УВЕ 2009 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение 4
1 01/08.01.2009 ТКЗ от РКШ на ул. "Д-р Железкова" бл.29, до жилищна сграда на ул."Д-р Железкова" №42 и от РКШ 3071 (бул."В. Левски", бл.1) до жилищна сграда на ул."Акад. А. Бешков" №9А и жилищна сграда на ул. "Бреза" №8А по плана на 17 м.р., гр. Варна ул."Акад. А. Бешков" №9А и жилищна сграда на ул. "Бреза" №8а по плана на 17 м.р., гр. Варна
2 02/09.01.2009 Подземна канална кабелна мрежа на "Булгартел" ЕАД на територията на район "Вл. Варненчик", гр. Варна район "Владислав Варненчик", гр. Варна
3 03/13.01.2009 ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ УПИ ХІ -1387 "за производствено складова дейност", кв. 18, ЗПЗ, гр. Варна
4 04/14.01.2009 ТКЗ от ТС 6 КРШ 3071 (ул."Г. Кирков" 18) на ЖС на ул. "Иван Рилски" №3, ул."Г. Бърнев" №8 и външна ЕV кутия на у-ще "Елин Пелин" и от ТС 66 КРШ 2011 (ул."Т. Влайков" №14) на ЖС на ул. "Радецки" №69 по плана на 12 м.р., гр. Варна ул. "Радецки" №69 по плана на 12 м.р., гр. Варна
5 05/14.01.2009 ТКЗ от РШ 1181 (ТС 6) до ЖС на адрес: ул. "Ген. Киселов" №3, ул. "Ген. Киселов" №5, ул. "Ген. Цимерман" №36 и от РШ 4031 (ТС 65) до ЖС на адрес: ул."Ген. Столетов" №79 в 2-ри м.р., гр. Варна ул. "Ген. Столетов" №79 в 2-ри м.р., гр. Варна
6 06/20.01.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 2041 ТС 5231 (ул."Подвис", бл. 29) до ЖС в ПИ 3870, ж.к. "Изгрев",Варна ПИ 3870, ж.к. "Изгрев", гр. Варна
7 07/22.01.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 46 РКШ 3101 до жилищни сгради в СО "Планова", ПИ 796, 797, 802, 805, 815, 816, гр. Варна СО "Планова", гр. Варна
8 08/03.02.2009 Тръбна мрежа "Ломат", подобект Аспарухово-Галата, тръбна мрежа от шахта на ул. "Г. Стаматов", бл. 5, вх. А, по бул."Първи май", пред селищно образувание "Зеленика" и в кв. "Галата"-І етап и изтегляне на оптичен кабел по съществуваща тръбна мрежа по ул."Искър", ул."Злетово", ж.к. "Дружба" пред бл.1, бл.2, бл.3, бл.4, бл.18, бл.19, бул."Първи май" до шахта 34 на ул. "Г. Стаматов" бл. 5, вх.А и през новоизградената тръбна мрежа по бул. "Първи май" пред СО "Зеленика" и кв. "Галата" бул. "Първи май" пред СО "Зеленика" и кв. "Галата"
9 09/04.02.2009 ТКЗ от ТС 65 КРШ 4021 (бул."Чаталджа" №19А) на ЖС на ул. "Ген. Столетов" №6 УПИ ІV-3, кв.11А, по плана на ХVІІІ м.р., гр. Варна УПИ ІV-3, кв.11А, по плана на ХVІІІ м.р., гр. Варна
10 10/05.02.2009 Втори етап: 13 броя гаражи, 10 броя складове и 4 броя магазини за промишлени стоки, находящи се в жилищна сграда на ул. "Ангел Кънчев" 69-71 и "подземни гаражи" находящи се в жилищна сграда на ул. "Ангел Кънчев" 65-67 УПИ ІІІ-общ., кв. 486, по плана на 13 м.р., ул. "Ангел Кънчев" №65-71, гр. Варна
11 11/10.02.2009 СЕМЕЕН ПАНСИОНАТ УПИ V-1750, кв. 10, Приморска зона - Варна СЗ-3 "Горчивата чешма", гр.Варна
12 12/11.02.2009 Административна сграда с офиси, един банков офис, игрални зали за хазартни игри с игрални автомати на коти -2,80, +0,00 и +3,70 и вътрешна газова инсталация УПИ І, кв. 485 по плана на 13 м.р., бул."Цар Освободител" №109А, гр.Варна
13 13/11.02.2009 Офис сграда с водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІІІ-2, кв. 67, по плана на 8-ми м.р., бул."Приморски" №57, гр. Варна
14 14/24.02.2009 ТКЗ от ТС 5 РКШ 1201 до ЖС на ул."Хан Кубрат" №5 и ул."Хан Кубрат" №5А по плана на 16 м.р., гр. Варна ул."Хан Кубрат" №5А по плана на 16 м.р., гр. Варна
15 15/25.02.2009 Тръбна кабелна мрежа "Интербилд" І етап - тръбна мрежа от същ. шахта Ш 125 югозападно на кръствище бул."Хр. Ботев"/ул."Ал. Дякович" до ул."Народни Будители" бл.51 и 53, ІІетап - кабелна мрежа от същ.шахта Ш 125 югозападно на кръстовище бул."Христо Ботев"/ул."Ал. Дякович" до ул. "Народни будители" бл. 51 и 53 27 м.р., ЮПЗ, 11 м.р., гр.Варна
16 16/09.03.2009 Обществено обслужваща сграда" и "ВиК външни връзки към обществено-обслужваща сграда с жилищна част -ателиета и апартаменти" УПИ І-1384, кв.35, по плана на 24 м.р. (ул."Дубровник"), гр. Варна
17 17/10.03.2009 Газификация на помещение с прилежащия площадков газопровод в сградата на ПУ "Братя Маладинови" - гр. Варна парцел 93, по плана на 13 -ти м.р. (бул."Сливница" №113), гр.Варна
18 18/11.03.2009 БАНКОВ ОФИС кв. 472, по плана на 13-ти м.р.(ул."Пирин"), гр. Варна
19 19/12.03.2009 Сградно водопроводно отклонение, сградно канализационно и дъждовно отклонение УПИ ІV "за детска градина", кв.15 по плана на ж.к. "Възраждане"- І м.р., гр.Варна
20 20/12.03.2009 Обединено детско заведение УПИ ІV "за детска градина", кв. 15 по плана на ж.к."Възраждане" І м.р., гр. Варна
21 21/12.03.2009 ТКЗ от РКШ 101-1(ТС 65) до ЖС на адрес: ул. "Васил Кънчев" №4 (УПИ Х-2, кв. 34, 18 м.р.), ул."Васил Кънчев" №13 (УПИ ІІ - 8, кв.35, 18 м.р.) до външна ЕV кутия на ул."Васил Кънчев" №6, гр. Варна ул. "Васил Кънчев" №4 (УПИ Х-2, кв. 34, 18 м.р.),
22 22/17.03.2009 Преустройство с промяна предназначение на семеен хотел "Дива череша" в "Курортна сграда с ваканционни апартаменти" УПИ V-19, кв. 65, м-ст "Абатко", к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
23 23/23.03.2009 БИЗНЕС КЛУБ, І ЕТАП УПИ VІІІ 2529 "за почивна база", кв. 5, по плана на Приморска зона - Варна /СЗ-3/, гр. Варна
24 24/25.03.2009 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения УПИ І-88, кв.681 по плана на 2-ри м.р., ул."Селиолу" №26, гр. Варна
25 25/27.03.2009 Търговски комплекс УПИ ХІІ-5654=165, кв. 14 по плана на ж.к."Младост" І м.р., гр. Варна
26 26/31.03.2009 Оптична и медна кабелна свързаност на търговски комплекс - логистичен център и шоурум на "Балкан стар" ЕООД (Мерцедес) ПИ 34048 в землището на кв. "Вл. Варненчик", гр. Варна
27 27/31.03.2009 Оптична кабелна канална мрежа за кабелен интернет по ул."Моряшка", 29 м.р., кв. Аспарухово", гр. Варна ул. "Моряшка", 29 м.р., кв.Аспарухово", гр.Варна
28 28/31.03.2009 Изтегляне на оптичен кабел в канална мрежа за кабелен интернет от съществуваща канална шахта на бул."Първи май", пред бл.36 до нова канална шахта пред народно читалище "В. Левски" в кв. Галата, гр. Варна кв. Галата, гр. Варна
29 29/31.03.2009 Оптична кабелна канална мрежа за кабелен интернет по ул."Моряшка" и ул."Кирил и Методий", 29 м.р., в кв. Аспарухово", гр. Варна 29 м.р., кв. Аспарухово, гр. Варна
30 30/01.04.2009 Вътрешно преустройство с промяна предназначение на пералня-сушилня в помещение за яслена група за 16 деца на първи етаж на блок А 3 на детска ясла №14 "Звънче", в УПИ ІІІ, кв. 463, І-ви м.р., гр. Варна
31 31/06.04.2009 Шоурум с офиси и склад със сградни водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХІІІ - 250012, кв. 2, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
32 32/07.04.2009 Цех за производство на вододисперсни бои и склад за подови настилки УПИ ІІ-226, кв. 3 по плана на ПЗ "Плана", гр. Варна
33 33/08.04.2009 Преустройство с промяна предназначение на "Работилница за бельо и калъфи" в "Банков офис" в подблоковата част на бл.27, ж.к. "Чайка", 19 м.р., гр. Варна
34 34/08.04.2009 Открит паркинг на територията на Кооперативен пазар, гр. Варна УПИ І-пазар, кв. 333 по плана на 9-ти м.р., ул. "Д-р. Пискюлиев", гр. Варна
35 35/13.04.2009 СКЛАДОВА БАЗА УПИ ХІІІ "скл. и търг.дейност и офиси", ПЗ "Планова", гр. Варна
36 36/22.04.2009 Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 7 на хотел и ресторант на ул. "Баба Рада" №6 и от КРШ 2182 на офис сграда с пияно бар на ул."Бдин" №21 в VІІІ м.р. по плана на гр. Варна ул. "Бдин" №21 в VІІІ м.р. по плана на гр. Варна
37 37/23.04.2009 Телефонно кабено захранване на сгради, находящи се в УПИ ХІІІ-250012, УПИ ХІІ-250018, УПИ ХІ-250017 и УПИ ІІІ-280033 в землището на ж.к."Вл. Варненчик" , гр. Варна и 15 броя автосалони землището на ж.к. "Вл. Варненчик" , гр. Варна
38 38/24.04.2009 Тръбна кабелна мрежа Варна Нет от съществуваща шахта на ул."Оборище" №13А до МОЛ (бул.Христо Смирненски") и ж.к. "Младост", бл. 142, гр. Варна ж.к. "Младост", бл. 142, гр.Варна
39 39/30.04.2009 Административна сграда УПИ ІV-8, 9, 10 "стари гробища", кв.27, по плана на 26 м.р., гр. Варна
40 40/12.05.2009 Канална кабелна мрежа М САТ-от СКШ (бул."Сливница") до КШ 25 (ж.к. "Младост", ул."Вяра", до бл. 4, вх. 1) с изтегляне на коаксиален кабел, р-н "Младост", гр. Варна р-н "Младост", гр. Варна
41 41/19.05.2009 Промяна предназначение на "Кафе сладкарница" в "Кафе сладкарница и игрална зала" 18 м.р., бул."Осми Приморски полк" №100, гр. Варна
42 42/20.05.2009 Жилищна сграда и хотел" "Втори етап - жилищна сграда и външен басейн" УПИ ІІ -148 "за жилища и хотел", кв. 18, по плана на к.к."Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
43 43/22.05.2009 Телефонно кабелно захранване от нов РКШ 4011, ТС 32 (пред УПИ ХІІІ-2487, м-ст "Салтанат") до офис сграда в УПИ ХІ-2527, кв. 14 по плана на Приморски зона (С 32-Салтанат), гр. Варна УПИ ХІ-2527, кв. 14 по плана на Приморски зона (С 32-Салтанат), гр. Варна
44 44/27.05.2009 ВиК отклонения за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи УПИ ІІ-172, 204, 205, кв. 5, на ж.к. "Възраждане", гр. Варна
45 45/29.05.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1212 до жилищна сграда, находяща се на адрес ж.к. "Младост", ул. "Хан Кубрат" 33, гр. Варна ж.к. "Младост", ул. "Хан Кубрат" 33, гр. Варна
46 46/29.05.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 1112 (ул. І-ва, №65, Траката) в ТС 36 до Ваканционно селище "Св. Анна" в УПИ ХІ-1443 и жилищна сграда в УПИ ХІІІ-1446 в СО "Траката", гр. Варна УПИ ХІІІ-1446 в СО "Траката", гр. Варна
47 47/29.05.2009 Телефонни кабелни захранвания от РШ 7661 (до п-л 1649, м-ст "Траката") на ТС 52761 до комплекс "Бутик Траката" в УПИ ІІ-3088 и Вилна сграда в УПИ ХІІ-1610, 1611 на м-ст "Траката", гр. Варна УПИ ХІІ-1610, 1611 на м-ст "Траката", гр. Варна
48 48/29.05.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 2061 до жилищни сгради ул."Кестен" №13, УПИ ІІІ-366, кв. 1086, ул. "Кестен" №5, 26 м.р., гр. Варна УПИ ІІІ-366, кв. 1086, ул. "Кестен" №5, 26 м.р., гр. Варна
49 49/03.06.2009 Обслужваща сграда УПИ VІІ-1338, кв. 25, ЗПЗ, гр. Варна
50 50/03.06.2009 СКЕЙБОРД ПАРК-ВАРНА УПИ Х-233, 234"за спортно-атракционен комплекс" кв. 9, ж.к."Младост" ІІ м.р., гр. Варна
51 51/05.06.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ в ТС 36 до ЖС и еднофамилни къщи в м-ст "Старите лозя", гр. Варна м-ст "Старите лозя", гр.Варна
52 52/05.06.2009 Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ ІІ1.15.01 (пред УПИ 3413) до ЖС находяща се в УПИ 681 и от резерва в КШ І 1.1.03 (пред УПИ 3470) до ЖС в УПИ ХХХ-706 в к.к."Чайка", гр.Варна УПИ ХХХ-706 в кв. "Чайка", гр. Варна
53 53/05.06.2009 Едноетажна пристройка представляваща 5 броя търговски обекти УПИ ІІ - 42,41, кв. 11, по плана на к.к."Златни пясъци", гр. Варна
54 54/05.06.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 1071 в ТС 33 до жилищно-хотелски комплекс в УПИ LІV-771 и ЖС в УПИ ІV-619 в к.к."Чайка", гр. Варна УПИ ІV-619 в к.к. "Чайка", гр. Варна
55 55/09.06.2009 Жилищна сграда с гараж и агроаптека УПИ ХХ-783, кв. 8, с.Звездица, Община Варна
56 56/09.06.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 46 РКШ 3091 до автосалон и сервиз на Фолксваген, находящ се в УПИ ІІІ-24002, кв. 3, по плана на ПЗ на зона за обществено обслужване, гр. Варна УПИ ІІІ-24002, кв. 3, по плана на ПЗ на зона за обществено обслужване, гр. Варна
57 57/10.06.2009 Едноетажен обществено - обслужващ обект №4 кв. 472, 13 м.р., ул."Пирин", гр.Варна
58 58/15.06.2006 Промяна предназначението на "Банкетна зала" в "Игрална зала", находяща се на І-ви етаж в съществуващ хотел "Далия Гардън", находящ се в УПИ 935=3480, кв. 4 по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна УПИ 935=3480, кв. 4 по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
59 59/15.06.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 2081 (пред п-л 1008, Акчелар) в ТС 3 до офисна сграда в УПИ 947 (в комплекс "Паралакс") по плана на СО "Акчелар", гр. Варна УПИ 947 (в комплекс "Паралакс") по плана на СО "Акчелар", гр. Варна
60 60/15.06.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 1243 ТС 3 (ул."П. Райчев" бл. 4) до ЖС на ул. "П. Райчев" - УПИ ІІ-3129 и тръбни отклонения към вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К на бл. 4, ул. "П. Райчев" в ж.к. "Левски", гр. Варна бл. 4, ул. "П. Райчев" в ж.к. "Левски", гр. Варна
61 61/15.06.2009 Преустройство с промяна предназначение на гаражи №1, №6, №7 и №8 с избено помещение №2" в "Офис с мострена зала и склад за климатична техника УПИ V-193, кв. 1089, по плана на 26-ти м.р.(ул. "Топола" №6), гр. Варна
62 62/16.06.2009 Обект реконструкция на съществуващи водопроводи и канализация УПИ ІV-109, кв.18 по плана на к.к."Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна
63 63/22.06.2009 Търговски комплекс с водопроводно и канализационно отклонение и сградно кабелно захранване УПИ І-210 "за търговски комплекс", кв. 11, ж.к. "Младост" І-ви м.р., гр. Варна
64 64/25.06.2009 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост №1909 до табло електромерно тип ТЕМЗ в урегулиран поземлен имот V-114, кв. 19, по плана на к.к. "Св. св. Константин и Елена" гр. Варна УПИ V-114, кв. 19, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
65 65/25.06.2009 ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ №1149, СО "Ментеше", р-н "Вл. Варненчик", гр. Варна
66 66/01.07.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 3281 (ул."К. Доганов" №34) на жилищни сгради на ул."К. Доганов" №39 и ул."Карнеги" №7А по плана на 11-ти м.р., гр. Варна ул. "К. Доганов" №39 и ул."Карнеги" №7А по плана на 11-ти м.р., гр. Варна
67 67/02.07.2009 Комплекс жилищни сгради: Втори етап -жилищна част от блок 2 (надземни нива) и трети етап-подземен гараж (подземни нива на блок 1и 2) и рампата за автомобили УПИ ІV - 109 "за жилищна сграда", кв. 18, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
68 68/09.07.2009 Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 до ЖС на ул."Прага" №14, ул. "Кап. Петко войвода" №47 от КРШ 2221 до ЖС на ул."Д-р Л.Заменхов"№12, от КРШ 2172 до ЖС на ул."Кавала" №28, ул. "Козлодуй" №23, от КРШ 3242 до ЖС на ул."Балик" №4 и от резерва в КШ 9 до ЖС на ул. "Бачо Киро" №18 в VІІ м.р., гр. Варна гр. Варна
69 69/09.07.2009 Обект: Тръбна мрежа "Варна Нет" ООД, гр. Варна, Подобект: Тръбна мержа от шахта югозападно на кръстовище бул."Цар Освободител" и бул."Осми Пиморски полк" №128 с отклонение до ул. "Л. Каравелов" №24, гр. Варна- ПЪРВИ етап, находящ се в район "Приморски", гр. Варна, Подобект: Кабелна мрежа-изтегляне на оптичен кабел от шахта югозападно на кръстовище бул."Цар Освободител" и бул."Осми Приморски полк" №128 с отклонение до ул."Л. Каравелов" №24 - ВТОРИ етап находящ се в район "Приморски", гр. Варна р-н "Приморски", гр. Варна
70 70/09.07.2009 Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка 4151- Глобул от съществуваща КШ 1 (кръстовище на бул."Трети март" и бул."Януш Хунияди") до ж.к. "Възраждане"І, бл. 15, вх. 3 и вх. 4, гр. Варна ж.к. "Възраждане"І, бл. 15, вх. 3 и вх. 4, гр. Варна
71 71/17.07.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1012 до Търговски комплекс, находящ се в ПИ пл. №256, 257, 258, 259 по плана на ж.к."Възраждане" І м.р., гр. Варна ж.к. "Възраждане" І м.р., гр. Варна
72 72/21.07.2009 Вътрешно преустройство с промяна предназначение на Магазин №2 в Банков офис находящ се на първи и сутеренен етажи в съществуваща жилищна сграда ул."Братя Георгиевич" №33, ПИ 8 по плана на 4 м.р., гр. Варна
73 73/21.07.2009 Водопроводно и канализационно отклонения за шестетажна обществена сграда УЛИ VІІІ-145, кв. 133, по плана на 7 м.р., ул. "Бачо Киро" 18, гр. Варна
74 74/22.07.2009 Телефонни кабелни захранвания от РШ 2021 (до ВПД в м-ст"Ален мак") на ТС 33 до вилно селище "Максим" в УПИ 3647 и сграда с ваканционни жилища в УПИ LV-3004 на СО "Ален мак" в к.к."Чайка", гр. Варна УПИ LV-3004 на СО "Ален мак" в к.к. "Чайка", гр. Варна
75 75/22.07.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 1041 на ТС 33 до к-с "Дебора" в ПИ 583, кв. 20, по плана на к.к."Чайка" ПИ 583, кв. 20, по плана на к.к. "Чайка"
76 76/24.07.2009 Телефонни кабелни захранвания от резерва на РК 17 от РШ 1242 ТС 3 в КШ І 1.9.02 (ул."Дубровник" бл. 16) до офис и ЖС на ул."Дубровник" в УПИ І-1384 на 24 м.р., гр. Варна УПИ І-1384 на 24 м.р., гр. Варна
77 77/24.07.2009 Телефонни кабелни захранвания от КРШ 1211 на ТС 64 до ЖС на ул."К. Величков" №12 и ул."К. Величков" №16, от КРШ 1181 на ТС 63 до ЖС на ул."Родопи" №8 и ул."Г. Делчев" №14, от КРШ 4111 НА ТС 64 до ЖС на ул.."Овчо поле" №32, от КРШ 1201 на ТС 64 до ЖС на ул."Ек. Симитчева" №9, по плана на ХІV м.р., гр. Варна по плана на ХІV м.р., гр.Варна
78 78/28.07.2009 Преустройство с промяна предназначение на магазин в банков офис, находящ се в партерния етаж на многоетажна жилищна сграда УПИ І "за жил. строителство, магазини и паркинг", кв. 350, 10 м.р., ул. "Дрин" №53, гр. Варна
79 79/03.08.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 1061 в ТС 36 до ЖС в УПИ VІІІ-129 и ЖС в УПИ Х-794 в к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна УПИ Х-794 в к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр.Варна
80 80/03.08.2009 Открити паркинги при Спортна зала (в обхвата на пътен възел) и на бул."Сливница" м/у ул."Ген. Колев" и ул. "Проф. Н. Державин", гр. Варна гр. Варна
81 81/04.08.2009 Преустройство на "Магазин №1", находящ се на нпърви етаж в многоетажна жилищна сграда, УПИ І-15, кв.47 по плана на 18 м.р., (ул. "Любен Каравелов" №52), гр. Варна УПИ І-15, кв. 47 по плана на 18 м.р., (ул. "Любен Каравелов" №52), гр.Варна
82 82/12.08.2009 Телефонно кабелно захранване на 6 броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване и хотел в ХVІІІ м.р., по плана на гр. Варна ХVІІІ м.р., по плана на гр. Варна
83 83/14.08.2009 Сградно топлопроводно отклонение за захранване на новострояща се детска градина, находяща се в УПИ ІХ-235, кв. 9, по плана на ж.к."Младост" - ІІ м.р., гр. Варна с дължина 22 метра УПИ ІХ-235, кв.9, по плана на ж.к."Младост" - ІІ м.р., гр.Варна
84 84/14.08.2009 ЦЕНТРАЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА УПИ ІХ-235 "за детска градина", кв.9, по плана на ж.к."Младост" - ІІ м.р., гр.Варна
85 85/24.08.2009 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-3, кв.702, по плана на 2 м.р., ул. "Ген. Паренсов" 25, гр. Варна
86 86/25.08.2009 Сградно водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІ-8, кв. 619, по плана на 5 м.р., ул. "Т. Димитров" №13, гр. Варна
87 87/25.08.2009 Тръбна кабелна мрежа "Спектър Нет" от съществуваща КШ1 (ул."Оборище" 13А) до КШ 18 Б-7-11, ж.к."Младост", бл. 142, вх.6, находящ се в р-н "Одесос" и р-н "Младост", Община Варна ж.к."Младост", бл. 142, вх.6, находящ се в р-н "Одесос" и р-н "Младост", Община Варна
88 88/28.08.2009 Преустройство (разширение) на магазин "Габровски" на І-ви етаж на сградата на бул."Цар Освободител" №93, гр. Варна
89 89/28.08.2009 Основен ремонт и реконструкция на сградата на Народна Астрономическа обсерватория и планетариум "Н.Коперник"-Варна Парк Морска градина, гр.Варна
90 90/25.09.2009 Административна сграда с механа и водопроводно и канализационно отклонения УПИ ХІ -11, кв.329, по плана на 9 м.р., ул."Алеко Константинов" 16, гр.Варна
91 91/25.09.2009 Преустройство с промяна предназначението на "Магазин №4" в "Банков офис" УПИ VІ-2583, кв. 6, по плана на 20 м.р., ж.к."Чайка", бл.184, гр.Варна
92 92/30.09.2009 Промяна предназначение на "Административна сграда" в "Детска градина" УПИ -1772 "за фирма "Сим", кв.6, по плана на ЗПЗ-Север, ул."Н. Симов" №4, гр.Варна
93 93/01.10.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 5725 РКШ 7257 до жилищни сгради в УПИ І-155, кв. 9 и УПИ Х-166, кв. 8, по плана на ж.к. "Възраждане", І м.р., гр.Варна УПИ І-155, кв. 9 и УПИ Х-166, кв. 8, по плана на ж.к. "Възраждане" І, м.р. гр. Варна
94 94/01.10.2009 Телефонни кабелни захранвания на 13 броя жилищни сгради в ж.к. "Левски", 24 м.р., гр. Варна ж.к. "Левски", 24 м.р., гр.Варна
95 95/01.10.2009 Вилна сграда с два надземни и тавански етажи и гараж ПИ ХІХ-1527, кв.8, по плана на Вилна зона Траката, ул."5-та" №2А,гр. Варна
96 96/01.10.2009 Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост №1095 до ТЕМЗ УПИ ХІV-3595, 3596, кв.4, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", гр.Варна
97 97/01.10.2009 Цех за производство на хляб и офиси УПИ ХVІІ -1146 "за произв.складова дейност", кв.34, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
98 98/07.10.2009 Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 до офис сграда, находяща се в УПИ VІІ-308, кв. 42 по плана на ЗПЗ, гр.Варна (Девня Трейд ООД) УПИ VІІ-308, кв. 42 по плана на ЗПЗ, гр.Варна
99 99/07.10.2009 Телефонно кабелно захранване от РШ 1081 ТС 37 (ж.к-с "Дружба", бл. 6, р-н "Аспарухово") до хотел на адрес: ул."Мара Тасева" №16 в УПИ ІІІ-2610, р-н "Аспарухово", гр. Варна ул. "Мара Тасева" №16, в УПИ ІІІ-2610, р-н "Аспарухово", гр. Варна
100 100/07.10.2009 Тоелефонно кабелно захрнване от РШ 4031 в ТС 5234 до ЖС в м-т "Фатрико дере", ПИ 3193 и ЖС ХХІІ-966, от ТС 5234 по ДК 102 до жилищни сгради на ул. "Цар Борис ІІІ", УПИ ІV-287 и УПИ -428 от РШ 4021 в ТС 5234 до жилищни сгради в УПИ ХІV-1052 и УПИ V-1038 в кв."Виница", гр. Варна УПИ ХІV-1052 и УПИ V-1038 в кв. "Виница", гр. Варна
101 101/08.10.2009 Скад за строителни материали и механичен цех за алуминиева дограма УПИ ІV -1709 "за произв.дейност, хлад.складове и търговия", кв.16, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
102 102/14.10.2009 Телефонни кабелни захранвания на 10 броя жилищни сгради в 23-ти м.р., ж.к. "Левски", гр. Варна 23-ти м.р., ж.к. "Левски", гр. Варна
103 103/21.10.2009 Промяна предназначение на "Апартамент №1" на първи етаж на жилищна сграда в "Офис" в ПИ №132, по плана на 7 м.р. /ул."Цар Симеон І" №6, вх.А, гр. Варна
104 104/27.10.2009 Жилищна сграда със сградно отклонение за дъждовни води УПИ VІ-92, кв. 50 по плана на 21 м.р., гр. Варна
105 105/27.10.2009 Център за рехабилитация" и "ВиК отклонения за рехабилитационен център" УПИ ІІ-2535, 2535Г "за център за рехабилитация", кв. 12 по ПП на ПРЗ "Приморска зона", м-ст "Салтанат" С3-2, гр. Варна
106 106/03.11.2009 Телефонно кабелно захранване от КРШ 1261 (бул. "Княз Борис" №70) на ТС 6 до офис сграда на ул. "П. Каравелов" №26 по плана на ІІІ м.р., гр. Варна ул. "П. Каравелов" №26 по плана на ІІІ м.р., гр. Варна
107 107/03.11.2009 Вертикални платформи за хора с увреждания" в "Централен подлез", гр. Варна Централен подлез, гр. Варна
108 108/03.11.2009 Вертикални платформи за хора с увреждания подлеза до зимно кино "Тракия", гр. Варна
109 109/03.11.2009 Офис сграда със сградни водопроводни и канализационни отклонения УПИ ІІ-141, кв. 528 по плана на 13 м.р., ул. "Моис Леви", гр. Варна
110 110/03.11.2009 Кът за молитви към МБАЛ "Света Марина" УПИ "ВМИ", по плана на 23 м.р., гр. Варна
111 111/06.11.2009 Офис сграда" и "Водопроводно и канализационно отклонение за офис сграда" УПИ ІІ-179, кв. 424 по плана на 4 м.р., ул. "Бр. Георгиевич" №36, гр.Варна
112 112/06.11.2009 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 065040 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 065040, селищно образувание "Патрабана", землище "Галата", община Варна селищно образувание "Патрабана", землище "Галата", община Варна
113 113/06.11.2009 Сграда за обществено обслужване с водопроводно и канализационно отклонения УПИ ІІІ-7, 11 "за общ.обсл.", кв. 162, по плана на 11 м.р., ул. "Константин Доганов" и ул. "Хан Тервел", гр. Варна
114 114/06.11.2009 Външно кабелно ел.захранване 10кV от КТП, находякщ се в УПИ ХV-2507, кв.14 до табло тип ГРТ, находящо се в УПИ ХІІІ-2487, кв. 16 по плана на Приморски парк, СЗ-2, м-ст "Салтанат", гр. Варна УПИ ХІІІ-2487, кв. 16 по плана на Приморски парк, СЗ-2, м-ст "Салтанат", гр. Варна
115 115/11.11.2009 Канална мрежа за кабелна телевизия М -САТ гр. Варна Подобект: Канална мрежа "М-САТ" район "Одесос" кабелна мрежа с коаксиални кабели към канална мрежа "М-САТ" - район "Одесос", гр.Варна, част 1: 7-ми и 8-ми микрорайон гр. Варна, част 2: 3-ти и 8-ми микрорайон, част 3: 4-ти и 13-ти микрорайон гр. Варна, част4: 9-ти , 14-ти и 5-ти микрорайон гр. Варна, част 5: 1-ви и 13-ти микрорайон гр. Варна район "Одесос", гр. Варна
116 116/11.11.2009 Промяна предназначение на "Магазин и избено помещение" в "Амбулатория за индививуална практика за първична медицинска помощ" ПИ №74, по плана на 7-ми м.р. (ул."Прага" №1), гр. Варна
117 117/11.11.2009 Вилна сграда на два етажа с гараж и стопанска постройка ПИ №6756, кв. 163, по плана на СО "Траката", гр. Варна
118 118/24.11.2009 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-11?ПИ 18, кв. 487, по плана на 13-ти м.р., ул. "Страхил войвода" №51, гр. Варна
119 119/24.11.2009 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-78, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., м-ст "Свети Никола" 88 А, гр. Варна
120 120/02.12.2009 Едноетажна жилищна сграда с тавански етаж УПИ V-235, кв.14, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
121 121/02.12.2009 Вилна сграда -пристройка и надстройка" и "Външно кабелно електрозахранване от ТЕМО, монтирано при ТП №948 до ГРТ" УПИ V-12, кв. 64, по плана на в.з. "Варна" (в.с. Абатко), к.к."Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
122 122/10.12.2009 Кабелно електрозахранване 0,4кV (сградно отклонение) от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А на ул."Рали Мавридов" №33 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІ-2, кв. 354 по плана на 10-ти микрорайон, ул. "Рали Мавридов" №31, гр. Варна УПИ VІ-2, кв. 354 по плана на 10-ти микрорайон, ул. "Рали Мавридов" №31, гр. Варна
123 123/11.12.2009 Преустройство на съществуваща административна сграда с промяна предназначение на полуподземен, първи и част от втори етажи в складове и магазин, и пристройка към нея УПИ ХV-28 "за хлебопроизводство и търговия", кв. 46, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
124 124/14.12.2009 ВиК отклонения за сграда за комплексно обществена обсужване с жилищна част и вграден трафопост УПИ І, кв.19, 23-ти м.р., гр.Варна
125 125/14.12.2009 Телефонни кабелни захранвания на 18 броя жилищни сгради в 25 м.р. , ж.к. "Левски", гр. Варна 25 м.р., ж.к."Левски", гр. Варна
126 126/14.12.2009 Телефонни кабелни захранвания на 18 броя жилищни сгради в 21-ви м.р., ж.к. "Бриз", гр. Варна 21-ви м.р., ж.к. "Бриз", гр. Варна
127 127/17.12.2009 Вътрешно преустройство на (първи) партерен етаж с търговско предназначение с обособяване на два магазина в сграда за обществено обслужване УПИ ІІІ -168 "общ. обсл", кв.406, по плана на 4 м.р. (бул. "Мария Луиза" №21), гр. Варна
128 128/18.12.2009 Водопроводно и канализационно отклнения за обслужваща сграда УПИ ХІІ-83, кв. 14, по плана на 26-ти м.р., (ул."Осми септември" №36), гр. Варна
129 129/19.12.2009 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-2, кв. 14, по плана на 18-ти м.р., ул. "Тодор Икономов" №20, гр. Варна
130 130/19.12.2009 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХІ-19, кв. 313-А, 9-ти м.р., ул."Черни връх" №27, гр. Варна
131 131/21.12.2009 Асансьор за инвалиди към съществуващата сграда на СОУ "Д. Дебелянов" и Вечерна гимназия ПИ №1, кв. 136 по плана на 7 м.р., гр. Варна
132 132/23.12.2009 Водопроводно и канализационно отклонение за курортна сграда за сезонно обитаване ПИ 710, кв. 77, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
133 133/28.12.2009 Целодневна детска градина за шест групи и външни канализационни и водопроводно отклонения УПИ VІІІ-83 "за детско заведение" ? 559 по КК, кв.6, по плана на 27 м.р., гр.Варна
134 134/28.12.2009 Газификация на котелно помещение на комплекс"Орбита" (разположено във високо тяло) с отклонение до кухненски блок към ресторант "Капитан Кук" (разположен в ниско тяло) УПИ І, кв. 705, ІІІ-ти м.р., гр. Варна
135 135/29.12.2009 Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХІV-305, кв. 42, по план на 25 м.р., ул. "Роза" /ул."Зеленика", гр. Варна
136 136/29.12.2009 Първи етап: Преустройство на таванско помещение с изграждане на надзид 1.50м и направа на капандури върху законно изградена жилищна сграда. Втори етап: Промяна предназначение и преустройство на сутерен и партер на съществуващата жилищна сграда в магазин ПИ №7, 11, 12, кв. 324, по плана на 9 м.р. (ул. "Капитан Райчо" №4Б), гр. Варна
137 137/29.12.2009 ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР УПИ 41007 "за търг. комплекс", по ПЗ на земл. Владиславово, гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение Наименование на строеж Местонахождение 4

УВЕ 2009 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.