Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2015г.

№ ЗАПОВЕД
към РС№
основание:
наименование строеж:
възложител:
      Реконструкция, адаптация, надстройка с един етаж на   
1/06.01.2015г. 84/25.07.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ съществуваща триетажна сграда и пристройка на четири етажа, УПИ XVII-4,  "АЛБОНА ИНВЕСТ" ЕООД
  Зап. № 46/17.04.2014г.   идентификатор 10135.1507.378, 8м.р., ул. "Иван Вазов" № 8, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА,  Магдалена Драганова Арнаудова, Даниела 
2/14.01.2015г. 49/18.04.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ XV-26, идентификатор 10135.1507.114, кв. 22, 8м.р. Георгиева Цветкова, Борислав Георгиев Арнаудов и
      ул. "27-ми юли" № 62, гр. Варна Петър Димитров Петров
      ЖИЛИЩНА СГРАДА,   
3/20.01.2015г. 350/02.09.2009г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ ПИ 392, кв. 168, по плана на СО "Траката", гр. Варна Румен Златев Атанасов
      АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ  
4/22.01.2015г. 261/2007г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ XXII-466,648, идентификатор 10135.2571.4616, кв. 31, Тодор Николов Григоров и други
      по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна  
      ”ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК 6 И БЛОК 7”,  
5/26.01.2015г. 13/15.06.1992г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  находящ се в УПИ I-63,94,95, кв. 10, по плана на 26-ти м.р. гр. Варна. Петко Керчев Петков
         
      ”Жилищна сграда /вход А, Б и В/”,   
6/26.01.2015г. 60/26.03.2007г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ ХIX-523,524,525,526,1303,1231, кв. 28, по плана на 24-ти м.р.,   
      /ул. „Подполковник Калитин” № 53,53А,55 и 55А/,  Светлозар Иванов Косев, като управител 
      етапно строителство: етап – вход „А“ и вход „Б“, етап: вход „В“гр. Варна. на „КОРАЛ ИВ“ ООД
      ХОТЕЛ  
7/27.01.2015г. 160/23.07.2007г.   УПИ II-140-"за смесени функции", кв. 23, по плана на  "КАРАЧИ" АД
      к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна  
      ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ "Медицински университет - Варна
8/28.01.2015г. 20/26.01.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ към Медицински университет проф. д-р Параскев Ив. Стоянов
  Зап. № 98/16.08.2013г.   УПИ IX-315, кв. 995, по плана на 5м.р., гр. Варна  
      ВИЛНА СГРАДА  
9/03.02.2015г. 367/30.11.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПИ 2723.1758, по плана на  "РУС БИЛДИНГ" ООД
      СО "Ваялар", гр. Варна  
      ТЪРГОВСКА СГРАДА - МАГАЗИНИ И ОФИСИ  
10/03.02.2015г. 37/15.03.2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ XVII-"за търговия", 10135.2555.2585, кв. 4б,  "ДЕТЕКС" ООД
  Зап. № 83/08.07.2013г.   по плана на 23м.р., гр. Варна  
      КУРОРТНА СГРАДА "КИПАРИСИТЕ"  
11/05.02.2015г. 111/13.07.2011г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ XIV-2568.209, стар XIV-177, кв. 32, по плана на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ
      к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна  
      СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ  
12/11.02.2015г. 104/17.07.2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ XV-78, 10135.2564.78, кв. 1, по плана на "САНТА ХОУМ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД
  Зап. № 95/13.08.2013г.   "Вилна зона", гр. Варна  
      "ЖИЛИЩНА СГРАДА,   
13/16.02.2015г. 115/02.12.2014г. чл. 148, ал. 4 и УПИ VI-16, идентификатор 10135.1026.223, кв. 569 "ЕКОХИМПЛАСТИК" ООД
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ по плана на 14-ти м.р.  
      ул. "Петко Ю. Тодоров" № 47, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
14/18.02.2015г. 93/14.08.2013г. чл. 62, ал. 2 от АПК УПИ XVI-66, 10135.2554.499, кв. 32, "СПЕДСТРОЙ" ЕООД
      по плана на 24-ти м.р., гр. Варна  
      КУРОРТНИ СГРАДИ  
15/18.02.2015г. 127/19.12.2014г. чл. 62, ал. 2 от АПК УПИ IV-260, кв. 6, 10135.2569.260, по пана на  "РАБИ ПАРК РЕЗИДЕНС" ЕООД
      к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
16/18.02.2015г. 2/07.01.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ XI-72, 10135.1505.72, кв. 455, по плана на 1-ви м.р. "ДЖИ ЕЛ ИНВЕСТ" ООД
      бул. "Сливница" № 56, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
17/24.02.2015г. 11/2010г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ УПИ X-520,536, /10135.5505.485/, кв. 101, по плана на 28-ми м.р. Стоян Радев Стоянов и Петър Радев Стоянов
      ул. "Мара Гидик" № 68, гр. Варна  
      ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "АРГИЩ ПАРТЕЗ"  
18/25.02.2015г. 358/2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ IV-513.84, кв. 16,  по пана на к.к. "Златни пясъци" "МАРНО" ООД
  Заповед № 23/2013 и    етапно строителство  
  № 114/2014г.      
      ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - първи етап - вх. 7, втори етап - входове 5 и 6,  
19/04.03.2015г. 200/2008г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ трети етап - вход 4, четвърти етап - вход 3, пети етап - вход 1 и шести етап - вход 2 "СТАТ-1" ООД
  Зап. № 121/13;137/13   УПИ III-971, кв. 42,  по пана на 1-ви м.р., ж.к. х"Вл. Варненчик", Варна  
  Зап. № 67/14, № 85/14г.      
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
20/05.03.2015г. 193/2007г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ IХ-240,241, кв. 45, по плана на 21-ви м.р. "НЮ БИЛД" ООД
      бул. "Княз Борис I" № 117, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
21/06.03.2015г. 113/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ III-1414, кв.37, идентификатор 10135.2553.774, по плана на 25-ти м.р. "ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ" ЕООД
      ул. "Синчец" № 20, гр. Варна  
      ОФИС ГРАДА  
22/06.03.2015г. 332/2009г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ и УПИ ХIII-508, кв.86,  по плана на 7-ми м.р. "ТИКОМА" ЕООД
  Зап. № 55/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ул. "София" № 6, гр. Варна  
      МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВГРАДЕН ТРАФОПОСТ - първи етап  
23/09.03.2015г. 134/2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ ХIV-1, кв. 295А,  идентификатор 10135.1501.440, по плана на 9-ти м.р. "БРИК" ЕООД
      ул. "Кап. Георги Мамарчев" № 11, гр. Варна  
      РЕКОНСТРУКЦИЯ, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА  
24/09.03.2015г. 49/2009г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ и УПИ ХIХ-1155, кв. 11,   по плана на 8-ми м.р. "СТРОЙ МАТ" ЕООД
      ул. "Иларион Макариополски" № 5, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
25/11.03.2015г. 40/2009г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ и УПИ VI-737, кв.38,  по плана на СО "Сотира", гр. Варна "СТОЙКОВ СТРОЙ" ЕООД
         
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
26/12.03.2015г. 148/2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ ПИ № 1477, кв.96, по плана на СО "Планова", гр. Варна "ЛИВЕКС СТРОЙ" ООД
         
      МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  
27/12.03.2015г. 53/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ III-2, кв. 122, идентификатор 10135.1506.256, по плана на 7-Ми м.р. "ТОЛИНИ - ВАРНА" ЕООД
      ул. "Капитан Петко войвода" № 46, гр. Варна  
      СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ  
28/19.03.2015г. 13/2011г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ и УПИ ХIV-4507.319, /стар 250012/, кв. 2,  по плана на ПЗ "Метро" Атанас Андонов Щерев и Мирослава Савова Чанова
      район "Вл. Варненчик", гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
29/25.03.2015г. Удостоверение № чл. 161, ал. 1 от ЗУТ и УПИ VIII-2560.146/стар № 14/, кв.34,  по плана на 18-ти м.р. Невяна Янева Грелихова и други
  21/2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК ул. "Добри Войников" № 29 Б, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
30/25.03.2015г. 144/2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ IV-156, идентификатор 10135.1506.156, кв.116,  по плана на 7-ми м.р. "СТОМИС 2002" ЕООД
      ул. "Пирот" № 4, гр. Варна  
      ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС  
31/26.03.2015г. 441/2009г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ УПИ XI-480-"за търг.комплекс", кв. 2,  по плана на  "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА" 
      паркова зона - район "Вл. Варненчик", гр. Варна  
      КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ЧАСТЕН   
32/27.03.2015г. 3/2007г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  СПОРТЕН ЦЕНТЪР - етапно строителство  "ВАРНА САУТ БЕЙ" ЕООД
  Заповед № 59/2014г.   УПИ II-2604, кв. 1, местност "Карантината", кв. "Аспарухово"  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
33/30.03.2015г. 144/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ ХV-4725, идентификатор 10135.5404.4725, кв.41,  по плана на СО "Боровец - юг" Цветелин Иванов Йорданов и
       гр. Варна Миглена Димитрова Димитрова
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
34/01.04.2015г. 88/2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ I-231, идентификатор 10135.3513.1847, кв. 1088а,  по плана на 26-ти м.р. "СИТИХОУМ" ЕООД и други
      ул. "Чинар" № 24, гр. Варна  
    чл. 62, ал. 2 от АПК, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА -   
35/08.04.2015г. 76/2013г. чл. 148, ал. 4 и ЮНАШКИ САЛОН ОБЩИНА ВАРНА
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ  УПИ II, идентификатор 10135.1506.36, кв. 1088а,  по плана на 7-ми м.р.  
      бул. "Христо Ботев", гр. Варна  
36/08.04.2015г. 87/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта-Варна /зала "Конгресна", включващи: нови трибуни /С, D, E, F, B1/, ТV-платформи, както и обслужващи, административни, технически и санитарни помещения, находящ се в УПИ I-"за дворец на културата и спорта", кв. 43, идентификатор 10135.2560.425, по плана на 18м.р., бул. "Княз Борис I" № 115, гр. Варна "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА" ЕАД
      РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 
37/28.04.2015г. 105/2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ "ЕВКСИНОГРАД" И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Заповед № 170/2013г.      
  114/2014г.   ЖИЛИЩНА СГРАДА Цветелин Иванов Йорданов и
38/28.04.2015г. Заповед № 33/2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК УПИ ХV-4725, идентификатор 10135.5404.4725, кв.41,  по плана на СО "Боровец - юг" Миглена Димитрова Димитрова
       гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА и допълващо застрояване на един етаж  
39/08.04.2015г. 113/2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ ХIV-7,  кв. 163,  по плана на 11-ти м.р. "БРАДЪРС БИЛДИНГ" ООД
       гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
40/04.05.2015г. 2/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ ХI-72, идентификатор 10135.1505.72, кв. 455,  по плана на 1-ви м.р. "ДЖИ ЕЛ ИНВЕСТ" ООД
  Заповед № 16/2015г.   бул. "Сливница" № 56, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
41/08.05.2015г. 102/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ УПИ ХI-164 -"за жил.стр.", идентификатор 10135.2558.164, кв. 637,  по плана на 6-ти м.р. "МАЙТ" ЕООД
      ул. "Братя Бъкстон" № 14,16, гр. Варна  
      ЖИЛИЩНА СГРАДА  
42/12.05.2015г. 255/2009г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ УПИ I-494,  кв. 26,  по плана на СО "Пчелина" "ВИКАТ" ООД
       ул. "Хан Пресиян" № 12, гр. Варна  
    чл. 148, ал. 4 и СГРАДА С ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ, УПИ IV-109,238-"за жилищно строителство и обществено обслужване", идентификатори 10135.2559.109 и 10135.2559.238, кв. 798, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна - I-ви етап: сутерени два броя и магазин от кота +0,00 до кота + 4,00;, II-ри етап: магазин 2, магазин 3, магазин 4 и магазин 5 от кота +0,00 до кота + 4,00;, III-ти етап: магазин 3 и магазин 4 от кота +4,00 до кота + 7,40; IV-ти етап: трети, четвърти и пети жилищни етажи  
43/20.05.2015г. 32/2015г. чл. 161, ал. 1 от ЗУТ   
      "СТОЯНСТРОЙ И СИН" ООД
44/20.05.2015г. 10/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МОТЕЛ И ОБЩЕЖИТИЕ, УПИ ХII-275-"за мотел и общежитие", кв. 62, идентификатор 10135.513.275, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "ГРИФИД ХОЛИ" ЕООД
45/21.05.2015г. 145/2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД ЗА ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХI-„скл.и търговска дейност, офиси”, с идентификатор 10135.3511.1331, по плана на ПЗ „Планова”, гр. Варна "ДЖИ ЕЛ ДЖИ" ООД
46/22.05.2015г. 137/2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, находящ се в УПИ III-692,827, кв. 16, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик” II м.р., /с идентификатор 10135.4505.446/, гр. Варна "РОМЕЛ БИЛД" ЕООД
47/26.05.2015г. 20/2010г., Заповед № 98/2013г. и Заповед № 8/2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
към Медицински университет
УПИ IX-315, кв. 995, по плана на 5м.р., гр. Варна
Медицински университет - Варна "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов"
48/01.06.2015г. 53/2013г., Заповед № 54/2013г. чл. 62, ал. 2 от АПК "Хладилни камери - камера 1 и камера 2", упи XXVIII-1728, кв. 16, идентификатор 10135.4510.785, по плана на ЗПЗ, гр. Варна "АНИМА ГРУП" ЕООД
49/03.06.2015г. 87/2014г., Заповед № 36/2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта-Варна /зала "Конгресна", включващи: нови трибуни /С, D, E, F, B1/, ТV-платформи, както и обслужващи, административни, технически и санитарни помещения, находящ се в УПИ I-"за дворец на културата и спорта", кв. 43, идентификатор 10135.2560.425, по плана на 18м.р., бул. "Княз Борис I" № 115, гр. Варна "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА" ЕАД
50/05.06.2015г. 30/2014г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ V-7, кв. 395, идентификатор 10135.1503.514, по плана на 10м.р., ул. "Христо Самсаров" № 9 "ВЕГАСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
51/05.06.2015г. 44/2014г., Заповед № 65/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХIII-13, кв. 306, идентификатор 10135.1501.193, по плана на 9м.р., ул. "Средна гора" № 3, гр. Варна "САМИНВЕСТМЪНД" ООД и др.
52/09.06.2015г. 121/2013г., Заповед № 13/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА, УПИ VIII-16-"за болнично заведение", кв. 3, по плана на "Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ", идентификатор 10135.2555.16, гр. Варна "Света Петка инвестмънт" ООД
53/15.06.2015г. 19/17.02.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXXI-1746,1747, кв. 5 идентификатор 10135.5506.396, по плана на местност "Вилите", гр. Варна "ХЕПИ ДЕЙ" ЕООД, "ФОРРЕНТ" ООД
54/15.06.2015г. 142/19.12.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, кв. 578, по плана на 14-ти м.р., /с идентификатор 10135.1026.162/, ул. „Петко Ю. Тодоров” № 40, гр. Варна „Т – ИНВЕСТ” ЕООД, Татяна Стоянова Янева, Преслава Диянова Проданова, Христо Железов Янев, Продан Стоянов Проданов
55/17.06.2015г. 127/29.08.2008г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ V-1348, идентификатор 10135.2555.286, кв. 18, по плана на 23-ти м.р., кв. "Левски", гр. Варна "ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" ЕООД и др.
56/22.06.2015г. 10/21.01.2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-186, кв. 369, идентификатор 10135.3513.281, по плана 10м.р., ул. "Ангел Георгиев" № 34, гр. Варна "РУНИК" ООД
57/22.06.2015г. 266/03.07.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, ПИ 818, кв. 10, по плана на местност "Боровец - север", гр. Варна Николай Христов Николов
58/22.06.2015г. 69/25.07.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ I-1"за смесено предназначение", кр. 396, идентификатор 10135.1503.544, по плана на 10м.р., ул. "Христо Самсаров" № 3, гр. Варна "ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН" ООД
59/22.06.2015г. 211/02.06.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Ремонт на покрива на тавански апартамент и складово помещение към него, с направа на капандури в съществуваща жилищна сграда, УПИ III, кв. 144, по плана на 7м.р., ул. "Александър Дякович" бл. 26, вх. 6, ет. 5, гр. Варна Веселинка Йорданова Агопян
61/29.06.2015г. 91/13.08.2013г. чл. 62, ал. 2 от АПК ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА I-ви егап, УПИ VIII-20001, идентификатор 10135.4504.639, кв. 45, по плана на I-ви м.р., "Вл. Варненчик", гр. Варна Бонка Николова Чобанова и Христо Великов Чобанов
62/29.06.2015г. 171/01.06.2010г. чл. 153, ал. 3, чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ    
63/30.06.2015г. 1/04.01.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПИ № 1314, по плана на СО "Планова", гр. Варна Румяна Димитрова Мирчева и Марин Христов Мирчев
64/01.07.2015г. 154/12.11.2012г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-1027, кв. 331, идентификатор 10135.1501.1027, по плана на 9-ти м.р., ул. "Неофит Бозвели" № 29, гр. Варна Явор Добромиров Петров и др.
65/01.07.2015г. 132/25.11.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН, УПИ VIII-123-"за жилищна сграда и трафопост", идентификатор 10135.2569.224, кв. 20, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "РОСТ ИНВЕСТ" ЕООД
66/03.07.2015г. 231/12.06.2009г. чл. 153, ал. 3 и чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Промяна предназначение и преустройство на съществуващ Стол № 5 със сънитарен блок към него, разположени в сутерена на сградата на ДКЦ тделение за лъчетерапия към МДОЗС и пристройка на подемно помещение - бункер за линеен ускорител, УПИ XVII - "за болница", кв. 682, 2м.р., бул. "Цар Освободител" № 100, гр. Варна, етапно строителство "СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД
67/09.07.2015г. 20/26.01.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, УПИ IX-315-"за медицински колеж", кв. 995, по плана на 5м.р., гр. Варна Медицински университет - Варна "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов"
68/15.07.2015г. 382/16.12.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА, УПИ XXI-1506.647, стар ХХI-407, кв. 80, по плана на 7-ми м.р., ул. "Охрид" № 19, гр. Варна "ЕСКАНА" АД
69/31.07.2015г. 42/08.04.2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК ПРИСТРОЙКА, ПРЕУСТРОЙСТВО И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АВТОСЕРВИЗ С ДВА ЕТАЖА ПАРКИНГ И ЕДИН ЕТАЖ ОФИСИ - втори етап, УПИ "за етажен паркинг", идентификатор 10135.3512.221, по плана на ж.к. "Младост", IIм.р., гр. Варна Валентина Бонева Георгиева
70/04.08.2015г. 448/25.11.2009г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА И АТЕЛИЕ, УПИ XXXV-883, кв. 9, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна Валентин Славков Демирев
71/04.08.2015г. 316/05.08.2009г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XI-590, кв. 4, по плана на кв. "Виница", гр. Варна "ДИ БИ АЙ" ЕООД 
72/05.08.2015г. Удостоверение № 64/2015г. чл. 161 от ЗУТ и чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ V-180а, идентификатор 10135.3511.588, кв. 16, по плана на ж.к. "Възраждане", IV-ти м.р., гр. Варна Дора Диянова Върбанова и др.
73/10.08.2015г. Удостоверение № 85/2015г. чл. 161 от ЗУТ и чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-133, идентификатор 10135.2554.133, кв. 30, по плана на 24-ти м.р., ул. "Железни врата" № 35, гр. Варна "КЕРЕВ БИЛД" ЕООД и др.
74/11.08.2015г. 26/25.02.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-439, идентификатор 10135.2554.439, кв. 3, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна "ТРАНССТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
75/12.08.2015г. 41/03.04.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МАГАЗИН "ПРАКТИКЕР", УПИ VII-100,772 -"за търговска дейност, покриване на отводнителен канал, озеленяване и паркинг", кв. 21, по плана на ЗПЗ, гр. Варна "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД
76/26.08.2015г. 141/22.10.2012г. И Заповед №171/21.12.2013г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХIII-166, идентификатор 10135.1508.166, кв. 724, по плана на 3-ти м.р., ул."Петко Каравелов" №24, гр. Варна "ТРАНССТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
77/27.08.2015г. 94/16.10.2014г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Многофункционална СГРАДА, с търговски център, общежитие, офиси и подземен гараж, в УПИ III-1310"общ.обслужване", идентификатор 10135.2555.25, кв. 2, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна "Александрида" ООД
78/27.08.2015г. 200/19.12.2008г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ”ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС” - първи етап – вход 7, втори етап – входове 5 и 6, трети етап – вход 4, четвърти етап – вход 3, пети етап – вход 1 и шести етап – вход 2, находящ се в УПИ III - 871, кв. 42, по плана на 1-ви м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“,  гр. Варна,  "Стат" ООД
79/28.08.2015г. 138/05.12.2013г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „Жилищна сграда и надстройка на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1143, /с идентификатор 10135.1507.68/, кв.10, по плана на 8м.р., ул.„Юджийн Скайлер “ №5, гр.Варна” Владимир Димитров Димитров
80/31.08.2015г. 441/16.11.2009г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „Търговски комплекс, находящ се в УПИ XI-480„за търговски комплекс“, кв.2, по плана на паркова зона – район „Вл. Варненчик“ /ОП.3/, гр.Варна”, Кооперация "Панда"
81/03.09.2015г. 29/05.03.2015г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „Ремонт реконструкция модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел "Мираж", находящ се в ПИ-97, идентификатор 10135.2570.97, по плана на к.к„Св.Св. Константин и Елена“ /Комплекс "Слънчев ден"/, гр.Варна”, "Международен панаир Пловдив" АД
82/08.09.2015г. 220/30.06.2010г.  чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „Две жилищни сгради, находящи  се  в  ПИ 5545.182, по плана на СО „Зеленика”, р-н Аспарухово, гр.Варна.” Стамен Станчев Станев
83/10.09.2015г. 87/10.09.2014г., Заповед № 36/2015г. и Заповед № 49/2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ”Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта-Варна /зала „Конгресна“/, включващи: нови трибуни /С, D, E, F, B1/, TV-платформи, както и обслужващи, административни, технически и санитарни помещения, находящ се в УПИ I-„за дворец на културата и спорта“, кв.43, /с идентификатор 10135.2560.425/, по плана на 18м.р., бул. «Княз Борис I» №115, гр.Варна: I етап и II етап”,  „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД, 
84/10.09.2015г. 87/10.09.2014г., Заповед № 36/2015г. и Заповед № 49/2015г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта-Варна /зала "Конгресна", включващи: нови трибуни /С, D, E, F, B1/, ТV-платформи, както и обслужващи, административни, технически и санитарни помещения, находящ се в УПИ I-"за дворец на култура „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД, 
85/11.09.2015г. 90/25.09.2014г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХLI-599, кв. 37, идентификатор 10135.2571.1258, по плана на к.к. "Чайка", Първи етап - цялостно изграждане на сградата и довършителни работи на първи и втори етаж и втори етап - довършителни работи на трети и четвърти терасовиден етаж "ТЕРА 121" ООД
86/15.09.2015г. 30/11.03.2014г.  чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-7, кв.395, /идентификатор 10135.1503.514/, по плана на 10 м.р., ул.“Христо Самсаров“ №9, гр.Варна” „Вегастрой инвест“ ООД 
87/17.09.2015г. 179/15.12.2011г.  чл. 153, ал. 3 от ЗУТ „Жилищна сграда на четири етажа-І-ви етап, находящ  се  в  УПИ VІ-395, /идентификатор 10135.2560.395/, кв.17, по плана на 18-ти м.р., гр.Варна.” Тодор Андреев Темелков 
88/23.09.2015г. 84/25.07.2013г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ „Реконструкция, адаптация, надстройка с един етаж на съществуваща триетажна сграда и пристройка на четири етажа”, находящ се в УПИ ХVII-4, кв. 18,/с идентификатор 10135.1507.378/, по плана на 8-ми м.р., ул. „Иван Вазов” № 8, гр. Варна.“и м.р., гр.Варна.” «АЛБОНА ИНВЕСТ» ЕООД,
89/24.09.2015г. 236/04.12.2007г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ „СТАДИОН ВАРНА, находящ се в УПИ XXV“стадион“, кв.7, по плана на 21м.р., /ж.к.“Бриз-юг“/, гр.Варна”,  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА“ АД 
90/29.09.2015г. 276/24.08.2010г.  чл. 153, ал.3 от ЗУТ „Две жилищни сгради, находящи  се  в  ПИ-1048, по плана на СО „Планова“, гр.Варна.” Христо Стефанов Динков
91/07.10.2015г. 118/30.10.2013г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ „СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ И ШОУРУМ, находящ се в УПИ ХVII-450, кв. 30 10135.4510.908, по плана на ЗПЗ, р-н „Вл. Варненчик”, гр.Варна“ „МИКРО АСУ“ ООД 
92/07.10.2015г. 13/26.01.2015г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ „ОФИС СГРАДА,  находяща се в УПИ V-3, кв.41, /с идентификатор 10135.1507.1064/, по плана на 8м.р., ул.„Преслав“ №36, гр.Варна.“ «АЛБОНА ИНВЕСТ» ЕООД
93/07.10.2015г. 53/26.04.2013г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ ”ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ – КАМЕРА 1 И КАМЕРА 2“, находящ се в УПИ XXVIII-1728, идентификатор 10135.4510.785, кв. 16, по плана на ЗПЗ, гр. Варна. „АНИМА ГРУП” ЕООД
94/08.10.2015г. 198/17.06.2010г.  чл. 153, ал.3 от ЗУТ „ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, находящ се в ПИ № 1324, /стар № 888/, по плана на СО „Планова“, район „Младост“, гр. Варна.  Иван Стефанов Бонжолов
96/12.10.2015г. 76/18.06.2013г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ ”РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА-ЮНАШКИ САЛОН”, находящ се в УПИ II, /идентификатор 10135.1506.36/, кв. 136, по плана на 7-ми м.р., бул. „Христо Ботев”, гр. Варна.  Община Варна
97/12.10.2015г. 39/30.03.2015г.  чл. 154, ал.5 от ЗУТ ”МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда“, находящ се в УПИ III-4, кв. 173, по плана на 11-ти м.р./ул. „Константин Доганов“ № 41, гр. Варна.  „ЕН ЕР ГРУП“ ООД и Росица Лефтерова Друмева, Димо Илиев Димов, Виолета Илиева Димова, Себил Билентова Исмаилова, Свилен Иванов Димитров и Станимира Димитрова Петкова
98/15.10.2015г. 30/11.03.2014г.  чл. 62, ал.2 от ЗУТ  „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ V-7, кв. 395, идентификатор 10135.1503.514, по плана на 10м.р., ул. „Христо Самсаров“ № 9, гр. Варна.  "ВЕГАСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
99/16.10.2015г. 117/2012г. и Заповед № 120/22.12.2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ Комплекс жилищни сгради, находящ се в УПИ ХІІ-25, кв.30, /с идентификатор 10135.2563.665/, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз”, гр. Варна, І-ви етап: сграда „В” и сграда ”Г” и ІІ-ри етап: сграда „А” и сграда „Б” "ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ" ООД
100/20.10.2015г. 79/2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА /продължаване на строежа, изградена конструкция на подземен, първи и втори етаж, разрешен с РС № 65 от 26.09.1996г. на Главен архитект на район „Одесос”/, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА, находящ се в УПИ VI-31, кв. 180Б, по плана на 11м.р., ул. „Хан Кардам” № 22, гр. Варна „БЕЛЛА МИА” ООД
101/26.10.2015г. 77/2009г., Заповед № 45/2014г. и Заповед № 119/2014г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, УПИ V-9, кв. 725, по плана на 3 м.р., ул. "Петко Каравелов" № 9, гр. Варна "Сентер консулт" ЕООД
102/28.10.2015г. 57/09.06.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА - I-ви етап, УПИ XIV, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна "ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ" АД
103/30.10.2015г. 39/30.03.2015г. и № 97/12.10.2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК ”МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда“, находящ се в УПИ III-4, кв. 173, по плана на 11-ти м.р./ул. „Константин Доганов“ № 41, гр. Варна.  „ЕН ЕР ГРУП“ ООД и Росица Лефтерова Друмева, Димо Илиев Димов, Виолета Илиева Димова, Себил Билентова Исмаилова, Свилен Иванов Димитров и Станимира Димитрова Петкова
104/10.11.2015г. 87/20.08.2015г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXI-452, кв. 28, идентификатор 10135.1507.452, 8м.р., ул. "Стефан Стамболов" № 9, гр. Варна Марин Иванов Михов, Кинка Маринова Иванова, Фатма Алиева Стоева,  Алин Стойчев Йорданов
105/12.11.2015г. 16/27.01.2012г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.25/, по плана на Приморска зона, СЗ – 5, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
106/12.11.2015г. 18/27.01.2012г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.23/, по плана на Приморска зона, СЗ – 5, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
107/12.11.2015г. 20/27.01.2012 г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ Център за обучение и преквалификация с хотел, находящ се в УПИ ІІІ”за общ. обслужване”, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.27/, по плана на Приморска зона, СЗ – 5, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
108/12.11.2015г. 17/27.01.2012 г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ V, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.303/, по плана на Приморска зона, СЗ – 5, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
109/12.11.2015г. 15/27.01.2012 г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв. 6, /с идентификатор 10135.2561.33/, по плана на Приморска зона, СЗ – 5, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
110/12.11.2015г. 21/27.01.2012 г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІІ”за общ. обслужване”, кв. 6, /с идентификатор 10135.2561.34/, по плана на Приморска зона, СЗ – 5, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
111/12.11.2015г. 19/27.01.2012 г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І”за общ. обслужване”, кв. 7, /с идентификатор 10135.2561.36/, по плана на Приморска зона, СЗ – 5, гр. Варна "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
112/18.11.2015г. 84/2014г. и Заповед № 87/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ II-339, кв. 16, идентификатор 10135.3511.1339, по плана на ж.к. "Възраждане" I-ви м.р., гр. Варна "ЕКОБИЛД 65" ООД
113/19.11.2015г. 81/05.08.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в III-204–„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2559.204/, кв. 9, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна "МАЙТ" ЕООД
114/02.12.2015г. 84/10.08.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-8, кв. 438, идентификатор 10135.1504.189, по плана на 4м.р., ул. "Драгоман" № 34, гр. Варна "ТОЛИНИ-ВАРНА" ООД
115/03.12.2015г. 72/2005г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-87,88,  кв. 130, по плана на 29-ти м.р., ул. "Стенка Разин" и ул. "Кирил и Методий", кв. "Аспарухово", гр. Варна Стоян Богомилов Проданов, Емилия Димитрова Михова и Дияна Димитрова Жекова
116/03.12.2015г. 241/2007г. и Заповед № 152/2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-64,  кв. 32, по плана на 24-ти м.р., ул. "Дубровник" № 54, гр. Варна чрез пълномощници Тодор Щерев Тодоров и Светослав Михайлов Жеков
117/08.12.2015г. 376/ГИ/21.12.2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕСТЕТИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГЛАВНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА И ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ ПО ПЛАНА НА 2,3,4,8 и 10-ти м.р., чрез реконструкция на градска среда, етапно строителство Община Варна
118/08.12.2015г. 28/05.03.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ "РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ "ВЕРОНИКА", ПИ 97, идентификатор 10135.2570.97/ по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена" (комплекс "Слънчев ден"), гр. Варна "МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ" АД
119/08.12.2015г. 157/18.10.2011г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И БАСЕЙНИ, УПИ VIII-51-"за жилищно строителство и тп.", кв. 31, идентификатор 10135.2568.158, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "Св. Св. Константин и Елена" АД
120/12.12.2015г. 98/14.03.2009г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, ПИ 614, кв. 157, по ПНИ на СО "Траката", гр. Варна Петко Николаев Ванков
121/15.12.2015г. 481/23.12.2009г. , Заповед № 149/2013г. и Заповед № 86/2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЛБАТРОС", УПИ I-134-"за жилищна сграда", кв. 21 /≡2569.123/, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна  "ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД
122/15.12.2015г. Удостоверение № 293/17.12.2005г. чл. 62, ал. 1 от АПК ”РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА-ЮНАШКИ САЛОН”, находящ се в УПИ II, /идентификатор 10135.1506.36/, кв. 136, по плана на 7-ми м.р., бул. „Христо Ботев”, гр. Варна.  Община Варна
123/21.12.2015г. 35/24.03.2014г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА, УПИ XI-54, кв. 433, идентификатор 10135.1504.90, 4м.р., ул. "Ген. Колев" № 20, гр. Варна "ЕВРО КА" ООД