Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2017г.

№ ЗАПОВЕД към РС№ основание наименование строеж възложител
1/05.01.2017г. 4/20.01.2014г., Заповед № 7/27.01.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВА И PVC ДОГРАМА - I-ви етап до кота корниз +4,93 и II-ри етап до кота корниз +14,37, УПИ XIV-1506, кв. 42, с идентификатор 10135.4510.823, по плана на ЗПЗ, гр. Варна Славейко Георгиев Вълков и Пенка Василева Вълкова
2/05.01.2017г. 74/21.07.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  УКРЕПВАНЕ НА ТЕРАСА НА СГРАДА с идентификатор 10135.2555.85.2 - ЦДГ № 15 "Гълъбче", находящ се в имот с идентификатор 10135.2555.85, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
3/16.01.2017г. 130/02.11.2016г. чл. 62, ал. 2 от АПК „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-17, /с идентификатор 10135.1030.346/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., ул. „Пловдив“ № 19, гр. Варна“. Станка Костова Димитрова
4/20.01.2017г. 787/30.11.2006г. /район "Приморски", Заповед № 28/10.03.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ”Жилищна група с обществено обслужване и басейн”, находящ се в УПИ V – 254, кв. 40, по плана на к.к. „Чайка” – гр. Варна „ЕСКАЛЕРА” ООД,  представлявано от Евгенийс Фоминс – управител
5/31.01.2017г. 188/28.12.2011г., Заповед № 112/22.11.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищна сграда с магазин, находяща се в УПИ ХХХІ-440 /идентификатор 10135.3506.440/, кв. 19, по плана на СО „Пчелина”, гр. Варна "ХЕРМЕС ИНВЕСТ" ООД и Стефанка Радостлавова Димитрова
6/01.02.2017г. 127/25.10.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-131, идентификатор 10135.1505.131, кв. 449, по плана на 1-ви м.р., ул. "Цар Асен" № 9, гр. Варна "ЕЛ ДЖИ ГРУП" АД
7/06.02.2017г. 34/18.03.2014г., Заповед № 117/30.11.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и игрална зала за хазартни игри с игрални автомати /първи етап - вх. 1, УПИ X-958, кв. 1, идентификатор 10135.3512.290, по плана на ж.к. "Младост" - 1 м.р., гр. Варна "АНТАРЕС" ООД
8/08.02.2017г. 256/28.12.2007г., Заповед № 12/05.02.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ "МОРСКО ОКО", УПИ I-48-"за хотелски комплекс", кв. 12, по плана на к.к. "Златни пясъци" "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД, представлявано от Ивайло Василев Чеварганов
9/09.02.2017г. 24/22.02.2008г. чл. 62, ал. 2 от АПК ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, УПИ I-3, кв. 141, по плана на 7-ми м.р., ул. "Дунав", гр. Варна "АЙСБЕРГ" ЕООД
10/09.02.2017г. 100/10.11.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ IХ-4, кв. 543, идентификатор 10135.1030.234, по плана на 14-ти м.р., ул. "Пловдив" № 22, гр. Варна "ЕМ ХОЛД" ЕООД, Георги Атанасов Георгиев, Димитринка Борисова Георгиева, Валентина Петрова Ганчева и Християн Мирославов Петров
11/10.02.2017г. 87/08.06.2012г., Заповед № 36/20.04.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ   "Жилищна сграда", находящ се в УПИ Х-3 „за хотел” в кв. 713 по плана на 3ти м.р., ул. „Петко Каравелов” №12 /с идентификатор № 10135.1508.151/, гр. Варна "ВИДА БОН ИВ" ООД
12/10.02.2017г. 178/29.08.2007г. и Заповеди № 3/14.01.2013г., 165/18.12.2013г., 94/21.10.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „ХОТЕЛ”, находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447 „за хотелски комплекс”, кв. 7, /с идентификатор 10135.513.612 и 10135.513.613/, по ПРЗ на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна. ИЗГРЕВ-ОБЗОР” ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
13/15.02.2017г. 10/23.01.2017г. чл. 62, ал. 1 от АПК ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /първи етап - сграда 1 и двете подземни нива на сграда 2 и втори етап - всички надземни нива на сграда 2, УПИ ХI-623,624, кв. 4, /с идентификатор 10135.3513.1940/,  по плана на 26-ти м.р., гр. Варна "БРИЗ 707" ООД, представлявано от Веселин Илиев Петров
14/15.02.2017г. 108/01.07.2011г., Заповеди № 103/22.08.2013г. И 85/19.09.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „Студентско общежитие", находящо се в УПИ VІ-2555.320 /стар VІ-1518”за студ. Общежитие и общ. обслужване”/, кв. 2, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна „Академика инвест“ АД,  представлявано от Красен Денчев Георгиев
15/17.02.2017г. 20/12.02.2015г., Заповед № 20/24.02.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-29, /идентификатор 10135.3516.29/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., бул. „Сливница“ № 165, гр. Варна "ЕВРОКОРЕКТ 1" ЕООД
16/20.02.2017г. 118/07.10.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „ЗАКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА“ в двора на МГ „Д-р Петър Берон“ в УПИ – „Математическа гимназия Д-р Петър Берон“, /с идентификатор 10135.2562.244/, по плана на 19-ти м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
17/22.02.2017Г. 133/02.11.2015Г., Заповед № 108/17.11.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА - първи етап - вход "А" и втори етап - вход Б, УПИ II-401, кв. 20, идентификатор 10135.4505.401, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик", 2-ри м.р., гр. Варна "ЕЛИТ ИНВЕСТ ХОУМ" ЕООД
18/23.02.2017г. 118/01.08.2011г., Заповеди № 90/16.10.2014г., 21/24.02.2016г., 51/20.06.2016г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Реконструкция, пристройка, надстройка и промяна предназначение на жилищна сграда в офис сграда с ресторант, в УПИ V-1507.598, /стар V-3/, кв. 43, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна "АЛБОНА ИНВЕСТ" ЕООД
19/23.02.2017г. 40/12.04.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, УПИ XVIII-361-"за жил.стр.", кв. 92, идентификатор 10135.1506.558, по плана на 7м.р., ул. "Цар Симеон" № 11, гр. Варна Йорданка Милева Несторова, Свилен Минчев Славов и Камен Минчев Славов, 
20/24.02.2017г. 58/19.06.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-10, /идентификатор 10135.1026.327/, кв. 573, по плана на 14-ти м.р., ул. „Гавраил Кръстевич“ № 7, гр. Варна Жечка Илиева Георгиева и „ПЕРФЕКТ ИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД,  представлявано от Павлин Борисов Станчев
21/24.02.2017г. 361/11.07.2008г. /район "Приморски"/, Заповед № 17/01.04.2015г. /район "Приморски"/ чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ II-365, кв. 1082, /с идентификатор 10135.2553.677/, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Кестен” № 15/, гр. Варна. Даниела Георгиева Петрова,  Валери Александров Петров,  Милка Желязкова Георгиева,  Георги Данаилов Георгиев,
22/28.02.2017г. 38/08.03.2007г., Заповед № 63/07.06.2013г. чл. 99, т. 2 АПК “БАСЕЙН към хотел ЕРМА“, находящ се в УПИ X-183,182,179 –„за хотел“, кв. 31, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна „НОРМА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
23/28.02.2017г. 124/17.10.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „ДВУЕТАЖНА КЪЩА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ – I-ви етап, находящ се в УПИ IХ-56, /идентификатор 10135.2568.100/, кв. 71, по плана на местност „Абатко“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“. Лиляна Стоянова Димитрова
А-24/01.03.2017г. 42/17.02.2010г., Заповед № 131/15.10.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищна сграда, в УПИ XXXVIII-270, кв. 24а, по плана на кв. Виница, гр. Варна Албена Александрова Делистоянова и Магдалена Александрова Делистоянова
А-25/08.03.2017г. 69/20.07.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА - I-ви етап, УПИ VIII-131, идентификатор 10135.3511.657, кв. 3, по плана на ж.к. "Възраждане", I-ви м.р., гр. Варна "ЕВРОСИТИ" ООД, Огнян Стоянов Димитров и Стефан Лефтеров Димитров
А-26/15.03.2017г. 188/28.12.2011г., Заповед № 112/22.11.2016г., Заповед № 5/31.01.2017г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „Жилищна сграда, находящ се в УПИ ХХХІ-440 /10135.3506.440/, кв.19, СО „Пчелина ” "ХЕРМЕС ИНВЕСТ" ООД,  представлявано от Георги Георгиев Щерев, с адрес на управление област Варна, с.Кичево, и Стефанка Радославова Димитрова
А-27/21.03.2017г. 262/06.08.2010г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Производствено-складова база, в УПИ III-5,6,7, кв. 63, по плана на СОП 4.2, с. Тополи, Община Варна  ЕТ “Ю.С. – Ангел Димитров”
А-28/22.03.2017г. 15/13.02.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА представляваща промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж , съгласно чл. 154, ал. 2, т. 6 и чл. 39, ал. 5 от ЗУТ на АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ „МИСТРАЛ“ при служебно нанесени корекции в ПУП-ПРЗ за УПИ ІI-117 - „за жилищна сграда”, /идентификатор 10135.2569.116/, кв.15, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена”,   гр. Варна,  „ХАРМОНИ ЕРИЯ” ООД,  представлявано от Николай Лефтеров Николов – управител,   „ВАРНА ПРОЕКТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, представлявано от Милена Недева – управител, Михаил Иванов Колев, Станка Ангелова Дамянова,  Мария Руменова Дамянова, Велислав Иванов Добрев, Дияна Георгиева Шкодрова, Снижана Герасимчук, Светла Веселинова Апостолова, Иван Михайлов Калчев, Нина Евгениевна Шелемотова, Сергей Александрович Шелемотов, Раиса Федоровна Тагинцева,  Людмила Федоровна Шелемотова, Галина Недкова Димитрова, Елена Галинова Димитрова, Зоя Малицка, Антон Андреевич Савицкий,   Саида Наилевна Саитгалеева, Павел Птачник, Дагмар Птачникова, „МОРСКИ РАЙ“ ООД,  представлявано от Александър Тасев Никодимов и Олег Венциславов Атанасов, Стойчо Йорданов Стойчев, Искра Димитрова Костадинова, „СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД 
А-29/31.03.2017г. 49/05.03.2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „Сервизен център за автомобили, в УПИ 3514.520 /стар 1792/, кв.38, по плана на ЗПЗ, гр.Варна- I-ви етап: изграждане на хале, II-ри етап: изграждане на първи и втори етажи на офис сградата и III-ти етап: изграждане на трети и четвърти етажи в източната част на офис сградата.”. «Трък партс енд сървис» ООД,  представлявано от Иван Костадинов Евтимов
А-30/03.04.2017г. 133/28.05.2015г. на район "Приморски" чл. 154, ал.5 от ЗУТ  "ЖИЛИЩНА СГРАДА с водопроводно и битово канализационно отклонения”, находящ се в УПИ II-940, кв. 61 по плана на кв. „Свети Никола“, идентичен с ПИ 10135.2526.940 по КК на гр. Варна Александър Любенов Попов,  лично и като управител на „БИБИТА“ ЕООД, 
А-31/05.04.2017г. 94/16.10.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА с фитнес център, търговски център с магазини за промишлени стоки и кафе, общежитие-вх.А и вх.Б, ателиета и подземен гараж, находящ се в УПИ III-1310„общ.обслужване“, кв.2, /с идентификатор 10135.2555.25/, по плана на 23м.р., гр.Варна”,  „Александрида“ ООД, ЕИК:202978903, представлявано от Георги Русев Николов и Александър Димитров Петровски, с адрес на управление гр.Варна, ул.„Райко Жинзифов“ №44, ет.1, ап.2; Сона Саркис Саркисян, Ричард Магардичев Саркизов, Едуард Мъгърдич Хампарцумян, Стоян Петков Петков, Недялка Димова Савова, Георги Димитров Матеев, Александър Георгиев Алексиев, Седат Сюлейман Осман, „Д-р Мария Петровска-АИПППДМ“ ЕООД, ЕИК:202408287, представлявано от Мария Милчева Петровска, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Тодор Бояджиев“ № 7; Валери Илиев Николов, „Александрид“ ООД, ЕИК:103060719, представлявано от Георги Русев Николов и Александър Димитров Петровски, с адрес на управление гр.Варна, ул.„Генерал Столипин“ №57, ет.3, Валери Илиев Николов, Атанас Ангелов Атанасов, Светла Георгиева Димитрова, Красимира Крумова Денева, Антон Кирилов Кирчев, 
А-32/13.04.2017г. 179/15.12.2011г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-395, /с идентификатор 10135.2560.395/, кв.17, по плана на 18-ти м.р., гр.Варна.” Радослав Райков Илиев, Мария Кръстева Илиева 
А-33/20.04.2017г. 113/27.09.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Преустройство  с изграждане на панорамен асансьор в съществуващ хотел "ХАВАНА", УПИ IV-232,347"за хотел", идентификатор 10135.513.232, кв. 37, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "ХЕПИ ТУР" ЕООД
А-34/21.04.2017г. 20/14.03.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-634,635,636, кв. 2, идентификатор 10135.2554.587, по плана на 24м.р., ул. "Подп. Калитин" № 11, гр. Варна Мария Костова Воденичарова, Атанас Костов Воденичаров, Роза Павлова Воденичарова, Мария Коева Димитрова, Диана Димитрова Димова, Красимира Димитрова Костадинова, Лиляна Николаева Ненова, Мария Захариева Атанасова, Селестино Грегорио да Силва Алвес Фелипе,  «АЙ ЕР СИ ВАРНА» ООД, представлявано от Иван Янчев Бъчваров, Росен Петров Петров и Селестино Грегорио да Силва Алвес Фелипе
А-35/21.04.2017г. 47/04.05.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  "ЖИЛИЩНА СГРАДА с бистро и два броя магазини”, находящ се в УПИ IV-общ., кв. 32, /с идентификатор 10135.2554.525/, по плана на 24м.р., ул. „Дубровник“ № 36, гр. Варна „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФИНАНС ГАРАНТ“ ООД,  представлявано от Илия Куртев Коев и Даниел Станимиров Димитров,  „ЧИСТ СВЯТ“ ЕООД, представлявано от Пресиян Илиев Илиев, с „КУБРАТ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Илия Куртев Коев, „ТИНА 09“ ЕООД,  представлявано от Илия Куртев Коев и Илия Куртев Коев,  „ГАЛА ТРАДИЦИЯ“ ООД, представлявано от Галин Иванов Гочев,  Владимир Христов Младенов, Добромир Димов Добрев, Сюзан Себайдин Исмаилова, Георги Янев Петров и Илко Димов Коларов
А-36/21.04.2017г. 134/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР С ХОТЕЛ,  находящ  се  в  УПИ ХІІ-2536.1008, кв.1, по плана на Приморска зона, СЗ-6, гр.Варна. „ХОЛДИНГ ВАРНА” АД 
А-37/21.04.2017г. 138/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Център за възстановяване и рехабилитация, в УПИ ІІ-2536.1013 =ІІ”за хотел”, кв. 3, Приморска зона – Съставна зона №6, гр. Варна „ХОЛДИНГ ВАРНА” АД 
А-38/21.04.2017г. 137/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Център за възстановяване и рехабилитация с конферентен блок и хотел, в УПИ ІІ-2536.1012 =ІІ”за хотел”, кв. 3, Приморска зона – Съставна зона №6, гр. Варна „ХОЛДИНГ ВАРНА” АД 
А-39/25.04.2017г. 116/24.10.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ОФИС СГРАДА, находящ се в УПИII-офиси, /с идентификатор 10135.2556.236/, кв. 603а, по плана на 5 м.р., ул. „Дойран”  № 2,гр. Варна "ТРАКИЯ-1" ЕООД
А-40/04.05.2017г. 13/06.02.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „Реконструкция, адаптация, реставрация, надстройка до 2 етажа на съществуваща двуетажна сграда културна ценност и пристройка м/г +3ет. - в Универсален магазин", находящ се в УПИ ХV-387 -"за общ.обслужване" /с идентификатор 10135.1507.387/, кв. 18, по плана на 8-ми м.р., ул. "Воден" № 13, гр. Варна - I-ви етап /до кота корниз + 11,80/,  "ИРМАТА" ЕООД
А-41/12.05.2017г. 3/10.01.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ТЪРГОВСКА И СКЛАДОВА СГРАДА С ОФИСИ, находящ се в УПИ ХIХ-260038, кв. 7, /идентификатор 10135.4507.217/, по плана на "Производствена зона "Метро", гр. Варна КОЛЕДЖИКОВ ЕООД
А-42/17.05.2017г. 81/30.05.2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, находяща се в ПИ 2522.577, кв. 10, по плана на СО “Акчелар”, гр. Варна Десислав Живков Желязков
А-43/17.05.2017г. 74/23.06.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, находящ се в УПИ XV-277, с идентификатор 30497.501.410, кв. 11, по плана на с. Звездица, Община Варна Стилиана Василева Трифонова
А-44/18.05.2017г. 15/27.01.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUA HOUSE“, I-ви етап Спа център „AQUA HOUSE“ и хотелски вили, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517 /идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, "КАРАЧИ" АД
А-45/29.05.2017г. 137/17.11.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1287, /идентификатор 10135.1501.1287/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., /бул. „Владислав Варненчик“ № 93/, гр. Варна Недялка Стоянова Филчева,  Елена Иванова Крайчева, Гинка Демирова Великова, Петър Банков Димитров и „ВЛАДИСЛАВ ПРОДЖЕКТ“ ООД,  представлявано от Анастасия Сергеевна Роганова и Николай Кирилов Славчев
А-46/31.05.2017г. 22/15.03.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Промяна предназначение на първи и подземен етажи на блок 4 и на част от блок 1 и пристройка за ресторант на Хотелски комплекс "Акация-Гладиола", УПИ IV-255-"за хотелски комплекс", идентификатор 10135.513.255, кв. 41, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "СЪНИ СЕНД" ЕАД, представлявано от Мая Делчева Илиева
А-47/08.06.2017г. 22/25.02.2014г., Заповед № 29/14.03.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ КУРОРТНА СГРАДА - АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, находящ се в УПИ VII-250 -"за озеленяване и курортно строителство", кв. 40, /идентификатор 10135.513.250/, по плана на к.к. "Златни пясъци" - I-ви етап: до кота +3,20, II-ри етап: ОТ КОТА + 3,20 до завършване на сградата", Община Варна "ЛАРСЕН" ООД, представлявано от Любомир Димов Георгиев
А-48/08.06.2017г. 29/25.03.2016г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ Промяна предназначение и преустройство на шестнадесет ателиета за творческа дейност, част от Търговски комплекс "Извора" във Ваканционен комплекс - Апарт хотел, УПИ II-175,80-"за курортно-жилищно строителство", идентификатор 10135.513.472, кв. 28, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "ПЕРФЕКТ-3" ЕООД, представлявано от Красимир Иванов Радев
А-49/12.06.2017г. 23/21.02.2013г., Заповед № 37/20.04.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищни сгради – блок 1 и блок 2, находящ се в УПИ VІІІ-226, кв. 13, по плана на ЖК „Възраждане” І м.р., първи етап: - "Тяло 1", подземен паркинг за 34 автомобила с рампа за достъп", Втори етап: - "Тяло 2", /10135.3511.611/, гр. Варна Ралица Здравкова Стоянова
А-50/12.06.2017г. 31/09.03.2015г., Заповед № 88/20.09.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА и магазин, УПИ XII-3037, идентификатор 10135.2559.54, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. "Зора" № 18, гр. Варна "ДИЛОВ ИНВЕСТ" ЕООД, представлявано от Веселин Тодоров Дилов
А-51/13.06.2017г. Удостоверение № 188/12.09.2016г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ LIV-709-"за жилищно строителство", идентификатор 10135.2563.709, кв. 43, по плана на 21-ви м.р., ул. "Василаки Пападопулу" № 42-Б, гр. Варна Иво Стойнов Чакманов и други
А-52/13.06.2017г. 197/18.12.2008г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищна сграда, находяща се  в  УПИ І-66, кв.3  по плана на 26м.р., гр.Варна. /ул. “Паско  Желев” № 3/, гр. Варна                                    Димитър Иванов Марвов, Славка Стоянова Маврова, Виолета Димитрова Матеева и Илиян Димитров Мавров
А-53/23.06.2017г. 188/28.12.2011г., Заповед № 112/22.11.2016г., Заповед № 5/31.01.2017г., Заповед № А-26/15.03.2017г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „Жилищна сграда", находящ се в УПИ ХХХІ-440 /10135.3506.440/, кв.19, СО „Пчелина ” "ХЕРМЕС ИНВЕСТ" ООД,  представлявано от Георги Георгиев Щерев, с адрес на управление област Варна, с.Кичево, и Стефанка Радославова Димитрова
А-54/23.06.2017г. 37/15.03.2012г., Заповед № 83/08.07.2013г., Заповед № 10/03.02.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Търговска сграда – магазини и офиси, находяща се в УПИ ХVІІ-”за търговия”, /с идентификатор 10135.2555.2585/, кв. 4б, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна "ДЕТЕКС" ООД, представлявано от Николина Борисова Кънева
А-55/26.06.2017г. 196/18.09.2008г. на район "Младост" чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-724, кв. 16, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна "ЖСК ПЧЕЛИНА" ЕООД
А-56/27.06.2017г. Удостоверение № 57/06.06.2017г. чл. 62, ал. 2 от АПК "ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН", УПИ VII-117, 124-"за жилищна сграда", с идентификатор 10135.2569.157, кв. 20, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "РОСТ ИНВЕСТ" ООД, представлявано от Иван Чанев Грозев
А-57/27.06.2017г. 17/31.01.2017г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-794,795-„за жилищно строителство“,/с идентификатори 10135.1507.794 и 10135.1507.795/, кв. 55, по плана на 8-ми м.р., ул. „Йоан Екзарх“ № 16,18, гр. Варна Надежда Христова Кирчева-Христова, Стефан Мартинов Христов, Милен Мартинов Христов, Парашкева Василева Атанасова, Свобода Радомирова Ралева, Севелина Владимирова Ралева, Радомир Владимиров Ралев,  Христина Вълчева Ралева, Стефан Веселинов Ралев, Росен Веселинов Ралев, Седефка Ставрева Бояджиева, Величка Йорданова Кирова, Пламен Димчев Милев, Владимир Пламенов Милев,Жан Пламенов Милев, „ТОЛИНИ-ВАРНА“ ЕООД,  представлявано от Калинка Иванова Недкова – управител, Звезделин Кирилов Киров, „КМК“ ЕООД,  представлявано от Кольо Митев Колев – управител, Светлана Валеревна Лобанова, Елена Тодорова Атанасова, 
А-58/29.06.2017г. 147/12.05.2010г., Заповед № 79/28.06.2013г., Заповед № 38/21.04.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищна сграда, в УПИ ХІ-1506.185 /стар 213/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р. /ул. “Кавала” №15/, гр. Варна "ДИМАКС КОНСУЛТ ГРУП" ООД
А-59/03.07.2017Г. 108/01.07.2011г., Заповеди № 103/22.08.2013г., 85/19.09.2016г., Заповед № 14/15.02.2017г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  „Студентско общежитие", находящо се в УПИ VІ-2555.320 /стар VІ-1518”за студ. Общежитие и общ. обслужване”/, кв. 2, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна "АКАДЕМИКА ИНВЕСТ" АД, представлявано от Красен Денчев Георгиев
А-60/04.07.2017г. 143/20.12.2013г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIII-1735, кв. 57, с идентификатор 10135.3515.1735, по плана на 16-ти м.р., ул. „Ивац войвода” № 15, гр. Варна "ДИДЖИТЕЛ" ООД, представлявано от Веска Спасова Марешка
А-61/04.07.2017г. 8/26.01.2016г. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА 3, находяща се в УПИ ХIХ-1772„за жилищно строителство“, кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1772/,по плана на 26м.р., ул.„Акад. Андрей Сахаров“ №11, гр. Варна "РУД-ВАРНА" АД, представляван оот Живко Йорданов Вълчанов
А-62/11.07.2017г. 32/09.03.2015г., Заповед № 43/20.05.2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  СГРАДА С ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ, УПИ IV-109,238-"за жилищно строителство и обществено обслужване", идентификатори 10135.2559.109 и 10135.2559.238, кв. 798, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна - I-ви етап: сутерени два броя и магазин от кота +0,00 до кота + 4,00;, II-ри етап: магазин 2, магазин 3, магазин 4 и магазин 5 от кота +0,00 до кота + 4,00;, III-ти етап: магазин 3 и магазин 4 от кота +4,00 до кота + 7,40; IV-ти етап: трети, четвърти и пети жилищни етажи "РАБИКО ГРУП" ЕООД, представлявано от Рабих Сабра
А-63/12.07.2017г. 47/24.03.2017г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ОФИС СГРАДА  и плътна ограда по вътрешната регулационна линия, находящ се в УПИ IХ-69, /идентификатор 10135.1504.79/, кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул. „Генерал Колев“ № 12, гр. Варна „ГИФТА“ АД,  представлявано от Ненко Илиев Ненков 
А-64/13.07.2017г. 43/14.04.2016г., Заповед № 109/17.11.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД“, находящ се в УПИ XXVI-540, /идентификатор 10135.2563.1875/, кв. 7, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз-юг“, гр. Варна „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД
А-65/13.07.2017г. 169/12.05.2009г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  Жилищна сграда , находяща се в УПИ  ХХVІ”общ.”, кв. 623  по плана на 5м.р. /ул. “Полк. Свещаров” № 24/, гр.Варна.                            "ОДЕСОССТРОЙ" ООД
А-66/19.07.2017г. 70/16.06.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-12, с идентификатор 10135.2557.204, кв. 696, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ № 22, гр. Варна "ДОНЧЕВ ГРУП" ЕООД, представлявано от Иван Валентинов Дончев, Росица Иванова Христова и Димитър Георгиев Христов, Емил Чернев Митев, Пламен Чернев Митев, Митко Стоянов Бъчваров и Виолета Стоянова Кутийска
А-67/20.07.2017г. 128/26.10.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ  ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ЛАБИРИНТ“ /LABYRINTH/, находящ се в УПИ XIХ-1843-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3513.1843/, кв. 14, по плана на 26м.р., /ул. „Андрей Сахаров“ № 9/, гр. Варна, I-ви етап: подземен етаж и блок „Б“, II-ри етап: блок „В“, III-ти етап: блок „Г“, IV-ти етап: блок „Д“, V-ти етап: блок „Е“, VI-ти етап: блок „А“  „МАВЕЛИ“ АД, ЕИК: 200348813, представлявано от Велико Димитров Желев
А-68/20.07.2017г. 84/22.07.2016г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ и чл. 62, ал. 2 от АПК   ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-3, кв.334, /с идентификатор 10135.1501.1112/, по плана на ІХти м.р., ул.„Д-р Пискюлиев“  №76, гр.Варна "ТАУ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, представлявано от Тодор Христов Ангелов и Гергана Пенчева Ангелова; Христо Димитров Савов, Сава Димитров Савов, Михаил Димитров Савов, Диана Атанасова Мангурова и Йордан Иванов Йорданов 
А-69/21.07.2017г. 135/23.12.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-354, /идентификатор 10135.2560.354/, кв. 28, по плана на 18-ти м.р., /ул. „Лейтенант Минков“ № 5/, гр. Варна Николай Иванов Николов, Георги Димитров Бъчваров, Марийка Димитрова Михайлова, Веселинка Радева Иванова, Иван Минев Иванов, Мартин Александров Марков, Кристиян Александров Марков
А-70/24.07.2017г. 200/19.12.2008г., Заповеди № № 121/2013г., 137/2013г., 67/2014г., 85/2014г., 19/2015г., 78/2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ      Жилищен комплекс, находящ  се  в  УПИ ІІІ-871, кв.42, по плана на 1м.р., ж.к.”Вл.Варненчик”, гр.Варна - етапно строителство "СТАТ-1" ООД, представлявано от Николай Маринов Станков и Атанас Иванов Атанасов и др.
А-71/26.07.2017г. Удостоверение № 79/14.07.2017г. чл. 166, ал. 1, т. 2, т. 3 от ЗУТ "ХОТЕЛ", находящ се в УПИ I-21,45,46,77,447-"за хотелски комплекс", кв. 7, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "БРАНД ХОТЕЛИ" ЕООД, представлявано от Григор Георгиев Фиданов
А-72/27.07.2017г. 45/17.04.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ УКРЕПВАНЕ НА БАСЕЙН И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ПРЕД ХОТЕЛ "ЛУНА" за противодействие на развиващи се геодинамични процеси", УПИ V-"за хотел", кв. 12, идентификатор 10135.513.50, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "ЛУНА 20" АД, представлявано от Веселин Любенов Даскалов
А-73/31.07.2017г. 99/24.06.2011г., Заповед № 109/04.12.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Жилищна сграда, в УПИ ХІІ-51.108, кв. 202, по плана на 12-ти м.р., /ул. “Владая” №3А/, гр. Варна Недялка Стойкова Вангелова, Атанас Апостолов Вангелов, Вяра Атанасова Вангелова и Мартин Атанасов Вангелов
А-74/02.08.2017г. 77/12.02.2009г., Заповед № 45/2014г., Заповед № 119/19.12.2014г., Заповед № 101/26.10.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ V – 9, кв.725 по плана на 3м.р. /ул. “Петко Каравелов“ № 9/, гр. Варна.                      "СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД, представлявано от Пламен Бойчев Василев
А-75/04.08.2017г. 77/24.06.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-62, с идентификатор 10135.2554.147, кв. 32, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 52, гр. Варна СПЕДСТРОЙ ЕООД, представлявано от Живко Киров Желев - управител и други.
А-76/04.08.2017г. 241/07.12.2007г., Заповед № 152/29.11.2013г., Заповед № 116/03.12.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ     Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-64, кв. 32 по плана на 24 м.р. / ул. ”Дубровник” № 54/, гр.Варна Тодор Щерев Тодоров - пълномощник
А-77/07.08.2017г. 167/16.12.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА – ІІ етап, тяло „Б“, находяща се в УПИ ХV-1240„за производствено складова дейност“, кв.11, /с идентификатор 10135.3514.218/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна "АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000" ЕАД, представлявано от Ивелина Илиева Баланова
А-78/09.08.2017г. 178/27.12.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-25, кв.1, /с идентификатор 10135.3516.25/, по плана на 26м.р., бул.„Сливница“ №173, гр.Варна „СТИЛ СТРОЙ” ООД  представлявано от Георги Стефанов Георгиев и Радослав Русев Христов
А-79/09.08.2017г. 97/26.06.2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Курортна сграда за временно /сезонно/ ползване, находяща се в УПИ І-72131,72170,72176,72175,72178, кв. 21, /с идентификатор 10135.5511.151/ по плана на КЗ „Прибой”, гр. Варна "ЮГОИЗТОК МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, представлявано от Катя Миткова Митева
А-80/17.08.2017г. 127/25.10.2016г., Заповед № 6/01.02.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-131, идентификатор 10135.1505.131, кв. 449, по плана на 1-ви м.р., ул. "Цар Асен" № 9, гр. Варна "ЕЛ ДЖИ ГРУП" АД, представлявано от Людмил Иванов Гагов
А-81/17.08.2017г. 1/23.02.2010г. - на район "Аспарухово" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ХЛЕБОПЕКАРНА, находащ се в УПИ II-009026, 009014, кв. 3, "Производствен терен и селскостопански бази /Стопански двор/, землище с. Константиново "ДЕНИСЛАВ" ЕАД, представлявано от Данаил Стоянов Драганов - управител
А-82/23.08.2017г. 77/21.05.2012г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Вилна сграда, находяща се в ПИ 1860, кв. 42. /с идентификатор 10135.5549.1860/, по плана на СО „Прибой”, р-н Аспарухово, гр. Варна "КРАСОТА БГ" ЕООД, представлявано от Станимир Бонев Пенев
А-83/28.08.2017г. 70/25.07.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПИ ХХIV-179, кв. 6, идентификатор 10135.2563.179, по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна "ЕЛЕКТРА ВАРНА" ЕООД, представлявано от Нир Гивати
А-84/28.08.2017г. 13/02.02.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-679, кв. 853, идентификатор 10135.1501.679, по плана на 9м.р., ул. "Стара планина" № 20, гр. Варна "ПН ИНВЕСТ ВАРНА - 02" ЕООД, представлявано от Никоай Радев Николов - управител, Теменужка Денчева Димитрова, Ивайло Тодоров Димитров, Диана Тодорова Минчева
А-85/31.08.2017г. 60/18.06.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ФАНТАЗИЯ", УПИ ХII-807, кв. 4, идентификатор 10135.3515.1836, по плана на 16м.р., ул. "Фантазия", гр. Варна "РИАЛИС" ЕАД, представлявано от Георги Ганчев Кристоф
А-86/04.09.2017г. 63/02.07.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1895, /идентификатор 10135.2563.1839/, кв. 43, по плана на 21м.р., ж.к. „Бриз“, гр. Варна Марта Онник Закеян, Николай Любенов Димитров, Онник Левон Закеян, Лилия Александрова Даскалова, Крумчо Александров Крумов, Мартин Петров Даскалов, Ивелина Петрова Даскалова, „САМИНВЕСТМЪНД“ ЕООД
А-87/04.09.2017г. 13/26.01.2015г., Заповед № 92/07.10.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА, УПИ V-3, идентификатор 10135.1507.1064, кв. 41, по плана на 8м.р., ул. "Преслав" № 36, гр. Варна "АЛБОНА ИНВЕСТ" ЕООД, представлявано от Александр Александрович Бонашевский
А-88/04.09.2017г. 127/19.12.2014г., Заповед № 15/19.12.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КУРОРТНИ СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ, УПИ IV-260-"за общ.обслужване и жилища", кв. 6, идентификатор 10135.2569.260, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "РАБИ ПАРК РЕЗИДЕНС" ЕООД, представлявано от Рабих Сабра
А-89/12.09.2017г. 72/27.04.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МЕБЕЛЕН МАГАЗИН, находящ се в УПИ ІV-771, кв.21, /с идентификатор 10135.3514.771/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна „ЕМ ДИ ИММОБИЛИЕН“ ЕООД  представлявано от Мариан Душков Душков и Маг. Матиас Лей
А-90/28.09.2017г. 75/26.05.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ      Жилищна сграда, находяща  се  в  УПИ ІІІ-10,11, кв.388, по плана на 10м.р., /пл.”Лаврентий” №33 и ул.”Тодор Шишков” №9/, гр.Варна Искрен Красимиров Йорданов и др.
А-91/29.09.2017г. 138/01.09.2017г. чл. 62, ал. 2 от АПК Промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, находящи в блок 3 на кота -3,30, в МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацефтици“ към Клиника по нуклеарна медицина, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ № 1, гр. Варна  МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД, представлявано от проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов
А-92/29.09.2017г. 78/14.08.2014г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ”, находящ се в УПИ II-247-„за училище”, /с идентификатор 10135.2553.247/, кв. 33, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, представлявана от Веселин Иванов Василев - директор
А-93/02.10.2017г. 79/23.05.2012г., Заповеди №№ 10/2014г., 13/2014г. И 11/2016г. На район "Аспарухово" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Вилни сгради 1,2 и 3, находящи се в ПИ 1928, /с идентификатор 10135.5549.1928/, по плана на СО „Прибой”, р-н Аспарухово, гр. Варна Танка Рангелова Иванова
А-94/03.10.2017г. 151/14.12.2015г., Заповед № 46/20.05.2016г., Заповед № 125/29.12.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-86 - „за жилищно строителство“, с идентификатор 10135.1505.86, кв. 452, по плана на 1-ви м.р., ул. „Македония“ № 98, гр. Варна  „ЕКО ФУРАЖ“ ООД, представлявано от Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев
А-95/10.10.2017г. 27/16.02.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-3, кв.37, /с идентификатор 10135.2560.96/, по плана на 18м.р., ул.„Сава Радулов“ №16, гр.Варна Сава Веселинов Даритков, Пламка Иванова Дариткова и Сия Костадинова Беширова
А-96/12.10.2017г. 137/17.11.2016г., Заповед № А-45/29.05.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1287, /идентификатор 10135.1501.1287/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., /бул. „Владислав Варненчик“ № 93/, гр. Варна Недялка Стоянова Филчева,  Елена Иванова Крайчева, Гинка Демирова Великова, Петър Банков Димитров и „ВЛАДИСЛАВ ПРОДЖЕКТ“ ООД,  представлявано от Анастасия Сергеевна Роганова и Николай Кирилов Славчев и др.
А-97/19.10.2017г. 323/13.08.2009г., Заповед № 102/21.08.2013г., Заповед № 104/14.11.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща  се  в  УПИ ХІ-65, кв.7, по плана на 16м.р.-север, ул.”Усмивка” №19, гр.Варна Калина Кондова Неделчева, Янка Василева Стоянова и Панайот Стоянов Николов
А-98/20.10.2017г. 3/13.01.2016г., Заповед № 48/06.06.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, подпорни стени и басейн, УПИ XV-153,154,155,156-"за жилищни сгради", кв. 4, идентификатор 10135.5545.4103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна  Академичен парк 2020 АД, Красимир Александров Недялков, Петър Димов Даскалов, Екатерина Божидарова Бойчевска, Пламен Божидаров Бойчевски и други
А-99/23.10.2017г. 4/12.01.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки с гараж, кабинет и подземен паркинг – представляващи реконструкция, пристройка и надстройка на съществуващ търговски обект“, находящ се в УПИ VI-1064, /идентификатор 10135.2555.97/, кв. 22, по плана на 23-ти м.р., ул. „В. Петлешков“ и ул. „Дружба“, гр. Варна „КОЛЕДЖИКОВ“ ЕООД, Мария Иванова Иванова, Ивайло Иванов Коледжиков, „АЛЕКСАНДРИД“ ООД и Росица Димитрова Иванова и други
А-100/24.10.2017г. 27/04.03.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-"за търговска и административна дейност", идентификатор 10135.3511.1384, кв. 11, по плана на ж.к. "Възраждане", IV м.р., гр. Варна ЕТ "ИЛКО ЗАПРЯНОВ - ТОП ЗЕТ"
А-101/31.10.2017г. 111/26.11.2014г., Заповед № 77/25.08.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XVI-18, кв. 619, идентификатор 1035.2556.137, по плана на 5м.р., ул. "Брегалница" № 24, гр. Варна Елена Стойчева Радева, Живко Велчев Жеков, Владимир Живков Велчев, Младен Живков Велчев, Любомир Кирилов Славчев и "ЛИДЕР ИНВЕСТ" ЕООД