Съобщение за инициатива на „Шипка-Фуат-Гювен-Варна" ООД, гр. Варна за водовземане на минерални води от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена"

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Кметът на Община Варна ОБЯВЯВА: инициатива на „Шипка-Фуат-Гювен-Варна" ООД, гр. Варна 

за водовземане на минерални води от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена"