3. Анализ на Зона I

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Проучването на територията е извършено през периода 07 - 11.2015 г. Зона I  обхваща югоизточната част на гр. Варна, южно от Варненското езеро. В границите й попадат югоизточната част на кв. Галата, вилна зона Боровец-юг, крайбрежната ивица южно от нос Галата. Местността се пресича от няколко дерета, около които е запазена дървесна растителност. В зоната се намират сателитни вилни зони, които заемат значителна площ. 

Общата площ на зоната е 3 120 ха, като в рамките на този етап са анализирани 20 % от нея, или 636 ха, в т.ч.:

-          Дървесни масиви: 527 ха

-          Поляни, голини, дворове, сечища и др. открити територии: 26,8 ха

-          Територии, предвидени в ОУП за паркове, които в момента се намират в крайградските зони: 82,2 ха

Преобладават широколистните масиви. Площта им възлиза на 447,5 ха, следвани от 62,8 ха смесени масиви. Най-малко са чистите иглолистни масиви – 16,7 ха, или 3% от дървесните масиви.  Площта на издънковите насаждения е двойно по-голяма от тази на семенните. Масиви с естествен произход почти няма.

Териториите, предвидени в ОУП за паркове и градини за широко обществено ползване в Зона I понастоящем представляват селскостопански площи.

 

 

Изтегли документи
Download this file (B_shema_zona1_et5.pdf)B_shema_zona1_et5.pdf[3.2. Схема на зоната и обхват на анализираните територии]128 Kb
Download this file (C_zone 1_etapV_map.pdf)C_zone 1_etapV_map.pdf[3.3. Анализ на териториите (М 1 : 10 000)]1659 Kb
Download this file (D_etap_5_1_karnet_1.xlsx)D_etap_5_1_karnet_1.xlsx[3.4. Подробна ведомост на дървесните масиви]30 Kb