Разрешения за строеж за 2016 г. на ИИБ

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД
За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/08.01.2016 Преустройство на съществуваща БС с №4003 Варна, ул. "Ив. Аксаков" бл.7, вх. А, ид. 10135.2560.33.2 "Теленор България" ЕАД
2/ГИ/11.01.2016 Уличен водопровод от о.т. 217 до о. т. 780 Варна, СО "Ален мак", кв. 20 Община Варна
3/ГИ/13.01.2016 БС с №VAR0495.A000 "TRAF10" Варна, ул. "Княз Александър Батенберг" , ид.10135.1507.631.1 "Мобилтел" ЕАД
4/ГИ/13.01.2016 Временен открит паркинг Варна, ул. "Бр. Шкорпил" 23, УПИ XXI-176, кв. 406, 4 м.р. ид. 10135.1504.176 Атанас Иванов Боянов Марияна Великова Боянова Петър Георгиев Шулеков "Александрид" ООД "Пладор" ЕООД шеста категория
5/ГИ/13.01.2016 Локално платно на бул. "Янош Хунияди" от о.т. 108 до о.т. 126 по плана на "ОП.З" Варна, район "Вл. Варненчик" Община Варна
6/ГИ/18.01.2016 Изграждане на магистрален водопровод ф500 - 2553 м Варна, кв. Аспарухово Община Варна
7/ГИ/18.01.2016 Временна пътна връзка за обслужване на УПИ XV-153, 154, 155, 156 Варна, СО "Зеленика", кв. 4 ид. 10135.5545.153, 10135.5545.154, 10135.5545.155, 10135.5545.156 1.Община Варна 2."Академичен парк 2020" АД 3.Петър Димов Даскалов 4.Красимир Александров Недялков 5.Екатерина Божидарова Бойчевска 6.Пламен Божидаров Бойчевски
8/ГИ/29.01.2016 1. ТП тип БКТП 2Х1000 kVA, 20/0.4 kV, ел.захранен с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Глория" (м/у възлова станция №551 и ТП №1979) 2.Кабелни линии НН от новия ТП до 9 бр. електромерни табла тип ТЕПО 3. Изграждане на кабелна канална мрежа с 4 броя шахти Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" ПИ с ид. 10135.2569.285, кв. 6 "Енерго-Про Мрежи" АД
9/ГИ/29.01.2016 Изместване на 5 бр. кабелни линии СрН 10 kV в тротоара на разширения участък на ул. "Мир" към УПИ V-22, 23 кв. 2 по плана на 23 м.р. Варна, ул. "Мир" "Енерго-Про Мрежи" АД
10/ГИ/04.02.2016 Улична напорна канализация по ул. "24-та" от вр. 1 до ос. т. 152 и сградна напорна канализация от вр. 1 до локална КПС Варна, "Вилна зона", УПИ II-1236а, кв. 28 ид. 10135.2564.525 1. Община Варна 2.Мирелла Правдолюбова Симеонова-Груева
11/ГИ/05.02.2016 Изместване на дъждовна канализация от УПИ-детска спортна площадка (ид. 10135.3512.186) и от УПИ VI- детски комплекс (ид.10135.3512.187) Варна, ж.к. "Младост", кв.2 2 м.р. Община Варна
12/ГИ/08.02.2016 Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 мм (с дължина 180 м) от о.т. 74, през о. т. 75 към о. т. 76 Варна, СО "Зеленика" Община Варна
13/ГИ/09.02.2016 Изместване на ВЕЛ 20 kV извод "Горски кът" чрез кабелна линия 20kV в участъка от съществуващ СР стълб пред ПИ с ид. 10135.2515.962 (отклонителен за МТП №1995 ) до съществуващ СР стълб пред ПИ с ид. 10135.2515.960 (отклонителен за МТП №1700 ) Варна, СО "Ален мак" "Енерго-Про Мрежи" АД
14/ГИ/10.02.2016 КПС 5 - главна, напорна канализация до о. т. 131, довеждаща канализация от о. т. 134 и о. т. 73, реконструкция на водопроводна мрежа от о. т. 131 до о. т. 73 Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" кв. 9, 14, 15 и 16 Община Варна
15/ГИ/10.02.2016 Уличен водопровод от о. т. 12 до съществуващ водопровод Е546 (ПЕВП Ф110, с дължина 191 м) Варна, "Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ" Община Варна
16/ГИ/15.02.2016 Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 мм с дължина 125 м от о.т. 769 до о. т. 772 Варна, СО "Траката" Община Варна
17/ГИ/23.02.2016 БС с №VAR0171.A000 "BESHTEPE" и външно електрозахранване с кабелна линия НН 0.4 kV от електромерно табло ТЕПО 1Т, монтирано на съществуващ трафопост МТП 1505 Варна, СО "Зеленика", ид. 10135.5545.3206 "Мобилтел" ЕАД
18/ГИ/23.02.2016 Уличен водопровод РЕНD Ф110 по ул."25-та" между о. т. 301 и о. т. 294 с дължина 63 м (от които 28 м представляващи реконструкция на съществуващ водопровод Ф2") Варна, кв. 53 по плана на "Вилна зона" Община Варна
19/ГИ/23.02.2016 Улична канализация Ф315 с дължина 100 м по ул. "29-та" от о. т. 289 (ул. "30-та") до о. т. 290 Варна, "Вилна зона" Община Варна
20/ГИ/01.03.2016 Битова канализация към КПС-1, главна и дъждовна канализации за кв. 11, 13, 14, 15, 20 и 26 Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" 1."Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД- гр. Варна 2. Министерство на вътрешните работи на Република България
21/ГИ/02.03.2016 БС с №4451 Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" ид.10135.2569.198.2 "Теленор България" ЕАД
22/ГИ/02.03.2016 БС с №4419 к. к. "Златни пясъци" ид. 10135.513.251.2 "Теленор България" ЕАД Заповед 008/ГИ/05.12.2016 г. по чл. 154, ал. 2, т. 5
23/ГИ/07.03.2016 Уличен водопровод с дължина 64.80 м между о. т. 303 и о. т. 533 Варна, СО "Траката", кв.12 Община Варна
24/ГИ/08.03.2016 Улична канализация Ф315 с дължина 109 м от о. т. 504 до о. т. 507 Варна, СО "Планова", кв.75 Община Варна
25/ГИ/08.03.2016 Улична напорна канализация между ос. т. 356 и о. т. 354 (с дължина 57.70 м) и сградна напорна канализация до КПС в УПИ XVIII-687, 688, 689 Варна, кв. 47 в ПИ с ид. 10135.2563.1846 1. Община Варна 2.Румен Йорданов Иванов
26/ГИ/14.03.2016 Електрозахранване на УПИ XXXIV-144 (с ид. 10135.2573.243), УПИ XXX-148 (с ид. 10135.2573.247), УПИ XXIX-151 (с ид. 10135.2573.249), УПИ XXXII-140, 141, 142, 143, 210 (ид.10135.2573.352) УПИ XXXI-145, 147, 149, 150, 244 (с ид. 10135.2573.353), УПИ XXXIII-820 (с ид. 10135.2573.354) - 6 етапа Варна, к. к. "Чайка", кв. 12 "Енерго-Про Мрежи" АД
27/ГИ/15.03.2016 Трафопост тип БКТП 20/10/0.4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA) в УПИ II-2544 (ид. 10135.2555.254), електрозахранен с кабелна линия 10 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Сотира"(м/у П/С "Изток" и ТП №1095) и кабелни линии НН от новото БКТП до 2 бр. електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ с ид. 10135.2555.254 Варна, кв. 4 по плана на "Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ" "Енерго-Про Мрежи" АД
28/ГИ/16.03.2016 Реконструкция на ТП №1701 (с монтаж на нов трансформатор 630 kVA ) и външни кабелни електрозахранвания от него до 2 бр. електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XX-130(ид. 10135.2563.1804) и до 4 бр. в УПИ I-130 (ид.10135.2563.1803) Варна, кв. 49 , 21 м.р. "Енерго-Про Мрежи" АД На основание чл. 62, ал. 2 от АПК добавя се … и изграждане на каб. кан. мрежа с 4 бр. шахти
29/ГИ/24.03.2016 Преустройство на съществуваща БС с №4173 Варна, к. к. "Златни пясъци" ид. 10135.513.158.1 и 10135.513.158.1 "Теленор България" ЕАД
30/ГИ/25.03.2016 Преустройство на съществуваща БС с №4124 Варна, к. к. "Златни пясъци" ид. 10135.2574.1.53 "Теленор България" ЕАД
31/ГИ/29.03.2016 Газификация на зала "Владислав" Варна, ул. "Н. Й. Вапцаров" №9 ид. 10135.2562.236, 18 м. р. Държавата чрез Сдружение на спортните клубове "Черно море"
32/ГИ/30.03.2016 Реконструкция на кръстовище на бул. "Осми Приморски полк" Варна, ж. к. "Бриз-юг" кв. 1, 7 и 8, 21 м. р. 1. Община Варна 2."Енерго-Про Мрежи" АД 3."М САТ Кейбъл" ЕАД 4."БТК" ЕАД(VIVACOM)
33/ГИ/01.04.2016 Уличен водопровод с дължина 55 м от о. т. 278 до о. т. 273 кв. 43, кв. "Св. Никола" Община Варна
34/ГИ/01.04.2016 Електронна съобщителна мрежа на "Цифрова кабелна корпорация" ООД чрез изтегляне на оптичен кабел в собствена тръбна мрежа в съшеству- ваща мрежа и прилежащата инфра- структура на "Глобъл комюникейшън нет" АД на територията на 3-ти,7-ми, 8-ми, 9-ти, 12-ти, 13-ти, 15-ти, 16-ти, 17-ти, 18-ти, 23-ти, 24-ти, 25-ти и 26-ти м. р. Варна, ж. к. "Възраждане I,II и III", ж. к. "Младост I", ж. к. "Вл. Варненчик I и II" "Цифрова кабелна корпорация" ООД
35/ГИ/01.04.2016 Външно кабелно захранване от ТП № 2060 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ I-134(ид. 10135.2569.123) и подмяна на трансформатор 400 kVA с трансформатор 800 kVA в ТП № 2060 Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", кв. 21 1. "Енерго-Про Мрежи" АД 2.Община Варна
36/ГИ/08.04.2016 Изместване на ВЕЛ 20 kV, извод "Дружба/Копитото" (от ВС "Стадиона") в УПИ VII-1505, с монтаж на 2 броя стоманорешетъчни стълба в имота ид. 10135.2526.1505, кв. 20 по плана на кв. "Св. Никола" "Енерго-Про Мрежи" АД
37/ГИ/13.04.2016 Улична битова канализация Ф315 с дължина 101 м от съществуваща шахта в УПИ 2552.1697 от о. т. 326 до о. т. 336 Варна, СО "Сотира" Община Варна
38/ГИ/13.04.2016 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 18 м и улична канализация Ф315 ПЕВП с дължина 44.30 м в ПИ с ид. 3506.1066 пред УПИ XXXIII-424, кв. 18 Варна, СО "Пчелина" Община Варна
39/ГИ/15.04.2016 Подмяна на уличен водопровод Ф 3/4" с водопровод Ф110 ПЕВП (с дължина 41 м) по ул. "Съби Велков" от о. т. 17 към о. т. 12 Варна, кв. "Виница" Община Варна
40/ГИ/15.04.2016 Водопровод за минерална вода от сондажен кладенец в хотел "Геолог" (с Ф110 ПЕВП и дължина 322 м) до хотелски комплекс "Космос" в УПИ XXXVII/2012, кв. 35 Варна, м-ст "Манастирски рид" "Летище София" ЕАД
41/ГИ/25.04.2016 Уличен водопровод от о.т. 548 до о.т. 610 с дължина 100.20 м СО "Боровец-юг" Община Варна
42/ГИ/18.04.2016 Реконструкция на два водопровода по плана на кв. 33, 24 м.р.: 1. Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 145 м по ул. "Дубровник" в ПИ 10135.2554.40 2. Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 108 м в ПИ 10135.2554.40 (реконструкция на водопровод ст. Ф89) Варна, ул. "Дубровник" Община Варна
43/ГИ/26.04.2016 Преустройство на съществуваща базова станция с №4010 ж.к. "Младост", бл. 123, вх. 7, ид. 10135.3512.153.2 "Теленор България" ЕАД
44/ГИ/28.04.2016 Уличен водопровод по ул. "13-та", от о.т. 155 до о.т. 152 с дължина 26 м РП "Вилна зона" Община Варна
45/ГИ/04.05.2016 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А41 с дължина на трасето 1398.48 м район "Приморски" "Овергаз Мрежи" АД
46/ГИ/05.05.2016 Външно кабелно захранване от ТП № 782 до ШК-4А и от него до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXVII-15"за обществено обслужване и търговия" ид. 10135.4508.15, кв. 3, по плана на ОПЗ, р-н "Вл. Варненчик" "Енерго-Про Мрежи" АД
47/ГИ/09.05.2016 Преустройство на съществуваща базова станция с №4143 ид. 10135.2574.1.49, к.к. "Зл. пясъци" "Теленор България" ЕАД
48/ГИ/10.05.2016 Преустройство на съществуваща базова станция с №4151 ж.к. "Възраждане", бл. 15, вх. 3 и вх. 4, ид. 10135.3511.68.3 "Теленор България" ЕАД
49/ГИ/10.05.2016 БС с №4038 бул. "Вл. Варненчик" 112, вх. А. ид. 10135.1030.308.1 "Теленор България" ЕАД
50/ГИ/11.05.2016 Газификация на гр. Варна. Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А42 с дължина на трасето 388.42 м район "Приморски", район "Одесос" "Овергаз Мрежи" АД
51/ГИ/12.05.2016 Битова канализация ф315 с дължина 47 м до о.т. 88 и водопровод ф110 с дължина 62 м до о.т. 400 ж. к. "Младост", пред УПИ IX-186-за смесено застрояване Община Варна
52/ГИ/18.05.2016 Външно кабелна ел. захранване от ТП №655 до два броя ел. табла тип ТЕПО УПИ VI-861, кв. 40, к.к. "Чайка", ид. 10135.2464.40 "ЕРП Златни пясъци" АД
53/ГИ/25.05.2016 БКТП 1000kVA и кабелна линия 20 kV чрез разкъсване на извод "Тополи" (м-у ТП 671 и ТП 839) УПИ II-1282, ид. 10135.3514.58, ЗПЗ 1. "Еконт Експрес" ООД 2. "Енерго-Про Мрежи" АД
54/ГИ/03.06.2016 Газификация на гр. Варна. Разпределителен газопровод и отклонения до попътни консуматори с дължина на трасето 816 м ж.к. "Вл. Варненчик", II-ри м. р. "Примагаз" АД
55/ГИ/06.06.2016 Преустройство на съществуваща базова станция с №4005 ул. "Парижка комуна" 35, вх. 9, ид. 10135.1503.473.2 "Теленор България" ЕАД
56/ГИ/06.06.2016 Преустройство на съществуваща базова станция с №4491 район "Аспарухово", СО "Боровец-Север" "Теленор България" ЕАД
57/ГИ/10.06.2016 БС с №2741 ул. "Народни будители", бл. 61Б, р-н "Аспарухово", ид. 10135.5502.210.2 "Теленор България" ЕАД
58/ГИ/21.06.2016 БКТП 2х630 kVA, кабелна линия 10 kVA чрез разкъсване на извод "Нивата" м-у ТП 1119 и ТП 468, и кабелна линия 0,4 kV от ТП до 9 броя ТЕПО УПИ I-64, ид. 10135.2554.612, кв. 32, 24-ти м.р., ул. "Дубровник" 54 "Енерго-Про Мрежи" АД
59/ГИ/27.06.2016 Уличен водопровод ПЕВП ф110 м-у о.т. 1014 и о.т. 1047 с дължина 89 м кв. 2 на Смесена обществено-обслужваща и производствено складова зона, масив 29 от Плана за земеразделяне на Землище кв. "Виница" Община Варна
60/ГИ/27.06.2016 БС с №4330 ж. к. "Възраждане", бл. 35, вх. 1 и вх. 2, ид. 10135.3511.203.5 "Теленор България" ЕАД
61/ГИ/29.06.2016 Изместване на битова канализация от УПИ IV-, кв. 60 (ид. 10135.2553.568), 25-ти м.р., ул. "Люляк" 4а Община Варна
62/ГИ/30.06.2016 Подмяна на обходна шинна система и портални конструкции в ОРУ 110 kV на подстанция "Варна-Запад" ид. 10135.3515.305, ул. "Христо Смирненски" 17А "Електроенергиен системен оператор" ЕАД
63/ГИ/07.07.2016 Улична канализация ф 315 ПЕВП с дължина 55 м от о.т. 868 до о.т. 866 кв. 116. СО "Горна Трака" Община Варна
64/