Разрешения за строеж 2015 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ на РС Наименование на строежа Възложител 3
1/05.01.2015г. 'АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИН, УПИ XV-337-'за производствена дейност', идентификатор 10135.3514.89, кв. 33, по плана на ЗПЗ-юг, гр. Варна' Доротея Иванова Иванова и Зорница Искренова Зидарова
2/05.01.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-199, идентификатор 10135.3513.281, кв. 1089, по плана на 26м.р., ул. 'Чинар' № 3, гр. Варна' 'Стефчо Димитров Иванов и Светла Димитрова Иванова, Добрина Стефчева Иванова и Петя Стефчева Иванова, 'ИВА 95' ЕООД'
3/05.01.2015г. 'НАДСТРОЙКА НА ТЯЛО 'А' И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ТЯЛО 'Б' НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 'ЕДЕЛВАЙС', УПИ II-39,38,53,403-'за хотел', идентификатор 10135.513.525, кв. 10, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' ''КЛУБ' ООД, 'ОМЕГА БЪЛГАРИЯ' ООД'
4/07.01.2015г. 'ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ПРИСТРОЙКИ НА ДВА ЕТАЖА /първи и втори етап/, УПИ I, идентификатор 10135.1506.6, кв. 145, по плана на 7м.р., ул. 'Батак', гр. Варна' ''НАБА ИЙСТГРУП' ООД и 'АГРО РЕЗЕРВ' ООД'
5/09.01.2015Г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXII-1066, идентификатор 10135.2573.1066, кв. 51, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна' ''КАМЧИЯ СИЙ СТАР' ЕООД'
6/14.01.2015г. 'РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на узаконената с Акт за узаконяване № О-3 от 05.03.2012г. на жилищна сграда - I етап, УПИ XI-7, кв. 159, по плана на 11м.р., ул. 'Антон Страшимиров' № 28, гр. Варна' ''ИНВЕСТ СТРОЙ 2013' ЕООД, 'МЕГА ПЛЮС' ЕООД'
7/19.01.2015Г. 'ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 'ВАРНА СИТИ ПАРК'/ етап 1-блок 'А', етап 2-блок 'Б', етап 3-блок 'В', етап 4-блок 'Г', етап 5-блок 'З', подземен гараж и покрити паркинги, етап 6-блок 'Ж', етап 7-блок 'Е', етап 8-блок 'Д', УПИ XVI-553, кв. 57, идентификатор 10135.3514.766, по плана на ЗПЗ-гр. Варна' ''ВАРНА СИТИ ПАРК' ЕАД, 'ВАРНА СИТИ ПАРК 1' ЕООД, 'ВАРНА СИТИ ПАРК 2'ЕООД, 'ВАРНА СИТИ ПАРК 3'ЕООД, 'ВАРНА СИТИ ПАРК 4'ЕООД, 'ВАРНА СИТИ ПАРК 5'ЕООД, 'ВАРНА СИТИ ПАРК 6'ЕООД, 'ВАРНА СИТИ ПАРК 7' ЕООД,'ВАРНА СИТИ ПАРК 8' ЕООД,'ВАРНА СИТИ ПАРК 9' ЕООД'
8/20.01.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХI-187-'за жилищно строителство и трафопост', идентификатор 10135.2559.273, кв. 18, по плана на 17-ти м.р., ул. 'Мадара' № 24, гр. Варна' ''РУНИК-94' ООД'
9/20.01.2015г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-256, кв. 23, идентификатор 10135.5403.4989, по плана на местност 'Боровец-юг', район 'Аспарухово', гр. Варна' Марин Цветанов Чанев
10/21.01.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-186, идентификатор 10135.3513.281, кв. 369, по плана на 10м.р., у л. 'Ангел Георгиев' № 34, гр. Варна' 'Вяра Недялкова Цанкова, Анелия Божидарова Димитрова, Невена Божидарова Цанкова, 'РУНИК' ООД'
11/24.01.2015г. 'РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'ВЕРОНИКА', ПИ № 97, идентификатор 10135.2570.97, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' /комплекс 'Слънчев ден'/, гр. Варна' ''МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ' АД'
12/24.01.2015г. 'РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'МИРАЖ', ПИ № 97, идентификатор 10135.2570.97, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' /комплекс 'Слънчев ден'/, гр. Варна' ''МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ' АД'
13/26.01.2015г. 'ОФИС СГРАДА, УПИ V-3, идентификатор 10135.1507.1064, кв. 41, по плана на 8м.р., ул. 'Преслав' № 36, гр. Варна' ''АЛБОНА ИНВЕСТ' ЕООД'
14/26.01.2015г. 'ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ, находящ се в ПИ № 2202, идентификатор 10135.5549.2202, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна' Благовеста Пенкова Таскова
15/27.01.2015г. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 'AQUA HOUSE', I-ви етап Спа център 'AQUA HOUSE' и хотелски вили, находящ се в УПИ II-132,136,137,145,9515,9517 /идентификатор 10135.2569.100/, кв. 16, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна ''СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ' АД, 'КАРАЧИ' АД'
16/30.01.2015г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XXV-91,93-'за сграда със смесено предназначение', кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП.3/, район 'Владислав Варненчик', гр. Варна ''ТЕМПО ТРАНС' ЕООД'
17/04.02.2015г. 'ОГРАДА - плътна с височина до 2,20м. над прилежащия терен към уличната регулация и ажурна с височина 2,20м. Над прилежащия терен към съседните имоти, изцяло разположена в УПИ XXV-550, идентификатор 10135.2723.550, кв. 97, по плана на СО 'Ваялар', район 'Приморски', гр. Варна' Валентина Стефанова Вълчева
18/11.02.2015г. 'СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, УПИ X-301-'за жилища и КОО', идентификатор 10135.2571.301, кв. 28, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна' Калин Стоянов Денев и Александър Стоянов Денев
19/11.02.2015г. ПРИСТРОЙКА С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ПОЖАРНА И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ПОЖАРНА И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, УПИ Х-301-'за жилища и КОО', /идентификатор 10135.2571.301/, кв. 28, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна Калин Стоянов Денев и Александър Стоянов Денев
20/12.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-29, /идентификатор 10135.3516.29/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., бул. 'Сливница' № 165, гр. Варна ''ВАРНАИНВЕСТ' ЕООД'
21/12.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-215, /идентификатор 10135.1504.215/, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., /ул. 'Драгоман' № 44/, гр. Варна Тодор Софрониев Иванов и Станка Паскова Иванова,Меглена Василева Пейчева, Асен Пантелеев Бояджиев, Домника Константинова Бояджиева, Люба Пантелеева Бояджиева - Цонева
22/12.02.2015г. 'АСАНСЬОР В ХОТЕЛ 'ИНТЕРНАЦИОНАЛ', УПИ III-249-'за хотелски комплекс', идентификатор 10135.513.249, кв. 40, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' ''ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ' АД'
23/18.02.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-257,258, идентификатор 10135.3513.1912, кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Магнолия' № 5, гр. Варна' ''КРИС БИЛДИНГ' ЕООД, 'КРИС БИЛДИНГ ГРУП' ЕООД, 'ПРОБЕСТБИЛД' ООД, Юлия Желязкова Манолова и Красимир Василев Манолов'
24/19.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-16, /идентификатор 10135.51.551/, кв. 205, по плана на 12-ти м.р., /ул. 'Тодор Влайков' № 10/, гр. Варна Красимир Михайлов Стоянов и Петя Красимирова Стоянова
25/25.02.2015г. 'ХЛАДИЛЕН СКЛАД - допълващо застрояване, УПИ IX-50-'за складова база', идентификатор 10135.3514.238, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна' ''ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ГР. СИЛИСТРА' АД'
26/25.02.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VIII-439, идентификатор 10135.2554.439, кв. 3, 24-ти м.р., гр. Варна ''ТРАНССТРОЙ ИНВЕСТ' ООД'
27/04.03.2015г. 'ТЪРГОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, УПИ I-'за търговска и административна дейност', идентификатор 10135.3511.1384, кв. 11, по плана на ж.к. 'Възраждане', IV м.р., гр. Варна' 'ЕТ 'ИЛКО ЗАПРЯНОВ - ТОП ЗЕТ''
28/05.03.2015г. ''РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'ВЕРОНИКА', ПИ 97, идентификатор 10135.2570.97/ по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' (комплекс 'Слънчев ден'), гр. Варна' ''МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ' АД'
29/05.03.2015г. ''РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ 'МИРАЖ', ПИ 97, идентификатор 10135.2570.97/ по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' (комплекс 'Слънчев ден'), гр. Варна' ''МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ' АД'
30/09.03.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, магазин и подземни гаражи, УПИ XXVIII-326, идентификатор 10135.2526.326, кв. 5, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна' ''ГМ БИЛД' ЕООД и Георги Филипов Наумов'
31/09.03.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА и магазин, УПИ XII-3037, идентификатор 10135.2559.54, кв. 8, по плана на 17-ти м.р., ул. 'Зора' № 18, гр. Варна' ''ДИЛОВ ИНВЕСТ' ЕООД'
32/09.03.2015г. 'СГРАДА С ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ, УПИ IV-109,238-'за жилищно строителство и обществено обслужване', идентификатори 10135.2559.109 и 10135.2559.238, кв. 798, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна - I-ви етап: сутерени два броя и магазин от кота +0,00 до кота + 4,00 , II-ри етап: магазин 2, магазин 3, магазин 4 и магазин 5 от кота +0,00 до кота + 4,00, III-ти етап: магазин 3 и магазин 4 от кота +4,00 до кота + 7,40, IV-ти етап: трети, четвърти и пети жилищни етажи',''СТОЯНСТРОЙ И СИН' ООД и 'ЕВРОБИЛД-М1' ЕООД'
33/10.03.2015г. 'ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ХОТЕЛ В УЧИЛИЩЕ, УПИ IV-112, идентификатор 10135.2569.77.1, кв. 16, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна' ''СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ' АД'
34/11.03.2015г. ДЕНТАЛНИ КАБИНЕТИ, представляващи промяна предназначение и преустройство на магазини в съществуваща търговска сграда с идентификатор 101353516.142.54, тим МОЛ, УПИ V-590,591-за обществено обслужване, идентификатор 10135.3516.142, кв. 5, по плана на 26м.р., гр. Варна ''ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА' ЕООД'
35/18.03.2015г. 'ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА лекарски кабинет и лоби бар в 'КАБИНЕТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ към апартамент № 1, находящи се в сграда с идентификатор 10135.536.304.1, УПИ II-2064, кв. 1, идентификатор 10135.536.304, по плана на Приморска зона - СЗ-3, 'Горчива чешма', гр. Варна' Йорданка Христова Данева - Петрова
36/20.03.2015г. 'ОГРАДА НА ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 'ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ', ПИ идентификатор 10135.1508.284, 3м.р., гр. Варна' 'ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 'ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ''
37/21.03.2015г. оттеглено 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XL-493, кв. 18, идентификатор 10135.3511.1457, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна' ''СТОДО ТРЕЙДИНГ' ЕООД'
38/26.03.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-131, идентификатор 10135.3511.509, кв. 2, по плана на I-ви м.р., ж.к. 'Възраждане', гр. Варна' ''ДОРИАМС' ЕООД'
39/30.03.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, УПИ III-4, кв. 173, по плана на 11м.р., ул. 'Константин Доганов' № 41, гр. Варна' Росица Лефтерова Друмева, Димо Илиев Димов, Виолета Илиева Димова, Себил Билентова Исмаилова
40/31.03.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на едноетажни полумасивни сгради към Районен център за тронфузионна хематология - Варна в 'МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ', УПИ ХIII'паркинг' и УПИ XIV 'траф.', кв. 682, идентификатор 10135.2557.331 и 10135.2557.321, по плана на 2м.р., гр. Варна' ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
41/03.04.2015г. 'МАГАЗИН ПРАКТИКЕР, УПИ V-99,772-'за търговска дейност', кв. 21, идентификатор 10135.3514.772, по плана на ЗПЗ, бул. 'Владислав Варненчик' № 277А, гр. Варна' ''ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ' ЕАД и 'РЕНТАПАРК' ЕООД'
42/08.04.2015г. 'ПРИСТРОЙКА, ПРЕУСТРОЙСТВО И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АВТОСЕРВИЗ С ДВА ЕТАЖА ПАРКИНГ И ЕДИН ЕТАЖ ОФИСИ - втори етап, УПИ -'за етажен гараж', идентификатор 10135.3512.221, по плана на ж.к. 'Младост' IIм.р., гр. Варна' ''АУТО ГУМИ - ВАРНА' ООД'
43/14.04.2015г. ПОКРИТИЕ № 1, УПИ XXIII-1561, идентификатор 10135.4510.608, кв. 32, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна ''АГЕНЦИЯ НОВАКОВИ' ЕООД'
44/14.04.2015г. ПОКРИТИЕ № 2, УПИ XXIII-1561, идентификатор 10135.4510.608, кв. 32, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна ''АГЕНЦИЯ НОВАКОВИ' ЕООД'
45/17.04.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XL-493, кв. 18, идентификатор 10135.3511.1457, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна' ''СТОДО ТРЕЙДИНГ' ЕООД, 'ФАНТОН' ЕООД, 'ГЛОБЪЛ ФАРМА'ЕООД и др.'
46/28.04.2015г. 'ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ФОАЙЕТО НА ЕТАЖ 3 НА НИСКО ТЯЛО - БЛ. 5, В 'ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ', находящ се в МБАЛ 'Света Марина' - ЕАД, УПИ 'ВМИ', 10135.2555.330, по плана на 23-ти м.р., бул. 'Христо Смирненски' № 1, гр. Варна' 'МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА' ЕАД'
47/04.05.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с бистро и два броя магазини, УПИ IV-общ., кв. 32, 10135.2554.525, 24м.р., гр. Варна ''ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФИНАНС ГААРАНТ' ООД'
48/04.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща преустройство , реконструкция и надстройка с един етаж и тавански етаж на запазваща се като елемент на застрояване двуетажна сграда, пристройка на три етажа и тавански етаж, офис сграда с к.к. 8,50м. и подземни гаражи, УПИ XI-4, 10135.1507.81, кв. 11, 8м.р., ул. 'Иван Вазов' № 39, гр. Варна' 'Стефан Петров Попов, Жана Ангелова Николова, Иван Димитров Денев, 'ИВАН ВАЗОВ ИНВЕСТ' ЕООД, 'ИВЕС 104' ЕООД, 'ИВЕС 104' ЕООД, Надя Павлова Жекова и Павел Марков Жеков'
49/14.05.2015г. 'Преустройство и основен ремонт на 'Дисекционен сектор и сутеренен етаж на катедра по анатомия, хистология и ембриология' - част от сграда Ректорат, находящ се в УПИ I-'медицински университет', идентификатор 10135.2557.152, кв. 694А, по плана на 2м.р., гр. Варна' 'Медицински университет 'Професор д-р Параскев Иванов Стоянов' - Варна
50/18.05.2015г. ''КОКТЕЙЛ БАР', представляващ промяна предназначение на склад, находящ се на подземен етаж в сграда с идентификатор 10135.1503.190, кв. 369, по плана на 10м.р.,бул. 'Вл. Варненчик' № 31А, гр. Варна' Белчо Донев Белев, Гинка Христова Белева и Донислав Белчев Белчев
51/22.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-10, кв. 171, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Филип Тотю' № 18, гр. Варна' ''БРАДЪРС БИЛДИНГ' ООД, Николина Николова Бачкова'
52/25.05.2015г. 'НАДСТРОЙКА на четвърти, мансарден и тавански етажи на съществуващ строеж на жилищна сграда - II етап, УПИ XI-7, кв. 159, по плана на 11-ти м.р., ул. 'Антон Страшимиров' № 28, гр. Варна' ''ИНВЕСТ СТРОЙ 2013' ЕООД, Румен Маринов Парашкевов, Весел Илков Иванов, Йорданка Петрова Парашкевова, Хрисимир Любомиров Христов, Иванка Лозанова Симеонова, Стоян Господинов Христов, Грациела Петьова Христова, Ирена Стоянова Христова, Галин Стоянов Христов, Румен Николов Парашкевов, 'МЕГА ПЛЮС' ЕООД '
53/26.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-2, идентификатор 10135.2557.306, кв. 399, по плана на 2-ри м.р., ул. 'Генерал Столипин' № 11, гр. Варна' 'Благовест Пламенов Илиев, Добромир Пламенов Илиев, Благо Илиев Благов, 'ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ' ООД, 'СИТИ КОНСУЛТ 2011' ООД и 'БИЛД ИНВЕСТМЪНТ' ООД'
54/26.05.2015Г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ Х-926, идентификатор 10135.2553.615, кв. 56, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Карамфил' № 9-б, гр. Варна' 'Росен Любенов Душев, Антоанета Георгиева Атанасова, 'ЕЛЕМЕНТ 9' ООД'
55/28.05.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VII-9, идентификатор 10135.1509.181, кв. 305, 9-ти м.р., ул. 'Средна гора' № 4, гр. Варна' Анна Йорданова Петрова, Йордан Дянков Йорданов, Жана Игнатова Дянкова, Игнат Петров Дянков, Адрияна Петрова Дянкова
56/08.06.2015г. 'Преустройство и промяна предназначение на 'Банков офис' в 'Атека и конферентна зала' в Хотелски комплекс 'Шипка', УПИ I, кв. 47, идентификатор 10135.513.290, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна' ''КОВЕКС' ООД'
57/09.06.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - I-ви етап, УПИ XIV-9, кв. 868, 11-ти м.р., гр. Варна ''ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ' АД'
58/19.06.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-10, идентификатор 10135.1026.327, кв. 573, 14-ти м.р., ул. 'Гавраил Кръстевич' № 7, гр. Варна' Жечка Илиева Георгиева
59/25.06.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХII-26-'за жилищно строителство', кв. 180 б, 11-ти м.р., ул. 'Фьодор Успенски' № 10, гр. Варна' 'Владимир Иванов Котов, 'ЛИНО ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД'
60/26.06.2015Г. 'СКЛАД ЗА МИНЕРАЛНИ /NPK/ ТОРОВЕ, пакетирани в чували, УПИ VI-65-'за произвоствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности', кв. 3, по плана на ПЗ 'Клисе баир', с. Тополи, община Варна' ''КВС АГРО-БЪЛГАРИЯ' ООД'
61/29.06.2015г. 'ГАРАЖ, находящ се в УПИ XII-685, кв. 10, идентификатор 10135.5426.685, по плана на СО 'Ракитника', гр. Варна' Румен Димов Патлеев
62/02.07.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-415, /идентификатор 10135. 2553.415/, кв. 50, по плана на 25-ти м.р., ул. „Синчец“ № 2, гр. Варна Теодора Стоянова Пешева и Васил Лазаров Пешев и „СТИНЕКС – Д“ ООД, представлявано от Диян Николов Николов
63/02.07.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1895, /идентификатор 10135.2563.1839/, кв. 43, по плана на 21м.р., ж.к. „Бриз“, гр. Варна Марта Онник Закеян, Николай Любенов Димитров, Онник Левон Закеян, Лилия Александрова Даскалова, Крумчо Александров Крумов, Мартин Петров Даскалов, Ивелина Петрова Даскалова, „САМИНВЕСТМЪНД“ ЕООД
64/07.07.2015г. 'ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ, УПИ II-'за озеленяване и трафопост', кв. 333 /в част от ПИ с идентификатор 10135.1501.973/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Ангел Кънчев' и ул. 'Дрин', гр. Варна' ''ПАЗАРИ' ЕАД'
65/07.07.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXXI-1383, идентификатор 10135.3511.1383, кв. 13, по плана на ж.к. 'Възраждане' - I-ви м.р., ул. 'Петър Алипиев' № 3, гр. Варна' „ВЪЗРАЖДАНЕ ХОУМ“ ООД
66/08.07.2015г. „Основен ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на сграда с идентификатор 10135.1509.13.67 с промяна предназначението на самостоятелен обект от сградата с идентификатор 10135.1509.13.67.1, представляващ обект за здравни и социални услуги – за водолечение в „ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“, находящ се в УПИ II-„за морски бани“, /идентификатор 10135.1509.13/, кв. 3, по плана на Приморска зона, Съставна зона 5, гр. Варна „ЛАЗУРЕН БРЯГ 91“ ЕООД
67/08.07.2015г. Промяна предназначение на съществуваща курортна, туристическа сграда с идентификатор 10135.1509.13.69 в „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“, находящ се в УПИ I-„за кални бани“, /идентификатор 10135.1509.13/, кв. 3, по плана на Приморска зона, Съставна зона 5, гр. Варна „ЛАЗУРЕН БРЯГ 91“ ЕООД
68/10.07.2015г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ В ГОРИМА ОПАКОВКА, находящ се в УПИ IХ-50-„за складова база”, /идентификатор 10135.3514.238/, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – ГР. СИЛИСТРА” АД, представлявано от Стефан Димитров Иванов
69/20.07.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА - I-ви етап, УПИ VIII-131, идентификатор 10135.3511.657, кв. 3, по плана на ж.к. 'Възраждане', I-ви м.р., гр. Варна' ''ЕВРОСИТИ' ООД, Огнян Стоянов Димитров и Стефан Лефтеров Димитров'
70/20.07.2015г. 'ЛЕКА АЖУРНА ОГРАДА по северозападната имотна граница на поземлен имот с идентификатор 10135.5506.484, местност 'Вилите', р-н Аспарухово, гр. Варна' ОБЩИНА ВАРНА
71/20.07.2015г. ИЗГРАЖДАНЕ НА КИНОЗАЛА ВЪРХУ ПАРКИНГ – НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /ГРАНД МОЛ/, /с идентификатор 10135.3516.142.54/, находящ се в УПИ V-590,591-„за обществено обслужване“, /идентификатор 10135.3516.142/, кв. 5, по плана на 26м.р., гр. Варна „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА“ ЕООД
72/21.07.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, находящ се в УПИ I-1, /идентификатор 10135.1506.92/, кв. 134, по плана на 7-ми м.р., ул. „Райко Жинзифов“ № 35, гр. Варна Адрине Мурад Микаелян, „СТР ИНВЕСТ“ ЕООД
73/21.07.2015г. ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ II-1282, идентификатор 10135.3514.58, по плана на ЗПЗ, гр. Варна' 'ЕКОНТ ЕКСПРЕС' ООД'
74/21.07.2015г. 'УКРЕПВАНЕ НА ТЕРАСА НА СГРАДА с идентификатор 10135.2555.85.2 - ЦДГ № 15 'ГЪЛЪБЧЕ', находящ се в имот с идентификатор 10135.2555.85, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна' ОБЩИНА ВАРНА
75/22.07.2015г. СГРАДА НА ЕТР-КАНАЛИЗАЦИЯ, находящ се в УПИ II-„ВиК“, с идентификатор 10135.2553.23, кв. 28, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Прилеп“ № 33/, гр. Варна „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД
76/22.07.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА VII СОУ ' НАЙДЕН ГЕРОВ' - първи и втори етап, находящ се в УПИ III-100-'за училище', кв. 656, идентификатор 10135.2558.100, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна' ОБЩИНА ВАРНА
77/23.07.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1240, /идентификатор 10135.2555.2621/, кв. 4в, по кадастралния план на 23-ти м.р., ул. „Острава“ № 15, гр. Варна Стойка Василева Дончева, Веска Дончева Василева, Цанка Василева Николова, Мария Янкова Василева, Благовеста Янкова Василева и Тодорка Балева Георгиева
78/24.07.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ НА ПЪТНИЧЕСКА АСАНЬОРНА УРЕДБА с хидравлично задвижване към съществуваща жилищна сграда, УПИ XVII-1, кв. 621, идентификатор 10135.2556.201, по плана на 5м.р., ул. 'Топра Хисар' № 16, гр. Варна" чрез домоуправител и представител на етажна собственост Саша Гранчер Цекова
79/29.07.2015г. 'ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС - магазин, офиси и административна част на фирма 'БУЛТЕКС 99' ЕООД, УПИ XXXVII-15-'за обществено обслужване и търговия', кв. 3, идентификатор 10135.4508.15, по плана на ПРП на р-н 'Вл. Варненчик' /ОП.3/, гр. Варна" 'СИНС-ИНВЕСТ' ЕООД'
80/30.07.2015Г. 'ЗИМНА ГРАДИНА към съществуваща сграда, УПИ XXXVII-95, кв. 9, по плана на 'Вилна зона', гр. Варна' Йордан Иванов Вашев и Малгарита Николова Момчилова - Вашева
81/05.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в III-204–'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.2559.204/, кв. 9, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна 'МАЙТ' ЕООД'
82/05.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VIII-2, кв.3, /с идентификатор 10135.2560.41/, по плана на 18м.р., ул.'Ген. Паренсов' №4, гр.Варна. 'ГАБРИЕЛЕ 2007' ЕООД и други'
83/05.08.2015г. ПРИСТРОЙКА ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА на детска ясла №5 'Чуден свят', находящи се в УПИ V-'за детско заведение', кв.1200, /с идентификатор 10135.3515.771/, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Димитър Полянов' №5, гр. Варна. ОБЩИНА ВАРНА
84/10.08.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XV-8, кв. 438, идентификатор 10135.1504.189, по плана на 4м.р., ул. 'Драгоман' № 34, гр. Варна' ''ТОЛИНИ-ВАРНА' ООД'
85/19.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVII-295, /идентификатор 10135. 3513.1922/, кв. 1086 , по плана на 26-ти м.р, ул. 'Александър Томов' № 6, гр. Варна 'ИВА 95' ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов, Галина Христова Иванова, Стоян Георгиев Иванов, Станислав Димов Стоянов, Добрин Николов Йорданов и Надежда Георгиева Йорданова
86/19.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVI-295, /идентификатор 10135. 3513.1921/, кв. 1086 , по плана на 26-ти м.р, ул. 'Александър Томов' № 6, гр. Варна 'ИВА 95' ЕООД, представлявано от Иван Димитров Иванов, Галина Христова Иванова, Стоян Георгиев Иванов, Станислав Димов Стоянов, Добрин Николов Йорданов и Надежда Георгиева Йорданова
87/20.08.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXI-452, кв. 28, идентификатор 10135.1507.452, 8м.р., ул. 'Стефан Стамболов' № 9, гр. Варна' Марин Иванов Михов, Кинка Маринова Иванова, Фатма Алиева Стоева, Йордан Стойчев Йорданов, Алин Стойчев Йорданов
88/21.08.2015г. 'ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, УПИ III-393, кв. 27, идентификатор 10135.2516.393, по плана на 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата', гр. Варна' Трифон Иванов Иванов и Дарина Александрова Иванова
89/21.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХII -197, кв.115, /с идентификатор 10135.1506.196/, по плана на 7м.р., ул.'Прага' №15, гр.Варна «ЗИ ЗИ» ООД
90/21.08.2015г. ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ВИСОТОКО ТЯЛО В БЛОК 6, В 'СТЕРИЛИЗАЦИОННА БАЗА”, НА МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД, УПИ 'ВМИ”, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р.,бул.'Христо Смирненски' №1, гр. Варна 'МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА” ЕАД
91/26.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХII-332'за жил.строителство', кв.325, /с идентификатор 10135.1501.332/, по плана на 9м.р., ул.'Беласица' №4, гр.Варна 'Михаил Георгиев Дойлов, Атанас Тодоров Атанасов и 'Т-ИНВЕСТ' ЕООД'
92/31.08.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIX-647'за жил.стр.', кв.855, /с идентификатор 10135.1501.647/, по плана на 9м.р., ул.'Стара планина' №44, гр.Варна Сашо Славов Тодоров
93/01.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-16,17, /идентификатор 10135.1030.374/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Константин Величков' № 41-43, гр. Варна Ивайло Михайлов Вълчев и Светла Гроздева Вълчева, Виолета Кирилова Цалова, Вихрен Михайлов Вълчев и Ирен Славчева Паланска - Вълчева, Десислава Цалова Стоянова, с Лило Цалов Лилов, Цало Лилов Цалов
94/02.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ LIV-709-'за жилищно строителство', /идентификатор 10135.2563.709/, кв. 43, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Маргарита Иванова Баева
95/02.09.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-5, /идентификатор 10135.2560.187/, кв. 46, по плана на 18-ти м.р., ул. 'Любен Каравелов' № 44, гр. Варна Магдалена Великова Стайкова Велико Стайков Великов, Светлозар Димитров Стефанов и Нели Ганчева Стефанова и 'СИТИКОН 011' ЕООД
96/07.09.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-395,825,826, /идентификатори 10135.1506.826, 10135.1506.395, 10135.1506.825/, кв.108, по плана на 7 м.р., ул.'Крали Марко' №9, гр. Варна 'БАЙВЮ' ООД'
97/09.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-569,571,572'за жил.стр.', кв.38, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
98/10.09.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, находящ се в УПИ III-135-' за обитаване и обществено обсл. Дейности', /идентификатор 10135.1506.135/, кв. 119, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Райко Жинзифов' № 22, гр. Варна 'ВИТА ПЛЮС' ЕООД, 'БЕЛАВА ВАРНА' ЕООД, Митко Георгиев Димитров, Емануил Николаев Митев, 'КРУЗ' ЕООД
99/14.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-9, /с идентификатор 10135.1502.98/, кв.481, по плана на 13м.р., ул.'Македония' №145, гр.Варна. ВИДА ГРУП' ООД, 'ЗЕМЛЯЧКА' ООД
100/14.09.2015г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находяща се в УПИ ХХХ-171'за сграда със смесено предназначение', /с идентификатор 10135.2563.171/, кв.6, по плана на ж.к.'Бриз-юг', гр.Варна. 'ЕКОХИМ ПЛАСТИК' ООД, Тодор Костов Тодоров и Галина Кирилова Тодорова
101/15.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IХ-654'за жилищно строителство', кв.855, /с идентификатор 10135.1501.654/, по плана на 9м.р., ул.'Средна гора' №26-а, гр.Варна. Евгения Стоянова Господинова, Мартин Маринов Иванов, Ивайло Маринов Иванов и Светослав Стоянов Георгиев
102/15.09.2015г. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с автоснабдителна газстанция и пункт за пълнене на туристически бутилки, находяща се в УПИ VІІ-4300'за бензиностанция и газстанция', /с идентификатор 10135.2552.4300/, кв.262, по плана на ж.к.'Изгрев', гр.Варна. 'БеГеОйл' ЕООД
103/23.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-7, кв.161, по плана на 11м.р., ул.'Тодор Влайков' №1, гр.Варна. Мария Тотева Бонева и Вярка Тотева Атанасова
104/25.09.2015г. 'УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ, УПИ XVIII-361-'за общ.обслужване', кв. 92, идентификатор 10135.1506.558, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Цар Симеон' № 11, гр. Варна' Йорданка Милева Несторова, Свилен Минчев Славов и Камен Минчев Славов
105/25.09.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XI-919, идентификатор 10135.1501.919, кв.314а, по плана на 9м.р., ул.'Беласица' № 40, гр.Варна. 'Кирил Киров Киров и Марийка Тодорова Кирова, Добромир Желев Добрев и Снежка Крилова Добрева, 'ПН ИНВЕСТ 081' ООД'
106/29.09.2015г. 'ОФИС СГРАДА с ВиК отклонения', находящ се в УПИ II-3,4, /идентификатор 10135. 1026.403/, кв. 567а , по плана на 14-ти м.р, ул. 'Петко Ю. Тодоров' № 57, гр. Варна 'МОНТЕН ИНВЕСТ' ООД
107/01.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XII-361,362, кв. 17, идентификатор 10135.1507.1144, 8м.р., ул. 'Иван Вазов' № 9, гр. Варна' Милена Йонкова Вачкова, Валентин Георгиев Вачков, Петър Николаев Липчев, «АЙ ВИ СЕЙЛИНГС» ООД и Георги Валентинов Вачков
108/02.10.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХLV-436,437, кв.18, /с идентификатор 10135.3506.1147/, по плана на СО 'Пчелина', гр.Варна. Жечка Тодорова Колева и Силвия Димитрова Григорова
109/07.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ул. 'Вяра' № 2, вх. Г с рег. № РД-02-30-84 от 18.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО' и Сдружение на собствениците – СС 'Вяра – 2 - Варна' на сграда с адрес гр. Варна, ул. 'Вяра' № 2, вх. Г
110/07.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. 'Младост', бл. 122, вх. 2 с рег. № РД-02-30-79 от 18.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО', Сдружение на собствениците – СС 'ЕЕ Младост 122-2' на сграда с адрес гр. Варна, ж.к. 'Младост', бл. 122, вх. 2, Сдружение на собствениците – СС 'ЕЕ Младост 122-2' на сграда с адрес гр. Варна, ж.к. 'Младост', бл. 122, вх. 2
111/07.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ул. 'Владимир Димитров - Майстора', № 3, с рег. № РД-02-30-81 от 18.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО', Сдружение на собствениците – СС 'Владимир Димитров – Майстора 3' на сграда с адрес гр. Варна, ул. 'Владимир Димитров – Майстора' № 3
112/13.10.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ', имот с идентификатор 10135.1506.33 по КК н агр. Варна, кв. 136, по РП на гр. Варна' ОБЩИНА ВАРНА
113/13.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА СОУ 'П. КР. ЯВОРОВ', находящ се в УПИ III-'за училище', с идентификатор 10135.4502.237, кв. 11, по плана на III-ти м.р., ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
114/13.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДАТА НА I-во ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, находящ се в УПИ II-'за училище' с идентификатор 10135.4502.160, кв. 21, по плана на IV-ти м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
115/13.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДИТЕ НА ОУ 'Г. С. РАКОВСКИ' и ГПЧЕ 'ЙОАН ЕКЗАРХ', находящ се в УПИ I-49-'за училище', с идентификатор 10135.2562.49, ж.к. 'Чайка', кв. 22, по плана на 19-ти м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
116/13.10.2015г. ОТКРИТ ПАРКИНГ, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.1, кв.11, по плана на 24-ти м.р., ул.'Подвис', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
117/13.10.2015г. НОВ КОРПУС КЪМ ЦДГ № 44 'КРИЛАТКО', находящ се в УПИ - 'за детски дом' с идентификатор 10135.3511.227, по плана на II-ри м.р., ж.к. 'Възраждане', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
118/13.10.2015г. НОВ КОРПУС КЪМ ОДЗ № 10 'ПРИКАЗКА', находящ се в УПИ ХI-'за детска градина' с идентификатор 10135.4505.62, кв. 9, по плана на II-ри м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
119/13.10.2015г. НОВ КОРПУС КЪМ ОДЗ 'ПЪРВИ ЮНИ', находящ се в УПИ – II - 'за детски дом' с идентификатор 10135.4502.227, кв. 5, по плана на III-ти м.р., кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
120/13.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I-132, кв. 119, идентификатор 10135.1506.132, 7м.р., ул. 'Русе' № 31, гр. Варна' 'СТРОЙ МАТ' ЕООД, Иван Спиров Михайлов, Елена Спирова Атанасова, Татяна Анатолиева Злагева и Наталия Анатолиева Киркова
121/14.10.2015г. ВАКАНЦИОННА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVI-4620, кв.20, /с идентификатор 10135.2571.4620/, по плана на к.к.'Чайка', гр.Варна Асен Борисов Бянов и Боян Василев Казанджиев
122/14.10.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-14, кв.358, /с идентификатор 10135.1503.214/, по плана на 10м.р., ул.'Коста Тюлев' №3, гр.Варна. Петър Бисеров Георгиев, Георги Петров Георгиев, Диана Георгиева Минчева, Надежда Стонкова Георгиева и Иринка Димитрова Антонова
123/16.10.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ФИЛИАЛНАТА СГРАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 'КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ', находящ се в имот с идентификатор 10135.1503.313, кв. 384, по плана на 10-ти м.р., ул. 'Рали Мавридов' № 16, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
124/16.10.2015г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИСИ И СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ, находящ се в УПИ ХVI-260035, /идентификатор 10135. 4507.214/, кв. 7 , по плана на ПЗ 'Метро', гр. Варна 'ПАНИ ГРУП' ЕООД
125/19.10.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-833, кв. 57, /с идентификатор 10135.1507.833/, по плана на 8-ми м.р., /ул. 'Цар Калоян” № 28/, гр. Варна 'ВИП БИЛД' ЕООД, Нина Йонева Стефанова
126/26.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИXXII-118-'за жил.сгтр.', кв. 22, идентификатор 10135.1507.118, 8м.р., ул. 'Марко Балабанов' № 39, гр. Варна' Тодорка Стоянова Лефтерова, Ангел Любомиров Игнатов и Лиляна Ангелова Николова
127/27.10.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIV-631, кв.489, идентификатор 10135.3515.1898, 16м.р., ул. 'Елин Пелин' № 20, гр. Варна' Нели Иванова Николова и Димитър Войчев Войчев
128/28.10.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. Варна, ж.к. 'Възраждане', бл. 75, вх. Г с рег. № РД-02-30-194 от 25.05.2015г.' на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО и Сдружение на собствениците 'ЕЕ Възраждане 75-Г' (СС 'ЕЕ ВЪЗРАЖДАНЕ 75-г)
129/30.10.2015г. ПРИСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находящ се в УПИ ХХII-967, /идентификатор 10135. 2526.967/, кв. 53 , по плана на кв. 'Св. Никола', гр. Варна Цветанка Йорданова Кирчева
130/30.10.2015г. РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ № 30 'МЕЧО ПУХ' С НОВ КОРПУС ЗА 4 ГРАДИНСКИ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, находящ се в УПИ I-115-'за детска градина' с идентификатор 10135.2562.115, кв. 35, по плана на 19-ти м.р., ж.к. 'Чайка', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
131/30.10.2015г. 'ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ 15 МЕСТА', находящ се в УПИ III-724-'център за настаняване от семеен тип' с идентификатор 10135.4504.724, кв. 12а, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
132/02.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VI-6, кв. 676, идентификатор 10135.2557.54, по плана на 2-ри м.р., ул. 'Ген. Столетов' № 77, гр. Варна' ''ПРИВА ИНВЕСТ' ООД, 'ПЛ ИНВЕСТ' ООД, 'ПЛ КОНСУЛТ' ООД, 'ПРИВА ИНВЕСТ 2015' ООД, 'ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ 2015' ООД, 'БИЛД ИНВЕСТМЪНД' ООД И Пламен Благов Илиев'
133/02.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА - първи етап - вход 'А' и втори етап - вход Б, УПИ II-401, кв. 20, идентификатор 10135.4505.401, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик', 2-ри м.р., гр. Варна' ''ЕЛИТ ИНВЕСТ ХОУМ' ЕООД'
134/09.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-1891-'за жил.стр.', /идентификатор 10135.3513.1891/, кв. 1087, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Топола' № 40, гр. Варна 'БИЛД 2004' ООД
135/12.11.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ПРИ РЕМОНТА НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА 'ДОБРИ ХРИСТОВ', находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.207 /пл. № 1/, кв. 719, по плана на 3м.р., ул. 'Стефан Караджа' № 34, гр. Варна МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА 'ДОБРИ ХРИСТОВ', представлявано от Христо Иванов Дипчиков - Директор
136/12.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАДСТРОЙКА с три етажа на съществуваща двуетажна сграда, УПИ -66, кв. 730, идентификатор 10135.1508.66, по плана на 3м.р., ул. 'Любен Каравелов' № 15, гр. Варна' ''ВАРНА СИТИ БИЛД' ООД'
137/13.11.2015г. 'Преустройство и промяна предназначение на самостоятелен обект за здравни и социални услуги в самостоятелен обект с обществено-обслужващо предназначение - 'Център за управление на масовия градски обществен транспорт' в рамките на проект 'Интегриран градски транспорт на гр. Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1504.84.1.7, находящ се в УПИ IV 'за стоматологична поликлиника', кв. 403, идентификатор 10135.1504.84, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Съборни' № 24, гр. Варна' ОБЩИНА ВАРНА
138/13.11.2015г. 'ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАЛИ ЗА 'ФИЗИОТЕРАПИЯ' В 'ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС' КЪМ МБАЛ 'СВЕТА МАРИНА' ЕАД в УПИ 'ВМИ', с идентификатор 10135.2555.330, по плана на 23-ти м.р., бул. 'Христо Смирненски' № 1, гр. Варна' ''МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 'СВЕТА МАРИНА' ЕАД'
139/16.11.2015г. 'Реконструкция и проустройство на съществуващ етаж на жилищна сграда и надстройка, УПИ XI-964, кв. 50'а', идентификатор 10135.2575.1277, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна' Иван Захариев Захариев
140/16.11.2015г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с идентификатор 10135.1509.4.4, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.4, по КК и КР на гр. Варна 'МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА' ЕАД
141/17.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ X-670, 671, 'за жилищна строителство', кв. 1083, идентификатор 10135.2553.1911, по плана на 26м.р., ул. 'Бяла мура' № 16, гр. Варна' 'Желязко Иванов Димитров и Валентина Недялкова Димитрова, Иван Желязков Димитров и Петкана Петрова Димитрова, Евгений Иванов Димитров, Петър Йорданов Добрев, Валентина Пенева Димитровда и Милен Димитров Димитров, 'ИВА 95' ЕООД'
142/23.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'В', находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов' № 3, гр. Варна Марийка Манолова Радева, Никола Трендафилов Радев, Венелина Георгиева Камбурова, Манол Георгиев Георгиев, Стоян Пламенов Радев, Красимира Пламенова Николова, Христо Иванов Недялков, Румяна Петрова Вълчанова, Хасан Исмаил Али, Селиман Хасан Сюлейман
143/23.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'Г', находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов' № 3, гр. Варна Иван Христов Недялков
144/27.11.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-378, /идентификатор 10135.2554.265/, кв. 9, по плана на 24-ти м.р., ул. 'Батова' № 14, гр. Варна 'РИВА ИНВЕСТ' ООД, Николай Радев Дачев, Диан Стоянов Иванов, Йордан Събев Георгиев, Светослава Йорданова Вълчева, Кристина Йорданова Георгиева, Калинка Иванова Георгиева, Ирена Стефанова Георгиева, Мая Стефанова Фогел и 'ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО' ЕООД
145/30.11.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-281, /идентификатор 10135.3511.281/, по плана на ж.к. 'Възраждане' III м.р., гр. Варна' Стилиян Христов Лозов, Михаил Георгиев Желев, Йоана Мирославова Иванова
146/30.11.2015г. ПРИСТРОЙКА ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ НА ДЕТСКА ЯСЛА 'РОЗА', находящ се в УПИ I-'за детски дом и ясли', с идентификатор 10135.2553.81, по плана на 25м.р., район 'Приморски', гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
147/09.12.2015г. 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ВХОДНА КОЗИРКА И ТЕРАСА НА ЛОБИ-БАР НА ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ 'ЧЕРНО МОРЕ', УПИ I-'хотел, ресторант', с идентификатор 10135.1507.465, кв. 27, по плана на 8-ми м.р., бул. 'Сливница' № 33, гр. Варна' ''ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ' АД'
148/09.12.2015г. АДМИНИСТРАТИВНО СКЛАДОВА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-1146-'за производствено-складови, административни, търговски и обслужващи дейности', /идентификатор 10135.4510.577/, кв. 42, по плана на ЗПЗ, гр. Варна 'АЛФА СЪПЛАЙ' ЕООД
149/10.12.2015г. 'ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И НЕСЪЩЕСТВЕНО УКРЕПВАНЕ НА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.536.261, по плана на 'Приморски парк', местност 'Салтанат', гр. Варна' ''ВАРНА-М-ПРЕСС' ЕООД'
150/11.12.2015г. 'ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-472-'за жилищно строителство', идентификатор 10135.4504.472, кв. 15, по плана на Iм.р., ул. 'Кап. Георги Панчев' № 31, ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна' Илия Димитров Джутев
151/14.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-86 - 'за жилищно строителство', с идентификатор 10135.1505.86, кв. 452, по плана на 1-ви м.р., ул. 'Македония' № 98, гр. Варна 'ЕКО ФУРАЖ' ООД
152/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, бул.'Владислав Варненчик' №20, с рег.№РД-02-30-99 от 16.12.2014г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО и Сдружение на собствениците –/СС/ на сграда с адрес гр.Варна, бул.'Владислав Варненчик' №20
153/14.12.2015г. 'МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Воден' №19, с рег.№РД-02-30-193 от 25.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО и Сдружение на собствениците –'Воден 19' /СС/ на сграда с адрес гр.Варна, ул.'Воден' №19
154/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Македония' №59/ул.'Цар Асен' №29, с рег.№РД-02-30-152 от 21.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО и Сдружение на собствениците –'Люлин' /СС/ на сграда с адрес гр.Варна, ул.'Македония' №59/ул.'Цар Асен' №29
155/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Иларион Макариополски' №15, с рег.№РД-02-30-81 от 16.12.2014г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО и Сдружение на собствениците–/СС 'Европа ЕЕ'/ на сграда с адрес гр.Варна, ул.'Иларион Макариополски' №15
156/14.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Варна, ул.'Петър Берон' №19, с рег.№РД-02-30-173 от 22.05.2015г. на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 'Енергийно обновяване на българските домове' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 – 2013 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО и Сдружение на собствениците – 'ЕС Петър Берон 19' /СС/ на сграда с адрес гр.Варна, ул.'Петър Берон', 19
157/14.12.2015г. 'ПЛЪТНА НЕГОРИМА ПРЕГРАДНА СТЕНА с височина до 4.00м. над прилежащия терен, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.65.33 по кадастралната карта на административен район 'Одесос', гр. Варна' 'ЕАД 'Български държавни железници' /БДЖ/'
158/15.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІ-74,75'за жилищно строителство', кв.4, /с идентификатор 10135.3516.183/, по плана на 26м.р., ул.'Атанас Манолов' №1, гр.Варна Цветан Томов Георгиев и Донка Любчева Георгиева, Георги Томов Симеонов и Мария Костова Симеонова, Румяна Симеонова Георгиева , Гинка Иванова Станкова и «Димитров Билд» ООД, представлявано от Димитър Стефанов Димитров
159/16.12.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 'КАФЕНЕ' С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4508.230.1.4 В 'БАНКОВ ОФИС', находящ се в УПИ XXIII-472, с идентификатор 10135.4508.230, кв. 5, по плана на район 'Вл. Варненчик', бул. 'Ян Хунияди' № 31, гр. Варна 'ЕЛ ДЖИ ГРУП' АД
160/18.12.2015г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVII-425, /идентификатор 10135.1506.621/, кв. 83, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Софроний Врачански' № 11, гр. Варна 'НАРЕ-БГ' ЕООД, ЕИК: 203241147, представлявано от Сос Завенович Айрапетян
161/18.12.2015г. ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО с ПРЕУСТРОЙСТВО на цех за хлебни, сладкарски изделия и кроасани и офисна част /сграда с идентификатор 10135.71.65.1/, НАДСТРОЯВАНЕ с апартаменти за временно обитаване на трети и четвърти етажи – II етап и НАДСТРОЯВАНЕ с апартаменти за временно обитаване на пети етаж – III етап, находящ се в УПИ IV-65 – 'за обсл.дейности', /идентификатор 10135.71.65/, кв. 185, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Тодор Влайков' № 80, гр. Варна Жеко Милев Жеков и 2. Андриана Жекова Милева
162/21.12.2015г. ВИЛНА СГРАДА №2, находяща се в ПИ 505.973, /с идентификатор 10135.505.973/, кв.321а, по ПНИ на СО 'Под село', с.Звездица, община Варна Иван Валентинов Петков и .'Вяра, Надежда и Любов ТЛ' ЕООД
163/21.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХV-58, кв.4, /с идентификатор 10135.3516.58/, по плана на 26м.р., ул.'Атанас Манолов' №5, гр.Варна Михаил Росенов Дочев, Росен Дочев Дочев, Лазарина Димитрова Лазарова, Павлина Руменова Кирякова, Бисер Йорданов Киряков, Румен Иванов Косев и Донка Мирчева Косева, Стоянка Желязкова Неделчева, Светлана Величкова Димитрова, Димитър Величков Димитров, Йорданка Георгиева Николова и Иглика Руменова Косева
164/22.12.2015г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-1525, кв.22, /с идентификатор 10135.2554.487/, по плана на 24м.р., ул.'Жеравна' №3, гр.Варна «Н 1 ГРУП» ООД с ЕИК-203623759, представлявано от Николай Стефанов Ямболов
165/22.12.2015г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-10978, кв.46, /с идентификатор 10135.2564.641/, по плана на СО 'Вилна зона', гр.Варна АННА ЖЕЛЕВА НАЧЕВА
166/23.12.2015г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЯВАНЕ НА ШОУРУМ, АВТОСЕРВИЗ И ОФИСИ /СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4508.277.1/ И ОГРАДА С ПЛЪТНА ЧАСТ ДО 0,60м., находящ се в УПИ XIX-212, с идентификатор 10135.4508.277, кв. 7, по Паркоустройствения и регулационен план /ОП.3/ на район 'Вл. Варненчик', гр. Варна 'ВАРНА КАРС' ООД
№ на РС Наименование на строежа Възложител 3

Разрешения за строеж 2015 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.