Съобщение за инициатива на „ЗИ ЗИ" ООД, гр. Добрич за водовземане от минерални води от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена"

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Кметът на Община Варна ОБЯВЯВА: инициатива на „ЗИ ЗИ" ООД, гр. Добрич за водовземане от минерални води от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена"