, /с идентификатор №10135.3511.507/, по плана на ж.к. “Възраждане”, I-ви м.р., гр. Варна
45 45/07.04.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА - ТЯЛО "А" УПИ III-1, 2, 6, кв. 587, / с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14 м.р., ул. "Васил Априлов" №4, гр. Варна
46 46/07.04.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ IV-203, /идентификатор 10135.2554.203/, кв. 31, по плана на 24-ти м.р., /ул.“Железни врата” №22/, гр. Варна
47 47/07.04.2014 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ XVIII-561, кв. 97, по плана на 28-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр. Варна
48 48/15.04.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ XI-3515.36, кв. 9, по плана на 16 м.р. – север, ул. “Вярност” №19, гр. Варна
49 49/13.05.2014 ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ I-88, /с идентификатор 10135.5505.88/, кв. 92, по плана на 28-ми м.р., кв. “Аспарухово”, ул. “Дедеагач” №9, гр. Варна
50 50/13.0.2014 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ІV-7, кв. 486 по плана на 13-ти м.р., гр. Варна
51 51/13.05.2014 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ V-1, кв. 603 (с идент. 10135.2556.372), по плана на 5-ти м.р., ул. „Топра Хисар“ №1, гр. Варна.
52 52/16.05.2014 ПРИСТРОЙКА НА ДВА ЕТАЖА С ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ /ПЛУВЕН БАСЕЙН И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН/ КЪМ ОДЗ №11 “ДЕТСКИ СВЯТ”" УПИ I-“за детска градина”, кв. 21, /с идентификатор 10135.4504.484/, по плана на ЖК “Владислав Варненчик” І м.р., гр. Варна
53 53/21.05.2014 ВИЛНА СГРАДА" УПИ XXIX-2798, кв. 22 /с идентификатор 10135.2564.409/, по плана на "Вилна зона", ул. "9-та" №7, район "Приморски", Община Варна
54 54/26.05.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХХVІІІ-684, кв. 6, (с идентификатор 10135.2575.1799), по плана на кв. Виница, (ул. „Константин Павлов“ №20), гр. Варна.
55 55/26.05.2014 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И КАНАЛЕН ТЛАСКАТЕЛ ЗА ВИЛНА СГРАДА" ПИ с идентификатор 10135.2564.238 по КК и КР на гр. Варна (УПИ XXXVI-1568, кв. 17А), по плана на Вилна зона, ул. "7-ма", гр. Варна
56 56/27.05.2014 ВИЛНА СГРАДА" ПИ №2471, кв. 19 по плана на СО "Боровец - север", гр.Варна
57 57/29.05.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ" УПИ I-1263, кв. 20 /с идентификатор 10135.1507.306/, по плана на 8 м.р., ул. "Петър Енчев" №17/, ул. "Воден" №26, гр. Варна
58 58/02.06.2014 ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕЛЕКТРОННА МРЕЖА НА БТК ЕАД В УПИ VII-117, 124 ”за жилищна сграда”, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА К. К. “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”, ГР. ВАРНА, В УЧАСТЪКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА КШ III.11.02.01.02 ДО НОВА КШ III.11.02.01.04 кв. 20, по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр.Варна
59 59/04.06.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА "СПЕКТЪР НЕТ" ЕАД В Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ-4", ГР. ВАРНА С МОНТАЖ НА НОВ КАБЕЛЕН ШКАФ: РШ 1 (БЛ. 72, ВХ. А) И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: РШ №1: БЛ. 71, БЛ. 72, БЛ. 73, БЛ. 74, БЛ. 75, БЛ. 76, БЛ. 77, БЛ. 78, БЛ. 79, БЛ. 80, БЛ. 82, БЛ. 83" ж.к. "ВЪЗРАЖДАНЕ - 4", гр.Варна
60 60/05.06.2014 ВИЛНА СГРАДА" ПИ №5426.2465, кв. 14, по плана на СО "Ракитника", гр.Варна
61 61/13.06.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛНЕНИЯ" УПИ ХVІІ-1503.273, кв. 361, по плана на 10-ти м.р., ул."Йосиф Стоянов" №1, гр.Варна
62 62/16.06.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ V-1607, кв. 50 (с идентификатор №10135.1507.662), по плана на 8-ми м.р., ул. „Хан Крум“ №29, гр. Варна.
63 63/17.06.2014 Цехове за метални конструкции, представляващи цех за обработка на метални конструкции, пристройка към цех за производство на метални конструкции и външен подкранов път за козлови кран Първи етап - пристройка към цех за производство на метални конструкции и външен подкранов път за козлови кран с товароподемност Q=12,5 т към цех за производство на метални конструкции УПИ XLII-3514.133 /стар XLII-16 "за производствено складова дейност"/, кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
64 64/18.06.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" I-ви етап - сутерен /кота - 4,00/ и първи етаж /кота ±0,00/ II-ри етап - етажи на коти +3,40, +6,20, +9,00, +11,80, +14,60 и 17,40 УПИ IX-72, кв. 1 /с идентификатор 10135.3512.72/, по плана на ж.к. "Младост", I-ви м.р., гр.Варна
65 65/23.06.2014 ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ за "офис сграда и ограда с височина до 2,20 м, разположена изцяло в имота на възложителя" УПИ XIV-5, кв. 373, по плана на 10 м.р. на гр. Варна, ул. "Христо Попович" №26"
66 66/24.06.2014 НОВ КОРПУС КЪМ ОДЗ №24 "ИГЛИКА" УПИ I-"за детско заведение" /с идентификатор 10135.2575.453/, по плана на кв. "Виница", ул. "Албатрос" №5, гр. Варна
67 67/24.06.2014 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ В "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛТРИ ЗА ЦИГАРИ" " УПИ XV-55, кв. 1, по плана на ПЗ "Клисе баир" - землище с. Тополи, Община Варна
68 68/30.06.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ Х-1244, кв. 18, /с идентификатор 10135.1507.376/, по плана на 8-ми м.р., ул. “Воден” №25, гр. Варна
69 69/30.06.2014 ВИЛНА СГРАДА" ПИ №2068, кв. 71, по плана на СО “Прибой”, землище “Галата”, гр. Варна
70 70/07.07.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ VIII-3515.374, кв. 35, по плана на 16-ти м.р. - север, с административен адрес ул."Елин Пелин" №39, гр.Варна
71 71/08.07.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ II-2562.206, (стар №2650), кв. 28, по плана на 19 м.р., ж.к. "Чайка" №98, гр. Варна
72 72/17.07.2014 ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАКЕТИРАНА МАЙОНЕЗА И МИНЕРАЛНА ВОДА" " УПИ IX-410027, кв. 20 по плана на ЗПЗ, р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
73 73/17.07.2014 ВИЛНА СГРАДА" УПИ XVI-3811, кв. 63, /с идентификатор 10135.2515.3811/, по плана на СО “Ален мак”, гр. Варна
74 74/18.07.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХХХIII-424 /с идентификатор 10135.3506.424/, кв. 18, по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
75 75/23.07.2014 ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ “БИЗНЕС СГРАДА С ЛЕГЛОВА БАЗА НА ШЕСТ ЕТАЖА И РЕСТОРАНТ В ПОЛУПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ” в “БИЗНЕС СГРАДА СЪС СТУДИЯ, ЛЕГЛОВА БАЗА И РЕСТОРАНТ” УПИ XXVI-159, /идентификатор 10135.2568.104/, кв. 70, по плана на к.к. “Св.Св.Константин и Елена”, гр. Варна
76 76/23.07.2014 ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ МАГАЗИН И ИЗБА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ" ПИ 10, кв. 47, 8 м.р., /ул. “Одесос” №3/, гр. Варна
77 77/25.07.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ Х-253, кв.1086/ид.10135.3513.1791/, 26-ти м.р., р-н "Младост", гр. Варна
78 78/25.07.2014 Монтиране и електрозахранване на комуникационни шкафове (РКШ) на “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД в гр. Варна, с адреси: РКШ №1 (ул. “Тодор Димов” №14 / ул. “Кюстенджа”) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при съществуваща касета на ул. “Т. Димов” №14, РТ (ул. “Вяра”, до бл. 6, вх. А) и РКШ №2 (ул. “Вяра” до бл. 6, вх. Г) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при съществуваща РК-3 до ТП №837, РКШ №3 (ж.к. Младост до бл. 145, вх. 6) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при съществуваща РК-3 до ТП №821, РКШ №4 (ж.к. “Младост” до бл. 134, вх. 1) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №828, РТ (бл. 151, вх. 5) и РКШ №5 (ж.к. Младост до бл. 150, вх. 11) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №836, РКШ №6 (ж.к. Младост до бл. 129, вх. 3) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при съществуваща РК-3 до ТП №823, РКШ №7 (ж.к. Младост до бл. 123, вх. 7) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при съществуваща РК до ТП №832, РКШ №8 (ж.к. Младост до бл. 118, вх. 7) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при съществуваща РК-3 до ТП №773, РКШ №9 (ж.к. Младост до бл. 113, вх. 1) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №789, РКШ №10 (ж.к. Младост до бл. 106, вх. 3) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №784, РКШ №11 (ж.к. Възраждане до бл. 8, вх. 2) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано до съществуваща ШК срещу ТП №922, РКШ №12 (ул. “Анна Феликсова” №1) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при съществуваща РК 3 на ул. “Анна Феликсова” №1, РКШ №13 (ж.к. Възраждане до бл. 52, вх. 2) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №925, РТ (ТП №908) и РКШ №14 (ж.к. Възраждане до бл. 39, вх. 3) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №908, РКШ №15 (ж.к. Възраждане до бл. 58, вх. 1) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №907, РКШ №16 (ж.к. Възраждане до бл. 57, вх. 3) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №929, РКШ №17 (ж.к. Възраждане до бл. 73, вх. А) от ново електромерно табло ТЕПО монтирано при ТП №1603, и полагане на тръби HDPEф40 и комуникационни кабели до най-близката шахта на БТК ЕАД гр. Варна
79 79/31.07.2014 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АТЕЛИЕ №1, ГАРАЖ №4 И ГАРАЖ№5 в "МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" УПИ VIII-26, кв.295г, по плана на 9 м.р.,ид.10135.1501.629, ул."Стара планина" №62, гр.Варна
80 80/04.08.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ Х-1219, кв.16, по ПП на ПРЗ на кв. “Свети Никола”, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. “арх. Димитър Раделия” №8
81 81/05.08.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ XVII-2563.1661, кв. 45, по плана на 21-ви м.р., гр.Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. “Д-р Василаки Пападопулу” №7А
82 82/05.08.2014 ВИЛНА СГРАДА" ПИ-330, по плана на СО “Ракитника”, гр. Варна
83 83/06.08.2014 ВОДОПРОВОДНО, БИТОВО И ДЪЖДОВНО КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ" УПИ I–“за обществено обслужване и социални дейности”, кв. 32, по плана на СО “Пчелина”, гр. Варна
84 84/07.08.2014 ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „СЪНРАЙС“ (БЛОК „Б“)“" в УПИ ХХVІ-325 „за жил. ст-во“, кв. 62, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна.
85 85/12.08.2014 СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ" УПИ I- "за обществено обслужване и социални дейности", кв.32, по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
86 86/12.08.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" ПИ №1584, по плана на СО "Ментеше", р-н "Вл.Варненчик", гр.Варна
87 87/14.08.2014 ВИЛНА СГРАДА" ПИ №5549.2246/стар №2109/, кв.5 по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", гр.Варна
88 88/18.08.2014 ВИЛНА СГРАДА" ПИ-1555, плана на СО „Прибой“, гр. Варна.
89 89/19.08.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА "СПЕКТЪР НЕТ" ЕАД от съществуваща шахта на кръстовището на бул. "Св.Елена" и бул. "Константин и Фружин" до нов кабелен шкаф: РШ1/бл.308, вх.6/ в ж.к. "Вл.Варненчик 3", гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители: РШ №1-бл.301, бл.302, бл.303, бл.304, бл.305, бл.306, бл.307, бл.308, бл.309 район "Владислав Варненчик", гр. Варна
90 90/19.08.2014 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" " УПИ VІІІ-992, кв. 93 (с идентификатор 10135.5505.102), по плана на 28-ми м.р., ул. „Камчия“ №18, кв. „Аспарухово“, гр.Варна
91 91/20.08.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО, БИТОВО И ДЪЖДОВНО КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ УПИ ХІ-427, кв. 18, по плана на С.О. „Пчелина“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Поп Димитър“ №18.
92 92/20.08.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛ.2, ВХОДОВЕ "А", "Б" и "В" УПИ XVI-131, кв.1, /с идентификатор 10135.3511.515/, по плана на I-ви м.р., ж.к. "Възраждане", гр.Варна
93 93/25.08.2014 ВИЛНА СГРАДА" ПИ №972-2510.972, по плана на ПНИ СО "Добрева чешма", гр.Варна
94 94/26.08.2014 ПЪТНА ВРЪЗКА" УПИ XVI-1377, кв.18, ЗПЗ, по плана на р-н "Вл.Варненчик", гр.Варна
95 95/26.08.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХVІІІ-1373, 1373а, кв.38, по плана на 27 м.р., гр.Варна, район „Аспарухово“, ул. „Искър“ №10-10А.
96 96/29.08.2014 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА НА БТК ЕАД С ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В НЕЯ И В СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ ТЕХНОЛОГИЧНА СГРАДА 0032 (RSU БРИЗ) С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2563.1662.1 ДО СГРАДИ В Ж.К. БРИЗ, ГР. ВАРНА ПО ТЕХНОЛОГИЯ PON (PASSIVE OPTICAL NETWORK) С АДРЕСИ: ул. Петър Слабаков № 21, ул. Д-р Петър Скорчев №37, ул. Сирма войвода №37, №45, №47, №57, №30, №32, №42, №44, №50, ул. Д-р Индржишка Кръстева №2 А, №6, №8, №10, №12, ул. Д-р Любен Попов №13, №4, №16, №18, №22, №28, №28 В, ул. Д-р Василаки Пападополу №30, №44, №50, №47, №51 А, №55, №57, ул. Д-р Стойчо Йорданов №7, №4, №6, №8, №10, №12, ул. Д-р Владимир Смоленски №10, №12, ул. Д-р Борис Окс №1, №3, №11, №6, №8, ул. Д-р Параскев Казаски №15, №17, №18, №20, №28, №32, ул. Д-р Кирил Йорданов №63, №61, №59, №57, №55, №51, №49, №10, №16, №20, №22, ул. Христина Хранова №7, №9, №11 А, №11 Б, №8, №10, ул. Д-р Мирон Игнатов №4 А и Б, №6, №8, №10, №12, №5, №9, №11, ул. Д-р Стоян Златаров №2, №7, бул. Княз Борис I №121, №125, №127, №133, №137, №139, №141 гр. Варна
97 97/29.08.2014 РЕКОНСТРУКЦИЯ - КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА ХОТЕЛ "СЕРДИКА" " УПИ IX-228, кв.36, ид.10135.513.482, по плана на к.к."Златни пясъци", гр.Варна
98 98/01.09.2014 ВИЛНА СГРАДА - I ЕТАП" ПИ №505, кв.46 по плана на СО "Добрева чешма", район "Приморски", Община Варна
99 99/02.09.2014 СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ" УПИ XVIII-1196, /с идентификатор 10135.2564.1364/, кв.39 по плана на "Вилна зона", гр.Варна
100 100/03.09.2014 Промяна предназначение на жилищна сграда на бул. "Приморски" №119 в офис сграда на КСБ - областно представителство Варна ПИ с ид.10135.1508.235/стар идент.: 8, кв.717/, с адм. адрес: 9000 гр.Варна, бул. "Приморски" №119"
101 101/05.09.2014 „ВИЛНА СГРАДА“ УПИ ХХVІІІ-2564.477, (стар 1315), кв. 26, по плана на „Вилна зона“, ул. "24-та", гр.Варна. "
102 102/10.09.2014 СКЛАД ЗА МЕТАЛИ" УПИ VI-1002 "за производствено -складова дейност", кв.20, по плана на ЗПЗ, землище с.Тополи, община Варна
103 103/15.09.2014 Тръбна кабелна мрежа "Интербилд" от съществуваща шахта на кръстовище: бул."Цар Освободител" и ул. "Янош Хуниади" до бул."Св.Св.Константин и Елена" №8 и до "Бизнес парк Варна район "Владислав Варненчик", община Варна
104 104/17.09.2014 СКЛАДОВА БАЗА - ВТОРИ ЕТАП УПИ XV-1240 "за производствено -складова дейност", кв.11, /с идентификатор 10135.3514.218/, по плана на ЗПЗ гр.Варна
105 105/24.09.2014 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН ЗА ДЕНТАЛНИ КОНСУМАТИВИ В "СПЕШЕН ДЕНТАЛНО МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ" УПИ ІХ-315 "за медицински колеж",/с идентиф. 10135.2556.315/, кв.995,по плана на 5 м.р., бул. "Цар Освободител" №84.гр.Варна
106 106/06.10.2014 СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" УПИ ІV-10 "за смесено предназначение", кв.167, по плана на 11 м.р., ул. "Хан Кардам" №5, гр. Варна
107 107/07.10.2014 Промяна на предназначението, ремонт и покрив на съществуваща сграда /поликлиника/, във филиал на VІІІ средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици "Ал.С.Пушкин". Първи етап - промяна на предназначението и ремонт на съществуващата сграда, и монтаж на аварийно стълбище" УПИ VІ-13, кв.462 /с идентификатор 10135.1505.23/по плана на 1 м.р., гр.Варна, ул. "Проф. Николай Державин" №19."
108 108/15.10.2014 СКЛАДОВА БАЗА С ШОУРУМ И ОФИСИ, И ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ" УПИ ІХ-1170 "за произв.склад.дейност и търговия", кв. 39, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
109 109/17.10.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ №2522.145 /стар 372/, кв.19, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна
110 110/20.10.2014 ОТКРИТ БАСЕЙН С ПОДЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕД ХОТЕЛ "ОАЗИС" УПИ І-ВК "Ривиера", по плана на к.к."Златни пясъци" и к.к."Чайка", гр.Варна
111 111/27.10.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" ПИ №1220 по плана на СО "Ментеше", гр. Варна
112 112/29.10.2014 „ВИЛНА СГРАДА“ ПИ - 1900, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна
113 113/30.10.2014 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЖИРАФЧЕ" УПИ - "за детска градина", /с идентификатор 10135.2559.216/, кв.797, по плана на 17-ти м.р., гр.Варна
114 114/31.10.2014 Промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на детска градина, основно училище и профилирана гимназия "Малкият Принц" в детска градина за пет градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски блок и котелно стопанство" УПИ - "за детска градина", /с идентификатор 10135.2562.100/, по плана на 19-ти м.р., ж.к. "Чайка", гр.Варна
115 115/03.11.2014 Пристройка-хале за търговска и складова дейност, офиси към съществуващо "Хале за търговска и складова дейност", с идентификатор 4504.530.1" УПИ VІІ-4504.530., кв. 45, по плана на ж.к. "Вл.Варненчик І", гр. Варна
116 116/03.11.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ ХХХІІІ - 442, 457 в кв.19 по плана на СО "Пчелина", /с идентификатор 10135.3506.1545/, с адрес СО "Пчелина" № 442, гр. Варна
117 117/05.11.2014 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СГРАДА 1 - ОФИС СГРАДА СЪС СКЛАДОВЕ И ОБСЛУЖВАЩА ГРУПА И СГРАДА 2 - ОФИС СГРАДА СЪС СКЛАДОВЕ" УПИ ХІІ-489 "за търговски комплекс", кв.4, /с идентификатор 10135.4508.189/, по ПРП на ПЗ за обществено обслужване /ОПЗ/, р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
118 118/10.11.2014 ОФИСНА СГРАДА УПИ ХІІІ - 4, кв. 337 по плана на 9 м.р., ул. "Поп Харитон" №5, гр. Варна
119 119/17.11.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА - І етап УПИ V-30, кв.180 "б", 11 м.р., ул. "Хан Кардам" №20 "А", гр.Варна
120 120/18.11.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХVІ-8, кв. 578, (с идентификатор 10135.1026.166), по плана на 14-ти м.р., гр. Варна
121 121/18.11.2014 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ със застроена площ 132,00 кв. м., РЗП 439,26 кв.м в УПИ ІV-899, кв. 32 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
122 122/25.11.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ V-102, кв.1/с идентификатор 10135.3516.28/,по плана на 26м.р.,бул. "Сливница" №167,гр. Варна
123 123/25.11.2014 „ВИЛНА СГРАДА“ ПИ ХХХ-2564.493 (стар 1226), кв. 26, по плана на РП на "Вилна зона", гр. Варна
124 124/25.11.2014 „СКЛАДОВО-ТЪРГОВСКА БАЗА – РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ“, І-ви ЕТАП: „ТЯЛО „Б“ - СУТЕРЕН И ПЪРВИ ЕТАЖ И ТЯЛО „А“ - СУТЕРЕН И ПЪРВИ ЕТАЖ“ находящ се в УПИ ХVІ-1377 „за производствено–складова дейност“ ?725, кв. 18, по плана на ЗПЗ, гр. Варна.
125 125/26.11.2014 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - СГРАДА "А" И СГРАДА "Б" УПИ І-592 "за център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания", КВ.12а ,/с идентификатор 10135.4504.724/, по плана на ж.к."Вл.Варненчик" І-ви м.р., гр.Варна, община Варна, област Варна
126 126/26.11.2014 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - "СГРАДА" " УПИ Хvііі - 572, кв.17, по плана на с.Тополи, ул."Александър Димитров" №38, Община Варна
127 127/01.12.2014 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ І-ви етап, "СГРАДА А" и ІІ-ри етап "СГРАДА Б" УПИ Х-"за център за настаняване от семеен тип", кв. 45, по плана на с.Тополи, ул. "Георги Градев" №18, община Варна
128 128/01.12.2014 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "ИЗТОК" И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "ЗАПАД" УПИ І2364 "за жилищно строителство", кв.211, по плана на ж.к.Изгрев, гр.Варна
129 129/08.12.2014 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" УПИ VІІ-121, кв.104,/с идентификатор 10135.1506.322/, по плана на 7 м.р., ул. "Д-р Людвиг Заменхоф" №10, гр. Варна
130 130/10.12.2014 ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №11 "ИГЛИКА" УПИ V-3515.11"за детска градаина", кв.1, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
131 131/10.12.2014 ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕЛЕКТРОННА МРЕЖА НА БТК ЕАД В УПИ І-130, ХХ-130, КВ.49(С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2563.1803, 10135.2563.1804), В УЧАСТЪКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА КШ 32-ІV 1.02 ДО НОВА КШ 32-ІV 1.1.02, ПО ПЛАНА НА Ж.К."БРИЗ" (21М.Р.) ГР.Варна УПИ І-130, ХХ-130, В.49, в участъка от съществуваща КИ 32-ІV 1.02 до нова КШ 32-ІV 1.1.02, по плана на ж. к. Бриз, гр. Варна
132 132/10.12.2014 ЖИЛИЩНА СГРАДА „ГЕНЕРАЛА“" УПИ V-5 (с идентификатор 10135.2557.164), кв. 702, по плана на 2 м.р.,ул. „Генерал Паренсов“ №21, гр. Варна.
133 133/15.12.2014 „ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПЛЪТНА ОГРАДА ПО СТРАНИЧНИТЕ РЕГУЛАЦИОННИ ЛИНИИ“ УПИ ХVІ-14, 15, кв. 165, по плана на 11-ти м.р., (ул. „Константин Доганов“ №34а), гр. Варна.
134 134/18.12.2014 „КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4КV ОТ ТРАФОПОСТ №2102 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО ПРЕД УПИ ІІ-36, КВ. 66 (С ИД. №10135.2568.36), ПО ПЛАНА НА К.К. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ОБЩИНА ВАРНА“ к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна
135 135/18.12.2014 ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС-ЧЕТВЪРТИ ЕТАП-ВХОД 3" и "КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ПЪРВИ ЕТАП" УПИ III-871, кв.42, I м.р., ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 55, вх. 3, гр.Варна 9023"
136 136/23.12.2014 Изграждане на тръбна оптична мрежа н "Спектър Нет" ЕАД от КШ-СП 16-034, намираща се до бл.3 на ул."Академик Игор Курчатов" до нов кабелен шкаф РШ №1 до бл.116, ул."Капитан Райчо Николов" в 15 м.р. на гр.Варна и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща канална мрежа до крайни потребители" 15 м.р., гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строежа Местонахождение

УВЕ 2014 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.