Разрешения за ПП по реда на чл. 147а от ЗУТ за 2023 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ РПП Дата обект: възложител
1 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 25 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ ФОКС МОТОРС “ЕООД
2 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 20 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ ФОКС МОТОРС “ЕООД
3 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 30 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Лукс имоти Варна “ЕООД
4 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 43 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Лукс имоти Варна “ЕООД
5 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 44 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Лукс имоти Варна “ЕООД
6 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 32 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Лукс имоти Варна “ЕООД
7 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 24 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Лукс имоти Варна “ЕООД
8 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 26 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Лукс имоти Варна “ЕООД
9 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 38 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Бисер Начев “ЕООД
10 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 37 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Бисер Начев “ЕООД
11 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 35 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Бисер Начев “ЕООД
12 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 36 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Бисер Начев “ЕООД
13 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 40 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Георги Николаев Гочев
14 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 41 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Мартин Николаев Гочев
15 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 260. 11. 42 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Ники Николаева Гочева
16 05.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 4502. 133. 22. 33 „ За здравни и социални услуги“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“, в сграда с идентификатор 10135. 4502. 133. 22 Фикрие Касим Мехмедали
17 06.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2553. 665. 4. 12 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Иван Николаев Николов
18 16.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2526. 2459. 1. 4 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Красимир Тодоров Тодоров и Галина Тодорова Георгиева
19 16.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1026. 238. 1. 9 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ “ Трейд естейт“ ЕООД
20 16.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1506. 367. 1. 19 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Гараж“ Свилен Веселинов Банчев и Ивелина Ивайлова Банчева
21 23.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2563. 1981. 2. 22 „ Друг вид самостоятелен обект в града“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Богдан Иванов Станчев
22 31.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1503. 381. 2. 7 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Милена Найденова Найденова
23 31.01.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2563. 284. 2. 25 „ За склад“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Мария Ганева Иванова
24 01.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1026. 74. 1. 10 „ Ателие за творческа дейност“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „Спасов“ЕООД
25 01.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 51. 446. 4. 16 „ За обслужваща дейност за битови услуги “ в „ За търговия“ - производство на храни Георги Ботев Ботев
26 07.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2555. 283. 8. 132 „ За офис “ в „ За търговия“ “Тотал 2000“ ООД
27 10.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1. 198. 1. 15 „ За склад “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Веселин Запрянов Запрянов
28 15.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.29.1.14 “Офис № 2“ в „Жилище – Ап.1А“ Иван Кирилов Казълов
29
30 15.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.841.1.5“ За търговска дейност“ в „ За обществено хранене“ Ивайло Христов Митковски,Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Николай Стефанов Куюмджиев, Стефан Борисов Банов, Красимира Петрова Русчева и Община Варна- представлявана от Иван Николаевич Портних- кмет на Община Варна
31 20.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2522. 833. 6. 15 „ За склад “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Светослава Светльова Савова
32 22.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 841. 1. 31 „ За търговска дейност “ в „ Гараж“ Мария Георгиева Йорданова
33 22.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2575. 1648. 1. 9 „ За офис “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Боряна Любенова Караиванова
34 22.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2563. 700. 1. 50 „ За офис “ в „ За здравни и социални услуги“ „Бъчваров инвест“ ЕООД
35 23.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 440. 5. 16 „ За склад “ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение“ Деян Сашев Лозанов
36 24.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1507. 959. 1. 4 „ За офис“ в „ За учебна дейност“- Учебен център „ Монтесори Училище 3“ Румяна Венциславова Илиева и Цветомир Мирославов Илиев
37 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 1 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
38 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 2 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
39 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 3 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
40 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 4 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
41 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 5 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
42 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 6 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
43 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 7 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
44 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 8 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
45 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 9 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
46 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 10 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
47 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 11 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
48 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 12 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
49 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 13 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
50 27.02.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 14 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
51 06.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1506. 227. 3. 1 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Андрей Каменов Андреев и Валентин Пламенов Бонев
52 06.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1506. 710. 1. 23 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Албена Георгиева Иванова и Тодор Георгиев Демирев
53 09.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2563. 1926. 1. 113 „ За търговска дейност“ в „ За обслужваща дейност за битови услуги“ „РЕНТ А ПАРК“ ЕООД
54 09.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1508. 86. 3. 28 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Миглена Костадинова Пашова
55 10.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2554. 317. 4. 25 „ За склад“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Таня Василева Стоянова
56 13.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2526. 2647. 1. 18 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Тодор Стоянов Георгиев
57 13.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1503. 478. 2. 11 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Калина Кондова Неделчева
58 20.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1506. 79. 3. 13 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Йордан Недялков Иванов
59 22.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2526. 2647. 1. 16 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Ивета Руменова Райчева и Тодор Стоянов Георгиев
60 24.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2522. 833. 6. 16 „ За склад “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Светослава Светльова Савова и Цветомир Ганев Петров
61 24.03.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1507. 718. 1. 11 „ За офис “ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „Луксари плейс“ ЕООД
62 28.03.2023г. Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135. 1505. 115. 3 „ Сграда за образование“ в „ Сграда за детско заведение“ “ ББФ“ ЕООД
63 10.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1504. 38. 6. 44 „ За търговска дейност “ в „ Гараж“ Николай Георгиев Шенкинов
64 10.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2575. 1011. 5. 1 „ За търговска дейност “ в „ Заведение за обществено хранене“ Любка Атанасова Атанасова
65 20.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2526. 2004. 3. 6 „За спортна и развлекателна дейност“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ВАЛИМАР ПРОПЪРТИС“ ЕООД
66 20.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2569. 40. 2. 38 „Друг вид самостоятелен обект“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „Комфорт“ ООД
67 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1507. 37. 1. 3 „Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Галина Стоянова Цекова
68 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 15 „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
69 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 20 „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
70 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 21 „ „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
71 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 19 „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
72 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 17 „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
73 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 18 „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
74 21.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3513. 1846. 3. 22 „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ Кристина 92 “ЕООД
75 27.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 5506. 466. 6. 13 „ За търговска дейност “ в „ Заведение за обществено хранене“ „ Автобриз инвест “ АД
76 27.04.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2564. 253. 2. 8 „ Aтелие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Галя Златанова Йорданова
77 04.05.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1503. 381. 2. 6 „ За офис “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Христофор Тодоров Христов
78 05.05.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2575. 1719. 1. 12 „ За офис “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Диян Славчев Димитров
79 09.05.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2526. 2341. 1. 10 „ За офис “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ ТОДОРОВ БИЛД БГ “ЕООД
80 09.05.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2526. 2341. 1. 9 „ За офис “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ ТОДОРОВ БИЛД БГ “ЕООД
81 09.05.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 827. 3. 8 „ Друг вид самостоятелен обект “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Паша Александрова Мутафова
82 11.05.2023г. Промяна предназначението на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 10135. 2555. 194. 1. 37, 10135. 2555. 194. 1. 56, 10135. 2555. 194. 1. 57 „ За търговска дейност “ в „ За здравни и социални услуги“ Радосвета Стоянова Андреева-Борисова и Борис Янков Борисов
83 01.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3515. 3. 8. 84 „ За търговска дейност “ в „ За обществено хранене“ „ Ремонт и реконструкция“ ЕООД
84 01.06.2023г. Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135. 4504. 536. 1. „ Складова база , склад “ в „ Сграда за обществено хранене“ „Малери“ ЕООД
85 06.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 1074. 2. 6 „ Друг вид самостоятелен обект “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Никола Неделчев Николов
86 06.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 1074. 2. 4 „ Друг вид самостоятелен обект “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Никола Неделчев Николов
87 12.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 1074. 2. 8 „ За склад “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Никола Неделчев Николов
88 12.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 1074. 2. 7 „ За офис “ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Никола Неделчев Николов
89 16.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 1074. 2. 5 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Никола Неделчев Николов
90 16.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2563. 103. 3. 14 „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Иван Парушев Парушев и Дияна Стефанова Парушева
91 16.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2556. 335. 2. 108 „ За склад“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Борис Христов Контров
92 16.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2562. 287. 1. 37 „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Николай Милков Неделчев и Татяна Илиева Неделчева
93 16.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2575. 1770. 1. 3 „ За Офис“в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ ГЕО НИК БИЛД “ООД
94 16.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2575. 1770. 1. 7 „ За Офис“в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ ГЕО НИК БИЛД “ООД
95 16.06.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2575. 1770. 1. 8 „ За Офис“в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ ГЕО НИК БИЛД “ООД
96 04.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2563. 1981. 2. 27 „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Анжела Валериевна Петрова
97 04.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 1377. 2. 18 „Ателие за творческа дейност“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Галина Колева Господинова
98 04.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3506. 1377. 2. 19 „Ателие за творческа дейност“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Галина Колева Господинова
99 04.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3514. 743. 3. 41 „За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ДОМОСТРОЕНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
100 12.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1501. 1191. 2. 20 „Гараж“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Марина Михайлова
101 17.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1030. 110. 1. 12 „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Галина Христова Иванова
102 31.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1503. 306. 3. 2 „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Георги Найденов Георгиев
103 31.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3516. 27. 4. 25 „За склад“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Петър Николов Балабански
104 31.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 5545. 3063. 1. 5 „За търговска дейност“ в „ За спортна и развлекателна дейност“ – зала за хазартни игри Ана Кирилова Иванова
105 31.07.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 4505. 313. 2. 25 „Обекти със специално предназначение“ в „ За офис“ „ЕКИП ИНВЕСТ“ ООД
106 03.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2563. 724. 1. 9 „Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ВАРНА КРЕДИТ ГРУП“ ООД
107 03.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3515. 563. 5. 15 „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Красимира Христова Петрова и Петър Стефанов Петров
108 09.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3515. 1769. 3. 4 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Идриз Абтула Раим
109 09.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2557. 247. 4. 12 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Димитър Иванов Димитров
110 09.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1503. 554. 1. 9 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Елена Славова Чернева
111 09.08.2023г. Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135. 3514. 674. 2 „ Сграда със специално предназначение“в „ Складова база, склад “ „Амура Сити“ЕООД
112 09.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3515. 1943. 7. 1 „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ в „ За здравни и социални услуги“ Ивелина Йорданова Питакова
113 09.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2551. 488. 1. 3 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Диана Красимирова Денкова, Пенка Стойчева Петрова, Мариана Стойчева Маринова
114 09.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2551. 488. 1. 6 „ За търговска дейност“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“, в сграда с идентификатор 10135. 2551. 488. 1, в имот с идентификатор 10135. 2551. 488 Диана Красимирова Денкова, Пенка Стойчева Петрова, Мариана Стойчева Маринова
115 10.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2560. 291. 1. 55 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Бистра Маринова Павлова
116 17.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2555. 91. 1. 2 „ За офис“ в „ За здравни и социални услуги“ Ирина Иванивна Стефанова
117 22.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1507. 911. 1. 17 „ За търговска дейност“ в „ За обществено хранене“ „Коинвесто“ООД
118 22.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2553. 1864. 1. 13 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Лъчезар Добрев Добрев
119 22.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 3515. 3. 8. 39 „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Миглена Димитрова Димова и Венцислав Стоянов Димов
120 23.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 4505. 315. 2. 36 „ За офис“ в „ За обслужваща дейност за битови услуги“ Христо Димитров Топчиев
121 24.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.31.3.29 „Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ в „Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ЮЛ ДИЗАЙН“ ЕООД
122 24.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2560. 395. 3. 12„ За търговска дейност“ в „ Гараж“ Радослав Райков Илиев и Мария Кръстева Илиева
123 25.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2552. 2113. 2. 8 „ За търговска дейност“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Пламен Стоянов Петров
124 25.08.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2575. 1673. 5. 20 „ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „Ви Жу пропъртис“ ООД
125 04.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1507. 379. 3. 13 „ За офис“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „Йоник М“ ЕООД
126 04.09.2023г. Промяна предназначение на част от сграда /помещение/, разположено на първи етаж в сграда на НЧ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ -1926“ с идентификатор 10135.1505.298, в имот представляващ парцел I-11, кв. 448, по плана на 1 м. р., с административен адрес: бул. „Сливница“ № 46 в помещение за раздаване на готова храна – разливочна в сградата на НЧ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ - 1926“ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ - 1926“
127 07.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 5510. 264. 1. 3 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ РЕ ИНВЕСТКОМ“ ООД
128 07.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 5510. 264. 1. 4 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „ РЕ ИНВЕСТКОМ“ ООД
129 07.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2555. 287. 1. 3 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Елена Ивановна Миндова
130 11.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда „ Склад №1“ с идентификатор 10135.2515.961.3.8 в „Жилище- Апартамент“ Росица Маринова Великова
131 11.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда „ Склад №2“ с идентификатор 10135.2515.961.3.9 в „Жилище- Апартамент“ Росица Маринова Великова
132 11.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1508. 66. 1. 9 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Светослав Живков Тодоров
133 13.09.2023г. Промяна на предназначение съгласно чл. 147 „а“ от ЗУТ на самостоятелен обект в сграда „Склад„ с идентификатор 10135.2554.317.4.24 в „Жилище- Апартамент“ Димчо Емилов Харалампиев
134 14.09.2023г. Промяна на предназначение съгласно чл. 147 „а“ от ЗУТ на самостоятелен обект в сграда „ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ- ИГРАЛНА ЗАЛА С ХАЗАРТНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И КАФЕ-БАР“ с идентификатор 10135.2555.297.1.30 в „ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЯСТО“ Искрен Тодоров Стефанов
135 15.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1507. 379. 3. 12 „ За търговска дейност“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ „Йоник М“ ЕООД
136 15.09.2023г. Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135. 2564. 259. 10 „ Жилищна сграда- еднофамилна“ в „ Сграда за детско заведение“ ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ
137 21.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2557. 31. 1. 28 „ За офис“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“, в сграда Димитър Атанасов Атанасов,
138 21.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2526. 1016. 1. 12 „ За склад“ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Станислав Димитров Ангелов
139 21.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2557. 1120. 1. 12 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Жилище , апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Екатерина Вескова Пенчева
140 21.09.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1030. 218. 1. 15 „ За офис “ в „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Валентин Славов Великов
141 26.09.2023г. Промяна на предназначение на самостоятелен обект 10135.2562.191.2.21- ДРУГ ВИД ОБЩЕСТВЕН ОБЕКТ- в ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ “Варна Плод“ АД
142 26.09.2023г. Промяна на предназначение на самостоятелен обект 10135.2562.191.2.21- ДРУГ ВИД ОБЩЕСТВЕН ОБЕКТ- вТЪРГОВСКИ ОБЕКТ “Варна Плод“ АД
143 03.10.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1504. 58. 1. 57 „ За търговска дейност “ в „ Обект за културна и обществена дейност“ Галин Димитров Ников
144 17.10.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1030. 318. 1. 24 „ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Георги Стоянов Христов
145 18.10.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект „Магазин“ с идентификатор 10135.3523.244.1.11 в „Ателие“ Даниел Ивайлов Иванов и Виктория Ивайлова Иванова
146 19.10.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 1030. 270. 1. 17 „ Друг вид самостоятелен обект“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Олга Илинична Станева
147 20.10.2023г. Промяна предназначението на “ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ- МАГАЗИН“ с идентификатор 10135.2562.274.5.122 в „ОБЕКТ ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МАНИПУЛАЦИОННА И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ“ „РАМУС“ ЕООД
148 24.10.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект СКЛАД, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.137.1.33 и МАГАЗИН №4 представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.137.1.24. в АТЕЛИЕ Николай Христов Радичков
149 31.10.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект „Административна, делова сграда“ с идентификатор 10135.4510.831.10 в „Сграда за обществено хранене“ „Димов инвест“ ЕООД
150 03.11.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2573. 74. 1. 25 „ Кабинет“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Венцислав Емилов Цанков
151 03.11.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2573. 74. 1. 24 „ Кабинет“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Венцислав Емилов Цанков
152 03.11.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135. 2573. 74. 1. 26 „ Кабинет“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Венцислав Емилов Цанков
153 03.11.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3512.1427.1.4 „ Ателие в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Станислав Иванов Михалев
154 03.11.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1501.445.2.7 „ За склад“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Ростислав Величков Делев
155 03.11.2023г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.76.1.1 „ За здравни и социални услуги“ в „ Жилище, апартамент в жилищна, вилна или сграда със смесено предназначение“ Павлина Георгиева Юхновска
№ РПП Дата обект: възложител

Разрешения за ПП по реда на чл. 147а от ЗУТ за 2023

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.