Разрешения за ПП по реда на чл. 147а от ЗУТ за 2021 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ РПП обект: възложител
1 /08.06.2021г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2555.285.1.71 от "Таванско складово поменщение №11" в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в УПИ IIІ-1425, /с идентификатор 10135.2555.285/, кв. 18, по плана на 23-ти м.р., жк. „Левски" , гр. Варна
2 /08.06.2021г. Промяна предназначение на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.680.3.10 от "Индивидуален кабинет към апартамент № 9" в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в УПИ XVII-386, /с идентификатор 10135.2553.680/, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., с адрес ул. „Бяла Мура" №12, гр. Варна.
3 /29.06.2021г. Промяна предназначението на обект от: „МАГАЗИН“ с разрешение за ползване №648/03.08.1999г. , с идентификатор 10135.1504.21.1.149 в „ГАРАЖ“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1504.21, с адрес ул. „Сливница" №95, вх. В, ет.0, гараж 15, гр. Варна.
4 /12.07.2021г. Промяна предназначението на обект от: „ГАРАЖ“ с идентификатор 10135.1.670.1.12 в „АТЕЛИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ГАРАЖ“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1.670, с адрес ул. „Антон Страшимиров" №31-А, ет.1,гр. Варна.
5 /28.07.2021г. Промяна предназначението на обект от: „АТЕЛИЕ ЗА АРХИТЕКТУРНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ“ с идентификатор 10135.1.1503.404.1.2 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1.1503.404, с адрес ул. „ВЕЛИКО ХРИСТОВ" №8, ет.2, ап. 2,гр. Варна.
6 /29.07.2021г. Промяна предназначението на обект: „Част от конферентен блок“ с идентификатор 10135.513.293.1 в „МАГАЗИН“, находящ се в хотел „Арена Мар“ к.к. „Златни пясъци“ в поземлен имот с идентификатор 10135.513.293, представляващ УПИ I-44,293,256,3931 в кв.48, к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
7 /25.08.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.269.1.26 - „МАГАЗИН“ в „ГАРАЖ“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135. 2560.269, на адрес ул. „Сава Радулов" №4-6, ет.0, обект №8, гр. Варна.
8 /26.08.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 72709.501.649.4 - „МАГАЗИН“ в „ЛЯТНА КУХНЯ“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 72709.501.649, представляващ УПИ IV-649 от кв.25 по плана на с. Тополи, Община Варна , с адрес ул. „Христо Патрев“№71, с. Тополи, Община Варна.
9 /17.09.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.301.1.12 - „МАГАЗИН ЗА СТОКИ ЗА БИТА“ в „ГАРАЖ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1501.301.1 в ПИ 10135.1501.301, представляващ УПИ IX-5 от кв.308 по плана на 9-ти м.р., с адрес ул. „Капитан Райчо “№30, гр. Варна.
10 /20.09.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.808.1.10 - „СКЛАД“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1507.808.1 в ПИ 10135.1507.808, представляващ УПИ IV-15 , кв.58 по плана на 8-ти м.р., с адрес ул. „Цар Калоян “№ 12, ет.6, ап. 10, гр. Варна.
11 /21.10.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2562.157.1.53 - „ОФИС“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.2562.157.1 в ПИ 10135.2562.157, представляващ УПИ I-157 , кв.20 по плана на 20-ти м.р., гр. Варна.
12 /21.10.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2562.157.1.54 - „ОФИС“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.2562.157.1 в ПИ 10135.2562.157, представляващ УПИ I-157 , кв.20 по плана на 20-ти м.р., гр. Варна.
13 /21.10.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2562.157.1.55 - „ОФИС“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.2562.157.1 в ПИ 10135.2562.157, представляващ УПИ I-157 , кв.20 по плана на 20-ти м.р., гр. Варна.
14 /25.10.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.523.3.27 - „ОФИС“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1506.523.3 в ПИ 10135.1506.523, представляващ УПИ I-10,11 , кв.102 по плана на 7-ми м.р., гр. Варна.
15 /25.10.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.334.2.29 - „ОФИС“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1506.334.2 в ПИ 10135.1506.334, представляващ УПИ I-701 , кв.126 б по плана на 7-ми м.р., гр. Варна.
16 /25.10.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.75.1.41 - „АТЕЛИЕ“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1506.75.1 в ПИ 10135.1506.75, представляващ УПИ IV-1 , кв.140, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна.
17 /16.11.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1030.251.4.27 - „МАГАЗИН“ в „АПТЕКА ЗА ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1030.251.4 в ПИ 10135.1030.251 представляващ УПИ XII-4 , кв.593, по плана на 14- ти м.р., гр. Варна.
18 /16.11.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.513.692.1.376 – за „СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ в „ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.513.692.1 в ПИ 10135.513.692 представляващ УПИ V-663, 664 , кв.30, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна.
19 /17.11.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2573.15.1.14 - за „ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.2573.15.1 в ПИ 10135.2573.15 представляващ УПИ III-3802 , кв.34а, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна.
20 /13.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.11.2.32 - за „КАФЕ СЛАДКАРНИЦА“ в „ИГРАЛНА ЗАЛА С ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С КАФЕ-БАР“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.5506.11.2 в ПИ 10135.5506.11 представляващ УПИ XVII-59 , кв.123, по плана на 29 м.р., с адрес ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“, №1, гр. Варна.
21 /13.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3513.330.5.15 - „ КАБИНЕТ “ в „ ЖИЛИЩЕ “, находящ се в сграда с идентификатор 10135.3513.330.5 в ПИ 10135.3513.330, представляващ УПИ XVIII-278 , кв.1087, по плана на 26 м.р., с адрес ул. „ Топола“№38, ет.5 , гр. Варна.
22 /14.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.100.4.11 - „ АТЕЛИЕ“ №6 в „ ЖИЛИЩЕ “, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1506.100.4 в ПИ 10135.1506.100, представляващ УПИ X-248 , кв.134, по плана на 7 м.р., с адрес ул. „ Солун“ №11, гр. Варна.
23 /20.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.3513.154.5.32 - „АПТЕКА“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.3513.154.5 в ПИ 10135.3513.154, с адрес ж.к. „ Победа“, бл.№4, вх. „Б“, ет. 1, гр. Варна.
24 /20.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.38.10.3 - „ АТЕЛИЕ“ №3 в „ ЖИЛИЩЕ “, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1505.38.10 в ПИ 10135.1505.38, представляващ УПИ X-11 , кв.461, по плана на 1 м.р., с адрес ул. „ Македония“ №95, гр. Варна.
25 /20.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.157.1.10 - „ Ателие “ в „ Магазин за алкохол, цигари и пакетирани стоки “, находящ се в сграда с идентификатор 10135.2560.157.1 в ПИ 10135.2560.157 представляващ УПИ VI-12 , кв.10, по плана на 18 м.р., с адрес ул. „ Найден Геров“№37, гр. Варна.
26 /21.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1.412.1.2 - „КАБИНЕТ“ в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1.412.1 в ПИ 10135.1.412 представляващ УПИ XI-11 , кв.171, по плана на 11 м.р., гр. Варна.
27 /21.12.2021г. Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.1037.2.8 - „ОФИС“1 в „ЖИЛИЩЕ“, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1507.1037.2 в ПИ 10135.1507.1037 с административен адрес ул. „Тича“№3, гр. Варна.
№ РПП обект: възложител

Разрешения за ПП по реда на чл. 147а от ЗУТ за 2021 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.