Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ РС обект:
1/05.01.2017г. ВИЛНА СГРАДА, ПИ-9, идентификатор 30497.508.9, по плана на СО 'Орехчето', гр. Варна
2/10.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-307,308,/идентификатор 10135.3513.1894/, кв. 1085а, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Чинар“ № 40 и № 42, гр. Варна
3/10.01.2017г. /ОТТЕГЛЕНО/ ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Български орел' № 20, гр. Варна
4/12.01.2017г. 'Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки с гараж, кабинет и подземен паркинг – представляващи реконструкция, пристройка и надстройка на съществуващ търговски обект“, находящ се в УПИ VI-1064, /идентификатор 10135.2555.97/, кв. 22, по плана на 23-ти м.р., ул. 'В. Петлешков“ и ул. 'Дружба“, гр. Варна
5/13.01.2017г. 'Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - 'Сграда с административен адрес: район 'Аспарухово', ул. 'Моряшка', бл. № 21/31, вх. 21,23,25,27,29,31
6/13.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХХ-1692, идентификатор 10135.2563.1692, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг', гр. Варна
7/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХХV-437, идентификатор 10135.5510.249, кв. 27, по плана на кв. 'Галата', ул. 'Лазурна' № 6, гр. Варна
8/18.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-4а, /с идентификатор 10135.1502.156/, кв. 507, по плана на 13 м.р., ул. 'Братя Миладинови“ № 87, гр. Варна
9/19.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХ-196Б, /с идентификатор 30497.501.307/, кв. 14, по плана на ЗРП с. Звездица, ул. 'Леда“ № 8, гр. Варна
10/23.01.2017г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /първи етап - сграда 1 и двете подземни нива на сграда 2 и втори етап - всички надземни нива на сграда 2, УПИ ХI-623,624, кв. 4, /с идентификатор 10135.3513.1940/, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
11/24.01.2017г. ВИЛНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ XVII-218, кв. 2, по РП на ВЗ 'Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна
12/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XХV-266, кв. 3, по плана на ВЗ 'Лазур“, землище с. Константиново, Община Варна
13/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'Б“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов“ № 3, гр. Варна
14/26.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕКЦИЯ 'А“, находящ се в УПИ VIII-204,205,206,207, /идентификатор 10135.3513.453/, кв. 1089А, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Атанас Томов“ № 3, гр. Варна
15/27.01.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в УПИ VI-86-'за жилищно строителство и търговия“, /идентификатор 10135.3517.86/, кв. 11, по плана на 15-ти м.р., ул. 'Злати Бръчков“ № 10, гр. Варна
16/27.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА , находящ се в УПИ ХХХIII-385,386, /идентификатори 10135.3506.385 и 10135.3506.386/, кв. 7, по плана на Со 'Пчелина', гр. Варна
17/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-794,795-'за жилищно строителство“,/с идентификатори 10135.1507.794 и 10135.1507.795/, кв. 55, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Йоан Екзарх“ № 16,18, гр. Варна
18/31.01.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-635, /с идентификатор 10135.1501.635/, кв.295г, по плана на 9м.р., ул.'Цар Иван Страцимир“ №51, гр.Варна
19/01.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІ-1542, /с идентификатор 10135.2564.332/, кв. 12, по плана на 'Вилна зона', гр.Варна
20/02.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІV-80, кв.129, /с идентификатор 10135.5506.58/, по плана на 29м.р., ул.'Димчо Дебелянов“ №5, гр.Варна.
21/03.02.2017г. СГРАДА С ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2573.31, кв.58, по плана на к.к.'Чайка“, гр.Варна.
22/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XIX-17, кв. 162а, по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Тервел' № 4, гр. Варна
23/06.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІІ-285, кв.38, /с идентификатор 10135.2553.231/, по плана на 25м.р., ул.'Детелина“ №11, гр.Варна
24/08.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХVI-198, /идентификатор 10135.3513.1920/, кв. 1086, по плана на 26-ти м.р., ул. 'Чинар“ № 1А, гр. Варна
25/10.02.2017г. ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА, находящ се в УПИ ХIХ-95,96-'за производствено-складова дейност“, /с идентификатори 72709.518.95 и 72709.518.96/, кв. 2, по плана на СОП 'Тополи“, землище с. Тополи, община Варна, I-ви етап – Склад 1, II-ри етап – Склад 2
26/15.02.2017г. Промяна на предназначението и преустройство на обект в сграда с идентификатор 10135.2569.181.3.31 по КК и КР на гр. Варна от 'КАФЕ - КЛУБ“ в 'АПАРТАМЕНТ 99 и АПАРТАМЕНТ 100“, находящи се на първи етаж в Блок 3 на 'КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, УПИ IV-109, кв. 18, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
27/16.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-3, кв.37, /с идентификатор 10135.2560.96/, по плана на 18м.р., ул.'Сава Радулов“ №16, гр.Варна
28/16.02.2017г. РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КОМПЛЕКСНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛЕКИ ГОРИВА И ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ – МЕТАН СТАНЦИЯ, находящ се в УПИ I-2,3,4, /идентификатор 10135.73.541/, кв. 8, по плана на ПЗ 'Планова“, район 'Вл. Варненчик“, гр. Варна
29/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, тяло А - I-ви етап, тяло Б - II-ри етап, с магазини, амбулатории за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ, гаражи и място за трафопост, находящ се в УПИ II-1,2,3,12,13, с идентификатор 10135.1030.382, кв. 545а, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Български орел' № 20, гр. Варна
30/17.02.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляваща основен ремонт, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда, водопроводно и битово канализационно отклонения, находящ се в УПИ - III-1014-'за смесено предназначение“, /с идентификатор 10135.1507.1157/, кв. 72, по плана на 8-ми м.р., /ул. 'Хан Омуртаг“ № 22/, гр. Варна
31/17.02.2017г. РЕЗЕРВОАРНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОПАН - БУТАН 10 куб.м. захранваща газови уреди в мотел и общежитие', УПИ XII - 275 'за мотел и общежитие', 10135.513.275, кв. 62, по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
32/17.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-409, /идентификатор 10135.2554.279/, кв. 21, по плана на 24-ти м.р., ул. 'Евлоги Георгиев“ № 18, гр. Варна
33/22.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XLI-2565, / идентификатор 10135.2555.2636/, кв. 1, по плана на 'Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, ул. 'проф. д-р Ванко Ванков“ № 23, гр. Варна
34/24.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-31, кв. 179а, по плана на 11 м.р., ул. 'Густав Вайганд“ № 24, гр. Варна
35/27.02.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-189, кв. 12, с идентификатор 10135.3506.189, по плана на СО 'Пчелина', район 'Младост', гр. Варна
36/01.03.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2558.1.9, кв. 632, по плана на 6м.р., ул. Силистра № 1 във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
37/23.03.2017г. ЧАСТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА Магазин за промишлени стоки 'JUMBO”, находящ се в УПИ ХІ-89,90,91'за търговски комплекс”, кв.8, /с идентификатор 10135.4023.133/, по плана на м-ст 'Боклук тарла”, р-н 'Вл.Варненчик”, гр.Варна
38/09.03.2017г. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.5502.433.1 и 10135.5502.433.2, район Аспарухово, ул. Балкапан № 2 и № 4
39/09.03.2017г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - за обособена позиция № 4 - Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: р-н Приморски, ул. Морска сирена, бл. 25
40/10.03.2017г. КРЕМАТОРИУМ И КОЛУМБАРИЙНИ СТЕНИ, етап I - Крематориум, кремационна пещ I и колумбарийни стени, етап II - Монтиране на кремационна пещ II, УПИ I-1, с идентификатор 72709.38.85, кв. 2, по плана на Западен гробищен парк, с. Тополи, Община Варна
41/16.03.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-849, /с идентификатор 10135.2515.849/, кв. 53, по плана на СО 'Ален мак“, район 'Приморски“, гр. Варна
42/20.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХVІ-1091, кв.22, /с идентификатор 10135.1507.1091/, по плана на 8м.р., ул.'Марко Балабанов“ №41,43, гр.Варна
43/22.03.2017г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници, находяща се в УПИ ІХ-768, кв.27, /поземлен имот с идентификатор 30497.506.806/, по плана на с.о.'Под село“, землище с.Звездица, Община Варна
44/22.03.2017г. ОГРАДА – МАСИВНА с височина 2,20м. към вътрешните регулационни граници, находяща се в УПИ Х-769, кв.27, /поземлен имот с идентификатор 30497.506.807/, по плана на с.о.'Под село“, землище с.Звездица, Община Варна
45/22.03.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIХ-168, /с идентификатор 10135.2563.168/, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг“, гр. Варна
46/23.03.2017г. НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство, находяща се в УПИ ІV-131-'за детска градина“, /с идентификатор 10135.71.131/, кв. 189, по плана на 12 м.р., ул.'Хъшове“ № 2, гр. Варна
47/24.03.2017г. ОФИС СГРАДА и плътна ограда по вътрешната регулационна линия, находящ се в УПИ IХ-69, /идентификатор 10135.1504.79/, кв. 430, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Генерал Колев“ № 12, гр. Варна
48/24.03.2017г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за Многофамилна жилищна сграда, находяща се в кв. Чайка, бл. 43, вх. А, Б, В и Г, с идентификатор 10135.2562.108.1
49/24.03.2017г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за Многофамилна жилищна сграда, находяща се в ж.к. Вл. Варненчик, бл. 27
50/27.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXVI-182-'за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.182/, кв. 6, по плана на ж.к. 'Бриз-юг“ по к.к. на гр. Варна
51/27.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-985,1007, кв.69, /с идентификатор 10135.1507.1166/, по плана на 8м.р., ул.'Цар Иван Шишман“ №5, гр.Варна
52/28.03.2017г. СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ към РЕСТОРАНТ 'ЛАРГО“, /част от ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ 'ЧЕРНО МОРЕ“/, находящ се в УПИ І-'хотел,ресторант“, /с идентификатор 10135.1507.465/, кв.27, по плана на 8м.р., бул.'Сливница“ № 33, гр. Варна
53/30.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XVII-197, с идентификатор 30497.501.853, кв. 14а, по плана на с. Звездица, Община Варна
54/30.03.2017г. Саниране на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 10135.5505.71.1, 10135.5505.71.2 по КККР на гр. Варна, ул. Св. Св. Кирил и Методий № № 1, вх. А и вх. Б и - изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
55/30.03.2017г. Саниране на многофамилни жилищни сгради - изпълнение по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по обособена позиция № 24: Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, гр. Варна, район Аспарухово, ул. Мур № 17
56/30.03.2017г. Саниране на многофамилна жилищна сграда - блок 146, входове 5 и 6, с идентификатори 10135.3512.189.3 и 10135.3512.189.2, ж.к. Младост, гр. Варна по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
57/31.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XХV-34, с идентификатор 30497.15.43, кв. 96, по плана на с. Звездица, Община Варна
58/31.03.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-297'за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.51.297/, кв.226, по плана на 12м.р., ул.'Средна гора“ №44, гр.Варна
59/03.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-769, /с идентификатор 30497.506.807/, кв.27, по плана на м-ст 'Под село“, с.Звездица, Община Варна
60/06.04.2017г. ПРИСТРОЙКА НА ВЪНШЕН АСАНСЬОР ДВЕ СПИРКИ към съществуващия застроен обем на хотел 'СЛАВЕЙ“, находящ се в УПИ VII-627-'за хотел, басейн и озеленяване“, /идентификатор 10135.513.627/, кв. 39, по плана на к.к. 'Златни пясъци“, гр. Варна
61/06.04.2017г. ДЕТСКИ и ВИП БАСЕЙНИ в УПИ I-167-'за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци”, гр. Варна
62/06.04.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХXIV-34, /с идентификатор 30497.15.44/, кв. 94, по плана на с. Звездица, Община Варна
63/07.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХХIV-760-'за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.760/, кв. 18, по плана на ж.к. 'Бриз“, гр. Варна
64/11.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-1192, кв.14, /с идентификатор 10135.1507.95/, по плана на 8м.р., ул.'Иван Вазов“ №34, гр.Варна
65/13.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ II-591, с идентификатор 10135.3511.591, кв. 17, по плана на ж.к. Възраждане, I-ви м.р., бул. Република № 131, гр. Варна
66/18.04.2017г. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, находящ се в УПИ VІІ-1393, /с идентификатор 10135.4510.680/, кв.16, по плана на ЗПЗ, район 'Владислав Варненчик“, гр.Варна
67/19.04.2017г. Производствена сграда, склад и администрация, находяща се в УПИ LXXVІІІ-799'за производствено-складови, административни дейности, обществено обслужване и трафопост“, кв.35, /с идентификатор 10135.3514.799/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
68/20.04.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща бензиностанция за продажба на светли горива, в КОМПЛЕКСНА АВТОСНАБДИТЕЛНА СТАНЦИЯ за продажба на светли горива, пропан-бутан и компресиран природен газ, находяща се в УПИ І-'осо“, кв.3, /с идентификатор 10135.3513.74/, по плана на 26м.р., гр.Варна
69/25.04.2017г. ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДНА ПЪРЗАЛКА в УПИ I-167-'за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.167/, кв. 26 , по плана на к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
70/26.04.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-4697, /идентификатор 10135.5504.4697/, кв. 76, по плана на 28-ми м.р., ул. 'Балатон“ № 11, гр. Варна
71/27.04.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – I-ви етап, находящ се в УПИ ХХI-176,/идентификатор 10135.1506.176/, кв. 406, по плана на 4-ти м.р., ул. 'Братя Шкорпил № 23“, гр. Варна
72/27.04.2017г. МЕБЕЛЕН МАГАЗИН, находящ се в УПИ ІV-771, кв.21, /с идентификатор 10135.3514.771/, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
73/28.04.2017г. Преустройство на апартаменти №27 и №28, находящи се в съществуваща сграда с идентификатор 10135.2568.88.1, в УПИ ХV-138,139'за офиси и офис-жилища“, кв.70, /с идентификатор 10135.2568.88/, по плана на в.с.'Абатко“, к.к.'СВ.Св. Константин и Елена“, гр.Варна
74/28.04.2017г. ВЪНШЕН БАСЕЙН, УПИ I-100-за плажни атракции, търговски обекти и озеленяване, с идентификатор 10135.513.715, кв. 68, по плана на к.к. Златни пясъци, гр. Варна
75/02.05.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-13, /идентификатор 10135.1030.131/, кв. 552, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Константин Величков' № 29, гр. Варна
76/10.05.2017г. КАФЕ СЛАДКАРНИЦА, представляваща преустройство и промяна предназначение на съществуващ покрит паркинг с идентификатор 10135.5506.11.2.32, находящ се в УПИ XVII-59, /идентификатор 10135.5506.11/, кв. 123, по плана на 29-ти м.р., ул. 'Св. Св. Кирил и Методий“ 1, гр. Варна
77/18.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-317, /идентификатор 10135.1026.317/, кв. 572, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Скопие“ № 15, гр. Варна
78/18.05.2017г. ПОДПОРНА СТЕНА, находяща се в УПИ V-3, кв. 41, с идентификатор 10135.1507.1064/, по плана на 8-ми м.р., ул. 'Преслав“ № 36, гр. Варна, представляваща аварийно укрепване на ограда, находяща се в имот с идентификатор 10135.1507.523
79/19.05.2017г. 'ОГРАДА - плътна с височина до 2,20м. и дължина 35,72м. над прилежащия терен към съседните имоти с ПИ 1855 и ПИ 1998, изцяло разположена в УПИ VII-1856, с идентификатор 10135.5549.1856, кв. 40, по плана на СО Прибой, район Аспарухово, гр. Варна'
80/23.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-9, /идентификатор 10135.1026.76/, кв. 579, по плана на 14-ти м.р., ул. 'Неофит Рилски' № 33, гр. Варна
81/25.05.2017г. СГРАДА със смесено предназначение, находяща се в УПИ ХVІІІ-914,759 кв.86, /с идентификатор 10135.1506.973/, по плана на 7м.р., ул.'София' №14, гр.Варна
82/29.05.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-495, /идентификатор 10135.2553.495/, кв. 53, по плана на 25-ти м.р., ул. 'Люляк' № 35, гр. Варна
83/01.06.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ /ЧАСТ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВ КОМБИНАТ /И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ В СКЛАД ЗА ЗЪРНО, УПИ VIII-553-"хранително-вкусов комбинат, бензиностанция с автосервиз", кв. 1, с идентификатор 10135.3513.1849, 26 м.р., гр. Варна
84/09.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-413, с идентификатор 10135.5403.5096, кв. 48, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
85/12.06.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ, находяща се в УПИ ХVІІ-146, /с идентификатор 10135.2553.146/, кв.17, по плана на 25м.р., ул.„Кокиче“, гр.Варна
86/14.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IX-416, с идентификатор 10135.5403.416, кв. 48, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
87/21.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-210-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.1501.210/, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., ул. „Доспат“ № 3, гр. Варна
88/21.06.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIV-85,96, /идентификатор 10135.3516.139/, кв. 1, по плана на 26-ти м.р., ул. „Паско Желев“ № 14А, гр. Варна
89/23.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ XIV, кв. 868, по плана на 11м.р., гр. Варна
90/23.06.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ-313, /с идентификатор 10135.5545.313/, по плана на м.„Зеленика“, кв.Галата, гр.Варна
91/26.06.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА-2, находящ се в УПИ Х-769, /с идентификатор 30497.506.807/, кв. 27, по плана на м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна
92/26.06.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ XVI-1417-"за смесени сгради", с идентификатор 10135.3512.1417, кв. 5, по плана на ж.к. "Младост", I м.р., гр. Варна
93/30.06.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, УПИ I-177, идентификатор 10135.1026.177, кв. 568, по плана на 14-ти м.р., ул. "Гоце Делчев" № 55, гр. Варна
94/03.07.2017г. АВТОСЕРВИЗ за монтьорска и тенекеджийска дейност и ОФИС СГРАДА, находящи се в УПИ ІІ-3„за производствено-складови дейности“, кв.4, /с идентификатор 72709.11.9/, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с.Тополи, гр.Варна
95/03.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-18, /идентификатор 10135.1501.339/, кв. 324, по плана на 9-ти м.р., ул. „Беласица“ № 3, гр. Варна
96/03.07.2017г. ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА СЪС СТРОИТЕЛЕН РЕЖИМ, находящ се в УПИ IV-14, /идентификатор 10135.1503.358/, кв. 378, по плана на 10-ти м.р., ул. „Христо Самсаров“, № 25, гр. Варна
97/04.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с открит басейн, находяща се в УПИ LVІІ-1846, /с идентификатор 10135.2563.1846/, кв.47, по плана на 21м.р., гр.Варна
98/05.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІІ-281, /с идентификатор 10135.1507.281/, кв.15, по плана на 8м.р., ул.„Иларион Макариополски“ №14, гр.Варна
99/07.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН, находящ се в УПИ IХ-17, /идентификатор 10135.1508.218/, кв. 722, по плана на 3-ти м.р., бул. „Цар Освободител“ № 7, гр. Варна
100/07.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-527, с идентификатор 10135.3515.637, кв. 54, по плана на 16-ти м.р., ул. "Драгаш" № 13, гр. Варна
101/10.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IV-7, кв. 180, по плана на 11-ти м.р., ул. „Илю войвода“ № 16, гр. Варна
102/11.07.2017г. МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ VІІІ-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.2556.27/, кв.997, по плана на 5м.р., ул.„Селиолу“ №48, гр.Варна, Етап І – Сграда за постоянно и временно обитаване - общежитие, Етап ІІ – Офис сграда
103/19.07.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХІ-908, /с идентификатор 10135.2515.908/, кв.62, по плана на СО „Ален мак“, гр.Варна
104/19.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, находящ се в УПИ ХХХ-322, / с идентификатор 10135.2563.1902/, кв. 40, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
105/19.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, СНЕК-БАР И ДВА БРОЯ МАГАЗИНИ, находящ се в УПИ ХХХI-322, / с идентификатор 10135.2563.1903/, кв. 40, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
106/21.07.2017г. РЕМОНТ НА ЧЕТИРИ БРОЯ КОЗИРКИ В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, находящ се в УПИ -„за училище”, /с идентификатор 10135.5502.166/, по плана на 27-ми м.р., Община Варна
107/24.07.2017г. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА - сортировъчен център за дрехи, УПИ II-300005, с идентификатор 10135.4507.287, кв. 5, по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
108/25.07.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ XXIX-169, с идентификатор 10135.5504.169, кв. 56, по плана на 28-ми м.р., ул. "Янтра" № 6, р-н "Аспарухово", гр. Варна
109/28.07.2017г. БАНКОВ ОФИС - представляващ вътрешно преустройство и промяна предназначение на част от магазин на две нива с идентификатор 10135.1508.4.11.4, УПИ VI-97, кв. 708, с идентификатор 10135.1508.4, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна
110/31.07.2017г. АВТОМИВКА И СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА, УПИ XVIII-851,882-"за смесено предназначение", с идентификатори 10135.5510.882 и 10135.5510.851, кв. 31, по плана на кв. "Галата", ул. "Панорамна" № 36, гр. Варна
111/31.07.2017г. ВИЛНА СГРАДА И ОГРАДА, находящ се в УПИ V-586, /с идентификатор 10135.2508.586/, кв. 16, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна
112/31.07.2017г. СКЛАДОВО ХАЛЕ С РАМПИ ЗА ТОВАРО-РАЗТОВАРВАНЕ, ОФИСИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, находящ се в УПИ XXVII-582-„за производствена, складова, административна, търговска и обслужващи дейности, тр.п. и третиране на пластмасови отпадъци“, /идентификатор 10135.4510.582/, кв. 41, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
113/01.08.2017г. ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПРИСТРОЙКА – АСАНСЬОРНА ШАХТА, находяща се в УПИ ХІІІ-1677, /с идентификатор 10135.1507.802/, кв.55, по плана на 8м.р., ул.„Граф Игнатиев“ №37, гр.Варна
114/01.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VII-246-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2554.246/, кв. 10, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна
115/01.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ III-6412, с идентификатор 10135.2559.276, кв. 18, по плана на 27-ти м.р., ул. "Бреза" № 8, гр. Варна
116/03.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XXIII-477-„за жилищно“, /идентификатор 10135.1506.477/, кв. 110а, по плана на 7-ми м.р., ул. „Дебър“, № 41, гр. Варна
117/04.08.2017г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА“, находящ се в УПИ VII-16, /идентификатор 10135.1030.179/, кв. 547, по плана на 14-ти м.р., ул. „8-ми март“, № 7, гр. Варна
118/04.08.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІ-4980, /с идентификатор 10135.5403.4980/, кв.81, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
119/04.08.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХІII-4980, /с идентификатор 10135.5403.4980/, кв.81, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
120/07.08.2017г. Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна, по обособени позиции - за обособена позиция № 18 - Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес, район Младост", ул. "Свобода" № 18, вх. 1 и вх. 2"
121/07.08.2017г. СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ И ЖИЛИЩЕ ЗА ОХРАНАТА, находящ се в УПИ II-546-„ за производствени, складови дейности и жилища за охраната“, /с идентификатор 10135.4504.546/, кв. 50, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, I-ви м.р., гр. Варна, I-ви етап: открити складови площадки, офиси и жилище за охраната; II-ри етап: покрити складове /тип Навеси/
122/09.08.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-959, 949-„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1002/, кв. 63, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна
123/09.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-61, /идентификатор 10135.1501.61/, кв. 282, по плана на 9-ти м.р., ул. „Капитан Райчо“ № 70, гр. Варна
124/09.08.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-377, /идентификатор 10135.2553.689/, кв. 1082, по плана на 26-ти м.р., ул. „Бяла мура“, № 4, гр. Варна
125/10.08.2017г. БАСЕЙН до 100 куб.м., находящ се в УПИ УПИ ХV-78, /идентификатор 10135.2564.78/, кв. 1, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна
126/11.08.2017г. СКЛАД ЗА ЗЪРНО – плосък тип, находящ се в УПИ IХ-50-„за складова база”, /идентификатор 10135.3514.238/, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
127/14.08.2017г. НОВА СКЛАДОВА ЧАСТ, находящ се в УПИ -Елекс" ООД-I, с идентификатор 10135.3514.24, по плана на ЗПЗ, бул. "Република" № 1, гр. Варна"
128/16.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-297, /с идентификатор 30497.501.297/, кв. 16, по плана на с. Звездица, Община Варна
129/16.08.2017г. ЖИЛИЩНА ГРУПА С ОГРАДА, находящ се в УПИ LI-18-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.2563.1938/, кв. 18, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна
130/17.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-15, 15а, /идентификатор 10135.2556.188/, кв. 621, по плана на 5-ти м.р., ул. „Битоля“ № 31, гр. Варна
131/17.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХI-48, 49, /идентификатори 10135.3515.48 и 10135.3515.49/, кв. 10, по плана на 16-ти м.р., - Север, гр. Варна
132/23.08.2017г. КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП - ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIV-5086-за жил.сграда", /идентификатор 10135.2552.5103/, кв. 127, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна"
133/23.08.2017г. ТЪРГОВСКА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-82,682„за магазин, заведение за хранене и търговска дейност“, кв.18, с.Константиново, община Варна
134/24.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-373, /с идентификатор 10135.2556.373/, кв. 603, по плана на 5-ти м.р., ул. „Брегалница“ № 18, гр. Варна
135/24.08.2017г. ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ, находящ се в УПИ ХIII-359-„за обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.5501.360/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
136/28.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VI-114–„за жил.стр.“, /идентификатор 30497.505.1008/, кв. 30, по плана на СО „Под село“, землище с. Звездица, Община Варна
137/30.08.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-670, /с идентификатор 10135.1501.670/, кв.853, по плана на 9м.р., ул.„Доспат“ №25, гр.Варна
138/01.09.2017г. Промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, находящи в блок 3 на кота -3,30, в МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД, в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацефтици“ към Клиника по нуклеарна медицина, в ПИ-пл.№1045, /с идентификатор 10135.2555.330/, по плана на 23-ти м.р., бул.„Христо Смирненски“ №1, гр. Варна
139/04.09.2017г. Изграждане на навеси за пазарски колички, защита от вятър, рекламна табела с Н=8.00м. и пристройка-хладилен склад, към хипермаркет „КАУФЛАНД“, находящ се в УПИ І-68„хипермаркет“, кв.9, /с идентификатор 10135.3511.666/, по плана на ж.к.„Възраждане“-ІІ-рим.р., гр.Варна
140/04.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-407„за жилищно строителство“, кв.7, /с идентификатор 10135. 4505.407/, по плана на ж.к.„Владислав Варненчик“ ІІ-м.р., гр.Варна
141/05.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-7, /идентификатор 10135.1501.199/, кв. 306, по плана на 9-ти м.р., ул. „Доспат“ № 8, гр. Варна
142/05.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ II-3, кв. 177, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 53, гр. Варна
143/08.09.2017г. „БИСТРО“, представляващо промяна предназначение на магазин на две нива с идентификатор 10135.1504.189.2.7, находящ се в УПИ XV-8, /идентификатор 10135. 1504.189/, кв. 438, по плана на 4-ти м.р., ул. „Драгоман“ 34, гр. Варна
144/12.09.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VII-672, /идентификатор 10135.4501.2104/, кв. 57, по плана на со Ментеше", район "ВЛ. Варненчик", гр. Варна"
145/13.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-1, кв.18, /с идентификатор 10135.2568.1/, по плана на к.к.„Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна
146/13.09.2017г. Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел АСТОРИЯ", УПИ V-108-"за хотелски комплекс", с идентификатор 10135.513.108, кв. 18, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна"
147/13.09.2017г. ХОТЕЛ АСТОРИЯ МАРЕ", УПИ VIII-106,107-"за курортно-жилищно строителствос", с идентификатор 10135.513.635, кв. 18, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна"
148/14.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-738, кв.52, /с идентификатор 10135.2553.476/, по плана на 25-ти м.р.,, ул. Еделвайс" № 7а, , гр.Варна"
149/21.09.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ V-1772, /с идентификатор 10135.2563.1924/, кв.34, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
150/25.09.2017г. УЧЕБНА СГРАДА - СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, представляваща реконструкция, преустройство, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.6, 10135.2556.315.1 и 10135.2556.315.5, находящи се в УПИ IX-315-за медицински колеж", кв. 995, по плана на 5-ти м.р., бул. "Цар Освободител" № 84, гр. Варна"
151/02.10.2017г. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, находящ се в УПИ XLIX-607,608-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3506.1185/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
152/04.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХIІ-1774„за жилищно строителство“, кв.13, /с идентификатор 10135.3513.1917/,по плана на 26м.р., ул.„Акад. Андрей Сахаров“ №15, гр.Варна
153/09.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-69-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.5502.69/, кв.8, по плана на 27м.р., гр.Варна
154/10.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ I-1?243 /с идентификатор 10135.1503.243/в кв. 360 по плана на 10-ти м.р., ул. „Рали Мавридов“ № 30, гр. Варна, Община Варна
155/10.10.2017г. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ТИП „LIDL“, находящ се в УПИ III-329-„за магазин“, /с идентификатор 10135.2556.329/, кв. 601, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
156/11.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-1009-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.1501.1009/, кв. 330, по плана на 9-ти м.р., /ул. „Алеко Константинов“ № 39/, гр. Варна
157/11.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ II-342-„за жилищна сграда“, /идентификатор 10135.1030.379/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., /ул. „Пловдив“ № 27/, гр. Варна
158/13.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ, находяща се в УПИ ІІІ-215, /с идентификатор 10135.1508.215/, кв.722, по плана на 3м.р., ул.„Стефан Караджа“ №40, гр.Варна
159/20.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-2,6-„за жилищно строителство“, кв. 155а, по плана на 11-ти м.р., ул. „Веслец“ № 44 и ул. „Константин Доганов“ № 13, гр. Варна
160/23.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІІ-296,567„за жил. стр.“, кв.226, /с идентификатор 10135.51.610/, по плана на 12м.р., ул.„Академик Методи Попов“ №1, гр.Варна
161/24.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в УПИ XIХ-221, /идентификатор 10135.2554.633/, кв. 29, по плана на 24-ти м.р., /ул. „Дубровник“ № 39/, гр. Варна
162/24.10.2017г. Основен ремонт на покривни слоеве на Медицински център към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“, с идентификатор 10135.2556.324.6, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.2556.324, представляващ УПИ X, кв. 995, по плана на гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150, гр. Варна
163/25.10.2017г. ОФИСНА СГРАДА, находящ се в УПИ XI-39-„за общ. обсл.“, /идентификатор 10135.1506.79/, кв. 139, по плана на 7-ми м.р., /ул. „Халил Ефенди“ № 13/, гр. Варна
164/25.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІІ-7=364, /с идентификатор 10135.1506.575/, кв.92, по плана на 7м.р., ул.„Панагюрище“ №14, гр.Варна
165/26.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-1355, /идентификатор 10135.2554.77/, кв. 14, по плана на 24-ти м.р., /ул. „Генерал Георги Попов“ № 28/, гр. Варна
166/27.10.2017г. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХІ-2216, кв.11, /с идентификатор 10135.5507.96/, по плана на м.„Вилите“, гр.Варна
167/27.10.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА, находящ се в УПИ II-5, кв. 173, по плана на 11-ти м.р., ул. „Константин Доганов“ № 43, гр. Варна
168/27.10.2017г. Преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристрояване и промяна на предназначение на част от хотел "Изгрев" в медико СПА център, находящ се в УПИ I-21,45,46,77,447-"за хотелски комплекс", с идентификатор 10135.513.712, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
169/31.10.2017г. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ X-1300, /идентификатор 10135.2526.1300/, кв. 34, по плана на местност „Свети Никола“, гр. Варна
170/02.11.2017г. Основен ремонт, състоящ се от премахване на съществуващи тераси, изграждане на нови в обема на съществуващата сграда и асансьор, находящ се в УПИ III-243-"за хотел", с идентификатор 10135.513.124, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
171/02.11.2017г. Промяна предназначение на „КАФЕ-АПЕРИТИВ“ в 3 броя „СТУДИЯ“ в обект в сграда с идентификатор 10135.2569.7.9.21, находящ се в УПИ V-17-„за хотел и жилища“, /идентификатор 10135.2569.7/, кв. 6, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
172/06.11.2017г. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за търговия със замразени хранителни стоки, шоуруми за автомобили и хладилна техника, сервизи и кафе, находящ се в УПИ 27035-„за търговски обект“, /с идентификатор 10135.4027.48/, землище Владиславово, гр. Варна
173/10.11.2017г. Промяна на предназначението на част от спортни сгради с идентификатори 10135.2560.425.17 и 10135.2560.425.18 в магазин за хранителни стоки, включващ реконструкция, пристрояване и надстрояване на сграда с идентификатор 10135.2560.425.17, находящ се в УПИ I-„за дворец на културата и спорта“, кв.43, /с идентификатор 10135.2560.425/, по плана на 18м.р., бул.«Княз Борис I» №99, гр.Варна
174/14.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-387, /идентификатор 10135.2553.717/, кв. 1081, по плана на 26-ти м.р., /ул. „Бяла мура“ № 9/, гр. Варна
175/16.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ Х-1942, /идентификатор 10135.5505.185/, кв. 104, по плана на 28-ми м.р., /ул. „Мара Гидик“ № 50/, гр. Варна
176/17.11.2017г. СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, находящ се в УПИ ХIХ-1415,1416-„за смесени сгради“,/идентификатор 10135.3512.1430/, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“ I-ви м.р., гр. Варна
177/20.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – II-ри етап, находящ се в УПИ VIII-131, /идентификатор 10135.3511.657/, кв. 3, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., гр. Варна
178/22.11.2017г. „Изграждане на вертикален комуникационен възел, осигуряващ достъпна среда, преустройство покривна тераса, цялостна фасадна декорация на сградата и рекламен информационен елемент на „Младежки дом“ – етап I; Изграждане на експозиционна камерна площ със спомагателни помещения на „Младежки дом“ – етап II, находящ се в УПИ I-„хотел Орбита“, „Младежки дом“, с идентификатор 10135.1508.31, кв. 705, по плана на 3-ти м.р., бул. „Цар Освободител“ № 25, гр. Варна
179/27.11.2017г. ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, находящ се в УПИ XLIX-1886-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.2563.1886/, кв. 42, по плана на 21-ви м.р., ул. „Д-р Параскев Казаски“ № 10, гр. Варна, I-ви етап: сграда 2, II-ри етап: сграда 1
180/28.11.2017г. СКЛАДОВЕ ЗА КАОЛИН на територията на пристанище „Одесос ПБМ“ АД, находящ се в УПИ II-154, 155, 157, 158, 159, 160-„за пристанищна дейност“, с идентификатор 10135.5501.356, кв. 4, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, 1-ви етап: Склад 2, 2-ри етап: Склад 1
181/28.11.2017г. СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находящи се в УПИ ХХХІV-208„за сгради със смесено предназначение и обществено обслужване“, /с идентификатор 10135.4508.208/, кв.3, по плана на Паркова зона за обществено обслужване /ОП.3/, р-н „Вл. Варненчик“, гр.Варна, Първи етап – блок 1, вх.„А“, Втори етап – блок 1, вх.„Б“, Трети етап – блок 2
182/29.11.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ ХIII-233, /идентификатор 10135.2553.186/, кв. 25, по плана на 25-ти м.р., ул. „Кокиче“ № 2Б, гр. Варна
183/05.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ III-12, /идентификатор 10135.1501.1253/, кв. 288, по плана на 9-ти м.р., ул. „Поп Харитон“ № 77, гр. Варна
184/07.12.2017г. РАЗШИРЕНИЕ НА РЕЛАКС ЗОНАТА НА СПА ЦЕНТЪР В СУТЕРЕНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ МОТЕЛ „ИВАНЧОВ ХАН“, находящ се в УПИ VIII-157, /идентификатор 10135.2569.152/, кв. 6, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
185/07.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ V-434-„за жилищно строителство“, /идентификатор 10135.3515.434/, кв. 44, по плана на 16-ти м.р. - север, ул. „Н. Чернишевски“, № 9, гр. Варна
186/11.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ VIII-6, /идентификатор 10135.1026.407/, кв. 568, по плана на 14-ти м.р., ул. Патриарх Евтимий“ № 7, гр. Варна
187/12.12.2017г. ДВЕ ХАЛЕТА ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ НАСИПНИ И ОПАКОВАНИ МАТЕРИАЛИ, находящ се в УПИ I-110-„за пречиствателна станция“, /идентификатор 10135. 5501.110/, кв. 5, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна
188/12.12.2017г. СГРАДА А3 и КПП от Логистичен парк Варна, находящ се в УПИ XVII-13-/с идентификатор 10135.3514.130, кв. 50, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна, 1-ви етап: СГРАДА А3, 2-ри етап: КПП
189/14.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни стени, находящ се в УПИ ХІІ-2067, /с идентификатор 10135.2563.1905/, кв.47, по плана на 21м.р., м.„Св. Никола“ №117, гр.Варна
190/18.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІХ-300, /с идентификатор 10135.51.300/, кв.226, по плана на 12м.р., ул.„Майор Минчо Димитриев” №6, гр.Варна
191/19.12.2017г. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ IХ-733, /с идентификатор 10135.1506.733/, кв. 84, по плана на 7-ми м.р., ул. „Охрид“ № 18, гр. Варна
192/19.12.2017г. Промяна предназначение на „Таванско помещение № 2“ с идентификатор 10135.2557.183.7.15, находящо се на пети етаж на жилищна сграда в „АПАРТАМЕНТ № 15“, в УПИ X-365, /идентификатор 10135.2557.183/, кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. „Железни врата“ № 6, гр. Варна
193/19.12.2017г. Промяна предназначение на „Таванско помещение № 1“ с идентификатор 10135.2557.183.7.14, находящо се на пети етаж на жилищна сграда в „АПАРТАМЕНТ № 14“, в УПИ X-365, /идентификатор 10135.2557.183/, кв. 11, по плана на 24-ти м.р., ул. „Железни врата“ № 6, гр. Варна
194/19.12.2017г. ДОПЪЛВАЩО ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ /ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВИЯ/, находящ се в УПИ І-264 „за вилно строителство“, кв. 47 по плана на К.К. „Златни пясъци“, гр. Варна
195/19.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ VІ-6, кв.169, по плана на 11м.р., ул.„Вл. Димитров майстора“ №14, гр.Варна
196/19.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ІІ-165,166„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2566.249/, кв.6, по плана на м.„Старите лозя“ /„Долна трака“/, гр.Варна
197/19.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХVІІ-165,166„за жил.стр.“, /с идентификатор 10135.2566.247/, кв.5, по плана на м.„Старите лозя“ /„Долна трака“/, гр.Варна
198/20.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ І-511,512, /с идентификатор 10135.3515.1804/, кв.55, по плана на 16-ти м.р., ул.„Иван Нивянин“ №9,7, гр.Варна
199/20.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХ-2057,2401, кв.61, /с идентификатор 10135.5549.2434/, по плана на СО „Прибой “, р-н Аспарухово, гр.Варна
200/22.12.2017г. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находящ се в УПИ XIII-330, 331-„за жилищно строителство“, /с идентификатор 10135.3515.330 и 10135.3515.331/, кв. 34, по плана на 16-ти м.р.-север, /ул. „Младежка“ № 23-25/, гр. Варна
№ РС обект:

Разрешения за строеж 2017 г. на АГУП

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.