Подетап 3.1. Обследвани обекти на комплексното застрояване: междублокови пространства, вътрешноквартална заленина

Подетап 3.1. Обследвани обекти на комплексното застрояване: междублокови пространства, вътрешноквартална заленина

 РАЙОН „ОДЕСОС“ :

1.1 Първи микрорайон

1.2 Трети микрорайон

1.3 Четвърти микрорайон

1.5 Осми микрорайон

1.6 Девети микрорайон, част I, част II

1.7 Десети микрорайон

1.8 Единадесети микрорайон

1.9 Дванадесети микрорайон

1.10 Тринадесети микрорайон

1.11 Четиринадесети микрорайон

РАЙОН „ПРИМОРСКИ“ :

2.1 Втори микрорайон

2.2 Пети микрорайон

2.3 Шести микрорайон

2.4 Седемнадесети микрорайон

2.5 Осемнадесети микрорайон

2.6 Деветнадесети микрорайон

2.7 Двадесети микрорайон

2.8 Двадесет и трети микрорайон

2.9 Двадесет и четвърти микрорайон

2.10 Двадесет и пети микрорайон

РАЙОН „МЛАДОСТ“:

3.1. Петнадесети микрорайон

3.2. Шестнадесети микрорайон север и юг

3.3. Двадесет и шести микрорайон, част I, част II

3.4. ж.к. Младост I

3.5. ж.к. Младост II

3.6. ж.к. Възраждане I

3.7. ж.к. Възраждане II

3.8. ж.к. Възраждане III

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” :

4.1. ж.к. Владиславово I север

4.2. ж.к. Владиславово I юг

4.3. ж.к. Владиславово II

4.4. ж.к. Владиславово III

4.5. ж.к. Владиславово IV