Разрешения за строеж 2019 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект: възложител
1/02.01.2019г. ПРИСТРОЙКА НА ПОКРИТА ТЕРАСА КЪМ РЕСТОРАНТ „РИВИЕРА“, находящ се в УПИ ВК „Ривиера“, / с идентификатор 10135.2574.1/, гр. Варна „РИВИЕРА“ АД
2/02.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ І-677, /с идентификатор 10135.2554.333/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна Андон Янев Андонов и Желязка Петкова Андонова
3/02.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XV-676,1229, /с идентификатор 10135.2554.334/, кв.7, по плана на 24-ти м.р., ул. "Генерал Попов" № 10, гр.Варна Ради Господинов Радев, Марияна Атанасова Петрова, Цветан Владимиров Георгиев, Румен Георгиев Петров
4/03.01.2019г. ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-8, /с идентификатор 10135.2560.329/, кв. 15, по плана на 18-ти м.р., ул. "Никола Михайловски" № 11, гр. Варна" Добринка Христова Михова
5/10.01.2019г. СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ към РЕСТОРАНТ, /част от ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „ЧЕРНО МОРЕ“/, находящ се в УПИ І-„хотел,ресторант“, /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.„Сливница“ № 33, гр. Варна „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, представлявано от Иван Димитров Иванов
6/10.01.2019г. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ-СЕВЕРОЗАПАД И ТОАЛЕТНИ НА СТАДИОН "СПАРТАК", находящ се в УПИ III-"за стадион със спъртно възстановителен център и хотел", /с идентификатор 10135.2556.350/, кв. 997-а, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна СТАДИОН СПАРТАК" ЕАД
7/11.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-444„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.4505.444/, кв.16, по плана на ж.к.„Вл. Варненчик“-ІІм.р., гр.Варна БРАВИС БИЛД" ЕООД, представлявано от Бранимир Георгиев Камбуров
8/11.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-89„за жилищни сгради“, /с идентификатор 10135.2568.89/, кв.37, по плана на к.к.„Св. Св. Константин и “-ІІм.р., гр.Варна БУТИК БИЛД" ЕООД, представлявано от Христо Ангелов Христов
9/14.01.2019г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, находящ се в УПИ III-1733, /с идентификатор 10135.1507.811/, кв. 58, по плана на 8-ми м.р., ул. "Цар Калоян" № 18, гр. Варна" Ангел Николов Донов
10/18.01.2019г. МЕДИКО - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР, находящ се в УПИ V-20-за общ. обсл.-дентална клиника, /с идентификатор 10135.2118.20, кв. 1, по плана на местност "Ботаническа градина", землище Виница, гр. Варна СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА РЕАЛ" ЕООД, представлявано от Петър Николов Узунов"
11/18.01.2019г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-4, кв. 169а, по плана на 11-ти м.р., ул. "Фьодор Успенски" № 22, гр. Варна Геновева Димитрова Миланова, Чавдар Лазаров Миланов, Петър Николов Григоров, Красимира Стоянова Григорова
12/21.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-590,707, с идентификатор 10135.3515.1742, кв. 42, по плана на 16-ти м.р.-север, ул. "Тихомир" № 27а, гр. Варна Снежана Славова Дочева, Невянка Славова Костова, Николай Янев Колев, Илияна Петрова Илиева
13/21.01.2019г. СГРАДА за ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ и ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, находящ се в УПИ I-229, с идентификатор 10135.2562.229, кв. 21, по плана на ж.к. "Чайка", гр. Варна Р и Д" ООД, представлявано от Росен Петров Чернев
14/23.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-180, /с идентификатор 10135.1506.180/, кв. 118, по плана на 7-ми м.р., ул. „Прага“ № 10, гр. Варна “ПРАГА ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, представлявано от Николай Кирилов Славчев, Петранка Димитрова Иванова, Василена Иванова Иванова и Наталия Иванова Иванова, Иван Великов Иванов, Захари Георгиев Генов, Инна Мазкова, Юлия Петрова Ракова - Петрова, Румен Дечев Йовчев, Ахтер Исметов Чилев и Гюлтен Ибрямова Джеферова-Чилева, Милен Минков Минков, Иван Милев Киров
15/30.01.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-1896, /с идентификатор 10135.2552.5246/, кв. 239, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна Димитър Петков Монов
16/31.01.2019г. Основен ремонт на покривна конструкция на сградата на филиал "Патриарх Евтимий" на детска градина № 5 "Слънчо", находящ се в ПИ с идентификатор 10135.1501.84, кв. 291, по плана на 9-ти м.р., ул. "Патриарх Евтмий" № 52, гр. Варна ОБЩИНА ВАРНА
17/01.02.2019г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-152-„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2554.152/, кв. 32, по плана на 24-ти м.р., ул. „Дубровник“ № 48, гр. Варна „ВАНИКО“ ООД, представлявано от Леонора Миронова Дерменджиева, Николай Николаев Чохаджиев,Атанас Николов Пискюлев, Даринка Иванова Атанасова
№ РС обект: възложител

Разрешения за строеж 2019 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.