Разрешения за строеж 2012 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
№1/04.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-1 /идентификатор 10135.1501.1094/, кв. 337, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Баба Тонка' №12, гр. Варна Александър Димитров костадинов, Красимир Димитров костадинов, Илия Янчев Илиев, Венелина Илиева Илиева, Дамян Илиев Илиев
№2/05.01.2012 г. Монтаж на ново оборудване за вътрешен басейн в комплекс 'Берлин 2', находящ се в УПИ ІІ-19, кв. 6, /с идентификатор 10135.513.573/, КК 'Златни пясъци', гр. Варна УОЛТЪН АСОШИЙТС - БЪЛГАРИЯ ООД, представлявано от Пламен Стоянов Стоев ЕИК 121869957
№3/06.01.2012 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-1510л, /идентификатор 10135.2566.6509/, кв. 2, по плана на СО 'Старите лозя', гр. Варна Ралица Апостолова Петрова и Антон Кирилов Петров
№4/11.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-12, кв. 625, /с идентификатор 10135.2556.105/, по плана на 5-ти м.р., ул. 'Тодор Димов' №33, гр. Варна Мариян Димитров Диханов, Душко Димитров Диханов, Димитър Диханов Мързов, Искрен Димов Митев, 'ИМОХОЛД' ЕООД, представлявано от Любомир Кирилов Славчев ЕИК 201743350
№5/11.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-4, кв. 382, /с идентификатор 10135.1503.321/, по плана на 10-ти м.р., ул. 'Георги Бенковски' №69, гр. Варна Иван Тодоров Костов, Тодорка Иванова Колева, 'ЕЛЕМЕНТ 9' ООД, представлявано от Атанас Иванов Апостолов ЕИК 103899112
№6/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - Сграда 'А' и Сграда 'Б', находящ се в УПИ І-592'за център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания', кв. 12а, /с идентификатор 10135.4504.724/, по плана на ЖК 'Вл. Варненчик', І-ви м.р., гр. Варна Община Варна
№7/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип, находящ се в УПИ ХVІІІ-572-'за жил. стр.', кв. 17, по плана на с. Тополи, Община Варна Община Варна
№8/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип - І-ви етап 'СГРАДА 'А', ІІ-ри етап 'СГРАД 'Б', находящ се в УПИ Х-'за център за настаняване от семеен тип', кв. 45, по плана на с. Тополи, Община Варна Община Варна
№9/11.01.2012 г. Център за настаняване от семеен тип 'ИЗТОК' и Център за настаняване от семеен тип 'ЗАПАД', находящи се в УПИ І-2364-'за жил. стр.', кв. 211, по плана на ЖК 'Изгрев', гр. Варна Община Варна
№10/12.01.2012 г. Административна сграда - асфалтова база, находяща се в УПИ ХІІ-26, 72-'за асфалтова база', кв. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище с. Тополи, Община Варна ЕТ 'Станка Василева', с управител Димчо Василев Димов ЕИК 813071788
№11/17.01.2012 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ №1666 /с идентификатор 10135.5549.1666/, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна Екатерина Николова Йорданова
№12/20.01.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-651,652,653 /с идентификатор 10135.3515.1752/, кв. 49, по плана на 16-ти м.р., /ул. 'Елин Пелин' №24/, гр. Варна ИРИСИ АД, представлявано от Радослав Стоянов Калоянов ЕИК 103864175, Кръстина Йорданова Ямболова, Виолета Любомирова Дачева, Красимир Василев Ямболов, Димитър Радев Митев, Иван Алексиев Георгиев, Марияна Иванова Димитрова, Александър Иванов Алексиев
№13/24.01.2012 г. Жилищна сграда и плътна ограда по вътрешната регулационна линия, находящ се в УПИ VІІ-170 /с идентификатор 10135.2559.170/, кв. 791, по плана на 17-ти м.р., /ул. 'Д-р Басанович' №9/, гр. Варна Русев инженеринг ООД, с управители Руси Иванов Русев и Иван Русев Иванов ЕИК 201470606, Зорка Димитрова Маринова
№14/25.01.2012 г. Ателие за индивидуална творческа дейност, находящо се в ПИ №6046, /с идентификатор 10135.2520.6046/, по плана на СО 'Траката', гр. Варна Светослав Димитров Димитров и Снежана Пеева Димитрова
№15/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв. 6, /с идентификатор 10135.2561.33/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна Холдинг Варна АД, представлявано от милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева -Шабан ЕИК 103249584
№16/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.25/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна Холдинг Варна АД, представлявано от милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева -Шабан ЕИК 103249584
№17/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ V, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.303/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна Холдинг Варна АД, представлявано от милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева -Шабан ЕИК 103249584
№18/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І, кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.23/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна Холдинг Варна АД, представлявано от милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева -Шабан ЕИК 103249584
№19/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І'за общ. обслужване', кв. 7, /с идентификатор 10135.2561.36/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна Холдинг Варна АД, представлявано от милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева -Шабан ЕИК 103249584
№20/27.01.2012 г. Център за обучение и преквалификация с хотел, находящ се в УПИ ІІІ'за общ. обслужване', кв. 5, /с идентификатор 10135.2561.27/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна Холдинг Варна АД, представлявано от милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева -Шабан ЕИК 103249584
№21/27.01.2012 г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ ІІІ'за общ. обслужване', кв. 6, /с идентификатор 10135.2561.34/, по плана на Приморска зона, СЗ - 5, гр. Варна Холдинг Варна АД, представлявано от милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева -Шабан ЕИК 103249584
№22/23.02.2012 г.
№23/08.02.2012 г. Открит плувен басейн към хотел 'Адмирал', находящ се в УПИ І-253, 420'за плажни атракции, търговски обект и озеленяване', кв. 69, /идентификатор №10135.513.253/ по ПРЗ на КК 'Зл. Пясъци', гр. Варна ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД, представлявано от Ивайло Василев Чеварганов ЕИК 813095472
№24/09.02.2012 г. Промяна предназначение на 'СЛАДКАРНИЦА' в 'СЛАДКАРНИЦА с ИГРАЛНА ЗАЛА' /10135.513.172.8.7/, кв. 27, по плана на КК 'Зл. Пясъци', гр. Варна ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД представлявано от Ивайло Василев Чеварганов ЕИК 813095472, 'ЗЛАТНИ' АД представлявано от Светла Найденов Спасовска ЕИК 130152844
№25/09.02.2012 г. Промяна предназначение на 'НОЩЕН БАР', в 'НОЩЕН БАР С ИГРАЛНА ЗАЛА', находящ се в хотел 'Адмирал' - УПИ ІІ-'за хотелски комплекс' /идентификатор 10135.513.472/, кв. 28, по плана на КК 'Зл. Пясъци', гр. Варна ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД, представлявано от Ивайло Василев Чеварганов ЕИК 813095472
№26/20.02.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 263, кв. 23, /с идентификатор 10135.2522.263/, по плана на СО 'Акчелар', гр. Варна Христо Георгиев Николов и Маринка Димитрова Николова, 'Кристина 92' ЕООД, представлявано от Кристина Желева Божкова - Натова
№27/21.02.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-917, /с идентификатор 10135.1501.917/, кв. 314а, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Беласица' №42, гр. Варна Красимир Димитров Пчеларов, Ангел Иванов Митев, Елена Костова Митева, Т-ИНВЕСТ ЕООД, представлявано от Таня Добрева Тодорова
№28/27.02.2012 г. Вилна сграда, находяща се в новообразуван имот с идентификатор 10135.2515.559, кв. 46, по плана на СО 'Акчелар', гр. Варна Анна Георгиева Маринова
№29/28.02.2012 г. Сгради за вилен отдих с ВиК отклонения, находящи се в УПИ ІІ-57, кв. 2, /с идентификатор 10135.2564.57/, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна СЛЪНЧЕВ ДОМ ООД, с управител Ангел Христов Колев, Александър Емилов Минев, Панайот Емилов Минев
№30/01.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-457, /с идентификатор 10135.3515.457/, кв. 45, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Милосърдие' №2, гр. Варна Татяна Атанасова Ганчева
№31/14.03.2012 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща са в УПИ VІІІ-992, кв. 93, /с идентификатор 10135.5505.102/, по плана на 28-ми м.р., ул. 'Камчия' №18, кв. 'Аспарухово', гр. Варна Христо Михайлов Христов, Румяна Христова Узунова, Цветанка Христова Ганева
№32/14.03.2012 г. Реконструкция и промяна на предназначение на хотелски комплекс 'Рица' в апартаментен хотел 'Рица', находящ се в УПИ І-116 'за смесени функции', /идентификатор 10135.2569.76/, кв. 16, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна ЗЕВС ТРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ООД, представлявано от Нина Дмитриевна Парнюгина, ЕИК 103332382
№33/15.03.2012 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен в поземлен имот УПИ ІХ-50, кв. 72, /с идентификатор 10135.2568.176/, по плана на местност 'Абатко', КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна МАРИЦА 10 ЕООД, с ЕИК 201376178, у-тел Павел Константинович Дементев
№34/15.03.2012 г. Външен басейн с обем до 100 куб. м. в УПИ ХХІ-106, кв. 70, представляващ част от имот с идентификатор 10135.2568.101, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена' гр. Варна КОМАР ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 103660945, у-тел Даниел Николов Фучиджиев
№35/15.03.2012 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 м над прилежащия терен на границите на УПИ ХХV-106а, кв. 70 и УПИ ХХ-106, кв. 70, представляващи част от имот с идентификатор 10135.2568.101, кв. 70, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна КОМАР ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 103660945, у-тел Даниел Николов Фучиджиев
№36/15.03.2012 г. Външен басейн с обем до 100 куб. м. в УПИ ХХV-106а, кв. 70, представляващ част от имот с идентификатор 10135.2568.101, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна КОМАР ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 103660945, у-тел Даниел Николов Фучиджиев
№37/15.03.2012 г. Търговска сграда - магазини и офиси, находяща се в УПИ ХVІІ-'за търговия', /с идентификатор 10135.2555.2585/, кв. 4б, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна Стоянка Кръстева Димова, ЕТ 'Еленкови - Иванка Еленкова', 'ДЕТЕКС' ООД, с у-тел Николина Борисова Кънева, 'ЕНИГМА ИНВЕСТ' АД с у-тел Вълко Стоянов Вълев
№38/16.03.2012 г. Комплекс 'Дом на камиона', находящ се в УПИ ХІІІ-260031 в кв. 7, /идентификатор 10135.4507.222/, по плана на ПУП-ПРЗ на ПЗ 'Метро', кв. 'Владислав Варненчик', гр. Варна ХЕР - 1 ЕООД, ЕИК 115552240, у-тел Иван Димитров Христов
№39/19.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-28, кв. 73, /с идентификатор 10135.5505.28/, по плана на 28-ми м.р., кв. 'Аспарухово', ул. 'Дедеагач' №18, гр. Варна Христина Стоева Димитрова, Невян Стефанов Димитров
№40/21.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-3, /идентификатор 10135.1502.23/, кв. 487, по плана на 13-ти м.р., /ул. 'Янкул войвода' №44/, гр. Варна ГРИЙН ХАУС ЕООД, ЕИК 120551948, с у-тел Станислав Йосифов Недков
№41/23.03.2012 г. Жилищна сграда, находящ се в УПИ ХVІ-236, /идентификатор 10135.2563.1660/, кв. 45, по плана на 21-ви м.р., местност 'Св. Никола', гр. Варна Вилияна Александрова Тютюнджиева, 'САДКО' ЕООД, ЕИК 148113806, с у-тел Нух Мусхаджиев Хусеинович
№42/23.03.2012г. Жилищна сграда с басейн и барбекю, находящ се в ПИ №418, /идентификатор 10135.5545.418/, по плана на СО 'Зеленика', землище 'Галата', гр. Варна ШИК ГРУП ЕООД, ЕИК 201696089, с у-тел Елена Владимировна Вялова
№43/26.03.2012 г. Пристройка - хладилен корпус към предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки и заготовки от червено месо и кулинарни изделия от тях - капацитет 7 тона дневно /идентификатор 10135.3513.468.1/, находящ се в УПИ ХХ-534,518 'за произв.скл. база' , /идентификатор 10135.3513.468/, кв. 2, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна ПИКАНТ ООД, ЕИК 103257385, с у-тел Славчо Николов Атанасов
№44/26.03.2012 г. Монтаж на водогреен котел ЕN-900 в съществуващо котелно помещение в сградата на професионална гимназия по електротехника - Варна, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.3513.249, ул. 'Върба' №24, район 'Младост', гр. Варна Държавата чрез Министерство на образованието и науката чрез Живка Москова Тотева - директор на Професионална гимназия по електротехника - гр. Варна
№45/27.03.2012 г. Асфалтова база, находяща се в УПИ ХІV-61 'за асфалтова база, производствени, складови и обслужващи дейности', кв. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир', з-ще с. Тополи, гр. Варна ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ ООД, ЕИК 175075249, с у-тел Томас Бертшнайдер, и прокурист Ивелина Любомирова Делчева
№46/27.03.2012 г. Пристройка за две градински групи, физкултурен салон и басейн към ЦДГ №21 'Калина Малина' - І-ви етап, находящ се в УПИ І-60'за детска градина', /с идентификатор 10135.2562.56/, кв. 44, по плана на 19-ти м.р., ЖК 'Чайка', гр. Варна Община Варна
№47/27.03.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-1708, кв. 50, /с идентификатор 10135.3515.1708/, по плана на 16-ти м.р. - север, /ул. 'Елин Пелин' №21/, гр. Варна Димитра Стоянова Неделчева, Иван Петров Неделчев и Красимира Петрова Георгиева
№48/27.03.2012 г. Складова база, находящ се в УПИ ІІ-196 'за производствена и складова дейност' в ТД-52, землище с. Тополи, Община Варна БОН МАРИН АД, ЕИК 118031004, с у-тел Георги Павлов Бонин
№49/27.03.2012 г. Преустройство и промяна предназначението на съществуващ Търговски център 'Центъра' в 'Търговски център, бар и игрална зала', находящи се в УПИ І-252'за търговски комплекс', кв. 40, /с идентификатор 10135.513.557/, по плана на КК 'Злати пясъци', гр. Варна Златни пясъци АД, представлявано от Ивайло Василев Чеварганов
№50/03.04.2012 г. Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от хотелски комплекс 'Алегра' - УПИ ІХ-83-'за хотел', идентификатор 10135.513.477/, кв. 38, по ПРЗ на КК 'Златни пясъци', гр. Варна АУРОРА ЕАД, ЕИК 103985593, у-тел Елена Ивановна Бородина
№51/04.04.2012 г. Вилна сграда, находяща с в УПИ ХVІІІ-1842, /с идентификатор 10135.2526.1842/, кв. 61, по плана на кв. 'Св. Никола', гр. Варна Гочо Иванов Гочев и Цветанка Георгиева Гочева, Иван Гочев Иванов
№52/04.04.2012 г. Сграда за сезонен отдих, находяща се в УПИ ХVІ-1196, кв. 39, /10135.2564.1362/, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна Неделчо Стоянов Червенков
№53/04.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-'общ.', /10135.2555.70/, кв. 4В, по плана на 23-ти м.р., ул. 'Рощок' №18, гр. Варна УЕЛЪР ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 201536790, у-тел Пламен Георгиев Георгиев
№54/06.04.2012 г. Ажурна ограда с плътна част до 0,60 м и с обща височина до 2,20 над прилежащия терен, по границите на УПИ ХІ-49, кв. 72, /10135.2568.49/, м-ст 'Абатко', КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Неделчо Симеонов Неделчев
№55/06.04.2012 г. Открит басейн с обем до 100 куб. м., находящ се в УПИ ХІ-49, кв. 72, /10135.2568.49/, м-ст 'Абатко', КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Неделчо Симеонов Неделчев
№56/06.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-18, кв. 154, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Веслец' №36, гр. Варна Ивайло Василев Маджуров
№ 57/09.04.2012 г. Надстройка и пристройка със смесено предназначение на сграда, находяща се в УПИ VІ-10, кв. 723, /10135.1508.273/, по плана на 3-ти м.р., ул. 'Петко Каравелов' №34, гр. Варна, както следва: Етап 1 - пристройка в северозападната част на имота; Етап 2 - надстройка на съществуващата сграда. Мария Тодорова Иванова, Милена Славова Фучеджиева, Даниел Николов Фучеджиев, Славян Светломиров Иванов, Силвия Светломирова Иванова
№58/09.04.2012 г. Два броя вилни сгради в ПИ 1958, 4205, /идентификатор 10135.2517.4882/, по плана на СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата', гр. Варна - Етап 1 и Етап 2 Галин Георгиев Ганчев, Матей Василев Жеков
№59/17.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-7, /с идентификатор 10135.2560.42/, кв. 3а, по плана на 18-ти м.р., ул. 'Ген. Гурко' №5, гр. Варна Ивелин Иванов Петров, Валерия Георгиева Петрова, Георги Ивелинов Петров, Надежда Ивелинова Петрова, 'БИЛДКОМ' ООД, ЕИк 127591607, представлявано от Александър Тодоров Марков и Иван Цанков Иванов, Десислава Денкова Иванова, Тодор Генов Тодоров, 'ФАЙН БИЛД' ЕООД, ЕИК 148021254, представлявано от Николай Христов Момчев
№60/17.04.2012 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ 3032, /с идентификатор 10135.5545.3032/, по плана СО 'Зеленика', землище 'Галата', гр. Варна Лефтер Петров Лефтеров
№61/21.04.2012 г. Вилна сграда - втори етап, представляващ изграждане от кота 0,00 до кота +7,95, находяща се в ПИ 2167, кв. 17, /с идентификатор 10135.4449.2167/, по плана на СО 'Прибой', землище 'Галата', гр. Варна Николай Витанов Колев
№62/25.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща с в ПИ V-5, кв. 700, /с идентификатор 10135.2557.262/, по плана на 2 м.р., ул. 'Ген. Цимерман' №5, гр. Варна Пламен Благов Илиев, Дарина Русева Бобева-Илиева
№63/27.04.2012 г. Двуфамилна сграда за курортно обитаване, находяща се в УПИ ІІІ-72133, /с идентификатор 10135.5511.172/, кв. 13, по плана на КЗ 'Прибой', гр. Варна ВЕСМАР ВИЛАС ООД, ЕИК 200802707, у-тел Десислав Колев Гатев
№64/27.04.2012 г. Административна сграда, находяща се в УПИ ІХ-1359, кв. 11, /10135.3514.227/, по плана на ЗПЗ, гр. Варна ИНТЕРКОМ ГРУП ООД ЕИК 103238730 Павлин Иванов Николов
№65/27.04.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ IV-203 /с идентификатор 10135.2554.203/, кв. 31 по плана на 24-ти м.р.,/ ил. 'Железни врата' №22/, гр. Варна Антон Атанасов Шопов и Станислав Атанасов Шопов, Петя Иванова Стоянова, Мария Иванова Желева, Борислав Иванов Димитров
№66/03.05.2012 г. Детска ясла за четири групи, находяща се в УПИ IV-739 'за детска ясла', кв.9а, /с идентификатор 10135.4505.739/, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', I-ви м.р., ул.'Ниш' №29, гр. Варна Община Варна
№67/03.05.2012 г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ XII-10 'за смесено предназначение' /с идентификатор 10135.1505.207/, кв. 444, по плана на 1-ви м.п. /ул. 'Македония' №66/, гр. Варна ГОЛДЕН БИЛД 31 ЕООД, ЕИК: 200943444, Златка Демирова Демирова, 'СОЛИН 2011' ЕООД, ЕИК: 201645123, Игор Едуардович Солин, Златка Демирова Демирова, Димитър Димитров Мирчев, Иванка Илиева Славова, Веселин Георгиев Стоянов, Силвия Петрова Кукова и Емилиян Симеонов Куков, Младен Боянов Попов, Ваня Тодорова Моралийска, Янко Демирев Демирев, Мая Демирева Демирева, Захари Никовол Захариев
№68/03.05.2012 г. Жилищна сграда- втори етап /подетап 1 до стори етаж/, находяща се в УПИ VI-1,15, кв. 288, /с идентификатор 10135.1501.147/, по плана на 9м.р., ул. 'Трайко Китанчев' №10, гр. Варна Георги Стоянов Иванов и Еленка Здравкова Иванова
№69/10.05.2012 г. Водно огледало в УПИ VII-518.527, кв. 54 /идентификатор №10135.513.678/ по плана на к.к. 'Златни Пясъци' гр. Варна ДОЛЧЕ ВИТА 2007 ЕАД, ЕИК: 201796805, Димитър Георгиев Бучков
№70/10.05.2012 г. Жилищна сграда с магазин и ВиК отклонение, находяща се в УПИ I-140 в кв. 11 /идентификатор №10135.3511.507/, по плана на ж.к. 'Възраждане', I-ви м.р., гр. Варна АЛФАБЕТ ИНКОРПОРЕЙД ООД, ЕИК: 103869763, Димитър Радославов Андреев, Константин Андреев Георгиев, Боян Иванов Томов, Цанко Иванов Ангелов
№71/11.05.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXXV-29, /идентификатор 10135.2563.316 и 10135.2563.1727/, кв. 30, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ ООД, ЕИК: 103863493, Пламен Иванов Андреев
№72/11.05.2012 г. Автосервиз с офисна част и магазин, находящ се в УПИ XXIX-1183,1707, кв.50, /с идентификатор 10135.3514.637/ по плана на Западна Промишлена Зона, гр. Варна Петя Иванова Тодорова
№73/15.05.2012 г. Допълващо застроявана- търговски обекти, находящ се в УПИ VII-484- 'за хотел, озеленяване и басейн', кв. 50 /идентификатор №10135.513.484/ по ПРЗ на к.к. 'Златни Пясъци', гр. Варна. ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК: 131352367, Александър Ефстатиос Папалилиос- Карапанос и Атанасиос Аристидис Куцопулос
№74/16.05.2012 г. Промяна предназначение и преустройство на част от гараж №4 /с идентификатор 10135.1026.123.1.5/, в 'Офис №8' в жилищна сграда, находяща се в УПИ XVIII-3, 3a, /с идентификатор 10135.1026.123/, кв. 591, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Родопи' №6/ гр. Варна Соня Янева Иванова
№75/19.05.2012 г. Жилищна сграда- тяло 'А', находяща се в УПИ III-1,2,6, кв.587. /с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14 м.р., ул. 'Васил Априлов' №4, гр. Варна. Николай Стоянов Кюркчиев, Ралица Петрова Кузова- Кюркчиева, Милена Николаева Харбалиева, Свилен Димитров Харбалиев, Светлана Иванова Дюлгерова, Цветелина Иванова Диканарова, 'КОРЕКТ-63' ЕООД, ЕИК: 130129411, Енчо Димитров Бояджиев
№76/19.05.2012 г. Жилищна сграда- тяло 'В', находяща се в УПИ III-1,2,6, кв.587. /с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14 м.р., ул. 'Д-р Петър Берон' №1, гр. Варна. Николай Стоянов Кюркчиев, Ралица Петрова Кузова- Кюркчиева, Калинка Минчева Кузова, Светослав Владимиров Иванов, Пенка Тодорова Маринова, 'МИГ-МАРКЕТ' ООД, ЕИК: 813208824, Галин Иванов Ненов
№77/21.05.2012 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1860, кв. 42. /с идентификатор 10135.5549.1860/, по плана на СО 'Прибой', р-н Аспарухово, гр. Варна КРАСОТА БГ ЕООД, ЕИК: 200021167, Станимир Бонев Пенев
№78/21.05.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-14, /с идентификатор 10135.1501.808/, кв. 317, по плана на 9ти м.р., /ул. 'Беласица' №26/, гр. Варна ГЮРОСТРОЙ ООД, ЕИК: 200135637, Гюргай Хасанов Изетов, 'КАНДА ИНВЕСТ' ЕООД, ЕИК: 201466519, Канда Сриваранон
№79/23.05.2012 г. Вилни сгради 1,2 и 3, нахподящи се в ПИ 1928, /с идентификатор 10135.5549.1928/, по плана на СО 'Прибой', р-н Аспарухово, гр. Варна НБР ВАРНА ИНВЕСТ ООД, ЕИК: 200566687, Росен Димчев Неделчев
№80/28.05.2012 г. Вилна сграда, находяща се в ПИ 1942 кв. 6 /с идентификатор 10135.55491942/, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна Румен Стефанов Ангелов и Еленка Драганова Ангелова
№81/29.05.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXVIII-1734 в кв. 25, ул. 'Аладжа Манастир' №10 /идентификатор №10135.2575.1734/, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна РУНИК ООД, ЕИК: 103309120, Румен Николаев Калчев
№82/30.05.2012 г. Автосервиз, находяща се в УПИ XXII- 64, /идентификатор 10135.4507.327/, кв. 7, по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна Пенка Савова Мирчева
№83/30.05.2012 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ XVI- 1240, /идентификатор 10135.2564.536/, кв. 28, по РП на 'Вилна зона'/ ул. 'XXIII' №11, в.з. 'Евксиноград'/, гр. Варна Пеню Георгиев Димов
№84/05.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VII- 314, кв. 227, /с идентификатор 10135.51.314/, по плана на 12 м.р., ул. 'Академик Методи Попов' №24, гр. Варна Неда Йорданова Русева, Пенка Асенова Жекова, Йордан Асенов Жеков, 'МЕТАЛЕКС СТРОЙ' ООД, ЕИК: 148052145, Александър Константинов Евтимов
№85/13.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIV-211,212=1,2, кв. 697, /с идентификатор 10135.2557.334/, по плана на 2 м.р., ул. 'Генерал Цицерман' №27, гр. Варна Михаил Георгиев Русев, Ивайло Христов Тодоров, Веселка Христова Иванова, Ели Георгиева Рйкова- Мицева, Веселина Георгиева Спасова, Георги Янакиев Янакиев, Владимир Янакиев Янакиев, Юлиян Владимиров Янакиев, Леонтин Янков Леонидов, 'НЮ БИЛДИНГ' ООД, ЕИК: 201736306, Леонтин Янков Леонидов, Станка Иванова Желязкова, Василка Маринова Бахнева, Георги Славов Татаров, Георги Атанасов Гочев и Глория Викторова Димитрова
№86/08.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXVI-1059, кв. 56, /с идентификатор 10135.5504.156/, по плана на 28 м.р., ул. 'Места' №20, кв. Аспарухово, гр. Варна Стамат Станилов Карагяуров, Ангелинка Тодорова Карагяуров
№87/08.06.2012 г. Градски хотел 'Брюксел', находящ се в УПИ Х-3 'за хотел' в кв. 713 по плана на 3ти м.р., ул. 'Петко Каравелов' №12 /с идентификатор № 10135.1508.151/, гр. Варна ВИДА БОН ИВ ООД, ЕИК: 201827670, Бонка Атанасова Славова
№88/11.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ I-231, /идентификатор 10135.3513.1847/, кв. 1088а, по плана на 26-ти м.р. /ул. 'Чинар' №24/, гр. Варна Продан Христов Проданов, Румяна Проданова Петрова и Светослава Проданова Петрова, Красимир Петров Христов, Николай Тодоров Славов
№89/14.06.2012 г. Административна сграда, находяща се в УПИ I-755, кв. 86 /с идентификатор 10135.1506.755/, по плана на 7-ми м.р., /ул. 'Габрово' №19/ гр. Варна СИ БИ СИ АД, ЕИК: 131402261, Денислава Дончева Мелетиева- Майсторска
№90/15.06.2012 г. Сграда за обществено обслужване, находяща се в УПИ III-'обществено обслужване' в кв.5 по плана на 15-ти м.р. /с идентификатор № 10135.2559.249/, гр. Варна ДОМКО ООД ЕИК: 130181148, Владимир Георгиев Миков и Мая Богомилова Микова
№91/15.06.2012 г. Многофункционална спортна зала- II-ри етап /топла връзка с училищната сграда на второ ниво/, находяща се в УПИ II-247- 'за училища', кв. 33, /с идентификатор №10135.2553.247/ по плана на 25-ти м.р., гр. Варна Община Варна
№92/19.06.2012 г., Има заповед за оттегляне №018/2012 г. на Гл. арх. Сграда за отдих и туризъм, находяща се в УПИ XIV-1391, /идентификатор 10135.2564.1391/, кв. 25, по плана на Вилна зона, гр. Варна ЕТ 'КОНИСТРА- КРАСИМИР КОВАЧЕВ', ЕИК: 813095579, Красимир Иванов Ковачев
№93/20.06.2012 г. Жилищна сграда- І-ви етап, подземен гараж- ІІ-ри етап, находящ се в УПИ ХХVI-926, /с идентификатор 10135.2526.926/, кв. 54, по плана на кв. 'Свети Никола', гр. Варна Марийка Димитрова Лабакова, Веселин Николов Лабаков, Соня Петрова Желязкова
№94/19.06.2012 г. Промяна предназначение и преустройство на склад в КТП за периодични технически преглди, находящ се в УПИ ІІ-471 в кв. 6а по плана на 26-ти м.р., / с идентификатор 10135.3513.91.4/ гр. Варна НИКА ТРЕЙД ООД, ЕУК: 103024986, Димитър Иванов Димитров
№95/21.06.2012 г. Вътрешно преустройство на част от складова база А6 /с идентификатор 10135.3514.130.100/- складово помещение от ос '1' до ос '6' и между буквени оси 'З' и 'О' (кота ±0.00) за нуждите на 'П.И.К.Ко' АД, находящ се в УПИ XVII-13 /с идентификатор 10135.3514.130/ кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна ВАРНА ЛОДЖИСТИКС ЕАД, ЕИК: 175127692, Филип Атанасов Пашов и Минко Василев Боджуков
№96/25.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-324, /с идентификатор 10135.2563.543/, кв. 43, по плана на 21-ви м.р., местност 'Св. Никола', гр. Варна Емил Аврамов Севиля
№97/26.06.2012 г. Курортна сграда за временно /сезонно/ ползване, находяща се в УПИ І-72131,72170,72176,72175,72178, кв. 21, /с идентификатор 10135.5511.151/ по плана на КЗ 'Прибой', гр. Варна Георги Борисов Амуджиев, 'ЗСК- ДЕВНЯ' АД, ЕИК: 103148230, Красимир Гошев Григоров
№98/27.06.2012 г. Открит пливен басейн към хотел 'София', находящ се в УПИ VI-303,294 'за хотелски комплекс:, кв. 46, /с идентификатор 10135.513.681/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна София- Златни пясъци АД с ЕИК: 103115927, Данислава Чавдарова Христова
№99/27.06.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VI 1135,1136, 1134=835, кв. 64, /с идентификатор 10135.2553.835/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Прилеп' №6, гр. Варна- Първи етап ЕТ 'СТИНЕКС- НИКОЛА НИКОЛОВ -ДИЯН НИКОЛОВ', ЕИК: 103073517, Диян Николов Николов, Божидарка Андреева Тодорова
№100/04.07.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ- XVII-140, /с идентификатор 10135.5507.140/, кв. 10, по плана на местност 'Вилите:, район 'Аспарухово', гр. Варна Стефан Илиев Желязков, Веселин Стефанов Желязков
№101/06.07.2012 г. Постройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-522, кв. 45, /с идентификатор 10135.2563.522/, по плана на 21м.р., гр. Варна Николай Иванов Ангелов, Златка Димитрова Ангелова
№102/06.07.2012 г. Офис сграда с магазини, находяща се в УПИ ІІ-10 'за обществено обслужване', кв. 16. /с идентификатор 10135.2560.388/, 18 м.р., ул. 'Николай Михайловски' №2, гр. Варна Иво КУманов Куманов, Юлия Крумова Страшимирова, Вилма Крумова Йорданова, Драгомир Ангелов Харизанов, Стефан Христов Шерилов, Радина Стефанова Иванова- Боянова, Рая Стефанова Иванова- Цанева, Вера Христова Митова, Людмила Любомирова Пенчева, Доминика Любомирова Пенчева, ВИДА- СТРОЙ ООД, ЕИК: 103038587, Бонка Атанасова Славова, Стоил Ангелов Харизанов
№103/13.07.2012 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-3, /идентификатор 10135.1030.216/, кв. 546, по плана на 14-ти м.р., /ул.'Овчо поле' №26/, гр. Варна ЕН ЕР ГРУП ООД, ЕИК: 148055776, Николай Димитров Велков
№104/17.07.2012 г. Сграда за сезонен отдих, находяща се в УПИ XI- 78, кв. 1, /с идентификатор 10135.2564.78/ по плана на 'Вилна зона' Варна САНТА ХОУМ ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД, ЕУК: 201322376, Силвия Николаева Колева
№105/17.07.2012 г. Реставрация и консервация на дворец 'ЕВКСИНОГРАД' и прилежащия му парк, находящ се в УПИ І-154 - 'за представителна резиденция и музейни функции с широк контролиран общетвен достъп и за дълготраен отдих, регламентиран със Заповед на МС. Територия за консервация, реставрация, експониране и социализация', /идентификатор 10135.2567.154/, кв. 1, по -плана на местност 'Евксиноград', /местност 'Старите лозя'/, гр. Варна, вкл. следните подобекти: Реставрация на дворец 'Евксиноград' и 'Автоматична телефонна централа' (АТЦ); Реставрация с реконструкция и промяна на предназначението на сграда 'Щал' в 'Музейна сграда'; Археологически разкопки; Паркоустрояване и благоустрояване с реставрация и косервация на „Висока палмова оранжерия”, „Ниска палмова оранжерия”, „Холандска оранжерия”, „Френска оранжерия” и „Битова сграда” Министерски съвет на Република България, ЕИК: 000695025
№106/25.07.2012 г. Вилни сгради, находящи се в УПИ VII-1511 'за вилна сграда', кв.1, /с идентификатор 10135.2566.189/ по плана на СО 'Долна Трака' гр. Варна РИГ- ТРАВЕЛ ООД, ЕИК: 103841454, Георги Богомилов Боев
№107/26.07.2012 г. Вилна сграда с гараж, находяща се в УПИ XVI-71, кв. 1, /с идентификатор 10135.2573.60/, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна КОУСТ ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК: 201689903, Никола Луи Мишел Треан
№108/26.07.2012 г. Жилищна сграда, нахояща се в УПИ V-862, кв.114, /с идентификатор 10135.1506.862/, по плана на 7-ми м.р. ул. 'Капитан Петко Войвода' №29, гр. Варна ЛМ РЕНТ ЕООД, ЕИК: 201825349, Любомир Кирилов Славчев и Людмил Иванов Гагов
№109/27.07.2012 г. Стопанска постройка и барбекю, находящи се в УПИ XI-1167, кв. 69, /с идентификатор 10135.2568.70/, м. Абатко, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Нина Тодорова Крайчева
№110/30.07.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-общ., /с идентификатор 10135.3511.1382/, по плана на ж.к. 'Възраждане'- ІІІм.р., гр. Варна 'ЕН ЕР 2007' ООД, ЕИК: 148140792, Нели Георгиева Петрова и Радослав Стоянов Калоянов
№111/31.07.2012 г. Две вилни сгради, находящи се в ПИ 174, /с идентификатор 10135.2522.174/, по плана на СО 'Акчелар', гр. Варна КОМПАНИЯ БТМ ООД, ЕИК: 201292730, Олег Брониславович Въюрков
№112/31.07.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ IV- 208, /идентификатор 10135.2559.262/, кв. 5А, по плана на 17ти м.р., /ул. 'Мир' №40/, гр. Варна МАЙТ ЕООД, ЕИК: 103763870, Калинка Иванова Червенкова
№113/01.08.2012 г. Сграда за обществено обслужване с магазин; зала за Еврофутбол и Еврошанс; снек-бар; помещения за почивка на собственика и персонала и складове, находящ се в УПИ IV-673 в кв. 28 по плана на 16-ти м.р., /с идентификатор 10135.3515.1769/ гр. Варна- Етап 1 и Етап 2 Христо Петров Христов
№114/02.08.2012 г. Жилищна сграда /продилжаване на строежа, изграден в груб строеж до кота ±0.00, разрешем с РС№612/23.08.2005г./, находяща се в ПИ-1104, кв. 24, /с идентификатор 10135.2526.113/, по плана на ж.к.'Бриз', гр. Варна Камен Янков Ковачев
№115/03.08.2012 г. Игрална зала със служебно помещение- представляващ преустройство и промяна на предназначението на кафе-бар 'Мюзик Скуеър' и помещение за склад в хотел 'Мелия Гранд Ермитаж', УПИ І-167- 'за хотелски комплекс', /идентификатор 10135.513.167/, кв. 26, по плана на к.к. 'Зл. Пясъци', гр. Варна СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 131065520, Веселин Божидаров Данев
№116/03.08.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIV-727, кв. 1081, /с идентификатор 10135.2553.727/ по плана на 26 м.р., гр. Варна Мая Владимирова Николова
№117/23.08.2012 г. Комплекс жилищни сгради, находящ се в УПИ ХІІ-25, кв.30, /с идентификатор 10135.2563.665/, по плана на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз”, гр. Варна - І-ви етап: сграда „В” и сграда ”Г” ІІ-ри етап: сграда „А” и сграда „Б” ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ ООД, ЕИК: 103863493, Даниела Георгиева Стеванова
№118/30.08.2012 г. Промяна на предназначение на обект /с идентификатор 10135.1502.205.1.16/ от първи етаж в жилищна сграда в 'Офис', находящ се в УПИ ХІХ-22, /с идентификатор 10135.1502.205/, кв. 487, по плана на 13-ти м.р., /ул. 'Македония' №159/, гр. Варна СПЕДСТРОЙ ЕООД, ЕИК: 148117306, Живко Киров Желев
№119/31.08.2012 г. Подсилване на дървен гредоред над първи етаж в сградата на ЦДГ №12- 'Пинокио'- филиал, находящ се в УПИ ІІ- 'за детска градина:, /с идентификатор 10135.5502.124/, по плана на 27-ми м.р. район 'Аспарухово', Община Варна Община Варна
№120/03.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-7, /идентификатор 10135.1503.254/, кв. 360, по плана на 10-ти м.р., /ул. 'Георги Бенковски' №76/, гр. Варна ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕООД, ЕИК: 148055776, Николай Лъчезаров Лазаров
№121/13.09.2012 г. Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ-572, кв. 32, по плана на 'Вилна сграда', /идентификатор 10135.2564.1493/, гр. Варна Красимир Ставрев Ангелов
№122/13.09.2012 г. Сграда за обществено обслужване с жилищна част, находяща се в УПИ VІ-474 'за сграда със смесено предназначение', кв. 2, /10135.2554.474/, по плана на 24-ти м.р., ул. 'Арх. Петко Момилов' №2 и 2а, гр. Варна Перфект инвест ООД, ЕИК 103843732, у-тел Христо Ангелов Христов
№123/18.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-323, кв. 40, /с идентификатор 10135,2553,323/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Детелина' №4а, гр. Варна Маргарита Йорданов Атанасова, Илия Вълчев Илиев, Валентин Илиев Илиев, Атанаска Илиева Стоянова, 'Августстрой' ЕООД
№124/19.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІІІ-684, кв. 6, /с идентификатор 10135.2575.1799/, по плана на кв. 'Виница', /ул. 'Константин Павлов' №20/, гр. Варна Топ строй Варна ЕООД, ЕИК 201485601, с у-тел Петър Иванов Иванов
№125/19.09.2012 г. Пристройка и надстройка към съществуваща вилна сграда, находяща се в ПИ 49, /с идентификатор 10135.2573.49/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна Желязко Живков Желязков и Мариана Николова Желязкова
№126/25.09.2012 г. Жилищна сграда - тяло 'С', находяща се в УПИ ІІІ-1,2,6 кв. 587, /с идентификатор 10135.1026.383/, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Д-р Петър Берон' №3, гр. Варна Стоянка Желязкова Петрова, Недялко Панайотов Панайотов, Димитър Желязков Желязков, Георги Кръстев Янчев
№127/25.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІІІ-442,457, кв. 19, по плана на СО 'Пчелина', /с идентификатор 10135.3506.1545/, гр. Варна Иван Иванова Гинев и Славка Тодорова Гинева
№128/28.09.2012 г. Склад за инструменти и изделия от стъкло, находящ се в УПИ Х- 'скл. И търг. Дейност и офиси', по плана на ПЗ 'Планова' /с идентификатор 10135.3511.1330/, гр. Варна ЕЛ ДЖИ ГРУП АД, ЕИК 148024058, с у-тел Людмил Иванов Гагов
№129/28.09.2012 г. Жилищна сграда, находяща сие в УПИ ХVІ-1021, кв. 60, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна Георги Илиев Патрамановв и Янка Колева Патраманова, 'ЕВРОДОМ 1' ЕООД, ЕИК 1039031501
№130/28.09.2012 г. Надстройка и смяна на предназначени от жилище в офис на сграда, находящ се в УПИ ІІ-615 'за общ. обслужване', с идентификатор 10135.1506.615, кв. 83, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Охрид' №8, гр. Варна Милен Борисов Банев
№131/01.10.2012 г. Надстройка на ІІ, ІV, VІ и VІІІ етажи на хотел 'Плиска', находящ се в УПИ V-317,318,330 'за хотел', кв. 53, /с идентификатор 10135.513.538/, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна МОНИКА 91 ЕООД ЕИК 103259443, с у-тел Петър Киров Петров
№132/03.10.2012 г. Нов корпус към ОДЗ №24 'Иглика', находяща се в УПИ І- 'за детско заведение', с идентификатор 10135.2575.453, по плана на кв. 'Виница', ул. Албатрос' №5, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№133/04.10.2012 г. Пристройка и надстройка на съществуващ инструментален цех, находящ се в УПИ VІІІ-1247, /с идентификатор 10135.3514.60/, по плана на ЗПЗ - север, гр. Варна ЕТ 'Виталий и син - Иглика Манова' ЕИК 040051102, с у-тел Иглика Николова Манова
№134/05.10.2012 г. Многофамилна жилищна сграда с вграден трафопост - първи етап, находяща се в УПИ ХІV-1, кв. 295 А, с идентификатор 10135.1501.440, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Кап. Георги Мамарчев' №11, гр. Варна Мария Петкова Поппеткова - Гичева, Мария Хрисотав Фотакиева, 'Брик' ЕООД с ЕИК 103015814, у-тел Атанас Кънчев Йорданов
№135/08.10.2012 г. Ваканционен комплекс 'Хоризонт', находящ се в УПИ ІІ-362, кв. 27, /с идентификатор 10135.2571.1291/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна Варна Вип Пропърти ООД, ЕИК 175157689, с у-тел Станислав Райнов Новаков
№136/09.10.2012 г. Склад за технически стоки и ограда, находящ се в УИП ХVІІІ-450 'за производствено-складова дейност', кв. 30, с идентификатор 10135.4510.909, по плана на ЗПЗ, район 'Вл. Варненчик', гр. Варна ЕЛБА ЕООД, ЕИК 103676134, с у-тел Антон Костадинов Дундов
№137/10.10.2012 г. Сграда за сезонен отдих, находяща се в УПИ ХVІІІ-1196, с идентификатор 10135.2564.1364, кв. 39, по плана на 'Вилна зона' , гр. Варна Пламен Христов Кенков
№138/11.10.2012 г. Автосервиз, находящ се в УПИ ХVІ-324, /с идентификатор 10135.4507.341/, кв. 10, по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна Антон Иванов Велев
№139/16.10.2012 г. Жилищна сграда - Блок 2, входове А, Б и В, находяща се в УПИ ХVІ-131, кв. 1 /с идентификатор 10135.3511.515/, по плана на І-ви м.р., ЖК 'Възраждане', гр. Варна ДОРИАМС ЕООД, ЕИК 103911224, представлявано от Шалом Гениш
№140/22.10.2012 г. Ремонт на вилна сграда и напорна канализация за индивидуална КПС, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.536.54, по плана на Приморски парк, м-ст 'Салтанат' №59, гр. Варна Зърнени храни - гр. Силистра АД
№141/22.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-166, кв. 724, /с идентификатор 10135.1508.166/, по плана на 3-ти м.р., ул. 'Петко Каравелов' №24, гр. Варна Юлия Куцарова Бешевлиева, Мая Куцарова Бешевлиева-Стефанова, Александра Росенова Стефанова, 'ОМЕГА НН' ООД, ЕИК 103928560, с у-тел Росен Димчев Неделчев
№142/22.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УП ІХ-72, кв. 1, /с идентификатор 10135.3512.72/, по плана ЖК 'Младост', І-ви м.р., гр. Варна Станчо Петков Кръстев и Магдалена Стефанова Кръстева, 'СТАР -БИЛД' ООД, ЕИК 148097056, с у-тел Станчо Петков Кръстев
№143/23.10.2012 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІХ-745, кв. 30, /с идентификатор 10135.5510.754/, по плана на кв. Галата, р-н 'Аспарухово', ул. 'Панорамна' №12, гр. Варна Галин Георгиев Иванов и Галина Цветанова Иванов
№144/24.10.2012 г. Ремонт на съществуваща вилна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.536.10111 пи плена на Приморски парк, м-ст 'Салтанат' №81, гр. Варна Александър Александров Сталийски, Катя Петрова Сталийска
№145/29.10.2012 г. Подземна пристройка за монтаж на циклотрон за производство на F 18 (FDG) BIOMARKER GENERATOR на на АВТ към сграда, на територията на МБАЛ 'Св. Марина', в УПИ 'ВМИ', /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна МБАЛ 'Света Марина' ЕАД
№146/31.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1826, кв. 68, /с идентификатор 10135.1507.972/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Цар Иван Шишман' №16, гр. Варна Кирил Любенов Славчев, Румяна Милкова Андреевска
№147/31.10.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІ-193, кв. 34, /с идентификатор 10135.2563.193/, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Раковски Симеонов Лашев
№148/07.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ №1477, кв. 96, по плана на СО 'Планова', гр. Варна ЛИВЕКС СТРОЙ ООД, ЕИК 103829726, с у-тели Иво Кирилов Илиев и Люцкан Мартинов Топалов
№149/07.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-1021, кв. 60, /с идентификатор 10135.2575.1787/, по плана на кв. Виница, гр. Варна - І етап – блок 2 и подземни гаражи, ІІ етап – блок 1 Георги Илиев Патраманов, Янка Колева Патраманова
№150/08.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-253, кв. 1086, /с идентификатор 10135.3515.1791/, по плана на 26-ти м.р., р-н 'Младост', гр. Варна Гинка Славова Атанасова, Атанас Славов Атанасов
№151/08.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-1244, кв. 18, /с идентификатор 10135.1507.376/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Воден' №25, гр. Варна Любка Стоянова Зиковска, Стефка Иванова Златева
№152/09.11.2012 г. Промяна предназначение, вътрешно преустройство и ремонт на част от Кожарски цех - топилна лой в офисна сграда, находяща се в УПИ ІІІ 'месопромишленост' по плана за регулация на ЮПЗ, гр. Варна ЕТ 'Иван Генов - 51, ЕИК 103072066, с у-тел Иван Генов Иванов
№153/09.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-7, кв. 311, /с идентификатор 10135.1501.612/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Цар Иван СТрацимир' №14, гр. Варна Албена Петрова Токач
№154/12.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1027, кв. 331, /с идентификатор 10135.1501.1027/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Неофит Бозвели' №29, гр. Варна Софийка Лазарова Пачкова, Еленка Лазарова Пачкова, Павлина Александрова Михайлова, Татяна Стефанова Хубенова, Добромир Петров Христов
№155/13.11.2012 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1, кв. 603, /с идентификатор 10135.2556.372/, по плана на 5 м.р., ул. 'Топра Хисар' №1, гр. Варна Радослав Ангелов Грудев, Камен Ангелов Грудев, Веселка Рачева Грудева, Божидар Борисов Балинов, Румен Борисов Балинов, 'АЛЕКСАНДРИД' ООД
№156/21.11.2012 г. Склад за метали, находящ се в УПИ VІ-1002 'за производствено-складова дейност', кв. 20, по плана на ЗПЗ, землище с. Тополи, Община Варна ВАРНАКОМ ЕООД, ЕИК 201028244, с у-тел Георги Стоянов Колев
№157/21.11.2012 г. Жилищна сграда - ЕТА ІІ, находяща се в УПИ ІV-5, кв. 49а, /с идентификатор 10135.1507.1037/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Тича' №3, гр. Варна Жана Щерева Филипова, Иванка Петрова Даскалова, Елена Петрова Даскалова, Петър Станиславов Станев, Възраждане 2004 ЕООД
№158/21.11.2012 г. Преустройство на апартамент 1, апартамент 3 и апартамент 4 /с идентификатори 10135.2568.86.4.1, 10135.2568.86.4.3 и 10135.2568.86.4.4/ от бл. 1 на Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-798, кв. 37, /с идентификатор10135.2568.86/, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна ЕМОНА 2003 ООД, ЕИК 103833960,
№159/21.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-102, кв. 1, /с идентификатор 10135.3516.28/, по плана на 26-ти м.р., бул. 'Сливница' №167, гр. Варна Нора Стоянова Бочева
№160/28.11.2012 г. Жилищна сграда и поликлиника, находяща се в УПИ ІV-105, кв. 12, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Академик Андрей Сахаров' №27, гр. Варна Кристина 92 ЕООД, ЕИК 103663076, с у-тел Кристина Желева Божкова - Натова
№161/29.11.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-7, кв. 181, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Тервел' №41а, гр. Варна ВИВА СТРОЙ ЕООД ЕИК 103964574, с у-тел Християн Кръстев Христов, Делян Колев Досев
№162/29.11.2012 г. Метална рампа към външно стълбище в сградата на ПГГСД 'Н. Хайтов', находяща се в УПИ ІІ 'Техникум по дървообработване', кв. 13, /с идентификатор 10135.3513.1800/, 26-ти м.р., ул. 'Орех' №11, гр. Варна Министерство на земеделието и горите чрез Професионална Гимназия по горско стопанство и дървообработване 'Николай Хайтов' - гр. Варна
№163/30.11.2012 г. Преустройство, реконструкция и надзид на сградата на ресторант 'Манастирска изба', находящ се в УПИ ІІІ-130 'за смесени функции и църква', /с идентификатор 10135.2569.91/, кв. 4, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна ЕПАРХИЙСКИ МАНАСТИР 'СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА' ЕИК 103766375, представляван от Стоян Атанасов Махлелиев
№164/03.12.2012 г. Бистро 'Сирена' /'Старата къща'/, находящо се в УПИ І-253,420 'за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване', /с идентификатор 10135.513.253/, кв. 69, по плана на КК 'Зл. пясъци', гр. Варна Златни пясъци АД, ЕИК 813095472, представлявано от Ивайло Василев Чеваргаров, 'ПАРКСТРОЙ - Златни пясъци' ООД, ЕИК 103782828, представлявано от Веселин Борисов Черкезов
№165/05.12.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІХ-228,229, кв. 1, /с идентификатор 10135.2555.2598/, по плана на 'Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ', ул. 'Проф. д-р Ванко Ванков', гр. Варна МОДУС 2 ЕООД, ЕИК 130069206, с у-тел Андрей Калоянов Андреев
№166/07.12.2012 г. Жилищна сграда с магазин и обект за тестени закуски, сандвичи и скара със сградни ВиК инсталации и изместване на дъждовната канализация', находяща са в УПИ VІІІ-302, /идентификатор 10135.2553.240/, кв. 28, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Роза', гр. Варна Кондор - Комерс ЕООД, ЕИК 103115934, у-тел Петър Илиев Владимиров, Димитър Тодоров Шишманов и Ганка Иванова Великова
№167/10.12.2012 г. Преустройство и обединяване на ап. 117а и ап.118а в апартаментен хотел 'Златна котва', находящ се в УПИ ІІ-172, кв. 27, /10135.513.172/, кв. 27, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна Златни пясъци АД, ЕИК 813095472, у-тел Ивайло Василев Чаверганов, 'Златни' АД, ЕИК 130152844, у-тел Светла Найденова Спасовска
№168/12.12.2012 г. Реконструкция, преустройство и разширение на хотел 'Метропол', находящ се в УПИ VІІ-76,79 'за хотел', /идентификатор 10135.513.668/, кв. 17, по ПРЗ на КК 'Златни пясъци', гр. Варна Хотелско мениджърска компания ЕООД, ЕИК 103259183, у-тел Григор Георгиев Фиданов
№169/12.12.2012 г. Реконструкция на съществуваща бензиностанция 'ШЕЛ', находяща се в УПИ ІІІ-2134 'За бензиностанция и газстанция', кв. 17, /10135.536.518/, по плана на Приморска зона, СЗ-2 - 'Салтанат', гр. Варна ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 831915840, у-тел Маргарита Теодосиева Богданова
№170/13.12.2012 г. Преустройство и пристройка на съществуваща вилна сграда, находяща се в УПИ VІІ-1314, 'Б', кв. 32, /с идентификатор 10135.2564.563/, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна Николай Георгиев Павлов, Евга Тодорова Павлова
№171/13.12.2012 г. Жилищна сграда, находяща се в ПИ 234, с идентификатор 10135.5545.234/, по плана на СО 'Зеленика', район 'Аспарухово', гр. Варна ЕВНИ БИЛД ООД, ЕИК 201417917, у-тел Евгений Васильевич Васин и Нина Николаевна Васина
№172/13.12.2012 г. Търговски комплекс, находящ се в УПИ ІІ-230005 /с идентификатор 10135.4023.64/, кв. 2, по плана на местност 'Боклук тарла', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна ВЕЛИКОВИ - КВ ООД, ЕИК 201447084, представлявано от Кремена Трифонова Великова
№173/17.12.2012 г. Склад за съхранение на зърно - плосък тип, находящ се в УПИ ІХ-50 'за складова база', кв. 31, /10135.3514.238/, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна Чероногор агро ООД, ЕИК 118548489, у-тел Йорданка Иванова Чернева и Стефан Димитров Иванов
№174/17.12.2012 г. Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, находяща се в УПИ ІІІ-21, кв. 310,, /с идентификатор 10135.1501.538/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Ивайло' №23, гр. Варна Иванка Стойчева Стоименова, Светослав Цветков Стоименов, Мария Цветкова Стоименова-Милиопулу
№175/18.12.2012 г. Четири еднофамилни жилищни сгради, находящи се в УПИ ІІ-374, /с идентификатор 10135.3506.374/, кв. 8, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна Илко Бориславов Нинов, Семра Ахмед Икиз
№176/19.12.2012 г. Апартамент, представляващ промяна предназначение на 'Кабинет №2', /с идентификатор 10135.1030.227.1.21/, находящ се в УПИ VІ-І, 14, /с идентификатор 10135.1030.227/, кв. 546, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Овчо поле' №22/, гр. Варна Борислав Михайлов Маркишки
№177/19.12.2012 г. Сграда за обществено обслужване - първи етап, находяща се в УПИ ІV-114 'за обществено обслужване' /идентификатор 10135.1504.125/, кв. 407, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Братя Шкорпил' №26 А, гр. Варна Максим Божидаров Максимов, Ирина Божидарова Момирова
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРОЕЖА ВЪЗЛОЖИТЕЛ