Разрешения за строеж 2020 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/08.01.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-553.554, с идентификатор 10135.4505.315, кв. 4, по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" ІІ-ри м.р., гр. Варна Христо Димитров Топчиев, "ДИ ЕНД АЙ БИЛДИНГ" ООД, представлявано от Десислав Колев Гатев
2/16.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен паркинг, находящ се в УПИ ХІ–796?140, /с идентификатор 10135.2568.140/, кв. 29, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна „СВЕТА ПЕТКА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, представлявано от Тошо Войчев Митов
3/17.01.2020г. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА КОРПУС 1 И ДВОРНО МЯСТО НА „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, находящ се в имот с идентификатор 10135.2560.420, кв. 20, по плана на 18-ти м.р., ул. „Найден Геров“ № 1, гр. Варна ДЪРЖАВАТА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, представлявано от Министъра на образованието и науката, чрез Гергана Иванова Япаджиева – Директор на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
4/21.01.2020г. Реставрация на сграда – недвижима културна ценност, промяна предназначение на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1507.1131.1.10 и обект за обществено хранене с идентификатор 10135.1507.1131.1.5 в „ЖИЛИЩА“ и реконструкция на гараж с идентификатор 10135.1507.1131.2, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.1507.1131/, кв. 3, по плана на 8-ми м.р., ул. „Драгоман“ № 27А, гр. Варна, Етап 1 - промяна предназначение на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.1507.1131.1.10 и обект за обществено хранене с идентификатор 10135.1507.1131.1.5 в „ЖИЛИЩА“ и реконструкция на гараж с идентификатор 10135.1507.1131.2 и реставрация на фасада северозапад и част от фасади североизток и югозапад; Етап 2 - реставрация на фасадите и покрива в южната половина на сградата – културна ценност ОБЩИНА ВАРНА, Веселин Владков Киров, Ренета Иванова Тодорова, Лидия Иванова Стоянова – Атанасова, Кирил Георгиев Стоянов, Георги Панайотов Дивери, Панайот Николов Дивери, Ивелина Драгославова Обретенова
5/22.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ–2610, /с идентификатор 10135.2555.2610/, кв. 4, по плана на „Жилищна група западно от Медицински комплекс“, гр. Варна "КОМОДУЛ" ООД, представлявано от Димитринка Кирилова Младенова, Пламен Христов Младенов, Димитринка Кирилова Младенова и Христина Пламенова Младенова
6/24.01.2020г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ V-10,35-”за смесено предназначение”, с идентификатор 10135.4021.76, кв. 2, по плана на местност „Джанаварски път“, местност „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна Димитър Станев Димитров
7/24.01.2020г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-659, с идентификатор 10135.3515.659, кв. 52, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. "Тихомир" № 13, гр. Варна Иван Йорданов Иванов, Десислав Иванов Йорданов, Ангел Добрев Ангелов, Лариса Ангелова и "СТАТ" ООД, представлявано от Николай Маринов
8/27.01.2020г. Основен ремонт и промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.5504.85.3 от „кафе-бар“ в „ИГРАЛНА ЗАЛА и КАФЕ-БАР“, находящ се в УПИ ІХ–1406,1408,1409,1410,1411, /с идентификатор 10135.5504.85/, кв. 36, по плана на 27-ми м.р., кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ № 30, гр. Варна ЕТ „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – 94 – ЯНКА АНГЕЛОВА“, представлявано от Янка Костадинова Ангелова
9/27.01.2020г. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ІV-10-”за производствено-складова дейност”, с идентификатор 10135.4510.722, кв. 18, по плана на ЗПЗ, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 47, гр. Варна „Л-С-КОМЕРС“ ЕООД, представлявано от Иванка Стоянова Савова
10/27.01.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ–517, /с идентификатор 10135.3515.528/, кв. 55, по плана на 16-ти м.р., ул. "Драгаш" № 23, гр. Варна, гр. Варна Косю Ненков Марков, Светослав Косев Марков, Катя Косева Пейчева
11/29.01.2020г. 'УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ – І-ви етап и ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ІІ-ри етап, находящ се в УПИ І-3811, 3813, /с идентификатор 10135.2572.149/, кв. 36, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна „ЛАУДИС СИТИ“ ООД
12/30.01.2020г. СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ И ГАРАЖИ, находящ се в УПИ XVІІІ-31-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.3516.31/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна „МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД
13/31.01.2020г. Ремонт и благоустрояване на сектор „хищници“ в ЗООПАРК-Варна, находящ се в имот с идентификатор 10135.2561.4, гр.Варна ОБЩИНА ВАРНА
14/06.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-393, /с идентификатор 10135.2508.1598, стар 10135.2508.393/, кв. 32, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна „КУЛИНСКИ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Георги Иванов Кулински, Тонка Влайкова Божева, Цанка Петрова Божева, Георги Влайков Божев
15/07.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-111-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1504.111/, кв. 436, по плана на 4-ти м.р., ул. „Цар Петър“ № 4, гр. Варна „СТРОЙ МАТ“ ЕООД, Недялка Керанова Добрева, Вяра Борисова Стоянова, Калинка Георгиева Владимирова, Георги Александров Владимиров
16/07.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находяща се в УПИ XL-2020, кв.35 /с идентификатор 10135.2517.2020/, по плана на СО „Манастирски рид“, гр.Варна. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
17/07.02.2020г. ОГРАДА по североизточната граница на УПИ VIII-41,42,43,45„за жил.стр.“, зона СОП.5.3, кв.4 /с идентификатор 10135.5061.74/, кв.„Галата“ /м-ст Зеленика/, гр.Варна. „НЯМУНО БАНГА“ ООД
18/10.02.2020г. ОТКРИТ БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ Х-142, /с идентификатор 10135.2568.142/, кв. 31, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна Красимира Петрова Кънчева, Теодора Красимирова Ангелова, Емил Иванов Таушанов, Мариана Иванова Цветкова, Ваню Павлов Иванов, Мирослава Ивановова, Красимир Иванов Ангелов, Снежана Александрова Ангелова, „АГРО КАПИТАЛ 67“ ЕООД, „МИГ МАРКЕТ“ ООД
19/10.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА със склад и гаражи, находяща се в УПИ V-286, кв.56 /с идентификатор 72709.501.286/, по плана на с.Тополи, гр.Варна Първи етап – Жилище с гараж и склад ОГАНЕС СЕРГЕЕВИЧ ДАНОЯН
20/11.02.2020г. Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-248„за жил.нужди“, /с идентификатор 10135.1506.248/, кв.130, по плана на 7м.р., ул.„Бачо Киро“ №26, гр.Варна. Марийка Димитрова Стойкова, Румяна Илиева Станева, Руска Димитрова Радевска, Светослав Илиев Стойков, Димитър Лалов Радевски
21/13.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-441-„за жил. стр.“, /с идентификатор 10135.2554.441/, кв. 3, по плана на 24-ти м.р., ул. „арх. Петко Момилов“ № 5, гр. Варна „ЕЙ ЕЛ ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, Владимир Христов Младенов, Десислава Пламенова Янчева,Милена Славейкова Карагашка - Гавраилова, Боян Стоянов Гавраилов,Александра Петрова Димова, Искрен Димов Димов, Мирослав Цветанов Коцев
22/17.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда, находящ се в УПИ V-543, /с идентификатор 72709.501.543/, кв. 22, по плана на с. Тополи, община Варна Камен Владимиров Банов и Маринела Георгиева Банова
23/18.02.2020г. Преустройство, реконструкция, пристройка и допълващо застрояване към вилна сграда, находяща се в УПИ ІV-229„за нискоетажно курортно строителство“, /с идентификатор 10135.2568.229/, кв.28, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна. Станислав Стефанов Станков
24/19.02.2020г. Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-38, /с идентификатор 10135.1501.38/, кв.285, по плана на 9м.р., ул.„Ивайло“ №77, гр.Варна. Тодор Христов Христов
25/19.02.2020г. Ажурна ограда с плътна част до 60 см. над терена, разположена по вътрешната страна на северната част от контура на имотните граници с L=58м., ажурна ограда с плътна част до 60 см. над терена, разположена по вътрешната страна на източната част от контура на имотните граници с L=91м., плътна ограда с Н=2м. над терена, разположена по вътрешната страна на южната част от контура на имотните граници с L=58м., плътна ограда с Н=2м. над терена, разположена по вътрешната страна на западната част от контура на имотните граници с L=58м. в УПИ ІV-4-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.27.4/, кв. 1, по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна „ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД
26/19.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находящ се в УПИ ХХ-710 /с идентификатор 10135.2553.520/, кв.43, по плана на 25-ти м.р., ул.„Еделвайс“ № 8, гр.Варна. 'РЕНЕД ООД'
27/24.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и ограда, находяща се в УПИ ХV-740,741„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1302/, кв.299, по плана на 9м.р., ул.„Антон Неделчев“ №36, гр.Варна. ХИТКО КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ, „АрхСтайлс“ ЕООД, „ЕН ЕР И ДЖИ ГРУП“ ООД
28/25.02.2020г. ВИЛНА СГРАДА „АВРОРА“, находяща се в ПИ-2456, кв.8 /с идентификатор 10135.5426.2456/, по плана на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр.Варна. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ и МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
29/26.02.2020г. „ТУРСКИ РЕСТОРАНТ „МАРМАРИС“ – представляващ вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки № 2.048 и № 2.048а, находящ се на кота +5,95 в „ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД
30/27.02.2020г. Жилищна сграда с подземен гараж, находяща се в УПИ VII-272, /с идентификатор 10135.2569.272/, кв.19, по плана на к.к.„Св.Св.Константин и Елена“, гр.Варна. „СИТИ БИЛДИНГ“ ООД, представлявано от Милко Георгиев Илиев
31/28.02.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII–9, /с идентификатор 10135.1501.970/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., ул. „Ангел Кънчев“ № 1а, гр. Варна Красимир Костадинов Колев, Кристалина Стойчева Костадинова, Щерю Щерев Щерев, чрез законния си представител Щерю Янакиев Щерев, Жечка Русева Добрева, Янчо Георгиев Янев, Пламенка Георгиева Петрова
32/02.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-333-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.333/, кв. 325, по плана на 9-ти м.р., ул. „Беласица“ № 6а, гр. Варна „УЙЛЯМСЕЪРИНВЕСТ“ ООД, Красимир Кателиев Демиров
33/02.03.2020г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-602„за жил.стр“, /с идентификатор 10135.1507.602/, кв.43, по плана на 8м.р, ул.„Княз Александър Батенберг“ №15, гр.Варна. „МАЙТ“ ЕООД представлявано от Коста Георгиев Червенков
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2020 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.