Разрешения за строеж 2019 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/02.01.2019г. ПРИСТРОЙКА НА ПОКРИТА ТЕРАСА КЪМ РЕСТОРАНТ „РИВИЕРА“, находящ се в УПИ ВК „Ривиера“, / с идентификатор 10135.2574.1/, гр. Варна „РИВИЕРА“ АД
2/02.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-677, /с идентификатор 10135.2554.333/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна Андон Янев Андонов и Желязка Петкова Андонова
3/02.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-676,1229, /с идентификатор 10135.2554.334/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., ул. "Генерал Попов" № 10, гр.Варна Ради Господинов Радев, Марияна Атанасова Петрова, Цветан Владимиров Георгиев, Румен Георгиев Петров
4/03.01.2019г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-8, /с идентификатор 10135.2560.329/, кв. 15, по плана на 18-ти м.р., ул. "Никола Михайловски" № 11, гр. Варна Добринка Христова Михова
5/10.01.2019г. СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ към РЕСТОРАНТ, /част от ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „ЧЕРНО МОРЕ“/, находящ се в УПИ І-„хотел,ресторант“, /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.„Сливница“ № 33, гр. Варна „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, представлявано от Иван Димитров Иванов
6/10.01.2019г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ-СЕВЕРОЗАПАД И ТОАЛЕТНИ НА СТАДИОН "СПАРТАК", находящ се в УПИ III-"за стадион със спъртно възстановителен център и хотел", /с идентификатор 10135.2556.350/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна "СТАДИОН СПАРТАК" ЕАД
7/11.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-444„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.444/, кв.16, по плана на ж.к.„Вл. Варненчик“-ІІм.р., гр.Варна "БРАВИС БИЛД" ЕООД, представлявано от Бранимир Георгиев Камбуров
8/11.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-89„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.2568.89/, кв.37, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и “-ІІм.р., гр.Варна "БУТИК БИЛД" ЕООД, представлявано от Христо Ангелов Христов
9/14.01.2019г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, находящ се в УПИ III-1733, /с идентификатор 10135.1507.811/, кв. 58, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Калоян" № 18, гр. Варна Ангел Николов Донов
10/18.01.2019г. МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ V-20-"за общ. обсл.-дентална клиника, /с идентификатор 10135.2118.20, кв. 1, по плана на местност "Ботаническа градина", землище Виница, гр. Варна "СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА РЕАЛ" ЕООД, представлявано от Петър Николов Узунов
11/18.01.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-4, кв. 169а, по плана на 11-ти м.р., ул. "Фьодор Успенски" № 22, гр. Варна Геновева Димитрова Миланова, Чавдар Лазаров Миланов, Петър Николов Григоров, Красимира Стоянова Григорова
12/21.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-590,707, с идентификатор 10135.3515.1742, кв. 42, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. "Тихомир" № 27а, гр. Варна Снежана Славова Дочева, Невянка Славова Костова, Николай Янев Колев, Илияна Петрова Илиева
13/21.01.2019г. СГРАДА за ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ и ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, находящ се в УПИ I-229, с идентификатор 10135.2562.229, кв. 21, по плана на ж.к. "Чайка", гр. Варна "Р и Д" ООД, представлявано от Росен Петров Чернев
14/23.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна “ПРАГА ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, представлявано от Николай Кирилов Славчев, Петранка Димитрова Иванова, Василена Иванова Иванова и Наталия Иванова Иванова, Иван Великов Иванов, Захари Георгиев Генов, Инна Мазкова, Юлия Петрова Ракова - Петрова, Румен Дечев Йовчев, Ахтер Исметов Чилев и Гюлтен Ибрямова Джеферова-Чилева, Милен Минков Минков, Иван Милев Киров
15/30.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-1896, /с идентификатор 10135.2552.5246/, кв. 239, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна Димитър Петков Монов
16/31.01.2019г. Основен ремонт на покривна конструкция на сградата на филиал "Патриарх Евтимий" на детска градина № 5 "Слънчо", находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1501.84, кв. 291, по плана на 9-ти м.р., ул. "Патриарх Евтмий" № 52, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
17/01.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-152-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2554.152/, кв. 32, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 48, гр. Варна „ВАНИКО“ ООД, представлявано от Леонора Миронова Дерменджиева, Николай Николаев Чохаджиев,Атанас Николов Пискюлев, Даринка Иванова Атанасова
18/06.02.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-4, /с идентификатор 10135.1506.425/, кв. 103 , по плана на 7-ми м.р., ул. "Д-р Л. Заменхоф" № 22, гр. Варна "ЗАМЕНХОФ ПРОЕКТ" ООД, Палмина Ивова Павлова, Росица Ангелова Христова
19/06.02.2019г. ОФИС СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ II-610-„за общ.обсл.“, /с идентификатор 10135.3513.610/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна "СТЕМА-08" ЕООД
20/11.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, /с идентификатор 10135.1030.251/, кв. 539, по плана на 14-ти м.р., ул. „Юрий Венелин“ № 28, гр. Варна Веселина Иванова Иванова, Ирина Иванова Георгиева, "ВЕНЕЛИН ПРОЕКТ" ООД, Нивалин Костадинов Ненков, Албена Кирилова Ненкова, Широна Джуде-Манораж, Аделина Христова Лазарова, Вероника Валентинова Пачеръзова, Цветанка Йорданова Стефанова, Димитър Димитров Мирчев, Иванка Илиева Славова, Мария Панайотова Димитрова, Григор Цеков Тодоров, Георги Симеонов Венков, Атанас Янакиев Атанасов, Адиле Хасан Мустафа, Мустафа Хасан Мустафа
21/11.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ IV-263, /с идентификатор 10135.5506.263/, кв. 137, по плана на 29-ти м.р., Варна Иванка Крумова Андонова, Йорданка Милева Несторова, Христо Милчев Христов
22/11.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – III-ти етап, находящ се в УПИ XIV, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна „ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ“ АД
23/12.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-3, /с идентификатор 10135.1026.17/, кв. 582, по плана на 14-ти м.р., ул. "Струга" № 25, гр. Варна Милка Коева Иванова, Иванка Коева Костадинова и "БИЛД-2004" ООД
24/14.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXXIV-1511, /с идентификатор 10135.2575.2101/, кв. 3, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна Румен Милчев Нанков
25/19.02.2019г. ДВЕ ХАЛЕТА ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ НАСИПНИ И ОПАКОВАНИ МАТЕРИАЛИ И КАНТАР, находящ се в УПИ II-123-"топливо", /с идентификатор 10135.5501.110/, кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД
26/19.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР И МАГАЗИН, находящ се в УПИ II–205, /с идентификатор 10135.2562.205/, кв. 11, по плана на 20-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА, Мария Трайчева Аврамова, Константин Радков Рачев, „ЧАЙКА-РУПИ“ ЕООД, представлявано от Веселин Тодоров Дилов
27/20.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-200, /с идентификатор 10135.3513.1962/, кв. 1089, по плана на 26-ти м.р., ул. "Чинар" № 5, гр. Варна Петранка Дойчева Владимирова, Петранка Иванова Маринова, Валентина Иванова Маринова, Татяна Желязкова Александрова, Ивелин Пейчев Иванов, Андреа Ивелинова Иванова и Живко Пейчев Иванов
28/20.02.2019г. Преустройство с изграждане на надзид до 1,5 м. и направа на капандури на съществуваща сграда /с идентификатор 10135.1503.650.1/, находящ се в ПИ пл. № 5, /с идентификатор 10135.1503.650/, кв. 851, по плана на 10-ти м.р., ул. "Ангел Георгиев" № 27, гр. Варна Божидар Петков Петков и Веселин Петков Петков
29/21.02.2019г. Пристрояване и надстрояване на жилищна сграда като етап II, находящ се в УПИ V-3, кв. 168, по плана на 11 м.р., ул. "Филип Тотю" № 26, гр. Варна "СЕРКАТ" ООД, представлявано от Сергей Едуардович Бухтеев и Силвия Кръстева Йорданова
30/22.02.2019г. Реконструкция, адаптация, реставрация и надстрояване на съществуваща сграда - културна ценност и пристрояване с 2, 3 и 4 етажа за обществено обслужване, находящ се в УПИ XVIII-1033, /с идентификатор 10135.1507.1118/, кв. 4, по плана на 8-ми м.р., ул. "Шопен" № 4, гр. Варна "ЕМКЕЙ ИНВЕСТ" ООД, представлявано от Цонка Желева Димитрова
31/28.02.2019г. КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, /първи етап - СГРАДА 1/, находящ се в УПИ XXIX-1680,1883-"за жилищно строителство", кв. 7, /с идентификатор 10135.2563.1680/, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна "ПЛАНЕКС" ЕООД, представлявано от Христо Атанасов Димитров
32/28.02.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XL-100, /с идентификатор 10135.2564.100/, кв. 9, по плана на "Вилна зона", гр. Варна Пламен Георгиев Стоянов и Надя Христова Стоянова
33/28.02.2019г. Вътрешно преустройство между оси U1 и Q, и между оси 5 и 8 на кота +5,94м. в обект „ГРАНД МОЛ-ВАРНА“, находящ се в УПИ V-590,591„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.3516.142/, кв.5, по плана на 26-ти м.р., ул.„Андрей Сахаров“ №2, гр.Варна ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Офер Миретцки
34/01.03.2019г. Промяна предназначение на гаражи 2 и 3, в склад 1 и склад 2, в сграда с идентификатор 72709.510.206.9, находящ се в ПИ с идентификатор 72709.510.206, в землището на с.Тополи, Община Варна „ЕКАРИСАЖ-ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Стефан Георгиев Капитанов
35/05.03.2019г. Реконструкция и надстрояване на сградите в УПИ XVI-143, /с идентификатор 30497.501.143/, кв. 3а, ул. "Феникс" № 24, по плана на с. Звездица, община Варна Петър Йорданов Петров
36/05.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVII-2, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 55а, гр. Варна Деян Красимиров Григоров, Атанас Димов Атанасов и Цвета Косева Атанасова
37/07.03.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ЕСЕН/ЗИМА, находящ се в УПИ V–621, /с идентификатор 10135.3511.1389/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна „ЕКО ФУРАЖ“ ООД, представлявано от Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев
38/07.03.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ПРОЛЕТ/ЛЯТО, находящ се в УПИ IV–621, /с идентификатор 10135.3511.1390/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна „ЕКО ФУРАЖ“ ООД, представлявано от Пламен Господинов Панайотов и Владимир Тенев Щерев
39/11.03.2019г. ОБЩЕЖИТИЕ /първи етап - блок "А" и блок "Б"/, находящ се в УПИ II-208-"за общ.обслужване", кв. 12, /с идентификатор 10135.3511.182/, по плана на ж.к. "Възраждане" - I-ви м.р., гр. Варна "МЕГА БГ - ВАРНА" ООД, представлявано от Силвия Дианова Пеева
40/12.03.2019г. Обединение и промяна предназначение на магазини /самостоятелни обекти с идентификатори 10135.5506.836.1.38 и 10135.5506.836.1.37/, в игрална зала за хазартни игри, находящи се в имот с идентификатор 10135.5506.836, УПИ II-1414, кв. 144, по плана на 29-ти м.р., ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 73, кв. "Аспарухово", гр. Варна Антон Хараламбиев Димитров
41/12.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXVIII-1669, /с идентификатор 10135.5404.4768/, кв. 44, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Александър Желязков Сидеров
42/18.03.2019г. Монтаж на ИНСТАЛАЦИЯ за сортиране, балиране и временно съхранение на отпадъци и АВТОКАНТАР, находящ се в ПИ с идентификатор 72709.516.1021/, кв.28, по плана на ЗПЗ, землище с. Тополи, Община Варна „ВОЙЛ ГРУП“ ООД, представлявано от Добромир Валентинов Власик
43/19.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-658, /с идентификатор 10135.4501.4869/, кв. 56, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна Орлин Добринов Маринов
44/19.03.2019г. Външна метална евакуационна стълба към производствено-административна сграда, находящ се в УПИ II-"за МНО и тр.п.", кв. 366 /поземлен имот с идентификатор 10135.1503.587/, по плана на 10-ти м.р., ул. "Христо Самсаров" № 39, гр. Варна "РЕГИСТЪР.БГ" ООД, представлявано от Драгомир Христов Славов
45/20.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ III-534„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.372/, кв.17, по плана на ж.к.„Вл. Варненчик" ІІм.р., гр.Варна Албена Николаева Симеонова, Христиана Красимирова Генчева-Джавгова, Антоанета Христова Стоянова и .„СТИНЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК:203936907, представлявано от Диян Николов Николов
46/22.03.2019г. Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по Неврохирургия, находяща се на деветия етаж на основната сграда, в блок 6 и блок 7 на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2641/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.,
47/22.03.2019г. Основен ремонт на зали и кабинети към Клиника по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда, в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2641/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.,
48/26.03.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в УПИ ХI-89, /с идентификатор 10135.2019.359/, кв. 7, по плана на СО "Дели Сава", гр. Варна "ТРУТМАН ПРОПЪРТИС" ЕООД, представлявано от Адриан Трутман
49/26.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1053-"за жилищни сгради", /с идентификатор 10135.1501.1053/, кв. 338, по плана на 9-ти м.р., ул. "Неофит Бозвели" 9, гр. Варна Петранка Григорова Димитрова, Теодора Желязкова Димитрова, Димитър Желязков Димитров, "БОЗВЕЛИ ИНВЕСТ" ООД, представлявано от Лъчезар Йорданов Радев и Георги Атанасов Демиров
50/27.03.2019г. Промяна предназначение на МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в „АПТЕКА“ в сграда с идентификатор 10135.1502.163.5, находящ се в УПИ I–„за жилищно строителство, магазини, подземни гаражи и спортна площадка“, /с идентификатор 10135.1502.163/, кв. 508, по плана на 13-ти м.р., ул. „Братя Миладинови“ № 73, гр. Варна Александър Любенов Попов и Любен Атанасов Попов
51/28.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи „АЗИМУТ-ИЗТОК“, ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи „АЗИМУТ-ЮГ“ и два басейна, находящ се в УПИ XIV–20, /с идентификатор 10135.2039.166/, кв. 3, по плана на местност „Таушан тепе“, кв. „Виница“, гр. Варна „ЯВОР“ АД, представлявано от Мирослав Иванов Манолов
52/28.03.2019г. Основен ремонт на лаборатории към Клиника по съдебна медицина, находяща се на първи етаж в сграда на Патологоанатомия и съдебна медицина, в УПИ ІІ-330„за здравеопазване, научна дейност и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2642/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, представлявано от проф.д-р Валентин Любомиров Игнатов д.м.,
53/29.03.2019г. Пункт за разкомплектоване на ИУМПС и тръбен кладенец, находящ се в УПИ V–237-„за производствена, складова, търговска дейност и третиране на отпадъци, разкомплектоване на ИУПМС“, /с идентификатор 10135.4507.237/, кв. 9, по плана на Производствена зона „МЕТРО“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна Цветомир Георгиев Георгиев
54/29.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ОФИС и ИГРАЛНА ЗАЛА, находящ се в УПИ VI–561-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.561/, кв. 14, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, II-ри м.р., гр. Варна „НАБА ИЙСТГРУП“ ООД, представлявано от Соня Антоновна Балачева
55/02.04.2019г. ДВА БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - блок "Г" и блок "Д" /състоящ се от вход "Д" и вход "Е"/ с обществено обслужване и подземни паркинги, находящ се в УПИ VII-"за жил.стр., общ.обсл. И спортна площадка", /с идентификатор 10135.3513.1845/, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна "БИЗНЕС КОМПЛЕКС МЛАДОСТ" АД, представлявано от Александър Бориславов Ралчев
56/02.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-246„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1503.246/, кв.360, по плана на 10м.р., ул.„Хараламби Ангелов“ №29, гр.Варна Елица Даниелова Денева, Диляна Даниелова Денева, Даниел Симеонов Денев, „РУДИСТРОЙ 1“ ООД , представлявано от Георги Димитров Христов и Васил Николаев Бончев, Златко Желев Кузманов
57/03.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-325, /с идентификатор 10135.1026.325/, кв.573, по плана на 14м.р., ул.„Гаврил Кръстевич“ №11, гр.Варна Радка Трифонова Панайотова, Лина Андреева Димитрова, Красимир Желязков Димитров, Ирина Красимирова Ахлквист-Докова и Владимир Петров Доков
58/08.04.2019г. Плътна ограда с височина до 220см. над прилежащия терен по регулационната линия между поземлени имоти с идентификатор 10135.5504.4722 и 10135.5504.4723, по плана м-ст „Платото“, землище кв.Аспарухово, община Варна ФОНДАЦИЯ „Рада Соами Сатсанг Беас-България“ ООД, представлявано от председателя Деян Стоянов Стоянов
59/08.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIV-200, /с идентификатор 10135.3513.1962/, кв.1089, по плана на 26м.р., ул.„Чинар“ №5, гр.Варна Петранка Дойчева Владимирова, Петранка Иванова Маринова, Валентина Иванова Маринова, Татяна Желязкова Александрова, Ивелин Пейчев Иванов, Андреа Ивелинова Иванова и Живко Пейчев Иванов
60/09.04.2019г. ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /сграда 1-първи етап и сграда 2-втори етап/, находящи се в УПИ І-419, /с идентификатор 30497.501.135/, кв.62, ул.„Венера“, по плана на с.„Звездица“, община Варна Станко Валентинов Петков
61/09.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-17, /с идентификатор 10135.1501.419/, кв. 321А, по плана на 9-ти м.р., ул. „Капитан Райчо“ № 13, гр. Варна Александър Симеонов Симеонов и Ваня Христова Петрова
62/09.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IV-172-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.2553.172/, кв.4, по плана на 25м.р., ул.„Кокиче“ № 10, гр.Варна Трифон Ресув Трифонов и Радка Иванова Иванова
63/15.04.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-481, /с идентификатор 30497.501.481/, кв. 19, ул. „Вега“ № 32, по плана с. Звездица, община Варна Йордан Янков Чернев
64/16.04.2019г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИСИ, находящ се в УПИ XVIII-1394-"за производствено-складова дейност /вторични суровини/ ПИ 10135.3511.1394/, кв. 5, по плана на м. "Планова", гр. Варна "ЕМ БИ СЪРВИСИС" ООД
65/16.04.2019г. ПЛУВЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ V-108-"за хотелски комплекс", с идентификатор 10135.513.108, кв. 18, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "МАЙ ХОУМ 1" ООД, представлявано от Лиляна Маринчева Райкова и Виктор Великов Желев
66/22.04.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-292, /с идентификатор 30497.501.292/, кв. 16, ул. „Касиопея“ № 54, по плана с. Звездица, община Варна Антон Христов Трендафилов
67/24.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-406, /с идентификатор 10135.2563.2011/, кв.41, по плана на 21-ви м.р., гр.Варна "КОМЕРСИВ" ЕООД, представлявано от Иван Христов Недялков; Розалия Георгиева Димитрова
68/24.04.2019г. СКЛАДОВА БАЗА, ШОУРУМ И ОФИСНА ЧАСТ, находящ се в УПИ V-300027-"за производствено-складова дейност", с идентификатор 10135.4507.295, кв. 14, по плана на ПЗ "Метро", район "Вл. Варненчик", гр. Варна "БЕСТИМЕКС" ООД, представлявано от Емил Славов Янакиев
69/25.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1116,1117,1118, /с идентификатор 10135.2575.1794/, кв.68, по плана на кв. "Виница", гр.Варна Стилиян Любенов Щеринов, Илко Георгиев Илиев, Руска Димова Мъррей, Мила Щерева Щилионова
70/02.05.2019г. СКЛАДОВА СГРАДА С ОФИСИ И ОГРАДА, находящ се в УПИ XIII–4-„ за производствено-складова и търговска дейност“, /с идентификатор 72709.23.32/, кв. 23, по плана на землище с. Тополи, община Варна, Етап 1: Тяло В, офиси, Етап 2: Тяло Б, складова сграда, Етап 3: Тяло А, складова сграда, Етап 4: Ограда "ТРАНС-МАР СЪРЗИСИЗ" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Сергей Онник Серопян
71/02.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна “ПРАГА ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, представлявано от Николай Кирилов Славчев, Петранка Димитрова Иванова, Василена Иванова Иванова и Наталия Иванова Иванова, Иван Великов Иванов, Захари Георгиев Генов, Инна Мазкова, Юлия Петрова Ракова - Петрова, Румен Дечев Йовчев, Ахтер Исметов Чилев и Гюлтен Ибрямова Джеферова-Чилева, Милен Минков Минков, Иван Милев Киров
72/02.05.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-156, /с идентификатор 10135.1506.425/, кв.103, по плана на 7м.р., ул.„Д-р Л. Заменхоф“ №22, гр.Варна Палмина Ивова Павлова, Росица Ангелова Христова, ПРОЕКТИНВЕСТ ВАРНА“ ЕООД, представлявано от Георги Пламенов Стилиянов, Мария Димитрова Симеонова, Иван Йорданов Симеонов, Свилен Николов Крайчев, Димитър Маринов Димитров, Валери Василев Антонов, Димитър Йорданов Чолаков, Силвия Петрова Денчева, Елена Богомилова Ангелова и Мариан Томов Петров
73/02.05.2019г., оттеглено със Заповед № 277/17.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-203, /с идентификатор 10135.1503.203/, кв. 358, по плана на 10-ти м.р., ул. „Кракра“ № 36, гр. Варна „МЕРКОМЕРС“ ЕООД, Златка Иванова Ефремова, Даниел Свиленов Белчев, Свилен Борисов Белчев
74/02.05.2019г. ТРИФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXX-4881, с идентификатор 10135.4507.295, кв. 39, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна Тома Димов Бежинаров, Дияна Стоянова Бежинарова, Николета Томова Бежинарова и Наталия Томова Стоянова
75/02.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV–14, /с идентификатор 10135.1507.325/, кв. 21, по плана на 8-ми м.р., ул. „Марко Балабанов“ № 5, гр. Варна „ТОЛИНИ ВАРНА ДИЗАЙН“ ЕООД, представлявано от Лиляна Наумова Якимова
76/03.05.2019г., оттеглено със Заповед № 278/17.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V–83, /с идентификатор 10135.2554.283/, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. „Константин Щъркелов“ № 7, гр. Варна Виолета Димитрова Иванова, Тоньо Маринов Иванов, Катя Димитрова Вълчева - Георгиева
77/09.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находяща се в УПИ ХІІІ-243, /с идентификатор 10135.1508.243/, кв.720, по плана на 3м.р., ул.„Славянска“ №20, гр.Варна Бойко Георгиев Бойков, Параскева Атанасова Денчева, Десислава Георгиева Радушева, „ДА-ЕМ“ ООД представлявано от Любомир Димов Георгиев и Любомир Пламенов Лефтеров
78/15.05.2019г. ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР, осигуряващ достъпна среда към сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, находящ се в УПИ-„училище“, /с идентификатор 10135.3511.220/, ж.к. „Възраждане“ ІІ-ри м.р., гр. Варна Община Варна
79/15.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ XXII-4120, /с идентификатор 10135.5545.4159/, кв. 15, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Ирина Лечева Демирова
80/16.05.2019г. ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР, осигуряващ достъпна среда към сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“, находящ се в УПИ III–„за училище“, /с идентификатор 10135.4502.237/, кв. 11, по плана на III-ти м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна Община Варна
81/16.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II–640-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.1501.640/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., ул. „Цар Иван Страцимир“ № 49, гр. Варна Иванка Петкова Цветкова, Гергана Томова Цветкова и "ПН ИНВЕСТ ВАРНА 02" ЕООД, представлявано от Николай Радев Николов
82/16.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIX–638,639-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.1501.638 и 10135.1501.639/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., ул. „Патриарх Евтимий“ № 39 и ул. "Стара палнина" № 54, гр. Варна Марийка Рачева Георгиева, Еленка Райчева Папазогонопулос, Атанас Панайотов Димитров, Валерия Тодорова Димитрова и "ПН ИНВЕСТ ВАРНА 02" ЕООД, представлявано от Николай Радев Николов
83/17.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в ПИ № 780, /с идентификатор 10135.2522.780/, кв. 10, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна Христо Димитринов Градечлиев
84/21.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-105, /с идентификатор 30497.502.321/, кв. 7, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна Иван Руменов Шутов
85/21.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в УПИ LIV–5042, /с идентификатор 10135.5403.5122/, кв. 49, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, Етап 1: полуподземен етаж, първи етаж, южната част на втори етаж и подпорни стени;Етап 2: северната част на втори етаж Тамара Тернова и Андре Шулц
86/21.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в УПИ LVI–5042, /с идентификатор 10135.5403.5124/, кв. 49, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, Етап 1: полуподземен етаж, първи етаж, южната част на втори етаж и подпорни стени;Етап 2: северната част на втори етаж Тамара Тернова и Андре Шулц
87/22.05.2019г. ПРИСТРОЙКА КЪМ СКЛАДОВА БАЗА, находяща се в УПИ XIX-437,412 /ПИ 10135.3513.616/, кв. 6 по плана на 26-ти м.р., м. „Шашкъна“, бул. „Христо Смирненски“ №21, гр. Варна „СТИЛЕКС-Е“ ЕООД
88/22.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-109„за жилищно строителство“, кв.1, по плана на м-ст „Сливова градина“, землище на с.Константиново, гр.Варна Васил Иванов Василев и Димитра Йорданова Василева
89/22.05.2019г. Реконструкция и надстрояване на ЖИЛИЩНА СГРАДА /с идентификатор 10135.5510.891.3/, находящ се в УПИ IV-371, /с идентификатор 10135.5510.891/, кв. 25, по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, ул. „Емона“ № 26, гр. Варна Веселина Людмилова Петрова
90/22.05.2019г. Вътрешно преустройство и промяна предназначението на фитнес с идентификатор 10135.2563.633.1.16 по КК в медико-диагностичен център, находящ се в УПИ XXVI–59=633, кв. 50, 21-ви м.р., гр. Варна „ЛАЙФ АДВАЙС“ ЕООД
91/27.05.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС от затворен тип „СВЕТЛИНА“ с подземни гаражи и ограда, находящ се в УПИ II-„за жилищно остроителство“, /с идентификатор 10135.3511.531/, кв. 15, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., бул. „Република“ № 121, гр. Варна; Етап 1 – подземно ниво на кота -3,50 и кота -2,95; кота ±0,00 без секции Ж и Е; секции В и Г от кота +3,50 до кота +20,60;Етап 2 – секции А и Б от кота +3,50 до кота +17,75; секция Д от кота +2,55 до кота +19,65;Етап 3 – секции Е и Ж от кота ±0,00 до кота +17,75 „АЛБОНА КОНСТРАКШАН“ ООД
92/30.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-1755/с идентификатор 10135.2563.1957/, кв. 33, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна „АДВА-ЕС“ ООД, представлявано от Иван Николаевич Дворянкин, Тодорка Красимирова Колева и Александър Георгиев Ботев
93/30.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ VІІІ-143„жилищно“, кв.348 /с идентификатор 10135.1503.143/, по плана на 10м.р., ул. „Георги Живков“ №37, гр.Варна “АДВАНСД ИСТЕЙТ“ ООД, представлявано от Светослав Михайлов Жеков, Янко Костов Атанасов, Радка Костова Йорданова, Кремен Цветанов Цветков, Огнян Димитров Шарабански, Красимира Неделчева Шарабанска и Паола Иванова Николова
94/30.05.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XII-651-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.651/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина“ № 42, гр. Варна Милен Стефанов Стефанов
95/31.05.2019г. Вътрешно преустройство-монтаж на ескалатори от кота +5,60м. до кота +11,20, между оси 6 и 8 в „МОЛ-ВАРНА“ ЕАД, находящ се в УПИ ХХІІІ-1а,541,567,587„за общ. обсл.“, /с идентификатор 10135.3516.140/, кв.27, по плана на 26-ти м.р., бул.„Вл. Варненчик“ №186, гр.Варна „МОЛ ВАРНА“ ЕАД, представлявано от Юлиян Павлов Христов
96/31.05.2019г. Реставрация и консервация на фасади с адаптация за съвременни нужди на съществуваща обществено-обслужваща сграда /Пощенска палата/ с идентификатор 10135.1503.602.1, ведно с преустройство и промяна предназначението на разположените в нея обекти с идентификатори 10135.1503.602.1.8, 10135.1503.602.1.13, 10135.1503.602.1.14, 10135.1503.602.1.15, 10135.1503.602.1.16, 10135.1503.602.1.17, 10135.1503.602.1.18, 10135.1503.602.1.19, 10135.1503.602.1.20, 10135.1503.602.1.21, 10135.1503.602.1.28, по КК на гр. Варна в хотел и обслужващ апартамент, находящ се в имот с идентификатор 10135.1503.602, кв. 401, по плана на 10-ти м.р., бул. „Съборни“ № 42, гр. Варна "ВАРНАФАРМА" ЕООД, представлявано от Светлана Александровна Марешка
97/03.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-3502 /с идентификатор 10135.4501.2093/, кв. 4, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна Кристина Стоилова Атанасова
98/03.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-534-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.373/, кв. 17, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II-ри м.р., гр. Варна Албена Николаева Симеонова, Тодор Николаев Военкин, Христиана Красимирова Генчева – Джавгова, Живко Тенчев Джавгов, Мариана Христова Генчева, Данаил Красимиров Генчев, Антоанета Христова Стоянова и Виолетка Христова Начева, „СТИНЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Христо Антонов Свраков
99/05.06.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ LXIII-1510, /с идентификатор 10135.3506.1510/, кв. 1, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна Станислав Людмилов Леонтиев
100/17.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-222, /с идентификатор 10135.3513.353/, кв. 1088, по плана на 26-ти м.р., ул. "Чинар" № 14, гр. Варна Катя Костадинова Георгиева, Ваня Пламенова Георгиева, Пламен Иванов Георгиев, Лъчезар Ганчев Ганчев, "РУСЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, представлявано от Руси Иванов Русев
101/25.06.2019г. Промяна предназначение на Офис 4 в Магазин за хранителни стоки, находящ се в УПИ I-205,399„за хотел“, /с идентификатор 10135.513.615/, кв.35, по плана на к.к.„Златни пясъци“, гр. Варна ЗДРАВЕЦ-ТУР 2016“ ЕООД, представлявано от Христо Атанасов Стилиянов
102/26.06.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, в УПИ ІХ-471, кв.43 /с идентификатор 10135.4504.32/, по плана на р-н „Вл.Варненчик“ І-ви м.р., гр.Варна Маргарита Здравкова Вълева, Валентин Иванов Вълев, Добрин Стоянов Драганов
103/27.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-2564,232-„за жил. стр. и тр.“ /с идентификатор 10135.2555.2638/, кв. 2 по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, кв. „Изгрев“, ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22, гр. Варна „МОДУС 2“ ЕООД, представлявано от Андрей Калоянов Андреев, Антонина Енчева Андреева, Милена Валентинова Андреева
104/28.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-3-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.114/, кв. 164, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Тервел“ № 12, гр. Варна Златка Иванова Средкова и Петър Славчев Средков, Жана Друмева Петкова и Николай Друмев Друмев, „КАМЧИЯ СИЙ СТАР“ ЕООД, представлявано от Калоян Генов Баев, Галина Веселинова Георгиева, Станка Кръстева Йорданова и Йордан Стоянов Йорданов, Полина Йорданова Петрова и Пламен Иванов Петров
105/02.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ-148, кв.20 /ПИ с идентификатор 10135.4501.148/, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна Веселина Панайотова Иванова, Йорданка Василева Николова, Пламен Василев Иванов, Милен Василева Иванов
106/04.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ VII-573, /с идентификатор 10135.2526.573/, кв. 4, по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна Маринчо Тодоров Станев
107/10.07.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-917, /с идентификатор 30497.505.1027/, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, община Варна Гергана Стоянова Георгиева и Деян Георгиев Георгиев
108/10.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находящ се в УПИ ХV-4730, кв. 33 /с идентификатор 10135.5404.4771/, по плана на с.о. „Боровец - юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна Галина Колева Галилеева-Димитрова
109/11.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXI-232-"за жил.сгради", /с идентификатор 10135.2554.232/, кв. 29, по плана на 24-ти м.р., ул. "Георги Бакалов" № 6,8, гр. Варна Пламен Благов Илиев, Добромир Пламенов Илиев, "ПРИВА ИНВЕСТ" ООД, "БИЛД ИНВЕСТМЪНТ" ООД, "ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ" ООД
110/11.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-283, кв. 21 /с идентификатор 10135.2554.283/, по плана на 24-ти м.р., ул.„Константин Щъркелов“ № 7, гр. Варна Виолета Димитрова Иванова и Тоньо Маринов Иванов, Катя Димитрова Вълчева-Георгиева, Ташко Димитров Ташков, „ВИП БИЛДИНГ ГРУП ИНВЕСТ 2019“ ЕООД, „ВИП БИЛДИНГ РЕВОЛЮШЪН“ ЕООД
111/15.07.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-2657, кв. 35 /с идентификатор 10135.5502.282/, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
112/15.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-808, кв. 3 /с идентификатор 10135.4505.303/, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна "ГИК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "БАЙ БИСЕР" ЕООД
113/16.07.2019г. ПРИСТРОЙКА и НАДСТРОЙКА към ОСНОВНАТА СГРАДА на ОУ „ИВАН РИЛСКИ“, находящ се в УПИ I–„за училище“, /с идентификатор 10135.3517.3/, кв. 1, по плана на 15-ти м.р., бул. „Вл. Варненчик“ № 225, гр. Варна Община Варна
114/16.07.2019г. КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ и ограда, находящ се в УПИ ХVІ-590, /с идентификатор 10135.73.590/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна "ПЕНЕМАТ“ ООД и Станка Иванова Тодорова
115/17.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-250/с идентификатор 10135.1503.250/, кв. 360, по плана на 10-ти м.р., ул. „Рали Мавридов“ № 24, гр. Варна „СТРОЙПРОЕКТ - ИНВЕСТ“ ЕООД, Виолета Георгиева Костова, Ивайло Илиев Костов, Венцислав Илиев Костов
116/17.07.2019г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХI-352/с идентификатор 10135.4505.555/, кв. 18, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик"-II-ри м.р., гр. Варна "СТАТ" ООД
117/18.07.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЗУР-2", БАСЕЙН, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ, находящ се в УПИ III-230-"за жилищна сграда и ТП"/с идентификатор 10135.2569.335/, кв. 24, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна "ЛАЗУР ФЕМИЛИ РИЗОРТ" ЕООД
118/18.07.2019г. Основен ремонт и реконструкция на сградата на филиал „Патриарх Евтимий“ към детска градина № 5 „Слънчо“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1501.84, кв.291, по плана на 9м.р., ул.„ Патриарх Евтимий“ № 52, гр. Варна Община Варна
119/19.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-1897,1898-"за жил.стр."/с идентификатор 10135.2563.1981/, кв. 38, по плана на ж.к. „Бриз“ , гр. Варна "КУЛИНСКИ ИНВЕСТ" ЕООД, Константина Красимирова Даракчиева, Ваня Янкова Иванова и Деян Янков Павлов
120/19.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-51,522/с идентификатор 10135.2554.603/, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 58А, гр. Варна "КАМЕЛИЯ ПРОДЖЕКТ" ООД
121/22.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-10, /с идентификатор 10135.1.492/, кв. 180а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Ильо Войвода“ № 5, гр. Варна "ЛИНО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
122/22.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин, находящ се в УПИ ХХХII-323, /с идентификатор 10135.2562.323/, кв. 5, по плана на ж.к. „Бриз“ , гр. Варна Бирислав Здравков Ангелов
123/25.07.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-4192-"за жил.стр."/с идентификатор 10135.2552.4192/, кв. 262, кв. „Изгрев", гр. Варна Ростислав Станиславов Станчев и "СЪБЛАЙМ" ЕООД
124/29.07.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "КОМПЛЕКС ТЕРАСИТЕ, СМАРТ РЕЗИДЕНС"- I-ви етап: тяло "А", II-ри етап: тяло "В", III-ти етап: тяло "Б", IV-ти етап: "КТ, офис", находящ се в УПИ VIII-74-"за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.", /с идентификатор 10135.4019.110/, кв. 1, по плана на м. "Терасите", район "Вл. Варненчик", гр. Варна "КЕЙБЪЛ ТЕХ" ООД
125/29.07.2019г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ А и Б, находящ се в УПИ XXVIII-273, /с идентификатор 10135.2551.2200/, кв. 108, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ЕТ "СТИНЕКС - НИКОЛА НИКОЛОВ"
126/30.07.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ CXXXVII-4369, кв. 85, /с идентификатор 10135.2517.4369/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна Борислав Георгиев Желязков
127/30.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-1298-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1298/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., ул. „Доспат“ № 7, 9, гр. Варна Койчо Атанасов Коев, Стефка Николова Коева, Христо Видов Христов, Ивайло Драганов Драганов, Петя Христова Христова, Росен Койчев Атанасов, Дарина Койчева Христова, Анета Борисова Драганова, Агоп Таквор Маракян, Аросяк Таквор Киркорян, Артюн Киркоров Артюнов, Нъварт Гарабед Артюнян, Оник Артюн Киркорян, Шаке Саркис Меракян, Добринка Стоянова Станкова, Атанас Петков Атанасов, Димитър Костадинов Бурнев, Яшар Азисов Алиев, Емине Зюлкарне Ембие – Гюджен, Севгин Али Гюджен, Стилиян Георгиев Станев,Дарина Великова Йорданова, „ДОСПАТ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, Ивайло Вълов Димитров, Хачик Оник Киркорян, Ели Петкова Попова, Тихомир Любенов Попов, Стефан Росенов Атанасов, Галина Иванова Тонева, Ярослав Пьондло, Беата Мариа Ниепогоджинска – Пьондло, Стоян Христов Господинов, Огнян Петров Семчев, Анна Димитрова Семчева, Йордан Владимиров Йорданов, Анжел Оник Киркорян,Кристиан Филчев Филев
128/30.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXV-871, /с идентификатор 10135.5510.926/, кв. 30, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна Димитър Героргиев димитров и Доротея Георгиева Димитрова
129/30.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 2, находящ се в УПИ XI-475-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3513.475/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна "РУД-ВАРНА" АД
130/02.08.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ VI-203,204-"за сграда да смесено предназначение, ПГ и трафопост", /с идентификатор 10135.2562.274/, кв. 48, по плана на гр. Варна "ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА КАНТОРА" ЕООД
131/02.08.2019г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.5506.106.4.14, в игрална зала за хазартни игри, находящ се в жилищна сграда находяща се в УПИ І-1521 /с идентификатор 10135.5506.106/, кв.133, по плана на 29м.р., ул.„Цар Иван Александър“ №7, кв.„Аспарухово“, гр.Варна Димитър Славчев Иванов
132/05.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-534„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.374/, кв. 17, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик" ІІм.р., гр. Варна Албена Николаева Симеонова, Тодор Николаев Военкин, Христиана Красимирова Генчева-Джавгова, Мариана Христова Генчева, Данаил Красимиров Генчев, Антоанета Христова Стоянова, Виолетка Христова Начева, Живко Тенчев Джавгов, "СТИНЕКС ИНВЕСТ" ЕООД
133/05.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I–2361, 2362-„за жилищно строителство и магазини“, /с идентификатор 10135.2552.5212/, кв. 211, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна Христиан Красимиров Христов, Марина Георгиева Христова, Михаел Евгениев Евлогиев, Херберт Герхард Кастл, Мария Бончева Гочева, Нягол Галенов Гочев, Иван Севдалинов Сяров, Женя Илиева Димитрова, Димитър Пламенов Димитров, Искра Желева Николова, Иван Николаев Николов, Ойвинд Стабел Хаген, Стоян Неделчев Георгиев, Пламена Антонова Петрова,Николай Георгиев Петров, .„Конструмакс 2” ЕООД, Теодора Неделчева Неделчева, Момчил Спасов Иванов, „ДИМОНД” ЕООД, Юлиана Петрова Йовчева, Стилиян Ангелов Йовчев
134/05.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-912/с идентификатор 10135.5506.912/, кв. 139, по плана на 29-ти м.р., ул. „Димчо Дебелянов“ № 21, гр. Варна „СИ БИЛД“ ЕООД, Борко Панайотов Янакиев, Милена Пенева Янева, Илия Панайотов Янакиев
135/06.08.2019г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩЕЖИТИЕ ОТ АПАРТАМЕНТЕН ТИП, находящ се в УПИ XXIV-1109,1385,1456,1457, /с идентификатор 10135.3514.528/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна Йордан Стоянов Тодоров и Йорданка Димитрова Иванова, „СПРИНТ 2000“ ЕООД
136/08.08.2019г. Преустройство на „Апартамент №15“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.19/ и „Апартамент №16“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.20/ на пети етаж, преустройство и промяна предназначение на таванско помещение - склад №3 /с идентификатор 10135.1508.250.3.21/ в „Апартамент №17“ в многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв.721, по плана на 3м.р., ул.„Македония“ №4, гр. Варна София Енчева Петева, Ирина Викторовна Чернова и „СТРОИТЕЛ“ ЕООД, представлявано от Цветко Димитров Гецов
137/08.08.2019г. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-8-„за производствено складова дейност“/с идентификатор 10135.4510.720/, кв. 37, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА“ ООД, представлявано от Валентин Донев Вълканов
138/09.08.2019г. Обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.3512.124.2, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.3512.124, по плана на ж.к. "Младост", II-ри м.р., с административен адрес гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 120, във връзка с Национална програма за енерийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Етажна собственост - Сдружение на собствениците "Варна 120-Младост", Община Варна
139/12.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-445, /с идентификатор 10135.4505.445/, кв.16, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“-Ім.р., ул.„Цанко Церковски“ №3, гр.Варна Йорданка Тодорова Стефанова и Мария Тодорова Стефанова
140/13.08.2019г. ОГРАДА с височина до 2,20 м. по границите на УПИ XV-377, поземлен имот с идентификатор 30497.501.405, кв. 8, по плана на с. Звездица, ул. „Андромеда“ № 2, Община Варна Мариана Танева Папазова
141/16.08.2019г. Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1.26 по КК и КР на гр. Варна от „кабинет и склад“ в „ЖИЛИЩЕ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ“ в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1, находящ се в УПИ Х–2, /с идентификатор 10135.2568.2/, кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „СИ САЙД КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, представялвано от Ирена Генчева Гяурова
142/21.08.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-23, /10135.1.557/, кв.179а, 11м.р., ул.„Макгахан“ №2, гр.Варна Красимир Петков Георгиев и “КМ ТРЕЙД 1“ ООД , представлявано от Мариян Митков Маринов
143/21.08.2019г. Пристройка и преустройство на търговски обект тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ ІІІ-„за общ.обслужване“, кв.7, /с идентификатор 10135.3511.568/, ж.к.„Възраждане“, район Младост, гр.Варна „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО” КД , представлявано от Милена Емилова Драгийска-Денчева и Бисер Борисов Инчовски
144/26.08.2019г. Преустройство и промяна предназначение на част от гараж за електрокари с идентификатор 10135.5501.311.12 в „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ - ЗАКУСВАЛНЯ“ находящ се в УПИ XVI-277, 280, /с идентификатор 10135.5501.311/, кв. 2, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, , гр. Варна „БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА“ АД, представлявано от Радостин Пламенов Костадинов
145/26.08.2019г. ОФИС СГРАДА - I-ви етап, находящ се в УПИ XV-714-"за обществено обслужване", /с идентификатор 10135.2526.714/, кв. 58, по плана на кв. "Св. Никола", гр. Варна "БГ ЛИЙДС" ООД, представлявано от Димитричка Панайотова Янева
146/29.08.2019г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на теирторията на община Варна по обособени позиции" за обособена позиция № 6: "Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район "Приморски", ул. "Морска сирена", блок 24 СС "Юбилейна", Община Варна
147/30.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-5,5а, /с идентификатор 10135.1506.227/, кв. 133, по плана на 7-ми м.р., ул. „Околчица“ № 19, гр. Варна Кръстю Божидаров Кръстев, Радка Божидарова Стоева, Божидар Кръстев Божидаров, Демир Пеев Демиров, Димитър Пеев Демиров, Благой Иванов Славов, Светлана Иванова Златева, Фанка Вълева Златева, Калус Бедросов Демерджиан
148/03.09.2019г. ОГРАДА с височина до 2,20 м. по границите на УПИ ІX-201, поземлен имот с идентификатор 30497.501.212, кв. 14А, по плана на с. Звездица, ул. „Плутон“ № 35, Община Варна Матей Янков Кръстев
149/03.09.2019г. ХОТЕЛ И БАСЕЙН, находящ се в УПИ VІ-8 /с идентификатор 10135.2569.8/, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константини Елена", гр. Варна "ПЛАНЕКС ИНВЕСТ" ООД
150/04.09.2019г. РЕСТОРАНТ „ГОДЗИЛА“ – представляващ вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки № 3.004 и тераса № 3.005, находящи се на кота +11,90 в „ГАЛЕРИЯ ВАРНА – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД, представлявано от Зорана Ждрале Бурлич и Петър Цветанов Дудоленски
151/09.09.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ ХVІІ-783,/с идентификатор 10135.2553.425/, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., ул. „Роза“ № 22а, гр. Варна Янка Станева Русев, Йордан Тодоров Йорданов и „КОНДОР КОМЕРС“ ЕООД, представлявано от Петър Илиев Владимиров
152/09.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-359-„за жил.строителство“,/с идентификатор 10135.1503.359/, кв. 378, по плана на 10-ти м.р., ул. „Панайот Волов“ № 30, гр. Варна Красимир Михайлов Стоянов
153/11.09.2019г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на теирторията на община Варна по обособени позиции" за обособена позиция № 5: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес гр. Варна, кв. Левски, ул. "Дубровник" № 16 Сдружение на собствениците "Дубровник-16", Община Варна
154/11.09.2019г. РЕКОНСТРУКЦИЯ – ПРИСТРОЙКА НА ХОТЕЛ И РЕСТОРАНТ „СИРИУС“, находящ се в УПИ ІІ-46 „за хотел и трафопост“, /с идентификатор 10135.2569.46/, кв.4, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна „СИРИУС-49“ ЕООД, представлявано от Димитър Анастасов Димитров
155/12.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІІ-65„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3516.65/, кв.4, по плана на 26-ти м.р., ул.„Академик Андрей Сахаров“ №4, гр.Варна Мирослав Пейчев Михайлов, Кристина Ангелова Иванова и Валентин Тодоров Иванов, Пенка Ангелова Калоянова и Николай Божков Калоянов
156/12.09.2019г. отменено със Заповед № 511/30.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-602„за жил.стр“, /с идентификатор 10135.1507.602/, кв.43, по плана на 8м.р, ул.„Княз Александър Батенберг“ №15, гр.Варна МАЙТ“ ЕООД, представлявано от Коста Георгиев Червенков
157/12.09.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, в УПИ V-230039, кв.2 /с идентификатор 10135.4023.68/, м-ст „Боклук търла“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна „ЛЪКИ КД“ ЕООД , представлявано от Соника Любомирова Дертлийска; Елка Методиева Николова и Николай Димитров Николов,
158/13.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна “ПРАГА ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, представлявано от Николай Кирилов Славчев, Петранка Димитрова Иванова, Василена Иванова Иванова и Наталия Иванова Иванова, Иван Великов Иванов, Захари Георгиев Генов, Инна Мазкова, Юлия Петрова Ракова - Петрова, Румен Дечев Йовчев, Ахтер Исметов Чилев и Гюлтен Ибрямова Джеферова-Чилева, Милен Минков Минков, Иван Милев Киров
159/13.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVII-620-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.3506.620/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна Кирил Панчев Киряков, Дарина Кирилова Кирякова и Павлина Кирилова Кирякова
160/13.09.2019г. СГРАДА ЗА АПАРТХОТЕЛ, ЖИЛИЩА, МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ V-144, /с идентификатор 10135.2562.277/, кв. 48, по плана на 19-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна „МС-БИЛД ИНВЕСТ“ ООД
161/13.09.2019г. Магазини за сезонна експлоатация за продажба на промишлени стоки, сувенири, фото и услуги, находящ се в УПИ ІV-11 „за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.2570.46/, кв.5, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ ЕАД, представлявано от Христо Георгиев Рангелов
162/13.09.2019г. Хотелска сграда 3 ? и външен басейн, находящ се в УПИ ІV-11 „за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.2570.46/, кв.5, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ ЕАД, представлявано от Христо Георгиев Рангелов
163/13.09.2019г. ПРИСТРОЙКА КЪМ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР И ОГРАЖДАНЕ НА КОЗИРКА, находящ се в УПИ ІІ-1282,/с идентификатор 10135.3514.58/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД, представлявано от Лора Николаева Събева
164/16.09.2019г. Пристройка на един етаж, ремонт на покрив с обособяване на мансарден етаж и укрепване на физкултурен салон на сградата на Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“, и реставрация на каменна чешма в двора на сградата, находяща се в УПИ I-1, /с идентификатор 10135.1508.284/, кв.710, по плана на 3м.р, бул.„Княз Борис I“ №15, гр.Варна ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА с адрес гр.Варна, ул.„Преслав“ 26, чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „Георги Стойков Раковски“
165/16.09.2019г. /отменено със Заповед № 515 от 03.10.2019г./ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-977, /с идентификатор 10135.1506.977/, кв. 130, по плана на 7-ми м.р., ул. "Александър Дякович" № 24, гр. Варна "АНТАРЕС ИНВЕСТ М" ЕООД, представлявано от Радостина Красимирова Кръстева, "НАЗГРУП" ООД, представлявано от Васил Йорданов Тонев, "АРТЕВИ" ЕООД, представлявано от Арнел Аляйдин Якуб, Джина Арам Мумджиян, Анкине Сахак Мумджиян, Цветанка Йорданова Кирчева, Румен Цветанов Кирчев, Ноеми Гарабед Мумджиян - Кикони, Матео Кикони, Моника Петрова Атанасова - Димитрова, Сюлейман Айдън Мустафа, "АНТАРЕС ИНВЕСТ" ЕООД, Добринка Иванова Бялколева, Йоанна Георгиева Бялколева
166/18.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-9, с идентификатор 10135.2560.389, кв. 16, по плана на 18-ти м.р., бул. "Княз Борис І" № 99, гр. Варна "БИЛД ИНВЕСТМЪНТ" ООД, Добромир Пламенов Илиев
167/18.09.2019г. Сграда със смесено предназначение с апартаменти, ателиета за творческа дейност, магазини и паркинги, находящ се в УПИ I-„за сграда със смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.2558.143/, кв. 640, по плана на 6-ти м.р, гр. Варна „БЕСТ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, представлявано от Пламен Димитров Иринков
168/18.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІV-1836, 1837, с идентификатор 10135.2563.1986, кв. 21, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна Албена Венциславова Войчева, Мариана Венциславова Витек, "БЕСКО СТРОЙ" ЕООД
169/19.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-2471, 3937, 3938-„за жилищно строителство“/с идентификатор 10135.2552.5274/, кв. 6, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, ул. „Мир“ № 73, гр. Варна „АЛЕКСАНДРИД“ ООД, представлявано от Георги Русев Николов
170/19.09.2019г. отменено със Заповед № ДК-11-ВН-05/04.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII–9, /с идентификатор 10135.1501.970/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., ул. „Ангел Кънчев“ № 1а, гр. Варна Красимир Костадинов Колев, Кристалина Стойчева Костадинова, Щерю Щерев Щерев, Жечка Русева Добрева, Янчо Георгиев Янев, Пламенка Георгиева Петрова
171/24.09.2019г. отменено ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ 3980, кв.151 /с идентификатор 10135.5413.3980/, по плана на с.о. „Боровец - юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна Ивайло Дончев Христов
172/25.09.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-5095, /с идентификатор 10135.2552.5182/, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна „ИЗГРЕВ ПАРК“ ООД, представлявано от Мартин Божидаров Сребров, Севдалина Вълева Русева, Румен Иванов Русев
173/25.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-191, кв. 23 /с идентификатор 10135.2562.191/, по плана на 20-ти м.р., ж.к. „Чайка“ № 98, гр. Варна „ВАРНА ПЛОД“ АД, представлявано от Андрей Николаев Василев
174/30.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-826-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.826/, кв. 313, по плана на 9-ти м.р., ул. „Димитър Станчев“ № 9, гр. Варна „ДЕМОНА 08“ ЕООД, представлявано от Емил Георгиев Душков, Атанаска Иванова Кирякова,Златка Иванова Колева, Мирослав Начев Колев
175/01.10.2019г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда с административен адрес гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Трошево", бл. 49, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради натериторията на община Варна, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.3515.477.4 Сдружение на собствениците "Двете кули" 49, Община Варна
176/10.10.2019г. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ С ПОДЗЕМНИ СКЛАДОВЕ, находящ се в УПИ VІI-012033, /с идентификатор 72709.12.99/, кв. 7, по плана на местност „Пред гробищата“, землище с. Тополи, община Варна „КАРМА“ ЕООД, представлявано от Кристиан Кирилов Стефанов - управител
177/14.10.2019г. Вътрешно преустройство на обект № К1.018 в „МОДА БАР КАФЕ“, находящ се на кота ±0,00 в „ГАЛЕРИЯ ВАРНА – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД, представлявано от Зорана Ждрале Бурлич и Петър Цветанов Дудоленски – Изпълнителни директори
178/14.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IX-66, кв.7 /с идентификатор 30497.501.66/, по плана на с. Звездица, гр.Варна Иванка Станчева Владимирова и Димитър Анчев Владимиров
179/14.10.2019г. Промяна предназначение на ресторант на първо и второ ниво /с идентификатор 10135.2554.521.1.19/ в „ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР“, /в „Обществено-обслужваща сграда с жилищна част – ателиета и апартаменти/, находящ се в УПИ І-1384, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна Леонтин Янков Леонидов
180/15.10.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-1147, /с идентификатор 10135.2553.2008/, кв. 64, по плана на 25-ти м.р., ул. „Прилеп“ № 18, гр. Варна „ПРИМАСОЛ 2“ ЕООД, представлявано от Стоян Илиев Костадинов - управител, „СТАТ“ ООД, представлявано от Атанас Иванов Атанасов и Николай Маринов Станков - управители, Стефан Валентинов Свраков и Росица Петрова Свракова
181/16.10.2019г. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД-УЧЕБЕН КОРПУС 1, ТОПЛА ВРЪЗКА, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, РАБОТИЛНИЦИ И ЧАСТИЧНО ДВОРНА ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, находящ се в УПИ – II - „за строителен техникум „В. Левски“, с идентификатор 10135.3514.807, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 187-189, гр. Варна ДЪРЖАВАТА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, представлявано от Министъра на образованието и науката, чрез Мария Димитрова Петрова - Драганова – Директор на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ)
182/17.10.2019г. Промяна предназначение и вътрешно преустройство на кафе-бар на две нива с идентификатор 10135.1507.465.7.1, офис на две нива с идентификатор 10135.1507.465.7.2 и на търговски обект на ет. 1 с идентификатор 10135.1507.465.7.3, находящи се в сградата на хотел-ресторант "Черно море" в "РЕСТОРАНТ И КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА", в УПИ І-"за хотел", кв. 27, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна "ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, представлявано от Иван Димитров Иванов
183/21.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-195, /с идентификатор 72709.501.809/, кв. 21, по плана на с. Тополи, община Варна Валентина Любенова Вълчева, Веселин Димитров Вълчев
184/22.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІ-217, с идентификатор 10135.2560.217, кв. 47, по плана на 18-ти м.р., ул. "Феникс Каниц" № 9, гр. Варна Светослав Димитров Стефанов, Йордан Недялков Йорданов, Маргарита Неделчева Михайлова и "ИНВЕСТ ДОМ ПЕТРОВ" ЕООД, представлявано от Петър Валентинов Петров
185/22.10.2019г. БАСЕЙН с обем до 100 м?, находящ се в УПИ IХ-647, /идентификатор 10135.3506.1536/, кв. 30, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна Светлана Димитрова Янчева и Иван Борисов Фотев
186/22.10.2019г. Преустройство на част от съществуваща промишлена сграда - работилница с идентификатор 72709.512.196.5 в хранилище за дизелово гориво с вместимост 10 куб.м. и пожарен сектор за раздавателна колонка, находящ се в УПИ ІІ-196-"за производствена и складова дейност", с идентификатор 72709.512.196, землище с. Тополи, община Варна "БОН МАРИН ХОЛДИНГ" АД, представлявано от Емил Димитров Кайкамджозов
187/23.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с търговски обект /І-ви етап - търговски обект; ІІ-ри етап - жилищна част/, находящ се в УПИ ХІ-д, с идентификатор 72709.501.801, кв. 19, по плана на с. Тополи, община Варна "ВИТРОН ИНВЕСТ" ООД, представлявано от Станислав Кирилов Станков
188/23.10.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-2,8,9,11, кв. 469а /с идентификатор 10135.1503.1005/, по плана на 10-ти м.р., ул. „Рали Мавридов“ № 36, гр. Варна Златка Райкова Алексова, Руска Райкова Кожухарова, Тодорка Илиева Николова, Ели Ненчова Христова, Петър Ненчов Христов, Добромира Иванова Добрева, Кристиян Стефанов Петров, Анета Манукова Павлова, Павлина Иванова Иванова, Кармен Мануков Бабиков, Силва Илиева Петкова, Стилиян Пламенов Ангелов, АПАРТАМЕНТ СТРОЙ-ВАРНА“ EООД, представлявано от Галина Иванова Ралчева – управител
189/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-377, /с идентификатор 30497.501.405/, кв. 8, ул. „Андромеда“ № 2, по плана на с. Звездица, община Варна Мариана Танева Папазова
190/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-46, /с идентификатор 30497.17.99/, кв. 70, по плана на СО "Под село", с. Звездица, община Варна Павел Георгиев Николов
191/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-47, /с идентификатор 30497.17.47/, кв. 70, по плана на СО "Под село", с. Звездица, община Варна Динко Стоянов Ангелов
192/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-48,49, /с идентификатор 30497.17.101/, кв. 70, по плана на СО "Под село", с. Звездица, община Варна Васил Стоянов Ангелов
193/23.10.2019г. Преустройство, реконструкция и основен ремонт на широкоплощно тяло, и мерки за енергийна ефективност с външна евакуационна стълба на високото тяло на хотел-ресторант "Черно море", находящ се в УПИ І-"за хотел-ресторант", с идентификатор 10135.1507.465, кв. 27, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна "ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, представлявано от Иван Димитров Иванов
194/28.10.2019г. ДВЕ СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА МИНЕРАЛНИ (NPK) ТОРОВЕ В ЧУВАЛИ КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ТОРОВЕ, находящ се в УПИ VI-65-„за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности“, кв. 3, по плана на ПЗ „Клисе баир“, /с идентификатор 72709.502.65/, кв. 3, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, община Варна КВС АГРО-БЪЛГАРИЯ“ ООД, представлявано от Валентин Игнатов Трайков и Калоян Александров Николов - управители
195/28.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-1148, 1150, /с идентификатор 10135.2553.1957/, кв. 64, по плана на 25-ти м.р.“, ул. „Божур“ № 11, гр. Варна Миглена Маринова Добрева, Димитър Добринов Добрев, Екатерина Добринова Добрева, Стефка Димитрова Иванова, Румен Димитров Добрев, Мариета Георгиева Серафимова
196/28.10.2019г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ ХІV-359-"за обществено обслужване", с идентификатор 10135.5501.369, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна "ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА" АД
197/28.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ VІ-912-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.1507.912/, кв. 64, по плана на 8-ти м.р., ул. "Сан Стефано" № 25, гр. Варна "ТОЛИНИ ВАРНА ДИЗАЙН" ЕООД, представлявано от Иво Иванов Недков
198/29.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-6811-"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.2520.7290, кв. 151, по плана на СО "Траката", гр. Варна Людмила Павлова Павлова
199/29.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-10, /с идентификатор 10135.2024.21/, кв. 62, по плана на кв. Виница, гр. Варна Алкан Левхъ Емин
200/05.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-5, /с идентификатор 10135.1501.1042/, кв.339, по плана на 9м.р., ул.„Поп Харитон“ №18, гр.Варна. 1.Валентина Димитрова Стефанова и 2.Стоян Савов Стефанов 3.Иванка Върбанова Симеонова 4.Калоян Симеонов Симеонов
201/06.11.2019г. КОЛЕКТИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVII-3/с идентификатор 10135.1504.160/, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., ул. „Антим І“ № 7, гр. Варна Стойчо Йорданов Стойчев, чрез настойника си Росица Йорданова Никифорова, Петър Георгиев Георгиев
202/07.11.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ VІ–1388-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3511.1388/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна „РИВАЙВЪЛ ПАРК“ ЕООД, представлявано от Малек Аббас Насер, „ЕР ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Рабих Сабра
203/08.11.2019г. ОФИС СГРАДА-допълващо застрояване, находяща се в УПИ IV-109,238„за жил.стр. и общ.обсл.“, /с идентификатор 10135.2559.275/, кв.798, по плана на 17м.р., гр.Варна. „РАБИКО ГРУП“ ЕООД
204/12.11.2019г. ЕДНОЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVIII-491,420, кв.53 /с идентификатор 30497.501.148/, по плана на с.Звездица, гр.Варна. ИВАЛИНА ВЕНЧЕВА ДИМИТРОВА и СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
205/12.11.2019г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ-2263, с идентификатор 10135.5549.2263, кв. 10, по плана на СО "Прибой", район Аспарухово", община Варна Николай Георгиев Георгиев
206/13.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІІ-3955, /с идентификатор 10135.5545.3955/, кв. 35, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Кристина Маринова Колева и Йордан Маринов Колев
207/15.11.2019г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район "Младост", ж.к. "Младост", бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4 в гр. Варна, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна Община Варна
208/15.11.2019г. ВАКАНЦИОННА СГРАДА с апартаменти за сезонно обитаване, находяща се в УПИ ХХV-378, /с идентификатор 10135.2573.378/, кв.48, по плана на к.к.„Чайка“, гр.Варна. „РУС БИЛДИНГ“ ООД
209/18.11.2019г. Реконструкция, надстрояване и пристрояване на еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ Х-394, /с идентификатор 10135.5426.394/, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, район „Аспарухово“, гр. Варна Галин Иванов Янъков
210/18.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХIII-617, кв.56 /с идентификатор 10135.2052.740/, по плана на СО„Виница-север“, м.Розмарин, гр.Варна. «ВАРНА СТРОЙ СГ» ООД
211/18.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХII-617, кв.56 /с идентификатор 10135.2052.739/, по плана на СО„Виница-север“, м.Розмарин, гр.Варна. «ВАРНА СТРОЙ СГ» ООД
212/18.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХIV-617, кв.56 /с идентификатор 10135.2052.741/, по плана на СО„Виница-север“, м.Розмарин, гр.Варна. «ВАРНА СТРОЙ СГ» ООД
213/20.11.2019г. РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1503.580, кв. 410, по плана на 10-ти м.р., пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, гр. Варна ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“
214/21.11.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-1663, кв. 7 /с идентификатор 10135.5403.5238/, по плана на с.о. „Боровец - юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна Йордан Бориславов Масларски
215/22.11.2019г. АВТОСЕРВИЗ И ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ /ГТП/, находящ се в УПИ ІV-4-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.27.4/, кв. 1, по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна „ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД, представлявано от Стоян Атанасов Стоянов
216/25.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-6,6а,7,8,8а, /с идентификатор 10135.1030.397/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. „Пейо Яворов“ № 48,48а,50,52,52а, гр. Варна „РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС ВЛАДИСЛАВ“ ЕООД, представлявано от Иван Цветанов Нинов – управител, Пенка Александрова Иванова, Иван Костадинов Иванов, Тодор Александров Коларов, Калиопка Димова Янкова, Снежана Христова Янева – Коларова, Татяна Василева Стоянова, Жеко Стоянов Стоянов, попечител на Максим Василев Мирчев, Марина Ганева Василева, Филка Великова Соколова, Иван Ламбов Стамов, Димитричка Желязкова Стамова, Златка Манолова Иванова, Славчо Димитров Иванов, Иван Манолов Иванов, Петранка Недева Иванова, Христо Иванов Янков
217/28.11.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-352-„за жилищно“, /с идентификатор 10135.4505.556/, кв. 18, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик - ІІ-ви м.р.“, гр. Варна Златка Проданова Топчиева
218/28.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ограда, находящ се в УПИ ХII-8, /с идентификатор 10135.2024.28/, кв.62, по плана на кв.„Виница“, гр.Варна. АЖДАН ЛЕВХЪ ЕМИН
219/29.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІII-4, /с идентификатор 10135.1.475/, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул.„Константин Доганов“ № 51, гр.Варна. Мариям Капрел Ефтимова, Хачик Капрел Хачадурян, Атавни Хачадурова Чакоян, Ексапет Хачикова Агопян
220/02.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-264,265,266-"за жилищни сгради", /с идентификатор 10135.2569.383/, кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ , гр.Варна. "БОНАМАР ИНВЕСТ" ООД, представлявано от Димитър Георгиев Маринов
221/02.12.2019г. Основен ремонт на детска ясла № 5 „Чуден свят“, мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на две пристройкаи с асансьор, находящ се в УПИ V„за детско заведение“ /с идентификатор 10135.3515.771, кв.1200, 16м.р., ул.„Димитър Полянов“ №5, гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
222/02.12.2019г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /етап 1-сграда „А“, етап 2-сграда „Б“, етап 3-сграда „В“, етап 4-сграда „Г“/, находящ се в УПИ ІІ, /с идентификатор 10135.3511.636/, кв.6, по плана на ПЗ „Планова“, гр.Варна. „ГАРДЪН РЕЗИДЪНС“ ООД
223/02.12.2019г. АСФАЛТОВА И СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ-"за асфалтова и складова база", с идентификатор 72709.502.428, по плана ПЗ "Клисе баир", с. Тополи, община Варна "СТИЛИ РОУД" ЕООД
224/03.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-340,341, /с идентификатор 10135.3515.1973/, кв. 34, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. „Н. Чернишевски“ № 14, гр. Варна Ванча Иванова Христова, Владислав Добринов Ганев, Христо Добринов Ганев, Анатолий Иванов Иванов,Верка Илиева Поюкова, Магдалена Благоева Христова, Веселин Тодоров Йорданов, Радослав Минков Минков, Иванка Иванова Петкова, Росен Дочев Дочев,Пламен Максимов Спасов, Християн Станиславов Георгиев, Благовеста Христова Иванова, Евгения Калчева Златева, Димитър Георгиев Петков, Катя Росенова Александрова
225/04.12.2019г. Основен ремонт на детска ясла №7 „Роза“, мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находящ се в УПИ„за детски дом и ясли“ с идентификатор 10135.2553.81, 25м.р., ул.„Роза“ №34, гр.Варна, ОБЩИНА ВАРНА
226/04.12.2019г. Плътна ограда с височина до 2,20м. и ажурна ограда с плътна част 60см. в УПИ XVII-197, поземлен имот с идентификатор 30497.501.853, кв.14a, по плана на с.Звездица, ул.„Леда“ №3, Община Варна. ДОРА СТОЯНОВА КИРЧЕВА и НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИРЧЕВ
227/05.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин за хранителни стоки, находящ се в УПИ VІ-1429І"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.3512.1429, кв. 2, по плана на ж.к. "Младост" - ІІ-ри м.р., гр. Варна "ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" АД
228/05.12.2019г. Основен ремонт и реконструкция на магазин до хотел "Ерма", сграда с идентификатор 10135.513.529.2, находящ се в УПИ Х-183,182,179-"за хотел", кв. 31, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна "НОРМА" ООД
229/06.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-3798-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2515.3798/, кв. 84, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна „ВАРНА ОЙЛ 1“ ООД, Анна Начева Стоева – Златева и Симеон Благоев Филатов
230/06.12.2019г. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА УЧЕБЕН КОРПУС, ЛАБОРАТОРЕН КОРПУС, ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ“, находящ се в УПИ – Х - „за техникум по химия“, с идентификатор 10135.2563.320, кв. 30, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ № 52, гр. Варна ДЪРЖАВАТА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, чрез Руслан Костов Скулев – Директор на Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий Иванович Менделеев“,
231/10.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-25,25а-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2556.70/, кв. 623, по плана на 5-ти м.р., ул. „Полковник Свещаров“ № 6,6а, гр. Варна „ПРИМА ЛУЧЕ“ ЕООД, представлявано от Любомир Кирилов Славчев - управител, Христо Димитров Христов, Христо Тодоров Петров, Людмила Димитрова Каръмска
232/11.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ателие и гараж, находящ се в УПИ VІІ-283, /с идентификатор 10135.5510.681/, кв. 18, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна „ФИДЕЛИТАС ПРОПЪРТИС“ ООД, представлявано от Огнян Василев Костов, Лилия Илиева Христова, Борислав Чавдаров Христов, Огнян Огнянов Христов
233/12.12.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХVІІ-276-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1506.276/, кв. 114, по плана на 7-ми м.р., ул. „Кавала“ № 21, Варна „Н 4 ГРУП“ ООД, представлявано от Николай Кирилов Тонев и Николай Стефанов Ямболов
234/16.12.2019г. Пристройка и праустройство на търговски обект тип "ЛИДЛ" /LIDL/, находящ се в УПИ ІІ-101-"за търговски обект", с идентификатор 10135.4019.101, кв. 1, местност "Терасите", район "Вл. Варненчик", гр. Варна "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО" КД
235/19.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-1801-„за жил. стр.“/с идентификатор 10135.3513.1959/, кв. 11а, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „КОНСТРУМАКС 1“ ЕООД, представлявано от Димитър Златков Златев
236/19.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-580, /с идентификатор 72709.501.580/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна Живко Тодоров Желев
237/19.12.2019г. СКЛАДОВО-ЛОГИСТИЧНА БАЗА, находящ се в УПИ ХІV-19-„за производствено-складова и търговска дейност“, /с идентификатор 72709.23.33/, кв. 23, землище с. Тополи, община Варна „УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД, представлявано от Светослав Димитров Иванов
238/23.12.2019г. КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, находящ се УПИ VІІІ-41,42,43,45-"за жил.стр.", зона СОП 5.3, кв. 4, с идентификатор 10135.5061.74, кв. "Галата", местност "Зеленика", гр. Варна "НЯМУНО БАНГА" ООД
239/27.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІ-731, /с идентификатор 72709.501.731/, кв. 19, по плана на с. Тополи, община Варна Станка Радева Добрева
240 / 27.12.2019г. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ТИП „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ ХІІІ-882„за търговия, обществено обслужване и трафопост“, кв.151, /с идентификатор 10135.5506.999/, 29м.р., кв.„Аспарухово“, гр.Варна. Етап 1 – Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/ и паркинг със 105 бр. паркоместа; Етап 2 – изграждане на 58 бр. паркоместа „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД ЕИК:202780647 представлявано от Станислав Николаев Василев и
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2019 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.