УВЕ 2007 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверението Наименование на строеж Местонахождение
1 01/10.01.2007 ІV Сграда за търговия и услуги с офиси 'УПИ 'за офиси и търговия', кв. 145, по плана на 7 м.р., /ул. 'Батак' №9/, гр. Варна'
2 02/24.01.2007 ІV Жилищна сграда на три етажа, с бистро и гаражи на партерния етаж 'УПИ І-1, кв. 347, 10 м.р., ул. 'Ф. Ж. Кюри' №48, гр. Варна'
3 03/06.02.2007 V Офис сграда 'УПИ ІІ-3, кв. 111а, 7 м.р., ул. 'Цариброд' №45, гр. Варна'
4 04/26.02.2007 Основен ремонт и реконструкция на същ. едноетажна масивна сграда и разширение /пристройка/ към нея 'УПИ 'за младежки клуб и тенис корт', по плана на Приморски парк, гр. Варна'
5 05/26.02.2007 ІV Складове за промишлени стоки и алкохол с офиси 'УПИ VІІІ 'складова дейност и офиси', ж.к. 'Възраждане' - ІV м.р., гр. Варна'
6 06/27.02.2007 V Автосервиз УПИ ІХ-341, кв. 57 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
7 07/28.02.2007 V Търговски комплекс за обществено обслужване 'УПИ І -'за общ.обсл', кв. 21, по плана на 26 м.р., гр. Варна'
8 08/01.03.2007 ІV Изложбена зала със складова база УПИ ІХ-437, 412, КТП, кв. 6, по плана на 26 м.р., гр. Варна
9 09/14.03.2007 ІV Жилищна сграда 'УПИ І-625, кв. 8, 24 м.р., ул. 'Ген. Попов' №14, гр.Варна'
10 10/21.03.2007 ІV Магазин за агротехнически стоки 'УПИ І-300038, кв. 12, по плана на ПЗ 'Метро', гр.Варна '
11 11/27.03.2007 ІV Офис сграда 'УПИ ІV-8, кв. 338, по плана на 9 м.р., (ул.'Неофит Бозвели' №3), гр. Варна'
12 12/30.03.2007 ІV Център за съвременно изкуство -втори етап УПИ V-2501, кв. 16, по плана на Приморска зона - Варна /СЗ 2/
13 13/24.04.2007 Пристройка към административната сграда на МЗГ-РУГ-Варна и Държавно лесничейство-Варна 'УПИ І-1=75'за офиси', кв. 409, 4 м.р., ул. 'Радко Димитриев' №10, гр. Варна'
14 14/11.06.2007 ІV Автосалон и сервиз на Фолксваген-Варна 'УПИ ІІІ-240002,240004,240006, 240016 'антосалон, сервиз и трафопост', кв. 3 по ПРЗ на Зона за обществено обслужване 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
15 15/11.06.2007 ІV Жилищна сграда с подземни гаражи 'УПИ VІІ-187 'за курортно и жилищно строителство', кв. 31 по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
16 16/11.06.2007 ІV Жилищна сграда 'УПИ VІІ-81 '189 'за курортно и жилищно строителство', кв. 32, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
17 17/11.06.2007 ІV 'Жилищна сграда - секции 'Г' и 'Д'' 'УПИ VІІ-81,189 'за курортно и жилищно строителство', кв. 32, по плана на к.к. 'Зл. пясъци', гр. Варна'
18 18 /11.06.2007 V Жилищна сграда 'УПИ ХХVІІ-108-90, кв. 70, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' (в.с.'Абатко'), гр. Варна'
19 19/11.06.2007 'Вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от търговската зала в Банков офис, в сградата на 'Хипермаркет Кауфланд-Варна 1'' 'УПИ І-68 'хипермаркет', ж.к. 'Възраждане' ІІ м.р., гр.Варна'
20 20/12.06.2007 V Сграда с апартаменти за сезонно отдаване под наем 'УПИ І-26, кв. 67, по плана на в.с.'Абатко', к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна '
21 21/25.06.2007 ІV 'Търговски комплекс 'Мадара' І-ви етап- Търговска зала и ресторант на първо ниво, Административни помещения и отоплителна инсталация на сградата на второ ниво' 'УПИ ХХХ-29011, 29028 'за търговски к-с', кв. 3 по Паркоустройствения и регулационен план на Паркова зона за обществено обслужване, р-н 'Вл. Варненчик' (ОПЗ), гр. Варна'
22 22/11.07.2007 V СКЛАДОВА БАЗА УПИ LVІІ-1721, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
23 23/18.07.2007 V ТЪРГОВСКИ СКЛАД УПИ ХVІ-301, кв. 12, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
24 24/20.07.2007 ІV Търговски комплекс за Автодейност и офиси, ІІ-ри етап - трети етаж от сграда 'УПИ ХV-29018, 29019 'за търг. комплекс', кв. 3, по плана на Паркова зона,р-н 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
25 25/24.07.2007 V Промишлена сграда /Производствен цех и административна сграда/ 'УПИ V-53, по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище с. Тополи, Община Варна'
26 26/26.07.2007 Временен водосток на горски път над дере до имот №010075, ЕКТТЕ 30497 в землището на с. Звездица, район Аспарухово, гр. Варна
27 27/27.07.2007 V 'БУНГАЛА КЪМ ХОТЕЛ 'РИВА'' 'УПИ-ІІІ-235 'за хотел и рекреационен център', кв. 38, по плана на кк 'Златни пясъци', гр. Варна '
28 28/02.08.2007 Вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от магазин в Банков офис 'Търговски комплекс 'Сирена', УПИ -І-253, 420 'за плажни атракции, търг. обекти и озеленяване', кв. 69, по планана к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна '
29 29/06.08.2007 V Търговски и информационен център 'УПИ І-253, 420 'за плажни атракции, търг. обекти, озеленяване', кв. 69, по планана к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
30 30/09.08.2007 ІV Телефонно кабелно захранване от РКШ 107-1 пред ПИ 70 /помпена станция/ до ПИ 37 'по планана местност 'Малка Чайка' /Сдружение 'Високотехнологичен бизнес инкубатор-Варна'/, гр. Варна'
31 31/13.08.2007 ІV Канално отклонение за УПИ Х-794 от съществуваща РШ пред ПИ №138 и ПИ №139 до РШ в УПИ ХІ-796 и площадкова канализация в УПИ ХІ-796 'кв. 29, по плана на к.к. 'Св.Св. Константин и Елена', гр. Варна'
32 32/16.08.2007 'Газификация на котелна инсталация на детска ясла №8 'ЩУРЧЕ'' 'УПИ 'детска ясла', кв. 17, по плана на 24 м.р., ул. 'Евлоги Георгиев', гр. Варна'
33 33/16.08.2007 'Газификация на котелна инсталация на детска ясла №14 'ЗВЪНЧЕ'' 'УПИ ІІ 'за детска ясла', кв. 463, по плана на 1 м.р., ул. 'Рила' №2, гр. Варна'
34 34/24.08.2007 ІV 'Жилищен комплекс 'СЪНРАЙС'- БЛОК 'А'' 'УПИ ХХV-326 'за жилищно строителство', кв. 62 по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна '
35 35/24.08.2007 V БАСЕЙН 'УПИ VІ-346 'за озеленяване и басейн', кв. 54, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр.Варна'
36 36/29.08.2007 ІV ЖИЛИЩНА СГРАДА 'УПИ Х-794, кв. 29, по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
37 37/31.08.2007 ІV ОФИСНО-СКЛАДОВА БАЗА УПИ ХVІІ-472, кв. 6, по плана на 26 м.р., гр. Варна
38 38/04.09.2007 ІV Хотелски комплекс 'УПИ ІV-20 'за жил.стр. и хотел', кв. 34 по плана на 8-ми м.р., гр. Варна'
39 39/15.09.2007 ІV Магазин, складове и офиси 'УПИ ХІІІ-1275 'за търговия и услуги', кв. 21, по плана на ЗПЗ, ул. 'Перла' №10, гр. Варна'
40 40/20.09.2007 'Вътрешно преустройство на част от складови помещения в 'Пералня'' 'в партерния етаж на високо тяло на МБАЛ 'Света Марина' ЕАД- УПИ 'ВМИ', по плана на 23 м.р., гр. Варна'
41 41/21.09.2007 ІV 'Черно море -телефонно кабелно захранване от ТС 66 КРШ 3011 /ул.'Филип Тотю' №24/ на жилищна сграда на ул.'Антон Страшимиров' №27' УПИ VІ-8, 9, кв. 58а, ХІ м.р., гр. Варна
42 42/21.09.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от ТС 63 КРШ 1181 /ул. 'Д-р П. Берон' №26/ на жилищни сгради на ул. 'Н.Рилски' №23 /УПИ V-13, кв.583/, ул.'Н. Рилски' №29 /УПИ ІІ-10, кв. 583, ул. 'Г. Делчев' №2 /УПИ ХІV-1, кв. 591/, ул. 'Г. Делчев' №7 /УПИ VІ-15, кв. 591 / и захранване на нов КРШ 1181 с К.118-300 от ТС 63 ТПО'' по плана на 14-ти м.р., гр. Варна
43 43/21.09.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от ТС 6 РКШ 4054 до ул. 'Рила' №30, от ТС 6 РКШ 1211 до бул. 'Ген. Колев' №63, от ТС 6 РКШ 1271 до ул. 'Г. Раковски' №23, от ТС 6 РКШ 1231 до ул. 'И. Драсов' №10, гр. Варна ' 'ул. 'Рила' №30, бул. 'Ген. Колев' №63, ул. 'Георги Раковски' №23, ул. 'Иван Драсов' №10, гр. Варна'
44 44/21.09.2007 'Разширение на СТМ Приморски, вторично кабелно захранване от нов РКШ на адрес м-т 'Средна Трака', УПИ 1649, до КР.Р.К. на адреси: ул. 3-та/12, ул. 5/5, ул. 2/20, ул.4/1, ул. 8/19, ул. 8/22, ул. 4/33, ул. 4/37, ул. 8/УПИ 1688, ул. 7/18, ул. 7/31, ул. 7/32, ул. 7/36, ул. 7/40, ул. 11/3, ул. 11/9, ул. 7/65, ул. 7/22, ул. 11/УПИ 1769, ул. 11/УПИ 1767, ул. 11/УПИ 1206, ул. 11/УПИ 1202, УПИ 1730, УПИ 1724, УПИ 1480 Б, УПИ 1480, УПИ 1477, УПИ 1475, УПИ 1460,УПИ 1442, УПИ 1434, УПИ 1430, УПИ 1410, УПИ 1451,УПИ 658,УПИ 655, УПИ 653, УПИ 650, ул. 8/2, ул. 8/УПИ 1578, УПИ 1646, УПИ 1641, УПИ 1652, УПИ 1696, УПИ 1661, УПИ 1350, УПИ 1345, УПИ 1336, УПИ 1267, УПИ 1751, УПИ 1273,УПИ 1321, УПИ 1282, УПИ 1240, УПИ 1197,УПИ 1416,УПИ 1368, УПИ 1393, УПИ 1422,УПИ 1427, УПИ 1430, УПИ 1573, УПИ 1616 ' 'в.з. 'Траката' и м. 'Св.Никола', район 'Приморски', гр. Варна'
45 45/01.10.2007 ЖИЛИЩНА СГРАДА 'УПИ VІІІ-7, кв. 135, по плана на 7 м.р., /ул. 'Райко Жинзифов' №30/, гр. Варна'
46 46/02.10.2007 ІV Автосервиз и автосалон УПИ ХVІІІ-839, 1107, кв. 38 по плана на ЗПЗ-север, гр. Варна
47 47/04.10.2007 ''Ремонт и преустройство на подпокривното пространство на сладкарница за производство и пласмент - 'Хавай' ' 'УПИ -І-137, кв. 7, по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
48 48/05.10.2007 ОФИС СГРАДА 'УПИ ХІ-2527, кв. 14 по плана на Приморска зона-Варна /СЗ-2 'Салтанат'/, гр. Варна'
49 49/12.10.2007 ОФИС СГРАДА С ПИАНО - БАР 'УПИ -ХІV-9 'за общ.обсл', кв. 9, по плана на 8 м.р. /ул. 'Бдин'/, гр. Варна'
50 50/19.10.2007 ІV ХОТЕЛСКА СГРАДА 'УПИ ХХІІІ-1519 'за произв. складова дейност и услуги', кв.48, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
51 51/16.10.2007 ІV 'Хотелски комплекс 'МИСТРАЛ'' 'УПИ ІІ-117 'за курортно строителство', кв. 15, по плана на св. св.'Константин и Елена', гр. Варна '
52 52/29.10.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от ТС 65 РКШ 4011/ул. 'Л. Каравелов' №29/ на ЖС на ул. 'Д. Чинтулов' №14, от ТС 65 РКШ 1021 /ул.'Ц. Гинчев' №18 / на ЖС на ул. 'Л. Каравелов' №57, ул. 'Р.Блъсков' №7 и №10, от ТС 65 РКШ 1011 /ул. 'Л. Каравелов' №73/ на ЖС на ул. 'Д. Войников' №29, от резерва в КШ 16 на ЖС на ул. 'Д. Войников' №31, от ТС 65 РКШ 3011 /ул. 'В.Друмев' №30/ на ЖС на ул. 'Н.Михайловски' №15' в ХVІІІ м.р., гр. Варна
53 53/29.10.2007 ІV 'Нов първичен телефонен кабел от резерва в КШ ІІІ-1.03 пред УПИ 2070 в ж.к. 'Бриз' до нов РКШ 303-3 пред УПИ 2061 по плана на Приморска зона и ново телефонно кабелно захранване от РКШ 303-3/ ж.к. 'Бриз', УПИ 2061/ до търговски комплекс 'Пикадили парк' в УПИ ІІ-2482 за търговски комплекс, кв.17 Семеен хотел в УПИ ІІ 2064, кв. 1, Частен бизнес клуб в УПИ VІ-109, кв. 16, Център за съвременно изкуство в УПИ V-2501, кв. 16 и Хотелкси комплекс в УПИ ІІ-2667 за хотел, кв. 4, по плана на Приморска зона, гр. Варна ', гр. Варна
54 54/29.10.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от КРШ 3153 на ТС 6/ул. 'Коста Тюлев' №4/ до ЖС на ул. 'Стоенчо Хаджииванов' №2/4 / УПИ ІХ-7, VІІІ-10, VІІ-11, кв. 359, 10-ти м.р., гр. Варна/, ЖС на ул. 'Стоенчо Хаджииванов' №10/ УПИ І-5, кв. 359, 10-ти м.р., гр. Варна/, ЖС на ул. 'Жолио Кюри' №71/ УПИ ІІІ-13, кв. 358, 10-ти м.р., гр. Варна/, ЖС на ул. 'Жолио Кюри' №75/ УПИ І-2, кв. 358, 10-ти м.р., гр. Варна/ и ЖС на ул. 'Жолио кюри'№92 /УПИ ІХ-4, кв. 354, 10-ти м.р., гр. Варна' 10-ти м.р., гр. Варна
55 55/29.10.2007 ІV 'Пристройка и надстройка на съществуващ хотел 'ВИХРЕН' и открит басейн' 'УПИ VІІІ 'за хотел', кв. 53 по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
56 56/29.10.2007 V 'Битова канализация за 'Карин дом'' УПИ VІІІ, кв. 17, СЗ 2, гр. Варна
57 57/08.11.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от РКШ 2111 пред УПИ 3079А, м-ст 'Кабакум' до жилищен комплекс 'Порт Палас' в УПИ І-118, 119 В к.к. 'Слънчев ден' ТКЗ от ТС 36 /ПТС 'Св.св.Константин и Елена'/ до жилищен комплекс в УПИ V-17, кв. 6 и ТКЗ от РКШ 1081 до жилищен комплекс в УПИ ІV-109, кв. 18, к.к.'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна','к.к.'Св. св. Константин и Елена', гр. Варна'
58 58/13.11.2007 ІV 'Реконструкция на канална кабелна мрежа по бул.'Януш Хунияди' пред УПИ VІ-357 и УПИ І-357,кв. 6 по плана на ЗПЗ, гр.Варна' по плана на ЗПЗ, гр.Варна
59 59/13.11.2007 ІV 'Надстройка на съществуващ ваканционен клуб 'АФРОДИТА'' 'УПИ І-264 'за вилно строителство', кв. 47 по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
60 60/15.11.2007 ІV 'Черно море - разширение на селищна телефонна мрежа Възраждане в ж.к. 'Възраждане' І /бл. 14, 15, 17, 18, 19/, кв. 'Евросити', /ул.'Ана Феликсова'/, 16 м.р. север / бл. 14, 15,16, 17, 57, 32, 33, 34, 35 и 36, бул. 'Сливница', ул. 'Младежка'/, 16 м.р.север /ул. 'Милосърдие', ул. 'Тихомир', бул. 'Сливница', ул. 'Фантазия'/, гр. Варна' 'ж.к. 'Възраждане' І '
61 61/15.11.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от ТС 64 КРШ 116-1/ ул. 'Струга', бл. 25/на ЖС на ул. 'Струга' №21 /УПИ V-49, кв. 582/, от КРШ 1171/ ул. 'Щип' №12/ на ЖС на ул. 'Г. Кръстевич' №1 /УПИ VІ-13, кв.573/, ул.'Г. Кръстевич' №3 /УПИ V-12, кв. 573/, ул. Г. Кръстевич' №5 /УПИ ІV-11, кв. 573/, от КРШ 1181/ул. 'В. Априлов'№11/ на ЖК на ул. 'Г. Делчев' №43/45, /УПИ ІІ-10, 11, кв. 578/, от КРШ 1191 /ул. 'П.Тодоров' №11/ на ЖС на ул. 'Д-р П. Берон' №12 /УПИ V-5, кв. 589/ и от ТС 64 на ЖС на ул. 'Овчо поле' №5 /УПИ ІІІ-10, кв. 539/ в 14 м.р., гр. Варна ' 14 м.р., гр. Варна
62 62/15.11.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от ТС 63 КРШ 201-1 /ул. 'Брегалница' бл. 3/ на ЖС на ул. 'Селиолу' №40А и ул. 'Брегалница' №50, от КРШ 2101 /ул. 'Т. Димов' №30/ на ЖС на ул.'Ген. Кантарджиев' №3, ул.'Полк. Свещаров' №10, ул. 'Братя Бъкстон' №15 /УПИ VІІІ-24, кв. 623/, от резерва в КШ 1/ ул.'Брегалница' №6/ на ЖС на ул. 'Брегалница' №4 и от резерва в КШ 2 /ул.'Брегалница' №12/ на ЖС на ул.'Топрахисар'№6 в V м.р., гр. Варна' V м.р., гр. Варна
63 63/21.11.2007 ІV 'Телефонно кабелно захранване от ТСЗ КРШ 1281 /ул. 'Ц. Калаяджиев'/ на ЖС на ул. 'Острава' №16, ул. 'Ц. Калаянджиев' №12 /УПИ І-1241а, кв. 4В/, ул. 'Рощок' 12 /УПИ VІІ-1025, кв. 4В/, ул. 'Рощок' №17 /УПИ VІ-14, кв. 4Б/, ул. 'Рощок' №23 /УПИ ІІІ-11, кв. 4Б/, ул. 'Мир'№35 /УПИ ІІ-23, кв. 4А/, ул. 'Мир' №35А /УПИ ІІІ-24, кв.4А/, ул. 'Мир' №40 /УПИ ІІ-1332, кв. 4Б/ и захранване на нов КРШ 1281 С к.128-300 от ТС 3 Приморски в гр. Варна' район Приморски, гр. Варна
64 64/22.11.2007 ОФИС - СГРАДА, ЦЕХ за обработка на стъкло, складове за стъкло, цех за алуминиева дограма и стъклопакети УПИ ХХ-1200, 1201, кв.30, по плана ЗПЗ, гр. Варна
65 65/26.11.2007 'Втори етап от строеж: Хотелски комплекс 'Сириус бийч', представляващ 'Жилищна сграда на три етажа'' 'УПИ ІІІ-146,144 'за смесени функции', кв. 19, по плана на к.к. 'Св.Св. Константин и Елена', гр.Варна'
66 66/28.11.2007 'Телефонно кабелно захранване на Жилищни сгради в ж.к. 'Левски', 24-ти м.р., гр. Варна' ' ж.к. 'Левски', 24-ти м.р., гр. Варна'
67 67/28.11.2007 'Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 1182 до ул. 'Иван Аксаков' №57, ул. 'Иван Аксаков' №46, ул.'Ген. Гурко' №43 и ул. 'Ген. Гурко' №80/82, от резерва в КШ 11 до ул. 'Ген. Паренсов' №42, от резерва в КШ 22 до ул. 'Ген. Колев' №76, гр. Варна' 'ул. 'Генерал Колев' №76, гр. Варна'
68 68/28.11.2007 'Черно море - разширение на СТМ-Виница, нов първичен кабел от ПТС Виница /ТС 34/ до РКШ 4041 /УПИ 18/ и РКШ 4042, м-т 'Фатико дере' ' 'местност 'Фатико дере' , кв. Виница, гр.Варна'
69 69/28..11.2007 'Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради в ж.к. 'Левски', 23 м.р., гр. Варна' 'ж.к. 'Левски', 23 м.р., гр. Варна'
70 70/28.11.2007 'Черно море - разширение на СТМ 'Галата' в селищно образование 'Боровец' и оптична кабелна свързаност от резерв на оптичен кабел Варна-Бургас до РКШ 'Боровец'' 'СО 'Боровец', район Аспарухово, гр. Варна'
71 71/28.11.2007 'Надстройка на съществуващ хотел 'Рива'' 'УПИ ІІІ-235'за хотел и спортно-рекреационен център', кв. 38, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна'
72 72/05.12.2007 'Черно море-телефонно кабено захранване от ТС 66 КРШ 301-1 /ул. 'Ф.Тотю' №24/ на ЖС на ул. 'Г. Вайганд' №9/11 и външни кутии, от ТС 6 КРШ 3281 /ул. 'К. Доганов №34/ на ЖС на ул. 'П. Шаферик' №8 /УПИ VІ-7, кв. 177/, ул. 'Ал. Богориди' №6 /УПИ VІ-2, кв. 159/, от резерва в КШ 18 /ул. 'Владая' №14/ до ЖС на ул. 'Владая' №14А, от КРШ 3152 /ул. 'Ант. Неделчев' №10/ на ЖС на ул. 'Д. Станчев' №12, гр. Варна. ' 'ЖС на ул. 'Д. Станчев' №12, гр. Варна'
73 73/05.12.2007 'Телефонно кабелно захранване от технологична сграда 33, УПИ 714 /до блока на ВСУ/ до РКШ 1071 пред парцел 1513 и до КШ пред УПИ VІІ-650, кв. 38А, к.к. 'Чайка', гр. Варна' 'УПИ VІІ-650, кв. 38А, к.к. 'Чайка', гр. Варна'
74 74/07.12.2007 Складова база и снек бар - втори етап УПИ ХVІ-1070, 46, кв. 29 по плана на ЗПЗ , гр. Варна
75 75/07.12.2007 'Черно море-телефонно кабелно захранване от КРШ 201-3 /ул. 'К.Пейчинович' №2/ на ЖС на ул. 'Кирил и Методи' №11, №13, №15, ул. 'К. Пейчинович' №1, ул. 'Първи май' №12, №18 и от резерва в КШ 11 /ул. 'Д.Дебелянов' №29/ на ЖС на ул. 'Моряшка' №12 в кв. 'Аспарухово', гр. Варна' ' кв. 'Аспарухово', гр. Варна'
76 76/11.12.2007 'Склад, офис и мострена зала за строителни материали'' УПИ ХVІІІ-1147, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
77 77/12.12.2007 'Нов корпус /разширение/ към ОДЗ №2 'Д-р Петър Берон'' ПИ №17, по плана на 6 м.р., гр. Варна
78 78/12.12.2007 'Надстройка над същ. физкутулрен салон на ЦДГ №1 'Светулка' с реконструкция и преустройство в детски стаи ' 'УПИ ІІІ 'за детски ясли', кв. 309, по плана на 10 м.р., гр. Варна'
79 79/12.12.2007 Сграда за вилен отдих на три етажа и тавански 'УПИ VІ-29, кв. 67, по плана на в.с.'Абатко', к.к.'Св.Св. Константин и Елена', гр. Варна'
80 80/13.12.2007 'Жилищен комплекс 'Амфора палас' с басейн' 'УПИ ХІV-277 'за курортно жилищно строителство', кв. 62 по плана на к.к.'Златни ясъци', гр. Варна'
81 81/14.12.2007 'Вътрешно преустройство с промяна предназначението на 'Детска консултация' в 'Магазин за промишлени стоки', находящ се на І-ви етаж /партер/ от 8 етажен жилищен блок на ул. 'Яне Сандански' №1, вход 'А'' в 14 м.р., кв. 531, гр.Варна
82 82/15.12.2007 'Черно море-телефонно кабелно захранване от ТС 6 РКШ 3021 /Македонкси дом/ на административна сграда в УПИ І-23, кв. 140, УПИ ІІ, кв. 140, ЖС на ул. 'Халил Ефенди' №4 /УПИ ІV-1, кв. 140/, от КРШ 3201/ УЛ. 'Батак' №8/ на административна сграда на ул. 'Батак' №9 /УПИ ІІІ, кв. 145/, от РКШ 3241/ ул. 'Дебър' №52/ на ЖС на ул. 'Крали Марко' №26 /УПИ ХІ-13, кв. 130/, ул. 'Ал. Дякович' №18 /УПИ І-701, кв. 126-b/, ул.'Ал. Дякович' №16 /УПИ VІ-9, кв. 126/, ул. 'Ал. Дякович' №10 /УПИ V-6=685, кв. 126/, ул.'Ал. Дякович' №7 /УПИ ІІ-697, кв. 129/ ул. 'Кавала' №30 /УПИ ІV-2, кв. 125/, ул. 'Кавала' №32 /УПИ V-7, кв. 125/, РКШ 2221 /ул. 'Кап. Петко' №14/ на ЖС на ул. 'Дунав' №15 /УПИ ІІІ-12, 12А, кв. 108/, от РКШ 2222 /ул. 'Русе' №23/ на ЖС на ул. 'Прага' №4 /УПИ V-2, кв. 117/, 7 м.р., гр. Варна' УПИ V-2, кв. 117/, 7 м.р., гр. Варна
83 83/18.12.2007 ''ЧЕРНО МОРЕ - РАЗШИРЕНИЕ НА СЕЛИЩНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА 'ВЪЗРАЖДАНЕ' В ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗНА, БУЛ.'РЕПУБЛИКА', 'КОЖЕНА ГАЛАНТЕРИЯ', 'ВАРНАКОНСЕРВ', З-Д 'ВИТАЛАКТ', М-СТ 'ПЛАНОВА', ГР.ВАРНА' 'м-ст 'Планова', гр. Варна'
84 84/19.12.2007 СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 'УПИ ХІ-2056, кв. 17, по плана на Приморска зона /СЗ-2 'Салтанат'/, гр. Варна'
85 85/20.12.2007 КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ПОДОБЕКТ: СГРАДА 1- І етап 'ПИ ІV-109 'за жилищни сгради', кв. 18, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
86 86/20.12.2007 ''ОФИС СГРАДА' и 'Водопроводно и канализационно отклонение за 'Офис сграда'' 'УПИ І-24, кв. 22, по плана на 8 м.р. /ул.'27-ми юли'/, гр.Варна'
87 87/27.12.2007 'ОДЗ на ул. 'Гладстон'' 'УПИ VІІІ 'за детска градина', кв. 634а, по плана на 6 м.р., гр .Варна'
88 88/27.12.2007 'Разширение на селищна телефонна мрежа кв.'Галата' в СО 'Ракитника' и СО 'Прибой', и оптична кабелна линия от ПТС Галата до ПТС Ракитника, гр. Варна' 'кв.'Галата' в СО 'Ракитника' и СО 'Прибой''
№ по ред № и дата на удостоверението Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2007 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.