Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2018 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
НАИМЕНОВАНИЕ ОБХВАТ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-1084 „за общ. обсл.“, кв. 47, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Преслав“ №24 кв. 47, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Преслав“ №24 /pup/2018/1/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-1522,1524 „за жил. стр.“, кв. 206 и изменение на улична регулация от о.т.2536 до о.т.2537, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 206 и изменение на улична регулация от о.т.2536 до о.т.2537, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/2/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1416,1433, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/3/
ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-278,285 „за жилищно строителство“, кв. 225, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №100 и ул. „Майор Минчо Димитриев“ №8-А кв. 225, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №100 и ул. „Майор Минчо Димитриев“ №8-А /pup/2018/4/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-6041, кв. 139, по плана на СО „Траката“, гр. Варна кв. 139, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/5/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-424, кв. 26, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна кв. 26, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/6/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-1669, кв. 44, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна кв. 44, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/7/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-163 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна кв. 13, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/8/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-258, кв. 17, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 17, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/9/
ПУП-ПРЗ за УПИ І-1549,1550,4671,4759 „за жил. стр.“, кв. 145, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 145, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/10/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-1159, кв. 1 по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна кв. 1 по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/11/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1429 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна кв. 2, по плана ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/12/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-26 и улична регулация от о.т.31 до о.т.436, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/13/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4079 и УПИ ІХ-4080, кв. 162, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 162, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/14/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-277 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на в.з. „Лазур“, гр. Варна кв. 7, по плана на в.з. „Лазур“, гр. Варна /pup/2018/15/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІ-4139, УПИ ХV-4139, УПИ ХІV-3583,4139, УПИ І-3584, УПИ ІV-4077, УПИ ХІІ-1158, кв. 1 и УПИ ІІ-4139, УПИ ХІІ-2209, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/16/
ПУП-ПР за УПИ ІV-258, кв. 52, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна кв. 52, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/17/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2768 „за жил. стр.“, кв. 173, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 173, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/18/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-998, кв. 2, по плана на СО „Акчелар“ и ул. рег. между о.т.617 и о.т.618, гр. Варна кв. 2, по плана на СО „Акчелар“ и ул. рег. между о.т.617 и о.т.618, гр. Варна /pup/2018/19/
ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-276 „за смес. предн.“, кв. 114, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Кавала“ №21 кв. 114, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Кавала“ №21 /pup/2018/20/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-197, кв. 11, по плана на СО „Добрева чешма“ кв. 11, по плана на СО „Добрева чешма“ /pup/2018/21/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-286,287,624, кв. 19, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна кв. 19, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/22/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-308,309, кв. 24, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна кв. 24, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/23/
ПУП-ПЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-324 „за Акушеро-гинекологична болница“, кв. 995, по плана на 5 м.р., гр. Варна кв. 995, по плана на 5 м.р., гр. Варна /pup/2018/24/
ПУП-ПЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ „за жил. стр., общ. обсл. и трафопост“, кв. 560, по плана на 14 м.р., гр. Варна кв. 560, по плана на 14 м.р., гр. Варна /pup/2018/25/
ПУП –РУП за УПИ VІІ-7, кв. 322, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Маламир“ №2А кв. 322, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Маламир“ №2А /pup/2018/26/
ПУП-ПРЗ за УПИ І-4605, кв. 97, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 97, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/27/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-891, кв. 20, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна кв. 20, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/28/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-392,395, кв. 199, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 199, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/29/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-7213, кв. 160, по плана на СО „Траката“, гр. Варна кв. 160, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/30/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-759, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/31/
ПУП-ПРЗ за УПИ І-177 „за жил. нужди“, кв. 14, по плана на ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна кв. 14, по плана на ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/32/
ПУП–РУП за УПИ ХІІІ-8, кв. 555, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Скопие“ №6 кв. 555, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Скопие“ №6 /pup/2018/33/
ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ VІІ-446 „за жил. стр.“, кв. 227б, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Доспат“ №49 кв. 227б, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Доспат“ №49 /pup/2018/34/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-3033 „за жил. стр.“, УПИ ХІІ-3032 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-3032 „за жил. стр.“, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 и кв. 2, по плана на зона за отдих „Прибой“, гр. Варна кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 и кв. 2, по плана на зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/35/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3108, кв. 24 и ул. рег. от о.т.380 до о.т.388, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна кв. 24 и ул. рег. от о.т.380 до о.т.388, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/36/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХ-2047, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/37/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-5503, кв. 5, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна кв. 5, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/38/
ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-5127, кв. 81, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна кв. 81, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/39/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2429, кв. 60, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна кв. 60, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/40/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-158 и ул. рег. между о.т.497 и о.т.501, кв. 21, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна кв. 21, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/41/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-2033 „за смесено стр.“, кв. 20 и ул. рег. от о.т.22 до о.т.23, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна кв. 20 и ул. рег. от о.т.22 до о.т.23, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/42/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-919, кв. 102, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна кв. 102, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/43/
ПУП-ПРЗ за УПИ І-736, кв. 33, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна кв. 33, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/44/
ПУП-ПРЗ за УПИ І-114, кв. 114, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 114, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/45/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-5038, кв. 167 и изменение на улична регулация между о.т.360 и о.т.361, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна кв. 167 и изменение на улична регулация между о.т.360 и о.т.361, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/466/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1706, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/47/
ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-146 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на 26 м.р., гр. Варна кв. 4, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/48/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-209, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна /pup/2018/49/
ПУП-ПРЗ за УПИ V-751 „за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“ и УПИ VІ-748 „за корекция дере и озеленяване“, кв. 55, по плана на ЗПЗ, гр. Варна кв. 55, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/51/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1131, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/52/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2341, кв. 15, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна кв. 15, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/53/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-41, кв. 209, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна кв. 209, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/54/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-2630, УПИ ХХХІV-1231,1500 и работен устройствен план (РУП) за УПИ ХХХІІІ-2630, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“, гр. Варна кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“, гр. Варна /pup/2018/55/
ПУП-ПРЗ за УПИ Х-459, кв. 23, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна кв. 23, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/56/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1160, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/57/
ПУП-ПРЗ за УПИ І-6906, кв. 144, по плана на СО „Траката“, гр. Варна кв. 144, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/58/
ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1119, кв. 71, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна кв. 71, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/59/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-3509, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/60/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1676, кв. 44, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна кв. 44, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/61/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-3763, кв. 25, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна кв. 25, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/62/
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-354, кв. 41, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна кв. 41, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/63/
ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-1165, кв. 1, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна кв. 1, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/64/
НАИМЕНОВАНИЕ ОБХВАТ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2018 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.