Разрешения за строеж за 2017 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/16.01.2017 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А44 с дължина на трасето 227.02 район Одесос Овергаз Мрежи АД
2/ГИ/19.01.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 59.2 м от о. т. 609 до о. т. 219 кв. 29, СО Акчелар Община Варна
3/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион Варна: 1. Оборудване на възлова станция Спортист, 2. Оборудване на два ТП, 3. Захранване на ТП-1 и ТП-2. УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. Бриз-юг), ид. 10135.2563.1883 Спортен комплекс Варна АД
4/ГИ/23.01.2017 Електрозахранване на стадион Варна: 1. Монтиране на уредба КРУ 20kV, оборудване на трафосборка на трансформатор 1 и каб. Линии 20kV в подстанция Варна-Изток, ид. 10135.2554.608, 2. Оборудване на килия 20kV във ВС Стадиона, ид. 10135.2563.31, 3. Оборудване на ВС Арена Варна в УПИ XXV-стадион, захранена с каб. линии 20kV. УПИ XXV-стадион, кв. 7, 21 м. р. (ж. к. Бриз-юг), ид. 10135.2563.1883 Енерго-Про Мрежи АД
5/ГИ/27.01.2017 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформатор 1000 kVA) захранен с кабелна линия 10kVA и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XIX-1772 за жил. строителство, кв. 13, ид. 10135.3513.1772, ул. Акад. Андрей Сахаров 11, 26 м. р. Енерго-Про Мрежи АД
6/ГИ/02.02.2017 БС с №4148 ид. 10135.513.541.1, к. к. Зл. пясъци Теленор България ЕАД
7/ГИ/03.02.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 130 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 145 м от о. т. 145 през о. т. 149 и по алея ид. алеи 10135.3506.1060, 10135.3506.1073, СО Пчелина Община Варна
8/ГИ/08.02.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия УПИ ХХ-70, кв. 13, к. к. Чайка (ид. 10135.2572.214 стар ид. 10135.2572.70) Поля Енчева Димитрова
9/ГИ/08.02.2017 Възстановяване на водопроводимостта на открит отводнителен канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения м-у двете прилежащи улични платна на ул. Васил Левски, с. Константиново Община Варна
10/ГИ/14.02.2017 БС с №2732 10135.5426.3099.1, 10135.5426.3099, СО Ракитника Теленор България ЕАД
11/ГИ/16.02.2017 Уличен водопровод от о. т. 145 до т. 3 южно от УПИ с д-на 81 м, битова канализация от о. т. 279 до РШб южно от УПИ с д-на 62 м и дъждовна канализация от о. т. 279 до РШд южно от УПИ с д-на 50 м УПИ V, кв. 1, ж. к. Възраждане, 2 м. р. Община Варна
12/ГИ/16.02.2017 Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, ДГ 39 Приказка УПИ XI Детска градина, кв. 9, ид. 10135.4505.62, ж. к. Вл. Варненчик 2 м.р. Община Варна
13/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Добри Чинтулов УПИ Основно училище, ид. 10135.3515.314, кв. 18, 16 м. р. Община Варна
14/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Христо Ботев УПИ I за училище, ид. 10135.5502.137, кв. 14, 27 м. р. Община Варна
15/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Ангел Кънчев УПИ за училище, ид. 10135.2553.289, 25 м. р. Община Варна
16/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Черноризец Храбър ПИ с ид. 10135.2554.62, кв. 35, 24 м. р. Община Варна
17/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Г. С. Раковски УПИ I-49, ид. 10135.2562.49, кв. 22, 19 м. р., ж. к. Чайка Община Варна
18/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Панайот Волов УПИ I за училище, ид. 10135.2575.2023, кв. 8, кв. Виница, ул. Св. Димитър Солунски Община Варна
19/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Васил Априлов УПИ II за детски комбинат тр. П., ид. 10135.1502.168, кв. 477, 13 м. р., ул. Братя Миладинови Община Варна
20/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ Йордан Йовков УПИ за училище, ид. 10135.1026.286, кв. 586, 14 м. р., ул. Е. Симитчиева 8 Община Варна
21/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, ОУ П. Р. Славейков/Трета ПМГ Акад. Методи Попов УПИ I за училище, ид. 10135.1502.109, кв. 518, 13 м. р., бул. Вл. Варненчик 80 Община Варна
22/ГИ/21.02.2017 Преустройство на спортни площадки, Хуманитарна гимназия Константин Преславски УПИ I хуманитарна гимназия, ид. 10135.1504.35, кв. 410, 4 м. р., ул. Атанас Георгиев 20 Община Варна
23/ГИ/27.02.2017 1. Реконструкция на ТП 1094 (м-ж на т-р 1х1000 kVA 20/10/0,4 kV),2. Външни каб. ел.захранвания 0,4 kV от ТП до табла тип ТЕПО ид. 10135.1506.848.1.65, УПИ III-135, кв. 119, ид. 10135.1506.135, ул. Райко Жинзифов 22, УПИ I-132, кв. 119, ид. 10135.1506.132, ул. Русе 31, 7 м. р. Енерго-Про Мрежи АД
24/ГИ/28.02.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 120 м от о. т. 226 до о. т. 232 СО Ален мак Община Варна
25/ГИ/28.02.2017 Двустранна отпична свързаност на БС 4080 от съществуващи КШ 1 и КШ 2 ид. 10135.2515.691, СО Ален мак, ул. Петър Попов Теленор България ЕАД
26/ГИ/02.03.2017 Трафопост тип МБКТП 20/0,4kV, 1250 kVA (с монтаж на 800 kVA) и кабелна линия 20kV УПИ XII-110, кв. 46 (ид. 10135.3514.249), ЗПЗ, ул. Акедемик Игор Курчатов 1 1. Филкаб АД, 2. Енерго-Про Мрежи АД
27/ГИ/08.03.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 288м от о. т. 38 към о. т. 68 кв. 10, ПЗ Метро Община Варна
28/ГИ/08.03.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 162м м-у о. т. 68 към о. т. 55 кв. 10, ПЗ Метро Община Варна
29/ГИ/09.03.2017 Частично изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа Етап 1 - главни колектори 1 и 2 СО Ален мак Община Варна
30/ГИ/15.03.2017 Автобусни спирки на бул. Девня от о. т. 3334 до о. т. 3335 7 м. р. Община Варна
31/ГИ/15.03.2017 Реконструкция на ул. Люлин от о. т. 3336, 3647 до о. т. 3653. Задънена улица от о. т. 3656 до о. т. 3659 Първи етап: Реконструкция Втори етап: Тротоари от о. т. 648 до о. т. 3653 и улично осветление. 7 м. р. Община Варна
32/ГИ/17.03.2017 Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ XVI-337, кв. 33, ЗПЗ 1. Община Варна, 2. Рентапарк ЕООД
33/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 203 и бл. 204, с д-на 298,69м ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
34/ГИ/21.03.2017 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на бл. 205 и вх. 3 и 4 на бл. 206, с д-на 168,39м ж. к. Вл. Варненчик 2 м. р. Веолия Енерджи Варна ЕАД
35/ГИ/24.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ ХХ-534, 518 производствено-складова база, кв. 2 (ид. 10135.3513.468) 26 м. р. 1. Пикант ООД, 2. Енерго-Про Мрежи АД
36/ГИ/27.03.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 59м от о. т. 12 по улица ид. 10135.2623.9548, кв. 212, СО Горна Трака Община Варна
37/ГИ/30.03.2017 Газификация на зала Академик - Христо Борисов ид. 10135.2562.236.9, 18 м. р., ул. Н. Й. Вапцаров 9 Държавата, чрез Сружение на спортни клубове Черно море
38/ГИ/30.03.2017 Благоустрояване и газификация на спортен комплекс Спартак - поставяне на въздушен купол над тенис игрища и газова отоплителна инсталация УПИ III - за стадион със спортно възстановителен център и хотел, кв. 997а, ид. 10135.2556.350, 5 м. р., ул. Селиолу 39а Спортен комплекс Спартак АД
39/ГИ/30.03.2017 БС с №VAR0558.A000 Riviera Nova ид. 10135.513.678.1, к. к. Зл. пясъци Мобилтел ЕАД
40/ГИ/30.03.2017 Изместване на каб. Линии средно напрежение извод Кракра, Лаврентий, Вежда и каб. Линии ниско напрежение от ТП 208 до бл. 21 УПИ IV, кв. 146, ид. 10135.1506.808, 7 м. р., ул. Ал. Дякович Енерго-Про Мрежи АД
41/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ IV- 1146 за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности, кв. 42, ид. 10135.4510.577, ЗПЗ Алфа Съплай ЕООД
42/ГИ/31.03.2017 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформатор 63 kVA) захранен с кабелна линия 20 kV УПИ I - 1674, 1161, 1185 за производствено-складова, административна, търговска и обслужващи дейности и трафопост, кв. 42, ид. 10135.4510.576, ЗПЗ Карио ЕООД
43/ГИ/05.04.2017 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 73м м-у о. т. 53 и о. т. 56 'ПЗ 'Метро' Община Варна
44/ГИ/06.04.2017 Топлопроводно отклонение за жил. Сграда с д-на 120м УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. 'Младост' 1 м. р. 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД
45/ГИ/05.04.2017 Улични водопроводи ф110 ПЕВП с обща д-на 567м, 1. Клон 1 с д-на 294м от о. т. 113, през о. т. 115 и 117 до о. т. 121, 2. Клон 2 с д-на 235м от о. т. 117, през о. т. 1290 до о. т. 1298, 3. Клон 3 с д-на 38м от о. т. 115 към о. т. 1223 'СО 'Ваялар' Община Варна
46/ГИ/07.04.2017 БС с №2756 ид. 72709.516.1027.2, с. Тополи 'Теленор България' ЕАД'
47/ГИ/12.04.2017 Укрепителни мерки УПИ XXIV-428, кв. 18, ид. 10135.2571.4677, к. к. 'Чайка' 1. 'Сан сити с корпорейшън' ЕООД, 2. Община Варна
48/ГИ/13.04.2017 1. Реконструкция на ТП 826, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО 'ид. 10135.3512.236, УПИ IX-186 'за смесено застрояване', кв. 15 (ид. 10135.3512.186), ж. к. 'Младост' 2 м. р.' 'Енерго-Про Мрежи' АД
49/ГИ/20.04.2017 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 117 м от о. т. 298 до о. т. 632 СО 'Ментеше' Община Варна
50/ГИ/24.04.2017 Реконструкция на уличен водопровод от о. т. 4572 до о. т. 4040 и изграждане на улична дъджовна канализация от о. т. 4325 до о. т. 4323 ЗПЗ Община Варна
51/ГИ/24.04.2017 Уличен водопровод с д-на 316 м от о. т. 65, през о. т. 68 до о. т. 73 кв. 12, 26 м. р. Община Варна
52/ГИ/27.04.2017 БС с №4079 ид. 72709.3514.522.6, ЗПЗ 'Теленор България' ЕАД
53/ГИ/28.04.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 9 'Ален мак', етапи I до XII ид. 10135.2562.165, 20 м. р., ж. к. 'Чайка' до бл. 61 Община Варна
54/ГИ/02.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 28 'Пролет', етапи I до X УПИ 'детска градина'кв. 36, ид. 10135.3515.323, 16 м. р., ул. 'Милосърдие' 10 Община Варна
55/ГИ/05.05.2017 Рехабилитация на топлопреносната мрежа в участъка от Ш1/МII до КII от II-ра магистрала, с д-на 85 м ж. к. 'Младост' 1 м. р. 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД
56/ГИ/09.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4233 ид. 10135.2557.238.1, ул. 'Ген. Киселов' 8 'Теленор България' ЕАД
57/ГИ/09.05.2017 1. Реконструкция на ТП 781, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП до ШК и табла тип ТЕПО ид. 10135.3512.71, УПИ Х-958, кв. 1, ид. 10135.3512.290, ж. к. 'Младост' 1 м. р. 'Енерго-Про Мрежи' АД
58/ГИ/10.05.2017 Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 55 м от о. т. 725 към УПИ УПИ L-1083=5207, кв. 70, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' Община Варна
59/ГИ/10.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 37 'Пламъче', етапи I до VIII УПИ I 'за детска градина', кв. 16, ид. 10135.4502.120, ж. к. 'Вл. Варненчик' 4 м. р., до бл. 402 Община Варна
60/ГИ/12.05.2017 Уличен канализационен клон ф 315 PVC с д-на 13 м м-у о. т. 841 и о. т. 866 (до връзка със съществуващ колектор 600/900 ЯБ) ул. 'Хъшове', 12 м. р. Община Варна
61/ГИ/12.05.2017 Укрепителни и отводнителни мероприятия 'УПИ III-620, кв. 30, ПРЗ на 'Св. Никола' Веселина Иванова Николова
62/ГИ/12.05.2017 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 44 'В. Терешкова'-Филиал' УПИ 'за жилищен комплекс и обществени нужди', кв. 24, ид. 10135.5502.219, 27 м. р., ул. 'Кишинев' 11 Община Варна
63/ГИ/17.05.2017 Монтаж на оборудване в килия 28 на подстанция 'Максуда' ид. 10135.4510.694, ЗПЗ 'Енерго-Про Мрежи' АД
64/ГИ/17.05.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 от о. т. 1 западно от о. т. 310 до т. 4 в края на УПИ УПИ ХХХ-322, кв. 40, 21 м. р. Община Варна
65/ГИ/19.05.2017 Преустройство на съществуваща БС с №4244 ид. 10135.5505.378.1, ул. 'Кичево' 10 'Теленор България' ЕАД
66/ГИ/23.05.2017 Преустройство на котелно помещение за захранване с газово гориво ид. 10135.1502.2.4, УПИ II, кв. 527, 13 м. р., бул. 'Вл. Варненчик' 92 Сосиете Женерал Експресбанк' АД
67/ГИ/23.05.2017 Мрежа средно и ниско напрежение за захранване на имоти, 1.Реконстр. на ТП 161, 2. Промяна предназнач. на сграда от гараж-тракторно в ТП, каб. линия 20kV, 3. Каб. тръбна мрежа, 4. Каб. линии 0,4 kV до каб. шкафове тип ШК, до ел. табла тип ТЕПО и отклонения до ГРТ за сгради ид. 10135.1509.13, 10135.2561.11, Приморска зона, Съставна зона 5 1. 'Лазурен бряг 91' ЕООД, 2. 'Енерго-Про Мрежи' АД
68/ГИ/29.05.2017 Изместване на съществуващ водопровод ф125ч УПИ II-459 (ид. 10135.2516.459), УПИ I-458 (ид. 10135.2516.470), кв. 28, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' Община Варна
69/ГИ/31.05.2017 Топлопроводно отклонение за сграда с д-на 32м ид. 10135.3512.221, ж. к. 'Младост' 2 м. р., бул. 'Сливница' 178 'Веолия Енерджи Варна' ЕАД
70/ГИ/05.06.2017 Реконструкция на трафопост 349 (с монтаж на два тр-ра 1000kVA), каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО 10135.2554.42, УПИ VIII-'жилища и трафопост', кв. 33, 24 м. р. Енерго-Про Мрежи' АД
71/ГИ/05.06.2017 Реконструкция на трафопост 237 и каб. ел.захранвания 0,4kV до табла тип ТЕПО 10135.3513.151, УПИ VII-441, кв. 7, 26 м. р., ул. 'Тодор Пенев' Енерго-Про Мрежи' АД
72/ГИ/06.06.2017 Изместване на дъждовен канализационен колектор ф600 10135.3511.531, УПИ II 'за жилищно строителство', кв. 15, ж. к. 'Възраждане' 1 м. р. Община Варна
73/ГИ/08.06.2017 Радиорелейна станция с №VA9452 А 'Varna Levski Core' 10135.2555.317.1, кв. 'Левски', ул. 'Дружба' 4 БТК' ЕАД
74/ГИ/09.06.2017 Изместване на водопровод ф150 Е и дъждовна канализация ф 315 PVC УПИ Х-798, кв. 38, 10135.3515.475, 16 м. р. Община Варна
75/ГИ/12.06.2017 БС с №VA4269_А 'Hotel International Golden sands' 10135.513.249.10, 10135.513.249.11, к. к. 'Зл. пясъци' БТК' ЕАД
76/ГИ/13.06.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 142,6м м-у о. т. 261 и о. т. 232, кв. 34 СО 'Прибой', землище 'Галата' Община Варна
77/ГИ/13.06.2017 Антенно-фидерна система и телевизионна предавателна станция с №3250 ТВРС 'Константиново' имот №117006 в землището на с. Константиново с ЕКАТТЕ 38354, м. 'Боаза' Нуртс Диджитъл' ЕАД
78/ГИ/15.06.2017 Уличен водопровод ф110 и ф160 ПЕВП с д-на 129м и улична канализация ф315 PVC с д-на 137м, от о. т. 203 през о. т. 204, о. т. 205 до о. т. 299 СО 'Кочмар' Община Варна
79/ГИ/20.06.2017 Електеозахранване на УПИ, включващо: 1. БКТП 1х1000kVA, 20/0,4kV (с монтаж на тр-р 250kVA), 2. Кабелна линия 20kV, 3. Каб. Линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО, 4. Тръбна канална мрежа с шахти УПИ XV-153, 154, 155, 156, кв. 4, 10135.5545.4103, СО 'Зеленика' Енерго-Про Мрежи' АД
80/ГИ/22.06.2017 Уличен водопровод от о. т. 2 към о. т. 95, с д-на 701м СО'Добрева чешма' Община Варна
81/ГИ/26.06.2017 Трафопост тип БКТП 20/0,4kV, 1000 kVA и кабелна линия 20kV УПИ IV-771, кв. 21, ид. 10135.3514.771, ЗПЗ 1. 'ЕМ ДИ Иммобилиен' ЕООД, 2. 'Енерго-Про Мрежи' АД
82/ГИ/27.06.2017 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 46м и улична канализация PVC ф315 с д-на 47м от о. т. 315 до о. т. 320 кв. 19, СО 'Акчелар' Община Варна
83/ГИ/27.06.2017 Улична битова канализация от о. т. 140 до о. т. 142, с д-на 60м кв. 'Свети Никола' Община Варна
84/ГИ/05.07.2017 Реконструкция кабелни линии 20kV и о,4kV 'УПИ 49 'за обществено обслужване и паркинг', кв. 2 (ид. 10135.3511.284), ж. к. 'Младост' 2 м. р.' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
85/ГИ/05.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Външно каб. ел. захранване 0,4kV от ТП 53 до каб. шкаф тип ШК-4, 2. Каб. ел. захранване 0,4kV от ШК до ел. табло тип ТЕПО 'УПИ I-15, кв. 582 (ид. 10135.1026.15, 14 м. р., ул. 'Васил Априлов'28' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
86/ГИ/06.07.2017 Подмяна на уличен водопровод ф80 с д-на 180м с ф110 ПЕВП, от о. т. 99 към о. т. 95 и водопроводно отклонение за ПИ 'ид. 10135.2522.1096, СО 'Акчелар' 1. Община Варна, 2. Теодора Живкова Кирова и Йовка Йосифова Терзиева
87/ГИ/10.07.2017 Улична канализация от о. т. 12 до о. т. 12(1), с д-на 26м - връзка със съществуваща канализация кв. 17, кв. Виница Община Варна
88/ГИ/10.07.2017 Външно кабелно ел. захранване от БКТП до касети тип ШК-4А и сградни отклонения до табла тип ТЕПО 'ид. 10135.3513.1772, УПИ XXIV-1773, 1776 'за жилищно строителство', кв. 13 (ид. 10135.3513.1937), 26 м. р., ул. 'Андрей Сахаров' 13' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
89/ГИ/17.07.2017 Изместване на съществуващ водопровод ф100Е от УПИ УПИ XII-2067, кв. 47, 21 м. р. Община Варна
90/ГИ/18.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Вграден трафопост 20/10/0,4kV, 1х1000kVА, 2. Каб. линии ниско напрежение до ел. табла тип ТЕПО 'УПИ I-1, кв. 396, (ид. 10135.1503.544), 10 м. р., ул. 'Христо Самсаров' 3' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
91/ГИ/25.07.2017 Изместване на кабелни линии от УПИ, включващо: 1. Изместване на каб. линии СрН, 2. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 46, 3. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за бл. 49, 4. Изместване на каб. линии НН от ТП 918 за ШК, 5. Изграждане на канална тръбна мрежа с шахти. 'УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), (ид. 10135.3511.249), ж. к. 'Възраждане' 2 м. р.' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
92/ГИ/25.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на табла НН на ТП 918, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до ел. табла тип ТЕПО 'УПИ II-173, кв. 6 (ид. 10135.3511.250), ж. к. 'Възраждане' 2 м. р.' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
93/ГИ/25.07.2017 1. Реконструкция на табла НН на ТП 909, 2. Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от ТП до кабелен шкаф тип ШК-4 и до ел. табло тип ТЕПО 'УПИ V 'за жил. строителство', кв. 1 (ид. 10135.3511.562), ж. к. 'Възраждане' 2 м. р.' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
94/ГИ/26.07.2017 'БС с №VAR0571 'Индустриал Нова' '10135.1506.927.3, ул. 'Девня' 2' 'Мобилтел' ЕАД'
95/ГИ/31.07.2017 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на ТП 348 подмяна на тр-р 630 kVA с 1000kVA, 20/10/0,4kV, монтаж на ГТТ2 1600/1000А и два броя РТ 4х400 А, 2. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП до кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно ел. захранване от ШК-4А до табла тип ТЕПО 'УПИ IX-307, 308, кв. 1085а (ид. 10135.3513.1894), 26 м. р., ул. 'Чинар' 40-42' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
96/ГИ/31.07.2017 Външно кабелно ел. захранване 0,4kV от ТП 1562 до кабелен шкаф ШК-4 и до табло тип ТЕПО 'ид. 30497.504.1901, 30497.504.937, СО 'Под село', землище Звездица' 'Енерго-Про Мрежи' АД'
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2017 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.