УВЕ 2004 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверението Наименование на строеж Местонахождение
1 01/07.01.2004 г. 'Офис-сграда на два и три етажа и терасовиден, в УПИ -ІІ9, кв.307 по плана на 9 м.р., ул.'Неофит Бозвели' №49, гр. Варна' 'ул. 'Неофит Бозвели №49, гр.Варна,'
2 02/07.01.2004г. 'Парк хотел 'Планет' на пет етажа полуподземен етаж с ресторант' в УПИ ІХ-125'хотел',кв. 6, 20 м.р.' 'ж.к. 'Чайка' №190, гр. Варна'
3 03/ 07.01.2004 г. 'Улица 'Нишава'- изграждане на нов участък между ул.'Кирил и Методий' и ул.'Димчо Дебелянов' и рекунструкция в участъка от ул.'Димчо Дебелянов' до ул. 'Моряшка', вкл. изграждане на плочест водосток с В=5 м на охранителния канал.' кв. Аспарухово, Община Варна
4 04/ 07.01.2004 г. 'Обслужваща сграда (шоу-кукинг) и открит плувен басейн, УПИ-ІІІ 'за озеленяване и басейн', кв. 41, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна' 'к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
5 05/ 08.01.2004 г. 'Първи етап - представляващ цех за сейфови касети, от строеж 'Разширение нови производствени сгради', в УПИ-ІІІ'декаба',кв. 14, по планана 26 м.р., гр. Варна' 'ул. 'Петко Стайнов' №10, гр. Варна'
6 06/ 08.01.2004 г. 'Център за отдих и рехабилитация към басейн 'Хавана', УПИ - ІІІ 'за спортно рекреационен център', кв. 38, по плана на к.к. 'Зл. Пясъци' 'к.к. 'Златни пясъци', гр.Варна'
7 07/ 09.01.2004 г. 'Промяна предназначение на помещение №40 от работилница за медицинска апаратура №3 в лекарски кабинет, в УПИ-ХІІ 'Окр. болница', кв. 682 по плана на 2 м.р., гр. Варна' гр. Варна
8 08/ 09.01.2004 г. 'Складово-административна и производствена база на 'ИНКОМ' ООД и 'КТП', в УПИ І-1271,1272, кв. 30 по плана на ЗПЗ, гр. Варна' Западна промишлена зона - Варна, гр. Варна
9 09/ 09.01.2004 г. Офис №1 и магазин за промишлени стоки в предблоковата част на вх.44, бл.9,13 микрорайон, гр. Варна 'ул. 'Отец Паисий', гр. Варна'
10 10/ 19.01.2004 г. 'Офис -сграда на четири етажа и терасовиден етаж, с гаражи в подземния етаж, в УПИ VІ5, кв.23 по плана на 28 м.р., ул.'Марко Балабанов' №32, гр. Варна' 'ул. 'Марко Балабанов' №32, гр. Варна'
11 11/ 23.01.2004 г. 'Хотел-ресторант 'Аврора', гр. Варна, к.к. 'Св.Св. Константин и Елена' 'УПИ ІV-106(стар ІІІ-106), кв.64 по планана к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
12 12/ 28.01.2004 г. 'Рибен ресторант тип 'Хепи', к.к.'Зл. пясъци' 'УПИ І 'за озеленяване, паркинг и амфитеатър', кв. 5, по планана к.к.'Зл. пясъци', гр. Варна'
13 13/ 02.02.2004 г. 'Промяна предназначението на гараж и склад в 'Кафе-сладкарница и ситничарска работилница' 'УПИ VІІІ-377, кв. 37 от РП на с.Константиново, ул. 'Христо Ботев' №53 '
14 14/ 03.02.2004 г. 'Пристройка на един етаж към търговски комплекс 'Пирин' (магазини)' 'парцел І 'за жил. стр., магазини и трафопост', кв. 363, по плана на 10 м.р., ул. 'Дрин', гр. Варна'
15 15/ 04.02.2004 г. 'Хотел с ресторант на пет етажа и терасовиден' 'УПИ-ХІІ-6, кв.98, 7 м.р. по плана на гр. Варна, ул. 'Габрово' №24, гр. Варна'
16 16/ 20.02.2004 г. 'Автосервиз (елкон)' находящ се в УПИ ІV '11', кв. 543 по плана на 14 м.р., гр. Варна' ' гр. Варна, ул. 'Овчо поле' №25'
17 17/ 01.03.2004 г. Комплекс за отдих, представляващ две двуетажни сгради (Дом -1 и Дом - 2) 'в имот пл.№2054, по плана на 'Приморски парк', м-ст 'Св. Никола'
18 18/ 01.03.2004 г. Комплекс за отдих, представляващ двуетажна сграда 'в имот пл.№2055, по плана на 'Приморски парк', м-ст 'Св. Никола'
19 19/ 09.03.2004 г. 'Обслужваща алея в 'Приморска зона', съставна зона 'Горчивата чешма' - І-ви етап (от о.т.Н 1 до о.т.К 6) с L=170 м.' 'Приморска зона Варна', съставна зона 'Горчивата чешма'
20 20/ 09.03.2004 г. 'Пристройка на супермаркет 'Макао'' 'имот УПИ І, кв.1186 по плана на 26 м.р., ул. 'Атанас Томов' и ул. 'Топола', гр. Варна'
21 21/ 22.03.2004 г. 'Магазин за промишлени стоки на един етаж, представляващ пристройка към съществуващата жилищна сграда на осем етажа по ул.'Пирин' кв. 472, по плана на 13-ти м.р., гр. Варна
22 22/ 05.04.2004 г. Адм. битова сграда и цех за печене, мелене и пакетиране на кафе със складове и гаражи в УПИ - ІV-1198 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
23 23/ 06.04.2004 г. 'Промяна предназначението на част от избени помещения в сутерена на 'ДКС'-гр.Варна, в развлекателен комплекс, представляващ кафе-снек-бар, музикален клуб, билярд и джаз-клуб.' 'УПИ-п. І 'за спортна зала', кв. 43, 18 м.р. по плана на гр. Варна'
24 24/ 07.04.2004 г. 'Първи етап от строеж, включващ: Сграда на ПТС 'Христо Ботев' на един етаж' УПИ ІХ - 33, кв. 210А, по плана на 12 м.р., гр. Варна
25 25/ 13.04.2004 г. 'Преустройство с промяна предназначението на стол за обществено хранене в офиси на 'ЕЛИТТУР' ООД, находящ се на І-ви етаж/партер/ на админ. сграда 'Рила'. ' 'в УПИ 'за администрация', кв. 24, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
26 26/ 14.04.2004 г. 'Надстройка с един етаж на административен корпус на Медицински университет - гр. Варна в частта към ул.'Ген. Гурко' и ул.'Проф. Марин Дринов' 'в УПИ І 'за медиц. университет', кв. 694А, 2 м.р., гр. Варна'
27 27/26.04.2004 г. 'Открит плувен басейн на територията на хотелски комплекс 'Белвю' 'в ПИ, пл. № 6400, м-ст 'Баба Алино' (Лесопарк), гр. Варна'
28 28/ 03.05.2004 г. 'Търговски комплекс' - Административно-складов корпус' 'УПИ ІV-60001'за търговски комплекс', кв. 6, от Паркоустройствен и Регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОПЗ), р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна'
29 29/ 04.05.2004 г. Търговска сграда с магазини и офиси на два етажа и тавански 'УПИ І - 701'за офис, жил. Маг., гараж.', кв.126 Б, 7 м.р., гр. Варна'
30 30/ 05.05.2004 г. 'ЖСК 'ГАЛЕНУС' 'ул.'Дружба' №7а, гр. Варна'
31 31/ 11.05.2004 г. Многофункционална сграда с обществено обслужващи дейности на четири етажа и терасовиден етаж, с вграден трафопост. 'УПИ - п.ХVІІ-общ., тр. п., кв. 4, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Фр. Шопен' №2, (пл. 'Независимост'), гр. Варна'
32 32/ 19.05.2004 г. Семеен хотел на пет етажа и терасовиден, зала за закуски с лоби-бар и магазини на първи етаж и сутерена 'УПИ п. VІІ-10, кв. 371, 10 м.р., ул. 'Парижка комуна' №2а, гр. Варна'
33 33/ 20.05.2004 г. Параклис и камбанария 'п.V, кв. 26, по ЗРП на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
34 34/ 03.06.2004 г. Търговска база с шоурум за подови настилки 'УПИ ІV-31001, 31007 'за търговски кмплекс', кв. 9, р-н 'Вл. Варненчик'
35 35/ 11.06.2004 г. 'Магазин за промишлени стоки на един етаж (обект №1) - пристройка към съществуваща ЖС на осем етажа по ул.'Пирин' (ж.к.Нева)' 'УПИ…, кв.472, 13 м.р., ул. 'Пирин', гр. Варна'
36 36/ 25.2004 г. 'Реконструкция и модернизация. Развлекателен комплекс 'Сирена' 'УПИ -- І 253,420'за плажни атракции, търг. обекти и озеленяване', кв. 69 по плана на к.к.'Златни пясъци'
37 37/ 25.06.2004 г. 'Три броя магазини и барбекю-пристройка към снек-бар 'Тип-Топ' (трети етап от строеж 'Пристройка и надстрояване на център за подводен спорт и снек-бар 'Тип-Топ')' 'УПИ -- І 253,420'за плажни атракции, търг. обекти и озеленяване', кв. 69 по плана на к.к.'Златни пясъци'
38 38/ 01.07.2004 г. Търговски комплекс и външно кабелно захранване на Търговски комплекс 'УПИ - VІ-89 'търг. обект', кв. 40 по плана на к.к.'Златни пясъци'
39 39/ 05.07.2004 г. Бизнес сграда с леглова база на шест етажа и ресторант в полуподземния етаж 'УПИ - ХХVІ-159 'за бизнес сграда с леглова база', кв. 70, по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна'
40 40/ 13.07.2004 г. 'Основен ремонт, реконструкция и промяна предназначение на атракционно съоръжение 'Автодрум' в Търговски комплекс' 'УПИ - І -253,420 'за плажни атракции, търг. обекти и озеленяване', кв.69 по плана на к.к. 'Златни пясъци'
41 41/ 16.07.2004 г. 'Реконструкция и надстрояване ресторант и сладкарница 'Дионисос 2' 'УПИ-ІІІ-101'за ресторант', кв. 18 по плана на к.к. 'Златни пясъци'
42 42/ 19.07.2004 г. 'Преустройство и реконструкция на хотел 'Мусала' 'имот пл.№2, п. І 'за спортно информ. център и жилищно строителство', кв. 40, 8 м.р., по плана на гр. Варна'
43 43/ 19.07.2004 г. 'Снек-бар 'Стария фар 'Свети Никола' 'УПИ - І, кв. 69, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна'
44 44/ 19.07.2004 г. Вътрешно преустройство с промяна предназначението на партерни помещения в същ. сграда на Психиатрична болница, част от павилион за възрастни, в аптечен склад за търговия на едро с лекарствени средства и консумативи. 'УПИ-'ВМИ', 23 м.р., гр. Варна'
45 45/ 21.07.2004 г. 'Открити басейни към хотел 'Сънрайз' 'УПИ - VІІІ-260 'за озеленяване и басейн', кв. 35, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
46 46/ 21.07.2004 г. Двуетажни вилни сгради - 4бр., обособени в две групи 'УПИ-ІІ 47,кв. 72, м. 'Абатко', к.к.Св.Св.Константин и Елена', гр. Варна'
47 47/ 22.07.2004 г. 'Хотел 'Златен рог' (включващ промяна по време на строителство на строеж разрешен с РС №65/02.07.2003 г. от 'общежитие' в 'хотел' - преработка и надстрояване с два етажа)' 'УПИ-V147,142,146 'за хотел',кв. 22, по плана на к.к.'Златни пясъци', гр. Варна'
48 48/ 22.07.2004 г. 'Ваканционен клуб 'Афродита', състоящ се от леглова база, ресторант, балнеология с фитнес и масажи и открит плувен басейн.' 'УПИ - І 264 'за вилно строителство', кв. 47, к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
49 49/ 30.07.2004 г. Производствена хладилна база за преработка, съхранение и търговия на риба 'УПИ ІІІ-999 'за производство , хл. складове, търговия - 'Атлантик' ООД, кв. 16, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
50 50/ 30.07.2004 г. Канализационна помпена станция и тласкател 'УПИ ІІІ-999 'за производство , хл. складове, търговия - 'Атлантик' ООД, кв. 16, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
51 51/ 30.07.2004 г. Водопровод за производствена хладилна база за преработка, съхранение и търговия на риба. 'УПИ ІІІ-999 'за производство , хл. складове, търговия - 'Атлантик' ООД, кв. 16, по плана на ЗПЗ, гр. Варна'
52 52/04.08.2004 г. 'Изграждане на улично осветление от ІІІ, ІV и V класна улична мрежа -гр. Варна за обекти : 1. Външно осветл. на 11 м.р. 2. Външно осветл. на 14 м.р. 3. Външно осветл. на ж.к.'Възраждане' ІV м.р.' 'гр. Варна, 11 м.р., 14 м.р., ж.к. 'Възраждане'ІV'
53 53/04.08.2004 г. 'Изграждане на ново улично осветление на улици от ІІІ, ІV и V класна улична мрежа гр. Варна за обекти: 1. Външно осветление на ул.'Цар Симеон' 2. Външно осветление на ул.'Патриарх Ефтимий' 3.Външно осветление на V-ти и VІ-ти м.р. 4.Външно осветление на ХVІІ-ти м.р.' 'гр. Варна, ул.'Цар Симеон', ул. 'Патриарх Ефтимий' -V, VІ и ХVІІ м.р.'
54 54/09.08.2004 г. Офис-сграда на три етажа и мансарден с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аператив на първи подземен етаж 'УПИ - п.ХІІ-4, кв. 19, 8 м.р., ул. 'Воден' №22, гр. Варна'
55 55/13.08.2004 г. Магазин за промишлени стоки на един етаж (обект №3) - пристройка към съществуващите жилищни сгради 'по ул.'Пирин' и ул.'Братя Миладинови', кв. 512, 13 м.р., гр. Варна'
56 56/13.08.2004 г. 'Площадков газопровод от кранов възел кв. №3 до цех за вафлени кофички и котелно' ' УПИ млекозавод, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
57 57/16.08.2004 г. 'Комплекс за отдих (хотел 'Алекта')' 'УПИ ІХ-2138, кв. 2, Съставна зона 3 (м.'Горчивата чешма'), по плана на Приморска зона - Варна'
58 58/20.08.2004 г. 'Открит басейн към строеж: хотел 'Романтика', разрешен с РС №99/17.11.2003 г.' ' УПИ 'в.к. Ривиера', ВК 'Ривиера', по плана на к.к. 'Чайка'
59 59/23.08.2004 г. 'Реконструкция и модеризация на почивен дом 'Здравец 3' (хотел 'Силвер') - две пристройки на четири етажа /тяло 'Б' и тяло 'В'/ с открит плувен басейн' 'УПИ І-3420, кв. 22, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна'
60 60/01.09.2004 г. Седем броя гаражи, обособени в група 'УПИ ІІІ 'за гаражи',кв. 340, 9 м.р., ул.'Неофит Бозвели', гр. Варна'
61 61/07.09.2004 г. 'Открит плувен басейн пред хотел 'Здравец', УПИ VІІ 'за хотел', кв.32, по плана на к.к.'Златни пясъци', Варна' 'УПИ VІІ 'за хотел', кв. 32, по плана на к.к.'Златни пясъци'
62 62/08.09.2004 г. 'Кабелно електрозахранване за хотел 'Златен рог' 'УПИ V-147,142,146 /за хотел/, кв. 22, от ТП №575 'Златен връх' в УПИ ХІ-137 /за жил. строителство/, кв. 22, по ПРЗ на к.к.'Златни пясъци', Варна'
63 63/08.09.2004 г. 'Кабелно електрозахранване за административна сграда и посетителски център на Национален парк 'Златни пясъци' 'от ТП №532 /Хоризонт/, УПИ І-55 /за трафопост и търговски обект/, кв. 70, по ПРЗ на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
64 64/08.09.2004 г. 'Кабелно електрозахранване на ваканционен клуб 'Афродита' 'УПИ І-264, за вилно строителство, кв. 47 от БКТП №1808 /Атлас/ в УПИ ХІІ, кв. 47, ПРЗ к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна'
65 65/28.09. 2004 г. Хотел на три етажа с ресторант в полуподземния етаж 'п. ІV-3426, кв. 11, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна'
66 66/30.09.2004 г. Вътрешно преустройство на част от стаите на четвърти етаж на клиника по неврохирургия - обособяване на санитарен възел, подмяна и монтаж на леки преградни стени, ВиК и Ел. инсталации, ' находяща се в сградата на Терапевтичен блок при МБАЛ 'Света Анна', УПИ - п. ХІІ 'окръжна болница', кв. 682, 2 м.р., гр. Варна'
67 67/30.09.2004 г. Вътрешно преустройство на част от стаите на трети етаж в родилно отделение - обособяване на санитерен възел, подмяна и монтаж на леки преградни стени, ВиК и Ел. инсталации ' находящ се в Терапевтичен блок /стара болница/ при МБАЛ 'Света Анна', УПИ-ХІІ 'окръжна болница', кв. 682, по плана на 2 м.р., гр. Варна '
68 68/08.10.2004 г. Хотелско - административна сграда 'УПИ - VІ, кв. 66, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', /м. 'Абатко'/, гр. Варна'
69 69/04.11.2004 г. 'Административен и посетителски център на Дирекция на народен парк 'Златни пясъци' 'Народен парк 'Златни пясъци', западно от х.'Бриз', к.к.'Златни пясъци'
70 70/0911.2004 г. 'Хотел ресторант 'Аврора 3'- Варна' 'УПИ ІV 106, кв. 64 по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена' /м. 'Абатко'/, гр. Варна'
71 71/15.11.2004 г. 'Открит басейн към хотелски комплекс 'Елена' 'УПИ ІV 316,317,456 'за хотел', кв. 53 по плана на к.к.'Златни пясъци'
72 72/01.12.2004 г. Офис сграда с магазини, кафе-бар и амбулатория за групова практика за първична стоматологична помощ 'УПИ ІV-14, кв. 535, по плана на 14 м.р., бул. 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
73 73/02.12.2004 г. 'Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1/бул.'Трети март'/ до КрРК 10 БСТ /р/, монтирана на нов стълб №1 пред УПИ ІХ-518, кв. 48 по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик' 'УПИ ІХ-518, кв. 48 по плана на ж.к. 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
74 74/02.12.2004 г. 'Телефонно кабелно захранване от резерва в съществуваща кабелна шахта /КШ 1/ до бл. 304, вх. 3, до крайно разпределително устройство /КРУ/ 10 на магазин 149 до бл. 304, кв.'Вл. Варненчик', гр. Варна' 'ж.к. 'Владислав Варненчик', гр. Варна'
75 75/30.12.2004 г. Реконструкция и преустройство на пет етажа и част от партера на шест етажната съществуваща сграда в хотел 'ул. 'Братя Шкорпил' №30, кв. 407, имот пл. №118, УПИ - VІІІ 'за кино, жил. строителство и трафопост', 4 м.р., гр. Варна'
76 76/30.12.2004 г. Частен бизнес клуб УПИ ІІІ -2637, кв. 15, по плана на Приморска зона /СЗ-2/ - Варна
№ по ред № и дата на удостоверението Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2004 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.