УВЕ 2006 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ по ред № и дата на удостоверение, Наименование на строеж Местонахождение
1 2 3
1 01/06.01.2006 Комплекс автосалон и автосервизи УПИ ХVІІ - 1139,1217,1218, кв. 38, по плана на ЗПЗ - север, гр. Варна
2 02/25.01.2006 Бизнес хотел “Триумф" УПИ V-123, кв. 71 по плана на в.з. Варна (в.с. Абатко), к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
3 03/22.02.2006 Предприятие за преработка на месо и производство на месни продукти УПИ ХV-55, кв. 1, по плана на ПЗ “Клисе баир” землище с. Тополи, Община Варна
4 04/24.02.2006 Преустройство с промяна на предназначението на лабораторни стаи, коридор и фоайе в операционни зали МБАЛ “Света Марина”, ул. ”Христо Смирненски” №1, гр. Варна
5 05/10.03.2006 Жилищна сграда с магазини на първия етаж УПИ ІІ-2, кв. 397а, по плана на 10 м.р., гр. Варна, ул. "Хр. Попович" №3
6 06/22.03.2006 Предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки и заготовки от червено месо и кулинарни изделия от тях – капацитет 7 тона дневно УПИ ХХ-518, 534, кв. 2, по плана на 26 м.р., гр. Варна
7 07/24.03.2006 Шоурум и склад за автомобили "Нисан УПИ ХІІ-31030, кв. 7, по плана на Паркоустройствен и регулационен план на Паркова зона за обществено обслужване (ОП-3), район “Владислав Варненчик”, гр. Варна
8 08/30.03.2006 Първи етап: Производство и складова база, и ограда УПИ пл. №1134 "БРОС АД", по плана на ЗПЗ - Варна
9 09/07.04.2006 Обществено - обслужваща сграда УПИ VІІ-119, кв. 13, по плана на Приморски парк - С32 (м."Салтанат"), гр. Варна
10 10/11.04.2006 Хотел “Свети Никола” – ІІ етап УПИ VІІІ-147, кв. 73, по плана на в.с. "Абатко", к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
11 11/26.04.2006 Обслужваща сграда УПИ – ІІІ "за обсл.сграда", кв. 14, по плана на 19 м.р., гр. Варна
12 12/28.04.2006 Офис сграда УПИ ХІ-11, кв. 699, по плана на 2 м.р., бул. “Цар Освободител” №24, гр. Варна
13 13/03.05.2006 Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи масивни едноетажни сгради с цел ползването им като “Център за социални услуги” имот пл. №19, по плана на 19 м.р., кв. “Чайка” №170, гр. Варна
14 14/04.05.2006 Основен ремонт и промяна предназначението на едноетажна сграда в здравно-социален център ПИ №4052, по плана на 16 м.р., ул.”Витко Христов”, гр.Варна
15 15/26.05.2006 Ваканционен жилищен комплекс “Джоя парк” (блок А и блок Б) УПИ ІІІ-214, 253, кв. 36, по плана на к.к. “Зл. пясъци”, гр. Варна
16 16/30.05.2006 Вътрешно преустройство с промяна предназначение на част от вилна сграда в ресторант ПИ 199, кв. 20, по кадастр. карта на "Приморски парк" (м."Салтанат"), гр. Варна
17 17/02.06.2006 Вътрешно преустройство на фоайе, промяна местоположението на главния вход и ремонт на част от фасадата на сградата - ФИЛИАЛ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "СТОЯН БЪЧВАРОВ" УПИ ІV "за театър, информационен център, заведение за бързо хранене и озеленяване", кв. 136, по плана на 7 м. р., гр.Варна
18 18/12.06.2006 Търговски комплекс на три етажа – ІІ етап УПИ І-29010, кв. 3, по ОПЗ, район “Вл. Варненчик”, гр. Варна
19 19/15.06.2006 ОТКРИТ БАСЕЙН С БАР УПИ ІV-106, кв. 64, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена" (м. Абатко), гр. Варна
20 20/16.06.2006 Преустройство и промяна предназначението на складово помещение към столова и кухня, собственост на "Черно море"АД, гр. Варна в котелно с газопроводно отклонение УПИ V-341, кв. 57, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
21 21/24.07.2006 Семеен хотел УПИ-ІІ-22, кв. 65, по плана на в.с. “Абатко”, к.к. “Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна
22 22/24.07.2006 Едноетажна сглобяема постройка и барбекю УПИ-ІІ-22, кв. 65, по плана на в.с. “Абатко”, к.к. “Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна
23 23/24.07.2006 Заведение за хранене УПИ –V-2547, кв. 4, Приморска зона – Варна (СЗ-2), гр. Варна
24 24/27.07.2006 “Склад за метали и административна сграда” УПИ ІV-228, кв. 3, по плана на ПЗ “Планова”, район “Вл. Варненчик”,
25 25/31.07.2006 “Напорна битова канализация и водопровод” УПИ VІ-109, кв. 16 от ПРЗ – Приморска зона , гр. Варна
26 26/07.08.2006 “Жилищни сгради (блок А, Б, В и Г) и ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС (бар към СПА център, фитнес център, сауна, басейн и балнеология с лекарски кабинет, лоби бар, зала за дегустация на вино и вършен басейн)” УПИ V-17, кв. 6, по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.
27 27/17.08.2006 “Търговски комплекс” УПИ ІІ - 441, 29031 “за търговски комплекс”, кв. 3,по Паркоустроествен и регулационен план на зона ОПЗ, р-н "Вл. Варненчик"
28 28/23.08.2006 “Склад за дрехи втора употреба” УПИ ІІІ - 445 “за производство и складове”, кв. 22 по плана на ж.к. “Владислав Варненчик ”-ІV м.р., гр. Варна
29 29/25.08.2006 “Открит басейн към Международен дом на журналистите” ПИ 3340, кв. 12 по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
30 30/28.08.2006 “Телефонно кабелно захранване от нова КШ 1 върху съществуваща кабелна мрежа срещу УПИ ІІІ 1487 (Селена Пейпър) до УПИ ІV 410034, 410035 (“Корект Стил” ООД) “за производствено-складова дейност”, кв. 30, по плана на ЗПЗ, гр. Варна” УПИ ІV 410034, 410035 (“Корект Стил” ООД) “за производствено-складова дейност”, кв. 30, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
31 31/11.09.2006 “Телефонно кабелно захранване от нова РКШ 4021 (ул. “Западна обиколна”, завод “Виталакт") до УПИ ХVІІ-1146 (за производствено –складова търговска дейност, "Корн-К" АД срещу картонажна фабрика "Чайка")" УПИ ХVІІ-1146 (за производствено-складова търговска дейност), кв. 34, ЗПЗ, гр. Варна
32 32/19.09.2006 “Административна сграда” УПИ ХІV – 505, кв. 86, по плана на 7 м.р., (ул. “София” №2), гр. Варна
33 33/21.09.2006 “СКЛАДОВА БАЗА – І-ви ЕТАП” УПИ VІ-1080, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
34 34/02.10.2006 “Жилищна сграда вх. “Д” и вх. “Е” на бл. 10” УПИ ІІІ общ, кв. 486, по плана на 13-ти микрорайон, ул. “Ангел Кънчев”, гр. Варна
35 35/02.10.2006 “Складова база и снек бар – първи етап” УПИ ХVІ-1070,46, кв. 29 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
36 36/11.10.2006 Пристрояване на асансьорна шахта по северозападна фасада на съществуващата сграда" УПИ І “за окръжен съд и паркинг”, кв. 6, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна”
37 37/23.10.2006 “Газификация на котелна централа, разположена на подземен етаж кота -4,50” УПИ ІІ-за пощенска станция, кв. 401, по плана на 10 м.р., бул. “Съборни” №42, гр. Варна
38 38/22.11.2006 “Преустройство с промяна предназначение на производствена сграда и пристройка към нея в цех за Хлебопроизводство” УПИ ХІІ-1735” за производствен склад, търг. и обсл. дейности”, кв. 13, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
39 39/22.11.2006 “Вътрешно преустройство на дял “А” и дял “Б”” І –ви етаж в жилищен блок , бул. "Чаталджа" №49, по плана на 2 м.р., гр. Варна
40 40/ 30.11.2006 “Реконструкция на административна сграда на поделение 16150 (строеж 1318/А-/ 1309)” бул. “Осми Приморски полк” №115, гр. Варна
41 41/30.11.2006 “Учебно-възстановителна база на ДП “Р ВД” включващ пристройка –закрит басейн към изградения в груб строеж блок 1 (ПС “Локомотив”) с РС №18/16.08.1996 г. и вътрешни промени” УПИ VІІ-7, кв. 61, по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, Варна
42 42/04.12.2006 “Промяна предназначението на вилна сграда в целодневна детска градина” ПИ-2701, по кадастралния план на Приморски парк, (м. Салтанат, ПИ 10135.2561.21.1) гр. Варна
43 43/ 04.12.2006 “Склад за пакетирани хранителни продукти” УПИ VІ-421, кв. 6 по плана на 26 м.р., гр. Варна
44 44/06.12.2006 “Център за съвременно изкуство – първи етап” УПИ V-2501, кв. 16, по плана на Приморска зона – Варна (С32),гр. Варна
45 45/07.12.2006 “Жилищна сграда” УПИ VІІ-48, кв. 31, м.“Абатко”, к.к. "Св. Св. Константин и Елена"
46 46/08.12.2006 “Хотелска сграда” УПИ ІІ-2667 “за хотел”, кв. 4, по плана на Приморска зона - Варна (СЗ-3), “Горчива чешма”, гр. Варна
47 47/12.12.2006 “ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА” УПИ ІІІ-2535а, кв. 11, по плана на Приморски парк - Варна /СЗ-2/, /м. "Салтанат"/, гр. Варна
48 48/18.12.2006 “ОФИС СГРАДА” УПИ V”за общ. обсл.”, кв. 535, по плана на 14 м.р., гр. Варна
49 49/27.12.2006 “Шоурум, автосервиз и офиси” УПИ ХVІІ-456 ”за търговски крайпътен комплекс и озеленяване.”, кв. 7, по Паркоустройствения и регулационен план /ОП-3/ р-н “Владислав Варненчик”
50 50/29.12.2006 “БИЗНЕС СГРАДА” УПИ ІІ-697 ”обществено обслужване.”, кв. 129, по плана на 7 м.р. /ул. "Александър Дякович" №7/, гр. Варна
№ по ред № и дата на удостоверение, Наименование на строеж Местонахождение

УВЕ 2006 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.