Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2014г.

№ ЗАПОВЕД
към РС№
основание:
наименование строеж:
възложител:
1 / 03.01.2014 г. 313 / 29.09.2010 г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР "АКУАРИО-ВАРНА" "АКУАРИО ВАРНА ШОПИНГ ЦЕНТЪР" ЕООД
      находящ се в УПИ ХI - 4024.137 /стар 83,84; кв. 5 по плана на 10 м.р.;  
      местност ""Боклук тарла", гр. Варна  
2 / 15.01.2014 г. 355/11.11.2010Г. чл. 153, ал.3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Андрей Катеринов Катеринов
      находяща се в ПИ № 2521.36; кв. 12 по плана на СО "Акчелар";  
         
3 / 15.01.2014 г. 21/19.02.2013г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН Борислав Живков Стоянов
      находящ се в УПИ ХI - 135  
       кв.54, по плана на 28м.р./10135.5503.135/  
4 / 17.01.2014г. 125/05.08.2011г. чл. 62, ал.2 от АПК ПРИСТРОЙКА-хале за търговска и скл.дейност "ВЕЗИ" ООД
      находяща се в УПИ VII - 4505.530; кв. 45, ж.к. "Вл. Варненчик I"  
5 / 24.01.2014г. 79 / 26.03.2010 г. чл. 154, ал.5 от ЗУТ Основен ремонт с рек-я на сграда "Павилион за МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД
      сънна терапия" в Онкологичен център" МБАЛ "Света Марина" ЕАД  
      изграждане на бункер, УПИ "ВМИ" 23м.р.  
         
6 / 24.01.2014 г. 240/19.07.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА Емануела Божидарова Вълканова
      находяща се в ПИ № 5549.2246; кв. 5, по плана на Со "Прибой"  
         
         
7/27.01.2014г. 4/20.01.2014г. чл. 62, ал. 1 от АПК СКЛАД ЗА ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО Дарина Петрова Гаджева и Данаил Георгиев Гаджев
       находяща се в УПИ ХIV-1506; кв. 42, по плана на ЗПЗ, Варна
        Славейко Георгиев Вълков и Пенка Василева Вълкова
         
8/28.01.2014г. 124/19.09.2012г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  "ТОП СТРОЙ ВАРНА" ЕООД
      находяща се в УПИ ХХVIII - 684; кв.6, по плана на кв. Виница  
         
9/28.01.2014Г. 138/05.12.2013Г. чл. 62, ал.2 от АПК ЖИЛИЩНА ССГРАДА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ГЮЛБЕК АРДАШ НИШАНЯН
      СГРАДА  
      УПИ III-1143, кв. 10, 8 м.р., гр. Варна  
10/03.02.2014г. 314/31.07.2009г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  Хриска Христова Петрова
      УПИ ХL-59, кв. 33, кв. Галата, Варна  
11/03.02.2014г. 44/08.04.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СД "ИМПУЛС МИЛУШЕВ И СИЕ" и др.
      УПИ IV-193,194, кв. 23, 17м.р.  
12/05.02.2014г. 256/28.12.2007г. чл. 153, ал. 3 АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ "МОРСКО ОКО" "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД
      УПИ I-48, кв. 12  
      к.к. "Златни пясъци", Варна  
13/05.02.2014г. 121/11.11.2013г. чл. 148, ал. 4 и  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА "СВЕТА ПЕТКА ИНВЕСТМЪНТ" ООД
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ УПИ VIII-16-"за болнично заведение"  
      кв. 3, по плана на "Жилищна сгрупа, западно от ВМИ"  
14/06.02.2014г. 247/14.12.2007г. чл. 153, ал. 3 КОМПЛЕКС КУРОРТНИ СГРАДИ - пет входа, магазини и  "ВАРНА ЛАНДШАФТ" ООД
      подземни гаражи, УПИ III-2605, кв. 1, местност "Карантината"  
         
15/06.02.2014г. 248/14.12.2007г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ КОМПЛЕКС КУРОРТНИ СГРАДИ - шест входа, магазини и  "АВТОБРИЗ ИНВЕСТ" 
      подземни гаражи, УПИ I-1692, кв. 1, местност "Карантината"  
16/07.02.2014г. 107/15.04.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ    ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в ПИ  - 1487,         Георги Петров Димитров и
      по плана на СО "Ментеше" Петя Василева Димитрова
      район "Вл. Варненчик", Варна  
17/07.02.2014г. 9/01.02.2011г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЦЕХОВЕ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ,  "МОНТАЖИ - ВАРНА" АД
      представляващи Цех и пристройка  
      УПИ ХLІІ-3514.133, кв. 35, по плана на ЗПЗ, Варна  
18/10.02.2014г. 209/01.06.2009г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Севетлана Богославова Дишева и др.
      УПИ ХII-160, кв. 23, 24м.р.  
      Варна  
19/10.02.2014г. 13/19.01.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИ" ОБЩИНА ВАРНА
      III-ти етап - "ПОКТИР ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС"  
      УПИ I-"за плувен комплекс", кн. 1, Приморска зона  
20/14.02.2014г. 207/21.06.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС ВЛАДИСЛАВ ЕООД
      находяща се в УПИ IV - 1501,1227; кв.306, по плана на 9-ти м.р.;  
      бул. "Вл. Варненчик" № 95  
21/19.02.2014г. 12/12.01.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩ. ЖИЛ. СГРАДА И ГАРАЖ Добрин Добрев Василев
      находяща се в ПИ - 102; кв. 184, по плана на ПНИ на СО Ваялар  
         
         
22/21.02.2014г. 13/14.01.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ОФИС СГРАДА "МАЯАНА" ЕООД
    чл. 148, ал. 4 и   находящ се в УПИ LII - 1785; кв. 35;   
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ по плана на ЗПЗ - Варна  
23/27.02.2014г. 120/03.09.2012г. чл. 62, ал.2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" ЕООД
      находящ се в УПИ ХI - 7 идентификатор 10135.1503.254; кв. 360,  
      по плана на 10 м.р., гр. Варна  
24/28.02.2014г. 88/25.04.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ И РЕСТОРАНТ "ДИМЯТ ВАРНА" и др. 
      ПИ № 3526 по КП на СО "Ален мак"  
      гр. Варна  
25/04.03.2014г. 71/03.06.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА  "ИВА 95" ЕООД
      УПИ ХVIII-262, кв. 1087, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна  
26/07.03.2014г. 254/26.07.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Евгени Лазаров Ганчев
      УПИ VIII-2560.146/стар № 14/, кв. 34, 18м.р.  
27/10.03.2014г. 68/28.05.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ГЕНЕРАЛА" Бойко Цанев Цанев
  Зап. № 86/15.07.2013г.   УПИ V-5/идентификатор 10135.2557.164, кв. 702  
      2м.р., ул. "Ген. Паренсов" № 21  
28/10.03.2014г. 787/30.11.2006г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА ГРУПА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И БАСЕЙН "ЕСКАЛЕРА" ООД
  Приморски   УПИ V-254, кв. 40, к.к. "Чайка"  
29/14.03.2014г. 22/25.02.2014г. чл. 62, ал.2 от АПК КУРОРТНА СГРАДА - АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ "ЛАРСЕН" ООД
      УПИ VII-250-"за озел. и курортно стр-во", кв.40  
      идентификатор 10135.513.250, к.к. "Златни пясъци"  
      I-ви етап: "до кота +3,20, II-ри етап: от кота +3,20 до  
      завършване на сградата.  
30/24.03.2014г. 101/05.09.2013г. чл. 62, ал.2 от АПК НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА Петя Димитрова Тахрилова и
      УПИ ХII-381 /идентификатор 10135.5510.279/, кв. 25 Живка Василева Атанасова
      кв. "Галата", ул."Хоризонт" № 13  
31/25.03.2014г. 78/16.02.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ "ХОТЕЛ "АРЕНА"-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС,  "ДЖИ ВИ ВИ" АД
  Зап.№ 111/2013г.   I-ви етап:-инсталационно и временна рампа д онего, II-ри  
      етап-Хотел "Арена"/тела изток,север,юг,басейни,подземен паркинг/  
      УПИ I-44,293,256,939, идентификатор 10135.513.293  
      кв. 46, к.к. "Златни пясъци"  
32/01.04.2014г. 134/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР С ХОТЕЛ "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
      УПИ ХII-2536.1008, кв. 1, Приморска зона СЗ6, Варна  
33/01.04.2014г. 137/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЦЕНТЪР ЗА ВАЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ С "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
       КОНФЕРЕНТЕН БЛОК И ХОТЕЛ   
      УПИ II-2536.1012≡II-"за хотел", кв.3, Приморска зона СЗ6,Варна  
34/01.04.2014г. 138/03.05.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЦЕНТЪР ЗА ВАЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ С "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД
      УПИ III-2536.1013≡III-"за хотел", кв.3, Приморска зона СЗ6,Варна  
35/02.04.2014г. Удостоверение чл. 62, ал.1 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА Недялко Димчев Неделчев
  за търпимост   ПИ № 107, Приморски парк, Варна  
  №АУ177058ВН/      
  31.03.2014г.      
36/07.04.2014г. 339/08.11.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА - ВТОРО ТЯЛО Валентин Димитров Тодоров
      УПИ I-2575.1232, кв. 59  
      кв. Виница, гр. Варна  
37/07.04.2014г. 386/17.12.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ "СТРАНД" АД
      УПИ VI-5511.752/стар ч.72187, № 730, кв.21, "Прибой"  
38/08.04.2014г. 127/29.08.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Росица Атанасова Лазарова-пълномощник
  Зап. № 150/2013г.   УПИ V-1348, кв. 18, 23м.р., кв. "Левски"  
39/08.04.2014г. 39/27.03.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА НА ДВА ЕТАЖА С ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ ОБЩИНА ВАРНА
      плувен басейн и физкултурен салон/към ОДЗ № 11"Детски свят"  
      УПИ I-"за детска градина", кв. 21  
      идентификатор 10135.4504.484, ж.к. "Вл. В-к", I м.р., гр. Варна  
40/09.04.2014г. 125/19.11.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ "НЯМУНО БАНГА" ООД
      ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ в  
      "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛТРИ   
      ЗА ЦИГАРИ"  
      УПИ ХV-55, кв. 1, по плана на ПЗ "Клисе баир", с. Тополи  
41/11.04.2014г. 171/22.11.2011г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ УКРЕПВАНЕ НА ОПОРИТЕ И ФУНДАМЕНТИТЕ ОБЩИНА ВАРНА
      НА КОРАБ-МУЗЕЙ "ДРЪЗКИ"  
      ПИ с идентификатор 10135.1509.1  
      по плана на "Историческо ядро на Морската градина", гр. Варна  
42/11.04.2014г. 128/27.04.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ СКЛАДОВА СГРАДА, ОФИС СГРАДА И ОГРАДА /плътна с височина  "ВАЛЕНСИЯ" ЕООД
      до 2,20м. и ажурна с плътна част от 0,60м. от прилеж.терен  
      УПИ ХVIII-841, кв. 48, по плана на ЗПЗ-юг, гр. Варна  
43/11.04.2014г. 67/15.03.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ НАДСТРОЙКА И НОВА СГРАДА ЗА ШОУРУМ И АВТОМОБИЛНО Марин Янков Маринов и
      ОБСЛУЖВАНЕ Стойка Илиева Маринова
      УПИ VI-330,462-"за търг.к-кс, изложение и атракции"  
      кв.6, по плана на ПРП/ОП.3/  
      р-н "Вл.Варненчик"≡10135.4508.232, гр. Варна  
44/15.04.2014г. 78/16.02.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ "ХОТЕЛ "АРЕНА"-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС,  "ДЖИ ВИ ВИ" АД
  Зап. № 111/2013г. чл. 62, ал.1 и ал. 2 I-ви етап:-инсталационно и временна рампа д онего, II-ри  
    от АПК етап-Хотел "Арена"/тела изток,север,юг,басейни,подземен паркинг/  
      УПИ I-44,293,256,939, идентификатор 10135.513.293  
      кв. 46, к.к. "Златни пясъци"  
45/16.04.2014г. 77/12.02.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА "СЕНТЕР КОНСУЛТ" ЕООД
      УПИ V-9, кв. 725, по плана на 3-ти м.р.  
      ул. "Петко Каравелов" № 9, гр. Варна  
46/17.04.2014г. 84/25.07.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ РЕКОНСТРУКЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, НАДСТРОЙКА "АЛБОНА ИНВЕСТ" ЕООД
      С ЕДИН ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА  
      СГРАДА И ПРИСТРОЙКА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА  
      УПИ ХVII-4, кв. 18, идентификатор 10135.1507.378  
      по плана на 8-ми м.р., ул. "Иван Вазов" № 8, гр. Варна  
47/17.04.2014г. 81/09.07.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ "АРЕОН ФРЕШ" - НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЕТ "БАЛЕВ-5 МД-ДИМИТЪР БАЛЕВ"
      БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АРОМАТИЗАТОРИ  
      УПИ III-1283, идентификатор 10135.3514.59  
      по плана на ЗПЗ-север, гр. Варна  
48/28.04.2014г. 196/18.12.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "АХИЛ 2008" ЕООД
      УПИ ХII-7, кв. 170, по плана на 11м.р. Йордан Костов Славов,
      ул. "Фьодор Успенски" № 23, гр. Варна Кръстинка Костова Савянова
        Катя Василева Славова
        Юлиян Василев Илиев
49/29.04.2014г. 151/31.10.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Димитър Недялков Коларов
    чл. 148, ал. 4 и  УПИ III-1175, кв. 20, 27м.р.  
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ул. "Средец" № 36, гр. Варна  
50/14.05.2014г. 83/30.03.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА Стефко Недялков Стефанов
      УПИ VII-1796, кв. 66, по плана на 8м.р.  
      ул. "Йоан Екзарх" № 11, гр. Варна  
51/20.05.2014г. 180/04.06.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Иван Минков Гочев
      УПИ II-1501.88≡13, кв. 284а, 9м.р., ул. "Ивайло" № 73, Варна  
52/28.05.2014г. 151/08.11.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "ТЕХНО БИЛД" ЕООД
      УПИ Х-1244, идентификатор 10135.1507.376  
      кв.18, 8м.р., ул. "Воден" № 25, гр. Варна  
53/31.05.2014г. 55/10.02.2009г. чл. 62, ал.2 от АПК ПРИСТРОЙКА ТЕРАСИ КЪМ АПРАТАМЕНТИ №№ 11,17,23,29,35,41 Снежанка Маринова Минчева
      НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЖИЛИЩЕН БЛОК 308, ВХ. 12 Минчо Павлов Минчев
      по плана на IIIм.р., ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна Самуил Иванов Иванов
        Евгения Николаева Иванова
        Николай Илиев Иванов
        Вероника Цанева Цанева
        Росица Петрова Кирова
54/03.06.2014г. 53/04.04.2012г. чл. 62, ал.2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА "УЕЛЪР ИНВЕСТ" ЕООД
      УПИ Х-"общ.", идентификатор 10135.2555.70, кв. 4в, 23м.р.  
      ул. "Рощок" № 18, гр. Варна  
55/09.06.2014г. 332/24.08.2009г. чл. 148, ал. 4 и  ОФИС СГРАДА "ТИКОМА" ЕООД
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ УПИ ХIII-508, кв. 86, 7м.р., ул. "София" № 6, гр. Варна  
56/10.06.2014г. 197/16.06.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Силвия Георгиева Георгиева - Пенева
    чл. 148, ал. 4 и  УПИ ХХVIII-2575.1478 /стар 1134/, кв. 2б, по плана на кв. "Виница"  
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ    
57/10.06.2014г. 179/03.12.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ "ВИДА СТРОЙ 11" ЕООД и др.
      УПИ II-1791, кв. 66, по плана на 8-ми м.р.  
      ул. "Цар Иван Шишман" № 22  
58/12.06.2014г. 239/22.07.2009г. чл. 148, ал. 4 и  ЖИЛИЩНА СГРАДА Иванка Тодорова Русева и др.
  Зап. № 58/27.05.2013г. чл. 161, ал. 1 от ЗУТ УПИ IХ-1943, кв. 104, 28м.р., ул. "Мара Гидик" № 48  
59/19.06.2014г. 3/09.01.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ЧАСТЕН  "ВАРНА САУТ БЕЙ" ЕООД
      СПОРТЕН ЦЕНТЪР "БОРД" ЕООД
      УПИ II-2604, кв. 1, местност "Карантината", кв. "Аспарухово"  
60/26.06.2014г. 117/31.05.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ С ОТКРИТ БАСЕЙН "БОР" ЕООД
      УПИ ХХ-197, кв. 12, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна  
61/01.07.2014г. 48/27.03.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД № 3 "БОН МАРИН ХОЛДИНГ" АД
      УПИ II-196 "за производствена и складова дейност"  
      ТД-52-землище с. Тополи, Община Варна  
62/02.07.2014г. 81/16.06.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА "ДИМОВ КЪМПАНИ" ЕООД
      УПИ V-698 - "за общ.обсл.", кв. 129, 7-ми м.р.  
      ул. "Цариброд" № 78  
63/11.07.2014г. 122/12.11.2013г. чл. 62, ал.2 от АПК ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН ЗА ДЕНТАЛНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ 
      КОНСУМАТИВИ В "СПЕШЕН ДЕНТАЛНО  СТОЯНОВ - ВАРНА
      МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ"  
      УПИ IХ-315 -"за медицински колеж", 10135.2556.315  
      кв. 995, 5м.р., бул. "Цар Освободител" № 84  
64/11.07.2014г. 64/23.05.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ "ВЮ ИНВЕСТ" ЕООД и др.
  90/30.07.2013г.   УПИ ХХIII-945А, кв. 59, 10135.2564.1440, Вилна зона, Варна  
65/15.07.2014г. 44/17.04.2014г. чл. 148, ал. 4 и  ЖИЛИЩНА СГРАДА "САМКОЛ 2" ЕООД
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ УПИ ХIII-13, кв. 306, идентификатор 10135.1501.193  
      9м.р., ул. "Средна гора" № 3, гр. Варна  
66/21.07.2014г. 137/10.10.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ Станислав Добрев Йорданов и др.
      УПИ ХVIII-1196, 10135.2564.1364, кв. 39, по плана на Вилна зона  
67/23.07.2014г. 200/19.12.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СТАТ - 1" ООД
  Зап. № 131/01.10.2013г.   първи етап - вход 7, втори етап - входове 5 и 6, трети етап - вход 4  
  Зап. № 137/30.10.2013г.   четвърти етап - вход 3, пети етап - вход 1 и шести етап - вход 2  
      УПИ III-871, кв. 42, 1м.р., гр. Варна  
68/28.07.2014г. 249/29.06.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА Румяна Минчева  Стефанова
      на съществуваща жилищна сграда  
      ПИ 150, по плана на СО "Зеленика", Варна  
69/04.08.2014г. АУ № 11/27.04.2010г. чл. 62, ал.2 от АПК ВИЛНА СГРАДА Яна Емилова Йорданова
      ПИ ХХХ-2564.493 /стар 1226/, кв. 26, РП на "Вилна зона", Варна  
70/04.08.2014г. 173/17.12.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО - ПЛОСЪК ТИП "ЧЕРНОГОР АГРО" ООД
  Зап. № 172/21.12.2013г.   УПИ IХ-50-"за складова база", 10135.3514.238, кв. 31, ЗПЗ, Варна  
71/05.08.2014г. 57/09.04.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Силвия Светломирова Иванова и др.
  Зап. № 112/09.09.2013г.   НА СГРАДА  
      УПИ VI-10, 10135.1508.273, кв. 723, 3м.р., ул. "Петко Каравелов" № 34  
72/06.08.2014г. 120/30.03.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА "АЛЕКСАНДРИД" ООД
      ПИ № 328, кв. 76, по ПНИ на СО "Ваялар", Варна  
73/06.08.2014г. 121/30.03.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА "АЛЕКСАНДРИД" ООД
      ПИ 328, кв. 75, по ПНИ на СО "Ваялар", Варна  
74/06.08.2014г. 108/02.10.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА Анка Христова Атанасова и др.
      УПИ ХVI-922, кв. 56, 10135.2553.628, 25м.р.  
      ул. "Карамфил" № 10, Варна  
75/07.08.2014г. 207/21.06.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА "РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС ВЛАДИСЛАВ" ЕООД
  Зап. № 68/17.06.2013г.   УПИ IV-1501.1227/стар IV-4, 4а, кв. 306  
  Зап. № 20/14.02.2014г.   9м.р., бул. "Вл. Варненчик" № 95, гр. Варна  
76/12.08.2014г. 198/20.09.2007г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "БАРНЕТ БГ" ЕООД
  Зап. № 94/13.08.2013г.   УПИ ХVI-5, кв. 389, 10135.1503.480, 10 м.р.  
      ул. "Рали Мавридов" № 12, Варна  
77/12.08.2014г. 361/10.09.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВО-ТЪРГОВСКА БАЗА - реконструкция, преустройство, "АНДРЕА" ООД
      надсрояване и пристрояване,   
      УПИ ХVI-1377≡725, кв. 18, по плана на ЗПЗ, Варна  
78/13.08.2014г. 116/24.10.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА "ТРАКИЯ-1" ЕООД
      УПИ II-офиси, кв. 603а, 10135.2556.236, 5 м.р.  
      ул. "Дойран" № 2, гр. Варна  
79/14.08.2014г. Удостоверение за чл. 62, ал.2 от АПК Преустройство с промяна предназначението на  "ИМАН РЕАЛТИ" ООД
  регистриране на   част от магазин и изба в заведение за хранене  
  строеж   ПИ 10, кв. 47, по плана на 8-ми м.р., ул. "Одесос" № 3, Варна  
  №76/23.07.2014г.      
80/21.08.2014г. 32/18.03.2011г. чл. 148, ал. 4 и  Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда "СЛАВЯНСКИ ДОМ 1" ЕООД
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ УПИ IV-1508.285≡13 и трафопост, кв. 721, по плана на 3м.р.  
      ул. "Славянска" № 30, Варна  
81/28.08.2014г. 93/14.08.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "СПЕДСТРОЙ" ЕООД и др.
      УПИ ХVI-66, 10135.2554.499, кв. 32  
      по плана на 24м.р., гр. Варна  
82/09.09.2014г. 145/15.10.2008г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ХОТЕЛ И ЖИЛИЩНА СГРАДА "ИРИСИ" ЕАД
      УПИ Х-154 -"за хотел и жилищна сграда"  
      кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Варна  
83/10.09.2014г. О-57/01.08.2002г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ СЕМЕЕН ХОТЕЛ НА ТРИ ЕТАЖА И ТЕРАСОВИДЕН С "СЕНТЕРЕТО" ЕООД
      ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ,  
      УПИ III-5, 10135.1503.557, кв. 397а, по плана на 10м.р.  
      бул. "Съборни" № 42, гр. Варна  
84/15.09.2014г. 2/21.01.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "ТОЛИНИ - ВАРНА" ЕООД
      УПИ VII-121, кв. 104, 10135.1506.322, по плана на 7-ми м.р.  
      ул. "Д-р Людвик Заменхоф" № 10, гр. Варна  
85/26.09.2014г. 200/19.12.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СТАТ - 1" ООД
      първи етап - вход 7, втори етап - входове 5 и 6, трети етап - вход 4  
      четвърти етап - вход 3, пети етап - вход 1 и шести етап - вход 2  
      УПИ III-871, кв. 42, 1м.р., гр. Варна  
86/26.09.2014г. 481/23.12.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЛБАТРОС" "ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД
  Зап. № 149/22.11.2013г.   УПИ I-134, кв. 21, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена"  
87/02.10.2014г. 84/29.08.2014г. чл. 62, ал.2 от АПК СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "ЕКОБИЛД 65" ООД
      УПИ III1339, кв. 16, 10135.3511.1339  
      ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна  
88/06.10.2014г. 311/30.07.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "БОРД" ЕООД
  Зап. № 4/28.01.2013г.   УПИ ХХХIV-144 - "за жилищно строителство", кв. 12, по плана на  
      к.к. "Чайка", ул. "Боян Бъчваров" № 158, гр. Варна  
89/08.10.2014г. 4/11.01.2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ Бойко Славейков Соколов
      УПИ ХV-2508.1205, кв. 33, по плана на СО "Сотира",   
      гр. Варна, първи етап: Блок 1 и втори етап: Блок 2  
90/16.10.2014г. 118/01.08.2011г. чл. 148, ал. 4 и  Реконструкция, пристройка, надстройка и промяна "АЛБОНА ИНВЕСТ" ЕООД
    чл. 161, ал. 1 от ЗУТ предназначение на жилищна сграда в ОФИС СГРАДА   
      С РЕСТОРАНТ, УПИ V-1507.598 /стар V-3, кв. 43,   
      по плана на 8м.р., гр. Варна  
91/24.10.2014г. 88/12.09.2014г. чл. 99, т. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, находящ се в УПИ IV-55, /идентификатор 10135.5503.55/, кв. 47, по плана на 28-ми м.р., район „Аспарухово”, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
92/30.10.2014г. 64/26.06.2014г. чл.148, ал.4 и ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-395, кв. 14а, /с идентификатор 10135.2554.563/, по плана на 24-ти м.р., /ул. „Евлоги Георгиев”/, гр. Варна "ТОПЛЕНД СТРОЙИНВЕСТ" ООД
    чл. 161, ал.1 от ЗУТ    
93/31.10.2014г. 36/22.03.2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Преустройство и реконструкция с изграждане на Мариана Георгиева Илиева и Михаела Илиева Георгиева
      капандури на апартамент № 9, подпокривен етаж  
      в жилищна сграда с идентификатор 10135.813.1.9  
      УПИ II-1506.813, кв. 147, 7м.р.  
      ул. "Ал. Дякович" № 31, гр. Варна  
94/31.10.2014г. 18/15.02.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-239, кв. 109, /с идентификатор 10135.5505.239/, по плана на 28-ти м.р., /ул. „Мара Гидик” № 11/, гр. Варна "ДОМОУПРАВИТЕЛ БГ" ООД
95/31.10.2014г. 95/28.07.2006Г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Преустройство на подпокривното пространство с промяна предназначение на работилница и гараж в Диализен център "Виртус медикал", ПИ № 133, кв. 437, по плана на 4м.р., ул. "Бр. Шкорпил" № 6, гр. Варна "ВИРТУС МЕКИКАЛ" ЕООД
96/04.11.2014г. 168/14.11.2008Г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ "АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК", УПИ II-"за жилищно строителство и обезщетяване на собственици от пробива на бул. "В. Левски" и др. общ. Мероприятия, кв. 595, по плана на 5м.р., гр. Варна "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
97/05.11.2014г. 296/23.07.2009г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, ПИ № 319, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна Павлина Иванова Амерова и Живко Дончев Амеров
98/10.11.2014г. 204/18.06.2010г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА № 1, ПИ 5545.345, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна
99/10.11.2014г. 205/18.06.2010г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА № 2, ПИ 5545.345, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна
100/10.11.2014г. 206/18.06.2010г. чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА № 3, ПИ 5545.345, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна
101/11.11.2014г. 63/25.06.2014г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХIII-356, кв. 28, идентификатор 10135.2560.356, по плана на 18м.р., ул. "Лейтенант Минков" № 3, гр. Варна "БУЛСТРОЙ ИНВЕСТ 2000" ООД
102/14.11.2014г. 93/14.08.2013г., Заповед № 81/28.08.2014г. чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХVI-66, кв. 32, идентификатор 10135.2554.499, по плана на 24м.р., , гр. Варна "СПЕДСТРОЙ" ЕООД 
103/18.11.2014г. 471/22.10.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХХVI-275,363,362, идентификатор 10135.3523.563, кв. 25, по плана на СО "Кочмар", гр. Варна Тихомир Георгиев Трифонов, Веселин Георгиев Трифонов, Дияна Георгиева Трифонова, "ВЕДАТРЕЙД 2010" ООД, Щерю Иванов Донев и Мая Георгиева Донева
104/24.11.2014г. 54/02.03.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПИ № 3266, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна Слави Николов Славов
105/26.11.2014г. 159/31.10.2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ОФИС СГРАДА "PLATINUM TOWER" УПИ III-6, кв. 1, 10135.4038.34, по плана на местност "Капелова градина", район "Вл. Варненчик", гр. Варна "ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС" ЕООД
106/28.11.2014г. 30/28.02.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА с водопроводно и канализационно отклонение, УПИ I-975, идентификатор 10135.1501.975, кв. 329, по плана на 9м.р., бул. "Вл. Варнечик" № 81, гр. Варна "ГЕКОС ЛИМИТЕД" ЕООД и др.
107/28.11.2014г. 328/22.10.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-2560.164≡9, кв. 9, по плана на 18м.р., ул. "Княз Николаевич" № 54, гр. Варна Христо Милков Златев
108/03.12.2014г. 448/25.11.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА И АТЕЛИЕ, УПИ XXXV-883, кв. 9, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна Валентин Славков Демирев
109/04.12.2014г. 99/24.06.2011г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-51.108, кв. 202, по плана на 12-ти м.р., ул. "Владая" № 3А, гр. Варна Недялка Стойкова Вангелова и Атанас Апостолов Вангелов - лично и като пълномощник на Мартин Атанасов Вангелов и Вяра Атанасова Вангелова
110/04.12.2014г. 41/11.04.2014г. чл. 62, ал. 2 от АПК Промяна на предназначението на офис в "Амболатория за групова практика за първична дентална помощ" и обединяването му с "Амболатория за групова практика за първична дентална помощ д-р Златеви" ООД, УПИ IV-14, кв. 535, идентификатор 10135.1030.355.1, по плана на 1м.р., бул. "Вл. Варненчик" № 110, гр. Варна Амболатория за групова практика за първична дентална помощ д-р Златеви" ООД
111/08.12.2014г. 47/08.05.2014г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА - блок 1/вх. А и вх. Б/, УПИ XVI-131, /10135.3511.515/, кв. 1, по плана на 1-ви м.р., ж.к. "Възраждане", гр. Варна "ДОРИАМС" ЕООД
112/10.12.2014г. 27/28.02.2014г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ МАГАЗИН ЗА хранителни и битови стоки тип "ЛИДЛ", находящ се в УПИ V -22,23 - "за обществено обслужване" /идентификатор 10135.2555.2613/, по плана на 23м.р., гр. Варна "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО" КД
113/10.12.2014г. 127/29.08.2008г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПИ V-1348, /10135.2555.286/, кв. 18, по плана на 23-ти м.р., кв. "Левски", гр. Варна Росица Атанасова Лазарова-пълномощник
114/10.12.2014г. 358/12.11.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ Ваканционен комплекс “АРГЕЩ ПАРТЕЗ”, в УПИ ІV-513.84=84”/10135.513.84/, за курортно-жилищно строителство”, кв. 16, по плана на КК “Зл. пясъци”, гр. Варна "МАРНО" ООД
115/11.12.2014г. 78/28.06.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  УПИ IV-466, /10135.1501.446/, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул. "Г. Мамарчев" 7А, гр. Варна Красимир Кръстев Милушев
116/13.12.2014г. 83/17.02.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ   Жилищна сграда, находяща  се  в  ПИ-№ 563 по плана на СО „Балъм дере”, р-н “Вл. Варненчик”, гр.Варна. Искрен Христов Атанасов и Генадий Христов Атанасов
117/16.12.2014г. 93/14.08.2013г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХVI-66, кв. 32, идентификатор 10135.2554.499, по плана на 24м.р., гр. Варна "СПЕДСТРОЙ" ЕООД
118/17.12.2014г. 388/23.12.2010г. чл. 153, ал. 3 от ЗУТ Жилищна сграда, в УПИ V-143, кв. 15, по плана на СО “Кочмар”, Район “Младост”, гр. Варна Росен Николаев Марков
119/19.12.2014г. 77/12.02.2009г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ     “ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА”, находящ се в УПИ V – 9, кв.725 по плана на 3м.р. /ул. “Петко Каравелов“ № 9/, гр. Варна.                             “СЕНТЕР КОНСУЛТ” ООД, управлявано от Пламен Костадинов Ненков 
120/22.12.2014г. 117/23.08.2012г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ Комплекс жилищни сгради, находящ се в УПИ ХІІ-25, кв.30, /с идентификатор 10135.2563.665/, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз”, гр. Варна, І-ви етап: сграда „В” и сграда ”Г”, ІІ-ри етап: сграда „А” и сграда „Б” "ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ" ООД и Пламен Бончев Бонев - пълномощник на Зоя Петренко и Едуард Спияков
121/23.12.2014г. 327/22.10.2010г. чл.154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНА СГРАДА, ПИ 5549.1867, по плана на СО "Прибой", гр. Варна Благовеста Пенкова Таскова