УВЕ 2005 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверението Наименование на строеж Местонахождение 4
1 01/12.01.2005 Складово-търговска база с административна сграда 'УПИ ІV 1155,1156,1157,1158 'за производство, складове, търговия' по ПРЗна ЗПЗ, гр. Варна'
2 02/19.01.2005 Обслужваща сграда 'УПИ ІІ-2535 б, кв.11, по плана на 'Приморска зона', гр. Варна - СЗ.2, /м.'Салтанат'/'
3 03/26.01.2005 'Хотел 'Рива'-реконструкция, преустройство и пристройка на съществуваща сграда (включващо промяна предназначението на ресторант 'Хавана')' 'УПИ ІІІ 235 'за хотел и спортно-рекреационен център', кв. 38, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр.Варна'
4 04/02.02.2005 'Преустройство и ремонт на тяло І (1-ви, 2-ри и 3-ти етаж) представляващо част от сградата на 'Дом на културата, транспорта и съобщенията' - административна сграда на Дирекция 'Морска администрация' - Варна ' 'УПИ - п. ІV 'за театър и културен дом на транспорта и съобщенията', кв. 14, 8 м.р., бул.'Приморски' №5, гр. Варна '
5 05/02.02.2005 'Пристройка, представляваща търговски помещения и мострени зали към съществуваща сграда в 'Спортна зала' 'УПИ І 'спортна зала', кв. 43, по плана на 18 м.р., гр. Варна '
6 06/09.02.2005 'Ново хотелско тяло на хотелски комплекс 'Шипка' и пристройка покрит басейн - пристройка и надстройка на съществуващо ресторантско тяло' 'УПИ І 290,291,488 'за хотелски комплекс', кв. 44 по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
7 07/09.02.2005 Открит басейн със ЗОХ и магазини 'УПИ І 290,291,488 'за хотелски комплекс', кв. 44 по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
8 08/17.02.2005 'Складово-административна и производствена база на 'Селена пейпър' ООД' УПИ ІІ-1273, кв. 30 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
9 09/18.02.2005 'Основен ремонт, реконструкция и реставрация на храм 'Света Параскева' имот пл.№3, кв. 170А по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
10 10/28.02.2005 'Пристройка на два етажа към бл. 106 (ЖКС 'Атина) с подземни гаражи, магазини, офиси и кафе -барчета в надземните етажи' 'УПИ - п.І 'за жилищно строителство, офиси и магазини', кв. 7, 14 м.р., бул. 'Владислав Варненчик' №106, гр. Варна'
11 11/28.03.2005 Промяна предназначението на апартамент №1, вх.Б в офис, ' находящ се в жилищна сграда на бул. 'Цар Освободител' №23, гр. Варна'
12 12/29.03.2005 Автомивка, кафе-сладкарница и детски кът 'УПИ ІІІ 'общ', кв. 3, по плана на 25 м.р., гр. Варна'
13 13/04.04.2005 Склад за промишлени стоки 'УПИ ХVІ-301 'за производствена складова дейност' Картонажна фабрика 'Чайка', кв. 12 по ПРЗ на ЗПЗ - гр. Варна'
14 14/08.04.2005 Автосервиз и шоурум за търговия и услуги 'УПИ-174 А, кв.2, по плана на ПЗ “Планова”,район 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
15 15/11.04.2005 Вътрешно преустройство с промяна предназначение на кафе-сладкарница “Астория” в бирария 'на първи етаж на х-л 'Астория', УПИ V 'за хотелски комплекс', кв. 18, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр.Варна'
16 16/25.04.2005 Търговски комплекс за автодейност и офиси – Іви етап – първи и втори етаж от сградата 'УПИ – ХV-29019,29019 'за търг.комплекс', кв. 3, по плана на Паркова зона, р-н “Владислав Варненчик”, гр. Варна'
17 17/17.09.2005 Телефонно кабелно захранване от резерва в крайно разпределително устройство КРУ 'ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 308, вх. 7 до жилищна сграда на ул. “Св. Елена” в ПИ 704, кв. 4, ІІІ м.р., ж.к.'Вл.Варненчик', гр.Варна'
18 18/20.05.2005 Офис сграда с магазин с ателие и кафе-сладкарница УПИ ІХ-2636, кв. 6, по плана на 20 м.р., ж.к. Чайка, гр. Варна
19 19/30.09.2005 Хотел “Свети Никола”, Іви етап УПИ-VІІІ-147, кв. 73, по плана на в.с. “Абатко”, к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна
20 20/30.05.2005 Звено “Майка и бебе” – вътрешно преустройство и ремонт на помещение на бивша детска градина, 'находящ се на първи етаж в бл. 9, вх. 1, ж.к. “Дружба”, кв. 'Аспарухово', гр. Варна'
21 21/01.06.2005 Външно електрозахранване от КТП №938 до ГРТ, монтиран в УПИ ХІV988, кв. 38 по плана на ЗПЗ-север 'УПИ ІІ ”за парк”, кв. 6, по паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване /ОПЗ/ ж.к. 'Вл. Варненчик, одобрен със Заповед №Г - 74/13.09.01 на Кмета на Община Варна, гр. Варна'
22 22/09.06.2005 Покрит пазар и магазини в ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна 'УПИ ”за търговски център и параклис”, кв.13, І м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик, гр. Варна'
23 23/10.06.2005 Офис сграда 'УПИ-Х12=266, кв. 698, по плана на 2 м.р., /бул. 'Цар Освободител' №44/ гр. Варна'
24 24/20.06.2005 Двуетажна масивна сграда, представляваща хотелска част, ресторант и кухня, находящи се в УПИ ІІІ-119, 126,130,133,406 “за вилно селище” и басейн с кубатура 150 м3 находящ се в УПИ VІ-27,115,116,188 “за вилно селище” – част от вилно селище “Оазис”, кв. 20, к.к.”Зл. пясъци”, гр. Варна 'УПИ ІІІ-119, 126,130,133,406 и УПИ VІ-27,115,116,188 “за вилно селище”, к.к. 'Златни Пясъци', гр. Варна'
25 25/21.06.2005 '1.Офис сграда, магазини на първи етаж, офиси, лекарски кабинет на 4-ти етаж 2.Жилищна сграда на 3 и 4 етажа с гаражи на първи етаж 3. Подземни гаражи , гр. Варна' 'УПИ І-13, кв. 437, по плана на 4 м.р., ул. 'Съборни' №11 гр. Варна'
26 26/22.06.2005 Жилищна сграда 'УПИ ІІ -143, кв. 64, м. 'Абатко', к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
27 27/22.06.2005 Реконструкция на сграда (корпус А и Б от лаборатория за аеродинамични изследвания) с цел преустройство във високотехнологичен бизнес инкубатор – І етап: Реконструкция и преустройство на 1-ви и 2-ри етаж от сградата (корпус А и Б) 'ПИ-37, по плана на м-ст 'Малка Чайка', гр. Варна'
28 28/27.06.2005 Търговски комплекс “Хавана” УПИ VІІ-83 “за търговски обект”, кв. 38, по плана на к.к. ”Златни пясъци, гр. Варна
29 29/05.07.2005 Семеен хотел УПИ ІV24, кв. 68 по плана на к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
30 30/14.07.2005 Офис център - ІІ-ри етап към бензиностанция 'УПИ ХХ-2134, 2060 'за бензиностанция, газстанция и общ.обсл.обекти', кв. 17, по плана на Приморски парк - СЗ 2 (м-ст 'Салтанат'), гр. Варна'
31 31/19.07.2005 Семеен хотел УПИ ІІ – 2064, кв. 1, по плана на Приморска зона – Варна
32 32/26.07.2005 Търговски център “Киров” 'УПИ І – 31003 'за търговски к-с', кв. 8 на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ), р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
33 33/27.07.2005 Основен ремонт и преустройство на сгради на ул.”Охрид” №6 и ул.”Софроний Врачански” №3 в Административна сграда на РУ “Социално осигуряване” ПИ-пл. №414 и №415, кв. 83, по плана на 7-ми м.р., гр.Варна
34 34/29.07.2005 'Хотел, магазини и коктейл бар' и 'Външно кабелно електрозахранване от ТП № 441 до ТЗМЗ /ГРТ/' УПИ – VІ 5, кв. 396, 10 м.р., ул. “Христо Самаров” 1, гр. Варна
35 35/08.08.2005 Търговски комплекс 'УПИ І – 253,420 'за плажни атракции, търг.обекти и озеленяване', кв. 69, по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна'
36 36/11.08.2005 Външно кабелно захранване от ТП №772 до Главно ел. табло УПИ ІІ-1282, ЗПЗ, гр. Варна
37 37/17.08.2005 Сервиз за ремонт на гуми и джанти и магазин – І-ви етап от строеж: “Автосервиз, магазин и етажен гараж” 'УПИ “за етажен гараж', ж.к. “Младост” ІІ м.р., гр. Варна'
38 38/09.09.2005 Басейн към хотел “Грийн парк” състоящ се от две зони - детски басейн и басейн за възрастни с воден бар 'УПИ І “за хотел. комплекс', кв. 25, по плана на к.к. ”Зл. пясъци”, гр. Варна'
39 39/28.09.2005 Складова сграда – блок А първи етап УПИ V – 229, кв. 3, по плана на ПЗ “Планова”, гр. Варна
40 40/12.10.2005 Вилна сграда УПИ ІV-154, кв. 72, по плана на к.к. ”Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
41 41/17.10.2005 Жилищна сграда УПИ ХХІІ – 107а,107б, кв.70, по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” (в.с. “Абатко”)
42 42/21.10.2005 Жилищни сгради блок 10А1 и блок 10Б1 и гаражи 'УПИ ІІІ”общ”, кв. 486, по плана на 13 м.р., ул.'Страхил', гр. Варна'
43 43/21.10.2005 Жилищна сграда секции В1 и Г1 УПИ ІІІ “общ”, кв. 486, по плана на 13 м.р., ул. “Страхил войвода”, гр. Варна
44 44/01.11.2005 Хотелска сграда, в УПИ ІІ – 16, кв. 110, по плана на 7 м.р. (ул.Бузлуджа” №13), гр. Варна
45 45/01.11.2005 '1.Магазин за автоаксесоари със склад и мострена зала за продажба на автомобили находящи се в УПИ І – 31001 'за търг. к-с', кв. 9 по плана на ОПЗ, р-н “Вл. Варненчик”, гр. Варна, 2.Кабелно електрозахрнване 0,4кV (сгрдно отклонение) за УПИ І-31001 'за търговски к-кс' от БКТП №1816, находящ се в УПИ ІІ-31001 за търговски к-кс, кв. 9 по плана на ОПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна' 'УПИ І – 31 001 за търг. к-с кв. 9 по плана на ОПЗ, р-н “Вл. Варненчик”, гр. Варна '
46 46/15.11.2005 Частен бизнес клуб, басейн и КПП УПИ VІ-109, кв. 16, Приморска зона – Варна (СЗ-2), гр. Варна
47 47/15.11.2005 Складова база с офиси 'УПИ Х-506 'за произв.админ. и търг.дейности', кв. 2, по плана на 26 м.р., гр. Варна'
48 48/16.11.2005 Обществена сграда с ателиета УПИ ХІІ-2137, кв. 17, Приморска зона – Варна (СЗ-2)
49 49/22.11.2005 Център за обществена подкрепа – ремонт и реконструкция на съществуваща сграда 'УПИ І 'за жил.с-во, подземни гаражи и спортна площадка', кв. 508, 13-ти м.р., ул. ”Г. Раковски” №62, гр. Варна'
50 50/12.12.2005 Офис сграда 'УПИ ХІ-570 “за офиси”, кв. 110, по плана на 7 м.р., (ул. 'Бузлуджа” №15), гр. Варна'
51 51/12.12.2005 Изграждане на улица в ж.к. “Младост” от о.т. 331 до о.т. 332 ж.к. ”Младост ІІ”, 2 м.р., гр. Варна
52 52/13.12.2005 Семеен хотел УПИ VІІІ – 2043Г “за хотел”, кв. 4 по плана на Приморска зона – Варна (СЗ-3), гр. Варна
53 53/21.12.2005 Открит външен басейн с помпено помещение и бар към хотел “Варшава”, 'УПИ ІV- “за хотел”, кв. 48, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна'
54 54/27.12.2005 Цех за обработка на ПДЧ 'УПИ ХVІІ-41034, 410035'за производствено складова дейност' кв. 30, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
№ по ред № и дата на удостоверението Наименование на строеж Местонахождение 4

УВЕ 2005 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.