УВЕ 2008 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение
1 01/17.01.2008 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС 'УПИ VІ-285 'за търговски комплекс', кв. 1, по паркоустройствения и регулационен план /ОП-3/ на р-н 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
2 02/25.01.2008 'Телефонно кабелно захранване от КРШ 2011 /ул. 'Феникс Каниц' №14/ до жилищна сграда на ул. 'Добри Войников' №13, находяща се в УПИ Х-6 и жилищна сграда на ул. 'Феникс Каниц' №9, кв. 47, по плана на 18 м.р., гр. Варна' в УПИ Х-6 , кв. 47, по плана на 18 м.р., гр. Варна
3 03/28.01.2008 'Газификация на котелно помещение в ПТС 'Младост'' 'ПИ 6406, по плана на 16 м.р /ул. 'Акад.Игор Курчатов' №16/, гр. Варна'
4 04/29.01.2008 Временна пътна връзка към автомивка и кафе - бар 'ПИ №3292А, ж.к. 'Изгрев', гр.Варна'
5 05/01.02.2008 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС 'УПИ ІV-29033, кв. 3, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП-3/ на р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
6 06/06.02.2008 'Преустройство на част от 'Търговски комплекс 'Метропол' /'Лагуна'/ с обособяване на 5 бр. магазини'' 'УПИ V 'за плажни атракции, търг. обекти и озел.', кв.68, по плана на к.к.'Зл. Пясъци', гр. Варна'
7 07/12.02.2008 'Канална кабелна мрежа -гр. Варна, Пети етап -канална кабена мрежа от шахта монтирана пред сграда в УПИ VІІІ-5, кв.9, по плана на VІІІ м.р. до сграда 'Областна администрация', находяща се в УПИ ІІІ, кв. 47, по плана на VІІІ м.р.' УПИ ІІІ, кв. 47, по плана на VІІІ м.р., гр. Варна
8 08/14.02.2008 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА 'УПИ VІ-2554, кв. 1, по плана на Приморска зона - Варна - СЗ-2 'Салтанат', гр.Варна'
9 09/26.02.2008 ПОЧИВНА БАЗА 'УПИ ІV-2689, кв. 10, по плана на Приморкса зона - Варна - СЗ-3 'Горчива чешма', гр. Варна'
10 10/26.02.2008 ПОЧИВНА БАЗА 'УПИ ІІІ-2504, кв. 10, по планана Приморска зона-Варна-СЗ-3 'Горчива чешма', гр. Варна'
11 11/26.02.2008 'Оптична кабелна свързаност с MAN мрежата на БТК от RSU D до офис на фирма 'Интелсофт' на бул. 'Сливница' №131 и офис на фирма 'Стемо' на ул. 'Отец Пайсий' №42, бл. 9' 'ул. 'Отец Пайсий' №42, бл. 9, гр. Варна'
12 12/05.03.2008 'Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І-1.07 /ул. 'Студентска' бл.5/ до сграда на ул. 'Мир' №35, УПИ VІ-27, кв. 4 А, 23 м.р., гр. Варна' УПИ VІ-27, кв. 4 А, 23 м.р., гр. Варна
13 13/05.03.2008 'Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.12 пред УПИ VІ-1827а, кв. 37, ж.к. 'Бриз' до жилищни сгради в УПИ V-1827, УПИ ІV-1828, УПИ 1833 и до КРУ на стълб пред УПИ 1834, кв. 37, ж.к.'Бриз', гр. Варна' 'УПИ 1834, кв. 37, ж.к. 'Бриз', гр. Варна'
14 14/12.03.2008 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС - АВТОШОУРУМ И СЕРВИЗ 'УПИ-ІХ-31034, кв. 7 по Паркоустройствения и регулационен план р-н 'Вл. Варненчик' /ОП.З/, гр. Варна'
15 15/13.03.2008 'Черно море -разширение на СТМ 'ЛЕВСКИ' в 6-ти, 17-ти, 18-ти, 19-ти, 20-ти, 25-ти подрайон , м-ст 'Пчелина', м-ст 'Горна Трака' и м-ст 'Малко Ю'' 'м-ст 'Пчелина', м-ст 'Горна Трака' и м-ст 'Малко Ю', гр. Варна'
16 16/19.03.2008 ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА 'УПИ ХІІ-1168, кв. 69, по плана на вилно селище 'Абатко' /м. 'Манастира'/, к.к. 'Св.Св.Константин и Елена', гр. Варна'
17 17/20.03.2008 ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С ОФИСИ 'УПИ VІ - '690 за офиси', кв. 127, по планана 7 м.р. /ул. Ал. Дякович' №4/, гр. Варна'
18 18/31.03.2008 'Реконструкция и въвеждане на нова организация на движението в карето между бул. 'Хр. Ботев', ул. 'Русе' и ул.'Охрид', гр. Варна' 'бул. 'Хр. Ботев', ул. 'Русе' и ул. 'Охрид', гр. Варна'
19 19/02.04.2008 ''Ел. захранване на ТКШ на 'Кожена галантерия', по плана на ЗПЗ, гр. Варна' ЗПЗ, гр. Варна
20 20/02.04.2008 'Ел. захранване на ТКШ, ул.'Детелина', 25 м.р., гр. Варна' 25 м.р., гр. Варна
21 21/04.04.2008 'Ел. захранване на ТКШ-до 'ВАРНА КОНСЕРВ', ЗПЗ, гр. Варна' ЗПЗ, гр. Варна
22 22/07.04.2008 'Търговски комплекс за ВиК части, железарски инструменти и градински инвентар' и Водопроводно и канализационнно сградни отклонения за търговски комплекс' 'УПИ ІV-31042 'за търговски комплекс', кв. 8, по Паркоустройствения и регулационен план р-н 'Вл. Варненчик' /ОП.З/, гр. Варна'
23 23/09.04.2008 'Ел. захранване на ТКШ ж.к.'Чайка' до бл. 14, гр. Варна' 'ж.к.'Чайка' до бл. 14, гр. Варна'
24 24/09.04.2008 'Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1/ул. 'Топрахисар' №16/ до ЖС на ул. 'Полк. Свещаров' №5 /УПИ V-5, 5а/, ЖС на ул. 'Полк. Свещаров' №3 /УПИ VІ-6, 6А/, ЖК на ул. 'Топрахисар' №13 /УПИ ІХ-9/, кв. 620, 5 м.р., гр. Варна' /УПИ ІХ-9/, кв. 620, 5 м.р., гр. Варна
25 25/09.04.2008 'Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради в ж.к. 'Бриз', 21 м.р., гр. Варна ' 'ж.к. 'Бриз', 21 м.р., гр. Варна'
26 26/16.04.2008 'Телефонно кабелно захранване от КРШ 3011 на ТС 66 /ул. 'Филип Тотю' №24 /до ЖС на ул. 'Хан Пресиян' №16 /УПИ ІХ-2, кв. 167, 11 м.р., гр. Варна/, ЖС на ул. 'Хан Пресиян' №25 /УПИ І-13, кв. 159, 11 м.р., гр. Варна, ЖС на ул.'Хан Кардам' №12 /УПИ ХІ-16, кв. 172, 11 м.р., гр. Варна/ и дозахранване с първичен кабел К.303 на РКШ 301-1 на ТС 66 /ул. 'Филип Тотю' №24/'' 'УПИ І-13, кв. 159, 11 м.р., гр.Варна, ул.'Хан Кардам' №12 /УПИ ХІ-16,кв. 172, 11 м.р., гр. Варна'
27 27/24.04.2008 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС 'УПИ І-27001, 27021, 27022 'за търговски комплекс', кв. 27, по плана на земеразделяне на землище Владиславово, гр. Варна.'
28 28/24.04.2008 ''Ел. захранване на ТКШ на ул. 'Д-р Железкова' до бл. 29, 17 м.р., гр. Варна' 'ул. 'Д-р Железкова' до бл. 29, 17 м.р., гр. Варна'
29 29/24.04.2008 'Ел. захранване на ТКШ, между УПИ 1639 и 1649 в м-т 'Средна Трака', гр. Варна' 'м-т 'Средна Трака', гр. Варна'
30 30/24.04.2008 'Ел.захранване на ТКШ -пред УПИ 612 в м-т 'Марко Ю', гр. Варна' 'УПИ 612 в м-т 'Малко Ю', гр. Варна'
31 31/24.04.2008 'Ел. захранване на ТКШ, ул. 'Цар Асен', гр. Варна' 'ул. 'Цар Асен', гр. Варна'
32 3224.04.2008 'Ел. захранване на ТКШ на ул.'2-ра' пред УПИ 617, м-т 'Горна Трака', гр. Варна' 'ул. '2-ра' пред УПИ 617, м-т 'Горна Трака', гр. Варна'
33 33/24.04.2008 'Ел. захранване на ТКШ, ул. 'Морска сирена', гр. Варна' ' ул. 'Морска сирена', гр. Варна'
34 34/29.04.20008 Семеен хотел и сградно отклонение за захранване на семеен хотел 'УПИ ХV-40, кв. 66, по плана на м. 'Абатко', к.к.'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
35 35/30.04.2008 Вилна сграда 'УПИ ІV-34, кв. 74, по плана на вилно селище 'Варна' /в.с. 'Абатко'/, к.к.'Св.Св.Константин и Елена', гр.Варна'
36 36/12.05.2008 'Ел. захранване на ТКШ в гр.Варна, ж.к. 'Чайка' до бл.18' 'ж.к. 'Чайка' до бл. 18, гр. Варна'
37 37/12.05.2008 'Ел. захранване на ТКШ ж.к. 'Чайка', бл.66, гр. Варна ' 'ж.к. 'Чайка', бл. 66, гр. Варна'
38 38/12.05.2008 'Ел. захранване на ТКШ в гр. Варна, ж.к. 'Чайка' до бл. 61' 'гр. Варна, ж.к. 'Чайка' до бл. 61'
39 39/13.05.2008 'Контролен оптичен кабел на ''ЕСО' ЕАД МЕР-Варна от подстанция 'Варна Запад' /бул. 'Хр. Смирненски' №17/ до Административна сграда на ул.'Оборище' №13А, гр. Варна' 'ул. 'Оборище' №13А, гр. Варна'
40 40/15.05.2008 'Преустройство с промяна предназначение на съществуваща сграда - 'Диспансер за онкологично болни' в 'Детска ясла, находяща се в УПИ І 'за детски ясли', кв. 860 по плана на 2 м.р. /бул. 'Чаталджа' №111/, гр. Варна' 'УПИ І 'за детски ясли', кв. 860 по плана на 2 м.р. /бул. 'Чаталджа' №111/, гр. Варна'
41 41/15.05.2008 'Външно кабелно ел. захранване и заземителна инсталация на ТКШ -бул. 'Ян Хунияди' /OUTDOOR Варна 16 Кока Кола/ ЗПЗ, гр. Варна' 'бул. 'Ян Хунияди' - ЗПЗ, гр. Варна'
42 42/26.05.2008 'Ел. захранване на ТКШ ул. 'Зеленика', бл. 24, гр. Варна' 'УПИ І-300036, кв. 15, по планана ПЗ 'Метро', гр. Варна'
43 43/30.05.2008 Склад и цех за тенекеджийски услуги и метални заготовки -І етап 'УПИ І-300036, кв. 15, по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна'
44 44/05.06.2008 'ТКЗ от резерва в КШ 1(ул. 'Селиолу' №30) на ЖС на ул. 'Битоля' №19 и ТКЗ от КРШ 2101(ул. 'Тодор Димов' №30) на ТС 63 на ЖС на ул. 'Т. Димов' №24/26 по плана на 5-ти м.р., гр.Варна' 'ул. 'Т. Димов' №24/26 по плана на 5-ти м.р., гр. Варна'
45 45/10.06.2008 'Телефонно кабелно захранване от КРШ 1171 на ТС 64 (ул. 'Щип' №12) до ЖС на ул. 'Константин Величков' №59/61 (УПИ ІV-9, 10, кв. 565, 14-ти м.р.), ул. 'Петко Тодоров' №62 (УПИ V-8, кв.567, 14-ти м.р.) и ул. 'Петко Тодоров' №66 (УПИ VІІ-10, кв. 567, 14-ти м.р.), гр. Варна' 'ул. 'Петко Тодоров' №66 (УПИ VІІ-10, кв. 567, 14-ти м.р.), гр. Варна'
46 46/16.06.2008 'Телефонно кабелно захранване от съществуващ РКШ 212-1 на бул.'Хр. Смирненски'/бул. '8-ми септември'/ до сграда на фирма 'Тоема' ООД в ПИ 456, 460, 461, 26 м.р. Бензиностанция ОМВ на бул. 'Хр. Смирненки', УПИ -655, 657, 758, Жилищна сграда в УПИ 603, 604, 605 - в селищно образование 'Пчелина', и монтаж на КрРК10 на стълб пред УПИ 464, гр. Варна',' Селищно образование 'Пчелина','
47 47/16.06.2008 'Търговски комплакс 'Мадара' ІІ-ри етап -търговска зала на първо ниво, склад и шивашка работилница в сутерена' 'УПИ ХХХ-29011, 29027, 29028 'за търговски комплекс', кв. 3, по Паркоустройствения и регулационен план на Паркова зона за обществено обслужване, р-н 'Вл. Варненчик' /ОПЗ/'
48 48/17.06.2008 'Телефонно кабелно захранване от КРШ 2061 на ТС 51 (кв. 'Възраждане', бл. 59) до ЖС на ул. 'Поп Димитър' (УПИ ІV-789), гр. Варна' 'ул. 'Поп Димитър' (УПИ ІV-789), гр. Варна'
49 49/18.06.2008 'Телефонно кабелно захранване от КРШ 2011 ОТ тс 63 (ул. 'Брегалница' №1) до жилищна сгрда на ул. 'Кюстенджа' №13 (УПИ ІІ-2, кв. 618), 5-ти м.р., гр. Варна' 'ул. 'Кюстенджа' №13 (УПИ ІІ-2, кв. 618), 5-ти м.р., гр. Варна'
50 50/18.06.2008 'ТКЗ от ТС 6 КРШ 217-2 (ул. 'Козлодуй' №11) до офис сграда на ул. 'Цариброд', ул. 'Дунав' (УПИ ІІІ-339, кв. 141) по плана на 7 м.р., гр. Варна' 'ул. 'Дунав' (УПИ ІІІ-339, кв.141) по плана на 7 м.р., гр.Варна'
51 51/18.06.2008 'ТКЗ от ТС 6 КРШ 4391 /ул. 'Ангел Кънчев' №19/ на ЖС на ул. 'Ал.Константинов' №16, №18, ул. 'Н. Бозвели' №28, ул. 'А. Кънчев' №11 и офис сграда в УПИ ІІ-2,3,4,5,11, кв. 341 и ТКЗ от КРШ 4401 /ул. 'Оборище' №9/ на офис сграда на ул. 'Н. Бозвели' №3 по плана на ІХ-ти м.р., гр. Варна' 'ул. 'Неофит Бозвели' №3 по плана на ІХ-ти м.р., гр. Варна'
52 52/18.06.2008 'Теолефонно кабелно захранване от РКШ 4191 на ТС 6 (ул. 'Братя Миладинови' №122) до ЖС на ул.'Възраждане', №12А (УПИ ІV-4, кв. 507, 13-ти м.р., гр.Варна), ЖК на ул. 'Възраждане' №10 (УПИ ІІ-4, кв. 507, 13-ти м.р., гр. Варна), ЖК на ул.'Възраждане' (УПИ ІІ-143, кв.503, 13-ти м.р., гр. Варна) и ЖС на ул.'Братя Миладинови' №89 (УПИ ІІІ-6, кв. 504, 13-ти м.р., гр. Варна)' УПИ ІІІ-6,кв.504, 13-ти м.р.,гр. Варна
53 53/18.06.2008 'ТКЗ от КРШ 4301 (Беласица) до жилищна сграда на ул.'Беласица' №36 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна' 'ул.'Беласица' №36 по плана на 9-ти м.р., Варна'
54 54/23.06.2008 'ТКЗ от ТС 63 КРШ 2011 (Студентски общежития) на жилищна сграда на ул.'Топра Хисар' №24 (УПИ ХХІ-5, кв. 621) по плана на 5-ти м.р., гр. Варна' 'ул. 'Топра Хисар' №24 (УПИ ХХІ-5, кв. 621) по плана на 5-ти м.р., гр. Варна'
55 55/23.06.2008 'ТКЗ от нов РКШ 4011 (пред ХІІІ-2487 м-ст 'Салтанат') до офис сгради в УПИ ХV-2507 и ХІІІ-2487, кв.14 по плана на Приморска зона (С32 'Салтанат'), гр.Варна' 'УПИ ХV-2507 и ХІІІ-2487, кв.14 по плана на Приморска зона (С32 'Салтанат'), гр. Варна'
56 56/30.06.2008 'ТКЗ от резерва в КШ 1 (ул. 'Русе' №15) на офис сграда на ул. 'Русе' №15 и външни кутии на ул. 'Русе' №17, 19 и ул. 'Кр. Мирски' №1 по плана на 7-ми м.р., гр. Варна' 'ул. 'Русе' №17, 19 и ул. 'Кр. Мирски' №1 по плана на 7-ми м.р., гр. Варна'
57 57/30.06.2008 'ТКЗ от ТС 62 РКШ 3011/ул. 'Сан Стефано' №11/ на ЖС на ул. 'Хан Крум' №21 /УПИ ІV-2, кв. 49/, ул. 'Хан Крум' №22 /УПИ І-3, кв. 59/ и външна ЕV кутия на ул. 'Хан Крум' №24/26 в VІІІ м.р., гр.Варна' 'ул. 'Хан Крум' №24/26 в VІІІ м.р., гр. Варна'
58 58/30.06.2008 'ТКЗ от РКШ 2022 /к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', поч.дом МНО/ до хотел 'Аква Азур' в ПИ 6, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна' 'ПИ 6, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
59 59/30.06.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 2061 (нов) до жилищна сграда на ул. 'Топола' №28 и №30, 26-ти м.р., гр.Варна' 'ул. 'Топола' №28 и №30, 26-ти м.р., гр. Варна'
60 60/01.07.2008 'Кабелно електрозахранване 0,4кV от ТП №1868 'Малина' до жилищна сграда 'Иглика-2' /секции Г и Д/' 'УПИ VІ-81, 189 'за курортно-жилищно строитество', кв. 32 по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна'
61 61/04.07.2008 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС и ПЛОЩАДКОВИ ВИК МРЕЖИ 'УПИ V-530386 'за търговски комплекс', кв. 5, по Паркоустройствения и регулационен план на р-н 'Вл. Варненчик' /ОПЗ/, гр. Варна'
62 62/04.07.2008 Опрична кабелна свързаност от съществуваща резерва в КШ 1 на кръстовището на главен път І-2 и път за с. Тополи до ПТС Тополи в УПИ 532, MSAN-2006, с. Тополи, гр. Варна с. Тополи, гр. Варна
63 63/09.07.2008 ''Търговски комплекс - склад за търговия на едро с готови лекарствени продукти' и 'Водопроводно и канализационно отклонения'' 'УПИ ХХІХ-29014 'за търговски комплекс', кв. 3, по Паркоустройствения и регулационен план на район 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
64 64/14.07.2008 ВОДОПРОВОД УПИ ХVІІ-13, кв. 50, Западна промишлена зона към Шоурум, гр. Варна
65 65/14.07.2008 СЕМЕЕН ХОТЕЛ 'УПИ Х-10, кв. 322, по плана на 9-ти микрорайон /ул. 'Хан Маламир' №6/, гр. Варна'
66 66/14.07.2008 ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР 'УПИ ХVІ-31033 'за търговски център', кв. 7, р-н 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
67 67/15.07.2008 'ТКЗ от резерва в КШ 1 (ул. 'Капитан Райчо' №64Б) на ЖС на ул. 'Бр. Тедески' №5, ул.' Бр. Тедески' №14 и ТКЗ от резерва в КШ 5 ( ул. 'Кап. Райчо' №60А) на ЖС на ул. 'Кап. Райчо' №62 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна' 'ул. 'Капитан Райчо' №62, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна'
68 68/15.07.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 64 КРШ 1161 (ул. 'Струга' №25) на жилищна сграда на ул. 'П. Евтимий' №5 и жилищна сграда на ул. 'Гоце Делчев' №38А по плана на 14 м.р., гр. Варна' 'ул. 'Гоце Делчев' №38А, по плана на 14 м.р., гр. Варна'
69 69/15.07.2008 'Телефонно кабелно захранване от РКШ 1112 /ул. '1-ва' №65/ до жилищни сгради в УПИ ІІ-1504а, кв. 4, м-ст 'Долна Трака', гр. Варна' 'УПИ ІІ-1504а, кв. 4, м-ст 'Долна Трака', гр. Варна'
70 70/15.07.2008 'Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 /ул. 'Овчо поле' №22/ до жилищна сграда на ул. 'Калофер' №7/5 и телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 5 /ул.'К. Иречек' №18/ на жилищна сграда на ул. 'К. Иречек' №16 по плана на 14 м.р., гр. Варна ' 'ул. 'К. Иречек' №16, по плана на 14 м.р., гр. Варна '
71 71/16.07.2008 КУРОРТНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ 'УПИ ІV-110, кв. 73, по плана на м. 'Абатко', к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
72 72/21.07.2008 'Промяна предназначение на складови помещения от общежитие 'Витоша' в Снек-бар /за собствени нужди/' 'УПИ ІІІ-219,220,221,222, 223, 224, 225, 452, 454 'за хотелски комплекс', кв. 62 по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна'
73 73/30.07.2008 'Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.02 (пред УПИ 1873, ж.к.'Бриз') до жилищни сгради в УПИ 1882А, 1882Г и до КРУ на стълб пред УПИ 1881 по плана на 21 м.р., ж.к. 'Бриз', гр. Варна' 'УПИ 1881 по плана на 21 м.р., ж.к. 'Бриз', гр. Варна'
74 74/30.07.2008 'ТКЗ от РКШ 1125 от ТС 6 до ЖС на ул. 'Македония' №27 (УПИ Х-4, кв. 729, 3-ти м.р., гр.Варна) и до ЖС на ул.'Македония' №27А (УПИ ІІІ-3, кв. 729, 3-ти м.р., гр. Варна' 'ул.'Македония' №27А УПИ ІІІ-3, кв. 729, 3-ти м.р., гр.Варна'
75 75/30.07.2008 'ТКЗ от РКШ 3031 (УПИ 1949, м-ст 'Горчива чешма') до сгради в УПИ VІІІ-2529 и УПИ ІІІ-2504, 2689, 1750 по плана на м-ст 'Горчива чешма', гр. Варна' 'УПИ ІІІ-2504, 2689, 1750 по плана на м-ст 'Горчива чешма', гр. Варна'
76 76/01.08.2008 'Разширение на СТМ Възраждане по бул.'Цар Освободител' и ТКЗ до търговски комплекс на фирма, 'Слав' ООД, находящ се в УПИ І-27001, 27021, 27022 на землище ж.к. 'Владислав Варненчик', гр. Варна и ТКЗ до 20 броя Автосалони' 'УПИ І-27001, 27021, 27022 на землище ж.к. 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
77 77/01.08.2008 'ТКЗ от ТС 5 РКШ 1071 /нов/ до търговски комплекс, находящ се в ПИ пл. №1757, кв. 38, по плана на ЗПЗ север, гр. Варна, мострена зала на фирма 'ЕЛЕКС-ГРУП ХОЛДИНГ' находяща се на адрес: гр. Варна, бул. 'Република' №1 и офис сграда на ЕТ 'Сим-Красимир Симов', находяща се на адрес:гр. Варна, ул.'Никола Симов' №4' 'гр. Варна, ул. 'Никола Симов' №4'
78 78/01.08.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 62 (ул. 'Преслав' №26) на жилищни сгради на ул.'Панагюрище' №10 (УПИ ХVІІ-368, кв. 92) и външни кутии по ул. 'Панагюрище' по плана на 7-ми м.р., гр.Варна' 'ул. 'Панагюрище' №10 УПИ ХVІІ-368, кв. 92, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна'
79 79/05.08.2008 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА и ВЪНШНО ВиК ОТКЛОНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА 'УПИ ХІІІ-2, кв. 334, по плана на 9 м.р., ул. 'Д-р Пискюлиев' №78, гр. Варна'
80 80/08.08.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 6 РКШ 4241 (Ботева градина) на ЖС на ул.'П. Волов' №14, ул. 'П.Волов' №22, ул.'В. Христов' №8 и УПИ ІІІ-5а, 5в, 6, кв.377 по плана на 10-ти м.р., гр. Варна' 'ул. 'Панайт Волов' №22, ул. 'В. Христов' №8 и УПИ ІІІ-5а, 5в, 6, кв. 377 по плана на 10-ти м.р., гр. Варна'
81 81/11.08.2008 ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА КЪМ ОТКРИТ СПОРТЕН КОМПЛЕКС 'УПИ Х-233, 234 'за спортно -атракционен комплекс', кв. 9, по плана на ж.к.'Младост' ІІ микрорайон, гр. Варна'
82 82/18.08.2008 'Вътрешно преустройство на част от складови помещения в 'Център за подобряване на медицински, социални и образователни услуги за деца, лекувани в клиника по детски психиатрия', находяща се в партерния етаж на блок 'Възрастни' на психиатрична болница към МБАЛ 'Света Марина' ЕАД-УПИ 'ВМИ' по плана на 23 м.р., гр. Варна ' 'МБАЛ 'Света Марина' ЕАД-УПИ 'ВМИ' по плана на 23 м.р., гр. Варна '
83 83/19.08.2008 'ТКЗ от резерва в КШ 1 до ЖК на ул.'Български орел' №19 (УПИ І-7, 14, кв.546, 14-ти м.р., гр. Варна)' 'ул. 'Български орел' №19 (УПИ І-7, 14, кв. 546, 14-ти м.р., р. Варна)'
84 84/19.08.2008 Телефонно кабелно захранване от РКШ 1253 (местност Сотира, пред бл. 1-хлебозавод) до жилищни сгради в ПИ 386 по плана на местност Сотира, гр.Варна ПИ 386 по плана на местност Сотира, гр. Варна
85 85/19.08.2008 'Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда в УПИ ІV-2824, кв. 28, ж.к. 'Чайка', бл. 198, 19-ти м.р., гр. Варна' 'УПИ ІV-2824, кв. 28, ж.к. 'Чайка', бл. 198, 19-ти м.р.,гр.Варна'
86 86/19.08.2008 'ТКЗ от резерва в КШ 1 до офис сграда на фирма 'Прециз' ООД, в ПИ І-977, ЗПЗ, гр. Варна' ПИ І-977, ЗПЗ, гр. Варна
87 87/22.08.2008 'ТКЗ от РКШ 1041 (пред УПИ ІІ-2488, ж.к. 'Бриз') до жилищни сгради в УПИ ХVІІ-26, УПИ ХV-287, УПИ 1769, УПИ ХХ-307, 308, УПИ -2481Б и УПИ ХІІ-2481А по плана на 21 м.р., ж.к. 'Бриз', гр. Варна' 'УПИ ХІІ-2481А, по плана на 21 м.р., ж.к. 'Бриз', гр. Варна'
88 88/22.08.2008 ТКЗ от РКШ 1141 /вилна зона, ул.6-та, №18/ до жилищни сгради в УПИ ХІ-1555Б, кв. 13 по плана на Вилна зона, гр. Варна УПИ ХІ-1555Б, кв. 13 по плана на вилна зона, гр. Варна
89 89/22.08.2008 'Телефонно кабелно захранване от РКШ 1124 от ТС 6 до жилищна сграда на ул. 'П. Каравелов' №38 (УПИ VІІ-6, кв. 723, 3-ти м.р.), гр. Варна' 'ул. 'П. Каравелов' №38 (УПИ VІІ-6, кв. 723, 3-ти м.р.), гр. Варна'
90 90/25.08.2008 'Телефонно кабелно захранване от РКШ 4182 (ул. 'Гладстон', бл. №1) до жилищни сгради на ул. 'Гладстон'/ул. 'Баучер' ул.'Балчик' №3/7 от РКШ 4181 (ул. 'Никулицел', бл. 1) до жилищна сграда на ул. 'Царевец' №9/11, и от резерва в КШ ІV 1.7.1.05 до офис на 'ТБ Алианц' на ул. 'Ген. Колев' №85, гр. Варна, ул. 'Генерал Колев' №85, гр. Варна'
91 91/25.08.2008 'Телефонно кабелно захранване от КРШ 3021 (Македонски дом) на жилищни сгради на ул. 'Русе' №37-41, ул. 'Р. Жинзифов' №30 и ул. 'Бачо Киро' №1 по плана на 7-ми м.р., гр. Варна' 'ул. 'Русе' №37-41, ул. 'Райко Жинзифов' №30 и ул. 'Бачо Киро' №1 по плана на 7-ми м.р., гр. Варна'
92 92/26.08.2008 ЦЕХ ЗА МЕТАЛИ 'УПИ ІІІ-20007, кв. 46, по плана на 'Зона за обслужващи дейности', ж.к.'Владислав Варненчик' -І-ви м.р., гр. Варна'
93 93/28.08.2008 'ТКЗ от ТС 5 РКШ 2091 до жилищна сграда на ул. 'Тодор Пенев' №1 (УПИ ІІІ-104, кв. 12) по плана на 26 м.р., гр.Варна' 'ул. 'Тодор Пенев' №1 (УПИ ІІІ-104, кв. 12) по плана на 26 м.р., гр. Варна'
94 94/28.08.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 4291 (ул. 'Ан. Неделчев' №26) на жилищни сгради на ул. 'Стара планина' №26, ул. 'Стара планина' №29, ул.'Стара планина' №34/36 и ул.'Стара планина' №41 по плана на 9-ти м.р., гр.Варна' 'ул.'Стара планина' №41 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна'
95 95/28.08.2008 'ТКЗ от ТС 5 РКШ 1212 до жилищни сгради на ул. 'Радост', УПИ -807, УПИ -808, УПИ ІV-252, гр. Варна' 'ул. 'Радост', УПИ -807, УПИ -808, УПИ ІV-252, гр. Варна'
96 96/29.08.2008 'ТКЗ от КРШ 409-1 (колелото) на ЖС на ул. 'Ивайло' №66, 68 от КРШ 446-1 (ул.'Доспат' №10) на ЖС на ул. 'Ср. Гора'№6 от КРШ 404-1 (ул. 'Кап. Райчо' №46) на ЖС на ул.'Кап.Райчо' №44 от КРШ №418-1 (ОУ'Цар Симеон') на ЖС на ул. 'Поп Харитон' №37/39 и от КРШ 429-3 (ул. 'Ивайло' №20) на ЖС на ул.'Ивайло' №6 по плана на 9-ти м.р., гр.Варна' 'ул. 'Ивайло' №6 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна'
97 97/29.08.2008 ТКС от резерва в КШ ІІІ 1,62 (сп.Акациите, кв. Чайка) до обществено-обслужваща сграда в УПИ І-2554, кв. 1, м-ст Салтанат, Приморска зона, гр.Варна УПИ І-2554, кв. 1, м-ст Салтанат, Приморска зона, гр. Варна
98 98/29.08.2008 Складове за промишлени стоки, офиси и магазини и Уличен водопровод 'УПИ ХХІV-1500, кв. 41, по плна на ЗПЗ, район 'Вл.Варненчик', гр. Варна'
99 99/01.09.2008 'ЖИЛИЩНА СГРАДА' И 'ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА'' 'УПИ ХІІ-общ. , кв. 21, по плана на 24 м.р., ул. 'Евлоги Георгиев', гр. Варна'
100 100/02.09.2008 Преустройство, пристрояване и надсрояване на съществуваща жилищна сграда за семеен хотел 'УПИ VІІІ-1544 'за хотел', кв. 43, по плана на 8-ми м.р. /ул. 'Хан Аспарух'/, гр. Варна'
101 101/02.09.2008 Магазин, склад, автосервиз и автомивка - І-ви етап - магазин, склад, автосервиз 'УПИ ХІ-250017, кв. 2, по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна'
102 102/03.09.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 46 РКШ 3151 до търговски комплекс в УПИ V-530386, район 'Владислав Варненчик', гр. Варна' 'УПИ V-530386, район 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
103 103/03.09.2008 'Телефонно кабелно захранване от РКШ 4031 (пред ул.'Цар Борис ІІІ' №3) до жилищна сграда в УПИ ХІV-1069, 1070 по плана на кв.'Виница', гр. Варна' 'УПИ ХІV-1069, 1070 по плана на кв. 'Виница', гр. Варна'
104 104/03.09.2008 'ТКЗ от ТС 6 РКШ 3282 (ул. 'Гр. Цамблак' №2) до жилищна сграда на ул. 'К. Доганов' №17 (УПИ VІ-16, кв. 163) по плана на 11 м.р., гр. Варна' 'ул. 'Константин Доганов' №17 (УПИ VІ-16, кв. 163) по плана на 11 м.р., гр. Варна'
105 105/04.09.2008 ''ЖИЛИЩНА СГРАДА' и Улично водопроводно отклонение от ПЕВП тръби ф63 мм и улично канализационно отклонение от РVС дебелостеннни тръби ф200мм с нова РШ за жилищна сграда ' 'УПИ ХVІІ-12, 13, кв. 299, по плана на 9 м.р., /ул. 'Стара планина'/,гр. Варна'
106 106/08.09.2008 Търговски комплекс за авточасти и гуми 'УПИ VІ-166, 167, 168, 169, кв. 14, по плана на зона ОПЗ, р-н 'Младост''
107 107/08.09.2008 Водопроводно и канализационно отклонение за обслужваща сграда УПИ VІІ-1338, кв. 25, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
108 108/08.09.2008 'Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради в 9-ти м.р., гр.Варна /между бул. 'Владислав Варненчик', ул. 'Дрин', ул. 'Кракра' и ул. 'П. Евтимий'/' 'гр. Варна /между бул. 'Владислав Варненчик', ул. 'Дрин', ул. 'Кракра' и ул. 'П. Евтимий'/'
109 109/08.09.2008 'ТКЗ от ТС КРШ 118-1 /ул.'Д-р П. Берон' №26/ на ЖС на ул. 'Н. Рилски' №12, ул. 'Н. Рилски' №20, ул. 'Н. Рилски' №25, ул. 'Васил Априлов' №27, по плана на ХІV м.р., гр. Варна' 'ул. 'Васил Априлов' №27, по плана на ХІV м.р., гр. Варна'
110 110/09.09.2008 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС С ОФИСИ И РАБОТИЛНИЦА 'УПИ ХІХ-517, 520, кв. 48, по плана на ж.к.'Вл. Варненчик', І м.р., гр. Варна'
111 111/10.09.2008 СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (негорими в горими опаковки) 'УПИ ХІV-1241 'за производствено-складова дейност', кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
112 112/11.09.2008 'Тръбна мрежа Ломат -находяща се 27 м.р. ЮПЗ, 11 м.р., гр. Варна-І етап-Тръбна мрежа от съществуваща шахта Ш42-3/ул. 'Народни будители' по ул. 'Ростов' и ул.'Белгород' по ул. 'Нар. будители' до 'Бизнесинкубатор' и до шахта югозападно на кръстовище бул.'Хр. Ботев'/ул. 'Ал. Дякович'. ІІ етап -Кабелна мрежа от технически офис на ул. 'Искър' №42 през съществуващата шахта Ш.42-3/ ул.'Народни будители' до Ш.11 /югозападно на кръстовище бул. 'Хр. Ботев'/ул. 'Ал.Дякович' с отклонения за ул. 'Ростов', ул. 'Белгород', КЗ и 'Бизнесинкубатор', кръстовище бул. 'Хр. Ботев'/ ул. 'Александър Дякович' '
113 113/15.09.2008 Ел. захранване на ТКШ до завод Виталакт-Варна на път І-2, ЗПЗ, гр. Варна ЗПЗ, гр. Варна
114 114/15.09.2008 Ел. захранване на ТКШ до Бизнес парк Варна на път І-2, ЗПЗ, гр. Варна ЗПЗ, гр. Варна
115 115/17.09.2008 Едноетажен обществено -обслужващ обект №2 'кв.472, по плана на 13-ти м.р., ул. 'Пирин', гр. Варна'
116 116/25.09.2008 КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ УПИ ХVІІ-13 и УПИ ХL-13, кв. 50, ЗПЗ, гр. Варна
117 117/25.09.2008 'Разширение на телефонна и канална мрежа в района на СТМ Варна-център с цел отпадане на аналогов възел '2': І. Разширение на телефонна и канална мрежа от съществуващ РКШ 207-1/ул. 'Дойран' №18/ в кв.989,990,991,992,995,996 по плана на 5 м.р. между улици 'Цар Освободител', 'Тракия', 'Селиолу' и 'Кирил Шиваров', гр. Варна, ІІ.Разширение на телефонна и канална мрежа в кв. 679, 680, 681 по плана на 2 м.р.между улици 'Чаталжда', 'Илинден', 'Селиолу' и 'Ген. Колев', и изграждане на РКШ 405-1/ул. 'Чаталджа', бл.75, вх. Б/ с първично захранванеот технологична сграда №65/ул. 'Васил Друмев' №15, вх 'Д' по плана на 18 м.р./, гр. Варна, ІІІ.Разширение на телефонна и канална мрежа в кв. 20, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 191А, 192, 193, 203,207,209,209А, 210, 210А,211, 212,213,215,217,218,219,220,223,224, 225,228,229,230,231,232,233,234,235, 235А, 235Б,235В,236,237,237А,238,239,240,241,242,278,283,284,284А,285,285А,286,295,295А,295Б,295 В,295 Г,296,296 А, по плана на 12 м.р.между улици 'М.Димитриев', 'П. Евтимий', 'Кап. Райчо Николов', 'Княз Черказки', 'Сава', 'П.Напетов', 'П. Хитов', 'Т.Влайков', 'Зограф', 'Наум' и изграждане на три РКШ/РКШ 102-1 колелото, РКШ 401-1, ул. 'Зограф' №37, кв. 189, РКШ 101-1, ул. 'Мануш Войвода' УПИ -ІІ, кв. 234 /с първично загранване от технологична сграда №66/ул. 'М.Димитриев' №21, УПИ І-33, кв. 210 А/, гр.Варна ' УПИ І-33, кв. 210 А, гр. Варна
118 118/25.09.2008 'ТКЗ от РКШ 3192 (пред бл. 7,ж.к. 'Чайка') до жилищна сграда в УПИ ІІІ-за обсл. сгради, кв. 14, 19, м.р. и ТРЪБНИ ОТКЛОНЕНИЯ към бл. 5, вх. А,Б,В,Г, Д и Е в ж.к.'Чайка', гр.Варна ' 'ж.к.'Чайка', гр.Варна'
119 119/29.09.2008 'Ел.захранване на ТКШ пред УПИ 1965 от табло ТЕМО до ТП 813 в местност 'Боровец', гр. Варна' 'местност 'Боровец', гр.Варна'
120 120/29.09.2008 'Оптична кабелна свързаност от ПТС Младост (ул.'Академик Курчатов' №1) до РКШ 4041 (Бизнес парк) и телефонно кабелно захранване от РКШ 4021 до РКШ 4041, гр.Варна' 'Младост,ул.'Академик Курчатов' №1, гр.Варна'
121 121/30.09.2008 'Надстрояване на тяло 'Б' от ваканционен жилищен комплекс 'ДЖОЯ ПАРК'' 'УПИ ІІІ-214, 253 'за жилищно строителство', кв. 36, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна'
122 122/03.10.2008 'Ел. захранване на ТКШ пред УПИ 84, м.'Пчелина' /пътя за с. Каменар/, гр. Варна' 'УПИ 84, м. 'Пчелина' /пътя за с. Каменар/, гр.Варна'
123 123/06.10.2008 'Телефонно кабелно захранване от РКШ 2111 /ул. 'Хан Аспарух' №34/ на ЖС на ул. 'Преспа' №9 и ЕV кутии на ул. 'Хан Аспарух' №19, 23, 29 и ул.'Преспа' №7, 10, 8-ми м.р., гр. Варна' 'УПИ 84, м. 'Пчелина' с. Каменар, гр. Варна'
124 124/06.10.2008 'Ел. захранване на ТКШ гр. Варна, ж.к.'Възраждане І', бл. 19 ' 'гр. Варна, ж.к. 'Възраждане І', бл. 19 '
125 125/06.10.2008 'ТКЗ на 2 броя ЖС в 6-ти м.р. - от РКШ 4121 на ул. 'Ген. Колев' до ЖС в УПИ V-10, ул.'Ген. Колев' №96 и от съществуваща кабелна резерва в КШ ІV 1.7.4.2 на ул. 'Ген. Тошев' до ЖС в УПИ ІV, ул. 'Ген. Тошев' №36А, ж.к. 'Левски', гр. Варна' 'УПИ ІV, ул. 'Ген. Тошев' №36А, ж.к. 'Левски', гр..Варна'
126 126/07.10.2008 БИЗНЕС КЛУБ И ОФИС СГРАДА УПИ VІІ-2526 и УПИ Х-2526, кв.12, Съставна зона 2 /м. Салтанат/,гр. Варна
127 127/09.10.2008 'Тръбна мрежа 'Спектър нет', гр. Варна Подобект: Тръбна мрежа в район 'Одесос'-1-ви, 3-ти, 7-ми и 8-ми микрорайони гр.Варна с начална точка-шахта №1, разположена северозападно на кръстовище бул. 'Хр. Ботев'-ул.'Кракра', Подобект: Кабелна мрежа и изменение на тръбната межа в район 'Одесос' 1-ви 3-ти, 7-ми и 8-ми микрорайони, гр. Варна, район 'Одесос' 1-ви 3-ти, 7-ми и 8-ми микрорайони, гр. Варна'
128 128/13.10.2008 'Ел. захранване на ТКШ ул.'Фантазия', бл. 78, гр. Варна' 'ул. 'Фантазия', бл. 78, гр. Варна'
129 129/13.10.2008 Склад към промишлена и администртивна сграда 'УПИ V-53 по плана на 'Клисе баир', землище с. Тополи '
130 130/21.10.2008 'Канална кабелна мрежа от съществуваща шахта СКШ 38-1 / ул.'Народни будители'/, по ул.'Белгород', ул.'Ростов', ул.'Нар. Будители' до 'Бизнесинкубатор' и до шахта КШ -14 /колона №6 на Аспарухов мост'/ находящ се в 27 м.р., ЮПЗ, гр.Варна' 27 м.р., ЮПЗ, гр.Варна
131 131/23.10.2008 'Външен топлопровод захранващ ЦДЯ 'Русалка' и ЦДГ 'Моряче' от алея пред бл. 140, вх. 7, до абонатна станция в ЦДЯ №13 'Русалка', находяща се в парцел 'ЦДЯ №13 'Русалка'' 'ж.к. 'Младост-2 м.р.', гр. Варна'
132 132/03.11.2008 АВТОСЕРВИЗ 'УПИ ІІ-1104 'за автосервиз', кв. 12, по плана на ЗПЗ, гр.Варна'
133 133/03.11.2008 'Ел. захранване на ТКШ гр. Варна на ул. 'Младежка' до бл. №33 ' 'гр. Варна на ул. 'Младежка' до бл. №33 '
134 134/05.11.2008 'Вътрешно преустройство на част от търговска площ на 'Хипермаркет КаУфланд Варна 1' в магазин за промишлени стоки' 'УПИ -І-68 'хипермаркет', ж.к. 'Възраждане', ІІ м.р., гр. Варна'
135 135/18.11.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 64 КРШ 4101 (бул. 'Вл. Варненчик', бл. 41) на жилищна сграда на ул. 'Поп Харитон' №87 (УПИ ІІ-9, кв. 282) по плана на 9-ти м.р., гр. Варна' 'ул. 'Поп Харитон' №87 (УПИ ІІ-9, кв. 282) по плана на 9-ти м.р., гр. Варна'
136 136/18.11.2008 'ТКЗ от РКШ 7211 /ул. 'Цар Асен' 74/ до сграда на ул. 'Чаталджа' №20 /УПИ ІІ-1/, кв. 660, 6 м.р., гр. Варна' 'ул. 'Чаталджа' №20 /УПИ ІІ-1/,кв. 660, 6 м.р., гр. Варна'
137 137/21.11.2008 ''Жилищна сграда' и 'Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда'' 'УПИ VІІІ-І 'общ.', кв. 567, по плана на 14 м.р., /ул. 'Гоце Делчев' №63/, гр. Варна'
138 138/26.11.2008 'ТКЗ от КРШ нов -до ЖС в УПИ І-403, кв. 9, 26-ти м.р., на адрес: кв. 'Победа', бл. 2, вх. А, гр. Варна' 'кв. 'Победа', бл. 2, вх. А, гр. Варна'
139 139/27.11.2008 ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ ХХVІІІ-742=782, кв. 19, по плана на с. Тополи
140 140/28.11.2008 ОТКРИТ СПОРТЕН КОМПЛЕКС 'УПИ Х-233, кв. 9, по плана на ж.к.'Младост', ІІ м.р., гр. Варна'
141 141/02.12.2008 'Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда /'Отделение за образна диагностика'/ в 'Специализирана болница за активно лечение по кардиология'' 'МБАЛ 'Света Анна' АД-УПИ ХІІ 'за окръжна болница', кв. 685 по плана на 2 м.р. /бул. 'Цар Освободител' №100/, гр.Варна '
142 142/02.12.2008 'Преустройство с промяна предназначението на 'Подпокривно пространство' в 'Тавански складови помещения'' 'ул. 'Ангел Кънчев' №62, в УПИ VІІ-60, кв. 482, по плана на 13 м.р., гр. Варна'
143 143/08.12.2008 'Телефонно кабелно захранване от ТС 63 КРШ 1181 /ул. 'Д-р П. Берон' №26/ на ЖС на ул.'Родопи' №6, 6А и ул.'Родопи' №9, по плана на ХІV м.р., гр. Варна' 'ул. 'Родопи' №9, по плана на ХІV м.р., гр. Варна'
144 144/09.12.2008 'Телефонно кабелно захранване от резерва в кабелна шахта 3-01-060 пред блок 222 в ж.к. 'Вл. Варненчик' до офис сграда -парцел 478, ІІ-ри м.р., ж.к.'Вл. Варненчик', гр. Варна' 'ІІ-ри м.р., ж.к.'Вл. Варненчик', гр. Варна'
145 145/09.12.2008 'Оптична и медна кабелна свързаност от ТС 6 /бул. 'Съборни' №42/ и ТС 62 /ул. 'Преслав' №26/ до сградата на ул. 'Д-р Заменхов' №38 /единен номер за спешни повиквания -тел.112/, гр. Варна' 'ул. 'Д-р Заменхов' №38 , гр. Варна'
146 146/17.12.2008 'Ел. захранване на ТКЗ до сп.'Журналист', к.к.'Чайка', гр.Варна' 'к.к. 'Чайка', гр. Варна'
147 147/17.12.2008 'Промяна предназначение на 'Маза, бар, сладкарница' в 'Стрелбище и бар'' 'УПИ І-ОСО, кв. 3, по плана на 26 м.р., кв. 'Младост' /ул. 'Осми септември'/, гр.Варна '
148 148/18.12.2008 Група курортни сгради, включваща дом №1 (самостоятелна сграда) и домове от №2 до №7 (групирани по две в три групи), като всяка сграда е на три етажа и мансарден, с гаражи в партерния етаж 'УПИ ІІІ-124, кв. 73, по плана на к.к. 'Св.Св. Константин и Елена', гр. Варна'
149 149/19.12.2008 'ТКЗ от резерва в КШ 3 (ТС 6) до ЖС на ул. 'Ген. Гурко' №51 и от резерва в КШ 1 (ТС 6) до ЖС на ул. 'Ген Парненсов' №35 по плана на 2-ри м.р., гр. Варна ' 'ул. 'Ген Парненсов' №35 по плана на 2-ри м.р., гр.Варна '
150 150/19.12.2008 'ТКЗ от ТС 63 КРШ 201-1 (ул.'Брегалница' №1) на ЖС на ул.'Брегалница' №52, ул. 'Т. Димов' №11, от резерва в КШ 6 (ул.'Полк. Свещаров' №23) на ЖС на ул. 'Полк. Свещаров' №23, ул.'Ген. Кантарджиев' №2 и от резерва в КШ 8 (ул.'Топрахисар' №22) на ЖС на ул.'Топрахисар' №26 и ул.'Топрахисар' №28, по плана на V м.р., гр.Варна' 'ул. 'Топрахисар' №28, по плана на V м.р., гр. Варна'
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2008 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.