Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г.

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012-2020 г. 

Изтегли документи
Download this file (1_Strategiq_EUR_VARNA2012-2020_1.pdf)1_Strategiq_EUR_VARNA2012-2020_1.pdf[Стратегия]12027 Kb
Download this file (2_PLAN_ZA_DEISTVIE_2013_-_2014_-_Strategiq_EUR_VARNA.pdf)2_PLAN_ZA_DEISTVIE_2013_-_2014_-_Strategiq_EUR_VARNA.pdf[План за действие]166 Kb
Download this file (Forma_ZEVI_new_final _2016.xls)Информация във връзка със ЗЕВИ 2016 г.[ИНФОРМАЦИЯ за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на ОБЩИНА ВАРНА]84 Kb
Download this file (otchet_2016.xls)ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност[ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ]80 Kb
Download this file (Resheniq_21 ot 17 i 18.07.2013_1008_6.doc)Resheniq_21 ot 17 i 18.07.2013_1008_6.doc[Решение на общински съвет 1008-6]26 Kb