Разрешения за строеж 2008 г. - АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА СОБСТВЕНИК
№1/10.01.2008г. Склад за ел.материали и кабели с шоурум, находящ се в УПИ VХ-260033, кв.7, по плана на ПЗ “Метро”, гр.Варна;-Іви етап – Търговско-административна част и първи склад;- ІІри етап – втори и трети склад “крис 94” ООД с адрес на управление гр.Добрич, бул.”25-ти септември” 39, ет.4, ап.34 представлявано от Красимир Иванов Кънев
№2/10.01.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-6,7, кв.303, 9м.р.,ул.”Капитан Райчо” №40,42 ЖСК „Капитан Райчо 40”
№3/16.01.2008г. Външен басейн към комплекс жилищни сгради, в УПИ ІV-109, кв.18, к.к.”Св.Константин и Елена” „Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД
№4/17.01.2008г. Апартаментен хотел, находящ се в УПИ ІІ-139”за хот.к-с и ТП”, кв.11, по плана на к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна. “хелт енд уелнес” АДСИЦ представлявано от Димитър Стефанов Въртигов
№5/17.01.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-273, кв.38, по плана на 25м.р., /ул.”Бели лилии” №20/, гр.Варна. 1.Дафинка Йорданова Атанасова и Атанас Василев Атанасов 2.Мартин александров Данаилов 3.Мария атанасова Атанасова 4.Ивелина александрова Данаилова;5.“Ремстрой 03” ООД представлявано от Деян Христов Дяков и Юлиян Михайлов Риджаков
№6/17.01.2008г. Надстрояване на тяло „Б” от ваканционен жилищен комплекс „Джоя парк”, в УПИ ІІІ-214,253, кв.36, к.к.”Златни пясъци” „Бадимекс-Димов и сие” ООД
№7/23.01.2008г. Вътрешно преустройство на част от търговска площ на “хипермаркет Кауфланд Варна 1” в магазин за промишлени стоки, находящ се в УПИ-І-68”хипермаркет”, ж.к.”Възраждане” ІІ-ри м.р., гр.Варна. “КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко” КД представлявано от Димитър Иванов Спасов
№8/25.01.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-16, кв.317, по плана на 9м.р., /ул.”Беласица” №30/, гр.Варна. 1.Ивайло Иванов Курбанов2.“ИРИСИ” АД представлявано от Радослав Стоянов Калоянов
№9/28.01.2008г. Сграда за обществено обслужване, находяща се в УПИ ІІІ-1”за обществено обслужване”, кв.660, по плана на 6м.р., бул.”Осми Приморски полк” 115, гр.Варна “ОРКИД ГАРДЪНС ВАРНА” ЕООД представлявано от Офер Миретцки и Гай Нисим Мейохас
№10/28.01.2008г. Жилищна сграда, в УПИ ХІ-717а, кв.592, 14м.р., ул.”Гоце Делчев” №14,14а Петър Балев Парушев, Ангелина Балева Николова, Илия Димитров Илиев, Пенка Димитрова Тодорова
№11/28.01.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-392, кв.14а, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна /ул. “Евлоги Георгиев” № 39а/ 1.“Кондор Комерс” ЕООДпредставлявано от Петър ИлиевВладимиров 2.Бисерка Георгиева Кърджилова 3.Атанас Георгиев Гайдаров 4.Илиан Петров Владимиров
№12/28.01.2008г. Офисна сграда, находяща се в УПИ ІІ-5,5а”офиси”, кв. 3а по плана на 18 м.р. / ъгъла на ул. “Ген. Гурко” и ул. ”Княз Николаевич”/, гр.Варна. 1. Иглика Крумова Бъчварова 2.Нели Петрова Иванова 3. Румяна Неделчева Иванова 4.Розалина Николова Ганева и Валентин Йорданов Ганев 5. Пламен Николов Желязков6. Георги Димитров Христов 7.“РУДИ СТИЛ” ООД представлявано от Георги Димитров Христов и Пламен Николов Желязков
№13/08.02.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІХ-500,501, кв. 57 по плана на 16 м.р. / ул. ”Хан Кубрат” /, гр.Варна. 1. Добрин Гроздев Стоянов, собственик 2. Стоянка Гроздева Пенева 3. Вяра Грозева Луканова 4. Станчо Белчев Белчев, 5. “ШОН И ЖО” ООД представлявано от Ованес Жоржикович Аветисян
№14/08.02.2008г. Жилищна сграда - блок 2 /Комплекс “Хармония”/, находяща се в УПИ ХІІ-48,107,108,9517”за жил.сграда”, кв.31, по плана на к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна. 1.”Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД представлявано от Елена Косева Желязкова2.”КОНИ” ЕООД представлявано от Живко йорданов Костадинов
№15/11.02.2008г. Обществено-обслужваща сграда, находяща се в УПИ “за обществено обслужване – 169” по плана на 1 м.р. в ж.к. “Възраждане”, гр. Варна . 1. Щерчо Павлов Щерев и Параскева Тодорова Щерева 2. “ДОМ” ООД представлявано от Даринка Райнова Минева
№16/11.02.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-24,28, кв. 4а по плана на 23 м.р. /ул. “Мир”/, гр.Варна. 1.Петър Димитров Петров и Рада Иванова Петрова 2.Стойна Костова Петрова 3.Костадин Атанасов Димитров 4.Димитър Атанасов Димитров 5. Любомир Иванов Петров 6.Антоанета Иванова Маринова7. “ДИЛОВ ИНВЕСТ” ЕООД представлявано от Веселин Тодоров Дилов
№17/15.02.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-11, кв. 625 по плана на 5 м.р. / ул. ”Тодор Димов” № 35/, гр.Варна. 1. Радослав Атанасов Задгорски 2. Рафаил Атанасов Задгорски 3.“Инвестиции и строителство” ООД представлявано от Любомир Кирилов Славчев
№18/15.02.2008г. Офисна сграда, находяща се в УПИ І-2, кв. 567а по плана на 14 м.р. / ул. ”Константин Величков” № 32/, гр.Варна. 1. Петя Христова Георгиева 2. Геновева Христова Ненчева 3.Сияна Янева Илиева и Илиян Николаев Илиев 4. Минко Янев Петков и Цонка Александрова Петкова
№19/15.02.2008г. Складова и офис сграда, находяща се в УПИ V-410032, кв.20, по плана на ЗПЗ, район “Вл.Варненчик”, гр.Варна. 1.“СОНОМА” ООД представлявано от Камен Иванов Станков;2.Стоян Димитров Казаков
№20/18.02.2008г. Реконструкция на съществуваща складова база и пристройка състояща се от кафе-бар и шест броя стрълбищни клетки, находящи се в УПИ ХХVІІ-1726, кв.16, по плана на ЗПЗ, район “Вл.Варненчик”, гр.Варна. “ТИТАН ТООЛС” ЕООД представлявано от Георги Неделчев Георгиев
№21/18.02.2008г. Административна сграда с магазини, нощен клуб и трафопост, находяща се в УПИ VІ-357”скл.за хран. и пром.стоки и офис”, кв.6 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. “СТЪНИ” ЕООД представлявано от Станимир Иванов Иванов
№22/20.02.2008г. Реконструкция на хотел “Славей”, находящ се в УПИ VІІ-627”за хотел, басейн и озеленяване”, кв.39, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. “АЛИАНС ТУР” ООД представлявано от Петко Петров Йорданов
№23/21.02.2008г. Реконструкция на магазин за търговия на едро “МЕТРО-Варна” и кафе, находящи се в УПИ ІІІ-280024, кв.16, по ПРЗ на ПЗ “МЕтро”, гр.Варна. “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД представлявано от Адолф Вили Байсхайм и Анита Дебелич Брканич
№24/22.02.2008г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І-3, кв.141, по плана на 7м.р., /ул.”Дунав”/, гр.Варна. 1.Антон Стефанов Шокаров 2.Георги Христов Шокаров 3.”АЙСБЕРГ” ЕООД представлявано от Живко Цанков Диков
№25/26.02.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-106,107”за курортно жилищно строителство”, кв.18, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. 1.“Златни пясъци” АД представлявано от Владимир Иванов Георгиев;2.”Златни” АД представлявано от Николай Недков Недков
№26/26.02.2008г. Реконструкция на станция за дизелово гориво и изграждане на газозамерен пункт за метан с разпределители за зареждане на МПС, находяща се в УПИ V-“градски транспорт”, кв.1, по плана на 26м.р., ул.”Тролейна” №48, гр.Варна. “ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД представлявано от Пенчо Добрев Пенчев
№27/27.02.2008г. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ, находящ се в УПИ ХІ-1387”за произв. склад. дейност”, кв. 18 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”УНИТРЕЙД-БГ” ООД представлявано от Любомир Кирилов Томов
№28/29.02.2008г. Офис сграда, находяща се в УПИ ІІІ - 149, кв. 528 по плана на 13 м.р. / ул. ”Страхил войвода” /, гр.Варна. “МИГ-МАРКЕТ” ООД представлявано от Галин Иванов Ненов
№29/29.02.2008г. Офис сграда, находяща се в УПИ ІІ - 141, кв. 528 по плана на 13 м.р. / ул. ”Моис Леви” /, гр.Варна. “МИГ-МАРКЕТ” ООД представлявано от Галин Иванов Ненов
№30/29.02.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-111,136, кв.34, по плана на к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна. 1.”КРИС Н” ЕООД представлявано от Златка Любомирова Найденова;2.Живка Василева Сапунджиева
№31/29.02.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІХ-1434, кв.32, по плана на 24м.р., /ул.”Дубровник”/, гр.Варна. 1.ЖСК “Прогрес-3” представлявано от Илия Неделчев Илиев и Валентин Енчев Андреев2.Мария Янкова Маджарова 3.Матей янков Кръстев 4.Янко Кръстев Тодоров 5.Елена Славова Илиева
№32/29.02.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-3, кв.295-б, по плана на 9м.р., /ул.”Цар Иван Срацимир”/, гр.Варна. 1.Петя Николова Петрова 2.Теменуга Николова Петрова;3.Галина Николова Христова
№33/04.03.2008г. Офис сграда с магазини, находяща се в УПИ ІХ - 7, кв. 358 по плана на 10 м.р. / ул. ”Георги Бенковски” № 90 /, гр.Варна. 1.“ОМЕГА-НН” ООД представлявано от Росен Димчев Неделчев 2.Магдалена Христова Писарова 3.Надежда Стефанова Писарова 4.Стоян Стефанов Писаров 5.Янка Йорданова Димовска
№34/05.03.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-1540, кв. 53 по плана на 25 м.р. / ул. ”Еделвайс” /, гр.Варна. 1. Магдалена Вълчева Янакиева, 2.Иван Вълчев Иванов, 3.Василка Вълчева Христова
№35/07.03.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-11, кв. 299 по плана на 9 м.р. /ул. “Стара планина” №45/, гр.Варна. 1.Донка Маринова Петрова 2.Атанас Маринов Добрев, 3. Климент Христов Костов 4. Жельо Георгиев Желев и Таня Стоянова Желева 5.“БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД представлявано от Жельо Георгиев Желев
№36/10.03.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1505, кв. 32 по плана на 24 м.р. / ул. ”Студентска” /, гр.Варна. ”ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД представлявано от Светлана Александровна Марешка
№37/20.03.2008г. Обществено обслужваща сграда, находяща се в УПИ І-2”за обсл.обекти”, кв.178, по плана на 11м.р., /ул.”Хан Кардам” №21/, гр.Варна. 1.Анна Йорданова Дякова;2.Павлина Василева Стефанова;3.Любомир Йорданов Драгоев
№38/20.03.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-9,10, кв.323, по плана на 9м.р., /ъгъл на ул.”Ивайло” и ул.”Ангел Кънчев”/, гр.Варна. 1.Росица Антонова Петкова 2.Костадинка Николова Дойчева и Дойчин Димитров Дойчев 3.”СНБУЛБИЛД”ООД представлявано от Румен Димитров Недев и Павел Маринов Маринов
№39/21.03.2008г. “Многофункционална бизнес сграда с търговска и офисна част”, находящ се в УПИ ІХ-30367 “за поликлиника и обществено обсл.”, кв.14 по плана на ЖК “Младост” - І м.р., зона “ОП-3”, гр.Варна. ”ДИДЖИТЕЛ” ООД представлявано от Цветелина Тодорова Тънмазова
№40/21.03.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1414, кв.144, по плана на 29м.р., /ул.”Кирил и Методий” №73/, гр.Варна. 1.”ГЛОБАЛ БИЛД” ЕООД представлявано от Даниел Митьов Димов;2.Фроса Ираклиева Стаматова;3.Стамат Ираклиев Стаматов
№41/26.03.2008г. Преустройство с промяна предназначение на семеен хотел “Дива череша” в курортна сграда с ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находяща се в УПИ V-19, кв.65 по плана на м-ст “Абатко”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. “АВАНГАРД 01” ООД представлявано от Мирослав Найденов Павлов
№42/27.03.2008г. Комплекс “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС АД” – Подобект “Многоетажен гараж–А2Г”,находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”Варна Лоджистикс” АД представлявано от Симеон Николов Делиев
№43/27.03.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-385, кв. 1081 по плана на 26 м.р. /ул. “Бяла мура” №5/, гр.Варна. 1. Симеонка Петкова Атанасова и Делчо Дянков Атанасов 2.“Черноморски строителен холдинг” ЕООД представлявано от Валентин Сотиров Димитров
№44/03.04.2008г. “Монтаж на инсталация за метан и модулна бензиностанция в съществуваща бензиностанция 2106 “Петрол”, находяща се УПИ №1”за бензиностанция”, кв. 8 по плана на ж.к. “Бриз – юг”, гр.Варна. ”ПЕТРОЛ” АД представлявано от Светослав Стефанов Йорданов
№45/04.04.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ-378,381, кв. 1082 по плана на 26 м.р. /ул. “Бяла мура” № 2/, гр.Варна. 1.Геновева Петрова Славова 2.Светослав Петров Францов 3.Андрей Пламенов Георгиев 4. Драгомир Ненчев Белев 5. Росица Ненчева Белева 6. Пламен Андреев Георгиев 7. Гинка Андреева Белева 8. Георги Пламенов Георгиев 9.“ВИП -СЕРВИЗ” ЕООД представлявано от Васил Бойчев Василев 10.“НЮ БИЛД” ООД представлявано от Станислав Великов Стайков
№46/04.04.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-544, кв. 9 по плана на 26 м.р. /ул. “Тодор Радев” № 28/, гр.Варна. 1.Дамян Тодоров Стилиянов и Павлинка Николаева Стилиянова 2. “В и В СТРОЙ” ООД представлявано от Валентин Лазаров Нешев
№47/04.04.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-91, кв. 130 по плана на 29 м.р. /ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 7/, гр.Варна. 1.Нели Георгиева Трайкова2. Петър Стефанов Петров 3. Росен Кирилов Трайков 4. Стефан Кирилов Трайков 5.“СТРОЙ – УНИВЕРС 2007” ДЗЗД представлявано от Джанан Мехмедова Рахимова
№48/04.04.2008г. Сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІІІ-”за обществено обслужване”, кв.12, по плана на жк”Възраждане”-1м.р., гр.Варна. „СПЕДСТРОЙ” ЕООД представлявано от Живко Киров Желев
№49/07.04.2008г. промяна предназначението на част от „козметичен център” в “Медицински център”, находящ се на 2-ви етаж в многофункционална сграда, УПИ І-3,4,5, кв.49, по плана на 18эм.р., гр.Варна. “НВТ ИНВЕСТ” ООД с адрес на управление гр.Варна, ул.”Юрий Венелин” 22, ет.1 представлявано от Владимир Велчев Тонев
№50/08.04.2008г. преустройство с промяна предназначението на “склад” в “аптека за готови лекарствени форми”, находящ се на 1-ви етаж /партер/ на ДКЦ-ІV, УПИ ХІІ-окръжна болница, кв.682, по плана на 2м.р., гр.Варна. 1.Община Варна;2.“МДОЗС д-р Марко Антонов Марков-Варна” ЕООД представлявано от Господин Радков Игнатов
№51/08.04.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-140”за жилищна сграда”, кв.11, по плана на к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, гр.Варна. “хелт енд уелнес” АДСИЦ представлявано от Димитър Стефанов Въртигов
№52/08.04.2008г. Басейн и бар – басейн , находящи се в УПИ V - 114”зажил.сграда”, кв. 19 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. “Макси Консулт” ЕООД представлявано от Виктор Недялков Христов
№53/08.04.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-1139, кв.64, по плана на 25м.р., /ул.”Прилеп” №10А/, гр.Варна. 1.Станимир Николов Стоянов и Александра Йорданова Стоянова 2.Златка Димитрова Енчева 3.Костадин Димитров Йоргакиев 4.Димитричка Маринова Лодозова;5.„ЕВРОДОМ 1” ЕООД представлявано от Петя Константинова Стоянова
№54/08.04.2008г. Басейн и Бар-басейн от Ваканционен жилищен комплекс ”Джоя парк”, находящ се в УПИ ІІІ-214,253”за жил. стр-во”, кв. 36 по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. ”БАДИМЕКС-ДИМОВ И СИЕ” ООД представлявано от Петър Владимиров Димов
№55/09.04.2008г. Склад МТС за опаковки и суровини, находящ се в УПИ ІV-1614”за млекозавод”, кв.12, по плана на ЗПЗ, р-н “Вл. Варненчик”, гр.Варна. “НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ” АД представлявано от Изпълнителен Директор Георгиос Емануил Макридопулос
№56/14.04.2008г. Ремонт и преустройство на магазин “ВАЛЕНТИНА”, находящ се в ПИ 131 по плана на 7м.р. /ул. “Цар Симеон І” № 2/, гр. Варна. “ВАЛЕНТИНА 2000” АД представлявано от Изпълнителен Директор Иван Михов Иванов
№ 57/21.04.2008г. “Цех за производство на вододисперсни бои и склад за подови настилки”, находящ се в УПИ ІІ-226, кв.3 по плана на ПЗ“Планова”, гр.Варна. ”АКРОЛ” ООД представлявано от Олег Янков Терзиев
№58/23.04.2008г. Промяна предназначение на складови помещения от общежитие “Витоша” в СНЕК - БАР /за собствени нужди/, находящ се в УПИ ІІІ-219,220,221,222,223,224,225,452,454 “за хотелски комплекс”, кв.62 по плана на к.к. “ Златни пясъци”, гр.Варна. ”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ КОНСУЛТ” ООД представлявано от Ангел Иванов Желев
№59/24.04.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-19, кв. 448 по плана на 1 м.р. /ул. “Цар Асен” №7/, гр.Варна. 1. Сийка Радева Въртигорова и Димитър Димитров Въртигоров 2.Николай Димитров Въртигоров 3.Радослав Димитров Въртигоров
№60/24.04.2008г. Жилищни сгради, офиси и магазини - блок 1, блок 2, блок 3, находящи се в УПИ ІІ-”за жил.ст-во и обезщетяване на собственици от пробива на бул.”В.Левски” и др.общ.мероприятия”, кв.595, по плана на 5м.р., гр.Варна. 1.Община Варна;2.„Пътища и мостове” ЕООД представлявано от Росен Иванов Колелиев
№61/25.04.2008г. Външна рампа за инвалиди към сградата на Катедрален храм - паметник “Св. Успение Богородично”, находящ се в кв.405 по плана на 10м.р. гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№62/29.04.2008г. Укрепване и благоустрояване на ландшафтното пространство на Хотелски комплекс “Елена” , находящ се в УПИ ІV-316,317,456 “за хотел”, кв.53 по плана на к.к. “ Златни пясъци”, гр.Варна. ”СТЕЛА ТУРС 2001” ЕООД представлявано от Стела Стефанова Деянова
№63/07.05.2008г. преустройство и промяна предназначението на част от „Склад №2-клетка №3” в “Склад за препарати за растителна защита”, находящ се в Склад за зърнени храни, УПИ ІV-1136,1390, кв.19, по плана на ЗПЗ, гр.Варна. “БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО” ЕООД представлявано от Даниел Илиев ненков
№64/09.05.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-1177, кв. 20 по плана на 27 м.р. /ул. “Средец” №37/, гр.Варна. 1. Надежда Иванова Иванова; 2. Петър Иванов Костов
№65/09.05.2008г. ВЪНШЕН басейн с обем до 100 куб.м , находящ се в УПИ ІV - 164, кв. 65 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. Златко Панайотов Неделчев
№66/13.05.2008г. Ледена пързалка към Открит спортен комплекс, находящ се в УПИ Х-233,234”за Спортноатракционен комплекс”, кв.9, по плана на ж.к.”Младост”-ІІ-ри м.р., гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
№67/13.05.2008г. Апартаментен хотел, находящ се в УПИ ХІХ-3210, кв. 24 по плана на к.к. “Чайка”, гр.Варна. ”ЕФ ИНВЕСТ” ЕООД представлявано Филка Златева Колева
№68/13.05.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1161,1162, кв. 50 по плана на 25 м.р. /ул. “Роза” №15/, гр.Варна. 1.Марин Димитров Киров 2.Милчо Димитров Киров 3. “ГЛОБО ТРЕЙД” представлявано от Станислав Ненчев Дочев
№69/16.05.2008г. Газ-метан станция и сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ VІІІ-553”хранително-вкусов комбинат, бензиностанция с автосервиз”, кв.1, по плана на 26м.р., гр.Варна. „АНИ” ООД представлявано от Бениамин Албертович Ширванян
№70/16.05.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-10, кв.328, по плана на 9м.р., /ул.”Черни връх” №9/, гр.Варна. 1.„Строител” ЕООД представлявано от Цветко Димитров гецов 2.Иринка Пеева Иванова 3.Светла Иванова Атанасова 4.Надя Тодорова Вичева 5.Антоанета Иванова Атанасова
№71/17.05.2008г. Външен басейн с обем до 100куб.м. в УПИ VІІІ-157, кв.6, к.к.“Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна. “бели брези” ООД представлявано от Иван Георгиев Иванов
№72/17.05.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-1502”за жил.ст-во и обществено обслужване”, кв.20, по плана на 23м.р., гр.Варна. „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД представлявано от Пламен Иванов Андреев
№73/19.05.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІІ-1485, кв.131, по плана на 29м.р., /ул.”Димчо Дебелянов” №16/, кв.Аспарухово, гр.Варна. 1.Мария Стефанова Даскалова; 2.Мирослав Владиславов Даскалов
№74/22.05.2008г. Сграда с обслужващо предназначение, находяща се в упи VІІІ-1070А /част от ПИ №163/, кв.11, по плана на в.з.„Варна”, м.Абатко, гр.Варна. Васил Иванов Василев
№75/26.05.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-10,11, кв.388, по плана на 10м.р., /пл.”Лаврентий” №33 и ул.”Тодор Шишков” №9/, гр.Варна. 1.Лозица Георгиева Геневска и Христо Петков Гeневски 2.Мария Димитрова Миткова 3.Никола Иванов Петров 4.Лиляна Димитрова Миткова;5.„Одисей 96” ЕООД представлявано от Делян Алтимиров Николов
№76/26.05.2008г. “търговски комплекс за автомобили, шоурум и офиси с вграден трафопост”, находящ се в УПИ ХV-31025 “за общ. обсл.”, кв.7 по плана на Паркоустройствения и регулационен план /ОП.3/, р-н “Владислав Варненчик”,гр.Варна 1. ”СЪНИ - 2008” ЕООД представлявано от Георги Митков Стоянов 2.”БОНИТА - 65” ЕООД представлявано от Бонка Йовчева Стоянова 3. ”ВАРНА КАРС” ООД представлявано от Явор Йорданов Чорбаджиев
№77/30.05.2008г. Офис сграда, магазини и жилища, находяща се в УПИ ХV-564”за обществено обслужване”, кв.27, по плана на 26м.р., /бул.”Сливница” №189/, гр.Варна. „ВИСТА ОЙЛ” ЕООД представлявано от Веселин Атанасов Черкезов
№78/09.06.2008г. Покриване и остъкляване на съществуващо открито бистро на хотелски комплекс “Кристал”, находящ се в УПИ VІ-246,247,83”за хотел,”, кв.38, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. “АДОНИС 45” ООД представлявано от Анастасия Николова Пандова
№79/12.06.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-8, кв. 126 по плана на 7 м.р. /ул. “Ал. Дякович” №14/, гр.Варна. “ТОПЛЕНД” ООД представлявано от Николай Димитров Ставрев
№80/12.06.2008г. “МАГАЗИН за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ”, находящ се в УПИ ІV”за търговия” в ПЗ“Планова”, гр.Варна. ДП “СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” представлявано от Главен директор Христо Атанасов Механдов
№81/16.06.2008г. Административна сграда, находяща се в УПИ V-698”общ.обсл.”, кв.129, по плана на 7м.р., /ул.”Цариброд” №78/, гр.Варна. 1.„ДИМОВ КЪМПАНИ” ЕООД представлявано от Красимир Пенчев Димов 2.Анастас Василев Конаков 3.Величка Василева Конакова;4.Евгения Петрова Конакова
№82/20.06.2008г. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ІІІ-20”за търг. комплекс”, кв.3 по ПРЗ на СОО м. “Капелова градина”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна ”РУВИК” ООД с адрес на управление гр. Шумен, ул.”Цветан Зангов” № 3А представлявано от Христо Неделчев Христов
№83/20.06.2008г. ФОНТАН с площ 72 кв.м и обем 67 куб.м , находящ се в УПИ ІІ – 172”за хотелски комплекс”, кв. 27 по плана на к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна. 1.“Златни пясъци “ АД представлявано от Ивайло Василев Чеварганов 2.“Златни” АД представлявано от Светла Найденова Спасовска
№84/24.04.2007г. ОФИС сграда, находяща се в УПИ VІІ - 14, кв. 573 по плана на 14 м.р. /ул. “Отец Паисий” № 11/, гр.Варна. 1.Марийка Димитрова Денчева 2. Валентина Йорданова Димитрова 3.Георги Христов Борисов
№85/20.06.2008г. Ремонтно-монтажни работи на Социално учебно-професионален център „Анастасия д-р Железкова” в УПИ ІV-упп „Труд”, кв.7, по плана на 26п.р., гр.Варна. Министерство на труда и социалната политика - Социално учебно-професионален център „Анастасия д-р Железкова”
№86/20.06.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-2, кв. 295-Б по плана на 9 м.р. /ул. “Цар Иван Страцимир” № 62/, гр.Варна. 1. Шюхрю Хюсменов Ферадов 2. Шерифе Ахмедова Фера 3. “СТАТ-1” ООД представлявано от Николай Маринов Станков
№87/25.04.2007г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-4, кв. 579 по плана на 14 м.р. /ул. “Гоце Делчев” № 34/, гр.Варна. 1. Милена Ангелова Ангелова 2. Галина Ангелова Ангелова 3. Светослав Пенков Петров 4.“Клиф инвест” ООД представлявано от Маринка Дойчева Костадин
№88/04.07.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-10, кв.313, по плана на 9м.р., /ул.”Черни връх” №44/, гр.Варна. 1.Димитър Душков Душков и Бойка Стоянова Душкова 2.Десислава Панайотова Георгиева Всички чрез пълномощника Николай Димитров Велков;3.„ЕН ЕР ГРУП” ООД представлявано от Росен Жеков Стоянов и Николай Димитров Велков
№89/07.07.2008г. Търговски център, находящ се в УПИ ІІ„за жил.стр-во и общ.обслужв”, кв.13, по плана на 11м.р., гр.Варна. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН КОМЕРС” ЕООД представлявано от Диян Димитров Вълев
№90/08.07.2008г. Бизнес център „Никулицел” с офиси и трафопост, находящ се в УПИ ІХ”за офиси и трафопост.”, кв.651, по плана на 6м.р., гр.Варна. 1.„ВЕВАС” ООД представлявано от Васил Тодоров Василев;2.”Е.ОН България Мрежи” АД представлявано от Анатоли Русанов Токмакчиев и Анатоли Симеонов Симеонов
№91/08.07.2008г. Търговски комплекс, находящ се в УПИ І-210„за търг.комплекс”, кв.11, ж.к.”Младост”-І-ви м.р., гр.Варна. „ЯВОР” АД представлявано от Мирослав Иванов Манолов
№92/09.07.2008г. Нова складова база – подобект: “Складова база І-во тяло “А” и “Б”, находящ се в УПИ ХV-1240”за производствено складова дейност”, кв.11, по плана на ЗПЗ, р-н “Младост”, гр.Варна. 1.“АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000” ООД представлявано от Искра Валентинова Трифонова 2.Милко Йорданов Малев
№93/10.07.2007г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1015, кв.87, по плана на 28м.р., /ул.”Деде Агач”/, гр.Варна. „РУДИСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД представлявано от Васил Николаев Бончев
№94/11.07.2008г. Промяна предназначение на магазин № 3 в “АПТЕКА за ГОТОВИ и ЕКСТЕМПОРАЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ продукти”, находящ се на І-ви етаж /партерен/ в жилищна сграда на ул. “Д-р Басанович” №111 - УПИ ІІІ-1368, кв. 17 по плана на 24м.р., гр.Варна. ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
№95/22.07.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-2, кв.352, по плана на 10м.р., /ул.”Радецки” №39/, гр.Варна. 1.Тонка Радославова 2.Димитранка Георгиева Цачева 3.Лили Петрова Георгиева 4.Росен Петров Климов;5.„ЕЛЕМЕНТ” ООД представлявано от Атанас Иванов Апостолов и Светослав антонов Пеев
№96/22.07.2008г. Обединено детско заведение, находящо се в УПИ ІV„за детска градина”, кв.15, по плана на ж.к.”Възраждане” Ім-н, гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№97/25.07.2008г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-5, кв.352, по плана на 10м.р., /ул.”Йосиф Стоянов” №15/, гр.Варна. 1.Еленка Христова Симеонова;2.Симеон Христов Симеонов
№98/25.07.2008г. Фирмен офис на „БСР Варна” АД, находящ се в УПИ VІ-1797,1798, кв.22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна. „БСР ВАРНА” АД представлявано от Рон Хаим Бен Йосеф и Гай Матарасо
№99/31.07.2008г. ШОУРУМ, СЕРВИЗ, СКЛАДОВЕ и ОФИСИ с ВГРАДЕН ТРАФОПОСТ 800КVА 20/0,4, находящ се в УПИ VІ-1276”заделово обслужване”, кв.33, по плана на ЗПЗ, р-н “Младост”, гр.Варна. “МОТОБУЛ” ЕООД представлявано от Петьо Кръстев Налбантов
№100/31.07.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-8, кв. 728 по плана на 3 м.р. /бул. “Княз Борис І” № 63/, гр.Варна. 1.“БАЙОНЕТА” ЕООД представлявано от Марин Великов Митев 2. ИВАН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
№101/31.07.2008г “Реконструкция с промяна предназначение на стопанската и част от административната сгради на БЧК в РЕСТОРАНТ”, находящ се в ПИ № 145 по плана на 4м.р. /ул.”Бр. Шкорпил” №3/, гр. Варна. Сдружение ”Български Червен кръст” представлявано от Христо Генадиев Григоров
№102/31.07.2008г Комплекс “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС АД” – Подобект “Складова база А6”, находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”Варна Лоджистикс” АД представлявано от Симеон Николов Делиев
№103/01.08.2008г Комплекс “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС АД” – Подобект “Складова база А3”, находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”Варна Лоджистикс” АД представлявано от Симеон Николов Делиев
№104/04.08.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-1035, кв. 9 по плана на 23 м.р. /ул. “Тодор Бояджиев” № 3/, гр.Варна. 1. Светлозар Пенев Станев; 2. Добринка Николова Куртева
№105/05.08.2008г Търговски комплекс, находяща се в УПИ ХІІІ-29006, кв.2, по плана на ПЗ-район „Вл.Варненчик” /ОПЗ/, гр.Варна. „ОТО СИСТЕМ” ООД представлявано от Стефан Георгиев Михалев
№106/06.08.2008г Жилищна сграда с вграден трафопост 10/0.4кV, находяща се в УПИ ІХ-1, кв. 178 по плана на 11 м.р. /ул. “Густав Вайганд” № 10/, гр.Варна. 1.Виолета Георгиева Стойчева 2.Галин Иванов Иванов 3.Елена Георгиева Иванова; 4. Красимир Манолов Стойчев
№107/06.08.2008г Многофамилна жилищна сграда , находяща се в УПИ ІV-1, кв. 580 по плана на 14 м.р. /ул. “Гоце Делчев” № 36/, гр.Варна. 1.Милена Михова Миленова 2.Ценка Михова Козаерва 3.Михо Миленов Димов и Пенка Йонкова Димова 4.“РОНЕЛСТРОЙ” ООД представлявано от Пенка Маркова Арнаудова5. Красимир Русев Костадинов
№108/06.08.2008г Сграда за административно складова дейност, находяща се в УПИ ХV-1506, кв.42, по плана на ЗПЗ, район „Вл.Варненчик”, гр.Варна. „СтрОИтелни системи Нитера” ООД представлявано от Иван Михайлов Пенелов
№109/06.08.2008г Сграда за административно складова дейност, находяща се в УПИ ХVІ-1506, кв.42, по плана на ЗПЗ, район „Вл.Варненчик”, гр.Варна. „СтрОИтелни системи Нитера” ООД представлявано от Иван Михайлов Пенелов
№110/07.08.2008г Сграда за обществено обслужване , находяща се в УПИ ХVІІІ-221”общ. обсл.”, кв. 121 по плана на 7 м.р. /ул. “Райко Жинзифов” № 21/, гр.Варна. 1.Христо Костов Тороманов и Сета Маргос Минегьозян 2.Бою Павлов Пенчев 3.Марина Боева Пенчева 4.“ВЪЗРАЖДАНЕ 2004” ЕООД представлявано от Светлозар Иванов Чорбаджиев
№111/07.08.2008г Кът за молитви към МБАЛ „Света Марина”, находящ се в УПИ „ВМИ”, по плана на 23м.р., гр.Варна. Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД представлявано от Красимир Димитров Иванов
№112/08.08.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-9,9а, кв.580, по плана на 14м.р., /ул.”Кукуш” №3/, гр.Варна. 1.Пламен Стоянов Иреченски 2.Стойчо Димитров Стойчев 3.Петранка Георгиева Никова 4.Маргарита Димитрова Иреченска;5.”Спасов” ЕООД представлявано от Васил Костадинов Спасов
№113/11.08.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-9, кв. 536 по плана на 14 м.р. /ул. “Константин Величков” № 15/, гр.Варна. 1.СТОЯНКА ФИЛИПОВА АЛЕКСАНДРОВА и Александър Цеков Александров 2.“АКРОПОЛ-БИЛД” ЕООД представлявано от Бисер Иванов Радев
№114/12.08.2008г Сграда за обществено обслужване, находяща се в УПИ ІІ-276”общ. обсл.”, кв. 123 по плана на 7 м.р. /ул. “Кап. Петко Войвода” № 49/, гр.Варна. Николай Тодоров Славов и СЛАВИ Тодоров Славов
№115/12.08.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-3, кв. 315 по плана на 9 м.р. /ул. “Беласица” № 19/, гр.Варна. 1.Лили Петрова Георгиева 2.Росен Петров Климов 3.“АРНАУДОВ БГ ИНВЕСТ” ЕООД представлявано от Атанас Андонов Арнаудов
№116/19.08.2008г Жилищна сграда , находяща се в УПИ VІІ-257,258, кв. 1086 по плана на 26 м.р. /ул. “Магнолия” № 5/, гр.Варна. 1.Мария Тодорова Илиева 2.Валентин Георгиев Тодоров 3.Стойка Георгиева Иванова 4.Илия Тодоров Илиев
№117/20.08.2008г Офисна сграда , находяща се в УПИ VІІ -247”общ.обсл.”, кв. 699 по плана на 2 м.р. /бул. “8-ми приморски полк” № 83/, гр.Варна. 1.Стойно Райчев Стойнов 2.Тодор Лилов Тодоров 3.Валя Тодорова Тодорова 4. Илияна Райчева Хубенова
№118/22.08.2008г “Външна платформа за инвалиди към съществуващата сграда на СОУ “Д.Дебелянов” и Вечерна гимназия в ПИ № 1, кв. 136 по плана на 7 м.р., гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
№119/26.08.2008г Апартаментен хотел, находящ се в УПИ V-633,634”за курортно-жилищно строителство, басейн, трафопост и озеленяване”, кв.30, по плана на к.к.”Златни пясъци”, гр.Варна. “ЯВОР ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД представлявано от Гай Нисим Мейохас
№120/26.08.2008г “Скейборд парк – Варна”, находящ се в УПИ Х-233,234”за спортно-атракционен комплекс”, кв. 9, ж.к. “Младост” ІІ-ри м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№121/26.08.2008г “Пристройка към съществуващата сграда на детска ясла № 2 “Санаториална”, находящ се в УПИ І - ”за детска ясла”, кв. 7 по плана на ж.к. “Чайка”, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№122/26.08.2008г “Пристройка към съществуващата сграда на детска ясла № 3 “Зайо Байо”, находящ се в кв. 390 по плана на 10м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№123/26.08.2008г “Пристройка към съществуващата сграда на детска ясла № 9 “Детелина”, находящ се в УПИ ІІ - ”за детска градина”, кв. 18 по плана на 27м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№124/26.08.2008г Търговски комплекс, находящ се в УПИ ХХІІІ-472”за търг.к-с”, кв.5, по плана на ПЗ-район „Вл.Варненчик” /ОПЗ/, гр.Варна. 1.„М АНД Х ИНВЕСТ” ООД представлявано от Михаил Желязков Михайлов и Милен Христов Христов 2.„ЕЛ ДЖИ ГРУП” АД представлявано от Людмил Иванов Гагов
№125/26.08.2008г Жилищна сграда , находяща се в УПИ V-8,9,10,11, кв. 252 по плана на 15 м.р. /ул. “Свобода” № 32-36/, гр.Варна. 1.Николай Стоянов Чакъров; 2.Цветанка Стоянова Георгиева; 3.Илия Златев Петров; 4.Снежанка Алексиева Илиева; 5.Светлана Тошева Димитрова; 6.Александър Тошев Златев; 7.Красимир Любомиров Стефанов; 8.Янко Димов Николов; 9.Русанка Янкова Дочева; 10.Деспина Мавродиева Цонкова; 11.Николинка Цонкова Панайотова; 12.Пенка Пенчева Панайотова; 13.Деян Панайотов Панайотов; 14.Стилиян Панайотов Панайотов; 15.“Алдекс Трейдинг” ООД представлявано от Ангел Йорданов Цалов 16.“Товестрой” ООД представлявано от Тодор Бориславов Драмов 17.“Драм” ООД представлявано от Тодор Бориславов Драмов 18.Емил Илиев Златев
№126/26.08.2008г реконструкция и модернизация на кула за скокове във вода, към Плувен комплекс „Приморски”, находящ се в УПИ І “за плувен комплекс”, кв.1, по плана на Крайбрежна зона в Приморски парк, гр.Варна. Община Варна
№127/29.08.2008г Жилищна сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ V-1348, кв. 18 по плана на 23 м.р. /кв. “Левски”/, гр.Варна. 1.Ноеми Гарабед Минасян 2.Едмонд Нишан Тасчиян 3.Хари Нишан Тасчиян 4.Николай Тодоров Славов 5.Слави Тодоров Славов
№128/01.09.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-927, кв.60, по плана на 28м.р., /ул.”Детелин Войвода” №6,6а/, гр.Варна. 1.Димитрина Иванова Алтева; 2.Костадин Александров Радичков
№129/01.09.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-34,35, кв.58-б, по плана на 11м.р., /ул.”Барутен погреб” №73А,74/, гр.Варна. 1.Георги Михайлов Попов и Йорданка Георгиева Попова 2.Денка Цонева Колева;3.”МАРСТРОЙ” ООД представлявано от Евгени Николаев Марчев
№130/01.09.2008г Цех за офсетов печат, складове за нехранителни стоки и офиси, находяща се в УПИ ХІІ-1506, кв.42, по плана на ЗПЗ, район „Вл.Варненчик”, гр.Варна. „БАКАРА” ООД представлявано от Людмил Добрев Димитров
№131/12.09.2008г преустройство с промяна предназначението на „магазин №7” в “аптека за продажба на готови лекарствени продукти”, находящ се в партерния етаж на жил.сграда на бул.”Чаталджа” 20, вх.А, в УПИ ІІ-1, кв.660, по плана на 6 м.р., гр.Варна. Станислав Георгиев Стоянов
№132/17.09.2008г КОНЕН ПАМЕТНИК НА ЦАР КАЛОЯН, находящ се в УПИ-І„за окръжен съд и паркинг”, кв.6, по плана на 8м.р., гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№133/30.09.2008г “ЧЕРНО МОРЕ ПАРК ВАРНА” търговски комплекс с гаражи, паркинг и трафопостове - Іви етап, находящ се в УПИ V-1796, кв. 22 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ВТИ ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ” ООД представлявано от Хенинг Егерс и д-р Томас Фине
№134/30.09.2008г Православен Храм „Св.мчк.Прокопий Варненски”, находящ се в УПИ І, кв.864, по плана на 14м.р., гр.Варна. Българска Православна Църква - Църковно настоятелство на храм „Св.мчк.ПрокопийВарненски”представлявано от свщ.Георги Димитров Великов-председател
№135/02.10.2008г Търговски склад № 4, находящ се в УПИ ХVІ-301 “за производствено скл. дейност картонажна фабрика”Чайка”, кв. 12 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”ЧАЙКА ПАК” ООД представлявано от Продан Грудов Щерев
№136/03.10.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-4, кв.487, по плана на 13м.р., /ул.”Янкул войвода” №46/, гр.Варна. ”ДИА”ООД представлявано от Диан Колев Донев
№137/21.06.2007г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-10, кв.547, по плана на 14м.р., /ул.”Български орел” №18/, гр.Варна. 1.Димитра Иванова Николова 2.Цветанка Ангелова Добрева 3.Любен Колев Петков 4.Красимир Любенов Петков 5.Добрин Станимиров Добрев;6.„Силдекс” ООД представлявано от Еленка Христова Димитрова
№138/07.10.2008г “Топла връзка между учебен корпус и физкултурен салон до сградата на ОУ “Антон Страшимиров” и ПГИ “Д-р “Иван Богоров”, находящ се в УПИ ”за 24 класно училище” по плана на ж.к.Младост” І м.р., гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
№139/07.10.2008г “Локално водно отопление на ОУ “Константин Арабаджиев”, находящ се в УПИ І, кв. 316 по плана на 9м.р., гр. Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№140/08.10.2008г Разширение /реконструкция и надстрояване/ на ЦДГ №5 „Слънчо”, находяща се в УПИ-І„за детско заведение”, кв.533, по плана на 14м.р., гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№141/08.10.2008г ОФИСНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-“за обществено обслужване”, кв. 15 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р., гр. Варна. “ЕПЪЛ ГАРДЪН” ЕАД представлявано от Стоян Любомиров Малкочев
№142/09.10.2008г Надстройка и пристройка за обществено обслужване към съществуваща четириетажна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-1033, кв. 4, по плана на 8м.р., ул.”Шопен” №4, гр.Варна. „Варна груп” ООД представлявано от Уилям Роналд Соиърс
№143/09.10.2008г Разширение /пристройка/ на хотелски комплекс “Астера”, находящ се в УПИ ХІІІ-511,602”за курортно и жилищно строителство”, кв. 46 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”, гр.Варна. ”ГРАНАТ” ЕООД представлявано от Лиляна Петрова Попова
№144/14.10.2008г КОМПЛЕКС от АПАРТАМЕНТНИ ХОТЕЛИ с жилища за ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ, находящ се в УПИ Х-1802”за общ. обслужване”, кв. 24 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. І-ви етап – блок “В1” и “В2” “БСР ВАРНА” АД представлявано от Рон Хаим Бен Йосев и Гай Матарасо
№145/15.10.2008г ХОТЕЛ и жилищна сграда, находящи се в УПИ Х-154”за хотел и жилищна сграда”, кв. 6 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна. “ИРИСИ” АД представлявано от Радослав Стоянов Калоянов
№146/15.10.2008г Пристройка за физкултурен салон към сградата на ОУ „Отец Паисий”, находяща се в ПИ-5236, кв.834, по плана на 16м.р., гр.Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№147/22.10.2008г преустройство с промяна предназначението на „подпокривно пространство” в “тавански складови помещения”, находящи се в жил.сграда на ул.”Ангел Кънчев” №62, в УПИ VІІ-60, кв.482, по плана на 13 м.р., гр.Варна. „Спедстрой” ЕООД представлявано от Живко Киров Желев
№148/24.10.2008г “Търговски комплекс с офиси ”, находящ се в УПИ І-280032, кв. 3 по плана на ПЗ “Метро”, район “Вл. Варненчик”, гр.Варна. ”АГИВА” ООД управлявано от Румен Атанасов Величков
№149/27.10.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ - 3, кв. 585 по плана на 14 м.р. /ул. “Пенчо Славейков” № 18/, гр.Варна. 1.Димитър Колев Кунев 2.Иванка Колева Кунева – Кушак 3.“ИНТЕКС ГРУП” ООД представлявано от Виктор Иванов Маринов
№150/31.10.2008г Комплекс “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС АД” – Подобект “Складова база А4”, находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”Варна Лоджистикс” АД представлявано от Симеон Николов Делиев
№151/31.10.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ - 1175, кв. 20 по плана на 27 м.р. /ул. “Средец” № 39/, гр.Варна. ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА
№152/03.11.2008г Вътрешно преустройство с промяна предназначение на магазин № 2 в БАНКОВ ОФИС, находящ се на първи и сутеренен етажи в съществуваща жилищна сграда на ул. “Братя Георгиевич” № 33, ПИ 8 по плана на 4м.р., гр.Варна. ”АВТОТРЕЙД ” ООД представлявано от Вахан Хачадур Ангътян
№153/04.11.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-1,15, кв.293, по плана на 9м.р., /ул.”Патриарх Евтимий” №62/, гр.Варна. 1.Гинка Петкова Леондиева и Леонди Стефанов Леондиев 2.Янко Киров Стоянов;3.„Инвестиции и строителство” ООД представлявано от Любомир Кирилов Славчев
№154/04.11.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1352, кв.14, по плана на 24м.р., /ул.”Архитект Мирчев” №1/, гр.Варна. 1.Мариян Иванов Ненечев 2.Николай Иванов Ненчев 3.Милка Маринчева Ненчева
№155/04.11.2008г “Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда / “Отделение за образна диагностика”/ в “Специализирана болница за активно лечение по Кардиология ”, находящ се в сутеренния и партерен етажи на МБАЛ ”Света Анна” АД – УПИ ХІІ”за Окръжна болница”, кв. 685 по плана на 2м.р. /бул. “Цар освободител” 100/, гр.Варна. “Многопрофилна болница за активно лечение “Света АННА - Варна” АД представлявано от Жан Емилов Доревски
№156/04.11.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ - 3, кв. 334 по плана на 9 м.р. ул. “Д-р Пискюлиев” № 76/, гр.Варна. 1.Йордан Иванов Йорданов 2.Диана Атанасова Мангурова 3. Мария Николова Ненчева 4.Михаил Димитров Савов 5.Сава Димитров Савов 6.Христо Димитров Савов
№157/05.11.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ – 1341, кв. 24 по плана на 23 м.р. /ул. “Народен юмрук” № 12/, гр.Варна. “КОНДОР - КОМЕРС” ЕООД управлявано от Петър Илиев Владимиров
№158/06.11.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-15, кв.347, по плана на 10м.р., /ул.”Христо Попович” №33/, гр.Варна. 1.Марийка Николова Стефанова 2.Светлана Петрова Кръчмарова-Симеонова 3.Татяна Николаева Тодорова 4.Николай Петров Петров 5.Милен Николаев Петров 6.Иван Петров Петров 7.„Дилов Инвест” ЕООД представлявано от Веселин Тодоров Дилов
№159/07.11.2008г Промяна предназначение на склад за негорими материали в горими опаковки, в “БИСТРО” находящо се на партерен етаж - подобект “Складова база А1”, Комплекс “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС АД” – УПИ ХVІІ-13, кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна. ”Варна Лоджистикс” АД представлявано от Симеон Николов Делиев
№160/07.11.2008г Вътрешно преустройство с промяна предназначение на кабинети в отделение “Нуклеарна медицина” към “Център по образна диагностика” , находящи се в северозападното крило на партерния етаж на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД – УПИ “ВМИ” по плана на 23м.р., гр.Варна. “Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД представлявано от Красимир Димитров Иванов
№161/07.11.2008г НОВА УЧЕБНА СГРАДА – Учебен корпус № 2 на Икономически университет , находяща се в УПИ”ИУ-2” по плана на 24 м.р. /ул. “Евлоги Георгиев” № 24/, гр.Варна. МОН – ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ВАРНА, представляван от Ректора проф. д-р ик. н. Калю Иванов Донев
№162/07.11.2008г Промяна предназначение на „ателие №1” в „аптека за лекарствени продукти” разположено на първи етаж в жилищна сграда, на ул.”Ружа” №9А, в УПИ VІІ-952, кв.57а, 25м.р., гр.Варна Христо Михайлов Камбуров и Славка Софрониева Камбурова
№163/10.11.2008г Жилищна сграда със спа-център, фитнес зала, боулинг, ресторант и магазини, находяща се в УПИ ІІ-163”за жилищно строителство и трафопост”, кв. 25 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”, гр.Варна. ”куолити девелопмент ГРУП” ООД управлявано от Александър Борисович Ослан
№164/11.11.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-71, кв.7, по плана на 16м.р., /ул.”Усмивка” №7/, гр.Варна. 1.Георги Цончев Маринов;2.Румяна Цончева апостолова
№165/11.11.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-72, кв.7, по плана на 16м.р., /ул.”Усмивка” №5/, гр.Варна. 1.Виолета Георгиева Нейчева;2.Пеню Иванов Беев; 3.Марияна Пенева Беева
№166/12.11.2008г Вътрешно преустройство с промяна предназначение на част от коридор – фоайе в “КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ”, находящ се на първи етаж на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД – УПИ “ВМИ” по плана на 23м.р., гр.Варна. “Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД представлявано от Красимир Димитров Иванов
№167/12.11.2008г Промяна на предназначение на „маза, бар, сладкарница” в „стрелбище и бар”, в УПИ І-ОСО, кв.3, 26м.р.ул.”Осми септември” №12 „Блясък” ЕООД
№168/14.11.2008г АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК, находящ се в УПИ ІІ “за жил. ст-во и обезщетяване на собственици от пробива на бул. “В. Левски” и др. общ. мероприятия”, кв.595по плана на 5м.р., гр.Варна 1.Община Варна 2.“Пътища и мостове” ЕООД, управлявано от Росен Иванов Колелиев
№169/18.11.2008г преустройство с промяна предназначението на магазин в “банков офис”, находящ се в партера на същ. сграда, находяща се в ПИ 1877, кв.76, по плана на 8 м.р., гр.Варна. Светлана Илиева Герчева
№170/18.11.2008г АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, находящ се в УПИ VІ-53”за ниско етажно курортно строителство”, кв. 71 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” /м. “Абатко”/, гр. Варна. 1.Ася Атанасова Стоянова 2.“Манаус - Комерс“ ООД управлявано от Пламен Маринов Балинов
№171/21.11.2008г Жилищни сгради с открит басейн, находящи се в УПИ V-65”за жилищно строителство, басейн и трафопост”, кв.14, по плана на к.к.”Златни пясъци”, /Комплекс „Фанагория”/, гр.Варна. “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДЕВЕЛОПМЪНТ” ООД представлявано от Игнат Христов Игнев
№172/21.11.2008г Преустройство с промяна предназначение на част от административни помещения в “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР и АПТЕКА за ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ продукти”, находящ се на І-ви етаж в жилищна сграда на ул. “Атанас Георгиев” № 55 - ПИ № 2, кв. 416 по плана на 4м.р., гр.Варна. “Делфин -3- Димов, Аврамова, филипов и С-ИЕ” СД представлявано от Дарина Ангелова Аврамова
№173/25.11.2008г Промяна предназначение на “Дрогерия” в “АПТЕКА за ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ продукти”, находящ се на І-ви етаж /партерен/ в жилищна сграда на ул. “Студентска” №8 - УПИ V-1376, кв. 36 по плана на 24м.р., гр.Варна. Христо Богомилов Цветков и Антоанета Здравкова Цветкова
№174/26.11.2008г Плътна ограда с обща височина до 2,20м. над прилежащият терен в УПИ Х-601, кв.24 по ПП на ПРЗ на кв.”Св.Никола”, гр.Варна. Божидарка Христова Милкова и Таня Милкова Калчева
№175/26.11.2008г Ремонт, реконструкция и модернизация на сградата на филиала на Националния Военноисторически Музей-гр.Варна-Военноморски музей, находящ се в ПИ-5, по КП на Приморска зона-Варна, бул.”Приморски” №2, гр.Варна. Национален военноисторически музей-София
№176/27.11.2008г Промяна предназначение на магазини за обувки и конфекция /част от бивш супермаркет – рибна борса/ в БАНКОВ ОФИС, находящ се на партерен етаж в съществуваща двуетажна сграда на ул. “Д-р Пискюлиев” № 1, ПИ 2, кв. 392 по плана на 10м.р., гр.Варна. ”ПАШЕВ” ЕООД представлявано от Пашо Демирев Пашев
№177/27.11.2008г Сграда за обществено обслужване, находяща се в УПИ ІV-6“за общ. обслужване”, кв. 161 по плана на 11м.р. /ул. “Тодор Влайков” № 3/, гр.Варна. КЕРАНКА СИМЕОНОВА СТОЙКОВА
№178/01.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ І - 9, кв. 578 по плана на 14 м.р. /ул. “Гаврил Кръстевич” № 22,22Б/, гр.Варна. 1.Донка Матева Димитрова и Димитър Цанев Димитров 2.Капка Иванова Драганова 3.Стефка Иванова Димитрова
№179/03.12.2008г Жилищна сграда с допълващо застрояване, находяща се в УПИ ІІ - 1791, кв. 66 по плана на 8 м.р. /ул. “Цар Иван Шишман” № 22/, гр.Варна. 1.Ованес Мисак Багдасарян 2.Манук Агоп Бейлерян 3.Юлия Владимирова Бейлерян 4.“ВИДА-СТРОЙ” ООД управлявано от Бонка Атанасова Славова
№180/03.12.2008г Преустройство с промяна предназначение на “Работилница за бельо и калъфи” в “БАНКОВ ОФИС”, находящ се в подблоковата част на бл. 27 в ж. к. “Чайка”, 19м.р., гр.Варна. Кооперация “ГАЛАТЕЯ - ВАРНА” представлявано от – Председател Ирина Иванова Георгиева
№181/08.12.2008г промяна предназначението на „ателие №3” в “жилище”, находящо се на втори етаж в жилищна сграда на ул.”Радко Димитриев” №7, в УПИ ІІІ-3, кв.408, по плана на 4м.р., гр.Варна. Областен управител на област с административен център Варна
№182/09.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV - 672, кв. 7по плана на 24 м.р. /ул. “Никола Козлев” № 14/, гр.Варна. 1.Станка Кирякова Илиева 2.Стоян Киряков Манолов 3.Янчо Киряков Манолов 4.Йовка Симеонова Петрова 5.Марияна Рускова Атанасова
№183/09.12.2008г Ограда с плътна част до 0.60м. и с обща височина до 2.20м. над прилежащия терен, в УПИ ІХ-1937, кв.44, ж.к.”Бриз”, гр.Варна Бонка Игнатова Стефанова
№184/09.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-260, кв. 17 по плана на кв. Галата /ул. “Галатея” №3/, гр.Варна. СЕТА ГАРАБЕД ЕКМЕКЧИЯН - ДИКРАНЯН
№185/10.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-5, кв.353, по плана на 10м.р., /ул.”Радецки” №45/, гр.Варна. 1.Кирил Недялков Кателиев 2.Костадин Кирилов Станков 3.Юлия Милкова Генова 4.Милко Костов Милков 5.„Бизнесконсулт-2000” представлявано от Илиян Димитров Илиев
№186/11.12.2008г Вътрешно преустройство с промяна предназначение на част от същ. търговски комплекс /мол варна/ в „супермаркет и склад”, находящ се в УПИ І”за общ.обсл.”, кв.62 и УПИ ІІ”за общ.обсл.”, кв.63, по плана на 16 м.р., гр.Варна. „ЛЮК” АДСИЦ представлявано от Владислав Стефанов Дамаскинов
№187/11.12.2008г “търговски комплекс”, находящ се в УПИ ХV-31033 “за търг.център, бензиностанция и газостанция”, кв.7 по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП.3/, р-н “Владислав Варненчик”, гр.Варна. Тодор Бориславов Драмов
№188/11.12.2008г “Физкултурен салон към ОУ “Хаджи Димитър”, находящ се в УПИ І ”за училище”, кв. 33 по плана на 25м.р., гр. Варна. ОБЩИНА ВАРНА
№189/12.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-9, кв.297, по плана на 9м.р., /ул.”Патриарх Евтимий” №43/, гр.Варна. 1.Радослав Божидаров Радев; 2.Божидар Радев Славов
№190/15.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ - 557, кв. 53 по плана на 16 м.р. /ъгъла на ул. “Хан Кубрат” и ул. “Иваница Данчев”/, гр.Варна. 1.Мария Славова Калчева и Димитър Стойков Калчев 2.“Металекс Билд”ООД представлявано от Александър Константинов Евтимов
№191/16.12.2008г Подземен паркинг, находящ се в УПИ ХVІІ-456 “за търг. крайпътен к-с и озеленяване.”, кв.7 по плана на Паркоустройствения и регулационен план /ОП.3/, р-н “Владислав Варненчик”, гр.Варна. ”ВАРНА КАРС” ООД представлявано от Явор Йорданов Чорбаджиев
№192/16.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – 943,945,1285, кв. 57 по плана на 25 м.р. /ул. “Ружа” № 11А, 13, 13Б/, гр.Варна. 1.Кристиян Димитров Вангелов 2.Живка Георгиева Георгиева 3. Рада Гочева Жекова 4. Недялка Щерева Милева 5.Илийчо Колев Илиев 6.ДОБРИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА 7.“НИП Инвест” ООД представлявано от Иванка Стоянова Христозова
№193/16.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-941,942, кв.60, по плана на 25м.р., /ул.”Ружа” №17/, гр.Варна. 1.Георги Славов Калудов 2.Николинка Георгиева Манолова 3.Маринка Георгиева Ташева 4.Еленка Кирилова Димитрова 5.Ради Димитров Димитров 6.Слави Радев Димитров;7.Стоян Радев Димитров
№194/16.12.2008г ОФИСНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІІ-240, кв. 13 по плана на Западна промишлена зона., гр. Варна. “ЕМИЛ ИЛИЕВ” ЕООД представлявано от Емил Жеков Илиев
№195/16.12.2008г Пасажерски хотел, находяща се в УПИ ХІV-240,241, кв. 13 по плана на Западна промишлена зона., гр. Варна. 1.“ЕМИЛ ИЛИЕВ” ЕООД представлявано от Емил Жеков Илиев 2.Емил Жеков Илиев
№196/18.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ - 7, кв. 170 по плана на 11 м.р. / ул. “Фьодор Успенски” №23/, гр.Варна. 1.Кръстинка Костова Савянова 2. Васил Костов Илиев 3.Йордан Костов Славов 4.”Серафимоф” представлявано от Стоян Серафимов Димитров
№197/18.12.2008г Жилищна сграда, находяща се в УПИ І-66, кв.3 по плана на 26м.р., гр.Варна. /ул. “Паско Желев” № 3/, гр. Варна Димитър Иванов Мавров
№198/18.12.2008г Вилна сграда, находяща се в ПИ-1543, по плана на СО „Добрева чешма”, гр.Варна. Тодор Александров Тодоров
№199/19.12.2008г Преустройство и промяна предназначение на първи етаж от пететажна масивна сграда в “магазин за хранителни стоки”, находяща се на ул. “Михаил Колони” № 17 - УПИ ХІІІ-1464, кв. 34 по плана на 8м.р., гр.Варна. РИНАЛДО САВОВ ШИШКОВ
№200/19.12.2008г Жилищен комплекс, находящ се в УПИ ІІІ-871, кв.42, по плана на 1м.р., ж.к.”Вл.Варненчик”, гр.Варна; Първи етап – вход 7; Втори етап – входове 5 и 6; Трети етап – вход 4; Четвърти етап – вход 3; Пети етап – входове 1 и 2 1.Николай Тодоров Военкин 2.Албена Николаева Симеонова 3.Тодор Николаев Военкин 4.Иринка Атанасова Стоименова 5.„СТАТ-1” ООД представлявано от Атанас Иванов Атанасов
№ на РС НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА СОБСТВЕНИК

Разрешения за строеж 2008 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.