Разрешения за строеж 2020 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект:
1/08.01.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-553.554, с идентификатор 10135.4505.315, кв. 4, по плана на ж.к. 'Вл. Варненчик' ІІ-ри м.р., гр. Варна
2/16.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен паркинг, находящ се в УПИ ХІ–796?140, /с идентификатор 10135.2568.140/, кв. 29, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
3/17.01.2020г. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА КОРПУС 1 И ДВОРНО МЯСТО НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, находящ се в имот с идентификатор 10135.2560.420, кв. 20, по плана на 18-ти м.р., ул. „Найден Геров“ № 1, гр. Варна
4/21.01.2020г. Реставрация на сграда – недвижима културна ценност, промяна предназначение на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1507.1131.1.10 и обект за обществено хранене с идентификатор 10135.1507.1131.1.5 в „ЖИЛИЩА“ и реконструкция на гараж с идентификатор 10135.1507.1131.2, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.1507.1131/, кв. 3, по плана на 8-ми м.р., ул. „Драгоман“ № 27А, гр. Варна, Етап 1 - промяна предназначение на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1507.1131.1.10 и обект за обществено хранене с идентификатор 10135.1507.1131.1.5 в „ЖИЛИЩА“ и реконструкция на гараж с идентификатор 10135.1507.1131.2 и реставрация на фасада северозапад и част от фасади североизток и югозапад; Етап 2 - реставрация на фасадите и покрива в южната половина на сградата – културна ценност
5/22.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ–2610, /с идентификатор 10135.2555.2610/, кв. 4, по плана на „Жилищна група западно от Медицински комплекс“, гр. Варна
6/24.01.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ V-10,35-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.4021.76, кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, местност „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна
7/24.01.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-659, с идентификатор 10135.3515.659, кв. 52, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. 'Тихомир' № 13, гр. Варна
8/27.01.2020г. Основен ремонт и промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.5504.85.3 от „кафе-бар“ в „ИГРАЛНА ЗАЛА и КАФЕ-БАР“, находящ се в УПИ ІХ–1406,1408,1409,1410,1411, /с идентификатор 10135.5504.85/, кв. 36, по плана на 27-ми м.р., кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ № 30, гр. Варна
9/27.01.2020г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ІV-10-”за производствено-складова дейност”, с идентификатор 10135.4510.722, кв. 18, по плана на ЗПЗ, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 47, гр. Варна
10/27.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ–517, /с идентификатор 10135.3515.528/, кв. 55, по плана на 16-ти м.р., ул. 'Драгаш' № 23, гр. Варна, гр. Варна
11/29.01.2020г. 'УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ – І-ви етап и ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ІІ-ри етап, находящ се в УПИ І-3811, 3813, /с идентификатор 10135.2572.149/, кв. 36, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
12/30.01.2020г. СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ И ГАРАЖИ, находящ се в УПИ XVІІІ-31-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.31/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
13/31.01.2020г. Ремонт и благоустрояване на сектор „хищници“ в ЗООПАРК-Варна, находящ се в имот с идентификатор 10135.2561.4, гр.Варна
14/06.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-393, /с идентификатор 10135.2508.1598, стар 10135.2508.393/, кв. 32, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна
15/07.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-111-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1504.111/, кв. 436, по плана на 4-ти м.р., ул. „Цар Петър“ № 4, гр. Варна
16/07.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находяща се в УПИ XL-2020, кв.35 /с идентификатор 10135.2517.2020/, по плана на СО „Манастирски рид“, гр.Варна.
17/07.02.2020г. ОГРАДА по североизточната граница на УПИ VIII-41,42,43,45„за жил.стр.“, зона СОП.5.3, кв.4 /с идентификатор 10135.5061.74/, кв.„Галата“ /м-ст Зеленика/, гр.Варна.
18/10.02.2020г. ОТКРИТ БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ Х-142, /с идентификатор 10135.2568.142/, кв. 31, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
19/10.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА със склад и гаражи, находяща се в УПИ V-286, кв.56 /с идентификатор 72709.501.286/, по плана на с.Тополи, гр.Варна Първи етап – Жилище с гараж и склад
20/11.02.2020г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-248„за жил.нужди“, /с идентификатор 10135.1506.248/, кв.130, по плана на 7м.р., ул.„Бачо Киро“ №26, гр.Варна.
21/13.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-441-„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.2554.441/, кв. 3, по плана на 24-ти м.р., ул. „арх. Петко Момилов“ № 5, гр. Варна
22/17.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ V-543, /с идентификатор 72709.501.543/, кв. 22, по плана на с. Тополи, община Варна
23/18.02.2020г. Преустройство, реконструкция, пристройка и допълващо застрояване към вилна сграда, находяща се в УПИ ІV-229„за нискоетажно курортно строителство“, /с идентификатор 10135.2568.229/, кв.28, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна.
24/19.02.2020г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-38, /с идентификатор 10135.1501.38/, кв.285, по плана на 9м.р., ул.„Ивайло“ №77, гр.Варна.
25/19.02.2020г. Ажурна ограда с плътна част до 60 см. над терена, разположена по вътрешната страна на северната част от контура на имотните граници с L=58м., ажурна ограда с плътна част до 60 см. над терена, разположена по вътрешната страна на източната част от контура на имотните граници с L=91м., плътна ограда с Н=2м. над терена, разположена по вътрешната страна на южната част от контура на имотните граници с L=58м., плътна ограда с Н=2м. над терена, разположена по вътрешната страна на западната част от контура на имотните граници с L=58м. в УПИ ІV-4-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.27.4/, кв. 1, по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна
26/19.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находящ се в УПИ ХХ-710 /с идентификатор 10135.2553.520/, кв.43, по плана на 25-ти м.р., ул.„Еделвайс“ № 8, гр.Варна.
27/24.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находяща се в УПИ ХV-740,741„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1302/, кв.299, по плана на 9м.р., ул.„Антон Неделчев“ №36, гр.Варна.
28/25.02.2020г. ВИЛНА СГРАДА „АВРОРА“, находяща се в ПИ-2456, кв.8 /с идентификатор 10135.5426.2456/, по плана на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр.Варна.
29/26.02.2020г. „ТУРСКИ РЕСТОРАНТ „МАРМАРИС“ – представляващ вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки № 2.048 и № 2.048а, находящ се на кота +5,95 в „ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна
30/27.02.2020г. Жилищна сграда с подземен гараж, находяща се в УПИ VII-272, /с идентификатор 10135.2569.272/, кв.19, по плана на к.к.„Св.Св.Константин и Елена“, гр.Варна.
31/28.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII–9, /с идентификатор 10135.1501.970/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., ул. „Ангел Кънчев“ № 1а, гр. Варна
32/02.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-333-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.333/, кв. 325, по плана на 9-ти м.р., ул. „Беласица“ № 6а, гр. Варна
33/02.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-602„за жил.стр“, /с идентификатор 10135.1507.602/, кв.43, по плана на 8м.р, ул.„Княз Александър Батенберг“ №15, гр.Варна.
34/05.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІІ-165, /с идентификатор 10135.5504.4893/, кв. 56, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна
35/09.03.2020г. ПРИСТРОЙКА КЪМ ХОТЕЛ „МИМОЗА“ с идентификатор 10135.513.614.6 - ПЕРАЛНО, находящ се в УПИ VІ-244, /с идентификатор 10135.513.614/, кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
36/09.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-577, /с идентификатор 10135.3515.577/, кв.50, по плана на 16м.р.-север, ул.„Елин Пелин“ №27, гр.Варна.
37/10.03.2020г. Преустройство и промяна предназначение на магазини на кота +5,60=51,50 в МОЛ Варна /сграда с идентификатор 10135.3516.140.1/ в „коридор“ и пристрояване към МОЛ Варна /сграда с идентификатор 10135.3516.140.1/, находящ се в УПИ ХХІІІ-1а,541,567,587-„за обществено обслужване“, /ПИ с идентификатор 10135.3516.140/, кв. 27, по плана на 26-ти м.р., бул. „Вл. Варненчик“ № 186, гр. Варна
38/11.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-207-„за жилищно строителство и търговия“, /с идентификатор 10135.1501.207/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., бул. „Вл. Варненчик“ № 89, гр. Варна
39/12.03.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ ХVІІІ-357, /с идентификатор 10135.5510.956/, кв. 5, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна
40/13.03.2020г. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградите на ОДМВР – Варна, находящи се в имот с идентификатор 10135.1507.726, кв. 48, по плана на 8-ми м.р., ул. „Цар Калоян“ № 2, гр. Варна, представляващи сгради с идентификатори 10135.1507.726.1, 10135.1507.726.2, 10135.1507.726.3 10135.1507.726.4, 10135.1507.726.5
41/16.03.2020г. Преустройство на навес за съхраняване на метали в склад за съхраняване на метали на територията на пристанище „Одесос ПБМ“ ЕАД, находящ се в УПИ II-154, 155, 157, 158, 159, 160-„за пристанищна дейност“, /с идентификатор 10135.5501.356/, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
42/17.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-426-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.426/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна
43/17.03.2020г. Жилищна сграда с магазин, находящ се в УПИ VIII-976„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.5403.5079/, кв. 4, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
44/18.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-252-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3511.252/, кв. 6, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІІ-ри м.р., гр. Варна
45/18.03.2020г. НАДСТРОЙКА НА ХОТЕЛ „СЕРДИКА“, находящ се в УПИ ІХ-228-„за хотел“, /с идентификатор 10135.513.482/, кв. 36, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
46/19.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-3, /с идентификатор 10135.51.309/, кв. 227, по плана на 12-ти м.р., ул. 'Кракра' № 57, гр. Варна
47/23.03.2020г. ОБЩЕЖИТИЕ, находящ се в УПИ V-274,280,281,282-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4505.424/, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, ІІ-ри м.р., гр. Варна, -ви етап: сграда с вход А;ІІ-ри етап: сграда с вход Б
48/23.03.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ V-10,35-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.4021.76, кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, местност „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна
49/24.03.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ІV-342-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.2555.342, кв. 11, по плана на СО „Сотира“, зона МБАЛ 'Св. Марина', гр. Варна
50/26.03.2020г. Преустройство и промяна предназначение на магазини на кота +5,00=51,50 в Хипермаркет „Кауфланд – Варна 2“ /сграда с идентификатор 10135.3516.158.1/ в „коридор“ и пристрояване към Хипермаркет „Кауфланд – Варна 2“/сграда с идентификатор 10135.3516. 158.1/, находящ се в УПИ ХХІІ-566-„за обществено обслужване“, /ПИ с идентификатор 10135.3516.158/, кв. 27, по плана на 26-ти м.р., бул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Варна
51/26.03.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ–13, /с идентификатор 10135.2568.262/, кв. 25, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „47-ма“ № 6, гр. Варна
52/01.04.2020г. Нова сервизна станция Турбокомпресори, находяща се в УПИ I-86, /с идентификатор 10135.5501.89/, кв. 1, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
53/01.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-8, /с идентификатор 10135.1.281/, кв. 156, по плана на 11-ти м.р., ул. „Веслец“ № 41, гр. Варна
54/08.04.2020г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ Х-359-'за обществено обслужване', с идентификатор 10135.5501.361, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, район 'Аспарухово', гр. Варна
55/14.04.2020г. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, находящ се в УПИ VІІІ-7-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 72709.12.89/, кв. 1, по плана на с. Тополи, община Варна
56/14.04.2020г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ІІ-5, с идентификатор 10135.2039.152, кв. 2, по плана на местност „Таушан тепе“, гр. Варна
57/15.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-25,25а-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2556.70/, кв. 623, по плана на 5-ти м.р., ул. „Полковник Свещаров“ № 6,6а, гр. Варна
58/15.04.2020г. ЛЯТНА КУХНЯ, находящ се в УПИ VІ-1711, /идентификатор 10135.4501.2374/, кв. 31, по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
59/16.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-715, 717-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.1337/, кв. 296а, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина“ № 53, гр. Варна
60/22.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-242,1004-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.1006/, кв. 152, по плана на 11-ти м.р., ул. „Яребична“ № 6-8, гр. Варна
61/22.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с 5 броя входове, подземни гаражи и басейн, находящ се в УПИ І-282,283,284-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2573.1125/, кв. 33, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
62/22.04.2020г. Реконструкция и преустройство /обединяване/ на два самостоятелни обекта с идентификатори 10135.2568.158.1.5 и 10135.2568.158.1.22 в жилищна сграда, находящ се в УПИ VІІІ-51, /с идентификатор 10135.2568.158/, кв. 31, по плана на к.к. "Св. СВ. Константин и Елена", гр. Варна
63/23.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с медицински център и аптека, и обслужваща сграда, находящ се в УПИ ХХV-1809„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.3513.1809/, кв.13, по плана на 26м.р., ул.„Петко Стайнов“ №10А, гр.Варна
64/24.04.2020г. Промяна предназначение на хотелска сграда „Света Елена“ в „Специализирана болница за рехабилитация“, находящ се в УПИ Х-11-„за болница“, /с идентификатор 10135.2569.378/, кв. 11, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
65/27.04.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-809-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.809/, кв. 317, по плана на 9-ти м.р., ул. „Черни връх“ № 23, гр. Варна
66/05.05.2020г. АПАРТ-ХОТЕЛ, находящ се в УПИ XXVIII–1758-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.2563.1758/, кв. 6, по плана на ж.к. „Бриз-юг“, гр. Варна
67/05.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-209,210, /с идентификатор 10135.3513.1915/, кв. 1089а, по плана на 26-ти м.р., ул. „Чинар“ № 4, гр. Варна
68/05.05.2020г. Производствено-складова база /представляваща първи етап от строежа/, находящ се в УПИ-Х-79, кв.2 /с идентификатор 72709.518.94/, по плана на зона СОП 4.2, с.Тополи, община Варна
69/05.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-81-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2558.167/, кв. 651, по плана на 6-ти м.р., ул. „Царевец“ № 5, гр. Варна
70/05.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-81-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2558.168/, кв. 651, по плана на 6-ти м.р., ул. „Царевец“ № 5, гр. Варна
71/05.05.2020г. АПАРТ-КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ ІХ-6, /с идентификатор 10135.1501.1117/, кв. 334, по плана на 9-ти м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, гр. Варна
72/07.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-210, 211-„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.1503.1002/, кв. 358, по плана на 10-ти м.р., ул. „Коста Тюлев“ № 7-9, гр. Варна
73/08.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-1884, /с идентификатор 10135.4501.2057/, кв. 5, по плана на СО „Ментеше“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
74/14.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХIV-92„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2563.92/, кв.3, по плана на 21м.р., ж.к.„Бриз-юг“, гр.Варна
75/15.05.2020г. "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ – промяна на предназначение и основен ремонт на сграда с идентификатор 10135.3513.148.24, находящ се в УПИ IV–„УПП „Труд“, /с идентификатор 10135.3513.148/, кв. 7, по плана на 26-ти м.р., ул. „Петко Стайнов“ № 7, гр. Варна
76/15.05.2020г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-962, /с идентификатор 30497.501.1032/, кв.21а, по плана на м-ст „Под село“, с.„Звездица“, община Варна
77/15.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ II-191, кв.23 /с идентификатор 10135.2562.191/, 20м.р., ж.к. „Чайка“ №98, гр.Варна
78/15.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІV-499, /с идентификатор 10135.2553.499/, кв. 53, по плана на 25-ти м.р., ул. „Люляк“ № 37, гр.Варна
79/19.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІV-373 (идентичен с УПИ ХІV-686), /с идентификатор 10135.2553.686/, кв.1082, по плана на 26м.р., ул.„Бяла мура“ №6, гр.Варна
80/19.05.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-762, /с идентификатор 30497.501.502/, кв. 55, по плана на с. Звездица, община Варна
81/19.05.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-762, /с идентификатор 30497.501.503/, кв. 55, по плана на с. Звездица, община Варна
82/19.05.2020г. Банков офис, представляващ преустройство и промяна предназначение на част от самостоятелни обекти с идентификатор 10135.1506.958.1.7 и идентификатор 10135.1506.958.1.8, находящи се в имот с идентификатор 10135.1506.958, кв. 89, по плана на 7-ми м.р., ул. „Цар Симеон І“, № 29, гр. Варна
83/20.05.2020г. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІ–225-„за жил. стр. и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.312/, кв. 20, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
84/22.05.2020г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-3066, /с идентификатор 10135.5426.3144/, кв.20, по плана на СО„Ракитника“, район „Аспарухово“, община Варна
85/26.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-313, /с идентификатор 10135.51.313/, кв. 227, по плана на 12-ти м.р., ул. „Академик Попов“ № 22, гр. Варна
86/27.05.2020г. Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XV-208„за жилищно строителство“, /с идентификатор 30497.502.208/, кв.11, по плана на СО„Орехчето“, с.„Звездица“, Община Варна
87/29.05.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-39, /с идентификатор 10135.1501.39/, кв. 285, по плана на 9-ти м.р., ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 18, гр. Варна
88/29.05.2020г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИС, находящ се в УПИ ХІV-640-„за смесено строителство“, /с идентификатор 10135.73.640/, кв. 9, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
89/01.06.2020г. УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ - етап I, състоящо се от част „Конструкция” за анкерирана шлицова стена и част „Конструкции” за нива -1,-2,-3 на секции А,Б,В на хотел Тяло 1, както и отводнителна канализационна система за повърхностни води и ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - Етап II, състоящ се от Тяло 1-Хотел /част „Конструкции” от ниво ±0.00 на секции А,Б,В и Тяло 2-Апартаментен хотел”, находящ се в УПИ І-3811, 3813, /с идентификатор 10135.2572.149/, кв. 36, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
90/08.06.2020г. Етап І – Асансьорна група – пристройка към Многофункционален търговско-развлекателен комплекс Delta Planet Mall; Етап ІІ – Вътрешно стълбище и Асансьорна група между коти ±0,00 и +5,95 в поле между оси 5-6 и E-F в Многофункционален търговско-развлекателен комплекс Delta Planet Mall, находящ се в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, /с идентификатор 10135.3514.547/, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна
91/09.06.2020г. „Основен ремонт и промяна на предназначението на самостоятелен обект - апартамент /с идентификатор 10135.5502.108.2.2/ в помещение за предоставяне на социална услуга „Заместваща грижа“ към „Център за подкрепа на лица с увреждания“ в сграда с идентификатор 10135.5502.108.2, находящ се в имот с административен адрес район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 17, вх. Б, ет. 1, гр. Варна
92/09.06.2020г. „Основен ремонт и промяна на предназначението на самостоятелен обект с друго предназначение /с идентификатор 10135.5502.119.3.7/ в обект за предоставяне на социална услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“ в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3, находящ се в имот с администартивен адрес район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 11, вх. А, ет. 1, гр. Варна
93/09.06.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІ-29, /с идентификатор 10135.1026.422/, кв. 582, по плана на 14-ти м.р., ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Варна
94/10.06.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-1930, /с идентификатор 10135.4501.2202/, кв. 22, по плана на СО „Ментеше“ район, "Вл. Варненчик", гр. Варна
95/15.06.2020г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни и надземни гаражи „Фемили Гардън“ и допълващо застрояване-гаражи, находящи се в УПИ І-1777„за жилищно строителство“ , /с идентификатор 10135.3513.1777/, кв.13, 26м.р. гр.Варна, Първи етап – сгради 4, 6 и допълващо застрояване в имота; Втори етап – сгради 1, 2, 3 и 5
96/15.06.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-774, /с идентификатор 10135.3515.1848/, кв. 56, по плана на 16-ти м.р., ул. „Иван Нивянин“ № 13,13а, гр. Варна
97/16.06.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-125-„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.51.125/, кв. 203, по плана на 12-ти м.р., ул. „Иван Рилски“ № 1, гр. Варна
98/17.06.2020г. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ, находящ се в УПИ – III - „за бърза помощ“, с идентификатор 10135.2556.340, кв. 997, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
99/17.06.2020г. Многофамилна жилищна сграда с магазин за плажни стоки, находяща се в УПИ ІII-15,54, /с идентификатор 10135.2012.211/, кв.226, м-ст„Мешелик“, кв.Виница, гр.Варна.
100/18.06.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находящ се в УПИ ІІ-17-"за жилищн остроителство", /с идентификатор 10135.1.683/, кв. 159а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Антон Страшимиров“ № 17, гр. Варна
101/18.06.2020г. Открити и закрити складове за строителни материали, находящ се в УПИ II-126, /с идентификатор 10135.73.643/, кв.9, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна.
102/22.06.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-2612-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2555.2612/, кв. 2, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
103/22.06.2020г. Сграда за обществено обслужване, включваща Информационен център и Институт по хидрология и дайвинг обучение, находяща се в УПИ XIX-1006„за брегоукрепване, озеленяване и общ.обслужване“, /с идентификатор 10135.2536.1036/, кв.1, по ЗРП на Приморска зона-Съставна зона 6, гр.Варна.
104/22.06.2020г. ВОДЕН АТРАКЦИОН със зони за рекреация и обучение и квалификация, находящ се в УПИ V„за дискотека“, /с идентификатор 10135.2536.1014/, кв.1, по ЗРП на Приморска зона-Съставна зона 6, гр.Варна.
105/23.06.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-203, /с идентификатор 10135.1503.203/, кв. 358, по плана на 10-ти м.р., ул. „Кракра“ № 36, гр. Варна
106/24.06.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-2, /с идентификатор 10135.1501.442/, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., ул. „Капитан Георги Мамарчев“ № 9, гр. Варна
107/26.06.2020г. АВТОСЕРВИЗ, находящ се в УПИ І-85, /с идентификатор 10135.5214.109/, кв. 5, по плана на местност „Малка чайка“, район ''Аспарухово'', гр. Варна
108/26.06.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-9543-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3523.9543/, кв. 10, по плана на СО „Кочмар“, район „Младост“, гр. Варна
109/30.06.2020г. Сграда „Е“ – Едноетажен склад за зърно и други негорими насипни материали, находящ се в УПИ IIІ-356-„за пристанище“, /с идентификатор 10135.5501.356/, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
110/30.06.2020г. ПЛЪТНА ОГРАДА с Н=2.20м., разположена по вътрешната страна на имотните граници в УПИ І-59-„за обекти за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, /с идентификатор 72709.41.102/, кв. 41, по плана на с. Тополи, община Варна
111/02.07.2020г. Сграда за сезонно обитаване, офиси и складове, и магазин за промишлени стоки, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.5404.1634/, по плана на СО„Боровец-юг“, р-н Аспарухово, гр.Варна
112/02.07.2020г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – І-ви етап (подетап І-1, І-2), находящ се в УПИ VІІІ-1434, 1435, 1436, 1437, 1438-„за жилищно строителство и ТРП“, /с идентификатор 10135.3511.1547/, кв. 1, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІІ-ри м.р., гр. Варна, подетап І-1 – Блок А и общия паркинг между блок А и Б, включително рампата към него и зеления покрив;подетап І-2 – Блок Б
113/02.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-3, /с идентификатор 10135.1030.111/, кв. 553, по плана на 14-ти м.р., ул. „Константин Величков“ № 18, гр. Варна
114/03.07.2020г. СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ОГРАДА, находящ се в УПИ ХХХIІ-1417, /с идентификатор 10135.4510.648/, кв. 34, по плана на Западна промишлена зона, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
115/08.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VI-7, /10135.1501.43/, кв.285, 9м.р., ул.„Академик Николай Обрешков“ №22, гр.Варна
116/10.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – реконструкция /настрояване/, пристрояване, находящ се в УПИ ІX-58-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1508.58/, кв. 730, по плана на 3-ти м.р., ул. „Македония“ № 40, гр. Варна
117/13.03.2020г. Цех за производство и обработка на метални и дървени изделия, находящ се в УПИ XX-54, /с идентификатор 72709.502.408/, кв.1, 21м.р., по плана на ПЗ „Клисе баир“, землище на с.Тополи, Община Варна
118/14.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-50„за жил-стр.“, /с идентификатор 10135.5504.50/, кв.65, 28м.р, ул.„Искър“ №3, гр.Варна
119/14.07.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-725, /с идентификатор 10135.2553.725/, кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., ул. „Бяла мура“ № 1, гр. Варна
120/15.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находящ се в УПИ ІІІ-482, /с идентификатор 10135.2554.482/, кв. 2, по плана на 24-ти м.р., ул. „Архитект Петко Момилов“ № 38, гр. Варна
121/15.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ ХІІ-59„за жилищно строителство“, кв.3а /с идентификатор 10135.3516.59/, по плана на 26м.р., ул.„Атанас Манолов“ №4, гр.Варна
122/15.07.2020г. Ажурна ограда с плътна част до 60 см. над терена и обща височина до 2,20м., разположена по уличните регулационни линии с L=45,90м., и плътна ограда с височина до 2,20м. над терена, разположена по северната граница на имота с L=26,40м., в ПИ с идентификатор 72709.501.376, кв.51, по плана на с. Тополи, община Варна
123/17.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-34, /10135.1.513/, кв.180Б, 11м.р., ул.„Макгахан“ №17, гр.Варна
124/20.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-603-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2554.603/, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 58А, гр. Варна
125/20.07.2020г. Сграда А-4 /складове, офиси и магазини/ от Логистичен парк Варна, находящ се в УПИ ХVII-13 „за производствено-складова дейност“ /с идентификатор 10135.3514.130/, кв.50, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
126/20.07.2020г. Складове с офиси, находящи се в УПИ XLIX-753„за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения“, /с идентификатор 10135.3514.753/, кв.11, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
127/21.07.2020г. Жилищна сграда, находящ се в УПИ ХIХ-279, /с идентификатор 10135.1506.279/, кв. 114, по плана на 7-ми м.р., ул.„Крали Марко“ № 16, гр.Варна
128/22.07.2020г. ГАРАЖ, находящ се в ПИ с идентификатор 72709.501.630, по плана на с.Тополи, ул.„Христо Патрев“ №39, Община Варна
129/23.07.2020г. Преустройство на асансьорна група, фоайе и реконструкция на съществуващо техническо помещение на хотелска сграда, находящ се в УПИ VI-181, кв. 21, /с идентификатор 10135.2562.181/, по плана на 20-ти м.р., гр. Варна /стар УПИ IX-125, кв. 6, по плана на 20-ти м.р., гр. Варна/
130/24.07.2020г. ГАРАЖ – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ХVІ-260035, /с идентификатор 10135.4507.214/, кв. 7, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
131/24.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находящ се в УПИ XXVII-195, /с идентификатор 10135.2563.2066/, кв. 34, по плана на 21-ви м.р., местност „Св. Никола“ № 117, гр. Варна
132/27.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ–217,244-„за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.315/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
133/27.07.2020г. Вътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин на две нива /с идентификатор 10135.1508. 4.11.25/ в офиси и магазин, находящи се в УПИ VI-7„за адм. и търг“, /с идентификатор 10135.1508.4/, кв.708, по плана на Зм.р., бул.„Сливница“ №24, гр.Варна
134/29.07.2020г. СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСНА ЧАСТ, находящ се в УПИ ІІ-25-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатор 72709.26.90/, кв. 46, по плана на с. Тополи, община Варна
135/29.07.2020г. СГРАДА СЪС СКЛАДОВЕ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХХХV-1470, /с идентификатор 10135.4510.645/, кв. 34, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
136/29.07.2020г. Две еднофамилни жилищни сгради /сграда 1–първи етап и сграда 2–втори етап/, находящи се в УПИ ХІ-861, /с идентификатор 10135.2508.1619/, кв.36, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна
137/29.07.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-481-„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.1503.481/, кв. 389, по плана на „10-ти м.р., ул. „Хараламби Ангелов“ № 9, гр. Варна
138/30.07.2020г. МАГАЗИНИ, находящ се в УПИ ІІІ-587-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4505.308/, кв. 4, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ ІІ-ри м.р., гр. Варна
139/30.07.2020г. Автосервиз, шоурум и офис сграда, находящи се в УПИ ІV-17„за автосервиз, шоурум, офис сграда и трафопост“, /с идентификатор 72709.28.17/, кв.4, по плана на м-ст„Ачмите“, с.Тополи, Община Варна
140/31.07.2020г. Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по Ревматология, находяща се на седми етаж на основната сграда, в блок 6 и блок 7 на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ І-330„комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2677/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна.
141/04.08.2020г. Многофамилни жилищни сгради ''Азур-Делукс'', спортен център, басейни, водни огледала, подземни гаражи и паркинги'', І-ви етап: Многофамилни жилищни сгради - 4 броя /сграда № 1, сграда № 2, сграда № 3 и сграда № 4/, подземни гаражи и паркинги, водни огледала - 2 броя, ІІ-ри етап: Многофамилни жилищни сгради - 3 броя /сграда № 5, сграда № 6 и сграда № 7/, подземни гаражи и паркинги, басейни - 2 броя, водно огледало, находящ се в УПИ І-278, 279-''за жилища и ТП'', /с идентификатор 10135.2569.320/, кв. 23, по плана на к.к. ''Св. Св. Константин и Елена'', гр. Варна"
142/06.08.2020г. Преустройство и ремонт на помещения на първи, трети и приземен етаж в СУ „Гео Милев“, находящ се УПИ-„за училище“, /с идентификатор 10135.3512.158/, кв. 8, по плана на ж.к. „Младост“ ІІ-ри м.р., бул. „Република“ № 124А, гр. Варна
143/07.08.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІX-984, /с идентификатор 10135.5504.204/, кв. 75, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна
144/11.08.2020г. Преустройство, реконструкция и промяна предназначение на сграда с идентификатор 10135.5501.167.10, от цех „Тенекеджиен“ и цех „Тръбен“ в „Цех за техническо обслужване“, находящ се в УПИ V128,135, /идентификатор 10135.5501.167/, кв.2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
145/11.08.2020Г. Преустройство и смяна предназначението на „Търговски обект“ с идентификатор 10135.3512.262.2.2 в „Банков офис“, находящ се в УПИ ІV-„за обществено обслужване“ /с идентификатор 10135.3512.262.2/, кв. 4, по плана на ж.к. „Младост“, І-ви м.р., бул. „Сливница“, № 196, гр. Варна
146/12.08.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ЛЯТНА КУХНЯ – допълващо застрояване, находящ се в УПИ ІІІ-640,641-„за жилищни сгради и търг. адм. дейност“, /с идентификатор 30497.503.667/, кв. 31, по плана на СО „Летището“, землище с. Звездица, община Варна
147/12.08.2020г. Основен ремонт, преустройство, ремонт на покрив с изграждане на капандури и боядисване на фасада на част от сграда недвижима културна ценност с идентификатор 10135.1507.363.3, находящ се на ул. „Шипка“ № 6, кв. 17, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
148/13.08.2020г. Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Втора Клиника по Кардиология-Отделение по неинвазивна кардиология, находяща се на седми етаж на основната сграда, в блок 9 /стар 7/ и блок 13 /стар 8/ на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2677/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
149/14.08.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с търговски обекти и подземен гараж, находящ се в УПИ ХIII-9, /с идентификатор 10135.2556.292/, кв.989, по плана на 5м.р, ул. „Дойран“ № 26, гр.Варна
150/17.08.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземно застрояване, УПИ ХXIV-179„за жил.стр.“,, /с идентификатор 10135.2563.179/, кв.6, по плана на ж.к.„Бриз-юг“, гр.Варна
151/20.08.2020г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, находящ се в УПИ I-502, /с идентификатор 10135.1507.502/, кв. 32, по плана на 8-ми м.р., бул.„Сливница“ № 15, гр. Варна
152/20.08.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-7, /с идентификатор 10135.2560.165/, кв. 9, по плана на 18-ти м.р., ул. „Найден Геров“ № 48, гр. Варна
153/28.08.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-104-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1507.104/, кв. 14, по плана на „8-ми м.р., ул. „27-ми юли“ № 23, гр. Варна
154/28.08.2020г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ III-241„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.71.241/, кв.213, 12м.р., ул.„Петко Напетов“ №39, гр.Варна
155/31.08.2020г. Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология /УНГ/ и Клиника по лицево-челюстна хирургия, находяща се на девети етаж на основната сграда, в блок 7 /с идентификатор 10135.2555.2677.9/ и блок 8 /с идентификатор 10135.2555.2677.13/ на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2677/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
156/03.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, находящ се в УПИ VІІІ-771.770.757.758.759, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
157/04.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА-втори етап, находящ се в УПИ VІІІ-189,190, кв. 1089 /с идентификатор 10135.3513.452/, по плана на 26-ти м.р., ул.„Топола“ № 12-14, гр. Варна
158/08.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-298,305„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.51.616/, кв. 226, по плана на 12-ти м.р., ул. „М-р Минчо Димитриев“ № 2 и 2а, гр.Варна
159/08.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-1015-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.1015/, кв. 180а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Макгахан“ № 15, гр. Варна
160/09.09.2020г. Жилищен комплекс „ТЕРАСИТЕ“, находящ се в УПИ VI-67-„за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.“ /с идентификатор 10135.4019.109/, кв. 1, по плана на местност „Терасите“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, III-ти етап: жилищен блок Б-1;IV-ти етап: жилищен блок Б-2
161/10.09.2020г. ТРИ БРОЯ СГРАДИ ЗА СКЛАДОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ, находящ се в УПИ ХV-1332-„за складова и търговска дейност и офиси“, /с идентификатор 10135.3511.1401/, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, І-ви етап: склад 1 за инструменти, резервни части за автомобили, битови прибори (бяла техника), дограма, ел.оборудване на кота ±0,00, тоалетна на кота + 0,20, офис 1, битово помещение и коридор на кота +1,00;ІІ-ри етап: склад 2 за инструменти, резервни части за автомобили, битови прибори (бяла техника), дограма, ел.оборудване на кота ±0,00, офис 2, битово помещение, тоалетна и коридор на кота +0,20;ІІІ-ти етап: склад 3 за инструменти, резервни части за автомобили, битови прибори (бяла техника), дограма, ел.оборудване, битово помещение и тоалетна на кота ±0,00
162/10.09.2020г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка д реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна по обособени позиции" за обособена позиция № 13: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с одминистративен адрес гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Трошево", блок 17
163/10.09.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-119, /с идентификатор 10135.5426.3159/, кв. 28, по плана на со „Ракитника“, гр. Варна
164/10.09.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ VІІІ-"за смесено предназначение", кв. 435, /с идентификатор 10135.1504.45/, по плана на 4-ти м.р., ул. "Цар Петър" № 14, гр. Варна
165/11.09.2020г. РАБОТИЛНИЦА ЗА КАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ, находящ се в УПИ ІХ-87,88-„за производствено-складова дейност“, /с идентификатори 72709.12.87 и 72709.12.88/, кв. 1, по плана на местност „Пред гробище“, землище с. Тополи, община Варна
166/16.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІІІ-143, /с идентификатор 30497.501.900/, кв. 3А, по плана на с. Звездица, община Варна
167/17.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-22.23, /с идентификатор 10135.5506.1005/, кв. 6, по плана на 29-ти м.р., ул. "Кирил Пейчинович", гр. Варна
168/17.09.2020г. Промяна на предназначение на Склад № 2 на две нива, с идентификатор 10135.2563.91.1.26 в "Апартамент А", находящ се в УПИ ІV-2328, кв. 3, по плана на кв. "Бриз-юг", ул. "Д-р Петър Скорчев" № 15, жр. Варна
169/21.09.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-343, /с идентификатор 72709.501.343/, кв. 34, по плана на с. Тополи, община Варна
170/23.09.2020г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛИ И КЛИМАТИЦИ, находяща се в УПИ-III„за производствено складова и търговска дейност“, кв.1 /с идентификатор 72709.12.3/, м-ст „Пред гробища“, по плана на землище с.Тополи, Община Варна
171/23.09.2020г. СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И КЛИМАТИЦИ, находяща се в УПИ II-2„за производствено складова и търговска дейност“, кв.1 /с идентификатор 72709.12.2/, м-ст „Пред гробища“, по плана на землище с.Тополи, Община Варна
172/23.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-1013, /с идентификатор 30497.505.1029/, кв. 64, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, община Варна
173/24.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-15, /с идентификатор 10135.1501.217/, кв. 327, по плана 9-ти м.р., ул. „Неофит Бозвели“ № 54, гр. Варна
174/25.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-461-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2564.1810/, кв. 77, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна
175/30.09.2020г. Промяна предназначение на част от партерния етаж на сгради с идентификатор 10135.2556.324.5 и 10135.2556.324.6 в ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, находящи се в УПИ Х-324„за акушеро-гинекологична болница“, /с идентификатор 10135.2556.324/, кв.995, по плана на 5м.р., бул.„Цар Освободител“ №150, гр.Варна
176/30.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХVІІ-5228, с идентификатор 10135.5403.5320, кв. 20, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
177/30.09.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХVІ-5228, с идентификатор 10135.5403.5319, кв. 20, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
178/01.10.2020г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС – СГРАДА 3, находящ се в УПИ VІ–1388-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3511.1388/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна
179/05.10.2020г. АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, находящ се в УПИ-ХII-10, кв. 68 /с идентификатор 10135.1507.974/, по плана 8-ми м.р., гр. Варна
180/05.10.2020г. ОГРАДИ и ПОДПОРНИ СТЕНИ, находящ се в УПИ ХІІІ-2040, с идентификатор 10135.4501.2163, кв. 48, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна
181/06.10.2020г. АВТОСЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ I-113„за автосервиз“, /идентификатор 10135.3513.113/, кв.6, по плана на 26м.р., гр. Варна
182/06.10.2020г. ОГРАДА до вътрешните регулационни линии на УПИ ХХIХ-724, кв.9 /с идентификатор 72709.501.878/, по плана на с.Тополи, община Варна
183/07.10.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-4017, /с идентификатор 10135.5403.4017/, кв. 73, по плана на СО „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна
184/14.10.2020г. СКЛАДОВА БАЗА И СПОМАГАТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА, находяща се в УПИ 0320802„за складова база и спомагателна административно-битова сграда“, /с идентификатор 72709.520.80/, по плана на землище с.Тополи, Община Варна
185/14.10.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХIII-1034,1036,1037„за жил. строителство“, /с идентификатор 10135.1501.1315/, кв.331, по плана на 9м.р., ул.„Поп Харитон“ №26, гр.Варна
186/20.10.2020г. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІV-5227, с идентификатор 10135.5403.5317, кв. 20, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
187/20.10.2020г. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІІІ-5226.5227, с идентификатор 10135.5403.5316, кв. 20, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
188/20.10.2020г. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІ-5226, с идентификатор 10135.5403.5314, кв. 20, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
189/20.10.2020г. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІІ-5226, с идентификатор 10135.5403.5315, кв. 20, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
190/20.10.2020г. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХV-5227, с идентификатор 10135.5403.5318, кв. 20, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
191/21.10.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-848, /с идентификатор 10135.5505.384/, кв. 100, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна
192/23.10.2020г. Обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.3511.66.1, находяща се в имот с идентификатор 10135.3511.66, ж.к. "Възраждане" І м.р., с административен адрес ж.к. "Възраждане" бл. 12, вх. 1. 2 и 3, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
193/26.10.2020г. ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20м., разположена по вътрешната страна на имотните граници в УПИ ХІ-14, /с идентификатор 30497.17.81/, кв. 97, по плана на с. Звездица, местност „Екши елма“, община Варна
194/27.10.2020г. Второстепенна постройка на допълващо застрояване за отоплителни материали и инвентар и плътна ограда с височина до 2.20м., разположена по северната регулационна линия в ПИ 930, /с идентификатор 30497.505.930/, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, община Варна
195/29.10.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-298, /с идентификатор 10135.5510.590/, кв. 20, по плана на кв. „Галата“, ул. „Галатея“ № 33, гр. Варна
196/03.11.2020г. Промяна предназначение и преустройство на шест броя магазини в „Медицински център“ към хотелски комплекс „Адмирал“, находящ се в УПИ ІІ-175,80 /с идентификатор 10135.513.472/, кв. 28, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
197/03.11.2020г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ III-1136„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.3506.1136/, кв.29, 12м.р., по плана на СО„Пчелина“, гр.Варна
198/04.11.2020г. Основен ремонт на покрива на Народно читалище „Васил Левски – Галата 1927“ с идентификатор 10135.5510.335.1, находящ се УПИ ІІІ-„за читалище и битови услуги“, /с идентификатор 10135.5510.335/, кв. 2, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна
199/05.11.2020г. Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция, находящ се в имот с идентификатор 10135.2555.2577, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
200/06.11.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ ХХІІ-1474,1475, кв.18 /с идентификатор 10135.3511.1588/, по плана на ж.к.„Възраждане“-IVм.р., гр.Варна
201/10.11.2020г. УКРЕПИТЕЛНИ ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДИ в УПИ ХV-208„за жилищно строителство“, /с идентификатор 30497.502.208/, кв.11, по плана на СО „Орехчето“, с.Звездица, Община Варна
202/10.11.2020г. Преустройство, реконструкция и пристроянате на жилищна сграда, и гараж-допълващо застрояване, находящ се в УПИ ХVI-727, кв.14а /с идентификатор 30497.501.203/, по плана на с.„Звездица“, община Варна
203/12.11.2020г. Преустройство и промяна предназначение на перално и котелно помещение /с идентификатори 10135.1509.7.1, 10135.1509.7.2 и 10135.1509.7.6/ в Медицински център с калолечебница-Медицински център за физикална терапия и рехабилитация, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.1509.7, по КК на гр.Варна - Приморски парк
204/12.11.2020г. Навес за съхраняване на негорими материали, находящ се в УПИ IIІ-356-„за пристанище“, /с идентификатор 10135.5501.356/, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
205/18.11.2020г. Основен ремонт на сграда с идентификатор 10135.3516.82.1, находящ се в УПИ ІІІ-"за следствена служба", кв. 2, по плана на 26-ти м.р., ул. "Георги Атанасов" № 2, гр. Варна
206/20.11.2020г. Пристройка, надстройка и реконструкция на жилищна сграда и лятна кухня, находящ се в УПИ ІІ-3069, с идентификатор 10135.5426.3178, кв. 35, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна
207/20.11.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-462, /с идентификатор 30497.501.462/, кв. 19, по плана на с. Звездица, ул. „Вега“ № 42, община Варна
208/23.11.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-8,15, кв. 183 /с идентификатор 10135.1.77/, 11-ти м.р., ул. „Момчил войвода“ № 5, гр. Варна
209/27.11.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находящ се в УПИ ІІІ-11, /с идентификатор 10135.1026.90/, кв. 583, по плана на 14-ти м.р., ул. „Неофит Рилски“ № 27, гр. Варна
210/27.11.2020г. РАБОТИЛНИЦА, СКЛАДОВИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЕКТОР „Релейна защита, автоматика, телесигнализация и телекомуникации“/РЗАТТ, находящ се в УПИ І-ел, Подстанция „Север“ /с идентификатор 10135.3511.9/, кв. 3, по плана на местност „Планова“, гр. Варна, І-ви етап: първи етаж на работилница, складови и битови помещения на РЗАТТ;ІІ-ри етап: втори етаж на работилница, складови и битови помещения на РЗАТТ;
211/27.11.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХI-310„за жил.сгради“, /с идентификатор 10135.2554.310/, кв.23, по плана на 24м.р., ул.„Никола Козлев“ №41, гр. Варна
212/30.11.2020г. ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-465, /с идентификатор 10135.5426.3154/, кв. 23, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
213/30.11.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-343-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1030.343/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., ул. „Пловдив“ № 25, гр. Варна
214/02.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 – І-ви етап, находящ се в УПИ ІV-488, /с идентификатор 10135.4504.789/, кв. 21, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик І-ви м.р.“, гр. Варна
215/02.12.2020г. Промяна предназначение на ресторант с идентификатор 10135.2573.179.1.22 в магазин и апартамент, находящ се в жилищна сграда с ваканционни апартаменти в УПИ ХХVІІ-3692, кв. 48, по плана на к.к. "Чайка", гр. Варна
216/02.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-95-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.95/, кв. 181, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 50, гр. Варна
217/03.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-3-„за жилищно“, /с идентификатор 10135.1.357/, кв. 167, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Пресиян“ № 18, гр. Варна
218/04.12.2020г. ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР ЗА МОРСКИ ЛИЦА, находящ се в УПИ VІІ-50,272-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.5501.395/, кв. 11, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
219/04.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, находяща се в УПИ ХІХ-3, /с идентификатор 10135.2556.196/, кв. 621, 5 м.р., ул. „Топра Хисар“ № 20, гр. Варна
220/07.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ–270-„за жилищна сграда и ТП“, /с идентификатор 10135.2569.270/, кв. 19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
221/07.12.2020г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-56, /с идентификатор 30497.502.454/, кв. 3, по плана на СО „Орехчето“, землище с. Звездица, община Варна, І-ви етап: първи етаж
222/07.12.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-111,/с идентификатор 10135.2573.111/, кв. 52, по плана на к.к. „Чайка“, местност „Ламбур пунар“, гр. Варна
223/09.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-14, /с идентификатор 10135.2012.14/, кв.226, по плана на кв.Виница, гр.Варна
224/09.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VIII-597„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2052.812/, кв.49, по плана на СО „Виница-север“, гр.Варна
225/15.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ II-923„за жил.стр.„, кв.62 /с идентификатор 30497.505.1043/, по плана на с.„Звездица“, м-ст „Под село“, община Варна
226/16.12.2020г. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ – вътрешно преустройство на част от съществуваща седеметажна сграда на МБАЛ „Света Анна – Варна“-АД, находящ се в УПИ – ХVІІ-„за болница“, /сграда с идентификатор 10135.2557.97.53/, кв. 682, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна
227/16.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ II-469, кв.24 /с идентификатор 10135.2515.4058/, по плана на с СО „Ален мак“, гр. Варна
228/16.12.2020г. Обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.3517.104.1 и 10135.3517.104.2, находяща се в имот с идентификатор 10135.3517.104, 15-ти м.р., с административен адрес ул. "Свобода" бл. 20, вх. 1 и вх. 2, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
229/16.12.2020г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІ-791, с идентификатор 30497.506.791, кв. 28, по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, община Варна
230/18.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-59, /с идентификатор 10135.1504.238/, кв. 433, по плана на 4-ти м.р., ул. „Александър Рачински“ № 6, гр. Варна
231/21.12.2020г. БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ, ГОТОВИ БЕТОНОВИ СМЕСИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН ЗА СТРОИТЕЛСТВО, находящ се в УПИ VІІ-410036-„за производствено складова дейност“, /с идентификатор 10135.4510.452/, кв. 30, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна, Етап І: Бензиностанция за собствени нужди – дизелово гориво;Етап ІІ: База за производство на сухи строителни смеси, готови бетонови смеси и изделия от бетон, площадков водопровод, площадкова канализация, водопроводно и канализационно отклонение, офис контейнери – 2/два/ броя, площадково електрозахранване;
232/22.12.2020г. СКЛАДОВА БАЗА, находяща се в УПИ ХХV-91„за производствено-складови дейности“, /с идентификатор 72709.518.91/, кв.1, по плана на с.Тополи, Община Варна
233/23.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-492, /с идентификатор 10135.1506.492/, кв. 110, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна
234/29.12.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІІ-2, /с идентификатор 10135.2556.381/, кв. 621, по плана на 5-ти м.р., ул. „Топра Хисар“ № 18, гр. Варна
235/29.12.2020г. Второстепенна постройка на допълващото застрояване по източната граница на УПИ ІХ-201, поземлен имот с идентификатор 30497.501.212, кв. 14а, по плана на с. Звездица, ул. "Плутон" № 35, община Варна
236/29.12.2020г. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, находящ се в УПИ V-309, /с идентификатор 10135.2556.383/, кв. 996, по плана на 5-ти м.р., бул. „Цар Освободител“ № 86А, гр. Варна
237/31.12.2020г. Вътрешно преустройство на Асансьор между коти -3.50 и -6.475 в поле между оси 2-4 и О-Р в "Многофункционален търговско-развлекателен комплекс Delta Planet Mall", в УПИ VІІ-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бел. "Сливница" № 185, гр. Варна
№ РС обект:

Разрешения за строеж 2020 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.