Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2021г.

№ ЗАПОВЕД към РС№ основание: наименование строеж:
А-1/04.01.2021г. 131/30.10.2015г., Заповед № А-75/28.11.2018г., Заповед № А-73/16.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ, ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА“, находящ се в УПИ III-724-„център за настаняване от семеен тип“ с идентификатор 10135.4504.724, кв. 12а, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна 
А-2/05.01.2021г. 46/19.03.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-3, /с идентификатор 10135.51.309/, кв. 227, по плана на 12-ти м.р., ул. "Кракра" № 57, гр. Варна
А-3/11.01.2021г. 149/03.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ХОТЕЛ И БАСЕЙН, находящ се в УПИ VІ-8 /с идентификатор 10135.2569.8/, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константини Елена", гр. Варна, І етап: фоайе, лоби бар и санитарни помещения към тях на ниво партер,  1-ви и 2-ри етаж хотелски стаи тип апартамент и перално стопанство на ниво сутерен, ІІ етап: 3-ти и 4-ти етаж хотелски стаи тип апартамент, 5-ти етаж - 1 брой апартамент, ІІІ етап: ресторант - кухня и зала 1 на ниво партер, фитнес, конферентна зала 1, конферентна зала 2, коктейлна зала, котелно, гараж и обслужващите ги помещения на ниво сутерен, ІV етап: басейн
А-4/11.01.2021г. 103/15.06.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА "МЕТАЛЕКС ГАРДЪН", находящ се в УПИ XXXI-1795, 1796-"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.2563.1926, кв. 6, по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна
А-5/20.01.2021г. 227/05.12.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин за хранителни стоки, находящ се в УПИ VІ-1429І"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.3512.1429, кв. 2, по плана на ж.к. "Младост" - ІІ-ри м.р., гр. Варна
А-6/26.01.2021г. 102/22.06.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-2612-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2555.2612/, кв. 2, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
А-7/26.01.2021г. 185/14.10.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-1034,1036,1037„за жил. строителство“, /с идентификатор 10135.1501.1315/, кв. 331, по плана на 9-ти м.р., ул.„Поп Харитон“ № 26, гр.Варна
А-8/26.01.2021г. 134/30.09.2008г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „Св. мчк. Прокопий Варненски”, находящ  се  в  УПИ І, кв .864, по плана на 14-ти м.р., гр.Варна
А-9/29.01.2021г. 230/06.12.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА УЧЕБЕН КОРПУС, ЛАБОРАТОРЕН КОРПУС, ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО  и изграждане на пристройка за асансьор, осигуряващ достъпна среда към сградата В „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ“, находящ се в УПИ – Х - „за техникум по химия“, с идентификатор 10135.2563.320, кв. 30, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ № 52, гр. Варна 
А-10/09.02.2021г. 144/11.08.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Преустройство, реконструкция и промяна предназначение на сграда с идентификатор 10135.5501.167.10, от цех „Тенекеджиен“ и цех „Тръбен“ в „Цех за техническо обслужване“, находящ се в УПИ V128,135, /идентификатор 10135.5501.167/, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
А-11/19.02.2021г. 117/18.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЗУР-2", БАСЕЙН, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ, находящ се в УПИ III-230-"за жилищна сграда и ТП"/с идентификатор 10135.2569.335/, кв. 24, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, І етап: Многофамилни жилищни сгради - 2 броя /сграда А и сграда ВС/, подземни гаражи и паркинги, басейн, обединение на апартаменти, ІІ етап: промяна предназначение на склад стопански инвентар в паркинг за 33 автомобила, към УПИ VІ-318,334, кв. 24, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-12/26.02.2021г. 37/07.03.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ЕСЕН/ЗИМА, находящ се в УПИ V–621, /с идентификатор 10135.3511.1389/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна 
А-13/26.02.2021г. 38/07.03.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ПРОЛЕТ/ЛЯТО, находящ се в УПИ IV–621, /с идентификатор 10135.3511.1390/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна 
А-14/26.02.2021г. 277/24.08.2010г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА,  находящ  се  в  ПИ-5545.3102, по плана на СО „Зеленика”, р-н Аспарухово, гр. Варна
А-15/02.03.2021г. 135/06.08.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СКЛАДОВЕ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХХХV-1470, /с идентификатор 10135.4510.645/, кв. 34, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
А-16/02.03.2021г. 3/17.01.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА КОРПУС 1 И ДВОРНО МЯСТО НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, находящ се в имот с идентификатор 10135.2560.420, кв. 20, по плана на 18-ти м.р., ул. „Найден Геров“ № 1, гр. Варна 
А-17/09.03.2021г. 11/08.01.2007г. на район "Аспарухово" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА СГРАДА ЗА КУРОРТЕН ТУРИЗЪМ СЪС СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И БИСТРО-І етап, находящ се в ПИ 1474/с идентификатор 10135.5549.1474/, по плана на местност "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна
А-18/17.03.2021г. 57/15.04.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-25,25а-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2556.70/, кв. 623, по плана на 5-ти м.р., ул. „Полковник Свещаров“ № 6,6а, гр. Варна
А-19/19.03.2021г. 221/26.11.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина, находящ се в УПИ-„за детски дом“, кв.665, /с идентификатор 10135.2558.90/ по плана на 6м.р., ул. „Генерал Колев“ № 90, гр. Варна
А-20/19.03.2021г. 206/13.11.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІІ-3955, /с идентификатор 10135.5545.3955/, кв. 35, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
А-21/24.03.2021г. 54/29.03.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИНИ и ИГРАЛНА ЗАЛА, находящ се в УПИ VI–561-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.561/, кв. 14, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, II-ри м.р., гр. Варна 
А-22/24.03.2021г. 7/24.01.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-659, с идентификатор 10135.3515.659, кв. 52, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. "Тихомир" № 13, гр. Варна
А-23/24.03.2021г. 45/22.03.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIХ-168, /с идентификатор 10135.2563.168/, кв. 6, по плана на ж.к. „Бриз-юг“, гр. Варна
А-24/30.03.2021г. 86/23.05.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и подземен етаж, находяща се в УПИ ХІ-10„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1508.238/, кв.720, по плана на 3м.р., бул.„Приморски“ №121, гр.Варна
А-25/02.04.2021г. 184/05.10.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-384, /с идентификатор 10135.3506.1193/, кв. 7, по плана на СО „Пчелина“ , гр. Варна
А-26/13.04.2021г. 114/16.07.2019г., Заповед № А-23/20.0.2020г., Заповед № А-61/14.08.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ и ограда, находящ се в УПИ ХVІ-590, /с идентификатор 10135.73.590/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна, І етап: блок 3 и блок 4, ІІ етап: блок 1 и ІІІ етап: блок 2
А-27/14.04.2021г. 195/13.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVII-620-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.3506.620/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
А-28/19.04.2021г. 209/27.11.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находящ се в УПИ ІІІ-11, /с идентификатор 10135.1026.90/, кв. 583, по плана на 14-ти м.р., ул. „Неофит Рилски“ № 27, гр. Варна
А-29/20.04.2021г. 184/14.10.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА И СПОМАГАТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА, находяща се в УПИ 0320802„за складова база и спомагателна административно-битова сграда“, /с идентификатор 72709.520.80/, по плана на землище с.Тополи, Община Варна
А-30/27.04.2021г. 158/13.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна
А-31/28.04.2021г. 208/06.11.2018г. чл. 161, ал. 1 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-252, /с идентификатор 10135.3515.1943/, кв. 38, по плана на 6-ти м.р., ул. „Радост“ № 10, гр. Варна, първи етап: - Подземен паркинг 1,2,3,4; блок "А", блок "Б", блок "В", северна двулентова рампа и южна двулентова рампа, втори етап: - подземен паркенг 5,6,7; блок "Г", блок "Д"
А-32/29.04.2021г. 71/05.05.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АПАРТКОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ІХ-6, /с идентификатор 10135.1501.1117/, кв. 334, по плана на 9-ти м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, гр. Варна
А-33/05.05.2021г. 55/14.04.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, находящ се в УПИ VІІІ-7-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 72709.12.89/, кв. 1, по плана на с. Тополи, община Варна
А-34/07.05.2021г. 106/25.07.2012г., Заповед № 64/07.06.2013г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ВИЛНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ VII-1511 „за вилна сграда”, кв. 1, /с идентификатор 10135.2566.189/ по плана на СО „Долна Трака” гр. Варна
А-35/11.05.2021г. 72/02.05.2019г., Заповед № А-123/23.12.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-156, /с идентификатор 10135.1506.425/, кв. 103, по плана на 7-ми м.р., ул. „Д-р Л. Заменхоф“ № 22, гр. Варна
А-36/20.05.2021г. 132/27.07.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ–217,244-„за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.315/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 
А-37/15.06.2021г. 10/11.07.2019г., район "Вл. Варненчик" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-230, с идентификатор 72709.501.230, кв. 40, по плана на с. Тополи, община Варна
А-38/17.06.2021г. 143/07.08.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІX-984, /с идентификатор 10135.5504.204/, кв. 75, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна
А-39/24.06.2021г. 31/28.02.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII–9, /с идентификатор 10135.1501.970/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., ул. „Ангел Кънчев“ № 1а, гр. Варна
А-40/24.06.2021г. 96/15.06.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-774, /с идентификатор 10135.3515.1848/, кв. 56, по плана на 16-ти м.р., ул. „Иван Нивянин“ № 13,13а, гр. Варна
А-41/24.06.2021г. 55/02.04.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ДВА БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - блок "Г" и блок "Д" /състоящ се от вход "Д" и вход "Е"/ с обществено обслужване и подземни паркинги, находящ се в УПИ VII-"за жил.стр., общ.обсл. И спортна площадка", /с идентификатор 10135.3513.1845/, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
А-42/25.06.2021г. 51/28.03.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи „АЗИМУТ-ИЗТОК“, ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи „АЗИМУТ-ЮГ“ и два басейна, находящ се в УПИ XIV–20, /с идентификатор 10135.2039.166/, кв. 3, по плана на местност „Таушан тепе“, кв. „Виница“, гр. Варна 
А-43/25.06.2021г. 167/17.09.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-22.23, /с идентификатор 10135.5506.1005/, кв. 6, по плана на 29-ти м.р., ул. "Кирил Пейчинович", гр. Варна
А-44/02.07.2021г. 77/15.05.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ II-191, кв.23 /с идентификатор 10135.2562.191/, 20м.р., ж.к. „Чайка“ №98, гр.Варна
А-45/08.07.2021г. 63/23.04.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с медицински център и аптека, и обслужваща сграда, находящ се в УПИ ХХV-1809„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.3513.1809/, кв.13, по плана на 26м.р., ул.„Петко Стайнов“ №10А, гр.Варна
А-46/09.07.2021г. 197/29.10.2018г. чл. 99, т. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-5051,5052-„за жилищно строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.2552.5139/, кв. 6, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ“, гр. Варна
А-47/13.07.2021г. 145/15.10.2008г., Заповед № 82/09.09.2014г., Заповед № 91/10.10.2016г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ       ХОТЕЛ и жилищна сграда, находящи се в УПИ Х-154”за хотел и жилищна сграда”, кв. 6  по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна
А-48/14.07.2021г. 129/30.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 2, находящ се в УПИ XI-475-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3513.475/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
А-49/21.07.2021г. 1/08.01.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-553.554, с идентификатор 10135.4505.315, кв. 4, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" ІІ-ри м.р., гр. Варна
А-50/23.07.2021г. 209/27.11.2020г., Заповед № А-28/19.04.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находящ се в УПИ ІІІ-11, /с идентификатор 10135.1026.90/, кв. 583, по плана на 14-ти м.р., ул. „Неофит Рилски“ № 27, гр. Варна
А-51/23.07.2021г. 10/09.03.2015г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-186, идентификатор 10135.3513.281, кв. 369, по плана на 10м.р., у л. "Ангел Георгиев" № 34, гр. Варна
А-52/26.07.2021г. 219/29.11.2019г., Заповед № А-59/28.07.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІII-4, /с идентификатор 10135.1.475/, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул.„Константин Доганов“ № 51, гр.Варна.
А-53/27.07.2021г. 39/11.03.2019г., Заповед № А-98/01.10.2019г., Заповед № А-27/31.03.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /първи етап - блок "А" и блок "Б"/, находящ се в УПИ II-208-"за общ.обслужване", кв. 12, /с идентификатор 10135.3511.182/, по плана на ж.к. "Възраждане" - I-ви м.р., гр. Варна
А-54/28.07.2021г. 139/30.07.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Автосервиз, шоурум и офис сграда, находящи се в УПИ ІV-17„за автосервиз, шоурум, офис сграда и трафопост“, /с идентификатор 72709.28.17/, кв.4, по плана на м-ст„Ачмите“, с.Тополи, Община Варна
А-55/04.08.2021г. 83/20.05.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІ–225-„за жил. стр. и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.312/, кв. 20, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 
А-56/04.08.2021г. 49/24.0.2020г., Заповед № А-81/20.11.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІV-342-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.2555.342, кв. 11, по плана на СО „Сотира“, зона МБАЛ "Св. Марина", гр. Варна
А-57/11.08.2021г. 112/02.07.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – І-ви етап (подетап І-1, ІІ-2), находящ се в УПИ VІІІ-1434, 1435, 1436, 1437, 1438-„за жилищно строителство и ТРП“, /с идентификатор 10135.3511.1547/, кв. 1, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІІ-ри м.р., гр. Варна, подетап І-1 – Блок А и общия паркинг между блок А и Б, включително рампата към него и зеления покрив;подетап І-2 – Блок Б
А-58/12.08.2021г. 144/24.10.2012г., Заповед № А-6/06.02.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.536.10111 пи плана на Приморски парк, м-ст „Салтанат” №81, гр. Варна
А-59/16.08.2021г. 23/20.01.2016г. на район "Приморски", Заповед № 11/27.02.2019г. на район "Приморски" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща преустройство, пристройка и надстройка на търпим строеж - вилна сграда, находящ се в УПИ ХХІІІ-777-"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.2564.777, кв. 42, по плана на СО "Вилна зона", гр. Варна
А-60/17.08.2021г. 19/06.02.2019г., Заповед № А-85/16.08.2019г., Заповед № А-55/14.07.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОФИС СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ II-610-„за общ.обсл.“, /с идентификатор 10135.3513.610/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна
А-61/17.08.2021г. 176/01.10.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-818, /с идентификатор 10135.501.862/, кв. 8, по плана на с. Звездица, Община Варна
А-62/23.08.2021г. 45/20.03.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ III-534„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.372/, кв.17, по плана на ж.к.„Вл. Варненчик" ІІм.р., гр.Варна
А-63/24.08.2021г. 160/13.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА АПАРТХОТЕЛ, ЖИЛИЩА, МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ V-144, /с идентификатор 10135.2562.277/, кв. 48, по плана на 19-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна
А-64/30.08.2021г. 98/18.06.2021г. чл. 62, ал. 2 от АПК СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР за дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, производствено-складови помещения, находящ се в УПИ І-300004„за производствена, складова дейност“, /с идентификатор 10135.4507.288/, кв. 5, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
А-65/31.08.2021г. 167/18.09.2019г., Заповед № А-75/06.11.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Сграда със смесено предназначение с апартаменти, ателиета за творческа дейност, магазини и паркинги, находящ се в УПИ I-„за сграда със смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.2558.143/, кв. 640, по плана на 6-ти м.р, гр. Варна
А-66/01.09.2021г. 54/18.03.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ІV-153-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2551.2212/, кв. 14, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
А-67/02.09.2021г. 15/11.02.2008г., Заповед № А-89/03.09.2019г., Заповед № А-39/03.09.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ “за обществено обслужване – 169”, по плана на 1 м. р. в ж.к. “Възраждане”, гр. Варна 
А-68/03.09.2021г. 222/02.12.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ     ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /етап 1-сграда „А“, етап 2-сграда „Б“, етап 3-сграда „В“, етап 4-сграда „Г“/, находящ се в УПИ ІІ, /с идентификатор 10135.3511.636/, кв.6, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
А-69/10.09.2021г. 171/26.09.2018г., Заповед № А-17/25.02.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - БРЕЗА, находяща се в УПИ VIII-1426, /с идентификатор 10135.3512.1426/, кв. 5, по плана на I-ви м.р., ж.к. "Младост", гр. Варна
А-70/15.09.2021г. 38/24.02.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVІІ-30-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.30/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
А-71/17.09.2021г. 10/19.01.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Производствено-складова база /сортировъчен център/, находящ се в УПИ ІІІ-300002-"за производствена, складова дейност", /с идентификатор 10135.4507.289/, кв. 6, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
А-72/28.09.2021г. 102/26.06.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, в УПИ ІХ-471, кв.43 /с идентификатор 10135.4504.32/, по плана на р-н „Вл.Варненчик“ І-ви м.р., гр. Варна
А-73/28.09.2021г. 104/05.07.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-16-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.55/, кв. 184, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна
А-74/29.09.2021г. 94/10.06.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ, находящ се в ПИ – 361/1355, с идентификатор 10135.2723.361/, кв. 75, по ПНИ на СО „Ваялар“, гр. Варна
А-75/29.09.2021г. 221/26.11.2018г., Заповед № А-19/19.03.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина-етапно строителство, находящ се в УПИ-„за детски дом“, кв. 665, /с идентификатор 10135.2558.90/ по плана на 6м.р., ул. „Генерал Колев“ № 90, гр. Варна
А-76/01.10.2021г. 123/25.07.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-4192-"за жил.стр."/с идентификатор 10135.2552.4192/, кв. 262, кв. „Изгрев", гр. Варна
А-77/07.10.2021г. 236/29.12.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, находящ се в УПИ V-309, /с идентификатор 10135.2556.383/, кв. 996, по плана на 5-ти м.р., бул. „Цар Освободител“ № 86А, гр. Варна
А-78/07.10.2021г. 97/26.06.2012г., Заповед № А-79/09.08.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Курортна сграда за временно /сезонно/ ползване, находяща се в УПИ І-72131,72170,72176,72175,72178, кв. 21, /с идентификатор 10135.5511.151/ по плана на КЗ „Прибой”, гр. Варна
А-79/15.10.2021г. 233/12.12.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХVІІ-276-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1506.276/, кв. 114, по плана на 7-ми м.р., ул. „Кавала“ № 21, Варна
А-80/27.10.2021г. 141/04.08.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Многофамилни жилищни сгради Азур-Делукс", спортен център, басейни, водни огледала, подземни гаражи и паркинги", І-ви етап: Многофамилни жилищни сгради - 4 броя /сграда № 1, сграда № 2, сграда № 3 и сграда № 4/, подземни гаражи и паркинги, водни огледала - 2 броя, ІІ-ри етап: Многофамилни жилищни сгради - 3 броя /сграда № 5, сграда № 6 и сграда № 7/, подземни гаражи и паркинги, басейни - 2 броя, водно огледало, находящ се в УПИ І-278, 279-"за жилища и ТП", /с идентификатор 10135.2569.320/, кв. 23, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
А-81/27.10.2021г. 32/28.02.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XL-100, /с идентификатор 10135.2564.100/, кв. 9, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
А-82/04.11.2021г. 202/07.11.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ VІ–1388-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3511.1388/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна
А-83/08.11.2021г. 149/14.08.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с един търговски обект, амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ /АИПСМП/ и подземен гараж, находящ се в УПИ ХIII-9, /с идентификатор 10135.2556.292/, кв.989, по плана на 5м.р, ул. „Дойран“ № 26, гр.Варна
А-84/16.11.2021г. 68/13.04.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с басейн и ограда, и с допълващо застрояване - гараж и склад, находяща се в УПИ І-729, кв.17 /с идентификатор 35211.501.282/, по плана на с.Казашко, община Варна
А-85/17.11.2021г. 247/27.12.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНА И ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА БОРБА „ПРОСТОР“, находящ се в УПИ IV – 313-„за спортна зала „Простор“, /с идентификатор 10135.2556.351/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., ул. „Селиолу“ № 39, гр. Варна 
А-86/19.11.2021г. 80/29.04.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – МАГАЗИН НА ЕДИН ЕТАЖ, находящ се в УПИ І-265-"за обществено обслужване и търговия", /с идентификатор 10135.3512.265/, кв. 4, по плана на ж.к. "Младост" ІІ м.р., гр. Варна
А-87/19.11.2021г. 78/27.04.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XІІ-10, /с идентификатор 10135.1505.207/, кв. 444, по плана на 1-ви м.р., ул. "Македония", гр. Варна
А-88/23.11.2021г. 159/13.09.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „AQUAHOUSE“, III-ти етап, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517-„за хотелски комплекс, аквапарк и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
А-89/23.11.2021г. 195/19.12.2017г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-6, кв.169, по плана на 11-ти м.р., ул. „Вл. Димитров майстора“  № 14, гр. Варна
А-90/26.11.2021г. 225/04.12.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ    Основен ремонт на детска ясла №7 „Роза“, мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находящ се в УПИ„за детски дом и ясли“ с идентификатор 10135.2553.81, 25м.р., ул.„Роза“ №34, гр.Варна
А-91/29.11.2021г. 27/24.02.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ   ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находяща се в УПИ ХV-740,741„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1302/, кв. 299, по плана на 9-ти м.р., ул. „Антон Неделчев“ № 36, гр. Варна
А-92/30.11.2021г. 61/29.03.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ – І етап, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – ІІ етап и ограда, находящ се в УПИ ХVІІ-260036, /с идентификатор 10135.4507.215/, кв. 7, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
А-93/03.12.2021г. 194/16.10.2018г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-901, с идентификатор 10135.505.1025, кв. 30, по плана на СО "Под село", гр. Варна
А-94/06.12.2021г. 102/22.06.2020г., Заповед № А-6/26.01.2021г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-2612-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2555.2612/, кв. 2, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
А-95/07.12.2021г. 28/07.06.2021г. на район "Вл. Варненчик" чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МАГАЗИН СЪС СКЛАД, находящ се в УПИ ХХХІV-208, кв. 3, по паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване /ОП3/, район "Вл. Варненчик", ПИ 10135.4508.208, гр. Варна
А-96/08.12.2021г. 47/23.03.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ОБЩЕЖИТИЕ, находящ се в УПИ V-274,280,281,282-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4505.424/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна, -ви етап: сграда с вход А;ІІ-ри етап: сграда с вход Б
А-97/20.12.2021г. 197/28.10.2019г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ VІ-912-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.1507.912/, кв. 64, по плана на 8-ти м.р., ул. "Сан Стефано" № 25, гр. Варна