Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2018 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/18.01.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-1084 „за общ. обсл.“, кв. 47, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Преслав“ №24 /pup/2018/1/
Г-2/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-1522,1524 „за жил. стр.“, кв. 206 и изменение на улична регулация от о.т.2536 до о.т.2537, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/2/
Г-3/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1416,1433, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/3/
Г-4/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-278,285 „за жилищно строителство“, кв. 225, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий“ №100 и ул. „Майор Минчо Димитриев“ №8-А /pup/2018/4/
Г-5/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-6041, кв. 139, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/5/
Г-6/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-424, кв. 26, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/6/
Г-7/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-1669, кв. 44, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/7/
Г-8/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-163 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/8/
Г-9/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-258, кв. 17, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/9/
Г-10/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1549,1550,4671,4759 „за жил. стр.“, кв. 145, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/10/
Г-11/19.01.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-1159, кв. 1 по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/11/
Г-12/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1429 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/12/
Г-13/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-26 и улична регулация от о.т.31 до о.т.436, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/13/
Г-14/19.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4079 и УПИ ІХ-4080, кв. 162, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/14/
Г-15/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-277 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на в.з. „Лазур“, гр. Варна /pup/2018/15/
Г-16/24.01.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІ-4139, УПИ ХV-4139, УПИ ХІV-3583,4139, УПИ І-3584, УПИ ІV-4077, УПИ ХІІ-1158, кв. 1 и УПИ ІІ-4139, УПИ ХІІ-2209, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/16/
Р-17/24.01.2018г. ПУП-ПР за УПИ ІV-258, кв. 52, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/17/
Г-18/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2768 „за жил. стр.“, кв. 173, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/18/
Г-19/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-998, кв. 2, по плана на СО „Акчелар“ и ул. рег. между о.т.617 и о.т.618, гр. Варна /pup/2018/19/
Г-20/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-276 „за смес. предн.“, кв. 114, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Кавала“ №21 /pup/2018/20/
Г-21/24.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-197, кв. 11, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2018/21/
Г-22/20.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-286,287,624, кв. 19, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/22/
Г-23/27.01.2018г. ПУП-ПЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-324 „за Акушеро-гинекологична болница“, кв. 995, по плана на 5 м.р., гр. Варна /pup/2018/23/
Г-24/27.01.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-308,309, кв. 24, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/24/
Г-25/05.02.2018г. ПУП-ПЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ „за жил. стр., общ. обсл. и трафопост“, кв. 560, по плана на 14 м.р., гр. Варна /pup/2018/25/
Г-26/05.02.2018г. ПУП –РУП за УПИ VІІ-7, кв. 322, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Маламир“ №2А /pup/2018/26/
Г-27/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-4605, кв. 97, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/27/
Г-28/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-891, кв. 20, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/28/
Г-29/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-392,395, кв. 199, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/29/
Г-30/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-7213, кв. 160, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/30/
Г-31/05.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-759, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/31/
Г-32/06.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-177 „за жил. нужди“, кв. 14, по плана на ЖК „Младост“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/32/
Г-33/06.02.2018г. ПУП–РУП за УПИ ХІІІ-8, кв. 555, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Скопие“ №6 /pup/2018/33/
Г-34/07.02.2018г. ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ VІІ-446 „за жил. стр.“, кв. 227б, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Доспат“ №49 /pup/2018/34/
Г-35/07.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-3033 „за жил. стр.“, УПИ ХІІ-3032 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-3032 „за жил. стр.“, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 и кв. 2, по плана на зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/35/
Г-36/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3108, кв. 24 и ул. рег. от о.т.380 до о.т.388, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/36/
Г-37/07.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХ-2047, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/37/
Г-38/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-5503, кв. 5, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/38/
Г-39/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-5127, кв. 81, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/39/
Г-40/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2429, кв. 60, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/40/
Г-41/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-158 и ул. рег. между о.т.497 и о.т.501, кв. 21, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/41/
Г-42/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-2033 „за смесено стр.“, кв. 20 и ул. рег. от о.т.22 до о.т.23, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/42/
Г-43/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-919, кв. 102, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/43/
Г-44/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-736, кв. 33, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/44/
Г-45/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-114, кв. 114, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/45/
Г-46/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-5038, кв. 167 и изменение на улична регулация между о.т.360 и о.т.361, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/46/
Г-47/07.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1706, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/47/
Г-48/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-146 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/48/
Г-49/07.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-209, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна /pup/2018/49/
Г-50/09.02.2018г. Отказва одобряване на ПУП-РУП за УПИ І-11, кв. 581, по плана на 14 м.р., ул. „Кукуш“ №10 /pup/2018/50/
Г-51/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-751 „за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“ и УПИ VІ-748 „за корекция дере и озеленяване“, кв. 55, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/51/
Г-52/09.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1131, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/52/
Г-53/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2341, кв. 15, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/53/
Г-54/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-41, кв. 209, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/54/
Г-55/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-2630, УПИ ХХХІV-1231,1500 и работен устройствен план (РУП) за УПИ ХХХІІІ-2630, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“, гр. Варна /pup/2018/55/
Г-56/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-459, кв. 23, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/56/
Г-57/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1160, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/57/
Г-58/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-6906, кв. 144, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/58/
Г-59/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1119, кв. 71, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/59/
Г-60/09.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІІ-3509, кв. 2, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/60/
Г-61/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1676, кв. 44, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/61/
Г-62/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-3763, кв. 25, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/62/
Г-63/09.02.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-354, кв. 41, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/63/
Г-64/09.02.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-1165, кв. 1, по ПП на СО „Боровец север“, гр. Варна /pup/2018/64/
Г-65/16.02.2018г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XIX-273 и УПИ XX-273, кв. 15, по плана на c. Звездица, община Варна /pup/2018/65/
Г-66/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-76,1724,1725, кв. 21, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/66/
Г-67/13.03.2018г. ПУП-ПР за УПИ ХІІ-714, УПИ ХІІІ-407, УПИ ХІV-406, УПИ ХV-405, УПИ ХVІ-408, УПИ ХVІІ-728, кв. 41, по плана на 21 м.р., гр. Варна /pup/2018/67/
Г-68/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-1054, кв. 66, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/68/
Г-69/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-1511 и улична регулация с о.т.344, 461 и 462, кв. 3, кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/69/
Г-70/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-1440,1441, кв. 20, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/70/
Г-71/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1777, УРИ V-1777 и ПР за УПИ VІ „за озеленяване“, кв. 26, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/71/
Г-72/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-727, кв. 5, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/72/
Г-73/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1290 „за жилищно строителство“ в кв. 314А по плана на 9-ти м.р. на гр. Варна, „Антон Неделчев“ № 5-5А /pup/2018/73/
Г-74/13.03.2018г. Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ VІІІ-1167 в кв. 323 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Ивайло” № 2 /pup/2018/74/
Г-75/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-724 и УПИ ХХІІ-724, кв. 91, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/75/
Г-76/13.03.2018г. ПУП - ПРЗ за УПИ LІV-5042, LV-5042 и LVІ-5042 кв. 49, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/76/
Г-77/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-11536, кв. 68, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/77/
Г-78/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1117, кв. 71 и улична регулация от о.т.490 до о.т.680, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/78/
Г-79/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-2535, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/79/
Г-80/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-274, кв. 23, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/80/
Г-81/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-5104, кв. 48, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/1/
Г-82/13.03.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-5, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65 м-ст „Патрабана“, гр. Варна /pup/2018/82/
Г-83/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-70,68 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на ВЗ „Лазур“, з-ще с. Константиново /pup/2018/83/
Г-84/13.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-105, кв. 7, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна /pup/2018/84/
Г-85/13.03.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХХХ-90, УПИ ХХХІ-259, УПИ ХХХІІ-72,81, кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.З, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/85/
Г-86/14.03.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІХ-113 „за жил. стр.“, кв. 22, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Марко Балабанов“ №45 /pup/2018/86/
Р-87/15.03.2018г. ПУП–ПУР за улици от о.т.14 до о.т.515 по ПУР на СО „Прибой“ и улици от о.т.271 до о.т.235, от о.т.285 до о.т.290 по ПУР на м. „Ракитника“, з-ще „Галата“, гр. Варна, община Варна /pup/2018/87/
Р-88/15.03.2018г. ПУП-ПУР за улици от о.т.57 до о.т.1447 и от о.т.1443 до о.т.413, по ПУР на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2018/88/
Г-89/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-8939, кв. 211, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/89/
Г-90/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1844 и УПИ ХVІІ-1844, кв. 128, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/90/
Г-91/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1352 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/91/
Г-92/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-5281, кв. 91, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/92/
Г-93/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-259 и УПИ ХХІІ-259, кв. 23, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/93/
Г-94/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-1963, кв. 10, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/94/
Г-95/23.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-31 „за търговски обект и производствено-складови дейности“, кв. 23, по плана на с. Тополи /pup/2018/95/
Г-96/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-961, кв. 21а, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, община Варна /pup/2018/96/
Г-97/26.03.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХХІІІ-495 „за жил. стр.“, кв. 33, и ул. рег. от о.т.320 до о.т.504, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/97/
Г-99/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-2385, кв. 8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/99/
Г-100/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-917 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО “Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/100/
Г-101/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-4769, кв. 44, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/101/
Г-102/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4786 и УПИ VІІ-4787, кв. 6, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2018/102/
Г-103/26.03.2018г. УПИ ІІІ-229 и УПИ ІV-230, кв. 85, и по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/103/
Г-104/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1282, кв. 94, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна и ПУР с о.т.1253, о.т.1254 и о.т.1255 /pup/2018/104/
Г-105/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4310, кв. 90, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/105/
Г-106/26.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1431, кв. 82, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/106/
Г-107/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3890, кв. 39, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/107/
Г-108/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-465, кв. 23, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/108/
Г-109/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-2507,2508 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/109/
Г-110/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-7171 и УПИ ІV-7172, кв. 144, и по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2018/110/
Г-111/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-765, УПИ III-766 и УПИ XIV-766, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/111/
Г-112/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2391, кв. 220, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/112/
Г-113/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-330, кв. 25, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/113/
Г-114/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-712, кв. 50, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/114/
Г-115/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XX-503, кв. 47 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/115/
Г-116/30.03.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-481 „за жил. сгради“ /ПИ №10135.1503.481/ в кв. 389, по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Хараламби Ангелов” №9 /pup/2018/116/
Г-117/12.05.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-554 „за жил. стр.“ в кв. 209а по плана на 12-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Иван Рилски” №10,10А /pup/2018/117/
Г-118/13.04.2018г. ПУП-РУП за УПИ ІІ-2, кв. 699, по плана на 2 м.р., гр. Варна /pup/2018/118/
Г-119/13.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-5051,5052 „за жил. стр. и търговия“, кв. 6, по плана на ЖК „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/119/
Г-120/17.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3202, кв. 74, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/120/
Г-121/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1130, кв. 18, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/121/
Г-122/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-905 и УПИ ХХХVІІ-905, кв. 12, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/122/
Г-123/18.04.2018г. ПУП–РУП за УПИ VІ-494, кв. 31, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2018/123/
Г-124/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ сза УПИ ХХІV-156, кв. 15, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2018/124/
Г-125/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ кза УПИ ХVІІІ-779, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/125/
Г-126/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-993, кв. 203, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/126/
Г-127/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-1026 „за жил. стр.“ и УПИ ХLІІ-1025 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2018/127/
Г-128/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1178, кв. 70, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/128/
Г-129/18.04.2018г. ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІІ-2044 и УПИ ХVІІІ-2044, кв. 5 и улична регулация от о.т.673 до о.т.674, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/129/
Г-130/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1280, кв. 77, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/130/
Г-131/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ ХVІ-686 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/131/
Г-132/18.04.2018г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-1914 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/132/
Г-133/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1937, УПИ ХХХІ-1938, УПИ ХХХІІ-1939 и УПИ ХХХІІІ-1940, кв. 54, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2018/133/
Г-134/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ VІІ-761,762 „за жил. стр.“, кв. 79, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2018/134/
Г-135/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-218, УПИ VІ-218, VІІ-218, кв. 7 и ул. рег. от о.т.464 до о.т.465, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/135/
Г-136/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-3254, кв. 125, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/136/
Г-137/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4057, кв. 30, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/137/
Г-138/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4770, кв. 44, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/138/
Г-139/18.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-14, кв. 9, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/139/
Г-140/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-250, кв. 360, по плана на 10 м. р. на гр. Варна, ул. „Рали Мавридов” №24 /pup/2018/140/
Г-141/18.04.2018г. ПУП–ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-823, кв. 313, по плана на 9 м. р. на гр. Варна, ул. „Димитър Станчев” №11 /pup/2018/141/
Г-142/18.04.2018г.. ПУП-ПРЗ за кв. 4 и улична регулация между о.т. 1045, о.т. 1048 и о.т. 1043 и между о.т. 1048 и о.т. 1058, местност „Аязма”, з-ще кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/142/
Р-143/19.04.2018г. ПУП-ПР за УПИ ХІ-276, кв. 18, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/143/
Г-144/19.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ V-24, кв. 181, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/144/
Г-145/19.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ ХХІV-7178, кв. 192, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/145/
Г-146/19.04.2018г. ПУП-РУП за УПИ ХIII-268, кв. 123 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Козлодуй” № 46 /pup/2018/146/
Г-147/19.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-3095, кв. 17, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/147/
Г-148/20.04.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-219 „за библиотека и подземен паркинг“, кв. 440, по плана на 1 м.р., гр. Варна /pup/2018/148/
Г-149/26.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-757, кв. 49, и ул. рег. от о.т.137 до о.т.138, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2018/149/
Г-150/26.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІ-2507, кв. 116, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/150/
Г-151/26.04.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-182 „за обществено-обслужващи дейности – сграда със смесено предназначение“, кв. 3, по плана на Паркова зона за обществено обслужване, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/151/
Г-152/03.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІ-1187, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/152/
Г-153/18.05.2018г. ПУП-РУП за УПИ І-534, УПИ ІІ-534 и УПИ ІІІ-534 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/153/
Г-154/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2 „За производствено, складова и търговска дейност“, УПИ III-3 „За производствено, складова и търговска дейност“, УПИ IV-4 „За производствено, складова и търговска дейност“, кв. 1, по плана на м-ст „Пред гробищата“, с. Тополи, Община Варна /pup/2018/154/
Г-155/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-413, кв. 26, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/155/
Г-156/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-364 „за търговско-складови, безвредни производства и услуги“, кв. 33, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/156/
Г-157/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1421,1422,1423 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на ЖК „Младост“ І м.р., гр. Варна /pup/2018/157/
Г-158/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1946 „за жил. стр.“, УПИ VІІІ-1945 „за автомилка и станция за течни горива и газ“ и УПИ ІХ-1944 „за смесени функции“, кв. 3, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/158/
Г-159/18.05.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ II-257,258, кв. 41, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/159/
Г-160/18.05.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ ІІІ-1166, кв. 121, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/160/
Г-161/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-1901, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/161/
Г-162/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-1519, кв. 206, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/162/
Г-163/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-1286, кв. 152, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/163/
Г-164/18.05.2018г. ПУП–ПРЗ за УПИ I-1903, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/164/
Г-165/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-293, кв.91 по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/165/
Г-166/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI­ІI-6988, кв. 15, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/166/
Г-167/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-4090, кв. 203, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/167/
Г-168/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-201, кв. 10, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2018/168/
Г-169/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-835 и УПИ ХХХІІІ-835, кв. 6, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2018/169/
Г-170/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-51, кв. 47 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/170/
Г-171/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-143, кв. 41 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/171/
Г-172/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1056 „за жил. стр.“, кв. 69, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/172/
Г-173/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-323 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/173/
Г-174/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1089 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/174/
Г-175/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1812 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/175/
Г-176/18.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХХХІІІ-1912,1913 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/176/
Г-177/18.05.2018г. ПУП-ПР за УПИ XLII-1176 „за жилищно строителство”, кв. 9, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/177/
Г-178/18.05.2018г. ПУП-ПР за УПИ XX-2446 и УПИ XXI-2447, кв. 49 по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2018/178/
Г-179/21.05.2018г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-501 „за жил. строителство“, кв. 25, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, I м.р., гр. Варна /pup/2018/179/
Г-180/12.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-35 „за жил. стр.“, кв. 47, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2018/180/
Г-181/12.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXVIII-332 и УПИ LXIX-332, кв. 12, по плана на СО „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/181/
Г-182/12.06.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-977, кв. 130, по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Александър Дякович” №24 /pup/2018/182/
Г-183/12.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-156, УПИ ХVІІІ-156, УПИ ХІХ-156 и УПИ ХХ-156, кв. 12, по плана на с. Константиново /pup/2018/183/
Г-184/12.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІ-910 „за хотел“, кв. 30, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2018/184/
Г-185/12.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-3608 „за жил. стр.“, кв. 116, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/185/
Г-186/14.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1608, кв. 39, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/186/
Г-187/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-1104, кв. 62, по плана на 8 м. р. на гр. Варна, ул. „Сан Стефано” №8 /pup/2018/187/
Г-188/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-63, кв. 3, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/188/
Г-189/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-575 и УПИ ІV-943, кв. 56, по плана на СО “Под село“, с. Звездица /pup/2018/189/
Г-190/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-577, кв. 56, по плана на СО “Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2018/190/
Г-191/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-488 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/191/
Г-192/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-527, кв. 39, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/192/
Г-193/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1289, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/193/
Г-194/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-74 „за производствени и складови дейности“, кв. 32, по ПУП-ПУР на с. Тополи, общ. Варна /pup/2018/194/
Г-195/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-59 „за обекти за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, кв. 41, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2018/195/
Г-196/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-1071 „за производствено-складова дейност“, кв. 37, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/196/
Г-197/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-1611 и УПИ ХІХ-1611, кв. 7, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2018/197/
Г-198/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІІ-1098, кв. 2, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2018/198/
Г-199/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3306, кв. 51, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/199/
Г-200/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-5149, кв. 116, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2018/200/
Г-201/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-140, кв. 37, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна /pup/2018/201/
Г-202/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-263, кв. 137, по плана на 29 м.р., гр. Варна /pup/2018/202/
Г-203/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-585, кв. 16, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2018/203/
Г-204/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-172, кв. 20, и улична регулация от о.т.612 до о.т.613, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2018/204/
Г-205/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХV-1740,1741 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-1740,1741 „за жил. стр.“, кв. 64 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2018/205/
Г-206/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-617, УПИ ХІІІ-617 и УПИ ХІV-617, кв. 56, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2018/206/
Г-207/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-758, кв. 49, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2018/207/
Г-208/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-401, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/208/
Г-209/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1184, кв. 111, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/209/
Г-210/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-688, кв. 79, по плана на „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/210/
Г-211/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-609 и УПИ ХІV-610, кв. 30 по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/211/
Г-212/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1558 „за жил. стр.“, кв. 42, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/212/
Г-213/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-6079, кв. 168, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/213/
Г-214/27.06.2018 г. ПУП-ПР за УПИ ХХІV-905, кв. 207, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/214/
Г-215/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-8840, кв. 202, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2018/215/
Г-216/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-463 и УПИ ІІІ-465, кв. 40, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2018/216/
Г-217/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-868, кв. 68, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2018/217/
Г-218/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1896, кв. 239, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/218/
Г-219/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІІ-78 „за жил. стр.“ и улична регулация от о.т.64 до о.т.66, кв. 21, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/219/
Г-220/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1897,1898 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2018/220/
Г-221/27.06.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-815,816 „за производствено-складова дейност“, кв. 14, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/221/
Г-222/02.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-4, 5 „за автосервиз“, кв. 3, по КП на м-ст „Лазур“ и „Сливова градина“ и РП на ВЗ „Лазур“, з-ще с. Константиново, община Варна /pup/2018/222/
Г-223/02.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-36 и ул. рег. от о.т.605 до о.т.607, кв. 50, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2018/223/
Г-224/02.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-99 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на Паркова зона, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /pup/2018/224/
Г-225/16.07.2018 г. ПУП-РУП за УПИ ІХ-10, кв. 461, по плана на 1 м.р., гр. Варна, ул. „Македония“ №97 /pup/2018/225/
Г-226/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-3 „за жил. стр.“, кв. 164, по плана на 11-ти м. р., на гр. Варна, ул. „Хан Тервел” № 12 /pup/2018/226/
Г-227/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІІІ-16 „за жил. стр.“, кв. 184, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Христо Македонски“ №14 /pup/2018/227/
Г-228/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-670, УПИ V-1290 и УПИ ХVІІ-680, кв. 56 и ул. рег. от о.т.502 до о.т.503, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2018/228/
Г-229/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-309, кв. 7, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2018/229/
Г-230/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-288 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2018/230/
Г-231/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-906,907, кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2018/231/
Г-232/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-6 и УПИ ХХХ-6, кв. 30 и ул. рег. от о.т.170 до о.т.171, по плана на кв. Галата, гр. Варна /pup/2018/232/
Г-233/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-3713 „за жил. стр. и съоражения на техническата инфраструктура“, кв. 44, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2018/233/
Г-234/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1192, кв. 72, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2018/234/
Г-235/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-6797, кв. 143 по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/235/
Г-236/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-31 и УПИ XXVI-31, кв. 212, по плана на СО „Траката, Горна Трака, Ваялар” гр. Варна /pup/2018/236/
Г-237/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-312 и УПИ ХХII-313 и, кв. 47 по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2018/237/
Г-238/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ IX-40 „за търговски комплекс”, кв. 997, по плана на „5-ти м.р.”, гр. Варна /pup/2018/238/
Г-239/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXV-1084, кв. 57, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2018/239/
Г-240/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1655,1656, кв. 58 и ул. рег. от о.т.332 до о.т.334, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2018/240/
Г-241/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-814, кв. 50, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/241/
Г-242/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-991, кв. 52, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/242/
Г-243/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-485, кв. 33, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/243/
Г-244/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-1131 ”за търговска дейност”, кв. 119 и УПИ Х-1131, кв. 120, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2018/244/
Г-245/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1835 „за занаятчийска работилница и сувенири”, кв. 7, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2018/245/
Г-246/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-4824, кв. 133, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2018/246/
Г-247/16.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-5248, кв. 54, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/247/
Г-248/18.07.2018 г. ПУП-ПРЗ план-извадка за УПИ ХІІ-3 „за административно-търговска и производствено-складова дейност“, кв. 23, з-ще с. Тополи, община Варна и ул. рег. от о.т.195 до о.т.196, по плана на с. Тополи, община Варна /pup/2018/248/
Г-249/18.07.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1053 „за жилищни сгради“, кв. 338, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №9 /pup/2018/249/
Г-250/18.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-7256, кв. 111, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2018/250/
Г-251/18.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-400, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2018/251/
Г-252/19.07.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-137, кв. 176, по плана на СО „Ваялар“ , СО „Траката”, СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2018/252/
Г-253/19.07.2018 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-193 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2018/253/
Г-254/02.08.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-197, УПИ ХХІV-197 и УПИ ХХV-197, кв. 44, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2018/254/
Г-255/02.08.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-15,54 „за жилищно строителство”, кв. 226, по плана на м-ст „Мешелик”, в землището на кв. Виница, гр. Варна /pup/2018/255/
Г-256/02.08.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIX-40 и УПИ XXX-40, кв. 17 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2018/256/
Г-257/02.08.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-343 „за жил. стр.“, кв. 76 по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2018/257/
Г-258/02.08.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-489, кв. 34, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2018/258/
Г-259/02.08.2018 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-114 „за автосервиз и магазин“, кв. 1, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2018/259/
Г-260/02.08.2018 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІХ-255 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІ-256 „за жил. стр.“, кв. 146, по ПП на ПУП-ПРЗ на 28 м.р. и част от 29 м.р., гр. Варна /pup/2018/260/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2018 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.