Разрешения за ПП по реда на чл. 147а от ЗУТ за 2022 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
Дата обект: възложител
04.01.2022 г. Промяна предназначението на сграда с идентификатор 30497.501.361.2 - „ПРОМИШЛЕНА СГРАДА“ в „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ Нели Маринова Митева; Митко Стоянов Митев
07.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3512.142.4.3 от "Книжарница" в „Заведение за обществено хранене“. Зорница Дечкова Лазарова; Лазар Дечков Лазаров
01.02.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3515.434.4.1 от: „Ателие за творческа дейност“ в „Жилище“. Ивелина Костова Стоева
26.01.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.95 от: „Офис“ в „Апартамент в апартаментен хотел“. "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.113 от "Офис" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.131 от "Офис" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.153 от "Офис" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.161 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.162 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.163 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.164 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.165 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.166 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.167 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.168 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.169 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.170 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.171 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.173 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.174 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.175 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.176 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.177 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.178 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
26.01.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.615.1.179 от "Склад" в "Апартамент в апартаментен хотел" "МЕГА - Т" ЕООД
02.02.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.159.1.9 от "Склад" в "Гараж" Мария Красимирова Миленкова
03.02.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3515.318.5.5 от "Кафе-сладкарница" в "Обществена пеалня" Николай Иванов Статев
16.02.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5510.727.4.10 от: „Ателие за творческа дейност“ в „Жилище“. Николай Великов Иванов
16.02.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.37.1.1 от: „Офис“ в „Жилище“. Иван Георгиев Жулев
02.03.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.131.4.15 от: „За здравни и социални услуги“ в „Жилище“. Полина Янкова Манолова
07.03.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.356.1.27 от: „За търговска дейност“ в „Гараж“. Девора Димитрова Генова; Евелин Георгиев Генов
14.03.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2568.260.5 от: „Хотел“ в „Еднофамилна жилищна сграда“. Недко Митев Недков
17.03.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.4504.387.3.15 от: „Таван“ в „Жилище“. Женя Калоянавя Желева
18.03.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.4508.232.3.2 от: „Офис“ в „Жилище“. Марин Янков Маринов; Стойка Илиева Маринова
29.03.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2562.55.1.59 от: „Банков офис“ в „Магазин - Дрогерия“. Добромир Петров Добрев
29.03.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.526.1.27 от: „Офис“ в „Ателие за самостоятелна творческа дейност“. Янчо Александров Минчев
04.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.814.1.4 от: „За търговска дейност“ в „За обществено хранене“. Яни Ламбов Бицов
05.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.194.6.9 от: „Офис“ в „Жилище“. Христо Митков Ненчев
05.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.194.6.5 от: „Офис“ в „Жилище“. Геновева Христова Ненчева
07.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3515.1943.5.1 от: „Ателие за творческа дейност“ в „Жилище“. "МС - БИЛД ИНВЕСТ" ООД
07.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3515.1943.5.4 от: „Ателие за творческа дейност“ в „Жилище“. "МС - БИЛД ИНВЕСТ" ООД
07.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3515.1943.4.8 от: „Ателие за творческа дейност“ в „Жилище“. "МС - БИЛД ИНВЕСТ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.425.1.33 от "Магазин за хранителни стоки" в "Гараж" Галина Василева Георгиева
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.376.1.1 от: „Офис“ в „Жилище“. "Архпро" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.536.395.1.5 от: „Офис“ в „Жилище“. Дарина Илчева Пандова
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.19 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.18 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.17 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.16 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.15 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.14 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.13 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.12 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.11 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.10 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.9 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.8 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.7 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.6 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.5 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.4 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.3 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.2 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.1 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.28 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.29 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.30 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.21 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.22 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.31 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.32 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.33 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.34 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.35 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.37 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.38 от: „Хотелски апартамент“ в „Жилище“. "АСПЕРИЯ" ООД
13.04.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.36 "Хотелски апартамент" в " Жилище" Асперия ООД
13.04.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.23 "Хотелски апартамент" в " Жилище" Асперия ООД
13.04.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.24 "Хотелски апартамент" в " Жилище" Асперия ООД
13.04.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.25 "Хотелски апартамент" в " Жилище" Асперия ООД
13.04.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.26 "Хотелски апартамент" в " Жилище" Асперия ООД
13.04.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.27 "Хотелски апартамент" в " Жилище" Асперия ООД
13.04.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2464.67.3.20 "Хотелски апартамент" в " Жилище" Асперия ООД
18.04.2022 Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.1026.292.6 " Сграда за търговия" в " Гараж" Мария Димчева Георгиева
03.05.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135. 3512.16.2.2 " За търговска дейност" в "Жилище" Огнян Маринов Добриков
04.05.2022 Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.2464.67.3 "Хотел" в "Многофамилна жилищна сграда" Асперия ООД
05.05.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135. 1026.303.1.32 "За офис" в "Козметичен салон" Надежда Ботева Тачева
17.05.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.72.6.9 "За търговска дейност" в "За здравни и социални услуги" Стелиян Цветанов Недев
01.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3513.259.3.17 "За търговска дейност" в "За обществено хранене" Венцислав Славков Николов
01.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3511.562. 1. 30 "Кафе- сладкарница" в "Цех за производство на храни" Хотелско мениджърска компания ЕООД
01.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.529.1.8 "За здравни и социални услуги" в "За търговска дейност" Таня Антонова Людсканова
02.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3515.1966.6.24 "Гараж в сграда" в "За търговска дейност" Артюн Хайгаз Киркорян
02.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3517.6.4.3 "Таван" в "Жилище" Христина Стоянова Матеева
06.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.886.1.2 "За офис" в "Жилище" Виктор Ганчев Георгиев и София Зухер Георгиева
06.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.566.1.13 "Ателие за творческа дейност" в "Жилище" Мартина Симеонова Павлова
07.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.1303.1.33 "Друг вид самостоятелен обект" в "Жилище" Марина Енчева Фучеджиева
07.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.1303.1.32 "Друг вид самостоятелен обект" в "Жилище" Марина Енчева Фучеджиева
07.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3516.41.1.13 "За склад" в "Жилище" Александър Савов Муков
08.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2575.1648.1.7 "За офис" в "Жилище" Гинка Кръстева Ефтимова
08.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2554.381.4.21 "За склад" в "Жилище" Емил Богданов Ефтимов
08.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2554.381.4.22 "За склад" в "Жилище" Емил Богданов Ефтимов
09.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.145.4.13 "Магазин за промишлени стоки" в "Гараж" Петър Димов Дочев
09.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.194.6.8 "За офис" в "Жилище" Петя Христова Великова
10.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3506.876.1.8 "Ателие за творческа дейност" в "Склад за хранителни добавки" "Ласия-51" ЕООД
16.06.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2555.286.1.43 "За склад" в "Жилище" Кристофър Стоянов Стоянов
04.07.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2558.87.13.45 "Ателие за творческа дейност" в "Жилище" Иван Иванов Пехливанов
06.07.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.235.1.9 "За офис" в "Жилище" Иринка Георгиева Димитрова
13.07.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3513.259.1.15 "За търговска дейност" в " Гараж" Анна Христова Жекова и Таня Иванова Христова
13.07.2022 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.281.4.10 "Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" в " Жилище" Татяна Иванова Сажнева
44755 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2557.220.1.11 "За офис" в "Жилище" Надежда Николова Костадинова
44760 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2573.243.6.9 "Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" в " Жилище" Здравко Савов Савов
44761 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5502.544.3.21 "Гараж в сграда" в "Фризьорски салон" Миглена Кирилова Куцарова
44761 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.281.4.4 "Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" в " Жилище" Ясмин Джамил Хамами
44762 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.588.1.3 "За офис" в "Жилище" Красимира Илиева Илиева
22.07.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1030.222.1.13 от: „Офис №1“ в „Гараж“. Юлиян Начев Сапунджиев; Милена Стоянова Сапунджиева
22.07.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.794.1.11 от: „Магазин №2“ в „Гараж“. Фани Михайлова Михайлова
26.07.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.73.580.1 от: „Друг вид сграда за обитаване“ в „Жилищна сграда - еднофамилна“. Иван Лефтеров Ненов
28.07.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2571.1287.1.229 от: „Магазин №3“ в „Едностайно жилище“. Юрий Александрович Клинченко
28.07.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2571.1287.1.229 от: „Магазин №1“ в „Едностайно жилище“. Юрий Александрович Клинченко
26.07.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3514.552.1.49 от: „За търговска дейност“ в „Заведение за обществено хранене“. "ВАРНА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
01.08.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.687.1.1 от: „Фитнес“ в „Жилище“. "КОРСИКО" ЕООД
09.08.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.527.1.17 от: „Ателие за творческа дейност“ в „Жилище“. Детелина Иванова Шилке - Кубица
18.08.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.1258.1.4 от: „За търговска дейност“ в „Жилище“. Желка Петрова Демирова
18.08.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1030.298.1.122 от: „За офис“ в „Жилище“. Невена Захариева Караджова
18.08.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2556.210.1.10 от: „За офис“ в „Жилище“. Нихал Шезай Кязим
19.08.2022 г. Промяна на предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.24.1.9 от "За търговска дейност" в "Жилище" Цветанка Минчева Минкова
19.08.2022 г. Промяна на предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.194.6.10 от "За офис" в "Жилище" Сияна Янева Илиева; Илиян Николаев Илиев
22.08.2022 г. Промяна на предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1030.350.1.25 от "Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение"" в "Жилище" Илиян Куцаров Арабаджиев
25.08.2022 г. Промяна на предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2554.529.6.17 от "Ателие за творческа дейност" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение" Галина Иванова Николова
25.08.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.274.3.19 от "Кабинет" в "Магазин" "ПАР 20 ИНВЕСТМЪНТ" ООД
08.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.4019.109.3.21 от "Магазин" в "Ветеринарно-медицинска аптека" "ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО" ООД
13.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.4503.247.3.3 от "Друг вид самостоятелен обект в сграда" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение" "НХП - Николай Пенчев" ЕООД
13.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.536.395 от "За офис" в "Ателие в жилищна или вилна сграда илив сграда със смесено предназначение" "КОРЕКТ ГРУП" ЕООД
14.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.194.6.11 от "За офис" в Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Марина Костадинова Георгиева; Димитър Красимиров Ангелов
16.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1.234.5.11 от "За офис" в Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Цеца Райнова Райнова
16.09.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2575.1469.1.20 от "Друг вид самостоятелен обект в сграда" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Стоянка Райчева Йосифова
16.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3506.935.5.10 от "За търговска дейност" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" "ХИЛС - 11" ЕООД
20.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2568.176.1.22 "За делова и административна дейност" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" "МАРИЦА 10" ЕООД
20.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2568.176.1.25 "За склад" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" "МАРИЦА 10" ЕООД
20.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2568.176.1.24 "За склад" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" "МАРИЦА 10" ЕООД
20.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2568.176.1.23 "За склад" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" "МАРИЦА 10" ЕООД
20.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2568.176.2 "Постройка на допълващо застрояване" в "Друг вид сграда за обитаване" "МАРИЦА 10" ЕООД
20.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1503.57.3.9 от "Друг вид самостоятелен обект в сграда" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Димитър Славчев Иванов
20.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2723.1758.1.19 от "За спортна и развлекателна дейност" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Наиля Мансуровна Курамшина
26.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.841.1.30 от "За търговска дейност" в "Гараж" Павлина Митева Панайотова
26.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3511.1389.2.35 от "За обществено хранене" в "За търговска дейност" "ТРИЛЕНИУМ" ООД
27.09.2022 г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.145.2.30 от "За търговска дейност" в "Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Янко Руменов Маринов
27.09.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.130.1.12 от "За склад" в "Жилище в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Гаврил Борисов Костов
27.09.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1504.103.1.32 от "Друг вид самостоятеле обект в сграда" в "Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Янко Руменов Маринов
27.09.2022 г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.378.1.9 от "за търговска дейност" в "Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение" Радослава Иванова Димова
28.09.2022г. Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.5504.4695.1 “Магазин за хранителни стоки“ в „Игрална зала за хазартни игри“ „Денислав Трейд“ ЕООД
05.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2560.294.2.12 “ За търговска дейност“ в „ Кафе- бар“ Николай Иванов Табаков
05.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.325.3.12 “ Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначениер“ Лъчезар Митков Бажлеков и Юлия Русева Бажлекова
06.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.46.5.10 “ За офис“ в „ Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначениер“ Петър Димитров Петров
06.10.2022г. Промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.2564.975.2 “ Хотел-вилен тип“ в „ Еднофамилна жилищна сграда“ БЛ Инвестмънт ЕООД
06.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1.557.3.14 “ Ателие в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“, Георги Димитров Георгиев
11.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.536.466.1.3 “ Ателие в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ Генади Недялков Събев
11.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.95.1.16 “ За търговска дейност“ в „ Ателие в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ Янко Румянов Маринов
11.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5504.64.1.12 “ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ Жоро Радославов Владимиров
11.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2526.2647.1.17 “ За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ „Прециоза инвест“ ЕООД
11.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5504.64.1.11 “ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ Владимир Радославов Владимиров
11.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.25.4.28“ Друг вид самостоятелен обект в сграда“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ Христо Жеков Андонов
18.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1.235.1.10“ За склад“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ Боян Германов Щърбанов и Анета Стоянова Щърбанова
19.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2563.2066.2.17 „Ателие в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ „Стронг СВ“ ЕООД
19.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2563.2066.2.16 „Ателие в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ „Стронг СВ“ ЕООД
21.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.178.1.4 „За офис“ в „ Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда или в сграда със смесено предназначение“ Деляна Василева Георгиева
21.10.2022г. Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.310.1.1 „За търговска дейност“ в „ За обществено хранене“ Радина Стефанова Йосифова и Невяна Йосифова Борде
Дата обект: възложител

Разрешения за ПП по реда на чл. 147а от ЗУТ за 2022 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.