Разрешения за строеж 2013 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС Наименование на строежа възложител
№1/10.01.2013 г. Жилищна сграда и плътна ограда по страничните регулационни линии, находяща се в УПИ ХVІ-14,15, кв. 165, по плана на 11-ти м.р., /ул. 'Константин Доганов' №34 а/, гр. Варна 1. 'РУСЕВ ИНЖЕНЕРИНГ' ООД, ЕИК 201470606, с у-тел Руси Иванов Русев,2. Живка Кръстева Лечева,3. Кръстю Лечев Павлов,4. Георги Петков Петров и Красимир Петков Петров
№2/21.01.2013 г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-121, кв. 104, /с идентификатор 10135.1506.322/, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Д-р Людвик Заменхоф' №10, гр. Варна 1.  Росица Иванова Андонова,2.  Йордан Николов Василев,3.  Маргарита Стоянова Василева, 4.  Георги Христов Филипов,5.  Зорница Веселинова Кирилова,6.  Румяна Крумова Станева,7.  Кирил Неделчев Станев,8.  Величка Вълчева Добрева,9.  Виолета Йорданова Кръстева,10.  Неделчо Йорданов Неделчев,11.  Пейка Стоянова Русева,12.  Иван Георгиев Генов,13.  Галина Апостолова Георгиева,14.  Александър Иванов Генов, 15.  'ТОЛИНИ – ВАРНА' ЕООД, ЕИК 201549527, представлявано от Калинка Иванова Недкова,16.  Пламен Николаев Тенев,17.  Стела Христова Недкова,18.  Иво Иванов Недков,19.  Николай Стоянов Тенев,20.  Таня Николова Тенева
№3/24.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-3038, кв. 8, /10135.2559.36/, 17-ти м.р., ул. 'Мир' №4, гр. Варна 1. 'КЕРЕВ БИЛД' ЕООД, ЕИК 202006281, с у-тел Цветелин Цветанов Цонев, 2. Десислава Димитрова Кьосева
№4/29.01.2013 г. Сграда за смесено предназначение, находяща се в УПИ ІІ-29 'за смесено предназначение', /10135.1504.46/, кв. 435, по плана на 4-ти м.р., бул. 'Сливница' №87, гр. Варна 1. Стойка Кирова Узунаво,2. Илия Христов Арабов,3. 'АКРОПОЛ – БИЛД' ЕИК 103920414, с у-тел Бисер Иванов Радев
№5/29.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІ-122,125, кв. 10, /с идентификатор 10135.5507.2710/, по плана на м. 'Вилите', кв. Аспарухово, гр. Варна Людмила Сергеева Павлова-Фиклинг
№6/31.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-734, кв. 37а, /10135.2553.734/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Роза' №37-А, гр. Варна1 1. Еленка Борисова Димитрова, 2. Елица Стефанова Калинова,3. Васил Стефанов Димитров
№7/31.01.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-15, кв. 30, /10135.5510.15/, кв. 30, по плана на кв. Галата, гр. Варна Ефтим Георгиев Иванов
№8/31.01.2013 г. Контролно-пропускателен пункт – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ІІ-139 'за хотелски комплекс и ТП', /10135.2569.19/, кв. 11, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'ХЕЛТ ЕНД ЕУЛНЕС' АД, ЕИК 175130852, представлявано от Весела Росенова Осиковска
№9/04.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-284, кв. 45, /10135.2563.284/, по плана на 21-ви м.р., бул. 'Княз Борис І' №141, гр. Варна 'САДКО' ЕООД, ЕИК 148113806, с у-тел Нух Хусейнович Мусхаджиев
№10/04.02.2013 г. Контролно-пропускателен пункт – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ІІ-140 'за жилищна сграда', /10135.2569.20/, кв. 11, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'ХЕЛТ ЕНД ЕУЛНЕС' АД, ЕИК 175130852, представлявано от Весела Росенова Осиковска
№11/06.02.2013 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ 29 'за хотел и вилно строителство', /10135.2565.12/, по плана на м- 'Манастирски рид', Ботаническа градина, гр. Варна 1. Софка Благоева Стилиянова, 2. Георги Панайотов Стилиянов
№12/07.02.2013 г. Промяна предназначение на съществуващ фитнес-сауна /10135.513.326.3.27/ в студио, в жилищен комплекс 'Сънрайс' – блок 'А', находящ се в УПИ ХХV-326 'за жилищно строителство', кв. 62, с идентификатор 10135.513.326, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна 'РИГЕЛС' ООД, ЕИК 103000234, представлявано от Илияна Асенова Абаджиева
№13/07.02.2013 г. Нов физкултурен салон и обособяването му в многофункционална спортна зала за нуждите на СОУ 'Елин Пелин', находящ се в УПИ ІV-105'за училище', кв. 202, /с идентификатор 10135.51.105/, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Тодор Влайков' №18, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№14/12.02.2013 г. Два броя силози за насипни товари за нехранителни цели – І-ви етап и преустройство на съществуващ склад за метали – ІІ-ри етап, находящ се в УПИ ХІ-105, /10135.5501.105/, кв. 1, по плана на ЮПЗ, район 'Аспарухово', Община Варна 'Поддържане чистотата на морските води' АД, ЕИК 813109299, представлявано от Антон Пейчев Манолов
№15/13.02.2013 г. Преустройство, реконструкция и промяна предназначение на хотелски комплекс 'Мистрал' в 'Апартаментен хотел', находящ се в УПИ ІІ-117 'за курортно строителство', кв. 15, /10135.2569.116, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'ХАРМОНИ ЕРИЯ' ООД, ЕИК 103746935, с у-тел Николай Лефтеров Николов
№16/13.02.2013 г. Хотелски комплекс 'АЛБА', находящ се в УПИ І-143 'за хотел и ТП', кв. 9, /10135.2569.62/, по плана на КК 'Св. СВ. Константин и Елена', гр. Варна 'ТИОНА' ЕООД, ЕИК 103859044, представлявано от Десислава Русева Кижева
№17/14.02.2013 г. Котелно с площадкова и вътрешна газоразпределителна инсталация, находящо се в УПИ ІV-1614, кв. 12, /10135.4510.491/, по плана на ЗПЗ, гр. Варна 'НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ' АД, ЕИК 813650349, представлявано от ХУан Карлос Пералехо Серано
№18/15.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-239, кв. 109, по плана на 28-ми м.р., /10135.5505.239/, ул. 'Мара Гидик' №11, гр. Варна 'ДОМОУПРАВИТЕЛ БГ' ООД, ЕИК 200742231, с управител Светозар Пасков Гигов
№19/15.02.2013 г. Жилищни сгради – сграда №1, сграда №2 и сграда №3, находящи се в УПИ VІІІ-137, кв. 9, /10135.3506.137/, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна Божидарка Тодорова Петрова – Крюгер
№20/18.02.2013 г. Складова сграда А5 в Логистичен парк Варна, находяща се в УПИ ХVІІ-13 'за производствено –складови дейности', кв. 50, /10135.3514.130/, по плана на ЗПЗ – юг, гр. Варна 'ВАРНА ЛОДЖИСТИКС' ЕАД, ЕИК 175127692, Минко Василев Борджуков,І етап: Складова сграда А5,ІІ етап : Оборудване хладилни камери
№21/19.02.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда с магазин – І-ви етап, находяща се в УПИ ХІ-135, кв. 54, по плана на 28-ми м.р., /10135.5503.135/, ул. 'Розова долина' №24, гр. Варна Анифе Али Исмаил и Борислав Живков Стефанов
№22/19.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-8, кв. 578, /10135.1026.166/, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна 1. Тодор Георгиев Тодоров,2. Стоян Георгиев Тодоров,3. Иван Янакиев Добрев,4. Петя Янакиева Денчева,5. 'ЛС ХОЛД' ЕООД, ЕИК 202175064, с у-тел Любомир Кирилов Славчев
№23/21.02.2013 г. Жилищни сгради – блок 1 и блок 2, находящ се в УПИ VІІІ-226, кв. 13, по плана на ЖК 'Възраждане' І м.р., /10135.3511.611/, гр. Варна 1. 'ЕВРОСИТИ' ООД ЕИК 813209495, с у-тел Александър Атанасов Делистоянов и Красимир Живков Даскалов,2. 'ДОРИАМС' ЕООД, ЕИК 103911224, с у-тел Шалом Гениш,3. Александър Атанасов делистоянов,4. Лилия Костадинова Пеева,5. Иван Начев Андонов,6. Соня Цекова Андонова,7. Живко Красимиров Даскалов
№24/26.02.2013 г. Надстройка, преустройство и смяна предназначение на склад с идентификатор 10135.73.513.9 – блок А за склад и офиси, находящ се в УПИ V-229, кв. 3, /10135.73.513/, по плана на ПЗ 'Планова', гр. Варна 'ПОЛАРИС ПРОДУКТ' ООД, ЕИК 103113050, с у-тел Мариан Димитров Маринов
№25/27.02.2013 г. Жилищна сграда с магазини, находяща се в УПИ І-1263, кв. 20, /10135.1507.306/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Петър Енчев' №17/ул. 'Воден' №26, гр. Варна 1. Ангел Костов Бальо,2. Иван боянов Бонев,3. Камен Янков Янков,4. Румен Боянов Бонев
№26/27.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1607, кв. 50, /10135.1507.662/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Хан Крум' №29, гр. Варна Росица Костадинова Цанева
№27/27.02.2013 г. Жилищна сграда, находяща се ПИ 3974, кв. 46, /10135.5545.3974/, по плана на м. 'Зеленика' , кв. 'Аспарухово', гр. Варна Евгени Богданов Демиров
№28/27.02.2013 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-2778, кв. 21, /10135.2564.434/, по плана на вилна зона 'Варна, гр. Варна 'ЛАУРИНИУС' ЕООД, ЕИК 103838699, с у-тел Христо Христов Карачоров
№29/28.02.2013 г. Път, отводняване и ограда към подстанция 'златни пясъци' 110/20 кV, находяща се в УПИ І-195, кв. 41, /10135.2464.103/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна 'НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ' ЕАД, ЕИК 000649348, представлявано от Иво Георгиев Лефтеров
№30/28.02.2013 г. Обществено-обслужваща сграда с водопроводно и канализационно отклонения, находяща се в УПИ І-975, /10135.1501.975/, кв. 329, по плана на 9-ти м.р., бул. 'Владислав Варненчик' №81, гр. Варна 1. 'ГЕКОС ЛИМИТЕД' ЕООД ЕИК 201832450, представлявано от Любомир Кирилов Славчев,2. Филка Войнова Ставрева,3. Мирена Славчева Ставрева,4. Радостина Николова Симеонова,5. Георги Христов Николов,6. Николинка Филипова Воденичарова,7. Десислава Дамянова Пискова
№31/06.03.2013 г. Търговски комплекс, представляващ сграда 1 – офис сграда със складове и обслужваща група и сграда 2 – офис сграда със складове,находящ се в УПИ ХІІ-489 'за търговски комплекс', кв. 4, /10135.4508.189, по ПРП на ПЗ за обществено обслужване /ОПЗ/, р-н 'Владислав Варненчик', гр. Варна 'ЕВРО БИЛД ИНВЕСТ' ЕООД, ЕИК 148095945,представлявано от Пламен Иванов Тодоров
№32/07.03.2013 г. Пристройка на съществуваща вилна сграда, находяща се в ПИ 1370, /идентификатор 10135.5549.1370/, кв. 52, по плана на СО 'Прибой', гр. Варна 'АС ПРОЕКТ' ЕООД, ЕИК 103926787, с у-тел Надежда Александрова Кръстева
№33/08.03.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2515.589, кв. 44, по плана на СО 'Ален мак', гр. Варна 'НОВИКОВ' ООД ЕИК 201618069, с у-тел Галина Симеонова Колева,І етап: първи и втори етаж,ІІ етап: трети етаж и подпокривно пространство
№34/08.03.2013 г. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда – секция Б, І етап, находяща се в УПИ ХІІІ-1070,1071, /с идентификатор 10135.5504.4692/, кв. 56, по плана на 28 м.р., район 'Аспарухово', гр. Варна 1. Александър Андреев Калинчев,2. Силвия Андреева Калинчева, Теменуга Иванова Калинчева
№35/08.03.2013 г. Ремонт, реконструкция и пристройка на Хотелски комплекс 'Обзор-Изгрев', находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447 'за хотелски комплекс', кв. 7, /с идентификатор 10135.513.612 и 10135.513.613/, по ПРЗ на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 'ХЕРМЕС ТУР' ООД, ЕИК 103261166, представлявано от Георги Георгиев Щерев
№36/15.03.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-340, кв. 6, /с идентификатор 10135.3506.340/, по плана на СО 'Пчелина', гр. Варна Иван Руменов Николов
№37/19.03.2013 г. Пристройка към производствена сграда №1, находяща се в УПИ ІІІ-1283 /идентификатор 10135.3514.59/, по плана на ЗПЗ Север, гр. Варна ЕТ 'Балев 5 – МД – Димитър Балев' ЕИК 040244440, с у-тел Димитър Христов Балев
№38/26.03.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-870, кв. 56, /10135.2553.613/, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Карамфил' №11, гр. Варна 1. 'ЕЛЕМЕНТ 9' ООД ЕИК: 103899112, с у-тел Светослав Антонов Пеев,2. Желязка Михайлова Павлова,3. Минка Андонова Божкова
№39/27.03.2013 г. Пристройка на два етажа с подземен етаж /плувен басейн и физкултурен салон/ към ОДЗ №11 'Детски свят', находяща се в УПИ І-'за детска градина', кв. 21, /с идентификатор 10135.4504.484/, по плана на ЖК 'Владислав Варненчик' І м.р., гр. Варна Община Варна
№40/29.03.2013 г. Склад с офисна част, находящ се в УПИ ХVІІ-1025, /с идентификатор 10135.3514.252/, кв. 46, по плана на ЗПЗ, гр. Варна 'Пандора' ЕООД, ЕИК 103779814, с у-тел Тодор Георгиев Николаев
№41/02.04.2013 г. Покрив на жилищна сграда, находяща се в УП ИІV-371, кв. 25, /10135.5510.781/, по плана на кв. 'Галата', ул. 'Емона' №26, гр. Варна Гергана Емилова Михайлова
№42/04.04.2013г. Склад за зърно, находящ се в УПИ І-195 'за производствена дейност' в Т-52, землище с. Тополи, община Варна 'АЛВАС ГРЕЙН' ЕООД, ЕИК 103273539, с у-тел Николай Василев Василев
№43/05.04.2013 г. Басейн към хотел 'Росица' и изместване на кабел 20кV, находящ се в УПИ V-124 'за курортно строителство', кв. 11, /10135.2569.175/, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'Св. Св. Константин и Елена холдинг' АД, ЕИК 813194292, с у-тел Елена Косева Желязкова
№44/08.04.2013 г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІV-193,194 'за общ. обслужване, търговия и жил. строителство', кв. 23, /10135.2559.260/, по плана на 17-ти м.р., ул. 'Д-р Железкова' №40, гр. Варна 1.'ИМПУЛС-МИЛУШЕВ И СИЕ' СД с ЕИК-103252705, представлявано от Иван Димитров Милушев,2. ЕТ 'СВЕНА-92-АТАНАС КРЪСТЕВ' с ЕИК-103013883, представлявано от Атанас Ангелов Кръстев,3. СВЕТОСЛАВА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА,4. 'ЯН-ДИ СТИЛ' ООД с ЕИК-103931948, представлявано от Янка Стоянова Петрова,5. 'ДЕКАЗ' ООД с ЕИК-813160190, представлявано от Емил Златев Михов
№45/08.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-7, кв. 240, /с идентификатор 10135.52.385/, по плана на12-ти, ул. 'Хайдут Сидер' №8а, гр. Варна Неджибе Андреева Хюсеин
№46/09.04.2013 г. Външен басейн към хотел 'Царевец' с обем до 100 куб. м, находящ се в УПИ ІІІ-271, 270, кв. 48, /10135.513.271/, по плана на КК 'Златни пясъци', гр. Варна 'ТУРАЛ – ЦАРЕВЕЦ' ЕООД, ЕИК 202084764, с у-тел Гешо Симеонов Любенов
№47/18.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-7 /10135.1501.788/, кв. 312, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Доспат' №31, гр. Варна 'ПН ИНВЕСТ 081' ООД ЕИК 201186937, у-тел Николай Радев Николов
№48/18.04.2013 г. Открит басейн с обем до 100 кум м, находящ се вУПИ Х-14, кв. 26, /10135.2568.14/ по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ' ООД
№49/18.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-26, кв. 22, /10135.1507.114/, по плана на 8 м.р., ул. '27-ми юли' №62, гр. Варна 1. Борислав Георгиев Арнаудов,2. Даниела Георгиева Цветкова,3. Магдалена Драганова Арнаудова,4. Петър Димитров Петров
№50/18.04.2013 г. Открита площадка за игра, находящ се в УПИ І-21,45,46,77,447'за хотелски комплекс', кв. 7, /с идентификатори 10135.513.612 и 10135.513.613/, по ПРЗ на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 'ХЕРМЕС ТУР' ООД, ЕИК 103261166, представлявано от Георги Георгиев Щерев
№51/23.04.2013 г. Цех за окончателен монтаж на едрогабаритно нестандартно оборудване към предприятие за производство на нестандартно оборудване, находящ се в УПИ ХLV-17 'за произв.-складова дейност', /10135.3514.134/, по плана на ЗПЗ, Г.гр. Варна 'АЛФАМЕТ' ЕООД, ЕИК 200415048, с у-тел Наско Димов Георгиев
№52/23.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-9 /10135.1501.613/, кв. 311, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Черни връх' №32, гр. Варна Камен Веселинов Пальов
№53/26.04.2013 г. Хладилни камери – Камера 1 и Камера 2, находящи се в УПИ ХХVІІІ-1728, /10135.4510.785/, кв. 16, по плана на ЗПЗ, гр. Варна 'АНИМА ГРУП' ЕООД, ЕИК 131252445, с у-тел Атанас Иванов Николов
№54/29.04.2013 г. Сграда за ваканционно обитаване, находяща се в ПИ 383, кв. 20, /с идентификатор 10135.2571.383/, по плана на КК 'Чайка', гр. Варна 1. Велин Марков Жеков,2. Ивайло Николов Манов,3. 'ГРИЙН УИНД 07' ЕООД, ЕИК 201688498, представлявано от Ивайло Николов Манов
№55/30.04.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-1712,1713, /10135.2526.2336/, кв. 59, по плана на кв. 'Св. Никола', гр. Варна 'ЕКОХИМ ПЛАСТИК' ООД, ЕИК 201298530,у-тел Янчо Иванов Динков
№56/30.04.2013 г. Промяна предназначение на Складова база – І-ви етап в Цех за сладкарски изделия и производство на сладолед, /10135.3514.172.2/, находящ се в УПИ ХІХ-1259, /10135.3541.172/, кв. 49, по плана на ЗПЗ, гр. Варна 'ЕВРОМАДО' ООД, ЕИК 201575758, у-тел Лутфи Билмен,
№ 57/09.05.2013 г. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /СНЕК-БАР/, находящ се в УПИ І-4'за общ. обслужване', кв. 601, /с идентификатор 10135.2556.327/, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна 'ДЖЕМИНИ – 31' ЕАД с ЕИК 200826163, представлявано от Пламен Евлогиев Бонев
№58/10.05.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-183 /10135.5507.183/, кв. 8, по плана на местност 'Вилите', гр. Варна Андрей Кирилов Атанасов
№59/16.05.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ ХХV-550, /10135.2723.550/, кв. 97, по план на СО 'Ваялар', гр. Варна Валентина Стефанова Вълчева
№60/17.05.2013 г. Сграда със смесено предназначение, в УПИ ІV-10 'за смесено предназначение', кв. 167, по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Кардам' №5, гр. Варна 'БИЗНЕСКОНСУЛТ 20000' ООД, ЕИК 103505724, с у-тел Ангелина Димитрова Илиева
№61/18.05.2013 г. Чилър за климатизация, находящ се в УПИ ІІ135 'за смесени функции', кв. 25, /10135.2569.125/, по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА' АД ЕИК 813109305, у-тели Иван Николаев Портних и Лиляна Данаилова Терзиева
№62/21.05.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-384, /10135.2553.723/, кв. 1081, по плана на 26 м.р., ул. 'Бяла мура' №3, гр. Варна 1. 'Клиф инвест' ООД, ЕИК 813154006, с у-тел Георги Любомиров Костадинов,2. Илияна Добрева Добрева и Иван Добрев Добрев,3. Петя Добрева Иванова-Сотирова и Диян Христов Сотиров
№63/23.05.2013 г. Сграда за сезонен отдих, находящ се в УПИ ХХІV-945А, /10135.2564.1439/, кв. 59, по плана на Вилна зона, гр. Варна Славка Василева Василева, Лина Жихад Мохамед Салем и Фарис Жихад Салем
№64/23.05.2013 г. Сграда за сезонен отдих, находящ се в УПИ ХХІІІ-945А, /10135.2564.1440/, кв. 59, по плана на Вилна зона, гр. Варна Славка Василева Василева, Лина Жихад Мохамед Салем и Фарис Жихад Салем
№65/27.05.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-608, кв. 4, /10135.3516.153/, по плана на 26 м.р., ул. 'Атанас Христов' №12, гр. Варна 1. Любомир Живков Йорданов,2. Пепа Русева Йорданова,3. Христинка Йорданова Неделчева
№66/27.05.2013 г. Кабелно трасе за система за видеонаблюдение от 'Заслон-Информационен център' в ПИ 10135.2116.82 на територията на Природен парк 'Златни пясъци' в обхвата на ДГС - Варна 'Дирекция природен парк – Златни пясъци' гр. Варна
№67/28.05.2013 г. Жилищни сгради, находящи се в УПИ V-1637 /10135.2526.2012/, кв. 4, по плана на м-ст 'Св. Никола', гр. Варна 1. Красен Янков Желязков и Дияна Петрова Желязкова,2. Десислава Николаева Димитрова и Боян Миленов Димитров
№68/28.05.2013 г. Жилищна сграда 'Генерала', находяща се в УПИ V-5, /10135.2557.164/, кв. 702, по плана на 2 м.р., ул. 'ген. Паренсов' №21, гр. Варна Бойко Цанев Цанев
№69/30.05.2013 г. Хале за бои и течности на водна основа и склад за промишлени стоки, находящ се в УПИ ХІІІ-1401, /идентификатор 10135.3514.276/, кв. 50, по плана на ЗПЗ – юг, гр. Варна 'АРСЕД' ООД, ЕИК 200670974, у-тел Едмон Артюн Мардиросян и Арсен Бохос Бохосян
№70/03.06.2013 г. Жилищна сграда с магазини и гаражи, находяща се в УПИ ІХ-6, кв. 590, /10135.1026.268/, по плана на 14-ти м.р., /ул. 'Пенчо Славейков' №12/, гр. Варна Стойка Радева Карамфилова
№71/03.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-262, кв. 1087, /идентификатор 10135.3513.1850/, по план на 26-ти м.р., /ул. 'Чинар' №21/, гр. Варна 1. Тонка Маринова Йорданова,2. Никола Маринов Николов,3. Николинка Маринова Илиева,4. 'ИВА 95' ЕООД, ЕИК 103827419, у-тел Иван Димитров Иванов
№72/03.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-1039, /10135.2555.2600/, кв. 4в, по план на 23-ти м.р., /ул. 'Острава' №13/, гр. Варна 1. 'РУНИК' ООД, ЕИК 103309120, представлявано от Мариана атанасова Божкова и Румен Николаев Калчев2. Илия Марков Марчев,3. Николинка Савова Нейкова,4. Марийка Савова рачева,5. Симеон Железов Стоянов,6. Златка Иванова Стоянова,7. Александрина Михайлова Ковачева
№73/04.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-1 /10135.1501.957/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., /ул. 'Начо Начев' №14/, гр. Варна 'Т-ИНВЕСТ' ЕООД, ЕИК 148113076, у-тел Юлиян Теодосиев Дончев
№74/07.06.2013 г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-2542, кв. 2, /10135.5507.2685/, по плана на м-ст 'Вилите', р-н 'Аспарухово', гр. Варна Виктор Росенов Костурков, малолетен чрез неговия баща и законен представител Росен Велков костурков
№75/10.06.2013 г. Складова база – втори етап, находяща се в УПИ ХV-1240 'за производствено складова дейност', кв. 11, /10135.3514.218/, по плана на ЗПЗ , гр. Варна 1. 'АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000' ЕООД, ЕИК 103502094, У-ТЕЛ Искра Валентинова Трифонова,2. Милко Йорданов Малев
№76/18.06.2013 г. Основен ремонт на спортна зала – юнашки салон, находяща се в УПИ ІІ, кв. 136, /с идентификатор 10135.1506.36/, по плана на 7-ми м.р., бул. 'Христо Ботев', гр. Варна 'Национална спортна база' ЕАД, ЕИК 831635354, у-тел Велина Валентинова Божилова
№77/25.06.2013 г. Вилна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-3811, кв. 63, /с идентификатор 10135.2515.3811/, по плана на СО 'Ален мак' гр. Варна Калин Колев Михов
№78/28.06.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-446, кв. 295а, /с идентификатор 10135.1501.446/, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Г. Мамарчев' №7а, гр. Варна Красимир Кръстев Милушев
№79/02.07.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-12, /с идентификатор 10135.1503.292/, кв. 388, по плана на 10-ти м.р., /площад 'Лаврентий' №35/, гр. Варна Иванка Любомирова Сидерова, Емилия Любомирова Сидерова, Цветелина Маринова Демирова, Бойко Маринов Бойчев
№80/04.07.2013 г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХLV-170, /10135.2563.436/, кв. 42, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна Диляна Евгениева Димитрова и Димитър Николов Димитров
№81/09.07.2013 г. 'АРЕОН ФРЕШ' – нова производствена база за производство на ароматизатори, находяща се в УПИ ІІІ-1283, /10135.3514.59/, по плана на ЗПЗ – север, гр. Варна ЕТ 'БАЛЕВ -5 ЗД – Димитър Балев' ЕИК 040244440, представлявано от Димитър Христов Балев
№82/18.07.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА - първи етап и НАВЕС – втори етап, находящи се в УПИ Х–7, кв.723, /с идентификатор 10135.1508.178/, по плана на 3-ти м.р., ул.'Петко Каравелов' №36, гр.Варна Георги Панайотов Овчаров,Даниела Панайотова Овчарова
№83/24.07.2013 г. СКЛАД ЗА МЕТАЛИ И ОФИС, находящ се в УПИ ІІІ-568, кв.40, /с идентификатор 10135. 4510.922/, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл.Варненчик', гр.Варна 'МАЯК М' АД с ЕИК-201205106, представлявано от Валентин Вълчев Вълчев
№84/25.07.2013 г. Реконструкция, адаптация, надстройка с един етаж на съществуваща триетажна сграда и пристройка на четири етажа, в УПИ ХVІІ-4, кв. 18, /с идентификатор 10135.1507.378/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Иван Вазов' №8, гр. Варна 'АЛБОНА ИНВЕСТ' ЕООД, ЕИК 202258930, представлявано от Александр Александрович Бонашевский
№85/26.07.2013 г. ЖС 'БАКЪРДЖИЕВ', находящи се в ПИ № 839 /идентификатор № 10135.2723.839/, кв. 177 по плана на СО ' Ваялар', гр. Варна, Община Варна ' ТРЕЙДФАРМА' ЕООД, ЕИК:813208525, с управител Емил Тодоров Бакърджиев
№86/29.07.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, находяща се в УПИ V–269, кв.46, /с идентификатор 10135.2563.1676/, по плана на 21м.р., м.'Свети Никола' №117, гр.Варна «БРИЗ РЕЗИДЪНС» ЕООД с ЕИК-202012284 представлявано от Емил Йовчев Белчев
№87/31.07.2013 г. ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА И БАСЕЙН с обем до 100 куб.м., находящи се в УПИ ХХІІІ-1057, кв.57, /с идентификатор 10135.2564.1297/, по плана на 'Вилна зона', гр.Варна ЛЕОНОРА МИРОНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
№88/08.08.2013 г. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ПАРК-ХОТЕЛ 'ГОЛДЪН БИЙЧ', находящ се в УПИ І-66,90,423,424,425,426,427,461,78,92 'за хотелски комплекс', кв. 16, /с идентификатор 10135.513.505/, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 'ЛОВОС' ООД с ЕИК-100478831, представлявано от Любомир Димов Георгиев
№89/09.08.2013 г. Преустройство на съществуваща газова инсталация за работа от газ пропан бутан на природен газ, газификация на млечна кухня, ПИ 10135.2575.201 ул. Овеч 2, кв. Виница, гр. Варна Дом за медико-социални грижи за деца гр. Варна, представлявано от д-р Стефка Джанкова-Йовчева
№90/13.08.2013 г. ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ 'БИЗНЕС СГРАДА С ЛЕГЛОВА БАЗА НА ШЕСТ ЕТАЖА И РЕСТОРАНТ В ПОЛУПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ' в 'БИЗНЕС СГРАДА СЪС СТУДИЯ, ЛЕГЛОВА БАЗА И РЕСТОРАНТ', находящ се в УПИ XXVI-159, /идентификатор 10135.2568.104/, кв.70, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВКСИНОГРАД' ООД, EИК 103613901, представлявано от Стилиян Добрев Стоянов
№91/13.08.2013 г. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА – І-ви етап, находящ се в УПИ VIII-20001, кв. 45, по плана на I-ви м.р., /идентификатор 10135.4504.639/, кв. 'Вл. Варненчик', гр. Варна Бонка Николова Чобанова и Христо Великов Чобанов
№92/13.08.2013 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ – ФАСТФУУД, ОФИС, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ ХХI-1002, /идентификатор 10135.1501.1002/, кв. 330, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна Иван Стойков Илиев,'АЛЕКСАНДРИД'ООС,, представлявано от Александър Димитров Петровски и Георги Русев Николов
№93/14.08.2013 г. Жилищна сграда в УПИ XVI-66, 10135.2554.499, кв.32, 24 м.р., гр. Варна СПЕДСТРОЙ ЕООД, Живко Желев
№94/23.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находяща се в УПИ X - 332 /идентификатор № 10135.3513.332/, кв. 1087 по плана на 26 – ти м.р., ул. 'Чинар' № 37, гр. Варна, Община Варна. 'БИЛД 2004' ООД, ЕИК:124639356, с управители Христо Иванов Петков и Иван Петров Неделчев
№95/23.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-133, /идентификатор 10135.2554.133/, кв. 30, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна Валентина Димитрова Георгиева,Силвана Неделчева Стоянова,Наталия Неделчева Маринкова,Стоян Видинов Маринков,Красимир Димитров Сокачев
№96/26.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-11, /идентификатор 10135.1502.79/, кв. 482, по плана на 13-ти м.р., /ул. 'Странджа' № 53/, гр. Варна 'ДИЛОВ ИНВЕСТ' ЕООД, представлявано от Веселин Тодоров Дилов и Стефан Веселинов Дилов,Ивалина Петрова Янева
№97/27.08.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находяща се в УПИ XV - 300 /идентификатор № 10135.2575.1896/, кв. 20В по плана на кв. 'Виница', ул. 'Обзор' № 25, гр. Варна, Община Варна ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА АЛЕКСИЕВА,ДИМИТЪР ПЕТКОВ АЛЕКСИЕВ,'ЕКСПРЕС ДОМ' ЕООД, ЕИК: 201414604, с управител Светла Димова Марчева
№98/03.09.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-446, /идентификатор 10135.5502.372/, кв. 25, по плана на 27-ми м.р., /ул. 'Кишинев' № 7/, гр. Варна Веселин Христов Ников
№99/03.09.2013 г. РЕМОНТ И УКРЕПВАНЕ на стрехата на училищната сграда на ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий', находяща се в УПИ ІІ'за училище и трафопост', кв.709, /с идентификатор 10135.1508.37/, по плана на 3м.р., ул.'Братя Миладинови' №19, гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
№100/04.09.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находяща се в УПИ XIII-543 /идентификатор № 10135.3515.546/, кв. 41 по плана на 16-ти м.р., ул. 'Драгаш' № 18, гр. Варна, Община Варна. НИКОЛАЙ БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
№101/05.09.2013 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XII-381 /идентификатор № 10135.5510.279/, кв. 25 по плана на кв. 'Галата', ул. 'Хоризонт' № 13, гр. Варна, Община Варна. ПЕТЯ ДИМИТРОВА ТАХРИЛОВА,ЖИВКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
№102/09.09.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ХV-87,88,91–'за жилищно строителство', кв. 14а, по плана на 24-ти м.р, гр. Варна Цонка Маринова Франиер,Георги Маринов Тодоров,Елисавета Йорданова Панайотова,Димитър Пенев Димитров,Тошко Александров Маринов,Ваня Александрова Стоянова,Петър Александров Маринов,Йордан Тодоров Маринов,Йоана Борисова,Петрова,Дарина Русева Санек,Валя Димитрова Кръстева,Русана Борисова Русева,Димитричка Борисова Йорданова
№103/11.09.2013 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 10135.3523.341.1, находящ се в УПИ ХII-341, /идентификатор 10135.3523.341/, кв. 18, по плана на СО 'Кочмар', гр. Варна Инвалина Цветанова Костова, Цветомир Костов Костов и Пенчо Костов Костов
№104/13.09.2013 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-309, кв.35, /с идентификатор 10135.2575.1760/, по плана на кв.Виница, ул.'Черно море' №11, гр.Варна 'СЪН ЛЕНД БЪЛГАРИЯ' ЕООД, ЕИК: 200739438, представлявано от Стефан Петков Петков
№105/23.09.2013 г. Промяна предназначение на кравеферма с кланица, кравеферма с родилно и кравеферма, в складови помещения, находящи се в УПИ ІІІ-79, кв.2, по плана на зона СОП-4.2, с.Тополи, община Варна Искра Георгиева Пашова
№106/23.09.2013 г. Промяна предназначение на сгради за шилета в складови помещения и нов склад, находящи се в УПИ VІ-79, кв.2, по плана на зона СОП-4.2, с.Тополи, община Варна Искра Георгиева Пашова
№107/23.09.2013 г. Промяна предназначение на сортировъчен пункт, кантар и летен обор за шилета, в складови помещения и офис сграда, находящи се в УПИ ХХ-79, кв.1, по плана на зона СОП-4.2, с.Тополи, община Варна 'ТОПОЛИ' ЕООД представлявано от Искра Георгиева Пашова
№108/02.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІ–922, кв.56, /с идентификатор 10135.2553.628/, по плана на 25-ти м.р., ул.'Карамфил' №10, гр.Варна Анка Христова Атанасова,Йордан Христов Йорданова
№109/07.10.2013 г. КУРОРТНА СГРАДА с ваканционни апартаменти, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2515.406, по КК на гр.Варна, СО 'Ален мак' 'АЛЕКС МК 1' ЕООД с ЕИК-202381274, представлявано от Виктория Азотовна Молоканова
№110/11.10.2013 г. Автосервиз, гараж и склад, в УПИ XIII-26,72, кв.1 по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище на с.Тополи, общ. Варна ET “Станка Василева'
№111/14.10.2013 г. РЕМОНТ И ПОДСИЛВАНЕ НА НОСЕЩИ СТЕНИ В ПЪРВИ ЕТАЖ И В ОСНОВИТЕ НА УЧЕБНА СГРАДА IV В ЗОНА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ НА СОУ 'ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ', находящ се в УПИ -'за училище', /с идентификатор 10135.5502.166/, по плана на 27-ми м.р., Община Варна ОБЩИНА ВАРНА
№112/16.10.2013 г. ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОН НА БЛОК № 2, ЕТАЖ 6, АП. 22 ПО ЗАПАДНАТА ФАСАДА НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА, находяща се в УПИ IX- 798 в кв. 37 /с идентификатор 10135.2558.86.5.22/, по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена', ул. 1, № 28, бл. 2, ет. 6, ап. 22, гр. Варна. 'EМОНА 2003' ООД, ЕИК-103833960, представлявано от Йорданка Миленова Несторова и Минчо Славов Минчев
№113/17.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЕДИН ЕТАЖ, находящ се в УПИ ХIV-7, кв. 163, по плана на 11 м.р./ул. 'Хан Пресиян' № 12/,гр. Варна 'БРАДЪРС БИЛДИНГ' ООД, ЕИК: 148043329, представлявано от Ангел Димитров Димитров и Светлин Димитров Димитров,Грозданка Георгиева Такова
№114/18.10.2013 г. КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА ДВЕ ПРИСТРОЙКИ КЪМ СГРАДАТА НА ОДЗ № 24 'ИГЛИКА', находящ се в УПИ I-'за детско заведение', /с идентификатор 10135.2575.453/, кв. 32а, по плана на кв. Виница, /ул. 'Албатрос' № 5/, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№115/22.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ VII-229, /с идентификатор 10135.2553.229/, кв. 38, по плана на 25 м.р., ул. 'Синчец' ,гр. Варна Любчо Стилиянов Панайотов,Донка Иванова Колева
№116/24.10.2013 г. ОФИС СГРАДА, находящ се в УПИII-офиси, /с идентификатор 10135.2556.236/, кв. 603а, по плана на 5 м.р., ул. 'Дойран' № 2,гр. Варна 'ТРАКИЯ 1' ЕООД
№117/30.10.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-9, кв. 178, 10135.2566.202, по плана на 11м.р., ул. 'Густав Вайганд' № 10, гр. Варна Марийка Стоянова Кръстева и Митко Колев Кръстев, Валентин Димитров Иванов, 'ПАСАУ' ЕООД
№118/30.10.2013 г. СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ И ШОУРУМ, находящ се в УПИ ХVII-450, кв. 30 10135.4510.908, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна 'МИКРО АСУ' ООД
№119/05.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-8, кв. 576, по плана на 14 м.р./с идентификатор 10135.1026.297/, ул. 'Пенчо Славейков' № 9, гр. Варна 'ПРОБЕСТБИЛД' ООД, Гинка Иванова Тодорова, Вяра Георгиева Кабакова – Стефовска и Людмил Петров Стефовски
№120/05.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 1, находящ се в УПИ ХIХ-1772 – 'за жилищно строителство', кв. 13, по плана на 26-ти м.р./с идентификатор 10135.3513.1772/, ул. 'Академик Андрей Сахаров' № 11,гр. Варна 'РУД - ВАРНА' АД
№121/11.11.2013 г. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА, находящ се в УПИ VIII-16-'за болнично заведение', кв. 3, по плана на 'Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ', с идентификатор 10135.2555.16/, гр. Варна АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – 'ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА' АД, ЕИК: 103864321, представлявано от Тошо Войчев Митов
№122/12.11.2013 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГАЗИН ЗА ДЕНТАЛНИ КОНСУМАТИВИ В 'СПЕШЕН ДЕНТАЛНО МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ', находящ се в УПИ IХ-315-'за медицински колеж', /с идентификатор 10135.2556.315/, кв. 995, по плана на 5 м.р., бул. 'Цар Освободител' № 84 ,гр. Варна МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 'ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ – ВАРНА', ЕИК: 000083633, представлявано от проф. Д-р Красимир Димитров Иванов-д.м.н.
№123/14.11.2013 г. ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, находящ се в УПИ ХI-2050, кв. 203, по плана на кв. Изгрев, /с идентификатор 10135.2551.2050/, гр. Варна Петър Василев Петров
№124/14.11.2013 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АТЕЛИЕ № 1, ГАРАЖ № 4 И ГАРАЖ № 5 В 'МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ', находящ се в УПИ VIII-26, кв. 295г, по плана на 9м.р., с идентификатор 10135.1501.629/, ул. 'Стара планина' № 62, гр. Варна Светла Иванова Кръстева-Георгиева
№125/19.11.2013 г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ В 'ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛТРИ ЗА ЦИГАРИ', находящ се в УПИ ХV-55, кв. 1, по плана на ПЗ 'Клисе баир' – землище с. Тополи, Община Варна 'НЯМУНО БАНГА' ООД, ЕИК: 148110297, представлявано от Ивелина Благомирова Иванова
№126/19.11.2013 г. КУРОРТНА СГРАДА и басейн, находящ се в УПИ II-1222, кв. 30, по плана на в.з. Варна, ул. '14-та', /с идентификатор 10135.2564.612/, гр. Варна 'ЕВКСИНОГРАД' ЕООД – Грета Косева Генчева
№127/21.11.2013 г. Газификация на храм 'Свети Николай' (сигнатура Вн-01-А37), находящ се в имот с идентификатор 10135.1507.401, по плана на 8-ми м.р., бул. +Княз Борис I' № 35, гр. Варна Варненска и Великопреславска митрополия
№128/21.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, находящ се в УПИ ХIV-631, кв. 2, идентификатор 10135.2554.318, по плана на 24 м.р., ул. 'Никола Козлев' № 8, гр. Варна 'КОНДОР КОМЕРС' ЕООД
№129/22.11.2013 г. Промяна предназначение на кравеферма-сухостойно в складови помещения, находящ се в УПИ IХ-79, кв. 2, по плана на зона СОП-4.2, с. Тополи, Община Варна 'ТОПОЛИ' ЕООД
№130/22.11.2013 г. Промяна предназначение на фуражна кухня в складови помещения, находящ се в УПИ ХХII-79, кв. 1, по плана на зона СОП-4.2, с. Тополи, Община Варна 'ТОПОЛИ' ЕООД
№131/25.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ VII-117,124-'за жилищна сграда', /с идентификатор 10135.2569.157/, кв. 20, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'РОСТ ИНВЕСТ' ЕООД, ЕИК: 148051379, представлявано от Росица Николаева Кирязова
№132/25.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ВЪНШНИ БАСЕЙНИ, находящ се в УПИ VIII-123-'за жилищна сграда и трафопост', /с идентификатор 10135.2569.224/, кв. 20, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 'РОСТ ИНВЕСТ' ЕООД, ЕИК: 148051379, представлявано от Росица Николаева Кирязова
№133/26.11.2013 г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-1510а, кв. 1, с идентификатор 10135.2566.202, по плана на СО 'Долна трака', гр. Варна Диньо Апостолов Иванов
№134/27.11.2013 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ЧАСТ ОТ СЕМЕЕН ХОТЕЛ, находящ се в УПИ VIII-5-'за смесено предназначение', с идентификатор 10135.1508.5, кв. 708, по плана на 3-ти м.р., ул. 'Опълченска' № 9, гр. Варна – I-ви етап Михаил Филипович Дадасов и Людмила Владимирова Дадасова
№135/27.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-18,19, кв. 625, с идентификатор 10135.2556.375, по плана на 5-ти м.р., ул. 'Тодор Димов' № 21, гр. Варна Юлияна Атанасова Боева и Атанас Пенев Боев
№136/29.11.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-1119, кв. 16, по РП на ж.к. 'Бриз', /с идентификатор 10135.2526.127/, гр. Варна Виолетка Йорданова Радева и Юлиян Георгиев Радев
№137/02.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, находящ се в УПИ III-692,827, кв. 16, по плана на ж.к. 'Владислав Варненчик' II м.р., /с идентификатор 10135.4505.446/, гр. Варна 'РОМЕЛ БИЛД' ЕООД, 'КРИСТИНА 92' ЕООД, Даниел Артюн Агопян
№138/05.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-1143, с идентификатор 10135.1507.68, кв. 10, по плана на 8-ми м.р., ул. Юджин Скайлер' № 5, гр. Варна Гюлбек Ардаш Нишанян, Беатриса, Ардаш Варжабедян и Елена Ангелова Иванова
№139/17.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-727,1248, с идентификатор 10135.2553.1888, кв. 53, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Тинтява' № 6А, гр. Варна Стефан Танев Желев, Николай Танев Желев, Павлина Танева Желева, Валентина Атанасова Гонкова
№140/18.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПАРКИНГ НА ДВЕ НИВА, находящ се в УПИ ХV-684, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р. /с идентификатор 10135.2553.684/, ул. 'Бяла мура' № 8, гр. Варна Анна Николова Нанова – Петрова, Кирил Стефанов Нанов, Аполина Стефанова Славева, Росен Иванов Миланов, Стефан Кирилов Нанов, Павлина Кирова Миланова,
№141/18.12.2013 г. НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIII-477,478, кв. 28а, с идентификатор 10135.5510.217, по плана на кв. Галата, ул. 'Тепляков' № 3, гр. Варна Ивелина Христова Николова
№142/19.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, кв. 578, по плана на 14-ти м.р., /с идентификатор 10135.1026.162/, ул. 'Петко Ю. Тодоров' № 40, гр. Варна 'Т – ИНВЕСТ' ЕООД, Татяна Стоянова Янева, Преслава Диянова Проданова, Христо Железов Янев, Продан Стоянов Проданов
№143/20.12.2013 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIII-1735, кв. 57, с идентификатор 10135.3515.1735, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Ивац войвода' № 15, гр. Варна Марина Светославова Тънмазова, Цветелина Тодорова Тъмназова, Георги Тодоров Тъмназов, Веселин Найденов Марешки
№144/20.12.2013 г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-156, с идентификатор 10135.1506.156, кв. 116, по плана на 7-ми м.р., ул. 'Пирот' № 4, гр. Варна Ламбрин Димчев Сотиров, Ивелина Иванова Сотирова, Анастасия Димитрова Карталева, Теодор Николаев Карапетков, Христо Николаев Карапетков, Цветана Димитрова Карталева и 'СТОМИС 2002' ЕООД
№145/29.10.2013 г. СКЛАД ЗА ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХI-'скл.и търговска дейност, офиси', с идентификатор 10135.3511.1331, по плана на ПЗ 'Планова', гр. Варна 'ДИ ЕЛ ДЖИ' ООД
№ на РС Наименование на строежа възложител

Разрешения за строеж 2013 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.