Разрешения за строеж 2019 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект:
1/02.01.2019г. ПРИСТРОЙКА НА ПОКРИТА ТЕРАСА КЪМ РЕСТОРАНТ „РИВИЕРА“, находящ се в УПИ ВК „Ривиера“, / с идентификатор 10135.2574.1/, гр. Варна
2/02.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-677, /с идентификатор 10135.2554.333/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна
3/02.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-676,1229, /с идентификатор 10135.2554.334/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., ул. "Генерал Попов" № 10, гр.Варна
4/03.01.2019г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-8, /с идентификатор 10135.2560.329/, кв. 15, по плана на 18-ти м.р., ул. "Никола Михайловски" № 11, гр. Варна
5/10.01.2019г. СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ към РЕСТОРАНТ, /част от ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „ЧЕРНО МОРЕ“/, находящ се в УПИ І-„хотел,ресторант“, /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.„Сливница“ № 33, гр. Варна
6/10.01.2019г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ-СЕВЕРОЗАПАД И ТОАЛЕТНИ НА СТАДИОН "СПАРТАК", находящ се в УПИ III-"за стадион със спъртно възстановителен център и хотел", /с идентификатор 10135.2556.350/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
7/11.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-444„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.444/, кв.16, по плана на ж.к.„Вл. Варненчик“-ІІм.р., гр.Варна
8/11.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-89„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.2568.89/, кв.37, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и “-ІІм.р., гр.Варна
9/14.01.2019г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, находящ се в УПИ III-1733, /с идентификатор 10135.1507.811/, кв. 58, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Калоян" № 18, гр. Варна
10/18.01.2019г. МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ V-20-"за общ. обсл.-дентална клиника, /с идентификатор 10135.2118.20, кв. 1, по плана на местност "Ботаническа градина", землище Виница, гр. Варна
11/18.01.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-4, кв. 169а, по плана на 11-ти м.р., ул. "Фьодор Успенски" № 22, гр. Варна
12/21.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-590,707, с идентификатор 10135.3515.1742, кв. 42, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. "Тихомир" № 27а, гр. Варна
13/21.01.2019г. СГРАДА за ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ и ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, находящ се в УПИ I-229, с идентификатор 10135.2562.229, кв. 21, по плана на ж.к. "Чайка", гр. Варна
14/23.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна
15/30.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-1896, /с идентификатор 10135.2552.5246/, кв. 239, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна
16/31.01.2019г. Основен ремонт на покривна конструкция на сградата на филиал "Патриарх Евтимий" на детска градина № 5 "Слънчо", находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1501.84, кв. 291, по плана на 9-ти м.р., ул. "Патриарх Евтмий" № 52, гр. Варна
17/01.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-152-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2554.152/, кв. 32, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 48, гр. Варна
18/06.02.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-4, /с идентификатор 10135.1506.425/, кв. 103 , по плана на 7-ми м.р., ул. "Д-р Л. Заменхоф" № 22, гр. Варна
19/06.02.2019г. ОФИС СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ II-610-„за общ.обсл.“, /с идентификатор 10135.3513.610/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
20/11.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-4, /с идентификатор 10135.1030.251/, кв. 539, по плана на 14-ти м.р., ул. „Юрий Венелин“ № 28, гр. Варна
21/11.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ IV-263, /с идентификатор 10135.5506.263/, кв. 137, по плана на 29-ти м.р., Варна
22/11.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – III-ти етап, находящ се в УПИ XIV, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна
23/12.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-3, /с идентификатор 10135.1026.17/, кв. 582, по плана на 14-ти м.р., ул. "Струга" № 25, гр. Варна
24/14.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXXIV-1511, /с идентификатор 10135.2575.2101/, кв. 3, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна
25/19.02.2019г. ДВЕ ХАЛЕТА ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ НАСИПНИ И ОПАКОВАНИ МАТЕРИАЛИ И КАНТАР, находящ се в УПИ II-123-"топливо", /с идентификатор 10135.5501.110/, кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
26/19.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР И МАГАЗИН, находящ се в УПИ II–205, /с идентификатор 10135.2562.205/, кв. 11, по плана на 20-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна
27/20.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-200, /с идентификатор 10135.3513.1962/, кв. 1089, по плана на 26-ти м.р., ул. "Чинар" № 5, гр. Варна
28/20.02.2019г. Преустройство с изграждане на надзид до 1,5 м. и направа на капандури на съществуваща сграда /с идентификатор 10135.1503.650.1/, находящ се в ПИ пл. № 5, /с идентификатор 10135.1503.650/, кв. 851, по плана на 10-ти м.р., ул. "Ангел Георгиев" № 27, гр. Варна
29/21.02.2019г. Пристрояване и надстрояване на жилищна сграда като етап II, находящ се в УПИ V-3, кв. 168, по плана на 11 м.р., ул. "Филип Тотю" № 26, гр. Варна
30/22.02.2019г. Реконструкция, адаптация, реставрация и надстрояване на съществуваща сграда - културна ценност и пристрояване с 2, 3 и 4 етажа за обществено обслужване, находящ се в УПИ XVIII-1033, /с идентификатор 10135.1507.1118/, кв. 4, по плана на 8-ми м.р., ул. "Шопен" № 4, гр. Варна
31/28.02.2019г. КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, /първи етап - СГРАДА 1/, находящ се в УПИ XXIX-1680,1883-"за жилищно строителство", кв. 7, /с идентификатор 10135.2563.1680/, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
32/28.02.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XL-100, /с идентификатор 10135.2564.100/, кв. 9, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
33/28.02.2019г. Вътрешно преустройство между оси U1 и Q, и между оси 5 и 8 на кота +5,94м. в обект „ГРАНД МОЛ-ВАРНА“, находящ се в УПИ V-590,591„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.3516.142/, кв.5, по плана на 26-ти м.р., ул.„Андрей Сахаров“ №2, гр.Варна
34/01.03.2019г. Промяна предназначение на гаражи 2 и 3, в склад 1 и склад 2, в сграда с идентификатор 72709.510.206.9, находящ се в ПИ с идентификатор 72709.510.206, в землището на с.Тополи, Община Варна
35/05.03.2019г. Реконструкция и надстрояване на сградите в УПИ XVI-143, /с идентификатор 30497.501.143/, кв. 3а, ул. "Феникс" № 24, по плана на с. Звездица, община Варна
36/05.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVII-2, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 55а, гр. Варна
37/07.03.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ЕСЕН/ЗИМА, находящ се в УПИ V–621, /с идентификатор 10135.3511.1389/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна
38/07.03.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС - ПРОЛЕТ/ЛЯТО, находящ се в УПИ IV–621, /с идентификатор 10135.3511.1390/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна
39/11.03.2019г. ОБЩЕЖИТИЕ /първи етап - блок "А" и блок "Б"/, находящ се в УПИ II-208-"за общ.обслужване", кв. 12, /с идентификатор 10135.3511.182/, по плана на ж.к. "Възраждане" - I-ви м.р., гр. Варна
40/12.03.2019г. Обединение и промяна предназначение на магазини /самостоятелни обекти с идентификатори 10135.5506.836.1.38 и 10135.5506.836.1.37/, в игрална зала за хазартни игри, находящи се в имот с идентификатор 10135.5506.836, УПИ II-1414, кв. 144, по плана на 29-ти м.р., ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 73, кв. "Аспарухово", гр. Варна
41/12.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXVIII-1669, /с идентификатор 10135.5404.4768/, кв. 44, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
42/18.03.2019г. Монтаж на ИНСТАЛАЦИЯ за сортиране, балиране и временно съхранение на отпадъци и АВТОКАНТАР, находящ се в ПИ с идентификатор 72709.516.1021/, кв.28, по плана на ЗПЗ, землище с. Тополи, Община Варна
43/19.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-658, /с идентификатор 10135.4501.4869/, кв. 56, по плана на СО "Ментеше", гр. Варна
44/19.03.2019г. Външна метална евакуационна стълба към производствено-административна сграда, находящ се в УПИ II-"за МНО и тр.п.", кв. 366 /поземлен имот с идентификатор 10135.1503.587/, по плана на 10-ти м.р., ул. "Христо Самсаров" № 39, гр. Варна
45/20.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ III-534„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.372/, кв.17, по плана на ж.к.„Вл. Варненчик" ІІм.р., гр.Варна
46/22.03.2019г. Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по Неврохирургия, находяща се на деветия етаж на основната сграда, в блок 6 и блок 7 на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2641/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
47/22.03.2019г. Основен ремонт на зали и кабинети към Клиника по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, находяща се на трети етаж на основната сграда, в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в УПИ І-330„за комплекс за здравеопазване-МБАЛ, етажен гараж и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2641/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
48/26.03.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, находящ се в УПИ ХI-89, /с идентификатор 10135.2019.359/, кв. 7, по плана на СО "Дели Сава", гр. Варна
49/26.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1053-"за жилищни сгради", /с идентификатор 10135.1501.1053/, кв. 338, по плана на 9-ти м.р., ул. "Неофит Бозвели" 9, гр. Варна
50/27.03.2019г. Промяна предназначение на МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в „АПТЕКА“ в сграда с идентификатор 10135.1502.163.5, находящ се в УПИ I–„за жилищно строителство, магазини, подземни гаражи и спортна площадка“, /с идентификатор 10135.1502.163/, кв. 508, по плана на 13-ти м.р., ул. „Братя Миладинови“ № 73, гр. Варна
51/28.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи „АЗИМУТ-ИЗТОК“, ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземни гаражи „АЗИМУТ-ЮГ“ и два басейна, находящ се в УПИ XIV–20, /с идентификатор 10135.2039.166/, кв. 3, по плана на местност „Таушан тепе“, кв. „Виница“, гр. Варна
52/28.03.2019г. Основен ремонт на лаборатории към Клиника по съдебна медицина, находяща се на първи етаж в сграда на Патологоанатомия и съдебна медицина, в УПИ ІІ-330„за здравеопазване, научна дейност и ТРП“, кв.9 /ПИ с идентификатор 10135.2555.2642/, по плана на 23-ти м.р., м.„Сотира“, бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
53/29.03.2019г. Пункт за разкомплектоване на ИУМПС и тръбен кладенец, находящ се в УПИ V–237-„за производствена, складова, търговска дейност и третиране на отпадъци, разкомплектоване на ИУПМС“, /с идентификатор 10135.4507.237/, кв. 9, по плана на Производствена зона „МЕТРО“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна
54/29.03.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ОФИС и ИГРАЛНА ЗАЛА, находящ се в УПИ VI–561-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.561/, кв. 14, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, II-ри м.р., гр. Варна
55/02.04.2019г. ДВА БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - блок "Г" и блок "Д" /състоящ се от вход "Д" и вход "Е"/ с обществено обслужване и подземни паркинги, находящ се в УПИ VII-"за жил.стр., общ.обсл. И спортна площадка", /с идентификатор 10135.3513.1845/, кв. 4, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
56/02.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-246„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1503.246/, кв.360, по плана на 10м.р., ул.„Хараламби Ангелов“ №29, гр.Варна
57/03.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-325, /с идентификатор 10135.1026.325/, кв.573, по плана на 14м.р., ул.„Гаврил Кръстевич“ №11, гр.Варна
58/08.04.2019г. Плътна ограда с височина до 220см. над прилежащия терен по регулационната линия между поземлени имоти с идентификатор 10135.5504.4722 и 10135.5504.4723, по плана м-ст „Платото“, землище кв.Аспарухово, община Варна
59/08.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XIV-200, /с идентификатор 10135.3513.1962/, кв.1089, по плана на 26м.р., ул.„Чинар“ №5, гр.Варна
60/09.04.2019г. ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /сграда 1-първи етап и сграда 2-втори етап/, находящи се в УПИ І-419, /с идентификатор 30497.501.135/, кв.62, ул.„Венера“, по плана на с.„Звездица“, община Варна
61/09.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-17, /с идентификатор 10135.1501.419/, кв. 321А, по плана на 9-ти м.р., ул. „Капитан Райчо“ № 13, гр. Варна
62/09.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IV-172-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.2553.172/, кв.4, по плана на 25м.р., ул.„Кокиче“ № 10, гр.Варна
63/15.04.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-481, /с идентификатор 30497.501.481/, кв. 19, ул. „Вега“ № 32, по плана с. Звездица, община Варна
64/16.04.2019г. АВТОСЕРВИЗ С ОФИСИ, находящ се в УПИ XVIII-1394-"за производствено-складова дейност /вторични суровини/ ПИ 10135.3511.1394/, кв. 5, по плана на м. "Планова", гр. Варна
65/16.04.2019г. ПЛУВЕН БАСЕЙН, находящ се в УПИ V-108-"за хотелски комплекс", с идентификатор 10135.513.108, кв. 18, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
66/22.04.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-292, /с идентификатор 30497.501.292/, кв. 16, ул. „Касиопея“ № 54, по плана с. Звездица, община Варна
67/24.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-406, /с идентификатор 10135.2563.2011/, кв.41, по плана на 21-ви м.р., гр.Варна
68/24.04.2019г. СКЛАДОВА БАЗА, ШОУРУМ И ОФИСНА ЧАСТ, находящ се в УПИ V-300027-"за производствено-складова дейност", с идентификатор 10135.4507.295, кв. 14, по плана на ПЗ "Метро", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
69/25.04.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1116,1117,1118, /с идентификатор 10135.2575.1794/, кв.68, по плана на кв. "Виница", гр.Варна
70/02.05.2019г. СКЛАДОВА СГРАДА С ОФИСИ И ОГРАДА, находящ се в УПИ XIII–4-„ за производствено-складова и търговска дейност“, /с идентификатор 72709.23.32/, кв. 23, по плана на землище с. Тополи, община Варна, Етап 1: Тяло В, офиси, Етап 2: Тяло Б, складова сграда, Етап 3: Тяло А, складова сграда, Етап 4: Ограда
71/02.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна
72/02.05.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-156, /с идентификатор 10135.1506.425/, кв.103, по плана на 7м.р., ул.„Д-р Л. Заменхоф“ №22, гр.Варна
73/02.05.2019г., оттеглено със Заповед № 277/17.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-203, /с идентификатор 10135.1503.203/, кв. 358, по плана на 10-ти м.р., ул. „Кракра“ № 36, гр. Варна
74/02.05.2019г. ТРИФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXX-4881, с идентификатор 10135.4507.295, кв. 39, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна
75/02.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV–14, /с идентификатор 10135.1507.325/, кв. 21, по плана на 8-ми м.р., ул. „Марко Балабанов“ № 5, гр. Варна
76/03.05.2019г., оттеглено със Заповед № 278/17.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V–83, /с идентификатор 10135.2554.283/, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. „Константин Щъркелов“ № 7, гр. Варна
77/09.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и подземно застрояване, находяща се в УПИ ХІІІ-243, /с идентификатор 10135.1508.243/, кв.720, по плана на 3м.р., ул.„Славянска“ №20, гр.Варна
78/15.05.2019г. ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР, осигуряващ достъпна среда към сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, находящ се в УПИ-„училище“, /с идентификатор 10135.3511.220/, ж.к. „Възраждане“ ІІ-ри м.р., гр. Варна
79/15.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, ограда и подпорни стени, находящ се в УПИ XXII-4120, /с идентификатор 10135.5545.4159/, кв. 15, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
80/16.05.2019г. ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР, осигуряващ достъпна среда към сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“, находящ се в УПИ III–„за училище“, /с идентификатор 10135.4502.237/, кв. 11, по плана на III-ти м.р., ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна
81/16.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II–640-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.1501.640/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., ул. „Цар Иван Страцимир“ № 49, гр. Варна
82/16.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIX–638,639-"за жил.стр.", /с идентификатор 10135.1501.638 и 10135.1501.639/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., ул. „Патриарх Евтимий“ № 39 и ул. "Стара палнина" № 54, гр. Варна
83/17.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в ПИ № 780, /с идентификатор 10135.2522.780/, кв. 10, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна
84/21.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-105, /с идентификатор 30497.502.321/, кв. 7, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна
85/21.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в УПИ LIV–5042, /с идентификатор 10135.5403.5122/, кв. 49, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, Етап 1: полуподземен етаж, първи етаж, южната част на втори етаж и подпорни стени;Етап 2: северната част на втори етаж
86/21.05.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в УПИ LVI–5042, /с идентификатор 10135.5403.5124/, кв. 49, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, Етап 1: полуподземен етаж, първи етаж, южната част на втори етаж и подпорни стени;Етап 2: северната част на втори етаж
87/22.05.2019г. ПРИСТРОЙКА КЪМ СКЛАДОВА БАЗА, находяща се в УПИ XIX-437,412 /ПИ 10135.3513.616/, кв. 6 по плана на 26-ти м.р., м. „Шашкъна“, бул. „Христо Смирненски“ №21, гр. Варна
88/22.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-109„за жилищно строителство“, кв.1, по плана на м-ст „Сливова градина“, землище на с.Константиново, гр.Варна
89/22.05.2019г. Реконструкция и надстрояване на ЖИЛИЩНА СГРАДА /с идентификатор 10135.5510.891.3/, находящ се в УПИ IV-371, /с идентификатор 10135.5510.891/, кв. 25, по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, ул. „Емона“ № 26, гр. Варна
90/22.05.2019г. Вътрешно преустройство и промяна предназначението на фитнес с идентификатор 10135.2563.633.1.16 по КК в медико-диагностичен център, находящ се в УПИ XXVI–59=633, кв. 50, 21-ви м.р., гр. Варна
91/27.05.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС от затворен тип „СВЕТЛИНА“ с подземни гаражи и ограда, находящ се в УПИ II-„за жилищно остроителство“, /с идентификатор 10135.3511.531/, кв. 15, по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви м.р., бул. „Република“ № 121, гр. Варна; Етап 1 – подземно ниво на кота -3,50 и кота -2,95; кота ±0,00 без секции Ж и Е; секции В и Г от кота +3,50 до кота +20,60;Етап 2 – секции А и Б от кота +3,50 до кота +17,75; секция Д от кота +2,55 до кота +19,65;Етап 3 – секции Е и Ж от кота ±0,00 до кота +17,75
92/30.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-1755/с идентификатор 10135.2563.1957/, кв. 33, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна
93/30.05.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ VІІІ-143„жилищно“, кв.348 /с идентификатор 10135.1503.143/, по плана на 10м.р., ул. „Георги Живков“ №37, гр.Варна
94/30.05.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XII-651-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.651/, кв. 855, по плана на 9-ти м.р., ул. „Стара планина“ № 42, гр. Варна
95/31.05.2019г. Вътрешно преустройство-монтаж на ескалатори от кота +5,60м. до кота +11,20, между оси 6 и 8 в „МОЛ-ВАРНА“ ЕАД, находящ се в УПИ ХХІІІ-1а,541,567,587„за общ. обсл.“, /с идентификатор 10135.3516.140/, кв.27, по плана на 26-ти м.р., бул.„Вл. Варненчик“ №186, гр.Варна
96/31.05.2019г. Реставрация и консервация на фасади с адаптация за съвременни нужди на съществуваща обществено-обслужваща сграда /Пощенска палата/ с идентификатор 10135.1503.602.1, ведно с преустройство и промяна предназначението на разположените в нея обекти с идентификатори 10135.1503.602.1.8, 10135.1503.602.1.13, 10135.1503.602.1.14, 10135.1503.602.1.15, 10135.1503.602.1.16, 10135.1503.602.1.17, 10135.1503.602.1.18, 10135.1503.602.1.19, 10135.1503.602.1.20, 10135.1503.602.1.21, 10135.1503.602.1.28, по КК на гр. Варна в хотел и обслужващ апартамент, находящ се в имот с идентификатор 10135.1503.602, кв. 401, по плана на 10-ти м.р., бул. „Съборни“ № 42, гр. Варна
97/03.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-3502 /с идентификатор 10135.4501.2093/, кв. 4, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна
98/03.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-534-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.373/, кв. 17, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“ II-ри м.р., гр. Варна
99/05.06.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ LXIII-1510, /с идентификатор 10135.3506.1510/, кв. 1, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
100/17.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-222, /с идентификатор 10135.3513.353/, кв. 1088, по плана на 26-ти м.р., ул. "Чинар" № 14, гр. Варна
101/25.06.2019г. Промяна предназначение на Офис 4 в Магазин за хранителни стоки, находящ се в УПИ I-205,399„за хотел“, /с идентификатор 10135.513.615/, кв.35, по плана на к.к.„Златни пясъци“, гр. Варна
102/26.06.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с подземен гараж, в УПИ ІХ-471, кв.43 /с идентификатор 10135.4504.32/, по плана на р-н „Вл.Варненчик“ І-ви м.р., гр.Варна
103/27.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-2564,232-„за жил. стр. и тр.“ /с идентификатор 10135.2555.2638/, кв. 2 по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, кв. „Изгрев“, ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22, гр. Варна
104/28.06.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-3-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1.114/, кв. 164, по плана на 11-ти м.р., ул. „Хан Тервел“ № 12, гр. Варна
105/02.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ-148, кв.20 /ПИ с идентификатор 10135.4501.148/, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна
106/04.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, в УПИ VII-573, /с идентификатор 10135.2526.573/, кв. 4, по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна
107/10.07.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-917, /с идентификатор 30497.505.1027/, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, община Варна
108/10.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж, находящ се в УПИ ХV-4730, кв. 33 /с идентификатор 10135.5404.4771/, по плана на с.о. „Боровец - юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна
109/11.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXI-232-"за жил.сгради", /с идентификатор 10135.2554.232/, кв. 29, по плана на 24-ти м.р., ул. "Георги Бакалов" № 6,8, гр. Варна
110/11.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-283, кв. 21 /с идентификатор 10135.2554.283/, по плана на 24-ти м.р., ул.„Константин Щъркелов“ № 7, гр. Варна
111/15.07.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-2657, кв. 35 /с идентификатор 10135.5502.282/, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна
112/15.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-808, кв. 3 /с идентификатор 10135.4505.303/, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна
113/16.07.2019г. ПРИСТРОЙКА и НАДСТРОЙКА към ОСНОВНАТА СГРАДА на ОУ „ИВАН РИЛСКИ“, находящ се в УПИ I–„за училище“, /с идентификатор 10135.3517.3/, кв. 1, по плана на 15-ти м.р., бул. „Вл. Варненчик“ № 225, гр. Варна
114/16.07.2019г. КОМПЛЕКС ЗА ОБИТАВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ и ограда, находящ се в УПИ ХVІ-590, /с идентификатор 10135.73.590/, кв.1, по плана на Промишлена зона „Планова“, гр.Варна
115/17.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-250/с идентификатор 10135.1503.250/, кв. 360, по плана на 10-ти м.р., ул. „Рали Мавридов“ № 24, гр. Варна
116/17.07.2019г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ ХI-352/с идентификатор 10135.4505.555/, кв. 18, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик"-II-ри м.р., гр. Варна
117/18.07.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "АЗУР-2", БАСЕЙН, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ, находящ се в УПИ III-230-"за жилищна сграда и ТП"/с идентификатор 10135.2569.335/, кв. 24, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
118/18.07.2019г. Основен ремонт и реконструкция на сградата на филиал „Патриарх Евтимий“ към детска градина № 5 „Слънчо“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1501.84, кв.291, по плана на 9м.р., ул.„ Патриарх Евтимий“ № 52, гр. Варна
119/19.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХII-1897,1898-"за жил.стр."/с идентификатор 10135.2563.1981/, кв. 38, по плана на ж.к. „Бриз“ , гр. Варна
120/19.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-51,522/с идентификатор 10135.2554.603/, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 58А, гр. Варна
121/22.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-10, /с идентификатор 10135.1.492/, кв. 180а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Ильо Войвода“ № 5, гр. Варна
122/22.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин, находящ се в УПИ ХХХII-323, /с идентификатор 10135.2562.323/, кв. 5, по плана на ж.к. „Бриз“ , гр. Варна
123/25.07.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-4192-"за жил.стр."/с идентификатор 10135.2552.4192/, кв. 262, кв. „Изгрев", гр. Варна
124/29.07.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "КОМПЛЕКС ТЕРАСИТЕ, СМАРТ РЕЗИДЕНС"- I-ви етап: тяло "А", II-ри етап: тяло "В", III-ти етап: тяло "Б", IV-ти етап: "КТ, офис", находящ се в УПИ VIII-74-"за жилищно строителство, обществено обслужване, търговско-складова и безвредно производствена дейност и тр.п.", /с идентификатор 10135.4019.110/, кв. 1, по плана на м. "Терасите", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
125/29.07.2019г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ А и Б, находящ се в УПИ XXVIII-273, /с идентификатор 10135.2551.2200/, кв. 108, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна
126/30.07.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ CXXXVII-4369, кв. 85, /с идентификатор 10135.2517.4369/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
127/30.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-1298-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.1501.1298/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., ул. „Доспат“ № 7, 9, гр. Варна
128/30.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXV-871, /с идентификатор 10135.5510.926/, кв. 30, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна
129/30.07.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 2, находящ се в УПИ XI-475-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.3513.475/, кв. 13, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
130/02.08.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ VI-203,204-"за сграда да смесено предназначение, ПГ и трафопост", /с идентификатор 10135.2562.274/, кв. 48, по плана на гр. Варна
131/02.08.2019г. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на обект за търговска дейност с идентификатор 10135.5506.106.4.14, в игрална зала за хазартни игри, находящ се в жилищна сграда находяща се в УПИ І-1521 /с идентификатор 10135.5506.106/, кв.133, по плана на 29м.р., ул.„Цар Иван Александър“ №7, кв.„Аспарухово“, гр.Варна
132/05.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-534„за жилищно строителство“ /с идентификатор 10135.4505.374/, кв. 17, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик" ІІм.р., гр. Варна
133/05.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I–2361, 2362-„за жилищно строителство и магазини“, /с идентификатор 10135.2552.5212/, кв. 211, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
134/05.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-912/с идентификатор 10135.5506.912/, кв. 139, по плана на 29-ти м.р., ул. „Димчо Дебелянов“ № 21, гр. Варна
135/06.08.2019г. СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩЕЖИТИЕ ОТ АПАРТАМЕНТЕН ТИП, находящ се в УПИ XXIV-1109,1385,1456,1457, /с идентификатор 10135.3514.528/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
136/08.08.2019г. Преустройство на „Апартамент №15“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.19/ и „Апартамент №16“ /с идентификатор 10135.1508.250.3.20/ на пети етаж, преустройство и промяна предназначение на таванско помещение - склад №3 /с идентификатор 10135.1508.250.3.21/ в „Апартамент №17“ в многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-250, /идентификатор 10135.1508.250/, кв.721, по плана на 3м.р., ул.„Македония“ №4, гр. Варна
137/08.08.2019г. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-8-„за производствено складова дейност“/с идентификатор 10135.4510.720/, кв. 37, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
138/09.08.2019г. Обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.3512.124.2, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.3512.124, по плана на ж.к. "Младост", II-ри м.р., с административен адрес гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 120, във връзка с Национална програма за енерийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
139/12.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-445, /с идентификатор 10135.4505.445/, кв.16, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“-Ім.р., ул.„Цанко Церковски“ №3, гр.Варна
140/13.08.2019г. ОГРАДА с височина до 2,20 м. по границите на УПИ XV-377, поземлен имот с идентификатор 30497.501.405, кв. 8, по плана на с. Звездица, ул. „Андромеда“ № 2, Община Варна
141/16.08.2019г. Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1.26 по КК и КР на гр. Варна от „кабинет и склад“ в „ЖИЛИЩЕ ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ“ в сграда с идентификатор 10135.2568.2.1, находящ се в УПИ Х–2, /с идентификатор 10135.2568.2/, кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
142/21.08.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-23, /10135.1.557/, кв.179а, 11м.р., ул.„Макгахан“ №2, гр.Варна
143/21.08.2019г. Пристройка и преустройство на търговски обект тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ ІІІ-„за общ.обслужване“, кв.7, /с идентификатор 10135.3511.568/, ж.к.„Възраждане“, район Младост, гр.Варна
144/26.08.2019г. Преустройство и промяна предназначение на част от гараж за електрокари с идентификатор 10135.5501.311.12 в „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ - ЗАКУСВАЛНЯ“ находящ се в УПИ XVI-277, 280, /с идентификатор 10135.5501.311/, кв. 2, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, , гр. Варна
145/26.08.2019г. ОФИС СГРАДА - I-ви етап, находящ се в УПИ XV-714-"за обществено обслужване", /с идентификатор 10135.2526.714/, кв. 58, по плана на кв. "Св. Никола", гр. Варна
146/29.08.2019г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на теирторията на община Варна по обособени позиции" за обособена позиция № 6: "Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район "Приморски", ул. "Морска сирена", блок 24
147/30.08.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-5,5а, /с идентификатор 10135.1506.227/, кв. 133, по плана на 7-ми м.р., ул. „Околчица“ № 19, гр. Варна
148/03.09.2019г. ОГРАДА с височина до 2,20 м. по границите на УПИ ІX-201, поземлен имот с идентификатор 30497.501.212, кв. 14А, по плана на с. Звездица, ул. „Плутон“ № 35, Община Варна
149/03.09.2019г. ХОТЕЛ И БАСЕЙН, находящ се в УПИ VІ-8 /с идентификатор 10135.2569.8/, кв. 6, по плана на к.к. "Св. Св. Константини Елена", гр. Варна
150/04.09.2019г. РЕСТОРАНТ „ГОДЗИЛА“ – представляващ вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки № 3.004 и тераса № 3.005, находящи се на кота +11,90 в „ГАЛЕРИЯ ВАРНА – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна
151/09.09.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ ХVІІ-783,/с идентификатор 10135.2553.425/, кв. 45, по плана на 25-ти м.р., ул. „Роза“ № 22а, гр. Варна
152/09.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-359-„за жил.строителство“,/с идентификатор 10135.1503.359/, кв. 378, по плана на 10-ти м.р., ул. „Панайот Волов“ № 30, гр. Варна
153/11.09.2019г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на теирторията на община Варна по обособени позиции" за обособена позиция № 5: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес гр. Варна, кв. Левски, ул. "Дубровник" № 16
154/11.09.2019г. РЕКОНСТРУКЦИЯ – ПРИСТРОЙКА НА ХОТЕЛ И РЕСТОРАНТ „СИРИУС“, находящ се в УПИ ІІ-46 „за хотел и трафопост“, /с идентификатор 10135.2569.46/, кв.4, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна
155/12.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІІ-65„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3516.65/, кв.4, по плана на 26-ти м.р., ул.„Академик Андрей Сахаров“ №4, гр.Варна
156/12.09.2019г. отменено със Заповед № 511/30.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-602„за жил.стр“, /с идентификатор 10135.1507.602/, кв.43, по плана на 8м.р, ул.„Княз Александър Батенберг“ №15, гр.Варна
157/12.09.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, в УПИ V-230039, кв.2 /с идентификатор 10135.4023.68/, м-ст „Боклук търла“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна
158/13.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна
159/13.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVII-620-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.3506.620/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
160/13.09.2019г. СГРАДА ЗА АПАРТХОТЕЛ, ЖИЛИЩА, МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ V-144, /с идентификатор 10135.2562.277/, кв. 48, по плана на 19-ти м.р., ж.к. „Чайка“, гр. Варна
161/13.09.2019г. Магазини за сезонна експлоатация за продажба на промишлени стоки, сувенири, фото и услуги, находящ се в УПИ ІV-11 „за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.2570.46/, кв.5, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна
162/13.09.2019г. Хотелска сграда 3 ? и външен басейн, находящ се в УПИ ІV-11 „за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.2570.46/, кв.5, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна
163/13.09.2019г. ПРИСТРОЙКА КЪМ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР И ОГРАЖДАНЕ НА КОЗИРКА, находящ се в УПИ ІІ-1282,/с идентификатор 10135.3514.58/, кв. 38, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
164/16.09.2019г. Пристройка на един етаж, ремонт на покрив с обособяване на мансарден етаж и укрепване на физкултурен салон на сградата на Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“, и реставрация на каменна чешма в двора на сградата, находяща се в УПИ I-1, /с идентификатор 10135.1508.284/, кв.710, по плана на 3м.р, бул.„Княз Борис I“ №15, гр.Варна
165/16.09.2019г. /отменено със Заповед № 515 от 03.10.2019г./ ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-977, /с идентификатор 10135.1506.977/, кв. 130, по плана на 7-ми м.р., ул. "Александър Дякович" № 24, гр. Варна
166/18.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-9, с идентификатор 10135.2560.389, кв. 16, по плана на 18-ти м.р., бул. "Княз Борис І" № 99, гр. Варна
167/18.09.2019г. Сграда със смесено предназначение с апартаменти, ателиета за творческа дейност, магазини и паркинги, находящ се в УПИ I-„за сграда със смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.2558.143/, кв. 640, по плана на 6-ти м.р, гр. Варна
168/18.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІV-1836, 1837, с идентификатор 10135.2563.1986, кв. 21, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
169/19.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVІІ-2471, 3937, 3938-„за жилищно строителство“/с идентификатор 10135.2552.5274/, кв. 6, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, ул. „Мир“ № 73, гр. Варна
170/19.09.2019г. отменено със Заповед № ДК-11-ВН-05/04.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII–9, /с идентификатор 10135.1501.970/, кв. 318, по плана на 9-ти м.р., ул. „Ангел Кънчев“ № 1а, гр. Варна
171/24.09.2019г. отменено ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в ПИ 3980, кв.151 /с идентификатор 10135.5413.3980/, по плана на с.о. „Боровец - юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна
172/25.09.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХV-5095, /с идентификатор 10135.2552.5182/, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
173/25.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-191, кв. 23 /с идентификатор 10135.2562.191/, по плана на 20-ти м.р., ж.к. „Чайка“ № 98, гр. Варна
174/30.09.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-826-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.826/, кв. 313, по плана на 9-ти м.р., ул. „Димитър Станчев“ № 9, гр. Варна
175/01.10.2019г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда с административен адрес гр. Варна, район "Младост", ж.к. "Трошево", бл. 49, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради натериторията на община Варна, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.3515.477.4
176/10.10.2019г. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ С ПОДЗЕМНИ СКЛАДОВЕ, находящ се в УПИ VІI-012033, /с идентификатор 72709.12.99/, кв. 7, по плана на местност „Пред гробищата“, землище с. Тополи, община Варна
177/14.10.2019г. Вътрешно преустройство на обект № К1.018 в „МОДА БАР КАФЕ“, находящ се на кота ±0,00 в „ГАЛЕРИЯ ВАРНА – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ“, сграда с идентификатор 10135.3514.547.1 в УПИ VIІ-351,847,848,1683,1684, кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 185, гр. Варна
178/14.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ IX-66, кв.7 /с идентификатор 30497.501.66/, по плана на с. Звездица, гр.Варна
179/14.10.2019г. Промяна предназначение на ресторант на първо и второ ниво /с идентификатор 10135.2554.521.1.19/ в „ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР“, /в „Обществено-обслужваща сграда с жилищна част – ателиета и апартаменти/, находящ се в УПИ І-1384, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна
180/15.10.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-1147, /с идентификатор 10135.2553.2008/, кв. 64, по плана на 25-ти м.р., ул. „Прилеп“ № 18, гр. Варна
181/16.10.2019г. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД-УЧЕБЕН КОРПУС 1, ТОПЛА ВРЪЗКА, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, РАБОТИЛНИЦИ И ЧАСТИЧНО ДВОРНА ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, находящ се в УПИ – II - „за строителен техникум „В. Левски“, с идентификатор 10135.3514.807, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ № 187-189, гр. Варна
182/17.10.2019г. Промяна предназначение и вътрешно преустройство на кафе-бар на две нива с идентификатор 10135.1507.465.7.1, офис на две нива с идентификатор 10135.1507.465.7.2 и на търговски обект на ет. 1 с идентификатор 10135.1507.465.7.3, находящи се в сградата на хотел-ресторант "Черно море" в "РЕСТОРАНТ И КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА", в УПИ І-"за хотел", кв. 27, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
183/21.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІХ-195, /с идентификатор 72709.501.809/, кв. 21, по плана на с. Тополи, община Варна
184/22.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХІ-217, с идентификатор 10135.2560.217, кв. 47, по плана на 18-ти м.р., ул. "Феникс Каниц" № 9, гр. Варна
185/22.10.2019г. БАСЕЙН с обем до 100 м?, находящ се в УПИ IХ-647, /идентификатор 10135.3506.1536/, кв. 30, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
186/22.10.2019г. Преустройство на част от съществуваща промишлена сграда - работилница с идентификатор 72709.512.196.5 в хранилище за дизелово гориво с вместимост 10 куб.м. и пожарен сектор за раздавателна колонка, находящ се в УПИ ІІ-196-"за производствена и складова дейност", с идентификатор 72709.512.196, землище с. Тополи, община Варна
187/23.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с търговски обект /І-ви етап - търговски обект; ІІ-ри етап - жилищна част/, находящ се в УПИ ХІ-д, с идентификатор 72709.501.801, кв. 19, по плана на с. Тополи, община Варна
188/23.10.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-2,8,9,11, кв. 469а /с идентификатор 10135.1503.1005/, по плана на 10-ти м.р., ул. „Рали Мавридов“ № 36, гр. Варна
189/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-377, /с идентификатор 30497.501.405/, кв. 8, ул. „Андромеда“ № 2, по плана на с. Звездица, община Варна
190/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-46, /с идентификатор 30497.17.99/, кв. 70, по плана на СО "Под село", с. Звездица, община Варна
191/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-47, /с идентификатор 30497.17.47/, кв. 70, по плана на СО "Под село", с. Звездица, община Варна
192/23.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІV-48,49, /с идентификатор 30497.17.101/, кв. 70, по плана на СО "Под село", с. Звездица, община Варна
193/23.10.2019г. Преустройство, реконструкция и основен ремонт на широкоплощно тяло, и мерки за енергийна ефективност с външна евакуационна стълба на високото тяло на хотел-ресторант "Черно море", находящ се в УПИ І-"за хотел-ресторант", с идентификатор 10135.1507.465, кв. 27, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна
194/28.10.2019г. ДВЕ СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА МИНЕРАЛНИ (NPK) ТОРОВЕ В ЧУВАЛИ КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ТОРОВЕ, находящ се в УПИ VI-65-„за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи дейности“, кв. 3, по плана на ПЗ „Клисе баир“, /с идентификатор 72709.502.65/, кв. 3, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, община Варна
195/28.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІ-1148, 1150, /с идентификатор 10135.2553.1957/, кв. 64, по плана на 25-ти м.р.“, ул. „Божур“ № 11, гр. Варна
196/28.10.2019г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ ХІV-359-"за обществено обслужване", с идентификатор 10135.5501.369, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
197/28.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ VІ-912-"за жилищно строителство", /с идентификатор 10135.1507.912/, кв. 64, по плана на 8-ти м.р., ул. "Сан Стефано" № 25, гр. Варна
198/29.10.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІ-6811-"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.2520.7290, кв. 151, по плана на СО "Траката", гр. Варна
199/29.10.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и ОГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-10, /с идентификатор 10135.2024.21/, кв. 62, по плана на кв. Виница, гр. Варна
200/05.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ Х-5, /с идентификатор 10135.1501.1042/, кв.339, по плана на 9м.р., ул.„Поп Харитон“ №18, гр.Варна.
201/06.11.2019г. КОЛЕКТИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVII-3/с идентификатор 10135.1504.160/, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., ул. „Антим І“ № 7, гр. Варна
202/07.11.2019г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ VІ–1388-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3511.1388/, кв. 16, по плана на ж.к. „Възраждане“, I-ви м.р., гр. Варна
203/08.11.2019г. ОФИС СГРАДА-допълващо застрояване, находяща се в УПИ IV-109,238„за жил.стр. и общ.обсл.“, /с идентификатор 10135.2559.275/, кв.798, по плана на 17м.р., гр.Варна.
204/12.11.2019г. ЕДНОЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVIII-491,420, кв.53 /с идентификатор 30497.501.148/, по плана на с.Звездица, гр.Варна.
205/12.11.2019г. ВИЛНА СГРАДА, находящ се в ПИ-2263, с идентификатор 10135.5549.2263, кв. 10, по плана на СО "Прибой", район Аспарухово", община Варна
206/13.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХХІІ-3955, /с идентификатор 10135.5545.3955/, кв. 35, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
207/15.11.2019г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: район "Младост", ж.к. "Младост", бл. 146, вх. 1, 2, 3, 4 в гр. Варна, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна
208/15.11.2019г. ВАКАНЦИОННА СГРАДА с апартаменти за сезонно обитаване, находяща се в УПИ ХХV-378, /с идентификатор 10135.2573.378/, кв.48, по плана на к.к.„Чайка“, гр.Варна.
209/18.11.2019г. Реконструкция, надстрояване и пристрояване на еднофамилна жилищна сграда, находящ се в УПИ Х-394, /с идентификатор 10135.5426.394/, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, район „Аспарухово“, гр. Варна
210/18.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХIII-617, кв.56 /с идентификатор 10135.2052.740/, по плана на СО„Виница-север“, м.Розмарин, гр.Варна.
211/18.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХII-617, кв.56 /с идентификатор 10135.2052.739/, по плана на СО„Виница-север“, м.Розмарин, гр.Варна.
212/18.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХIV-617, кв.56 /с идентификатор 10135.2052.741/, по плана на СО„Виница-север“, м.Розмарин, гр.Варна.
213/20.11.2019г. РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1503.580, кв. 410, по плана на 10-ти м.р., пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, гр. Варна
214/21.11.2019г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-1663, кв. 7 /с идентификатор 10135.5403.5238/, по плана на с.о. „Боровец - юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна
215/22.11.2019г. АВТОСЕРВИЗ И ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ /ГТП/, находящ се в УПИ ІV-4-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 72709.27.4/, кв. 1, по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна
216/25.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІХ-6,6а,7,8,8а, /с идентификатор 10135.1030.397/, кв. 558, по плана на 14-ти м.р., ул. „Пейо Яворов“ № 48,48а,50,52,52а, гр. Варна
217/28.11.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІ-352-„за жилищно“, /с идентификатор 10135.4505.556/, кв. 18, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик - ІІ-ви м.р.“, гр. Варна
218/28.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ограда, находящ се в УПИ ХII-8, /с идентификатор 10135.2024.28/, кв.62, по плана на кв.„Виница“, гр.Варна.
219/29.11.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІII-4, /с идентификатор 10135.1.475/, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул.„Константин Доганов“ № 51, гр.Варна.
220/02.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-264,265,266-"за жилищни сгради", /с идентификатор 10135.2569.383/, кв. 18, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ , гр.Варна.
221/02.12.2019г. Основен ремонт на детска ясла № 5 „Чуден свят“, мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на две пристройкаи с асансьор, находящ се в УПИ V„за детско заведение“ /с идентификатор 10135.3515.771, кв.1200, 16м.р., ул.„Димитър Полянов“ №5, гр.Варна
222/02.12.2019г. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /етап 1-сграда „А“, етап 2-сграда „Б“, етап 3-сграда „В“, етап 4-сграда „Г“/, находящ се в УПИ ІІ, /с идентификатор 10135.3511.636/, кв.6, по плана на ПЗ „Планова“, гр.Варна.
223/02.12.2019г. АСФАЛТОВА И СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ-"за асфалтова и складова база", с идентификатор 72709.502.428, по плана ПЗ "Клисе баир", с. Тополи, община Варна
224/03.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІІІ-340,341, /с идентификатор 10135.3515.1973/, кв. 34, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. „Н. Чернишевски“ № 14, гр. Варна
225/04.12.2019г. Основен ремонт на детска ясла №7 „Роза“, мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находящ се в УПИ„за детски дом и ясли“ с идентификатор 10135.2553.81, 25м.р., ул.„Роза“ №34, гр.Варна,
226/04.12.2019г. Плътна ограда с височина до 2,20м. и ажурна ограда с плътна част 60см. в УПИ XVII-197, поземлен имот с идентификатор 30497.501.853, кв.14a, по плана на с.Звездица, ул.„Леда“ №3, Община Варна.
227/05.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазин за хранителни стоки, находящ се в УПИ VІ-1429І"за жилищно строителство", с идентификатор 10135.3512.1429, кв. 2, по плана на ж.к. "Младост" - ІІ-ри м.р., гр. Варна
228/05.12.2019г. Основен ремонт и реконструкция на магазин до хотел "Ерма", сграда с идентификатор 10135.513.529.2, находящ се в УПИ Х-183,182,179-"за хотел", кв. 31, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
229/06.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ІІІ-3798-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2515.3798/, кв. 84, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна
230/06.12.2019г. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА-РЕМОНТ НА УЧЕБЕН КОРПУС, ЛАБОРАТОРЕН КОРПУС, ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ“, находящ се в УПИ – Х - „за техникум по химия“, с идентификатор 10135.2563.320, кв. 30, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ № 52, гр. Варна
231/10.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІV-25,25а-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2556.70/, кв. 623, по плана на 5-ти м.р., ул. „Полковник Свещаров“ № 6,6а, гр. Варна
232/11.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ателие и гараж, находящ се в УПИ VІІ-283, /с идентификатор 10135.5510.681/, кв. 18, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна
233/12.12.2019г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХVІІ-276-„за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1506.276/, кв. 114, по плана на 7-ми м.р., ул. „Кавала“ № 21, Варна
234/16.12.2019г. Пристройка и праустройство на търговски обект тип "ЛИДЛ" /LIDL/, находящ се в УПИ ІІ-101-"за търговски обект", с идентификатор 10135.4019.101, кв. 1, местност "Терасите", район "Вл. Варненчик", гр. Варна
235/19.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-1801-„за жил. стр.“/с идентификатор 10135.3513.1959/, кв. 11а, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
236/19.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VІІІ-580, /с идентификатор 72709.501.580/, кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
237/19.12.2019г. СКЛАДОВО-ЛОГИСТИЧНА БАЗА, находящ се в УПИ ХІV-19-„за производствено-складова и търговска дейност“, /с идентификатор 72709.23.33/, кв. 23, землище с. Тополи, община Варна
238/23.12.2019г. КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, находящ се УПИ VІІІ-41,42,43,45-"за жил.стр.", зона СОП 5.3, кв. 4, с идентификатор 10135.5061.74, кв. "Галата", местност "Зеленика", гр. Варна
239/27.12.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХVІ-731, /с идентификатор 72709.501.731/, кв. 19, по плана на с. Тополи, община Варна
240 / 27.12.2019г. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ТИП „ЛИДЛ” /„LIDL“/, находящ се в УПИ ХІІІ-882„за търговия, обществено обслужване и трафопост“, кв.151, /с идентификатор 10135.5506.999/, 29м.р., кв.„Аспарухово“, гр.Варна. Етап 1 – Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „ЛИДЛ” /„LIDL“/ и паркинг със 105 бр. паркоместа; Етап 2 – изграждане на 58 бр. паркоместа
№ РС обект:

Разрешения за строеж 2019 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.