Решения на общински съвет - Варна за одобряване на ПУП на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

1 ГОДИНА-ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ  НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
2 2018-35-1403-8 ПУП-ПРЗ за УПИ V-208,210 „за общ. обсл., хотел, озеленяване и ТП”, кв. 16, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, Община Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2018-35-1403-8/ 
3 2018-36-1434-4 ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-89 „за жилищни сгради“, кв. 37, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2018-36-1434-4/ 
4 2018-36-1435-4 ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-11 „за хотел, жилища и ТП“ и УПИ Х-11 „за болница“, кв. 11, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2018-36-1435-4/ 
5 2019-39-1564-2 ПУП-ПРЗ на „Аспарухов парк“, община Варна и улична регулация между о.т.35, о.т.34, о.т.33, о.т.32, о.т.31, о.т.30, о.т.25, о.т.26, о.т.27, о.т.28, о.т.29, о.т.549, о.т.24, о.т.23, о.т.22 и о.т.1 http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1564-2/ 
6 2019-39-1565-2 ПУП-ПРЗ за УПИ V-704 „за курортни сгради и озеленяване”, кв. 2, по плана на КК „Златни пясъци”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1565-2/ 
7 2019-39-1566-2 ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-710 „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 37, по плана на КК „Златни пясъци”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1566-2/ 
8 2019-39-1567-2 ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-228 „за хотелски комплекс”, кв. 36, по плана на КК „Златни пясъци”, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1567-2/ 
9 2019-39-1568-2 ПУП-ПР за УПИ І-26 „за общ. обсл., уч. център, поч. дом и ТП“, кв. 1, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1568-2/ 
10 2019-41-1737-5  ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-264,265,266 „за жилищни сгради“, кв. 18, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1568-2/ 
11 2019-39-1562-2 ПУП-ПУР, изменение на улична регулация в участъка от бул. „Съборни“ до бул. „Ген. Колев“ от о.т.3203 до о.т.3206 в кв. 433, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна http://agup.varna.bg/pup/2019/2019-39-1562-2/