Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2019 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/18.01.2019г. ПУП-ПР за УПИ ІІІ-910,911, ІV-913, V-914 „за жил.стр.“, VІ-912 „за жил.стр.“ и ПЗ и РУП за УПИ V-914 „за жил.стр.“ и VІ-912 „за жил.стр.“, кв. 64, по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна /pup/2019/1/
Г-2/19.01.2019г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-502, кв. 32, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Сливница“ №15 /pup/2019/2/
Г-3/19.01.2019г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІХ-638,639 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-640 „за жил. стр“, кв. 855, по плана на 9 м. р. на гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” №49, ул. „Патриарх Евтимий“ №39 и ул. „Стара планина“ №54 /pup/2019/3/
Г-4/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-7249, кв. 147, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2019/4/
Г-5/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5001, кв. 224 по ПУР на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/5/
Г-6/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-6841, кв. 134 по ПУР на СО „Траката, Горна Трака, Ваялар” гр. Варна /pup/2019/6/
Г-7/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-6032, кв. 186 по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2019/7/
Г-8/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1838 и УПИ VI-1838, кв. 171, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/8/
Г-9/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1832 „за жил. стр. и детска градина“, кв. 228, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/9/
Г-10/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-5113, кв. 181, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/10/
Г-11/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-2606 „за складова и сервизна дейност”, кв. 251, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/11/
Г-12/23.01.2019 г. ПУ-ПРЗ за УПИ I-831, кв. 66, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/12/
Г-13/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-219,4534, кв. 16, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/13/
Г-14/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ СII-4427 „за жил. стр.”, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/14/
Г-15/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2817,229, кв.18 по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/15/
Г-16/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-3853 „за общ. обсл.“, кв. 40, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/16/
Г-17/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-3474 и УПИ XXIV-3475, кв. 39, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2019/17/
Г-18/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-101 „за жил. стр.”, кв. 1, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2019/18/
Г-19/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-178, кв. 20 по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2019/19/
Г-20/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-239, кв. 15, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/20/
Г-21/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-43, УПИ V-104, УПИ VI-63,64 и улична регулация от о.т. 1637 до о.т. 1638, кв. 223, по плана на СО „Ботаническа градина”, гр. Варна /pup/2019/21/
Г-22/23.01.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІV-19 „за произв.-скл. и търг.“, кв. 23, в землище с. Тополи, общ. Варна и улица от о.т.193 до о.т.195 (ПП на ПУП-ПРЗ за част от кв. 23, з-ще с. Тополи и улици от о.т.193 до о.т.197 и от о.т.197 до о.т.8) /pup/2019/22/
Г-23/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-4292, кв. 7, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/23/
Г-24/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-974, кв. 4, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/24/
Г-25/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-3075 и ХХХV-3075, кв. 19, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/25/
Г-26/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-4184, кв. 38, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/26/
Г-27/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-3178, кв. 24, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/27/
Г-28/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-946 и УПИ ХХІ-947, кв. 21, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2019/28/
Г-29/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-166 „за складово-производствени и административни дейности“ и УПИ ХХІ-166 „за складово-производствени и административни дейности“, кв. 2, по плана на ЮПЗ, гр. Варна /pup/2019/29/
Г-30/23.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-818 „за складова дейност, търговия и услуги“, УПИ ХХ-94 „за производствено-складова дейност и сервиз“, УПИ ХХІ-93 „за производствено-складова дейност“, кв. 33 и ул. рег. от о.т.4173 - същ. до о.т.4635, 4637, 4638 - нови, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2019/30/
Г-31/24.01.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1211, УПИ ІІ-1211, УПИ ІІІ-1211 и УПИ ІV-1211, кв. 80, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/31/
Г-32/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3117, ІХ-3118, Х-3119, ХІ-3120, кв. 37, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/32/
Г-33/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-67, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2019/33/
Г-34/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-407, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/34/
Г-35/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3638, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/35/
Г-36/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4469, кв. 42, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/36/
Г-37/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5128, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/37/
Г-38/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-29, кв. 54, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2019/38/
Г-39/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-369, кв. 20, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2019/39/
Г-40/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-5095, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/40/
Г-41/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2312, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/41/
Г-42/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-844,845, кв. 39, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2019/42/
Г-43/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2577 „за жил. стр.“, кв. 117, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/43/
Г-44/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3725, кв. 62, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/44/
Г-45/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-903 „за жил. стр.“, кв. 197, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2019/45/
Г-46/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-509, кв. 135, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/46/
Г-47/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-6761, кв. 146, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/47/
Г-48/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-1148, кв. 84, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2019/48/
Г-49/08.02.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-1659 „за жил. стр.“, кв. 1, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/49/
Г-50/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-101, кв. 7, па плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/50/
Г-51/08.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-178, кв. 11, па плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/51/
Г-52/08.02.2019 г. ПУП - ПРЗ за УПИ І-53 „за градински център“, кв. 53, по плана на с. Тополи, общ. Варна, м-ст „Арпалъка“ /pup/2019/52/
Г-53/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-191, кв. 40, по плана на СО „Виница – север“, гр. Варна /pup/2019/53/
Г-54/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-360, кв. 38, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2019/54/
Г-55/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-695, кв. 28, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2019/55/
Г-56/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1392, кв. 168, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/56/
Г-57/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2270 „за жил. стр.“, кв. 230, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2019/57/
Г-58/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1060, кв. 69, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/58/
Г-59/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-452, кв. 24, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2019/59/
Г-60/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-1311 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІІ-1312 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2019/60/
Г-61/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-312, кв. 29, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/61/
Г-62/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-781, кв. 60, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/62/
Г-63/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-616, кв. 57, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2019/63/
Г-64/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-752 „За произв., скл. и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ XLIX-753 „За произв., скл.и и обслужващи сгради и съоръжения“ (10135.3514.752, 10135.3514.753, 10135.3514.754), кв. 11, по плана на ЗПЗ, гр. Варна и ул. рег. от о.т. 4549 до о.т. 4659 /pup/2019/64/
Г-65/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1895, кв. 18, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/65/
Г-66/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за за УПИ ХХІ-1350, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2019/66/
Г-67/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-696,697, кв. 10, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2019/67/
Г-68/19.02.2019 г. ПУП - ПРЗ за УПИ VІ-4 „за обществено обслужване“, кв. 1, по плана на м-ст „Ачмите“, с. Тополи, общ. Варна /pup/2019/68/
Г-69/19.02.2019 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІV-737 „за жил. стр.“, кв. 66, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 66 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2019/69/
Г-70/19.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-262 „за жил. стр.“, УПИ ХV-264 „за жил. стр.“, УПИ ХІV-266 „за жил. стр.“ и РУП за УПИ ХІV-266 „за жил. стр.“, кв. 123 и изменение на ул. рег. от о.т.3446 до о.т.3443 и от о.т.3448 до о.т.3707, по плана на 7 м. р. на гр. Варна /pup/2019/70/
Г-71/28.02.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-100, кв. 9, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.49 до о.т.50 и от о.т.566 до о.т.567 /pup/2019/71/
Г-72/07.03.2019 г. ПУП – ПРЗ за УПИ І-814,761 „за етажен паркинг и административни сгради“, кв. 150, по плана на 7 м.р., гр. Варна /pup/2019/72/
Г-73/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-232 „за жил. сгради” кв. 29, по плана на „24-ти” м.р., гр. Варна /pup/2019/73/
Г-74/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-538, кв. 43, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2019/74/
Г-75/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ XXXI-1823 и УПИ XXXII-1824, кв. 22, по плана на СО „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2019/75/
Г-76/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-6811 „за жил. стр.“, кв. 151, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2019/76/
Г-77/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3687, кв. 156, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/77/
Г-78/14.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-4762, кв. 39, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/78/
Г-79/15.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-590 "за жил. к-кс и общ. обсл.“, УПИ XXI-19 "за жил. к-кс и общ. обсл.“ и УПИ III „за траф.“, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна /pup/2019/79/
Г-80/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-203.204 "за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост“, кв. 48, по плана на 18 м.р., гр. Варна /pup/2019/80/
Г-81/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-80,81,82 „за жилищно строителство” и VI-81,82 „за жилищно строителство”, кв. 22, по плана на 17-ти м. р, гр. Варна /pup/2019/81/
Г-82/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIX-901, LXIII-901 кв. 207, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2019/82/
Г-83/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-7277, кв. 173, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2019/83/
Г-84/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-584, кв. 159 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/84/
Г-85/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-6174, кв. 91 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2019/85/
Г-86/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-9658, кв. 10, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2019/86/
Г-87/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-939, кв. 175 по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2019/87/
Г-88/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-468, кв. 203, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/88/
Г-89/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-1642, кв. 160, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2019/89/
Г-90/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-354, кв. 17, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2019/90/
Г-91/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-368, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2019/91/
Г-92/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-495, кв. 39, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2019/92/
Г-93/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXII-126, кв. 7, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/93/
Г-94/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-723, кв. 62, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2019/94/
Г-95/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXXXIV-2022,1984, кв. 18, по плана на ж.к. „Бриз”, гр. Варна /pup/2019/95/
Г-96/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-873 „за смесено стр.“, кв. 36, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2019/96/
Г-97/27.03.2019 г. ПУП-РУП за УПИ ІV-496, кв. 31, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2019/97/
Г-98/27.03.2019 г. поправка на очевидна фактическа грешка
Г-99/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-923 „за жил. стр.“, кв. 62, па плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/99/
Г-100/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-100, кв. 7, па плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2019/100/
Г-101/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1320, кв. 22, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2019/101/
Г-102/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-273 „за смесено предназначение“ и УПИ ХІІ-272 „за смесено предназначение“, кв. 18, по плана на с. Каменар, Община Варна Варна /pup/2019/102/
Г-103/27.03.2019 г. ПУП - ПРЗ за УПИ І-1, ІІ-2, ІІІ-4, ІV-4, кв. 24 и УПИ І-4 и ІІ-4, кв. 25, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2019/103/
Г-104/27.03.2019 г. ПУП - ПРЗ за за УПИ ІІІ-47 „за автосалон и автосервиз“ и УПИ ІV-48 „за автосалон и автосервиз“, кв. 27 и изменение на улична регулация само в частта на двата нови УПИ, по плана на м-ст „Атанас тарла“, гр. Варна /pup/2019/104/
Г-105/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-139, кв. 14, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/105/
Г-106/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-266, кв. 20, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/106/
Г-107/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2142 „за жил. стр.“ и УПИ ХХV-2142 „за жил. стр.“, кв. 35, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2019/107/
Г-108/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІI-3028, кв. 1, УПИ VІ-716, 1890, 3018, 3023, 3025 и УПИ ІХ-569, кв. 2 и ул. рег. от ос.т. 11 до ос.т. 15, по плана на зона за отдих “Прибой“, общ. Варна /pup/2019/108/
Г-109/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-85, II-86 и III-9533 „за трафопост и озеленяване“, IV-83, V-81, VI-82, кв. 5 и улична регулация ос.т. 18 до ос.т. 22 по плана на зона за отдих “Прибой“, общ. Варна /pup/2019/109/
Г-110/27.03.2019 г. ПУП-РУП за УПИ І-10, УПИ ІІ-11, УПИ ІІІ-12, кв. 180а, по плана на 11 м.р., ул. „Феьодор Успенски“ №2 и №4 и ул. „Илю Войвода“ №5, гр. Варна /pup/2019/110/
Г-111/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-826 „за жил. стр.“, кв. 313, по плана на 9 м.р. на гр. Варна, ул. „Димитър Станчев“ №9 /pup/2019/111/
Г-112/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-3 „жилищно“, кв. 167, по плана на 11 м.р., ул. „Хан Пресиян“ №18, гр. Варна /pup/2019/112/
Г-113/27.03.2019 г. ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ V-430, кв. 29, по плана на 8 м.р., ул. „Стефан Стамболов“ №6, гр. Варна /pup/2019/113/
Г-114/27.03.2019 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-1298 „за жил. стр.“ и РУП за УПИ ІХ-1298 „за жил. стр.“ и УПИ Х-212 „за жил. стр.“, кв. 327, по плана на 9 м. р. на гр. Варна, ул. „Доспат” №9, №7 и №5 /pup/2019/114/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2019 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.