Разрешения за строеж за 2019 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/10.01.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 34 "Лястовичка", етапи от I до VII УПИ "за детски дом", 10135.3511.101 , ж. к. "Възраждане" 1 м. р., до бл. 3 Община Варна
2/ГИ/07.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4061 "Prilep 2 10135.2556.6.3, 4, ул. "Прилеп", бл. 2, вх. 11 и вх. 13 БТК" ЕАД
3/ГИ/11.01.2019 Изместване на съществуваща кабелна линия средно напрежение 20 kV, извод "Тополи" (м-у КТП 904 и ТП 671) и каб. линия 20 kV (м-у КТП 2119 и ТП 839) за изграждането на пътна връзка на Галерия Варна и изграждане на тръбно-канална мрежа със седем броя шахти 10135.3514.410, бул. "Република", ЗПЗ Електроразпределение Север" АД
4/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, Етап 1: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "М. Колони", включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф", Етап 2: Парков елемент на пл. "Екзарх Йосиф" - Художествена композиция с водна атракция ул. "Михаил Колони", р-н Одесос Община Варна
5/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Цар Симеон I", включително велоалея и пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф" ул. "Цар Симеон I", пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф", р-н Одесос Община Варна
6/ГИ/14.01.2019 Монтаж на инсталации и съоръжения в подстанция "Варна Север" 110/20 kV 10135.3511.9, кв. 6, СО "Планова" ЕСО" ЕАД
7/ГИ/16.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4008 "VAR8 10135.2555.49.3, ж. к. "Левски", ул. "Студентска", бл. 13 БТК" ЕАД
8/ГИ/18.01.2019 Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над бул. "В. Левски" бул. "В. Левски" при ул. "Прилеп", 25 и 26 м. р. Община Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2019 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.