Разрешения за строеж за 2017 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/16.01.2017 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А44 с дължина на трасето 227.02 район Одесос Овергаз Мрежи АД
2/ГИ/19.01.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 59.2 м от о. т. 609 до о. т. 219 кв. 29, СО Акчелар Община Варна
3/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион Варна: 1. Оборудване на възлова станция Спортист, 2. Оборудване на два ТП, 3. Захранване на ТП-1 и ТП-2. УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. Бриз-юг), ид. 10135.2563.1883 Спортен комплекс Варна АД
4/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион Варна: 1. Монтиране на уредба КРУ 20kV, оборудване на трафосборка на трансформатор 1 и каб. Линии 20kV в подстанция Варна-Изток, ид. 10135.2554.608, 2. Оборудване на килия 20kV във ВС Стадиона, ид. 10135.2563.31, 3. Оборудване на ВС Арена Варна в УПИ XXV-стадион, захранена с каб. линии 20kV. УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. Бриз-юг), ид. 10135.2563.1883 Енерго-Про Мрежи АД
5/ГИ/27.01.2017 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформатор 1000 kVA) захранен с кабелна линия 10kVA и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XIX-1772 за жил. строителство, кв. 13, ид. 10135.3513.1772, ул. Акад. Андрей Сахаров 11, 26 м. р. Енерго-Про Мрежи АД
6/ГИ/02.02.2017 БС с №4148 ид. 10135.513.541.1, к. к. Зл. пясъци Теленор България ЕАД
7/ГИ/03.02.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 130 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 145 м от о. т. 145 през о. т. 149 и по алея ид. алеи 10135.3506.1060, 10135.3506.1073, СО Пчелина Община Варна
8/ГИ/08.02.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия УПИ ХХ-70, кв. 13, к. к. Чайка (ид. 10135.2572.214 стар ид. 10135.2572.70) Поля Енчева Димитрова
9/ГИ/08.02.2017 Възстановяване на водопроводимостта на открит отводнителен канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения м-у двете прилежащи улични платна на ул. Васил Левски, с. Константиново Община Варна
10/ГИ/14.02.2017 БС с №2732 10135.5426.3099.1, 10135.5426.3099, СО Ракитника Теленор България ЕАД
11/ГИ/16.02.2017 Уличен водопровод от о. т. 145 до т. 3 южно от УПИ с д-на 81 м, битова канализация от о. т. 279 до РШб южно от УПИ с д-на 62 м и дъждовна канализация от о. т. 279 до РШд южно от УПИ с д-на 50 м УПИ V, кв. 1, ж. к. Възраждане, 2 м. р. Община Варна
12/ГИ/16.02.2017 Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, ДГ 39 Приказка УПИ XI Детска градина, кв. 9, ид. 10135.4505.62, ж. к. Вл. Варненчик 2 м.р. Община Варна
13/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Добри Чинтулов УПИ Основно училище, ид. 10135.3515.314, кв. 18, 16 м. р. Община Варна
14/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Христо Ботев УПИ I за училище, ид. 10135.5502.137, кв. 14, 27 м. р. Община Варна
15/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Ангел Кънчев УПИ за училище, ид. 10135.2553.289, 25 м. р. Община Варна
16/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Черноризец Храбър ПИ с ид. 10135.2554.62, кв. 35, 24 м. р. Община Варна
17/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Г. С. Раковски УПИ I-49, ид. 10135.2562.49, кв. 22, 19 м. р., ж. к. Чайка Община Варна
18/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Панайот Волов УПИ I за училище, ид. 10135.2575.2023, кв. 8, кв. Виница, ул. Св. Димитър Солунски Община Варна
19/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Васил Априлов УПИ II за детски комбинат тр. П., ид. 10135.1502.168, кв. 477, 13 м. р., ул. Братя Миладинови Община Варна
20/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Йордан Йовков УПИ за училище, ид. 10135.1026.286, кв. 586, 14 м. р., ул. Е. Симитчиева 8 Община Варна
21/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ П. Р. Славейков/Трета ПМГ Акад. Методи Попов УПИ I за училище, ид. 10135.1502.109, кв. 518, 13 м. р., бул. Вл. Варненчик 80 Община Варна
22/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, Хуманитарна гимназия Константин Преславски УПИ I хуманитарна гимназия, ид. 10135.1504.35, кв. 410, 4 м. р., ул. Атанас Георгиев 20 Община Варна
23/ГИ/27.02.2017 1. Реконструкция на ТП 1094 (м-ж на т-р 1х1000 kVA 20/10/0,4 kV),2. Външни каб. ел.захранвания 0,4 kV от ТП до табла тип ТЕПО ид. 10135.1506.848.1.65, УПИ III-135, кв. 119, ид. 10135.1506.135, ул. Райко Жинзифов 22, УПИ I-132, кв. 119, ид. 10135.1506.132, ул. Русе 31, 7 м. р. Енерго-Про Мрежи АД
24/ГИ/28.02.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 120 м от о. т. 226 до о. т. 232 СО Ален мак Община Варна
25/ГИ/28.02.2017 Двустранна отпична свързаност на БС 4080 от съществуващи КШ 1 и КШ 2 ид. 10135.2515.691, СО Ален мак, ул. Петър Попов Теленор България ЕАД
26/ГИ/02.03.2017 Трафопост тип МБКТП 20/0,4kV, 1250 kVA (с монтаж на 800 kVA) и кабелна линия 20kV УПИ XII-110, кв. 46 (ид. 10135.3514.249), ЗПЗ, ул. Акедемик Игор Курчатов 1 1. Филкаб АД
, 2. Енерго-Про Мрежи АД
27/ГИ/08.03.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 288м от о. т. 38 към о. т. 68 кв. 10, ПЗ Метро Община Варна
28/ГИ/08.03.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 162м м-у о. т. 68 към о. т. 55 кв. 10, ПЗ Метро Община Варна
29/ГИ/09.03.2017 Частично изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа Етап 1 - главни колектори 1 и 2 СО Ален мак Община Варна
30/ГИ/15.03.2017 Автобусни спирки на бул. Девня от о. т. 3334 до о. т. 3335 7 м. р. Община Варна
31/ГИ/15.03.2017 Реконструкция на ул. Люлин от о. т. 3336, 3647 до о. т. 3653. Задънена улица от о. т. 3656 до о. т. 3659 Първи етап: Реконструкция Втори етап: Тротоари от о. т. 648 до о. т. 3653 и улично осветление. 7 м. р. Община Варна
32/ГИ/17.03.2017 Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ XVI-337, кв. 33, ЗПЗ 1. Община Варна,
2. Рентапарк ЕООД
33/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 203 и бл. 204, с д-на 298,69м ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
34/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 205 и вх. 3 и 4 на бл. 206, с д-на 168,39м ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
35/ГИ/24.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ ХХ-534, 518 производствено-складова база, кв. 2 (ид. 10135.3513.468) 26 м. р. 1. Пикант ООД
2. Енерго-Про Мрежи АД
36/ГИ/27.03.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 59м от о. т. 12 по улица ид. 10135.2623.9548, кв. 212, СО Горна Трака Община Варна
37/ГИ/30.03.2017 Газификация на зала Академик - Христо Борисов ид. 10135.2562.236.9, 18 м. р., ул. Н. Й. Вапцаров 9 Държавата, чрез Сружение на спортни клубове Черно море
38/ГИ/30.03.2017 Благоустрояване и газификация на спортен комплекс Спартак - поставяне на въздушен купол над тенис игрища и газова отоплителна инсталация УПИ III - за стадион със спортно възстановителен център и хотел, кв. 997а, ид. 10135.2556.350, 5 м. р., ул. Селиолу 39а Спортен комплекс Спартак АД
39/ГИ/30.03.2017 БС с №VAR0558.A000 Riviera Nova ид. 10135.513.678.1, к. к. Зл. пясъци Мобилтел ЕАД
40/ГИ/30.03.2017 Изместване на каб. Линии средно напрежение извод Кракра, Лаврентий, Вежда и каб. Линии ниско напрежение от ТП 208 до бл. 21 УПИ IV, кв. 146, ид. 10135.1506.808, 7 м. р., ул. Ал. Дякович Енерго-Про Мрежи АД
41/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ IV- 1146 за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности, кв. 42, ид. 10135.4510.577, ЗПЗ Алфа Съплай ЕООД
42/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ I - 1674, 1161, 1185 за производствено-складова, административна, търговска и обслужващи дейности и трафопост, кв. 42, ид. 10135.4510.576, ЗПЗ Карио ЕООД
43/ГИ/05.04.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 73м м-у о. т. 53 и о. т. 56 'ПЗ 'Метро' Община Варна
44/ГИ/06.04.2017 Топлопроводно отклонение за жил. Сграда с д-на 120м 'УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. 'Младост' 1 м. р.' 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД'
45/ГИ/05.04.2017 Улични водопроводи ф110 ПЕВП с обща д-на 567м, 1. Клон 1 с д-на 294м от о. т. 113, през о. т. 115 и 117 до о. т. 121, 2. Клон 2 с д-на 235м от о. т. 117, през о. т. 1290 до о. т. 1298, 3. Клон 3 с д-на 38м от о. т. 115 към о. т. 1223 'СО 'Ваялар' Община Варна
46/ГИ/07.04.2017 БС с №2756 ид. 72709.516.1027.2, с. Тополи 'Теленор България' ЕАД'
47/ГИ/12.04.2017 Укрепителни мерки 'УПИ XXIV-428, кв. 18, ид. 10135.2571.4677, к. к. 'Чайка' 1. 'Сан сити с корпорейшън' ЕООД
2. Община Варна'
48/ГИ/13.04.2017 1. Реконструкция на ТП 826, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО 'ид. 10135.3512.236, УПИ IX-186 'за смесено застрояване', кв. 15 (ид. 10135.3512.186), ж. к. 'Младост' 2 м. р.' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
49/ГИ/20.04.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 117 м от о. т. 298 до о. т. 632 'СО 'Ментеше' Община Варна
50/ГИ/24.04.2017 Реконструкция на уличен водопровод от о. т. 4572 до о. т. 4040 и изграждане на улична дъджовна канализация от о. т. 4325 до о. т. 4323 ЗПЗ Община Варна
51/ГИ/24.04.2017 Уличен водопровод с д-на 316 м от о. т. 65, през о. т. 68 до о. т. 73 кв. 12, 26 м. р. Община Варна
52/ГИ/27.04.2017 БС с №4079 ид. 72709.3514.522.6, ЗПЗ 'Теленор България' ЕАД'
53/ГИ/28.04.2017 'Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 9 'Ален мак', етапи I до XII' 'ид. 10135.2562.165, 20 м. р., ж. к. 'Чайка' до бл. 61' Община Варна
54/ГИ/02.05.2017 'Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 28 'Пролет', етапи I до X' 'УПИ 'детска градина'кв. 36, ид. 10135.3515.323, 16 м. р., ул. 'Милосърдие' 10' Община Варна
55/ГИ/05.05.2017 Рехабилитация на топлопреносната мрежа в участъка от Ш1/МII до КII от II-ра магистрала, с д-на 85 м 'ж. к. 'Младост' 1 м. р.' 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД'
56/ГИ/09.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4233 'ид. 10135.2557.238.1, ул. 'Ген. Киселов' 8' 'Теленор България' ЕАД'
57/ГИ/09.05.2017 1. Реконструкция на ТП 781, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО 'ид. 10135.3512.71, УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. 'Младост' 1 м. р.' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
58/ГИ/10.05.2017 Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 55 м от о. т. 725 към УПИ 'УПИ L-1083=5207, кв. 70, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' Община Варна
59/ГИ/10.05.2017 'Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 37 'Пламъче', етапи I до VIII' 'УПИ I 'за детска градина', кв. 16, ид. 10135.4502.120, ж. к. 'Вл. Варненчик' 4 м. р., до бл. 402' Община Варна
60/ГИ/12.05.2017 Уличен канализационен клон ф 315 PVC с д-на 13 м м-у о. т. 841 и о. т. 866 (до връзка със съществуващ колектор 600/900 ЯБ) 'ул. 'Хъшове', 12 м. р.' Община Варна
61/ГИ/12.05.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия 'УПИ III-620, кв. 30, ПРЗ на 'Св. Никола' Веселина Иванова Николова
62/ГИ/12.05.2017 'Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 44 'В. Терешкова'-Филиал' 'УПИ 'за жилищен комплекс и обществени нужди', кв. 24, ид. 10135.5502.219, 27 м. р., ул. 'Кишинев' 11' Община Варна
63/ГИ/17.05.2017 'Монтаж на оборудване в килия 28 на подстанция 'Максуда' ид. 10135.4510.694, ЗПЗ 'Енерго-Про Мрежи' АД'
64/ГИ/17.05.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 от о. т. 1 западно от о. т. 310 до т. 4 в края на УПИ УПИ ХХХ-322, кв. 40, 21 м. р. Община Варна
65/ГИ/19.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4244 'ид. 10135.5505.378.1, ул. 'Кичево' 10' 'Теленор България' ЕАД'
66/ГИ/23.05.2017 Преустройство на котелно помещение за захранване с газово гориво 'ид. 10135.1502.2.4, УПИ II, кв. 527, 13 м. р., бул. 'Вл. Варненчик' 92' 'Сосиете Женерал Експресбанк' АД'
67/ГИ/23.05.2017 'Мрежа средно и ниско напрежение за захранване на имоти, 1.Реконстр. на ТП 161 2. Промяна предназнач. на сграда от гараж-тракторно в ТП, каб. линия 20kV, 3. Каб. тръбна мрежа 4. Каб. линии 0,4 kV до каб. шкафове тип ШК, до ел. табла тип ТЕПО и отклонения до ГРТ за сгради' ид. 10135.1509.13, 10135.2561.11, Приморска зона, Съставна зона 5 '1. 'Лазурен бряг 91' ЕООД
2. 'Енерго-Про Мрежи' АД'
68/ГИ/29.05.2017 Изместване на съществуващ водопровод ф125ч 'УПИ II-459 (ид. 10135.2516.459), УПИ I-458 (ид. 10135.2516.470), кв. 28, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' Община Варна
69/ГИ/31.05.2017 Топлопроводно отклонение за сграда с д-на 32м 'ид. 10135.3512.221, ж. к. 'Младост' 2 м. р., бул. 'Сливница' 178' 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД'
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2017 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.