Заповеди на Главния архитект на община Варна за 2023г.

№ ЗАПОВЕД към РС№ основание: наименование строеж:
А-1/03.01.2023г. 51/12.04.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІ-575, /с идентификатор 72709.501.575/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
А-2/04.01.2023г. 71/05.05.2020г. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АПАРТ-КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ІХ-6, /с идентификатор 10135.1501.1117/, кв. 334, по плана на 9-ти м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, гр. Варна
А-3/04.01.2023г. 77/27.04.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIІІ-172,173„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1.1011/, кв.161, 11м.р., ул.„Тодор Влайков“ №9, гр.Варна
А-4/06.01.2023г. 173/24.09.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ   ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-15, /с идентификатор 10135.1501.217/, кв. 327, по плана 9-ти м.р., ул. „Неофит Бозвели“ № 54, гр. Варна
А-5/10.01.2023г. 119/04.08.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-492, /с идентификатор 10135.1506.492/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дебър“ № 37, гр. Варна
А-6/12.01.2023г. 121/15.07.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ ХІІ-59„за жилищно строителство“,  кв.3а /с идентификатор 10135.3516.59/, по плана на 26м.р., ул.„Атанас Манолов“ №4, гр.Варна
А-7/19.01.2023г. 114/04.07.2018 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХI-339,1493, /с идентификатор 10135.2526.2617/, кв. 5, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна
А-8/19.01.2023г. 99/07.07.2017 чл. 148, ал. 4 и чл. 161, л.а 1 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН, находящ се в УПИ IХ-17, /идентификатор 10135.1508.218/, кв. 722, по плана на 3-ти м.р., бул. „Цар Освободител“ № 7, гр. Варна
А-9/20.01.2023г. 74/22.04.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІI-8, /с идентификатор 10135.1503.300/, кв.388, по плана на 10-ти м.р., ул.„Тодор Шишков“ №1, гр.Варна
А-10/31.01.2023г. 156/03.09.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, находящ се в УПИ VІІІ-771.770.757.758.759, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
А-11/06.02.2023г. 40/25.02.2021, Заповед № А-18/18.03.2022, Заповед № А-52/14.06.2022, Заповед № А-61/29.07.2022, Заповед № а-87/14.11.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В4 и гараж; Етап 18: сграда тип А'; Етап 19: сграда тип А'; Етап 20: сграда тип А'; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В5, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2'; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип Б5; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2'; Етап 45: сграда тип В2'; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2'; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип F, гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В 2'; Етап 58: сграда тип Е.
А-12/17.02.2023г. 49/24.03.2020, Заповед № А-81/20.11.2020 и Заповед № А-56/04.08.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІV-342-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.2555.342, кв. 11, по плана на СО „Сотира“, зона МБАЛ "Св. Марина", гр. Варна
А-13/27.02.2023г. 235/17.12.2018 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-1416-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3511.1528/, кв. 26, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., гр. Варна
А-14/28.02.2023г. 3/02.01.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-676,1229, /с идентификатор 10135.2554.334/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., ул. "Генерал Попов" № 10, гр.Варна
А-15/28.02.2023г. 2/02.01.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-677, /с идентификатор 10135.2554.333/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна
А-16/28.02.2023г. 13/27.01.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІI-5208, 5209-„за жил.стр.“ /с идентификатор 10135.2552.5356/, кв. 227, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
А-17/28.02.2023г. 160/01.08.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, находящ се в УПИ VI-214, /с идентификатор 30497.501.229/, кв. 23, по плана на с. Звездица, ул. „Плутон“ № 52, община Варна
А-18/01.03.2023г. 15/31.01.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находящ се в УПИ ІІІ-228-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5426.3206/, кв. 54, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
А-19/08.03.2023г. 186/12.09.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, находящ се в УПИ ХХXVIII-9,233,234,2602,2603, /с идентификатор 10135.2555.2695/, кв. 1, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна, Етап 1 – блок 1, Етап 2 – блок 2, Етап 3 – блок 3
А-20/10.03.2023г. 123/25.07.2019, Заповед № А-76/01.10.2021, Заповед № А-37/10.05.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-4192-"за жил.стр."/с идентификатор 10135.2552.4192/, кв. 262, кв. „Изгрев", гр. Варна
А-21/16.03.2023г. 130/09.09.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини за промишлени стоки, гаражи, подземен паркинг и домови ВиК връзки, находящ се в УПИ І-13, с идентификатор 10135.1503.329, кв. 382, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна
А-22/22.03.2023г. 132/22.06.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И МАГАЗИН, находящ се в УПИ III-196, с идентификатор 10135.2562.196, кв. 23, по плана на 20м.р., ж.к. "Чайка", гр. Варна
А-23/29.03.2023г. 72/07.05.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-210, 211-„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1503.1002/, кв. 358, по плана на 10-ти м.р., ул. „Коста Тюлев“ № 7-9, гр. Варна
А-24/03.04.2023г. 155/19.10.2021г., Заповед № А-22/28.03.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА - БАЗА 1, находящ се в УПИ VІІ-1783,2628, с идентификатор 10135.5506.992, кв. 151, по плана на 29-ти м.р., местност "Вилите", кв. Аспарухово", гр. Варна
А-25/10.04.2023г. 151/20.08.2020, Заповед № А-44/25.05.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ РЕКОНСТРУКЦИЯ, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ I-502, /с идентификатор 10135.1507.502/, кв. 32, по плана на 8-ми м.р., бул.„Сливница“ № 15, гр. Варна
А-26/21.04.2023г. 40/25.02.2021, Заповед № А-18/18.03.2022, Заповед № А-52/14.06.2022, Заповед № А-61/29.07.2022, Заповед № А-87/14.11.2022, Заповед № А-11/06.02.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип А; Етап 15: сграда тип А; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В4 и гараж; Етап 18: сграда тип А'; Етап 19: сграда тип А'; Етап 20: сграда тип А'; Етап 21: сграда тип В1; Етап 22: сграда тип В1; Етап 23: сграда тип В5, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2'; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип Б5; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2'; Етап 45: сграда тип В2'; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2'; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип F, гараж; Етап 53: сграда тип С; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В 2'; Етап 58: сграда тип Е.
А-27/24.04.2023г. 209/10.11.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на основна сграда и сектор за рентгенова диагностика при ДКЦ „Чайка“, находящ се в УПИ V-134, /с идентификатор 10135.2562.134/, кв. 44, по плана на 19-ти м.р., ж.к. „Чайка“ № 98, гр. Варна
А-28/06.05.2023г. 36/07.03.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ АВТОСЕРВИЗ-СГРАДА1 И СГРАДА-2, находящ се в УПИ I-250019/ с идентификатор 10135.4507.189/,кв. 1, по плана на ПЗ "Метро", гр.Варна
А-29/11.05.2023г. 203/26.10.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АБРАЗИВЕН МАТЕРИАЛ ЗА СТРУЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, находящ се в УПИ V-128,135, /с идентификатор 10135.5501.167/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
А-30/12.05.2023г. 33/04.03.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ, находящ се в УПИ ХІІ-336-„за обществено обслужване и пункт за изваряване на ракия“, /с идентификатор 72709.501.336/, кв. 34, по плана на с. Тополи, община Варна, Първи етап: производствено помещение; Втори етап: склад, битовка, сервиз
А-31/17.05.2023г. 129/02.09.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СКЛАДОВА БАЗА ЗА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ, находящ се в УПИ VІІІ-260014, с идентификатор 10135.4507.260, кв. 10, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
А-32/19.05.2023г. 2/11.01.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /втори етап – блок „В“ и блок „Г“/, находящ се в УПИ ІІ-208„за жилищни сгради“, кв. 12 /с идентификатор 10135.3511.182/, по плана на ж.к. „Възраждане“-Івим.р., гр. Варна
А-33/22.05.2023г. 222/02.12.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ   ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /етап 1-сграда „А“, етап 2-сграда „Б“, етап 3-сграда „В“, етап 4-сграда „Г“/, находящ се в УПИ ІІ, /с идентификатор 10135.3511.636/, кв.6, по плана на ПЗ „Планова“, гр.Варна.
А-34/02.06.2023г. 40/25.02.2021, Заповед № А-18/18.03.2022, Заповед № А-52/14.06.2022, Заповед № А-61/29.07.2022, Заповед № А-87/14.11.2022, Заповед № А-11/06.02.2023, Заповед № А-26/21.04.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D2; Етап 6: сграда тип D1; Етап 7: сграда тип В2; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип В1; Етап 15: сграда тип В1; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В4 и гараж; Етап 18: сграда тип А'; Етап 19: сграда тип А'; Етап 20: сграда тип А'; Етап 21: сграда тип А; Етап 22: сграда тип А; Етап 23: сграда тип В5, гараж; Етап 24: сграда тип С; Етап 25: сграда тип В2; Етап 26: сграда тип В2; Етап 27: сграда тип В2; Етап 28: сграда тип В2'; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип Б5; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2'; Етап 45: сграда тип В2'; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2'; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип F, гараж; Етап 53: сграда тип С1; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В 2'; Етап 58: сграда тип Е.
А-35/05.06.2023г. 57/19.04.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІІ-261„за смесено предназначение /с идентификатор 10135.3512.261/, кв. 16, по плана на ж.к. “Младост“ І м.р., гр. Варна
А-36/15.06.2023г. 178/24.08.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-182, /с идентификатор 10135.5502.196/, кв. 28, по плана на 27-ми м.р., ул. „Народни будители“ № 35, гр. Варна
А-37/05.07.2023г. 63/03.05.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ+, находящ се в УПИ VIII-538, с идентификатор 10135.3514.814, кв. 22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
А-38/11.07.2023 19/14.02.2022, Зап. № А-88/16.11.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни гаражи, находящ се в УПИ ІІІ-141, /с идентификатор 10135.2563.2050/, кв. 48, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна, І-ви етап: сграда А до кота ±0,00????=51,00, вход А1 и вход А2, вертикална планировка и благоустройство източно и южно от входове А3 и А4;ІІ-ри етап: вход А3 и вход А4, вертикална планировка и благоустройство западно от входове А3 и А4;ІІІ-ти етап: сграда Б до кота +5,80????=58,60, вход Б1 и вход Б2 изцяло, вертикалната планировка и благоустройство източно от входове Б3 и Б4;ІV-ти етап: вход Б3 и вход Б4, вертикална планировка и благоустройство западно и северно от входове Б3 и Б4;
А-39/14.07.2023 48/26.03.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в УПИ ХI-89, /с идентификатор 10135.2019.359/, кв. 7, по плана на СО "Дели Сава", гр. Варна
А-40/17.07.2023 26/01.03.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяа се в УПИ ХV-586-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.73.586/, кв. 1, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
А-41/31.07.2023 40/25.02.2021, Заповед № А-18/18.03.2022, Заповед № А-52/14.06.2022, Заповед № А-61/29.07.2022, Заповед № А-87/14.11.2022, Заповед № А-11/06.02.2023, Заповед № А-26/21.04.2023, Заповед № А-34/02.06.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна:Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1, гараж; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D5; Етап 6: сграда тип D4; Етап 7: сграда тип В2'; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2; Етап 10: сграда тип А, гараж; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип А; Етап 14: сграда тип B1; Етап 15: сграда тип B1; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В4 и гараж; Етап 18: сграда тип А'; Етап 19: сграда тип А'; Етап 20: сграда тип А'; Етап 21: сграда тип В1; Етап 22: сграда тип В1; Етап 23: сграда тип В5, гараж; Етап 24: сграда тип С1; Етап 25: сграда тип В2'; Етап 26: сграда тип В2'; Етап 27: сграда тип В2'; Етап 28: сграда тип В2'; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип Б5; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2'; Етап 45: сграда тип В2'; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2'; Етап 51: сграда тип В1, гараж; Етап 52: сграда тип F, гараж; Етап 53: сграда тип С1; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1, гараж; Етап 57: сграда тип В2'; Етап 58: сграда тип Е.
А-42/02.08.2023 317/01.12.2010, Заповед № 11/05.02.2016 чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ Апартаментен хотел „Лебед” представляващ реконструкция и промяна предназначение на хотел „Лебед”, находящ  се  в  УПИ 2569.226 /стар ІІІ-117,123”за курортно строителство”/, кв.11, по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна
А-43/02.08.2023 147/12.07.2023 чл. 62, ал. 1 от АПК МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-5, /с идентификатор 10135.51.21/, кв. 196, по плана на 12-ти м.р., ул. „Горазд“, № 16, гр. Варна
А-44/07.08.2023 95/15.06.2020, Заповед № А-6/27.01.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ  ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни и надземни гаражи „Фемили Гардън“ и допълващо застрояване-гаражи, находящи се в УПИ І-1777„за жилищно строителство“ , /с идентификатор 10135.3513.1777/, кв.13, 26м.р. гр.Варна,   Първи етап – сгради 4, 6 и допълващо застрояване в имота;  Втори етап – сгради 1, 2, 3 и 5
А-45/07.08.2023 39/24.02.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни и надземни гаражи "Фемили Гардън" и допълващо застрояване-гаражи, находящ се в УПИ І-1777-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3513.1777/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна - Трети етап: сграда 7
А-46/07.08.2023 133/15.09.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ДВЕ СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХІІ-223-„за обществено обслужване и жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4508.223/, кв. 4 по плана на „Паркова зона“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
А-47/07.08.2023 2/16.01.2020, Заповед № А-23/28.03.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен паркинг, находящ се в УПИ ХІ–796≡140, /с идентификатор 10135.2568.140/, кв. 29, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна 
А-48/09.08.2023 115/04.07.2018 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-656, идентификатор 10135.4501.4867, кв. 56, по плана на СО "Ментеше", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
А-49/17.08.2023 156/03.09.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, находящ се в УПИ VІІІ-771.770.757.758.759, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
А-50/17.08.2023 142/07.07.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХLІІ-14„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2555.2692/, кв.1, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
А-51/24.08.2023 231/21.12.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIX-659, /с идентификатор 38354.501.147/, кв. 13, по плана на с. Константиново, община Варна
А-52/28.08.2023 120/14.06.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Две сгради – апартаментен тип – ОБЩЕЖИТИЕ, находящ се в УПИ III-240008, /с идентификатор 10135.4024.77/, кв. 5, по плана на „Зона за обществено обслужване“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, Етап 1 – Сграда 1, общо подземно ниво и открит паркинг; Етап 2 – Сграда 2
А-53/05.09.2023 Удостоверение № 122/2016г. За регистриране и въвеждане в експлоатация  чл. 62, ал. 2 от АПК ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІ-193, кв. 34, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
А-54/05.09.2023 84/18.04.2023 чл. 62, ал. 2 от АПК Жилищна сграда  в УПИ  ХХХVІІ -51 в кв.12, / с идентификатор 10135.2572.240/ по плана на м-ст "Кабакум" , гр. Варна
А-55/05.09.2023 160/13.09.2019, Заповед № А-63/24.08.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА ЗА АПАРТХОТЕЛ, ЖИЛИЩА, МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ V-144, /с идентификатор 10135.2562.277/, кв. 48, по плана на 19-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна
А-56/11.09.2023 45/15.03.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVII-420, с идентификатор 30497.501.420, кв. 53, по плана на  с."Звездица", гр. Варна
А-57/21.09.2023 81/18.04.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Многофамилна Жилищна сграда в УПИ  ХVІІІ -711,712 в кв.43, / с идентификатор 10135.2553.1865/ по плана на 25м.р., ул. "Еделвайс" №6, гр.Варна
А-58/11.10.2023 56/22.03.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Жилищна сграда, находящ се в УПИ XII-202, /с идентификатор 10135.3513.2039/, кв.1089, по плана на 26м.р., ул.„Чинар“ №9, гр.Варна
А-59/11.10.2023 42/17.03.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-426-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.426/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна
А-60/27.10.2023 143/08.07.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ПЛЪТНА ОГРАДА, находящ се в УПИ ХIХ-313-„за работилница, обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4504.770/, кв. 11, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ I м.р., гр. Варна
А-61/30.10.2023 118/14.07.2020 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-50„за жил-стр.“, /с идентификатор 10135.5504.50/, кв.65, 28м.р, ул.„Искър“ №3, гр.Варна
А-62/07.11.2023 188/09.12.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-3306, /с идентификатор 10135.5545.4186/, кв. 51, по плана на СО „Зеленика“ район „Аспарухово“, гр. Варна
А-63/05.12.2023г. 104/05.07.2021 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-16-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.55/, кв. 184, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна
А-64/11.12.2023г. 168/18.09.2019 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІV-1836, 1837, с идентификатор 10135.2563.1986, кв. 21, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
А-65/12.12.2023 54/18.04.2022 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находящ се в УПИ ХІ-4, /с идентификатор 10135.1.356/, кв. 167, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 20, гр. Варна
А-66/19.12.2023 108/11.05.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ Промяна предназначение на част от Апартаментен Хотел Никея-парк" (зала, ресторант и бар) в 6 бр. хотелски апартаменти и складово помещение", в УПИ I-18 ( стар 3583), кв. 59 (стар 34), к.к. "Чайка", гр. Варна, Етап І-преустройство на зала 10135.2573.18.1.160, находяща се на етаж -1/-3,50/ в апартамент 4, Етап ІІ-преустройство на ресторант  10135.2573.18.1.157, находящ се на етаж -1/-3,50/ в апартаменти 1,2 и 3, и складово помещение, Етап ІІІ-преустройство на бар 10135.2573.18.1.162, находящ се на етаж 0±0,00 в апартаменти 004 и 005
А-67/28.12.2023 40/25.02.2021,Заповед № А-18/18.03.2022, Заповед № А-52/14.06.2022, Заповед № А-61/29.07.2022, Заповед № А-87/14.11.2022, Заповед № А-11/06.02.2023, Заповед № А-26/21.04.2023, Заповед № А-34/02.06.2023, Заповед № А-41/31.07.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ „ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, находящ се в УПИ І–23-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.5075.73/, кв. 76, по плана на местност „Карантината“, землище Галата, гр. Варна:Етап 1: павилион за инвентар, павилион за охрана, алеи, инженерна инфраструктура – площадкови ВиК и Ел мрежи и съоръжения; Етап 2: сграда тип В1; Етап 3: сграда тип D2; Етап 4: сграда тип D1; Етап 5: сграда тип D5; Етап 6: сграда тип D4; Етап 7: сграда тип В2'; Етап 8: сграда тип В1, гараж; Етап 9: сграда тип В2'; Етап 10: сграда тип В1; Етап 11: сграда тип В1; Етап 12: сграда тип В1; Етап 13: сграда тип В1; Етап 14: сграда тип B1; Етап 15: сграда тип B1; Етап 16: сграда тип В1; Етап 17: сграда тип В4 и гараж; Етап 18: сграда тип А'; Етап 19: сграда тип А'; Етап 20: сграда тип А'; Етап 21: сграда тип В1; Етап 22: сграда тип В1; Етап 23: сграда тип В5, гараж; Етап 24: сграда тип С1; Етап 25: сграда тип В2'; Етап 26: сграда тип В2'; Етап 27: сграда тип В2'; Етап 28: сграда тип В2'; Етап 29: сграда тип В2'; Етап 30: сграда тип В1, гараж; Етап 31: сграда тип В3; Етап 32: сграда тип Б1; Етап 33: сграда тип Б1; Етап 34: сграда тип Б1; Етап 35: сграда тип А; Етап 36: сграда тип А'; Етап 37: сграда тип D3; Етап 38: сграда тип D3; Етап 39: сграда тип Б5; Етап 40: сграда тип А, гараж; Етап 41: сграда тип В1, гараж; Етап 42: сграда тип В1, гараж; Етап 43: сграда тип В1, гараж; Етап 44: сграда тип В2'; Етап 45: сграда тип В2'; Етап 46: сграда тип В2; Етап 47: сграда тип В1, гараж; Етап 48: сграда тип С; Етап 49: сграда тип В2; Етап 50: сграда тип В2'; Етап 51: сграда тип В1; Етап 52: сграда тип F; Етап 53: сграда тип С1; Етап 54: сграда тип А', гараж; Етап 55: сграда тип В4, гараж; Етап 56: сграда тип В1; Етап 57: сграда тип В2'; Етап 58: сграда тип Е.
А-68/29.12.2023 57/31.03.2023 чл. 154, ал. 5 от ЗУТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ III-2115,2622 "за автосервиз, автомивка, кафене, търговия и жил.стр.", с идентификатор 10135.2553.2116, кв. 253, по плана на 2 м.р.,  кв."Изгрев", гр. Варна